geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |   belépés
  
  
  
 
FAQ
Új felhasználónév regisztrációja

Felhasználónév:
(bármilyen betű, szám, szóköz, írásjel, egyedül a vessző kivételével)
E-mail:
Új jelszó:
Új jelszó még egyszer:
Teljes név:
Telefonszám:
Születési év:
GPS gyártója: típus: 
Szélesség (lat): WGS-84 (formátumok)
Hosszúság (lon): koordináták ellenőrzése
Település: koordináták alapján
Bemutatkozás:
Megjegyzés (mások nem látják, csak az adminisztrátor, pl. tartalék elérhetőség):
Ládaoldalon alapból megjelenő logok száma
(0: egy log sem jelenik meg; üres mező: alapbeállítás, azaz 20 db)
Alap wysiwyg szerkesztő
Geomap térkép a ládaoldalakon:
Geomap térkép a POI oldalakon:
Logokhoz kapcsolt képek:
Szabályzat:

 

(A www.geocaching.hu és a www.turistautak.hu honlapok, valamint a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület egyéb szolgáltatásainak használati feltételei)

A geocaching (ejtsd: "geokesing") az Egyesült Államokból kiindult szabadidős tevékenység, természetbarát hobbi, amelyet Magyarországon hivatalosan a Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület (MGKE) képvisel. A geocaching lényege, hogy egy jól lezárt ládikát az arra jogosult játékos elrejt egy általa kiszemelt, valamilyen szempont szerint megismerésre, felfedezésre érdemesnek ítélt helyen, és egy erre alkalmas GPS készülékkel a megfelelő módon rögzíti a rejtekhely (ez a "cache") pontos koordinátáit. Ezeket az adatokat feltölti a geocaching.hu oldalra, majd a regisztrált játékosok letöltik azokat GPS készülékükre, és megkeresik a rejtekhelyet.

Az Egyesület tevékenységének elsődleges célja, hogy a ládakeresők minél több, jó állapotú, karbantartott geoládát kereshessenek.

A geocaching.hu oldal a nem regisztrált felhasználó számára is elérhető a szabályzat 1. számú mellékletében található felhasználási feltételeknek megfelelően.

A regisztrált játékosok a regisztrációval egy időben nyilatkozatukkal elfogadják, és magukra kötelezőnek tartják a játék szabályzatát és annak elválaszthatatlan részeként szereplő mellékleteit, az azokban megfogalmazott módon a játék céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait.

Az adatvédelemről a 2. számú melléklet rendelkezik.

A regisztrált játékos számára a weboldal automatikusan generál egy személyes weboldalt (un. profiloldal), amelyen megjelennek a kötelező és a játékos által engedélyezett adatok. A kötelező adatok köre akkor bővül, ha a játékos jogosulttá válik a rejtésre és rejtő is szeretne lenni. Ezen a profiloldalon láthatóak a játékos megtalálásai és a játékkal kapcsolatos aktivitása. A profiloldalt a rajta található szerkesztő felülettel a bejelentkezett felhasználó szerkesztheti 1. számú mellékletében található jogi nyilatkozat figyelembe vételével.

A regisztrált játékos jogosult a weboldalon található Fórum használatára a 3. mellékletben található szabályoknak megfelelően.

 

I. A ládakeresés

II. A ládarejtés

III. A ládagondozás 

A ládagazda köteles a ládát és a ládaoldalt folyamatosan ellenőrizni és gondozni:

 • a ládában pótolni az elveszett vagy megsérült logbookot,
 • az elveszett ládát egy hónapon belül pótolni,
 • a láda eltűnése esetén a láda állapotát betegre állítani
 • a ládaoldal tartalmát aktualizálni,
 • a jelszó nélküli megtalálásokat kezelni.

A beteg ládák listáját itt lehet megtalálni: http://www.geocaching.hu/illcaches.geo, Ha 1 hónap alatt a rejtő nem javítja meg a ládát, akkor a ládadokik folyamatosan próbálják segíteni a rejtőt és koordinálni a ládák javítását. A 4 hónapnál régebben beteg ládát az Elnökség jogosult - külön egyeztetés nélkül - új tulajdonosnak átadni, azaz adoptáltatni.

Ha egy rejtő bármely okból már nem tudja, vagy nem akarja gondozni a ládáját, lemondhat róla. Lemondási szándékát a ?geoláda-élet? fórumon, vagy az info@geocaching.hu címen kell jeleznie, de a lemondás megtörténhet az "adoptálható ládák", vagy megbeszélés után bármely más rejtési jogosultsággal rendelkező játékos nevére történő átírással is.

Ha a ládagazda véglegesen meg akarja szünteti a ládáját, akkor ezt indokolnia kell a ládaoldalon. (Érdektelen már a hely, veszélyessé vált, személyes kötödés, meggyőződés miatt nem szeretné, ha tovább élne, stb.). A megszűnt láda maradhat a felhasználó nevén is, de átadhatja a Game Over virtuális felhasználónak is, ahonnan kimozdítani többé nem lehet. Ha az Elnökség nem fogadja el az indoklást, akkor joga van adoptálhatóvá tenni a ládát. Kifejezetten élni szokott ezzel a jogával az Elnökség a hirtelen felindulásból vagy dacból megszüntetett ládák esetén. A megszűnt ládák leírása, logjai megmaradnak, a játékosok számára látható a korábbi állapot, csak logolni nem lehet. A láda helye azonban felszabadul, oda bármikor új láda helyezhető el az általános ládarejtési szabályok szerint.

Ha a ládagazda bármilyen cselekedetével (ládarombolás, ládaoldal tartalmának törlése) a közösség kárára cselekszik, esetleg tevékenységével a szabályok kijátszása a célja, az Egyesület fenntartja magának a jogot, hogy a ládát adoptáltassa, eredeti tartalmát visszaállítsa, mivel az a közzétételétől számítva az Egyesület tulajdona.

A ládaoldalon csak a láda témájához kapcsolódó szöveg, kép és link jelenhet meg. A ládadoki az ettől eltérő esetben figyelmeztető e-mailt küld, amelyben kérni fogja a kifogásolt tartalom eltávolítását. Amennyiben ez nem történik meg, a kifogásolt tartalom moderálásra kerül. Ha moderálás után a kifogásolt tartalom visszakerül az oldalra, akkor a láda adoptálásra kerül.

Ha a ládaoldal olyan elavult tartalmakat tartalmaz, amely a keresés élményét jelentősen csökkenti, vagy a megtalálást akadályozza, és ezt a játékosok logjaikban jelzik, a Logbíró és a Ládadoki kérheti az oldal újramoderálását. Ha három moderátor támogatja, akkor fel kell hívni a ládagazda figyelmét a ládaoldal megújítására és újramoderáltatására. Amennyiben 1 hónapon belül nem teszi meg, a láda adoptálhatóvá válik.

 

IV. A játékot segítő eszközök

A Ládadoki feladata a beteg ládák rejtőivel a kapcsolattartás. Az Egyesület Ládacsere programjában az elhanyagolt ládák újulnak meg, amelyről a weboldal nyitólapján olvasható tájékoztató.

A LogBíró feladata azon jelszó nélküli logok elbírálása, melyek 1 naptári hónapnál régebben kerültek az adatbázisba, azonban a ládagazda valamilyen okból (pl. elutazott, szabadságon van, vagy inaktívvá vált) ezt nem teszi meg. Lényege, hogy ne kelljen a megtalálónak az elbírálásra hónapokig várnia, hanem minél előbb, azaz 1 naptári hónap után valaki elfogadja ezeket. A LogBíró a megfelelő szabályok szerint minden geocaching.hu ládánál intézkedhet, a ládagazdáknak ezt kötelező érvényűen el kell fogadniuk. Tevékenységüket a 6. számú melléklet tartalmazza.

A mentor kezdő játékosok segítését vállalja. Listájuk elérhető a Leírások menüpontban, elérhetőségükkel együtt. Őket közvetlenül megkeresheti minden játékos konkrét kérdéseivel, segítenek a saját és a ládaoldalak szerkesztésében. Mentor egyesületi tag lehet, önkéntes munka, a mentorokat nem választják, a jelentkezést az Elnökség elfogadja, regisztrálja és a weboldalon közzéteszi.

 

V. A turistautak.hu

A geocaching.hu oldalon regisztrált játékos felhasználónevét és jelszavát a turistautak.hu oldalon is használhatja.

A turistautak.hu honlap a geocaching.hu mellett szintén az Egyesület tulajdonában és kezelésében áll. Segíti a játékot, amennyiben többféle térképet lehet letölteni illetve számos egyéb térképekhez kapcsolódó szolgáltatás érhető el rajta. A csak természetbarát turisták is keresik.

Minden regisztrált játékos, bármikor új POI-kat (érdekes és tájékozódást segítő pontokat) vihet fel, ezen túlmenően bekapcsolódhat az egyesület térképadatbázisának karbantartásába és a térképek készítésébe

 

Mellékletek

 

1. melléklet

 

2. melléklet

 

3. melléklet

 

4. melléklet

Geocaching a védett természeti területeken

A védett természeti területeken történő geocaching tevékenység tárgyában az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről tekintendő irányadónak. Védett természeti területre történő rejtéskor különös körültekintéssel kell eljárni, betartva a vonatkozó jogszabályokat.

A rejtést megelőzően a koordináta-ellenőrzővel ellenőrizhető, hogy egy adott koordináta védett területre esik-e.

A rejtő felelőssége lesz a rejtés helyének gondos - a természetvédelmi törvényekkel és egyéb szabályokkal összhangban levő - kiválasztása. A ládamoderátorok segítik és ellenőrzik ezt a folyamatot, de külön nem engedélyeztetik. Ha bármilyen hatóságtól vagy pl. a kérdéses terület magánszemély tulajdonosától panasz, kifogás érkezik az Egyesületünkhöz, akkor a kérdéses ládát  megszűnteti az Egyesület.

A hatóságokkal közösen kidolgozott és már jól bevált irányelvekhez kötelezően ragaszkodni kell, azaz:

 • Fokozottan védett területeken kifejezetten csak a turistaút mellett pár méteres távolságban szabad esetleg rejteni, ti. az ilyen területeken nem szabad letérni a turistautakról.
 • Normál védettségű természetvédelmi területeken is javasoljuk, hogy csak az utak (jelzett turistaút, aszfaltút, erdészeti feltáró út) mellett pár, de maximum 10 méteres távolságban rejtsetek
 • Az időszakos tiltásokat (pl. fészkelő madarak miatt) be kell tartani
 • Ha a természetvédelmi hatóság korábban kifejezetten megtiltotta valahol a rejtést, (akár anélkül, hogy ezt pontosan indokolta volna) akkor ott továbbra is tilos a rejtés
 • Ha a természetvédelmi hatóság kérése korábban megszűntettünk egy ládát, akkor ott (vagy annak közvetlen környékén) tilos újra rejteni
 • Általában is tilos olyan helyeken rejteni, ahol a rejtés a természetes környezetet veszélyeztetheti, pl. meredek hegyoldal, sziklafal, barlang belseje, stb.
 • Kérésre a moderátorok szívesen segítenek a rejtés helyének előzetes elbírálásában

 

A védett természeti területekre vonatkozó általános szabályok:

A védett természeti területeken sátorozni, táborozni, a fokozottan védett természeti területeken a kijelölt turistautaktól eltávolodni, a védett természeti területek állapotát, az ott élő védett értékeket zavarni, károsítani, veszélyeztetni, valamint szemetelni tilos!

 • Tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó helyeken szabad.
 • Bárminemű, a természeti környezetet károsító beavatkozás tilos, az érintett helyszín természetes állapotát meg kell őrizni.
 • A ládák keresése csak a látogatási szabályok betartásával, a jelzett utakon, gyalogos megközelítéssel történhet.
 • Az előírások be nem tartása természetvédelmi bírság kiszabását eredményezheti.

 

5. melléklet

 

Ládamoderáció

Ládamoderátor, 12 fő

Feladata: Az új geoláda tervek előzetes véleményezése.

A moderátor véleményét a játékszabály szerint, az Egyesület céljainak, a geocaching.hu szokásainak, értékrendjének figyelembevételével, saját tapasztalatai alapján alakítja ki.

A moderátor szükség esetén konzultál a rejtővel, moderátor társaival. Munkáját a moderálásra beadott ládaterv megjelenését elősegítve végzi.

A ládákat a ládabejelentő űrlap kitöltésével lehet bejelenteni, amely ezzel még nem jelenik meg, mint kereshető láda, hanem előtte több ellenőrzésen fut keresztül. Egy 12 tagú moderátori testület elfogadó döntése kell a tényleges megjelenéshez.

A moderálás menete:

Az elrejtő a honlapon megjelenő kérdőív segítségével bejelenti az ún. ládatervezetet, amely csak a 12 moderátor számára lesz látható. A moderátorok megvizsgálják és véleményezik az új ládabejelentést. Ezután döntenek, hogy a láda kereshetővé tehető-e vagy kiegészítésre, módosításra szorul, és eszerint elfogadó vagy elutasító szavazatot adnak le. A moderátorok - egymástól függetlenül - hozzák meg döntéseiket, erre a rendszer vár 48 órát.

A rendszer a bejelentés pillanatától mért 48 óra múlva dönt:

 • Ha a moderátorok által adott "igen" és "nem" szavazatok értéke legalább +4 (néggyel több az "igen" szavazat, mint a "nem"), akkor a láda megjelenhet.
 • Ha a moderátorok által adott "igen" és "nem" szavazatok értéke -4 vagy annál kisebb, (legalább néggyel több "nem" szavazat) akkor a láda nem jelenhet meg a nyilvánosság előtt. A rendszer ebben az esetben is automatikus e-mail értesítést küld az elrejtőnek, mely tartalmazza a "nem"-mel szavazó moderátorok indoklásait, ajánlatait.
 • Ha 48 óra elteltével sem az "igen", sem a "nem" szavazatok javára nem alakult ki 4 szavazatnyi többség, akkor a rendszer további 24 órát vár. Ha ezalatt kialakul a négy szavazatos többség, akkor a fentiek szerint elfogadottá válik a beadott terv. Ha nem, akkor a 24 óra leteltével (tehát a bejelentéstől számított 72 óra múlva) újraszámolja a szavazatokat és a többségben levő értékelést kapja a láda. A rendszer akkor is visszaküldi a ládát javításra, ha az igen-nem szavazatok száma megegyezik.

Ha a moderáción sikeresen átjutott ládaterv alapján a ládát a rejtő három hónapon belül telepítheti. Ha ezt nem teszi meg, akkor a három hónap eltelte után a hely felszabadul. Azt a ládagazda továbbra is birtokolja és kihelyezheti, de amennyiben oda új ládatervet adnak be, a korábbi, meg nem jelent tervet figyelmeztetés nélkül megszűnt állapotúra állítjuk, azaz a láda "elveszett".

Elutasított terv esetén az ajánlott módosítások megvalósítása után a ládatervezetet újra és újra be lehet nyújtani.

A ládamoderátorok választásról a www.geocaching.hu/election.geo linken tudhatsz meg többet.

A moderátori testület tagjait megtalálod a Ki kicsoda Moderátorok bekezdésében. Elérhetőségük: moderator@geocaching.hu, vagy a Fórum T.Mod! pontja.

 

6. melléklet

 

Ládadoki, logbíró

Beteg ládák moderátora (LádaDoki, 2 fő)

Feladata:

 • A "Beteg" státuszú ládák állapotának figyelemmel kísérése, azokkal kapcsolatban a Ládarejtés ide vonatkozó szabályainak érvényesítése.
 • A "Kereshető" státuszú, de a logok alapján valójában beteg ládák ügyének rendezése. Ezt a feladatát a LogBíró jelzéseinek alapján, a ládagazdák és a sikertelen megtalálók megkeresésével végzi.
 • Ha az egy hónap eltelte után sem történik semmi a ládával, a Ládadoki megkísérli újra felvenni a kapcsolatot, a rejtővel. A rejtő újabb egy hónapot kap a ládagyógyításra.

Munkája során együttműködik a LádaBíróval és az adminisztrátorokkal.

A láda beteggé válását követő 2 hónap múlva megkeresi email-ben a láda rejtőjét, és megkéri a láda gyógyítására, egyben fölhívja a figyelmét az adoptálás lehetőségére is. A Szabályzat szerint a rejtőnek egy hónap áll rendelkezésére a láda gyógyítására.

Előfordulhat, hogy a rejtő nem tud néhány napon belül a ládája gyógyítására sietni. Ebben az esetben fontos a Ládadokit értesíteni a várható javítás időpontjáról, a várható javítási időpontot kiírni a ládaoldara vagy a ládaoldalon megkérni a legközelebb arra járót a láda megjavítására. Amennyiben a láda a Ládadokitól kapott első levéltől számított 2 hónapon belül nem gyógyul meg és a rejtő részéről se igyekezet nem látszik, se méltányolható magyarázat nem érkezik, akkor bármelyik, az örökbefogadás feltételeinek megfelelő játékostárs (legalább 75 találat, saját ládák gondos karbantartása - ha már vannak) elkérheti a ládát. Örökbefogadási szándékát a játékos a ládadokinak jelezheti.

 

Beteg a láda, ha:

 • nem olvasható vagy elveszett a jelszó
 • a láda tartalma elázott, a logfüzet nem használható
 • elveszett, nem található a láda
 • a rejtés helyét bekerítették vagy más módon megközelíthetetlenné vált
 • már csak fotóloggal jelenthető be a megtalálás. Tehát ha pl. a ládagada azt írja, hogy :"A láda elveszett, tölts fel magadról egy fotót, ami a helyszínen készült és elfogadom."
 • a ládaoldali leírás lényegesen elavult, hiányos vagy félrevezető

Ha a játékos beteg ládával találkozik, akkor általában megpróbálja meggyógyítani. Erre indította el az Egyesület a ládacsere programot.

Ha nincs a gyógyításra lehetőséged, és a láda még hivatalosan nem beteg állapotú, akkor azt jelezd a ládadoki@geocaching.hu email címen.

A ládadoki választásról a www.geocaching.hu/election.geo linken tudhatsz meg többet.

Jelszó nélküli megtalálások moderátora (LogBíró, 1 fő)

Feladata: Az egy hónapon túli "Jelszó nélküli" megtalálások elbírálása.

Munkája során kapcsolatba léphet a láda tulajdonosával és a "Jelszó nélküli" bejegyzést tevő játékossal, megkísérelheti tisztázni a log keletkezésének és elbírálásának körülményeit. Hatáskörrel és technikai lehetőséggel rendelkezik ezen típusú bejegyzés "Megtaláltam" vagy "Nem találtam meg" típusúra változtatására.

Munkája során együttműködik a LádaDokikkal és az adminisztrátorokkal.

A LogBíró feladata azon jelszó nélküli logok elbírálása, melyek 1 naptári hónapnál régebben kerültek az adatbázisba, azonban a ládagazda valamilyen okból (pl. elutazott, szabadságon van, vagy inaktívvá vált) ezt nem teszi meg. Lényege, hogy ne kelljen a megtalálónak az elbírálásra hónapokig várnia, hanem minél előbb, azaz 1 naptári hónap után valaki elfogadja ezeket. A LogBíró a megfelelő szabályok szerint minden geocaching.hu ládánál intézkedhet, a ládagazdáknak ezt kötelező érvényűen el kell fogadniuk.

A LogBíró egyik legfontosabb feladata a kommunikáció a megtaláló, a ládagazda, illetve a LádaDokik irányába. Sok esetben egy-egy problémás, de hibásan kereshető státuszú láda a LogBírón keresztül kerül felfedésre a LádaDokik irányába.

A LogBíró technikailag jogosult az összes geocaching.hu ládánál lévő jelszó nélküli megtalálás elbírálására, azonban nem feladata az esemény ládáknál (CITO, versenyek, TT-k, egyéb összejövetelek, stb.) keletkező jelszó nélküli logok elbírálása. Azt minden esetben az adott rendezvény szervezője, rendezője teszi meg, még akkor is, ha letelt az 1 hónap. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy ha egy adott log egy esemény ládánál a LogBíró listájára kerül 1 hónap után, akkor a LogBíró e-mail-ben értesíti az adott rendezvény (esemény láda) gazdáját, hogy fogadja el a találatot.

A LogBíró a mindenki számára látható megtalálás dátumán/időpontján túl látja az összes log adatbázisba kerülésének dátumát és másodpercre pontosan az időpontját, valamint a log azonosító számát. A LogBíró pontosan 1 naptári hónap elteltével tudja elfogadni (van joga elfogadni) a jelszó nélküli megtalálásokat a ládagazda helyett, ha a ládagazda nem teszi meg. Ez annyira pontosan 1 naptári hónap, hogy másodpercre pontosan a log adatbázisba kerülésétől számítva 1 naptári hónap múlva kerül a LogBíró listájára az elbírálandó log. Tehát hiába logol hónapokkal, évekkel korábbi dátumra a megtaláló, az adatbázisba kerülés a fontos, attól számítva 1 hónap múlva kerülhet elbírálásra a log a LogBíró által. A LogBíró által elfogadott, vagy elutasított logok szövege után az alábbi formátumú szöveg jelenik meg: [Jóváhagyta: geocaching.hu, éééé.hh.nn óó:pp]

Az elbírálás joga nem kerül elvételre a ládagazdától, mikor letelik az 1 hónap, hanem a LogBíróval egyszerre van joga párhuzamosan, együtt elbírálni a megtalálást. Ebből adódhat az a nem ritka eset, hogy a LogBíró felveszi a kapcsolatot a megtalálóval hiányzó bizonyíték ügyében, miközben a ládagazda kérdés nélkül dönt log sorsáról. A megtaláló által a geocaching.hu-n elhelyezett jelszó nélküli megtalálás logtípus kiválasztásánál a rendszer figyelmeztet: [Elutasította: geocaching.hu, éééé.hh.nn óó:pp] "A log bevitele után tölts fel fényképet, vagy track logot bizonyítékként, hogy valóban ott jártál! Ez megkönnyíti a megtalálás elbírálását." Miután lejár az 1 naptári hónap, és a megtaláló még mindig nem töltött fel bizonyítékot, ekkor a LogBíró e-mail-ben megkeresi a megtalálót. További néhány nap haladékot ad a megtalálónak az elmúlt 1 hónapon felül, hogy bizonyítékot produkáljon.

Gyakran előfordul, hogy egy ládákat együtt kereső társaság ugyanazon időpontra logol az adott láda oldalán, azonban az egyikük logját elfogadja a LogBíró, míg a másikat elbírálatlanul hagyja. Ennek egyszerű oka az, hogy a két log ugyanazon időpontra született, de nem egyszerre, néha akár több nap különbséggel került az adatbázisba. (pl. egyikük még a ládától mobiltelefonról logol, vagy este otthonról, míg a másik megtaláló csak a hétvége után néhány nappal a munkahelyéről) Az egyiknél lejárt a naptári 1 hónap, a másiknál még napok vannak addig hátra. Ezért az egyik esetben intézkedik a LogBíró, míg a másiknál majd csak napokkal később.

Előfordul, hogy kívülről annyi látszik, van egy jelszó nélküli log, fénykép nélkül, mégis elfogadta a LogBíró. Ez esetben jó eséllyel egy hosszú levelezés van mögötte. A kérés ellenére sajnos legtöbbször a megtalálók nem a loghoz töltik fel a fényképet, hanem e-mail-ben küldik el a LogBírónak, és ez alapján lesz a log elfogadva. Ezen esetek természetesen dokumentálva vannak a LogBíró e-mail fiókjában.

A LogBíró döntési lehetősége egy jelszó nélküli megtalálásnál: [jóváhagyom | elutasítom], melyek eredményeképpen a log "Megtaláltam", vagy "Nem találtam meg" típusúra változhat. A LogBíró visszavonni nem tudja a döntését, még akkor sem, ha a megtaláló mégis előkerül a bizonyítékokkal. Ez esetben megoldás, hogy egy újabb jelszó nélküli logot kell elhelyezni a láda oldalán, mellé feltöltve a bizonyítékot és kivárni az újabb 1 hónapot, míg a LogBíró elé kerül az elbírálás joga. Természetesen ezen 1 hónap alatt a láda gazdája is dönthet, ha épp nem véglegesen inaktív.

A logok elbírálásának folyamatáról részletes dokumentáció készül egy táblázatban, mely tartalmazza a logok, ládák, ládagazdák, és megtalálók elbíráláskori adatait, geocaching.hu ID azonosítóit. Dokumentálva van az elbírálás, illetve a levélváltások folyamata. Megmutatja, hogy kik a leginaktívabb ládagazdák, kik helyett kellett a legtöbbet intézkednie a LogBírónak. Sok ládagazdáról a LogBírón keresztül derül ki, hogy valójában teljesen inaktív. A táblázatból részletes statisztika nyerhető ki.

A logbíró választásról a www.geocaching.hu/election.geo linken tudhatsz meg többet.

 

Változások követése:

1.0 --> 1.1 / 2018. május / A II. melléklet átdolgozása a GDPR bevezetés miatt

 Képeket a regisztráció után lehet feltölteni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]

[impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
turistautak.hu