geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
830. Siklósi séta (GCSKLV)

A dzsámi

A dzsámi

Dzsámi belülről

Dzsámi belülről

R.k. templomkert

R.k. templomkert

Egykori kolostor

Egykori kolostor

Kopjafa

Kopjafa

A vár bejárata

A vár bejárata

Várrészlet

Várrészlet

Éjszakai kivilágítással

Éjszakai kivilágítással
Szélesség N 45° 51,122'
Hosszúság E 18° 17,714'
Magasság: 112 m
Megye/ország: Baranya
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2004.01.26 00:00
Utolsó lényeges változás: 2009.03.17 09:22
Utolsó változás: 2016.04.12 08:03
Rejtés típusa: Multi geoláda (3V)
Elrejtők: yst+Eri+Chiga
Felhasználó: Chiga
Nehézség / Terep: 1.5 / 1.0
Megtalálások száma: 1119 + 1 sikertelen + 27 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 1.3 megtalálás hetente


A multi első ládája: GCSKLV-1 Malkocs bej dzsámija (virtuális)  N 45° 51,090' E 18° 18,004' 110 m [GCSKLV-1]
Második láda: GCSKLV-2 Római katolikus templom (virtuális)  N 45° 51,034' E 18° 17,787' 117 m [GCSKLV-2]
Harmadik láda: GCSKLV-3 Cserkész kopjafa (virtuális)  N 45° 51,122' E 18° 17,714' 115 m [GCSKLV-3]

Wap:
1.: A dzsámi bejárata melletti tábla aljában látható évszám a jelszó első része.
2.: A templom bejárata mellett balra látható egy barna márványtábla, az azon szereplő évforduló (3 számjegy).
3.: A Vár kapujától jobbra letekintve pillanthatjuk meg a kopjafát. Jelszó harmadik része a kopjafa faragójának monogramja.

Az első rejtés yst és Eri nevéhez fűződik még 2004-ből. Egy évvel később aztán én is bekapcsolódtam a játékba, és fájt volna a szívem, ha nem tudom megmutatni Siklós többi nevezetességét is. Így 2005. áprilisában kiegészült multivá a pont.

Malkocs bej dzsámija
Az oszmán hódoltság alatt épült a rózsaligettel övezett dzsámi. Építtetője, Malkocs klisszai szandzsákbej volt. Az építkezés idejét a kutatók az 1543-1565 közötti időre datálják. A feljegyzések szerint az épületnek egykor minaréja volt, íves kupola fedte. Belső terében az akusztika javítására agyagkorsókat, edényeket falaztak be párosával csoportosítva. A terek kiképzése rendkívül változatos, szembetűnő a téralakítás, a falfülkék formai gazdagsága. Az építkezés formai megoldásai a balkáni török épületekkel mutatnak rokon vonásokat, hasonlóan a többi Magyarországon feltárt dzsámihoz. A dzsámi rekonstrukciós programja a magyar műemlékvédelemben példaértékű. A helyreállítási munkák elismeréseként 1992-ben a műemléket a nemzetközi Europa Nostra-díjjal tüntették ki.
Belső elrendezése megfelel a muzulmán előírásoknak, így vallási szertartások, kulturális programok, hangversenyek megrendezésére és múzeumi bemutatásra egyaránt alkalmas.
Nyitvatartás: 9:00-17:00 (hétfő szűnnap)
A dzsámiról egy lenyűgöző körpanoráma Szabó Zoltán jóvoltából.

Római katolikus templom
Érdemes megtekinteni a templomot belülről is a freskók miatt. Az épület zárva van, egy üveges ajtón keresztül lehet benézni. Hétkönap délelőtt van félfogadás a közeli plébánián, ott tudnak segíteni, ha közelebbről akarjuk megtekinteni a freskókat, vagy mise előtt-után (vasárnap 8:30, 18:00-télen, 19:00-nyáron)
A várhegy délkeleti csücskében, a Perényi-bástya védelmében áll a középkori eredetű, gótikus stílusú plébániatemplom a hozzá délre csatlakozó egykori kolostorral.
A templom és a hozzá csatlakozó kolostor 1950-ig a ferences rend tulajdonában volt. A kutatók már 1970 körül sejtették, hogy a kolostor a XIV-XV. századi forrásokban emlegetett karinges ágostonosok monostora lehetett. Az ásatások során, 1895-ben kerültek napvilágra a templomban azok a középkori eredetű faliképek, melyek összességében az akkori Magyarország talán legjelentősebb, ma ismert gótikus falképei.
A boltozat központjában az Élet Könyvét magasra tartó Krisztus volt látható, tőle nyugatra Mária, karján a gyermek Jézussal, míg a diadalív közelében Szent Anna harmadmagával. Szent Anna az ágostonosok védőszentje.
A szentélyzáródás három boltsüvegén a szakállas Dávid király, az ifjú Salamon király, kétoldalt Zakariás és Dániel, illetve Jeromos látható. A szomszédos boltsüvegeken János, Lukács, Márk, Máté alakjai kaptak helyet attribútumaikkal. A nyugati boltsüvegeken a négy egyházatya képe van, írástekercseik segítenek a meghatározásban: a bíboros Jeromos, a milánói Ambrus, Nagy Szent Gergely pápa, Szent Ágoston, Ágoston mellett egy kígyós Garai-címer vonalai érzékelhetőek. A pasztoforium fölötti Krisztus-kép sárgával festett nimbuszánál aranyozás nyomai láthatók. A középső keleti ablak Szent Katalin és Szent Borbála alakján, a fejek színes virágkoszorúján megmaradt a feketére oxidálódott ezüstözés. A déli fal keleti szakaszában impozáns cseréptetővel, fiálékkal, meredek oromzatokkal angyalokkal övezett Mária koronázása-kép van. A falképek készíttetőire a címerek utalnak. Összesen három Garai-címer, valamint egy Sárkányrendi címer található a képeken. A magyar művészettörténetnek ez a kivételes szépségű gótikus falképciklusa 1410-1420 körül készülhetett. Itt találták a valószínűleg 1386-ból származó, vörösmárványból készült síremléket, Garai Miklós nádorét, ami ma a pécsi reneszánsz kőtárban található. (www.vendegvaro.hu)

Cserkész kopjafa
A siklósi vár kapujától jobbra letekintve pillanthatunk meg egy kopjafát, amit a siklósi Cserkészcsapat állított 2003-ban a Tenkes napok alkalmából. Ez egy országos cserkésztalálkozó volt 2003. szeptemberében.
A kopjafa szimbólumai felülről lefelé:
-Nap látható a legtetején, utána három vékonyabb rész
-a három évszázad, az évforduló miatt, alatta a
-Föld, majd
-a kereszt, ami a kereszténységet szimbolizálja, erre épül a Világ, ez alatt pedig a
-nyakrész.
A kopjafán 4 évszám olvasható:
1703 - A Rákóczi-szabadságharc kezdete
1923 - A jelenlegi siklósi Cserkészcsapat jogelődjének (Kapisztrán János Cscs.) megalakulása
1933 - A gödöllői Cserkészvilágtalálkozó (Jamboree)
2003 - Az állítás éve, Tenkes napok

A Siklósi Vár
Erődjének első falait még a 13. sz.-ban, 1251 körül rakták le. Az első írásos emlék 1297-ből való és a pécsi káptalanság irattárában megtalálható. Ekkor a vár a SOKLYOSY-család tulajdonában van 1387-ig. A család kegyvesztett lett Zsigmond magyar király (1378-1389) udvaránál. A birtokot KAKAS LÁSZLÓ és JÁNOS mesterek, valamint PÁSZTÓI LÁSZLÓ és JÁNOS kapták meg. Röviddel ezután a hatalmas birtok még 1395 előtt a Garák kezébe került. A család egyik kiválósága GARA MIKLÓS, Nagy Lajos király (1342-1382) uralkodása alatt tűnt fel, és 1375-től 10 éven át az ország nádora, Siklós pedig a nádor városa (civitas palatinalis) volt. Az ifjabb Gara Miklós három évtizeden át az ország nádora volt. Fia LÁSZLÓ apja örökébe lépve 1447-ben szintén nádor lett. Az utolsó Gara JÓB volt. A család idejében Siklós és a siklósi vár központi helyet foglalt el az országban. Országos és európai elhatározások színhelye volt. Gara Jób utód nélkül halt meg, így a birtok visszaszállt a királyra. Mátyás király fiának, JÁNOS hercegnek, KORVIN JÁNOS (1482-1504) adományozta a várat és a birtokokat. Siklóson soha nem járt. Fia Kristóf is meghalt 1505-ben. A vár ismét a koronára szállt. A várnak 1504-1515 között nem volt ura. Jagelló II. ULÁSZLÓ királytól néhány évre UJLAKY LŐRINC kapta meg a várat. 1508-ban már STILJANOVICS ISTVÁN szerb herceget és népét látjuk itt. A PERÉNYIEK-kora (1515-1543). Perényi IMRE nádorispán és államférfi II. Ulászló alatt tűnt fel. Siklós ismét a nádor városa. A királytól kapta ajándékul a várat és a birtokokat, sőt hercegi rangot is. Első felesége Báthori Magdolna halála után Kanizsay Dorottya lett a felesége. Hatalmas vagyon birtokosa lett. Az ország déli részének védelmét rá bízták. Halála után a legendás Kanizsay Dorottya irányította az uradalmat, és a két mostohagyermek nevelését. Ferenc, aki Nagyvárad püspöke volt és Péter ott voltak a mohácsi csatában. A vár úrnőjének halála után Perényi PÉTER örökölte a nagy vagyont. Magas méltóságokat töltött be. Koronaőr volt. Ebben az időben Siklóson voltak a koronázási jelvények. A török 1543-ban több napig tartó ostrom után foglalta el a várat. Vas Mihály a vár kapitánya sokáig ellenállt a túlerőnek. Csak akkor adta fel, amikor a török szabad elvonulást ígért a vár népének. A török nem állta a szavát. Galád módon orvul lekaszabolta a békésen elvonuló magyarokat. 143 évig tartó török uralom kezdődött ekkor. E korszaknak számtalan emléke megmaradt (fürdő, csatornázás, dűlőnevek, temetői sírok, stb.) A szövetséges csapatok I. Lipót király idejében, 1686-ban szabadították fel a várat. Ezután a vár 1686-1698-ig a császári kincstár tulajdona. Az olasz származású tábornok CAPRARA AENEÁS Császári hadvezér, aki a felszabadító harcokban részt vett, jutalmul kapta meg a várat. 1701-ben meghalt. Örökösei 1728-ban eladták a birtokot Batthyány Ádám gróf özvegyének, STRATTMANN ELEONÓRA nagyasszonynak. Az özvegy 96.200 forintért vette meg a hatalmas birtokot. Két gyermeke volt, Lajos és Károly grófok. BATTHYÁNY LAJOS gróf volt Magyarország utolsó nemzeti nádora. Kancellársága alatt történt Mária Terézia koronázása a pozsonyi országgyűlésen, ahol elhangzott a "vitam et sangvinem" (életünket és vérünket) felkiáltás.
(www.siklosivar.hu)
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (678 db): környezet: 4.57 rejtés: 4.14 web: 4.59 átlag: 4.43

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 + szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 + babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 + sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 + van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell

Régi láda, nincs moderálva.

B@lu 2020.09.06 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.96
Megtaláltuk!

Köszönjük a lehetőséget!

Senator62 2020.08.29 11:20 - Megtaláltam
Meglett! Laza kis időtöltős séta közben, gyönyörű időben.

martinék 2020.08.27 16:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.23
Köszönjük a rejtést! :)

jjames 2020.08.22 15:49 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

kaczur 2020.08.20 13:16 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.17
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

tomi322 2020.08.18 14:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

DaZoBaViKr 2020.08.16 18:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.08
Megtaláltuk! Köszi a rejtést. Móni segítségével

Brand Dia 2020.08.16 15:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

fcsaba 2020.08.14 15:19 - Megtaláltam
Harkány-Villány közötti ládázás. A siklósi csobbanás előtt felkerestem a multi pontjait. A dzsámi különösen megfogott, meglepően jó állapotban van. Köszönöm a rejtést!

ottgyuri 2020.08.13 10:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.4]

anita988 2020.08.02 14:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! :) Dzsáminál kicsit sok az évszám. Remélem a megfelelőt választottuk a logoláshoz. [Geoládák v3.5.0]

közös nevező 2020.07.25 19:59 - Megtaláltam
.

sandi900803 2020.07.25 18:09 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.15
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

weanti 2020.07.25 14:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.0]

drbsjdt 2020.07.25 14:42 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Szibella 2020.07.25 11:36 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi :)

cinti435 2020.07.24 14:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Maxi613 2020.07.22 11:16 - Megtaláltam
Köszi! [Geoládák v3.4.1]

Saber Rider 2020.07.20 12:31 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.23
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

WOD 2020.07.20 09:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

DFanni 2020.07.18 20:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! [g:hu 1.6.5]

Zolee és a mókusok 2020.07.18 15:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

DSzilvi 2020.07.17 20:30 - Egyéb
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

DSzilvi 2020.07.17 20:00 - Egyéb
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

DSzilvi 2020.07.17 19:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.34
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Ekarp 2020.07.17 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

goligon 2020.07.14 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.60
Családi séta a városban. Köszi a szép helyeket! Én ugyan ismerős vagyok vidéken, de feleségem és lányaim számára újdonság és élmény volt az egész! Köszönjük!

20200714_11504620200714_125533
20200714_130253 
Galgand Péter 2020.07.13 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.38
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Bieber 2020.07.13 15:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.70
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

GLaszlo_gc 2020.07.12 21:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

Pzoli 2020.07.12 12:15 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.1.17]

Nilike 2020.07.02 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.95
Gyönyörű szép időben, wellness pihenés alkalmával, tényleg könnyű séta gyanánt megtaláltam.
Sokat változott a város az elmúlt közel 20 év alatt, nagyon tetszett, köszönöm a rejtést! :)

20200702_08284820200702_083644
20200702_08534220200702_095431
20200702_10053220200701_171411
petiba 2020.07.01 12:28 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.16
Eötvös Kerékpártúra alkalmával...

IMG_20200701_122534IMG_20200701_120907
jakszy1989 2020.06.30 20:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Ferás 2020.06.24 16:38 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
[Geoládák v3.4.1]

ZizAti 2020.06.11 12:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Hey-ho 2020.06.07 09:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

PardiAndi 2020.06.03 23:59 - Megtaláltam
dzoli1-gyel

dzoli1 2020.06.03 23:59 - Megtaláltam
Andival

Kokó 2020.05.31 23:59 - Megtaláltam
macikupac társaságában

Kofola BT 2020.05.31 23:59 - Megtaláltam
macikupac társaságában

KalanDorka 2020.05.31 15:30 - Megtaláltam
Apáékkal.

macikupac 2020.05.31 15:28 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 1.5 web: 4 átlag: 3.17 súly: 4.52
Ancs Tours 7.0 - Déli áramlat 13.

Még valamikor a '90-es évek első felében történt, hogy heted magammal a siklósi buszpályaudvar egyik hullámpalával borított (már addigra szétvert) bódéjában töltöttünk egy őszi éjszakát a bringás terepgyakorlatunkon. Azóta is nosztalgikus érzésekkel gondolok vissza Siklósra. A mostani látogatásunk a ládákra fókuszálódott. A három objektumból a kopjafát érzem a leginkább érdektelennek. Nem is igazán vélem érteni a miértjét. A dzsámi sajnos zárva volt, a várat meg idő hiányában most kihagytuk. De nagyon remélem, hogy mihamarabb alkalmam nyílik visszatérni és megnézni. Ez az igazán igénymentes "ládarejtés" módja. Gyakorlatilag problémamentes a dolog. Ezzel együtt sem érzem helytállónak. Döme mackóm jött velem.

 
Sherpa 2020.05.31 15:28 - Megtaláltam
Mira társaságában

R-Gyu 2020.05.31 15:28 - Megtaláltam
Mira társaságában

Mira 2020.05.31 15:28 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

Gábor66 2020.05.31 15:28 - Megtaláltam
Mira társaságában

Ancs 2020.05.31 15:28 - Megtaláltam
Déli áramlat 11/18.
Rövid séta keretében gyűjtöttük be a pontokat. A vár megtekintése most kimaradt, mivel elkerülendő az éhező tömeg haragját, muszáj volt nekiállni a bográcsos székelykáposztának.
A belváros kellemes, egyszer több időt is érdemes lesz itt eltölteni.
Köszi

20200531_151630_HDR20200531_152306_HDR
20200531_15235620200531_152409_HDR
20200531_152635_HDR20200531_152836_HDR
ChefBogi 2020.05.31 15:26 - Megtaláltam
ChefBogi ezt is megfőzte! Köszi a rejtést. [Geoládák v3.4.0]

Dawe92 2020.05.30 18:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Balage001 2020.05.30 18:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.0]

KoviP 2020.05.29 09:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! KoviP [Geoládák v3.4.0]

kovmik91 2020.05.29 09:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

Béla 53 2020.05.28 10:22 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.2.4 teszt]

tomi-zsuzsi 2020.05.10 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.38
Köszönjük a rejtést! Vasárnapi bicajtúra ötödik célpont.

Brsc 2020.05.09 14:25 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! EZEZ [Geoládák v3.3.2]

Zsotyka 2020.05.08 08:54 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.55
Megtaláltam! Köszönöm a rejtést!

antonia03 2020.03.14 11:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

henicsuka 2020.02.29 13:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

jagoh92 2020.02.29 13:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Pedit 2020.02.08 11:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 1.00
Megtal?ltuk! Visszafelé haladva ?

T.Barna 2020.01.25 16:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.2.2]

Laminsio 2020.01.24 11:38 - Megtaláltam
Köszi

Plfcsld 2019.12.28 12:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

KlimaTamás 2019.12.28 12:06 - Megtaláltam
Megtaláltuk , köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

Andi2791 2019.12.28 12:06 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.1.2]

BalintZsofi 2019.11.23 18:19 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük szépen a rejtést! :) [Geoládák v3.0.0]

rvasari01 2019.11.23 18:13 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.0.0]

Karmoni 2019.11.02 19:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.0.1]

penniwit 2019.11.02 19:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Peti123 2019.11.01 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.66
Köszönöm a rejtés.

Gabros76 2019.10.31 11:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

jfowler 2019.10.28 20:19 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget.
Jó kid esti séta volt! [g:hu 1.6.4]

Benedek_Vulkán 2019.10.28 15:56 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést.

Zivatarlány 2019.10.28 15:56 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

dibolya 2019.10.05 17:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm.

eszperanto 2019.09.24 20:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

GeoFox 2019.09.13 08:31 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.30
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Dóri és Gábor

RachmanyinoooV 2019.09.08 19:07 - Megtaláltam
Köszi, jót sétáltunk Siklóson! [Geoládák v2.2.5]

Lustadick123 2019.08.23 21:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Pety84 2019.08.20 14:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Korigumi 2019.08.20 14:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Ötvös család 2019.08.17 14:47 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

huMSTS 2019.08.15 12:31 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Bihari12 2019.08.12 18:59 - Nem találtam meg
Köszönjük a kalandot

[Elutasította: geocaching.hu, 2019.09.27 16:49]

zimitimi 2019.08.12 18:55 - Megtaláltam
Köszönjük!

Jesper Olsen 2019.08.09 10:28 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.56
Köszönjük a lehetőséget! Edit és Csaba, GPS-nélküli ládavadászok (bár ennek egy virtuális multinál nincs túl sok jelentősége :-))

Silver 2019.08.02 11:22 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

peterpan 2019.07.28 23:59 - Megtaláltam
.

DSCN3081DSCN3077
IMG_20190728_120902IMG_20190728_115927
DSCN3071EFFECTS(1)
Farekék 2019.07.28 12:22 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.97
Érdekes séta volt szép épületekkel.
Köszönöm a lehetőséget.

20190728_12171420190728_122552
20190728_12270120190728_123411
danger 2019.07.22 19:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

zferi 2019.07.19 23:59 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Zsuzsi&Akos 2019.07.14 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.77
Megtaláltuk, köszönjük!

fodorka59 2019.07.13 15:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.55
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Pécsi nyaralásunk alatt látogattunk át Siklósra.

20190713_13122220190713_143517
20190713_13290720190713_132444
Paplacs 2019.07.03 15:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.69
Köszönjük a rejtést!

Monaésafiúk 2019.07.02 13:32 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük! :)

Dokes 2019.06.30 10:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Bakmarek 2019.06.10 11:56 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Vifilancio 2019.06.10 10:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

vadasviki 2019.06.10 10:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

GabEsz0427 2019.06.08 14:58 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

Bigzoli 2019.06.08 14:09 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. Enikő és Zoli [g:hu 1.6.2y]

Riflex 2019.05.04 17:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Sánta8 2019.04.30 13:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

Klari2006 2019.04.30 13:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

markovicsa 2019.04.15 14:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.04
Pécset a Therapi Hotelban töltöttünk 5 napot és a környéket bejártuk. Így jutottunk el a Siklósi várba is, ahol néhány éve már voltam. Sajnos nem hoztam a GPS készülékemet, telefonon iránytű segítségével kerestem meg a ládát. Még térkép sem volt letöltve, valamiért nem tudtam letölteni telefonra. Szép rejtés, a környezet nagyon szép, a vár csoda szép. A várba bementünk, részletesen végig jártuk, ajánlom mindenkinek.
A társaság még nézelődött a várban, én hamarabb kijöttem és ládáztam. Gyorsan meglett a különleges tégla, majd kerestem e láda pontjait. Kopjafa útba esett, a közeli templomot megnéztem, de most látom térképen hogy az volt a katolikus templom. Így még nem jártam, református templomot kerestem. Futva mentem a pontokhoz, közben néztem a leírást és a Római katolikus templom helyett református templomra emlékeztem. Két hölgyet meg is kérdeztem hogy a református templom előtt vagyok? Igen, ott voltam, de a keresett táblát nem találtam, viszont a dzsámi útba esett. Kénytelen voltam segítséget kérni a rejtőtől. Kiderült a félreértés, a segítséget gyorsan megkaptam, még egyszer köszönöm. Visszaérve, még a csoport nem jött ki a várból, volt időm segítséget kérni. Köszönöm!

20190415_14144120190415_135304
20190415_13005020190415_122058
D.Tóth 2019.03.25 16:00 - Megtaláltam
Megtaláltam

kitkat0123 2019.03.21 15:53 - Megtaláltam
Munka utáni rövidke városnézés során megtaláltam, köszi a rejtést!

Bilmark 2019.03.17 14:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.14
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

kanga021 2019.03.17 13:02 - Megtaláltam
Siklósi séta alkalmával. Köszi a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

drkmse 2019.03.14 19:27 - Megtaláltam
Ma este a férjemnek dolga volt a városban, addig én megkerestem a ládát. Köszönöm a rejtőnek hogy megmutatta ezeket a nevezetességeket! [Geoládák v2.2.5]

Reni Peti 2019.03.09 12:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

jaky 2019.03.07 16:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2]

qkoree 2019.02.22 14:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

smafu 2019.02.18 20:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.55
Egy kellemes hét a Kelet-Mecsekben, Zengővárkonyi szállással.
A mai nap a siklósi termálfürdőt illetve GCSIK5 és GCKLV ládákat kerestük fel.
GCSIK5 ládával egybekötve, fordított sorrendben. A dzsámi felkeresése előtt fürdőztünk, így oda már sötétben jutottunk el.

Aleph & Rita 2019.02.13 11:20 - Megtaláltam
Fürdő előtt lesétáltuk.
Köszönjük a lehetőséget!

Big kamionos 2019.02.07 16:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

kétbakancsos 2019.02.05 13:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97
Siklósi várlátogatás előtt a multi pontjait is felkerestük. Köszönjük a rejtést!

SétaSéta
DzsámiSiklósi vár
ViczianSz 2018.12.30 15:33 - Megtaláltam
Megtaláltam vár látogatás előtt. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

Lopakodó 2018.12.25 12:09 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

pötyimiki 2018.12.25 12:08 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

zoli86 2018.12.21 12:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

RoliHun 2018.11.06 12:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

lukovszkil 2018.11.03 15:44 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.48
Nagyon ötletes, tetszett, köszönöm.

P&L 2018.11.02 15:25 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

deva 2018.11.02 14:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Sly 2018.10.31 14:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

akutas 2018.10.30 15:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.72
Köszönjük ezt a sétát, érdemes volt elmenni a várból és megnézni ezeket a pontokat. Nem túl megerőltető.

Első pontnálMásodik pont
Harmadik pontnálImpozáns
A díjazott tetőszerkezetVárkert panoráma
Szőkekapitány 2018.10.29 12:32 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

Zsuzsa&István 2018.10.15 23:59 - Megtaláltam
Kellemes séta volt. köszi

v.bogika 2018.10.10 14:22 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.31
Villány-Harkány kikapcsolódás során meglelve Tibikével.

Siklósi vár után bevettük a várost is. Mi visszafelé haladtunk, mert a várból indítottuk a túrát. Tetszett a vár környéki őszi táj. Siklóson vannak szép műemlék épületek, de nem mindegyik része olyan megnyerő számomra.

A "láda" multi mivolta indokolt, de azért jó lett volna egy végpont, igazi rejtéssel. Köszönjük!

Maya95 2018.10.06 14:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

Aquilone 2018.10.06 12:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

MoMaszter 2018.10.05 10:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.07
Az ajánlott bolthálózat parkolójából fordított sorrendbe haladva gyorsan meglett. Köszi!

Kicsiagi 2018.09.15 23:59 - Megtaláltam
:)

Ignis9 2018.09.15 18:04 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.69
Kicsiágival közösen, köszönjük. :)

20180915_180241DSCN1612
BAdam36 2018.09.08 11:14 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

cserpan01 2018.08.25 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.93
Megtaláltuk!
Köszönjük a rejtést.
Rami Szilárd

Toot21 2018.08.18 15:27 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

zaskl 2018.08.15 19:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést. ZASKL

weasel 2018.08.15 12:42 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Tina&Balázs&Zara [Geoládák v2.2.4]

v-bertalan 2018.08.13 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 3.83 súly: 1.85
Eléggé egyszerű volt megtalálni.

pogesz 2018.08.10 13:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Bakk család 2018.08.07 11:37 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0c]

Balaci 2018.08.06 17:10 - Megtaláltam
Szép volt, jó volt, megvolt. Közös találat Borsóval, köszönjük.
Balaci

Chiga 2018.07.30 11:42 - Egyéb
Fényképek eltávolítva.

csipet_csapat 2018.07.30 08:08 - Egyéb
A karbantartás, mint írtam a jelszóra vonatkozik. Lásd Ancsi&Imu logját.

BranDroid 2018.07.29 16:50 - Egyéb
Ez a láda virtuális pontokból áll. Regisztrációnál elfogadta az összegyűjtött jelszót. Szerintem minden rendben.

BranDroid 2018.07.29 09:30 - Megtaláltam
Körbejártuk a pontokat és minden egyből meglett. Köszönjük a lehetőséget.

Seprényi család 2018.07.12 17:00 - Megtaláltam
Köszönjük!

Szelforgo 2018.07.06 15:03 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

vinoki 2018.06.29 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.08
Megtaláltuk, köszönjük.

Moni&Beni 2018.06.28 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.45
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4] Siklósi fürdőzés után...szuper volt...

IMG_20180628_174129IMG_20180627_170032_HDR
BuBiPuma 2018.06.17 16:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]
Tisztán virtuális 3x multiként nem igényel szederindás bozótharcot :) Legalább 1 igazi láda jó lenne benne... szerencsére a GCSIK5 elég közel van :)

Pajzsika 2018.06.16 12:16 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.04
Megtaláltuk, köszönjük!

Dióskanyar 2018.06.16 12:16 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.04
Megtaláltuk. Köszönjük.

csipet_csapat 2018.05.16 07:31 - Egyéb
Piros kereszt A láda utolsó logjai alapján a jelszót illetően karbantartást igényel. Kérlek ezt korrigálni szíveskedj! Üdv: ládadoki

Bőrharisnya 2018.05.15 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.62
Köszönjük a rejtést!

Ancsi&Imu 2018.05.15 14:30 - Megtaláltam
Őszintén? Nettalálat, virtuális séta. Göde gyakorlatilag felkínálja a jelszót.
Ancsi

Happyzso 2018.05.14 22:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

szpiridion 2018.05.14 22:16 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

QandB 2018.05.14 21:53 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

meteor@cdcnet.hu 2018.05.13 15:23 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

lacc 2018.05.01 14:55 - Megtaláltam
Dráva-menti biciklizésből hazafele.
Köszönjük!
Ildike+Laci és Ildi+Laci

Apollo11 2018.04.30 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.18
Siklós nagyon szép hely, a dzsámiról korábban sem is tudtam. A jelszavak egyértelműek voltak, köszönöm a rejtést!

Martonék 2018.04.28 16:14 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

Soma00 2018.04.11 16:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.59
Köszönöm a rejtést és nevezetességek bemutatását.

GCSKLV_1GCSKLV_2
elektzaccc 2018.04.08 14:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

BLUEway💙2016! 2018.04.04 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.78
Gyors siklósi séta. THX.

20180404_17142520180404_172205
enjoy 2018.03.09 15:27 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük! :)

Szellszi 2018.03.02 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.26
Siklósi ládázás 2/2.
Köszönjük a rejtést :)

kristi 2018.02.12 15:48 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.Kristi [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

kutyaapu 2018.02.12 15:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Mörren Morcogi Micó 2018.02.06 10:55 - Megtaláltam
Megtaláltuk Micicilával. Köszönjük.

Micicila 2018.02.06 10:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.45
Várlátogatás előtti városnézés. Bementünk a szerb templomba is, amit épp restaurálnak, és készséges idegenvezetést kaptunk. Köszönjük a rejtést.

somga 2018.01.16 14:00 - Megtaláltam
Nagyon kedves kis város Siklós. A dzsámiba be tudtunk menni, még előző napokban jártunk a várban is. ha már ott voltunk, megtekintettük a görögkeleti templomot is, ahol restaurálási munkákat végeznek. Köszönjük.

3.2 Siklós Malkocs bej dzsámi (5)3.2 Siklós Malkocs bej dzsámi (10)
3.3 Görögkeleti szerb templom (5) 
kincs92 2018.01.07 12:02 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a lehetőséget.

Kincső és Csabi

Cloudwalker 2018.01.07 12:01 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.75
Szép város, legközelebb a fürdőt is kipróbáljuk. A vár nagy élmény volt.

Köszönjük.

Kincső és Csabi

Mary Lou 2017.12.29 16:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.84
Megtaláltuk!
Túra után városnézés.
Köszönjük!

szaatt 2017.12.12 14:46 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Nars 2017.12.05 11:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszi a rejtést.

znasz 2017.12.02 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.00
Köszi a rejtést.

becko 2017.11.28 11:59 - Megtaláltam
Szép város Kolozsvár...

Nyúl & Bandája 2017.11.22 14:46 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

gliderVIK 2017.11.04 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.40
Köszi! Mancsi74-ék "megfertőzve" a ládázással... :)

Mancsi74 2017.11.04 00:00 - Megtaláltam
Köszi

lipek 2017.11.02 17:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

v.abel 2017.10.30 12:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük! :)

vebike 2017.10.30 12:25 - Megtaláltam
OK.

vajasfok 2017.10.26 15:24 - Megtaláltam
Megvan, köszönöm!

A dzsámit ma is használják a környékre települt (főleg bosnyák) muszlimok. Imáik idején nem látogatható a szentély, ilyenkor a hitetleneket egyszerűen kilökdösik. (Helyiek mondták.) No, ez a béke vallása...

Köszönöm a rejtést, jó séta volt!

KP1965 2017.10.23 12:58 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.76
A négynapos családi kirándulás utolsó napján Siklóson és környékén három láda megtalálása volt a cél, ez volt a harmadik. A vár megtekintése után a váltakozó intenzitású esőben gyorsan végigjártam a multi pontjait.

itabori 2017.10.22 13:13 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

kismaczu 2017.10.08 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.04
A Villányi vörösboros fesztivál közbeni találat.köszi a rejtést.

830 Siklósi séta (GCSKLV) (2)830 Siklósi séta (GCSKLV) (5)
830 Siklósi séta (GCSKLV) (6)830 Siklósi séta (GCSKLV) (13)
830 Siklósi séta (GCSKLV) (14) 
Cicki 2017.10.01 23:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.17
Köszi rejtést! :)

rita85gto 2017.09.26 17:53 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

feherzoltan79 2017.09.26 16:43 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.60
Köszönöm a rejtést!

DSC03728DSC03730
DSC03733 
lustyiktimi 2017.09.26 13:20 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

nauzi 2017.09.26 13:18 - Megtaláltam
Köszi a rejtést

Cseber 2017.09.21 09:52 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.17
Megtaláltam, köszi.

gyalogk 2017.09.21 09:52 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.68
Megtaláltam, köszi.

hinia lux 2017.09.15 16:26 - Megtaláltam
Séta közben az jutott eszünkbe, hogy vajon jól gondoljuk-e, hogy Siklós az ország legdélebbi városa. Gyorsan utánanéztünk, és igen.

DzsámiVár bejárat
Látkép 
laas 2017.09.04 11:20 - Megtaláltam
Megvan, köszönjük!
Laas, Zsuzska76, Attila [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

matrixmusic 2017.08.30 13:15 - Megtaláltam
Ok

Tagesz 2017.08.26 16:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük!

melinya 2017.08.26 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.89
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget :-) [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

rekfercs 2017.08.19 17:04 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.30
Hosszú hétvégi kiruccanás alatt megtaláltuk! Köszi! :-)

ErdőCsöndje 2017.08.14 15:26 - Megtaláltam
Köszönjük!

pesta76 2017.08.14 12:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

kectam 2017.08.08 13:20 - Megtaláltam
A vártól visszafelé sétálva szedtük össze a multi pontjait. A dzsámi nagyon tetszett, nem is tudtam, hogy van Siklóson is.
Köszönjük a rejtést.

DSC06495DSC06504
DSC06507 
kriszna73 2017.08.04 19:01 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Lali75 2017.08.04 19:01 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

cziraki 2017.08.02 12:53 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Patri321 2017.08.02 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.91
Jó volt ellátogatni ide. Köszönöm a rejtést!

btk666 2017.07.28 16:33 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

TanEra 2017.07.28 10:30 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

cugesz 2017.07.23 17:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

nazso.oszan 2017.07.21 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.63
Köszönjük a rejtést.

kingajani 2017.07.19 14:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

aknitram 2017.07.19 14:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! :) [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Zsizsi60 2017.07.18 12:40 - Megtaláltam
Köszi a rejtést

Pongi57 2017.07.15 19:02 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.80
Siklósi Várfesztivál alatt/után kerestük fel a pontokat. Gyönyörű kis város, utoljára gyerekkoromban turistáskodtam itt.

hgabor1 2017.07.14 14:52 - Megtaláltam
Megtaláltuk Andival, köszönjük a rejtést! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

WallHattok 2017.07.12 20:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.12
Köszönjük!:-) Megtaláltuk!:-) Nagyon szép a vár és környéke!:-)

Bogi és Zoli 2017.07.10 17:03 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

GréJuBé 2017.07.03 23:59 - Megtaláltam
Köszönet a lehetőségért! A dzsámi nagyon tetszett:)

Lia & Zotya 2017.07.02 15:39 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi!

GabSmith 2017.07.02 15:31 - Megtaláltam
Megvan Köszi!

aceespepee 2017.06.30 23:59 - Megtaláltam
megtaláltam :)

Zsozso94 2017.06.30 00:00 - Megtaláltam
" Megtaláltam "

leve2002 2017.06.03 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.17
Köszi a rejtést! Egy ilyen multinál hiányzik a hagyományos láda.

gazol 2017.06.03 13:55 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

KálmánCsalád 2017.05.17 12:04 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.78
Nagyon szép város. Köszöni a rejtést a Kálmán Család!

emiGrant 2017.04.20 16:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.91
8/7. Az ilyen multikat szeretem. Szép helyekre vitt, könnyű találatok voltak és kocsival is elérhetőek. Normál körülmények között végig sétáltunk volna, de a mai katasztrófa időjárásban, az nem lett volna túl élvezetes. Köszi a rejtést!

-1-2
-3-4
-5-6
-7-8
-9 
fodor8peter 2017.04.18 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.93
Jó kis séta volt, érdekes helyekre vitt. Szépen kiegészíti a vár ládáját.

soos.balazs 2017.03.24 12:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

atti92 2017.03.16 11:08 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3x] [wapon beküldött szöveg]

Scarlet 2017.03.16 11:08 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3x] [wapon beküldött szöveg]

fehérkút 2017.03.15 14:53 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget!

tabletta 2017.03.14 12:59 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3x] [wapon beküldött szöveg]

atomi17 2017.03.12 13:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3x] [wapon beküldött szöveg]

g-tabe 2017.02.18 14:40 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget!

acsocso 2017.02.11 15:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.77
Alapvetően nem szeretem a virtuális multikat, de ez egy nagyon szépen összeállított virtuális kis multi, egyértelmű jelszavakkal.

Nem értem hogy a GCSIK5 miért kellett ez mellé, és azt sem hogy hogyan ment át a moderáción.

Révai család 2017.02.06 10:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Eszti szülinapi ládázás: 1. láda.
A dzsámiba bementünk, a templomba belestünk, a várkertben sétáltunk!
Köszönjük a rejtést!

Bali László 2017.02.04 16:03 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

ocReaper 2017.02.04 12:34 - Megtaláltam
Megtaláltuk a ládákat! Köszönjük a városnézést! :)

Pales 2017.02.03 12:48 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.57
Siklósi tartózkodásunk utolsó napjára gyönyörű napsütésre ébredtünk, így nem hagyhattuk ki a városi sétát.

Cirmi 2016.12.30 18:08 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.07
Köszönjük a sétát! Mi tettünk egy kis kitérőt, mindenkinek ajánljuk a Mosolygós Rétest, kóstoljátok meg!

Göde 2016.11.05 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.46
A templom és a kopjafa között érdemes betérni a vadászati múzeumba is. Három helyen három segítőkész, kedves emberrel is találkoztunk. Siklós kapott tőlünk néhány jópontot! A rendszer visszautasítja a szerintem helyes jelszót (több változatban is próbáltam), kérem fényképek alapján a jóváhagyást!

[Jóváhagyta: Chiga, 2016.11.06 08:01]

Köszönöm, Göde.

a.marta 2016.11.04 12:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget! :) Márti és Zitus :) [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

jgyuri 2016.11.01 13:46 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.61
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Orsi néni 2016.11.01 12:15 - Megtaláltam
A vár nagyon tetszett, várakozáson felüli. A dzsámi épp zárva volt sajnos. A mutinak minden pontja érdekes. Köszönjük a rejtést!

Lőrik Edit 2016.10.31 14:05 - Megtaláltam
Köszönjük!

geolaci 2016.10.31 12:59 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

mepetya 2016.10.31 10:48 - Megtaláltam
Harkányi hosszú 7vége keretében megtaláltuk! Köszönjük a lehetőséget! Tetszett nagyon.

Fegekri 2016.10.09 11:30 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

b-lint 2016.10.08 13:46 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.30
Maga a leolvasás része nem volt az igazi, viszont a felújított dzsámi nagyon tetszett nekem és Yzmának is!

bani 2016.10.01 14:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük! A dzsámi nagyon tetszett! :)

geokukac 2016.10.01 10:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.75
Köszönet a rejtésért !

Istennyila 2016.09.26 18:01 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

sogor36 2016.09.25 10:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.72
Köszi a rejtést. GCTOUR közben levadászva.

totzoli65 2016.09.25 09:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.72
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]
GCTOUR alatt jó időben, vidám társaságban, nagyon szép helyeken jártunk.
Köszönjük a rejtést! :-)

nbokan 2016.09.25 09:54 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.11
A villányi GCTOUR második napján, sok bringással együtt. Tetszett, kösz a rejtést.

-1-2
-3-4
-5-6
ha2 2016.09.25 09:50 - Megtaláltam
Háromnapos ládavadászat az ország déli végein.
2.nap Harkány-Villány-Siklós környéke

anettx 2016.09.25 09:49 - Megtaláltam
Irány az ország legdélebbi pontjára című háromnapos drive-in ládagyűjtögetés egy hasonlóan lelkes túratárssal - csodaszép, különleges, de itt-ott érdekes helyeken.
3 nap = 58 ládatalálat, de az élmények amiket átéltem az ennek az ezerszerese!
2. nap Harkány - Siklós - Villány és környéke

Szép helyeket mutat be a multi, 1800 Ft-ért a várba is be lehet menni.
Mi ezt most kihagytuk, majd legközelebb.

kicsiogre 2016.09.24 17:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

20160924_173010_1024 
Szekat 2016.09.24 16:29 - Megtaláltam
GCTOUR során meglett!! :)
Köszi

Ziziperec 2016.09.24 14:29 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.08
Megvan! Köszi!
TFTC
GCTOUR alkalmával!

Páj család 2016.09.24 13:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

griffs 2016.09.24 00:00 - Megtaláltam
GCTOUR alatt

Saláta Bogi & Sanya 2016.09.20 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.50
Köszönjük a rejtést!

TothTi 2016.09.05 15:03 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Atesy83 2016.08.27 12:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Gábor1994 2016.08.20 13:12 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.46
Nagyszerű séta, a dzsámiban levő úr nyitja a közeli szerb ortodox templomot is, érdemes betérni. :)

gergoesevi 2016.08.17 16:08 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.00
A pontokat keresve bejártuk Siklós legszebb helyeit. Köszönjük.

Szomolya 2016.08.15 18:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.17
Siklós gyönyörű kis város. Talán már túlságosan szép is.
A rejtéssel minden rendben van!

Szimbi 2016.08.09 18:54 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Zéboy 2016.08.05 15:18 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.06
Köszönöm a lehetőséget.

Zéboy logó 
Berián 2016.08.05 15:18 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget.

BBBBNET 2016.08.04 12:59 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

M_ákos 2016.08.04 09:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.53
Megtaláltuk!

Mirabelle 2016.08.03 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.72
Köszönjük

biro61 2016.08.02 12:10 - Megtaláltam
Évával pécsi üdülésünk közben ide is eljutottunk.

(:jannus:) 2016.08.01 11:13 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Köszi a rejtést! Remek séta volt!

Csóka család 2016.07.28 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.97
Többször jártunk már Siklóson, de ez az első ládázásunk. Köszönjük!

Végek 2016.07.22 17:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Hajdu_Bartok_csalad 2016.07.21 22:11 - Megtaláltam
Élveztük a keresést! Köszönjük!

mike andros 2016.07.20 11:34 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.49
Nagyon köszönjük a lehetőséget!
Ildikó, Mike

Ulmi. 2016.07.17 19:22 - Megtaláltam
Mai 4. ládánk:)

zsityi 2016.07.11 14:30 - Megtaláltam
Köszi, megtaláltuk :-)

P1240131 
stikli08 2016.07.08 12:57 - Megtaláltam
Megtaláltam. Hazafelé harkányból ládáztam egy kicsit. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

bgjozsa 2016.07.06 12:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.84
Harkányi mini nyaralás alatt felkeresve.

keridori 2016.07.02 23:23 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.58
Megvan! :)

vieva 2016.06.30 23:59 - Megtaláltam
Megtaláltam.

mackomisi12 2016.06.28 23:59 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.00
Szép kis sétát tettünk Siklóson, köszi

viktor_w 2016.06.28 20:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi a rejtést!

wdanzsee 2016.06.28 19:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Rubor 2016.06.28 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.84
Harkányi nyaraláskor felkerestük, szépen összerakott multi.

Acsart 2016.06.14 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.80
Pécsi nyaralásról ruccantunk át, a festői szépségű Siklósra. Az idő is kegyes volt hozzánk gyönyörű napsütésben sétálhattuk be a városkát. A multi pontjait könnyen gyorsan megtaláltuk, pontosak a koordináták, nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük az élményt és a rejtést: Andi, Cözi, Fefe, Acsart

P1210778P1210771
P1210786P1210790
P1210783 
Photographer 2016.06.01 15:54 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.47
Jó kis séta volt, mindent bemutatott, amit szerettünk volna!
Köszönjük!

DSC_4585DSC_4588
DSC_4593DSC_4594
DSC_4565DSC_4575
b_pisti_62 2016.05.27 14:48 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.85
Végig jártam.

Kata&Sanyi 2016.05.17 14:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.34
Megtaláltuk. Köszi a rejtést.
Születésnapi ládavadászat második ládája.

DSCN1848DSCN1851
DSCN1853DSCN1859
DSCN1864DSCN1878
DSCN1887DSCN1898
DSCN1918DSCN1930
DSCN1953DSCN1834
DSCN1852 
regk2v2 2016.05.15 18:52 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.36
köszönjük

reko 2016.05.14 17:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

zlosonci 2016.04.25 11:39 - Megtaláltam
[g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

urbanj 2016.04.24 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.21
Villány és környéke 4 napos ládázás során. Köszönjük a rejtést.

Ricci 2016.04.23 16:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2] [wapon beküldött szöveg]

szalaij 2016.04.12 10:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

braunfrici 2016.04.12 08:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.32
Harkányi tavaszolás, ötödik láda.Szép környezet,remek rejtés.Kösszi.

kolibri 2016.04.02 23:59 - Megtaláltam
Sajnos minden zárva volt. Kivülről viszont mindent megnéztünk. :o)Majd úgy döntöttünk, hogy nem csak meleg, hanem gyógy vizet is szeretnénk, így áttettük székhelyünket Harkányba.

solteszb 2016.03.25 15:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

pikk8 2016.03.18 11:20 - Megtaláltam
Családi wellness hétvége alkalmával egy kellemes séta a városban :) köszönjük

vár bejáratánálágyúk
markeszg 2016.03.15 13:50 - Megtaláltam
Megtalálva. Köszönjük!

catNcat 2016.03.13 15:32 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

dudipeti 2016.03.13 12:22 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

bibrabb 2016.03.12 15:15 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 1.70
Köszönjük a rejtést!

Kecso79 2016.02.19 18:22 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Mekett 2016.02.07 10:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.62
Köszönöm!

vizipinty 2016.02.05 15:33 - Megtaláltam
Megtaláltuk. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Fenilefrin 2016.02.05 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.66
Meglett, köszi a rejtést!

Balogh Család 2016.01.29 17:05 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.17 súly: 2.28
Fürdés után gyors felderítés!

dabcsi 2016.01.23 14:05 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

EmesESE 2016.01.16 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.01
Harkányi téli pihenésünk és első 2016 évi ládázásunk során 16 baranyai rejtést látogattunk meg.
Az időjárás miatt, most ahol lehetett az autós megközelítéseket lehetővé tevő rejtéseket részesítettük előnybe.
Köszönjük a lehetőséget és a pontot.

kobcikrajci 2015.12.03 15:47 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.47
Gyalogtúra kellemes, napos időben Túronytól Siklósig. Mire a városba értem, már alkonyodni kezdett, így még igézőbb volt a már sötétbe hajló ég melletti váregyüttes látványa. Szerencsésen ötvözték az újjal a régit, illetve maga az egész várkerület a város szerves részét képezi, így nagyon tetszett a helyszín. Mivel a másik két pont is a közelben van, gyakorlatilag a siklósi várnegyedről szól a cache. Egy jól rejtett láda még dobhatna a séta hangulatán, ám ha ez évek óta nem kivitelezhető, akkor talán egy szükségmegoldásánál jobb a mostani kényelmes feladatsor.

Rbill 2015.11.29 17:44 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.10
Megtaláltam.

jadam968 2015.11.23 10:44 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

S-A 2015.11.08 14:38 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.07
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

bm 2015.11.07 09:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

gabocza 2015.10.28 13:34 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

GYEZegzug 2015.10.25 09:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.80
Megtaláltam. Köszi szépen a lehetőséget.

AstroHead 2015.10.22 16:06 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

szjuli 2015.10.20 11:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.78
Siklósi nyaralásunk második napján sétáltunk egyet a városkában. Sajnos elég hideg és kellemetlen idő volt, így csak a láda pontjait jártuk végig. A dzsámiba be is tudtunk menni, de a várat most csak kívülről néztük meg.

luviktor 2015.10.20 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.77
Idei őszölésünk központját most Siklós és a Hotel Castello adta. Az esős, borongós idő nem szegte kedvünk, szokásos városnézős sétánkat most is összehoztuk. A dzsámit még belülről is megtekintettük, érdemes volt. Utána a hölgy javaslatára átsétáltunk a szerb ortodox templomhoz, majd egy belvárosi kanyarral el a várhoz. Ide most nem mentünk be, majd legközelebb, egy kicsit melegebb időben.

bence máté 2015.10.06 00:00 - Megtaláltam
ok

pdrive 2015.09.20 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.83
Megtaláltam, köszönöm a rejtést

zalajaro 2015.09.17 16:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

ttiti 2015.08.31 11:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk.
Köszi

xrvman 2015.08.23 11:47 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Gyepmester 2015.08.21 15:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Gyepmester [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

GCSKLV_20150821145015.jpgGCSKLV_20150821151713.jpg
matya&zotya 2015.08.21 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

anettnori 2015.08.16 17:36 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.07
Megvan! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Nyaralás első napjának délutáni programjaként itt töltöttünk néhány órát.
A vár megszépült, 15 évvel ezelőtti állapotához képest (akkor voltunk erre) szembetűnő a változás. Az eljátszott viadalon még van mit csiszolni, de erre még lesz idejük a helyi (és horvát) vitézeknek.

Köszönet a lehetőségért!

agikalman 2015.08.13 17:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

reprocesszor 2015.08.05 18:07 - Megtaláltam
Ördögkatlan közben Helgával. Köszi!
[g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

v8karoly 2015.08.05 12:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2f] [wapon beküldött szöveg]

Heni&Gábor 2015.08.01 11:15 - Megtaláltam
Gordisai nyaralás egyik napján Harkány-Siklós-Orfű meglátogatása volt a program. Siklóst a láda pontjainak felkeresésével jártuk be. Köszönjük a rejtést és a segítséget!

Parmerozpazepan 2015.07.30 13:53 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

csk1 2015.07.28 13:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk

otto1981 2015.07.23 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.70
Megtaláltuk, köszönjük. Ottó és Zsó.

Bryan 2015.07.12 15:04 - Megtaláltam
Köszönjük!

tau 0470 2015.06.13 14:13 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.43
Feleségemmel sétáltunk egy jót Siklóson. Köszönettel

1.2.
3. 
Bigi 2015.06.10 19:44 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.37
Megtaláltuk!
Tomi&Bigi!

Köszi a rejtést!

nbaggio 2015.06.01 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
Megtaláltuk, köszi!

Sorex 2015.05.23 16:40 - Megtaláltam
Megvan. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

GCSKLV_20150523120908.jpg 
astacus 2015.05.23 16:40 - Megtaláltam
Villányi hétvége Sorexszel és Mukival

Muki első ládája, melynek segítségével Siklós nevezetességeivel ismerkedett meg. A láda által kínált gazdag program mellett a dzsámihoz közeli ortodox templomot is sikerült megnézni annak látványos ikonosztázával és enteriőrjével.

Sorex és Muki a vár fokán 
Nyanya&Yeti 2015.05.19 09:11 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.71
Köszönjük a lehetőséget!
Nyanya, Yeti

nepster 2015.05.14 18:00 - Megtaláltam
Harkányi pihenés alkalmával. Köszönöm a lehetőséget.
Úgy alakult, hogy ez lett az 500. megtalálásom. Köszönöm a rejtést.

Őszapó&Fakusz 2015.05.09 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.06
Köszönjük a rejtést!

- A Sas leszállt. -

Shootzu 2015.05.09 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.01
Meglett. :o) Köszönjük a rejtést.

EdKa 2015.05.05 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.58
Kellemes séta, nagy melegben.

Luis és családja 2015.05.01 12:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!

Attil@ & Réka 2015.04.26 12:45 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést ;-) !
Réka és Attil@

wtl 2015.04.11 14:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Koszonom a rejto faradozasat. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

GCSKLV_20150411141015.jpgGCSKLV_20150411142525.jpg
GCSKLV_20150411170249.jpg 
nzsolt 2015.04.05 14:54 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.61
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

robinbird 2015.04.05 13:08 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.10
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

vorlac 2015.04.02 16:14 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.95
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Nagyon szép a város.

Yoe 2015.04.02 13:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.32
ok

BubaGC 2015.03.28 17:00 - Megtaláltam
:-)

plecs 2015.03.27 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.13
Baranyai ládázgatás

BouLache 2015.03.17 20:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.24
Kár, hogy már nem része a láda a sorozatnak. Egy hetes siklósi helyettesítés alkalmából természetesen levadásztam, ezt az egyetlen siklósi ládát. Köszi a lehetőséget!

brigo 2015.03.07 13:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.21
Köszönjük a rejtést

L'Ádiika 2015.02.28 16:51 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.11
Megtaláltam! Köszi a rejtést! :)

hab14 2015.02.15 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.61
Köszi a sétát! :)

b.monika 2015.02.15 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.32
Köszi! :)

Oksamoksa 2014.12.29 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.83 súly: 2.20
Köszönjük a lehetőséget!

dienespeter 2014.12.25 16:16 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Bugár-orienteering 2014.12.22 13:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.93
Nagyon szép kiránduló idő volt ma.

 
reka.nyilas 2014.12.21 12:20 - Megtaláltam
A siklósi wellness második napjának ebéd előtt lazulós találata. Köszönjük :)

zsu&rich 2014.10.30 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 3.03
Villány környéki túránk hatodik ládája.
A dzsáminál kedves úriember fogadott minket, aki a török imaházat (ez kívülről izgalmasabb mint belülről) és a közelben lévő szerb ortodox templomot is (ez belülről izgalmasabb mint kívülről) szerény belépőért (900-950 ft/ 2 felnőtt + 1 gyerek) megmutatta és alapos történetismeretet is tartott. Ezúton is köszönet érte!
A multi 3. pontjánál csalódás volt a várbelépő magas összege: felnőtt belépő 1.500 ft, gyerekbelépő 750 ft, azaz kis családomnak összesen 3.750- ft. - és még csak a nap elején voltunk, rengeteg "kulturális célponttal"! Sajnos nálunk ilyen a kultúrpolitika.....
Ettől függetlenül örülünk, hogy megismerhettük a várost és ezért köszönet a rejtőnek!

Mackka 2014.10.27 18:42 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Itt vagyunk 3 napja, de ma este világosodtunk meg, hogy begyűjtsük :-) Minden pont nagyon tetszett! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

lypapp 2014.10.26 15:05 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.95
gyönyörű őszi időben, az elődeink szülőhelyét és sírhelyét felkeresve gyűjtöttük be...

Halász család 2014.10.26 12:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.72
Köszönjük a rejtést!

Fringilla és Kuglóf 2014.10.25 11:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.24
Pécsi hosszú hétvége keretében keresgéltünk pár ládát is - már amikor nem esett az eső - így jutottunk el Siklósra is. Nagyon szépen sikerült a Vár rekonstrukciója! Bementünk a dzsámiba is. Köszönjük a lehetőséget.

V_Gabor 2014.10.25 09:39 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.18
A dzsámit és az ortodox templomot is volt alkalmunk belülről megtekinteni egy kis idegenvezetéssel. A várat is bejártuk a pincétől a padlásig. A katolikus templomról pedig rendelkezünk egy nagyon régi családi fotóval, amit volt alkalmunk összehasonlítani a jelenlegi állapottal.

A(z abszolút) gravitációs alappontot a helyszínen fedeztem fel, a leírás nem is említi, pedig érdekes.

A pontok gyorsan megvoltak.

Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

 
Zsoland 2014.10.24 10:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük. Szép kis város, biztos visszajövünk még.

Tikis 2014.10.11 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.94
nagyon jo kis kirandulas volt, Harkany, Siklos, Villany, Pecs

Baktercsiga 2014.10.11 12:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.91
Megtalálva egy szép, strandolós napon. Köszi a lehetőséget...

BG&J-13 2014.10.10 14:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.38
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

N.Zs. 2014.10.02 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.20
Ez volt a mai célpont. A vár egyik részét éppen újítják, de a nagyobb része zavartalanul látogatható. Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük.

 
Tisztisz és Csabi 2014.09.28 12:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszi!

kgabi 2014.09.27 12:49 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.57
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
A szerb ortodox templom belül tényleg gyönyörű, érdemes megnézni.
(A bácsi valóban nagyon készséges, és valóban elkéri utána az árát.)

kekenj 2014.09.23 17:45 - Megtaláltam
kösz a lehetőséget

kilali 2014.09.16 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.77
Köszönöm a rejtést.

nrudi 2014.09.10 16:18 - Megtaláltam
Megtaláltuk! [ZER]

pingvingps 2014.09.06 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.78
Az eső ellenére is jót sétáltunk, szép helyek, korrekt pontok.

jozsi18 2014.09.03 10:04 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.35
Köszi!
Bubi és Bömbi

Szili83 2014.08.30 17:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszi a "rejtést".

robcsi2000 2014.08.26 17:59 - Megtaláltam
Nagyon érdekes volt! :)

Zaltas 2014.08.20 14:47 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Raczky család 2014.08.20 09:15 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést, megtaláltuk. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Geotrek 2014.08.20 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük!

bagolyvera 2014.08.20 00:00 - Megtaláltam
Köszönjük szépen a sétát. A dzsáminál egy kedves úr kalauzolt bennünket és megmutatta a szerb ortodox templomot is, ami nagyon közel van (igaz, utána elkérte az idegenvezetésért a pénzt), de szerintem megérte. Mindenkinek ajánlom, hogy ha már a dzsáminál vagytok, nézzétek meg a szerb templomot is, mert tele van ikonokkal.

felfedező01 2014.08.16 13:20 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.79
Megtaláltuk! Jó volt sétálni Siklóson! Kár, hogy virtuális!

Almond 2014.08.16 12:58 - Megtaláltam
Megtaláltuk. :-) Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

sztyopa13 a páratlan páros 2014.08.15 08:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk!Háromszori nekifutással.Még jó, hogy Siklóson van a szállásunk.1.nap:nem jó a jelszó.2.nap:a dzsáminál két tábla van.Biztos a másik szám kell.Az sem jó.3.nap a templom biztos,ott más nem lehet,a kopjafa az igen az volt a ludas.Az első betű a repedés miatt kétértelmű.Az alját takarta a fű.Ezt szúrtam el.

Gabriello 2014.08.08 12:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

elina 2014.08.07 14:22 - Megtaláltam
Harkányi nyaralás alatt átugrottunk Siklósra megnézni a várat,és kipróbálni a fürdőt! Na és megkerestük a ládát is!Köszönjük!

ahhoj 2014.08.07 14:22 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget!

mlnet 2014.08.05 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.29
Végigjártuk, élmény volt.

rubikerno 2014.08.05 13:08 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

moTT 2014.08.05 09:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.52
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!

KAECSKE 2014.08.05 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.05
Csodálatos a vár.
TFTC

SZACSATOUR 2014.08.01 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.18
Villányi pihenéssel, borozgatással összekötött ládázás.

Renchu 2014.07.29 13:26 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. :-) [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Mirtt 2014.07.29 11:41 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.38
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
Nagyon jó volt körbejárni a várost, az egyik legjobb hely az ortodox templom volt, ahol a "házigazda" nagyon sok érdekes információt osztott meg a látogatókkal.
Például a szerb oldal álláspontját a világháborúval kapcsolatban: Ulászló király eladta a délvidéket és csak ezt jöttek felszabadítani, vagy a lakosság cserével kapcsolatban: magyarok küldtek 80000 szerbet, és nekik is ennyi embert kellett vissza küldeni. De ott a király megkérdezte a szorgos-dolgos magyarokat, hogy menni akartok-e elhagyva földjeiteket: nem akartak, ezért megszabadult az alja néptől, akikkel azóta is probléma van az egész világon :P Így kell ezt ügyesen csinálni :) Ja és a templomot a délszláv háború menekültjei hozzájárulásával újították fel...
Persze ne felejtkezzünk el a Tenkes kapitánya fillingről se :) Viszont a várban nagyon rossz állapotban vannak a pallók, sajnos nem kezelték őket megfelelően és elég ijesztő volt végigmenni a várfalakon...

Star Wars rajongóknak: a Császár szobra :)
Elég rosszak már a pallók!
 
pero 2014.07.22 12:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

akassa 2014.07.22 12:37 - Megtaláltam
Megvan [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

kopepe 2014.07.22 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.67
Köszi a lehetőséget!

Lerson 2014.07.19 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.00
Kb 40 fokban indultunk neki. Kár, hogy a szerb templom nem lett becsempészve a multiba. :)

emiho 2014.07.19 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.91
Dél-magyarországi kirándulásunk ládája

Zimi67 2014.07.16 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

SIBIGYI 2014.07.10 11:55 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 2.96
Harkányi nyaralással egybekötött családlátogatás során jártunk erre már sokadszor, most kincseztünk is. Kicsit hűvös időben, a végén már az eső is eleredt, de újból megnéztünk mindent és nem volt unalmas! Köszönjük a rejtést!

dariohu 2014.07.09 13:31 - Megtaláltam
Köszi, első találatom :)

vecsbal 2014.06.28 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.29
Sok szép régi emlék, gyerekként láttam őket utoljára.
Kerékpáros találat Pécsről.

Adri&Lacike 2014.06.14 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.54
Megtaláltuk!

Pogánypeti 2014.06.04 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.51
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget :) [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
Ez volt a mai napom negyedik, egyben utolsó találata.
A hegyekben való egész napos barangolás után következett egy városnézős, sétáltatós multiláda, amely egyébkéntis a kedvenceim közé tartozik. 2010-ben már egyszer "feltérképeztem" ezt a várost, és most jó volt újra itt csavarogni az ismerős utcákon... :)

Mária-szobor a szökőkút közepénA Városháza épülete
Malkocs bej dzsámijaSzentháromság plébániatemplom
A templombelső a bejárattólA Siklósi Vár bejárata
AndreaZoltán 2014.05.18 00:00 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést

kredenc65 2014.05.11 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.95
Zsuuu és doki társaságában, egy szép vasárnapi kora délután barangoltuk be a várost. Köszi a rejtést! A dzsámiba érdemes bemenni, nem drága a belépő, de gyönyörű belül az épület. A templom is szép, nagyon nyugodt, kellemesen lehet ejtőzni a kertjében, és külön öröm, hogy a várnál egy olyan objektum lett a virtuális láda, amit talán észre sem venne az ember.

zsuuu 2014.05.11 00:00 - Megtaláltam
Villanyi majus Kredenccel, Dokival 4.
TFTC

Bau_family 2014.05.05 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.17 súly: 3.45
Mindenhova elvitt a multi, amit látni érdemes Siklóson (na jó a SPA és az Adria cukrászda kimarad). Köszönjük!

kiskesser 2014.05.03 00:00 - Megtaláltam
Jó és érdekes volt a jelszó keresés. Köszönöm a rejtést!!!

zramzam 2014.05.03 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.59
4 napos harkányi pihenés keretein belül levadásztuk. Köszönjük a rejtést.

csipet_csapat 2014.04.24 10:03 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.03
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
A Dzsámiba egy fiatal hölgy beengedett bennünket, émény volt még úgy is, hogy sajnos a kérdéseink jó részére nem tudott válaszolni:(
Jót barangoltunk a városban!

BerenyiSzabi 2014.04.21 14:17 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszi! :) Cinci & Tuning [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

eTiGeR 2014.04.11 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.26
Megtaláltam! :) A legjobban a dzsámi tetszett...:) A vár is szép, kár, hogy már az is fizetős... A jegyszedő (őr?) végig lesben állt, amíg a 3.ponton lévő kopjafához odamentünk... Köszi a lehetőseget.

Dr.Lada 2014.04.06 09:01 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.18
Először a dzsámit néztük meg, majd felsétáltunk a templomhoz, ott épp mise folyt, majd a vár következett, sajnos még zárva volt, így csak kívülről tudtuk körbesétálni, de így is élmény volt.

 
kosbor 2014.04.04 17:29 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Vityka76 2014.03.31 15:15 - Megtaláltam
:)

Motkány 2014.03.31 15:15 - Megtaláltam
:)

palzeno 2014.03.29 16:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.15
Megtaláltam!

ksarvari 2014.03.29 16:15 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 2.00
Megtaláltam!

wheelmary 2014.03.09 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.05
Nagyon érdekes, hogy Siklóson (igen közel egymáshoz) van egy római katolikus templom, egy református templom, egy ortodox templom, sőt még egy dzsámi is. (Plusz a várban még egy gyönyörű kápolna...)

Köszönjük a rejtést.

vadvirsli 2014.03.01 12:00 - Megtaláltam
KisBabával, Kicsivel, Dórival közösen találtuk meg. köszönjük a rejtést..

wicky89 2014.02.24 00:00 - Megtaláltam
Szèp volt. Köszi

zsotie 2014.01.01 17:23 - Megtaláltam
Letudva.

Anikó77 2014.01.01 17:22 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

Köszi a rejtést!

Anikó77, Béci, Anita, Reggel, Erika, zsotie

Reggel 2014.01.01 17:21 - Megtaláltam
Ok! Megtaláltuk!

Köszi a rejtést!

Anita és Reggel

Cubis Gold 2013.12.27 15:17 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30] [wapon beküldött szöveg]

Ani&Sanyi 2013.11.30 11:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.49
Köszönjük!

robotoga 2013.11.10 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 1.95
köszönjük a rejtést!

Pipi & Máté 2013.11.09 12:56 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.65
Villányi borhétvége és Márton napi őszbúcsúztató ládikázás kombinációja, fantasztikus időben egy fantasztikus asszonykával.

2in1 dream team :) 2013.11.01 15:45 - Megtaláltam
Blokkoltuk!

Rockatansky 2013.11.01 10:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.28] [wapon beküldött szöveg]

kaker 2013.10.31 12:00 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

Tamas1004 2013.10.31 11:51 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.90
Mi előbb a várat néztük meg, utána sétáltunk egyet. A dzsámitól nem messze lévő ortodox templomot is érdemes volt megnézi.

Ortodox templom 
szalmakalapos 2013.10.27 15:11 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.21
Köszönjük a rejtést !

ZoLidi 2013.10.19 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.26
Szép hej Siklós és a fürdő is köszönjük.

Johnny40 2013.10.15 14:18 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.13
Köszönjük a rejtést! Szép emlékeket idézett a Tenkes kapitánya!

Szabó Család 2013.09.25 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.19
Kellemes séta. Köszönjük.

Ifialex 2013.09.24 15:50 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

Kozák 2013.09.24 15:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.86
Köszönet a rejtőnek.

K.L. 2013.09.06 10:29 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

Schlégl 2013.09.04 10:01 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

rubin55 2013.09.04 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.36
Szép volt a séta. Köszönöm a rejtést.

Siklós
sas&szti 2013.09.01 12:30 - Megtaláltam
Szép hely!:) Tetszett!:) Mintha a Tenkes kapitányában nem lenne ennyire színes a vár!:))

Bigmak 2013.09.01 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.97
Megvan, köszi a rejtést! :-) [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

 
Nándor 2013.08.24 11:14 - Megtaláltam
Köszi a rejtést. Még egy szépséges arát is sikerült lencsevégre kapni.

Shifu 2013.08.21 11:40 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

Dragonfly. 2013.08.21 11:40 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszi! Kellemes séta volt. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

Csibe&Zoli 2013.08.18 14:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük! :)

szigetiyeti 2013.08.17 21:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.08
Szép helyek, köszönöm a lehetőséget.

csapek 2013.08.17 13:11 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.00
Köszönjük.

picuresnagyur 2013.08.16 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.01
köszi, szép időben szép volt a város...

 
Párduc50 2013.08.16 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.31
TFTC! Lassan jöhetne egy fürdős láda is Siklóson :-)

meduza 2013.08.14 11:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

VERBOLA 2013.08.12 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.89
Köszönöm a rejtést!

Galocza26 2013.08.07 15:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.25
Régóta készültünk felkeresni gyerekkorunk kedvenc filmjének színhelyét. A vár szép állapotban van, a kiállítások - főként a börtönmúzeum - érdekesek. Köszönjük a rejtést!

alexi 2013.08.06 20:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.40
Kellemes séta a fürdőzés után, már elviselhető melegben. Köszönjük a rejtést!

Arculat 2013.08.05 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.34
Köszönjük!

Jisti 2013.08.03 15:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.04
Szép volt.Mama és Papa Eszterkével sétálták végig a pontokat.

Szilágyiék 2013.08.03 15:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.54
Sajnos, akkora volt a hőség, hogy a gyerekek már nem bírtak kiszállni sem az autóból.

Most a vár is kimaradt, pedig Andi nagyon szerette volna megnézni, de szinte égető volt a nap. Az idő is eltelt, és még hosszú út várt ránk a következő szálláshelyig.

Balázs80 2013.08.02 19:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.50
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

A várban éppen Kárpátia koncertre készülődtek. Tetszett a belváros, a várat kihagytuk most, mert pár éve jártunk bent, a dzsámi meg már zárva volt.

BelvárosZászlóval
rosie 2013.08.01 13:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

GCSKLV_2013081130012.jpg 
JAck:66: 2013.07.31 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 1 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 4.01
Virtuális pont.

Jucci 2013.07.31 13:06 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.15
Sajnáljuk, hogy a ládát ellopták, ezért "csak" virtuális találat volt, de ötletes, hogy a rejtő végigvezet a főbb látványosságokon. Nem nagyok a távolságok, könnyű, kellemes sétával levadászhatóak a jelszó részletek. Röpke nyaralásunk alkalmával iktattuk be ezt a ládát. Megérte. Köszönjük a lehetőséget!

Angel2020 2013.07.30 18:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.75
Nagyon tetszett a vár és egész Siklós!

Köszönjük!

A&P

Piroska18 2013.07.30 16:34 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

Szabó família 2013.07.26 19:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.43
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

Trója c. rockopera előtt egy kis kincskeresés.

mucsucsula 2013.07.19 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.71
60 km-s bicikitúra keretében :) szép templomok, és ahogy az szokott lenni, kellemesen hűvösek a nagy melegben :)

Dömemama 2013.07.16 16:30 - Megtaláltam
Köszi!

G&C 2013.07.16 15:52 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 3.61
Kosz!
G&C

csepipeti 2013.07.14 12:02 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.28
Megtaláltuk! A dzsámi mellett megnéztük az ortodox templomot is. Mindkettőhöz kaptunk idegenvezetést is. Köszönjük a rejtést! [g:hu 1.4.28c] [wapon beküldött szöveg]

GCSKLV_20130714110451.jpgGCSKLV_20130714115522.jpg
GCSKLV_20130714120050.jpg 
bonisbela 2013.07.10 11:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.47
A multit két részletben, de egy éven belül osztálykiránduláson, majd biciklitúrán gyűjtöttem be. A várban már a felújítás előtt is jártam. Kár, hogy csak virtuális, és hogy nincs bejelentve a nemzetközi oldalon. Köszönjük!

Áron csapata 2013.07.08 12:11 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

geri83 2013.07.05 18:34 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

takacsimre 2013.07.02 10:26 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.83
Köszönjük a rejtést. Marika és Imre

Ungerati 2013.06.28 14:46 - Megtaláltamkörnyezet: 1.5 rejtés: 1.5 web: 4 átlag: 2.33 súly: 2.11
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.

gyikok 2013.06.23 16:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
Köszönjük!

bnikolett 2013.06.21 10:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Jó kis séta 35ş-ban :-) [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

GCSKLV_20130621101208.jpg 
Barbi_11 2013.06.17 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.78
Megtaláltuk! :) Köszönjük a rejtést! :)

jpal 2013.06.15 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.74
Villányi dzsesszfesztiválon voltunk a hétvégén, közben kerestük meg ezt a ládát. Szakszerű vezetést kaptunk a dzsámiban és a szerb templomban. A várat most kihagytuk, mert ott már többször voltunk.
Megtudtuk, hogy a délszláv háborúk idején a szerb és bosnyák menekültek megtöltötték a dzsámit és a szerb templomot is.
Köszönjük a rejtést.

Mózes szobra a járásbíróságnálA dzsámi
Kati a dzsámibanA szerb templom
A katolikus templom belsejeTemplom, kereszt
A híd alattHíd, kapubástya, kopjafa
Pilis50 2013.06.02 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.13
Megkotortam.

 
Zsókica és Lackó 2013.05.25 17:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.71
Köszönjük a rejtést!

Thannii 2013.05.23 13:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

Tyúkanyó 2013.05.22 10:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.60
Köszönöm a lehetőséget.

zsomle13 2013.05.19 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.52
Köszi a rejtést!

Szamárfül 2013.05.19 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
Köszi a rejtést!

ZS&ZS 2013.05.18 16:34 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.40
Nagyon nagy élmény volt!!! Családos túránk: Siklós-Villány :)) /A képeken látható időpont NEM valós,már csak azért sem mert rövidújjúban vagyunk :D/ Köszönjük a rejtést!

ZS&ZS 2013.05.18 16:34 - Egyéb
Megtaláltuk! (Csak először rosszat írtam a log típusához,és most nem tudm,hogyan csináljam vissza,meg minden (??) Majd e-mailben a jelszót a rejtőnek....) Családi kirándulásunk: Siklós-Villány Köszönjük a rejtést! (A képeken látható időpont nem valós,már csak azért sem mert pólóban vagyunk. :D)

A várkapunál:) 
Nebel 2013.05.18 12:48 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.89
Harkányi pihenés alatt kötelező városnézés és ládázás.
Sohasem jártam még itt, örülök, hogy pont egy láda kapcsán (no és persze a fürdő sem kutya) nézhettünk szét itt.
Köszönet a rejtésért!

Ka-Csa 2013.05.17 13:37 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Mobilról beküldve. [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

Balage88 2013.05.11 17:10 - Megtaláltam
!

raci 2013.04.29 13:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.98
Siklóson nagyon régen jártunk, a változás fantasztikus. A vár rekonstrukciója nagyon szépan, európai színvonalon halad. A dzsámit korábban nem láttuk, pedig kihagyhatatlan. Köszönjük a rejtést.

bazsogeleba 2013.04.28 16:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.37
Megvan, Szandal-ékkal közösen

szandal 2013.04.28 00:00 - Megtaláltam
Közös ládázás Bazsogelebával. Köszönjük!

sereva 2013.04.19 10:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

jenci 2013.04.14 15:21 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.92
Köszönjük a rejtést.

ulex 2013.04.14 11:37 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.83
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést. :) [g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

csiguszfamily 2013.04.14 11:30 - Megtaláltam
Megtaláltuk

Aurashark 2013.04.01 11:13 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 2.20
Megtaláltuk! Köszi a lehetőséget: Kata, Csabi, Timi, Gábor. [g:hu 1.4.26y] [wapon beküldött szöveg]

egyedk 2013.03.23 13:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.53
A Tenkes kapitánya vára mellett további értékeket, török és keresztény emlékeket is rejt a város. A belső terek és épületállomány szépen megújul(t) az utóbbi években.

Törpe 2013.03.01 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.46
Köszönjük a rejtést!
Törpe

igilight 2013.02.17 12:37 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 3.83 súly: 3.25
kellemes séta volt, kár hogy nincs hely egy igazi ládának.

lossosg 2013.02.09 18:02 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.32
Megtaláltuk, köszi!

SziszoZozo 2012.12.28 10:45 - Megtaláltam
Harkányi kényeztető napok közbeni ládázás. Nagyon tetszett a vár. Köszi a rejtést.

hitamas 2012.11.24 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.73
Pécsi hétvége második nap. Végre egy várnak kinéző vár, sok érdekes látnivalóval. :)

laszloze 2012.11.12 21:15 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 2.92
Egy közeli ismerősömnél járván, miközben utaztam vissza Pécsre kellett várnom 40 percet, ezalatt felkerestem a 3 állomást :)

SZIA 2012.11.03 13:19 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.04
Köszi:
Szilvi és Attila

BaLinda 2012.11.02 16:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

Kerticsorbi 2012.10.31 11:06 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.23
Családi őszölés közben találtuk meg, köszönjük a rejtést.

DrBASH 2012.10.29 12:19 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.15
Pécsi kirándulásunk alkalmával a hétfői, esősnek ígérkező napot Siklóson töltöttük. Szerencsére megúsztuk eső nélkül, legalábbis ami a várat illeti, de délután már nem maradtunk szárazak, ugyanis a fürdőben töltöttük el az időt. Köszönjük a lehetőséget!
Beus&Atthys

dorian 2012.10.29 11:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.00
Nem éppen kiránduló időben, de meglett. Köszi

lghost 2012.10.23 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.31
Napsütésben, kellemes séta, köszi.

fn 2012.10.22 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.58
Szép, városi multi.

Lacen 2012.10.22 10:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.52
Úton Pécs felé, kellemes kirándulás a családdal.

redive 2012.10.21 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.26
Jó kis kirándulás Siklóson - és már a várba is be lehet menni (a webes leírásban még az szerepel, hogy be van zárva). A jelszórészletek nagyon nyilvánvaló helyen vannak, igazán keresni sem kell...

kerimami 2012.10.20 14:48 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.95
Ha jól emlékszem 1974-ben jártam itt osztálykirándulás alkalmával. Sok emlékem sajnos nincs róla. A várnézésen kívül külön öröm volt,hogy sikerült megnéznünk a dzsámit és a szerb ortodox templomot is belülről.

Köszönjük a rejtést!

kerimami, Zoli, Máté, Gazdy és feketegere

Malkocs Bej dzsámi
Szerb ortodox templom
feketegere 2012.10.20 14:48 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.79
Siklósi séta + dzsámi és vár megtekintés. Extrában megnéztük a szerb ortodox templomot is. Köszönjük a rejtést!
feketegere, kerimami, Zoli, Máté és Gazdy

jspanyik 2012.10.20 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.22
Harkányi kényeztető hétvége.

Tetszett mind a három helyszín! Mindenhol bejutottunk és kellemesen töltöttük a délelőttöt!

Köszönjük a lehetőséget!

Mari és János

Nyunyó_Rulez 2012.10.11 00:00 - Megtaláltam
Köszönjük! : )

CsKaroly 2012.09.29 18:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk

Mónika, Károly

szenor 2012.09.29 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.60
Köszönjük.

FyG 2012.09.22 20:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.33
Két év után ismét Baranyában járva vettem észre, hogy az akkori találatot nem regisztráltam. Most megteszem.

dunlop2 2012.09.19 11:12 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. Üdv: dunlop2 és Móni Békéscsabáról. B-) [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

 
kozobp 2012.09.10 14:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.86
Köszönjük!

Brumimaci 2012.08.18 13:04 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.18] [wapon beküldött szöveg]

réka97 2012.08.13 16:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76
megvan :D köszii :)

orangebrotherz 2012.08.13 15:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.18] [wapon beküldött szöveg]

JulesDark 2012.08.12 20:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.30
A város és a vár is gyönyörű. Köszönjük szépen az idegenvezetést. :D

sanya75kk 2012.08.11 12:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

Dodo&Toto 2012.08.10 16:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.38
A jóleső siklósi séta után üdítően hatott Villány finom bora. :)

Famágus 2012.08.08 12:40 - Megtaláltam
Pontosan 38 éve, diák koromban jártam Siklóson.. azóta mondogattam, menni kéne.. most ormánsági ládázgatásunk kapcsán sikerült visszatérni.. mindent nagyon alaposan megnéztünk, órákat töltöttünk a várban, kedveltük a multit, köszönjük szépen, Oldfoxxal..

oldfox 2012.08.08 12:40 - Megtaláltam
....megtaláltuk!

tosza73 2012.08.05 20:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.51
Nyaralásunk első napján elindultunk felfedezni a várost. Estefelé már kellemes volt a környezet. Később nyitvatartási időben is visszamentünk, és mindent megnéztünk, hisz ez a lényeg. A siklósi várban hallottunk először a turista éremről, vettünk is egyet.

Vucsi 2012.08.01 18:54 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

JÁDE family 2012.08.01 15:13 - Megtaláltam
Megtaláltuk. :) Köszönjük, hogy elnavigáltál ide.

push_key 2012.07.31 13:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.48
Szeretjük Siklóst.

P.B_László 2012.07.30 11:15 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.67 súly: 2.04
Köszönöm hogy elhoztatok ide , sok szép látnivaló , ha tehetitek nézzetek meg mindent ! Igaz ha több mindent szeretnétek megnézni , mindenért fizetni kell , így kicsit húzós !
Még egyszer köszönöm , P:B_László !

FunnyTeam 2012.07.29 14:10 - Megtaláltam
Megttettuk az utat

Didimusz 2012.07.28 15:48 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.04
Köszönöm a rejtést.

Dudipofi 2012.07.28 15:24 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 1 web: 4 átlag: 2.67 súly: 2.28
Megcsináltuk.

Siklós 
BeriLa 2012.07.24 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.11
Dalissime-vel együtt kerestem fel ezt a ládát. Szép város. Köszi a rejtést.

Gyömi 2012.07.18 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.60
Köszönjük!

mokubean 2012.07.18 12:54 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.62
Megtaláltuk, nagyon szép Siklós!

jujuj10 2012.07.17 13:50 - Megtaláltam
Köszi a rejtést :)

viktro 2012.07.17 13:50 - Megtaláltam
Hetesben családosan jujuj10-ékkel egy remek hetet töltöttünk Pécsen, köszönjük a ládáknak is a város bemutatását :) Pécsről elugrottunk megnézni a Siklósi várat is, no meg Villányba is egy kis borért :)

valti 2012.07.15 17:57 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.73
Ok:-)! [wapon beküldött szöveg]

mazsola069 2012.07.14 17:54 - Megtaláltam
Nyaralás Baranyŕban. [g:hu 1.4.16] [wapon beküldött szöveg]

AngRo 2012.07.13 13:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.33 súly: 1.00
Megtaláltuk, köszönjük!

OsiOsi 2012.07.12 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.92
A vár nagyon rendben volt, hasonlót csak Ausztriában láttam.

Shepherd 2012.07.11 16:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.53
Köszönjük a rejtést! :)

vizsla1 2012.07.11 11:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.26
Megcsíptük! Norbi. [wapon beküldött szöveg]

Égetö 2012.07.08 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.11
Megtaláltuk! Ugyan a Dzsámi tábláján 3 évszám is olvasható, de ez csak sportszerű nehezítésnek tűnt a nagy meleg után!

csillagvadasz&kiralylany 2012.07.07 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.33
Szép városban jó séta,este szuper elődás a várban.
Köszi a rejtést!

Liberty 2012.07.05 21:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.41
A Tenkes kapitánya c. musical bemutató estéjével összekötött láda találat. Köszönet a rejtésért.

Siklós címere
keszist 2012.07.04 13:31 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.16
Harkányi nyaralás alkalmából átsétáltunk és levadásztuk ezt a multit.

Fecó07 2012.07.01 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.88
Elképesztő hőségben sétáltuk végig a három pontot. A dzsámi "örzője" széleskörű tájékoztatást adott magáról a dszámiról a és a közelben lévő ortodox teplomról.

t1kovacs 2012.07.01 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.15
Köszi a rejtést

benist 2012.06.11 08:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.20
Még reggel végigjártuk a pontokat, A templomba csak a rácson keresztül lehetett belesni. Kárpótlásul meglátogattuk a példásan újjáépített dzsámit és a szerb templomot.

vizes 2012.06.04 16:00 - Megtaláltam
Még a jégeső előtt megtaláltuk... :)

alcala76 2012.06.02 11:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 1.85
Köszi a rejtést. RobiGergővel közös találat.

RobiGergo 2012.06.02 11:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 2 web: 3 átlag: 3.17 súly: 1.70
Megtaláltam! Köszönöm a lehetőséget!

Csövi 2012.05.26 12:14 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.26
Megvan

alarc 2012.05.17 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.16
Kedvenc filmem forgatási helyszínét néztük meg, nagyon szép a vár, és a környék is, köszönjük :)

Ildi76 2012.05.13 14:15 - Megtaláltam
A rossz idő ellenére kellemes délutánt töltöttünk a városban.

szicsu 2012.05.13 14:15 - Megtaláltam
szép kisváros. a dzsámi őre az ortodox templomot is megmutatta amit érdemes felkeresni

stady 2012.05.11 14:54 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.80
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.11] [wapon beküldött szöveg]

bgyuro 2012.05.07 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.45
ok.

lighthouse 2012.05.03 12:09 - Megtaláltam
Mögvan. 5 Rejtés 5 Környezet Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.11] [wapon beküldött szöveg]

gabesz99 2012.04.30 17:09 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést. :) [g:hu 1.4.11] [wapon beküldött szöveg]

tzapa 2012.04.30 14:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.29] [wapon beküldött szöveg]

katnorbi 2012.04.30 10:25 - Megtaláltam
Megtaláltam

Gyeta 2012.04.23 10:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.71
Szeretnivaló városka, van itt minden, ami kell: hegy, bor, erdő, termálvíz, vár, történelmi múlt, hangulatos utcák.

 
Dundus & Co 2012.04.21 13:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.32
Megtaláltuk

Magnolia 2012.04.08 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.20
Húsvét vasárnap nagyon hideg, szeles idő fogadott minket Siklóson, ezért nem sokat sétáltunk, de amit láttunk a városból az nagyon tetszett. A pontokat fordított sorrendben kerestük fel.

A legjobb természetesen a vár, bár a felújítás utáni állapotok nem mindenben nyerték el a tetszésünket. A helyreállításnál a korhűségre nem igazán törekedtek. A Kanizsai Dorottya kertben a modern járólapok (ami már sok helyen felfagyott) és a beton virágtartók nagyon szépek lennének talán egy plázában, de nem itt. A kiállítótermekben a laminált padló és a műanyag szellőzők egy kicsit rontanak hangulaton.
Mindezeket leszámítva maga a vár pompás, még egy kis Tenkes kapitányosdit is játszottunk. (Na de Egbert!!!).
A kiállítások tartalmasak és érdekesek. A pincében a borászati eszközöknél szakértő csapattagunk bőségesen ellátott információval, bár a "csömiszölő" fát még ő sem ismerte. A börtönpanoptikum is "jó" volt, különösen, hogy a belépőjegy vásárlásakor még alkudni is lehet.
Minden nagyon tetszett, csak azt sem értettük, hogy kerül a siklósi várba légvédelmi és vegyvédelmi eszközök bemutatója.

A várból lesétálva a kettes pontot éppencsak útba ejtettük, mivel a húsvétvasárnapi mise után már nem volt nyitva, csakúgy mint a dzsámi. Szerencsére a csapat két tagja nemrég járt itt, és minden lényeges információt megtudtunk az imaházról.

Húsvét hétfőjét a siklósi fürdőben töltöttük, ami szuper volt, nagyon tiszta és modern, sok az élményelem. Ami külön szimpatikus, hogy a belépő korlátlan csúszda és szauna (5 féle) használatot is tartalmaz. Az étteremben frissen készítik a kaját teljesen korrekt áron. Aki nem a gyógyvíz miatt jár erre, annak csak ajánlani tudom.

Kedves Rejtő!
Véleményem szerint Siklós megérdemli, hogy egyetlen ládájával egy kicsit többet törődjenek. Amennyiben időd engedi, frissíthetnéd a ládaoldalt, mert a vár már régóta újra látogatható. Nem tudom hol volt eredetileg az eltünedező hagyományos láda, de szerintem valahol a külső várfal környékén lehetne egy biztonságos helyet találni egy kis doboznak.

Köszönjük a rejtést.

sajtqkac 2012.04.05 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.86
Szép kis település, tetszett.

Edizon 2012.04.01 14:50 - Megtaláltam
Szép szeles időben meglett.

nmárti 2012.04.01 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.50
Sokszor jártam már itt. Köszi a rejtést.

thbarnabas 2012.03.31 14:02 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.73
Köszönjük a rejtést!
A várat nagyon élvezték a gyerekek, de igazán megérdemelne egy hagyományos ládát.

Gboy16 2012.03.30 10:30 - Megtaláltam
köszi [g:hu 1.3.29] [wapon beküldött szöveg]

Péter60 2012.03.28 00:00 - Egyéb
Bringa kupa során.
Nem értem az előttem logolókat! 5-ös rejtés hogy lehet valami, ahol nincs mit megtalálni?!
Tisztelt rejtő, jó kényelmesre veszed a figurát, a várfelújítás már rendben, lazán lenne hely egy ládának!

cila 2012.03.20 17:04 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.52
Nagyon tetszett a dzsámi és a nagyon szépen karbantartott, sok látnivalóval szolgáló vár is. A várba április 1-jéig 750 huf a belépő. Siklós igazán barátságos kisváros, két napig "laktunk" itt. Köszönjük a rejtést.

Bajuszcica 2012.03.20 17:04 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.47
Gyerekkoromban jártam itt utoljára! Szép lett várudvar, meg a felújított szárnyak! Nagyon tetszett a kis dzsámi, vezetőnktől szakszerű tájékoztatást kaptunk a ma is működő szertartásokról. köszönjük a rejtést :D

atyus26 2012.03.17 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.34
A pontokon található nevezetességeket végig látogattuk ezen a szép meleg márciusi napon. Köszönjük a rejtést!

bumbika 2012.03.05 14:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.65
Megtaláltuk!

Kukucska 2012.02.19 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.04
Megvan!

"J&J" 2012.02.19 10:10 - Megtaláltam
OK

navigans 2011.12.29 00:00 - Megtaláltam
Kellemes séta Siklóson, köszönjük.

grw766 2011.12.29 00:00 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

Judit és Béla 2011.12.28 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.36
Megtaláltuk.

freefor 2011.12.14 14:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk. :-)

karczak 2011.11.28 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.30
Megtaláltam!

Fantasztikus hangulatú kisváros. Sajnos a vár a hétfőn nincs nyitva.

Üdv.: Kálmán

beuuu 2011.11.27 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.85
csak ámultunk! nem kedvelem nagyon a csupa virtuálisat, de ezt megérte összerakni! egy nagyon kedves férfi kalauzolt a dzsámiban aztán a szerb templomot is megmutatta (egy kicsit másra számítottam, a szerbiában látottak alapján)
kedvenc városom, Szarajevó jutott eszembe - ott is az tetszik a legjobban, hogy mennyi vallás fér meg egymás mellett, BÉKÉBEN!
TFTC - Siklósra még mindenképpen visszajövünk!

Templar 2011.11.20 13:30 - Megtaláltam
OK

blondey 2011.11.18 11:52 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.99
Megtaláltuk! Köszönöm!

*Moka* 2011.11.08 14:10 - Megtaláltam
+

*Vica* 2011.11.08 14:10 - Megtaláltam
A várat harmadszor járom körbe, de megint mutatott újat. Jelenleg 1.500/kopf a belépő.

 
SirLes 2011.11.03 16:28 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.21
Megtalaltam [wapon beküldött szöveg]

12
3 
vadalma 2011.11.03 12:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.81
A dzsámi bejáratánál található telefonszámon egy nagyon kedves úr jelentkezett, aki részletesen és kedves türelemmel mesélte el nekünk a dzsámi, és a közeli szerb templom történetét. Köszönjük szépen! A vár egy része már látogatható, nekünk nagyon tetszett.

 
Travo 2011.11.02 15:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.83
Megvan! Köszi!
Travó, Aya

rika79 2011.10.31 16:40 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.23
Köszi Erika-Csabi

menace 2011.10.31 15:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.3.21] [wapon beküldött szöveg]

 
Dandusz 2011.10.31 00:00 - Megtaláltam
Kellemes sétamíg megnéztük az összes pontot :)

Katka 2011.10.29 18:50 - Megtaláltam
Harkányi hosszúhétvége nyitó találata. Siklóson nem lehet borozni csak a várban! Még "A Borozó" is zárva volt.

Zlatnik_A 2011.10.29 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.28
Meglett. Bejártuk a kiállítás összes termét. A korhoz, hangulathoz egyáltalán nem illő polgári védelmi, légópincés, gázálarcos helységeket leszámítva egész jó a kiállítás. Sokat dolgoztak vele, hogy ezt a színvonalat elérjék, ezért is lehetnek magasak a belépő árak. Viszont van családi jegy 2f+2gy=3000Ft

kiscsalád
Farfalla 2011.10.24 19:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.16
Azt hittem jártam már itt korábban, de rájöttem, hogy nem. Nagyon tetszett Siklós.
Páromnak ez úton üzenem, hogy legközelebb hamarabb és "drasztikusabban" lépjen fel hiszti esetén, még ha jogos is és ezt jól vésse a fejébe, különben...

mSac 2011.10.24 19:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.13
Harkányi "nyaralásunk" első találata.
Köszönjük a rejtést, a fürdőt hamarosan kipróbáljuk ;)

sprok 2011.10.23 10:30 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Tánci 2011.10.22 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.92
megtaláltuk

Tánciévi 2011.10.22 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.48
Szép hely

zsoltika63 2011.10.18 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.59
Harkányi wellnessezésből ugrottunk át egy kis sétára. Köszönjük a játékot!

 
sziszko 2011.10.07 14:28 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.45
Útban Bp-ről- Harkány felé. Jó kis séta volt, köszi a rejtést!

feel2006 2011.10.07 14:28 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.49
Meglett!

Pestről jövet, Harkányba menet! :)

kapitany 2011.10.01 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.59
Nagyon köszönjük!

Csizmások 2011.09.25 14:00 - Megtaláltam
ok

tormagab 2011.09.07 08:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.20
Ide is eljutottunk

masek 2011.09.06 14:45 - Megtaláltam
szép város siklós, a belépőt mi is sokallottuk (1500/fő)
a koplyafa tényleg megközelíthető, le lehetne venni a help-et...

eleem 2011.08.30 11:00 - Megtaláltam
megtaláltam

wodorka 2011.08.29 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

Várban
Majtika 2011.08.25 09:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.08
A nagy melegre való tekintettel a strandolást választottuk az amúgy már jól ismert város körbejárása helyett! Mindig is kedvelt kisvárosom volt, bár most látva félő, hogy a modernizálás negatívan hat a már megszokott hangulatára. A fürdő az valami csúcs!!

arrabona 2011.08.13 09:57 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.44
Nyaralásunk ötödik ládája. Siklóson volt a szállásunk. A mai délelőttöt a várnak szántuk, nem is bántuk meg. A dzsámi közelében hagytuk a kocsit és felsétáltunk a várba, közben útba ejtettük a pontokat és még egy vadászmúzeumot is. A vár nagyon szép lett. A kopjafát már meg lehet közeliteni.
Köszi a rejtést.
Szilvi&Zoli

VadászmúzeumbanNini mit találtam :)
A lényeg :)
Várban
hevike 2011.08.13 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.86
Megtaláltuk.

Jani Kisújszállás 2011.08.10 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.26
Megtaláltuk, köszönjük a relytést.
Mya, Jani

krumplifej 2011.08.03 11:50 - Megtaláltamkörnyezet: 2 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.17 súly: 2.11
Csalódás volt a vár. A ráköltött pénz fordított arányban áll az általa adott élménnyel. Kár volt 21. századosítani, olyan lett mint egy kórház, látvány meg alig. A munkálatok még van ahol folynak, a belépő meg ahhoz képest drága, hogy a kiállítás enyhén szólva is elég hiányos.

klaci 2011.08.02 11:19 - Megtaláltam
Megtaláltuk. :)

Harkány-Siklós-Villány kirándulásunk részeként. Szép a vár, klassz a fürdő, igaz az eső miatt főként csak a fedett részt élvezhettük.

kiniczkyne 2011.07.31 16:15 - Megtaláltam
Már jártunk itt, csak a láda miatt jöttünk vissza. Nem terveztünk itt aludni, de végül maradtunk és színházba mentünk. Köszi
Ja a várbelépő drága. Előttünk többen visszafordultak a bejárattól az ár miatt. A kiállítás viszont tetszett, érthetően bemutatják mikor mire, hogyan használták a kardokat, ruhákat. (Hozzá a története). Végre nem csak rosdás vasak, amik a régészeknek sokat mondanak de egy udő után hót unalom. Nekem tetszik az ilyen feldolgozása a témának.

gonit 2011.07.29 13:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.17
Megvan.

Myself 2011.07.29 00:00 - Megtaláltam
Köszi! Brutálisan sokat költöttek a várra, ha jól láttuk, de előnyére változik az egész környék...könyörgöm azt a törvénytábla izét még vedd bele a multiba, mindenkinek látnia kell az írást a hátulján :D én is javaslom a szerb templomot is, közel is van...nagyon tetszett az egész amúgy, de én nagyon bírom a várakat, szóval elfogult vagyok :) ja, és itt mindenhol hattalmas adag a fagyi :)

bbokonon 2011.07.27 15:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.75
Nagyon tetszett nekünk Siklós. A felújított várral kezdtük, a kopjafát is lehet már látogatni. A katolikus templom és a dzsámi után a szerb templomot is meglátogattuk - rengeteg apró béka volt a kertben. Utána rövid séta a belvárosban, fagyizással a rövid kis sétálóutcán.

-Bandi- 2011.07.26 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.37
megvan. nagyon szép helyek, de szerintem a szerb ortodox templom még mindenképpen része lehetne a multinak.

doman 2011.07.26 15:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

csordi 2011.07.26 10:47 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.20
megtaláltam

horlac 2011.07.26 10:47 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.73
megtaláltam

ark03 2011.07.23 18:14 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.81
Az aznapi ládavadászat (GCtuat, GCAKT, GCDMMK, GCharb, GCSKLV, GCGYUD, GCZSK) ötödik tagja.
Tavaly már bejártam a helyeket, ezúttal már céltudatosan gyűjtőkörútra is mentem. Most végre már a várba is be lehetett menni. Köszönet a rejtésért!

A várA várfal
FCsili 2011.07.23 11:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.35
Megtaláltuk!

SilverG 2011.07.23 11:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.35
Megtaláltuk!

Winssent 2011.07.20 14:03 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.15
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.3.16] [wapon beküldött szöveg]

szeho 2011.07.15 11:40 - Megtaláltam
pécsi nyaralás közben egy kis kiruccanás

 
sio 2011.07.14 11:00 - Megtaláltam
Ok családi kirándulás alkalmával

célzás ágyú nélkülekkora fejük lett volna a várvédőknek?
vagy az én karom rövid ehhez a durunghoz?Ne kötekedj!
A láncos pólós már jobb 
Debyand 2011.07.14 08:15 - Megtaláltam
Munka közben egy kis szórakozás.

bodza13 2011.07.12 17:10 - Megtaláltam
Jó kis séta volt, és délután már az idő is elviselhető volt :) A várfelújítással pedig már egész jól haladnak, ha a munkások nem néznek olyan árgus szemekkel, talán még a kopjafa is megközelíthető lett volna...

Bébic és Nyúl 2011.07.07 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.25
megvan!
köszönjük!
Vivien, Viki, Zoli

Mr. Fülixáj 2011.07.02 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.22
Első kerékpáros kessertúra - 3.

GCTEVI után begurultunk Siklósra. Sima ride-in volt.
Régebben voltam már a várban, így most nem mentünk be (már csak a felújítás miatt sem). Gyorsan áttekertünk Harkányba, ahol sikerült megúszni egy zivatart. Fotó sajnos nincs :-(

szentkereszty 2011.06.26 13:46 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.48
A vár felújítása során sajnos törekedtek arra, hogy eltérjenek a történelmi hűségtől...

 
flendera 2011.06.12 21:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.18
Vacsi utáni ládázás. Autóval mentünk, mert a délutáni túrázás nagyon kifárasztott. :) Köszi!

Plavi 2011.06.12 21:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.21
Kis esti séta keretében kerestük fel a helyeket. Nagyon kellemeset sétáltunk. Szép és hangulatos hely Siklós.
Azért nappal visszatértünk és a várat is megnéztük.

korg_ns 2011.06.11 17:00 - Megtaláltam
+van

levcsesz 2011.06.11 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.95
Köszönjük a rejtést!

csicsina 2011.06.02 12:00 - Megtaláltam
A jó hír, hogy a vár már látogatható, a rossz, hogy a kopjafát nem láttuk az építési területen sem. A vár nagyon szép lett, (már amelyik szárnyát felújították), érdemes megnézni. A belépő díj egy kicsi húzós, nyugat-európai szinten. Egy további pontként az ortodox templom is beleférne a multiba.

galk78 2011.05.28 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76
A nyitás utáni napon sikerült ellátogatnunk. Nagyon szép lett a vár! Köszönjük a rejtést!

nexus6 2011.05.26 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.50
Nagyon tetszett mindkettőnknek Siklós, hangulatos város. A dzsámi után elmentünk mi az ortodox templomhoz, az is nagy élmény volt. A második pont után elmentünk fagyizni. Szerintem lehetne több pontot is beletenni a multiba, és egy lenne lehetőség egy hagyományos ládára is. Megérdemelne a város egy szép multiládát.

K-55 2011.05.09 11:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.98
Ez volt a "Villányi és környéke" családi kirándulásunk egyik állomása. Szép program a multi diktálta séta, kár, hogy a várat még mindig tatarozzák.AA

Siklósi séta01
Jön a csapat!Ágota tiszteletére
Balázs tájékozódikCsak kívülről
Petán 2011.05.09 00:00 - Megtaláltam
O.K.
Meglett...
Úgy-ahogy...

Pepe 2011.05.08 11:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.97
Habár a rejtő megadta a jelenleg hozzáférhetetlen 3. jelszórészletet, sikerült kívülről lefényképezni a kopjafát, de a kép nagyítása egyértelművé tette, hogy a keresett részlet valamelyik átellenes oldalon van. Ekor bekérdzkedtem az építési területre (az őr rendes volt, csak a fényképezőgépet nem engedte, hogy bevigyem), így közelről is szemügyre vehettem a faragómester teljes nevét. Utána elbeszélgettünk, azt mondta, hogy elvileg egy hónap múlva készen lesznek az átépítéssel, de a látottam alapján ez erősen kétséges (szerinte is).

trob1 2011.05.03 11:37 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.30
Megvan. Sajna a vár még "készül", azt majd legközelebb.

wildpig 2011.05.03 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.63
A vár május 22-én nyit majd.

lelcache 2011.05.01 11:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Bővebben, ha hazaértem! :-) lelcache [wapon beküldött szöveg]

yano6ard 2011.05.01 10:30 - Megtaláltam
Szemerkélő eső, borongós idő.
Visszatérünk, ha elkészül a vár bejárat.

BiBoLi 2011.04.30 19:05 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést.

zöldfülű 2011.04.30 19:05 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.07
lefülelve. :) [wapon beküldött szöveg]

DDRKT alkalmából jártam erre - sajnos vezető beosztásban (azért ez nem kis ... pech ... itt a villányi borvidék környékén)

Pontvadászat 7. állomása (bár akkor még nem tudtuk, hogy ma még vadászni is fogunk, csak simán ládázgatni indultunk...)

Bár Siklós egyáltalán nem volt tervbe véve, nagyon örültem, hogy "módosultunk" Gyerek korom óta nem jártam erre, érdekes volt több évtized távlatából előkotorni az emlékeket. Szerencsére volt mit :) Csak valahogy minden úgy összement :)))

Köszönöm a rejtést

Köszönöm a rejtést

Avranella 2011.04.30 19:05 - Megtaláltam
Privetyik! :) Koszi a rejtest! [wapon beküldött szöveg]

Strombus 2011.04.30 16:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.40
A dzsámi megnézése után elcsábultunk a szerb templomba. A dzsámi őre telefonált az ottani vezetőnek, aki biciklire pattant és 5 percen belül a helyszínre ért. Kedvesen, nem tolakodóan mindent megmutatott, elmondott ami fontos. Megengedte, hogy felmásszunk szószékre (úgyse használják, a ortodox pópa nem használ ilyet, csak, amikor a templom épült, rendelet írta elő, hogy nem épülhet templom szószék nélkül). Aztán felmehettünk a karzatra is, onnan pedig a toronyba! Naaagyon érdekes volt. :-)
A vár még mindig nincs kész.
Nem lehetne a szerb templomot betenni a multiba a vár helyett és a vár majd kap rendes saját ládát, ha végre lesz rá mód?
A jelszóképzés nem valami fantáziadús - de legalább nem is nyakatekert. :-)

Bojta 2011.04.30 16:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.35
Először voltam Siklóson. Nagyon tetszett. Köszönöm a rejtést.

fa-peti 2011.04.30 15:03 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.76
5 éve jártam itt utoljára, most is nagyon szép városka, de kár, hogy a vár éppen nem látogatható. Bringával jöttem Kisharsányból. Köszi a vezetést.

Domos 2011.04.26 18:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.98
Siklósi fürdőzés utáni gyors ládabegyűjtés.

Bluedog 2011.04.25 13:18 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Hektor 2011.04.24 11:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.33
Köszönöm a rejtést!

vViktor 2011.04.24 00:00 - Megtaláltam
Mohács - Barcs húsvéti kerekezés(bicajosvandor.hu) közben.

"De ezen a földön találtam kincset " - Republic

Atmosz&Zozmosz 2011.04.23 17:55 - Megtaláltam
Megvan :-)

Schöberlék 2011.04.23 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.32
Megtaláláltuk.Azt nagyon sajnáltuk,hogy a várba bemenni nem lehetett.

Fakopács 2011.04.17 17:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.52
Megtaláltuk. Siklós kedves kisváros.

 
Orantes 2011.04.09 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.00
Siklósi séta során sikerült simán szerttenni a szóra. Köszönjük kedves kessertársak.

lovagias 2011.04.03 13:15 - Megtaláltam
:)
Bicajtúra. 4.találat mára
Régebben már jártam erre.
A vár még mindig építési trület :(

 
Szöszke15 2011.04.02 17:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.15
Megvan!

tmolli 2011.04.02 17:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.18
Köszönöm!

baranyaifiú 2011.04.02 17:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.54
OK!

Ferkókoma 2011.03.27 12:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 3.10
köszi

Feri0705 2011.03.22 11:50 - Megtaláltam
Napsütéses ebéd előtti séta.

A templommal szembeni szobor 
FTom 2011.03.14 14:30 - Megtaláltam
Többnapos túra közben.

M.Sasa 2011.03.14 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70
Harkányi hosszú hétvégi tartózkodás alatt jártuk be a környéket 9-en. Hinterrel és FTommal ládázgattunk is, ez volt a 18/22. találatunk, könnyen meglett. Tetszett a város, kár, hogy a vár felújítása nem fejeződött be a tervezett időpontra. Köszi a rejtést.

Hinter 2011.03.14 14:27 - Megtaláltam
O.K.

viktorke 2011.03.14 12:37 - Megtaláltam
Jó séta volt szép időben, kár hogy a vár zárva volt...
Köszönjük: Riettácska és Viktorke

Péter60 2011.03.13 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 1.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 3.37
Nagyon tetszett Siklós patinás központja, nem így emlékeztem, rég jártam már erre. Jók a pontok, és ha már multi, megérdemelne a szerb templom is egyet. Hogy miért nem lehet pótolni a ládát én nem értem...

pliptai 2011.03.12 20:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.38
Köszönet a rejtésért!

PEx2 2011.02.24 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.96
Megvan.

Madym 2011.02.21 09:30 - Megtaláltam
Megvan. Ez egyben a 150. találatom. Mivel virtuális, a rejtést nem értékelem. Debrecenből jöttünk, Harkányban töltöttünk öt éjszakát, az egyik nap pedig átbuszoztunk Siklósra. 3-2-1 sorrendben kerestük fel a pontokat, annak ellenére, hogy az egyik jelszórészlet meg van adva. Remélhetőleg hamarosan befejeződik a felújítás. Egy kis nézelődés, majd egy sör, illetve a párom által egy forró csoki elfogyasztása után indultunk vissza Harkányba. Köszönöm!
MÁS. Nem a rejtéshez tartozik, de nagyon szúrta a szememet: Száz méteres körön belül, a buszpályaudvar mellett, egymás szájában mindjárt három szupermarket is található, nem sokkal messzebb még egy nagy üzlet, Harkány felé pedig szintén két multi, közvetlenül egymás mellett. No comment...

villam.tibor 2011.02.05 15:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.36
Harkányi hétvégénk első ládája.
Csodálatosan szép időnk volt.

Okulár 2011.01.31 08:37 - Megtaláltam
Megtaláltam!
Köszi a rejtést!
Sokszor jártunk már itt. Sajnos most körbe van kerítve az egész, de volt ott két árus, aki kézműves bőr, fa és kerámia termékeket árult.
Vettünk az unokának egy vizes kerámia sípot, hadd hívogassa csicsergésével a madarakat...
Egyébként azalatt a közvetlen közelükben, a rendőrség előtt parkoltunk egy fa alatt.

Kaputyin 2011.01.27 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.24
Megtaláltam!
Köszi a rejtést!

HGabcsi 2011.01.01 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.18
Megtaláltuk.

KZoolee 2011.01.01 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.18
Megtaláltuk.

fobizan 2010.12.28 15:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.52
Mai téli túrám után kellemes séta a városban.

szipeti 2010.12.12 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.96
ok

zsiguli 2010.12.03 17:46 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.78
Megtaláltuk. Csudálatos kis "telelés" volt ez a siklósi pár nap. :)
fincsó+zs

Paul 2010.11.24 11:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.94
Köszönöm a rejtést.

 
RoriZo 2010.11.20 12:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.16
Köszönöm

MiMintTeam 2010.11.13 21:00 - Megtaláltam
Esti séta közben...

SzoViki 2010.11.05 16:00 - Megtaláltam
+one

Csöreszék 2010.11.05 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.18
Lenyűgöző a vár még így zárva is. Ide biztos, hogy még vissza fogunk jönni.

Viszont ez a város egy sokkal jobb rejtést érdemelne. Talán érdemes lenne másfél év miatt kicsit átdolgozni egy ládát.

 
GCnikipisti 2010.11.05 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
Megtaláltuk! Kellemes péntek délelőtti időtöltés, ha lesz láda, még visszajövünk!

Márta 2010.11.04 12:02 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.77
Megtaláltam.

mszilvia 2010.10.29 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.51
Megtaláltam. Köszi a rejtést.

sumonyi 2010.10.24 14:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.54
Köszönjük! Tünde, Soma, Zoli

Anita és Laci 2010.10.23 11:38 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.53
Megtaláltuk. Köszi a rejtést!

Anita, Zsófi, Ati és Adri

L-200 2010.10.16 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.47
Megvan.

 
parrish 2010.10.16 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.50
Megtaláltuk.

 
sinolaju 2010.10.10 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.24
Gyönyörű napsütésben sétáltunk azokkal a barátainkkal, akik most először vettek rész a keresésben. Sikerült megfertőznünk őket is! Egyébként a nem látható kopjafa helyett a szerb ortodox templomban kedves fogadtatásban volt részünk. És a kérmesek is nagyon finomak Siklóson.

AnTiBen 2010.10.09 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.58
OK
Szép a vár, kár, hogy nem lehetett bejutni. Remélem, ha majd végeznek a felújítással, akkor bent is szét lehet nézni.
Az ortodox templom gyönyörű, ajánlom megnézni, esetleg bevenni a láda állomásai közé, hiszen egy igazi ritkaság, páratlanok a régi festett ikonok, meg a bútorzata is.

Anita&Tibor

Testőr77 2010.10.02 11:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.94
köszi

Zergi 2010.09.25 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.16
Fogtam!

 
ésKata 2010.09.25 17:30 - Megtaláltam
A Zergékkel jártunk erre!

Nyul1 2010.09.24 12:20 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Törpe80 2010.09.14 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 2.26
Nagyon szép Siklós.Kellemes séta volt.Köszi.

feldelaci 2010.09.09 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.03
Megvan

kogyo 2010.09.07 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.24
Nagyon szép pontokra vittél el. A Dzsámi mellett érdemes megnézni a Görögkeleti templomot is. Ilyen gyönyörű ikonosztázt még sokkal délebbre sem láttam.

kopi70 2010.08.30 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.74
Kár, hogy a várat tatarozzák. Remélem szép lesz.

navigaator 2010.08.28 00:00 - Megtaláltam
-

Erika&Bojszi 2010.08.21 10:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.45
Megtaláltuk!
Kellemes kis városi séta. A második pont mellett parkoltunk így azzal kezdtük. A dzsámival szemközti utcában van egy Szerb ortodox templom azt is érdemes meglátogatni.

jakabj16 2010.08.16 16:20 - Megtaláltam
Meglett.

ferikov 2010.08.13 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.28
Megtaláltam. Köszi.

A háttérben a Szársomlyó
napvirág 2010.08.11 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.99
Erről a városról nekem mindig a Tenkes kapitánya című film jut eszembe.
Szép volt a templom, érdekes dzsámi, sőt a jegyszedő fiún lévő tetoválás sem volt mindennapos.

Köszönöm a lehetőséget és az új ismereteket!

 
Maratonos Maci 2010.08.11 12:30 - Megtaláltam
*

Dudika 2010.07.31 14:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.38
Megtaláltam Köszönöm
Eső után érkeztünk ,és ezer számra lepték el az apró békák a dzsámi környékét , vigyázni kellett nehogy rá lépjünk. Érdekes volt.

Puery 2010.07.30 15:49 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 2.5 web: 2 átlag: 2.50 súly: 2.66
Szép kis séta volt a nagy melegben.:)

richlock 2010.07.29 15:49 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 2.65
Nyugalmas város. Könnyen meglett.

Marci és Anya 2010.07.26 13:05 - Megtaláltam
A séta jól esett, a vár hiányzott a néznivalók közül, de talán majd jövőre... Köszönjük a rejtést! Ha van időtök, ne hagyjátok ki a szerb ortodox templomot sem, néhány lépésre van a dzsámitól!

Cool 2010.07.24 23:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.18
Rendőrökre vigyázzatok!

Lide 2010.07.16 11:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Kár, hogy épp ott létemkor volt felújítás alatt a vár. Megnéztem volna gyermekkorom kedvenc sorozatának forgatási helyszínét.

targonczas 2010.07.15 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.01
Legközelebb a várra fókuszálok.

Submarine 2010.07.08 16:23 - Megtaláltam
A dzsámi bejárata mellett két tábla van, mindkettő alján van évszám. A megfejtéshez az alsó tábla évszámát kell használni!
Kösz a rejtést.
- SUB -

Jankomedia 2010.07.07 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Sajnos a várba mi sem jutottunk be. :-( De szép kis város.

Robi* 2010.07.06 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.43
Köszi

LionDaddy 2010.06.25 09:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.08
Szép időben könnyű volt, kár hogy a várba nem jutottunk fel. Köszönöm.

A dzsámi 
atipapa 2010.06.25 09:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.39
Köszi

Pomisa 2010.06.19 11:41 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.29
Könnyű sétával kerestük meg.

richard_szabo 2010.06.06 19:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.84
Bár a várat nem tudtuk megnézni belülről, így körbejárhattuk, ami nem biztos, hogy fölmerült volna. Ez a nézőpont sem rossz. A másik két pont beemelése a multiba szintén jó döntés.

dendeocse 2010.06.05 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76
Megvan.

csg69 2010.05.15 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 1 web: 2 átlag: 2.33 súly: 3.85
Megvan :)

Irisz14 2010.05.01 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.23
Megtaláltuk!
A Patrik most tanulja töriből a Rákóczi féle szabadságharcot, és a Tenkes kapitánya filmet is megnézte. Gondoltam, kicsit élőbbé tesszük a történelmet és meglátogatjuk a Siklósi várat. Nagyon érdekes volt és nagyon tetszett a vár, reméljük sikerül a felújítás.
Köszönjük a rejtést.

feri60 2010.05.01 13:45 - Megtaláltam
Mert kell a pont :) [wapon beküldött szöveg]

geoguru 2010.04.26 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.90
A kopjafa jelenleg építési területen van ,de szerencsére a biztonsági őr segítőkész volt .

sinus90 2010.04.25 10:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.58
4nap/13, 3. nap 2 láda. A busznyi csapat időre jött a dzsámihoz és a szervező azt mondta, megnézzük és megyünk is tovább. Megkérdeztem a várhoz nem megyünk fel? Nem - volt a válasz- nincs nyitva. Ezt én is tudom, de több időt érdemelne ez a városka. Ezek után nem mentem be a dzsámiba, hanem nyúlcipőt húzva elhúztam. elkocogtam az összes templomhoz, a várhoz, ahol a kerítésen bedugtam a fényképgépet és úgy csináltam képeket. A kopjafához nem lehet bemenni, a rejtő segítségét kértem és megkaptam tőle a jelszórészletet, melyet köszönök. Aztán visszaloholtam a dzsámihoz, hogy ne rám kelljen várni. Hát mit ad Isten! Meggondolták magukat és mégiscsak felballagnak a várhoz és megnézik a vármúzeumot is - mondták. Ha előbb eldöntik kényelmesebben szedhettem volna össze a pontokat. Még nyitva volt a dzsámi, így még megnéztem, aztán fel a Vármúzeumba. Jó kis össze-visszarohanás volt ez így.

 
Csaba és Kati 2010.04.23 12:56 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.29
HEURÉKA!
Szép kis város, több felújított és felújításra váró régi házzal, kedves és jól tervezett szökőkutakkal.
A rejtés harmadik pontja az építési területen belül van, ahova a biztonsági őr - az állását féltve - nem engedett be, de kérésemre leolvasta amit kértem, így lett meg a teljes jelszó.
Köszönjük rejtést!

DzsámiTemplombelső
A várÉpítési terület - a fák vonalában kerítés
A felújított házak 
Csöpke 2010.04.14 19:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.92
Megtaláltuk! Sajnos mára a vár bejáratát kerítéssel körülvették, építési terület. Így a kopjafához nem lehet bemenni, csak távolról láttuk!. Telefonon jeleztük a rejtőnek, így a jelszó utolsó betűit Ő mondta meg.

Tyuk 2010.04.05 14:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.94
Nagyon szép város ez a Siklós, csak a lakosságának az összetétele nem a legszimpatikusabb:) Kár, hogy a várba nem tudtunk bemenni.

keliger1980 2010.04.04 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.92
ok

Mr Zerge 2010.04.04 10:00 - Megtaláltam
Meg van. részletesen később... [wapon beküldött szöveg]

Priaxis 2010.04.03 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.31
Megtaláltuk Edécskével! Pécsi hétvégénk egyik állomásaként látogattuk meg ezt a szép kis várost! Nagyon tetszett. A pontok remekül össze vannak válogatva. Kellemes séta. Ráadásul mi gyönyörű időt fogtunk ki!
Nagyon szeretem ezt a várat, de a röhögőgörcs kerülgetett, hogy a szervezés már megint mennyire "Magyar"... Rendben van, hogy a vár felújításra szorul, de szigorúan akkor, amikor a pécsi események (Kulturális Főváros) miatt jóval több a turista??? Ezt az egy évet nem bírták volna ki?
Köszönjük!

Priaxis

 
Edécske 2010.04.03 15:30 - Megtaláltam
Megvan!

Baggio 67 2010.03.21 09:13 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.21
Megtaláltuk!

félnarancs 2010.03.15 14:32 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.67
A vár nagyon szép kívülről is. Tényleg jó lenne, ha multi kiegészülne egy hagyományos ládával, szerintünk lenne lehetőség a vár környékére elhelyezni egy ládát :)
Köszi a rejtést!

Láp Lidérce 2010.03.14 09:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.71
Szép kisváros, nagyon szép várral. Gyerkőcöt elkapta a huszáros hangulat, jót kardozott egy fadarabbal - aztán legjobban ő lepődött meg, mikor feltűnt egy németjuhász, s csillogó szemekkel várta, mikor repül a bot - gazdi szerint pont a kutyus szokásos hajítófáját sikerült kardnak kinevezni ugyanis...

Vasárnap délelőtt lévén, sikerült a templomba is benézni; nagyon sokan voltak, ez jó; de magát templomot kevésbé sikerült megnézni.

Térkép a falonDzsámi
BekukucskálunkHátulról
Elindulunk a vár irányábaÉpületek egymás felett
A szemeteszsák maffia ide is betette lábátSajnos zárva van
BástyaLőrések
Pálcikaember-szoborKilátás
Vastag falak védelmébenTalán itt valahol még egy láda is elférne
Izgi lenne fölmenniRomos állapotban
Esetleg a borostyán takarásába egy mikrót?Arányos
Harmadik pont feléBetekintés
MasinaFestői részletek
Lesz-e ma jó idő? 
zsuk 2010.03.13 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.00
kellemes ,szép környezet !

hador 2010.03.13 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.00
helyiek vagyunk,így egyszerű volt

Apexsek 2009.12.31 16:22 - Egyéb
A víztározótól futottam be a városba, hogy legyen még elég fényem készíteni pár képet.
Sikerült.
Sajnos a vár mostani zárvatartása miatt nem tudtam ugyan bejutni, de nagyon tetszik a szép város.
Rengeteg szép épület van itt.
Mivel a csapattal már korábban megbeszéltük, hogy nagyon jó a harkányi szállásunk, biztos visszafogunk ide térni.
A vártól a buszállomásra tartottam, hátha akad egy közeli busz Harkány felé.
Szerencsére akadt.
Sőt egy aranyköpés is az egyik diáklánytól, akitől érdeklődtem a busz felől az állomáson:
-Nem fázol így trikóban az esőben?- kérdezte tőlem.
majd meglepetésében a barátnőjéhez fordult:
-Nézd, gőzölög a gyerek!
A gyerek ugye én lettem volna.
Ugyanis eláztam, de a sok futkározásban ki is melegedtem "kissé".
ezért komoly felhőben tényleg gőzölögtem a szemerkélő esőben.
:-))))))))))))))))))

Hehe, most vettem észre, hogy a csapattársam már korábban megtalálta a ládát.
Nem baj, a kaland megér egy "egyéb" logot.

sattila & Kata 2009.11.22 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.55
Kellemes kis séta, sokmindent láttunk, és alig fáradtunk el.
köszönjük

Engedj be!
Kána forever 2009.11.20 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.86
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést.

sambenedek 2009.11.13 12:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.21
Simán lehetne 20 pontos multi is. Nagyon szép a város.

még egy pont 
L.C 2009.11.05 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 1 web: 4 átlag: 3.00 súly: 1.70
Szép emlékek...

ruudvan 2009.11.05 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 1 web: 2 átlag: 2.50 súly: 2.15
Cicával bejártuk Siklóst!
A címerhez is tegyetek ládát!
Köszi!

rambo101 2009.10.28 20:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 1.30
Szép volt

Gextrem 2009.10.27 00:00 - Megtaláltam
megvan

 
prisoft 2009.10.25 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.92
Sajnos a vár ajtaját pont bezárták előttünk (16.00-ig van nyitva).
Kellemes séta volt, köszönjük a rejtést!

Márti, Reni, prisoft

cserby 2009.10.24 12:03 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 2.59
Villányból kimozdultunk Siklóson át Pécs fele. Körbesétáltuk Siklóst, hogy ezt a városunkat is megismerjük.

fattila 2009.10.24 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.24
Nagyon kellemes séta volt Siklóson, ez a városka is tetszik nekem. Köszönet a rejtésért.

joerno 2009.10.24 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.37
Megtaláltuk!

 
Nervas 2009.10.23 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.83
Köszönet a sétáért

mucik 2009.10.23 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.54
Kellemes séta volt.
Mucik és a többiek

parphis 2009.10.20 10:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.95
Nem először voltunk a várban, de még mindig nagyon szép. Kár, hogy a dzsámi már ilyenkor nincsen nyitva. Köszünjük a 'rejtést'.

mape72 2009.10.11 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.36
Villányi szüret után. Kár hogy esett az eső, így csak gyorsan végigrohantuk a pontokat.

perol9 2009.10.03 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.58
A vár mindenképpen megér egy sétát, szép...bár a fotókiállítást nem értettem...hogy jön az ide?

DonRazzino 2009.09.23 08:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.82
Egy jó kis ládát hiányol ez a kellemes multi. Köszönjük!

fodordav 2009.09.19 13:30 - Megtaláltam
Köszönjük a bemutatott pontokat! A várat már sokszor láttuk, a másik két látnivalót eddig elkerültük, így most kellemes meglepetések voltak. E+D

ficsor 2009.09.12 16:00 - Megtaláltam
Megvan!

Hajnalék 2009.08.30 10:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.67
Hamar végig lehet járni ezt a sétát, főleg motorral. :)

Iván bá 2009.08.27 18:20 - Megtaláltamkörnyezet: 1 rejtés: 1 web: 1 átlag: 1.00 súly: 2.18
A leírás alapján könnyű dolgom volt.

karathl 2009.08.27 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.36
A három virtuális láda szépen bemutatja Siklós nevezetességeit. A várat egy non profit szervezet müködteti, aki nem ad pedagógus kedvezményt. Kérdem én, akkor mitől non profit ?

spary 2009.08.26 11:05 - Megtaláltamkörnyezet: 2.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.53
Kellemes séta szép környezet a nap második ládája. Köszönjük

Csimo 2009.08.22 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.67 súly: 1.78
Megtaláltuk

Petri family 2009.08.22 18:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.18
Szép kis város és egyre szebb lesz!

Zolnai 2009.08.22 13:54 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.29
Megvan! :)
Nagyon tetszett Siklós, jó kis hely, köszi!

mihacsib 2009.08.22 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.04
Köszönjük a sétát....

RAJ & Wicky 2009.08.19 14:45 - Megtaláltam
Megvan! 8 hónapos pocaklakóval!

Zsolti 2009.08.19 13:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.08
A vár meglátogatása után kerítettünk sort a ládára. A pontok könnyen felkereshetőek. Innen a déli végekre vettük az irányt.

pörsing 2009.08.18 18:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.98
Megtaláltam

belus01 2009.08.17 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

Rudi Team 2009.08.09 15:50 - Megtaláltam
Ok! [wapon beküldött szöveg]

ssophie 2009.08.08 13:00 - Megtaláltam
később

adams 2009.08.08 13:00 - Megtaláltam
Kellemes sétáltunk és ebédeltünk Siklóson. Köszönjük a rejtést!

lajtmann 2009.08.06 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.69
ok

Puzzle Apartman Gyula 2009.08.04 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.34
Horvát nyaralásra menet eltöltöttünk néhány éjszakány Harkányban. Így sikerült alaposan szétnéznünk Siklóson is. Nagyon kellemes séta volt. A várban töltöttük a legtöbb időt, mert megérte.
Köszönjük!

KilátásLőrésen át
Gotica 2009.08.03 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.20
Megtaláltuk.

tudo 2009.08.01 14:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.27
Attibati szolgáltatta mára az utazást és a kellemes és sportos társaságot :-). Összesen 85 km-t kerékpároztunk vegyes körülmények között: hol országúton, hol városban, hol poros erdei utakon, és persze sok helyen toltuk-vontuk-cipeltük a kerékpárokat. 1000 m emelkedés jött össze. Ami mindenhol és egész nap jellemző volt egyöntetűen, az az elviselhetetlen hőség volt. Az útvonal Siklós - Harkány - Kórós - Adorjás - Diósviszló - Harkány - Túrony - Bille - Máriagyüd - Siklós - Attibatinak 10, nekem 7 új ládával.

A Kopasz-hegyről lejövet megkerestük GCTUAT-ot (ez nekem tavasszal épp lopás alatt tartózkodott). Bille felől támadtuk a hegyet az aszfaltúton. A tomboló hőségben a felfelé menet a Tokaj-hegyre való climbingra emlékeztetett - azért ez nem volt hosszú. Mindenestre nem esett jól :-(. Attibati megkereste GCTiTe-t és a bizonytalankodó GCGYUD-öt, miközben én leereszkedtem a Sárga sáv-on Máriagyüdre. Örültem, hogy most bejutottam a kegytemplomba.

Máriagyüd felől érkeztünk Siklósra. Tetszett a város a dzsámival, a templommal és a várral. A várat különös figyelemmel nézegettem, miközben az utcán ostordurrogtatás és valamilyen sípszó hallatszott. Tetézte a kétes értékű zsongást, amikor később a város másik felén egy szökőkútból teljes hangerővel a "Tenkes kapitánya" filmzene bömbölt :-(.

Elhagytuk a várost a sokadik frissítés és sokadik l folyadék után, és folytattuk az utat GCTEVI felé.

Erdei kunyhóÚjdonsült kilátó a sárga jelzésen
MáriagyüdSiklós
HarkányTanösvényen
MáriagyüdDél van
FőbejáratFőoltár
MáriaDzsámi
Katolikus templomFőhajó
Szent JózsefSzent Teréz
Jézus Szíve mellékoltárKerékpárral vesszük be a várat
AttibatiA vár
Attibati 2009.08.01 14:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.17
Kerékpáros találat

szamosszamoca 2009.07.30 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.82
Megvan.

Gagyimodó 2009.07.26 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 2.89
Megvan!

mjdgm 2009.07.23 17:19 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.98
Kétnapos ládanyitogató villámlátogatást tettünk a "Déli-Végeken", így jutottunk el Siklósra is.
A várost régről ismertük már, így ma csak a multi pontjait gyüjtöttük be.
Köszönjük a rejtést, kellemes séta volt.

 
bodorkos 2009.07.23 11:15 - Megtaláltam
Biciklivel mentunk Siklosra Harkanybol. Meglepoen jo volt a bicikliut, A dzsamiban meg idegenvezetest is kaptunk. Kellemes rovid seta. Naszutunk 6.ladaja Koszi a rejtest, Sanyus+Edit

vileda 2009.07.19 15:45 - Megtaláltam
:)

pinyo 2009.07.19 14:00 - Megtaláltam
:-)

rolandar 2009.07.18 19:34 - Megtaláltam
ok [wapon beküldött szöveg]

slymen 2009.07.16 16:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.20
Pécsi nyaralásunk alkalmával látogattunk el Siklósra. A Dzsámi közelében parkoltunk, majd felsétáltunk a várba, aminek minden lehetséges szegletét bejártuk. Nagyon tetszettek a kiálítások, szép panorámában gyönyörködhettünk, majd bónuszként egy-két órát eltöltöttünk a vár melletti rendezvényen, ahol népi mesterségeket lehetet kipróbálni, finom ételeket, borokat fogyasztani. Voltak szemet gyönyörködtető kézműves tárgyak, egy hosszúhetényi méhész pedig kedvesen kóstoltatta a különböző mézeit.
Összességében nagyon kellemes napot töltöttünk itt, köszönjük az invitálást!

farkasék 2009.07.13 13:56 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Kopi 2009.07.11 12:18 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.29
Remek környezet. A dzsámi igen hangulatos. Ebédre a pizza kissé fapados volt, de a sör jól esett.

 
bohrmann 2009.07.11 12:18 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.22
Kellemes séta, gondozott parkok.

non 2009.07.06 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.90
Szép hely, jót sétáltunk a tűző napsütésben. A vár csak félig volt nyitva, a múzeum nem, de azért így is megérte bemenni.

Endresz_család 2009.07.05 12:00 - Megtaláltam
216.

A nyaralásunk 9. ládája.

A várban harci bemutató folyt éppen, a fiúcsemeténk nagyon élvezte! Kardoztunk, táncoltunk, múzeumoztunk, mezítlábaztunk a dzsámiban, majd ebédeltünk egy középszerűt a központban lévő étteremben.

Köszönet a rejtésért, kár, hogy csak virtuális!

Kakukkos és Hajszál 2009.07.04 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.66
-

Access Denied 2009.06.29 18:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.35
"Délvidéki" ládabegyűjtő krt. sokadik láda.

A késői időpontnak hála a város nyugodt arcát tapasztalhattuk meg. Mindhárom pont érdekes volt. Külön kiemelendő a Városháza épülete, ami nagyon tetszett.

Várkapú és őrtoronyVárrészlet
A templom bejárata...
A dzsámi
VárosházaVárosháza 2
Díszes homlokzatDíszes homlokzat 2
atravel 2009.06.25 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.41
Kellemes sétára invitált ez a "láda", tényleg szép helyeket mutatott meg.
Köszönjük

monyo5 2009.06.24 15:41 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.40
Megvolt

stoto 2009.06.24 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.25
Könnyen meglett mindegyik pont. Nagyon jó ötlet, hogy a várban ennyiféle kiállítás látható, nem is beszélve a panorámáról.

h725 2009.06.16 17:18 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.40
Siklóson töltött hetünk első találata. Hangulatos, nyugodt kis városka, sok szép és érdekes történelmi emlékkel. Gyerekkoromban egyik kedvencem volt a Tenkes kapitánya. Örülök, hogy itt lehettünk.
Köszönjük a rejtést !

Bogi, Zsófi, Zsolt, Vali, Zsolt

Egy könnyű fagyizással kezdtünk :))Az első pontnál
Zsolt és a városházaHangulat a vár mellett
Történelmi falak közt 
helgosz 2009.06.14 00:00 - Megtaláltam
Kis séta itthon

Legolány 2009.06.11 13:47 - Megtaláltam
Köszi! [wapon beküldött szöveg]

Misu 2009.06.11 13:47 - Megtaláltam
Köszi! [wapon beküldött szöveg]

Fonte 2009.06.06 13:24 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.89
Egy rövidke munka Harkányba szólított, ha már arra jártam, néhány láda is belefért a napba, scelével, Prüntyivel, és Csigabigával.
Nagyon jót sétáltunk Prüntyivel! Én érdemeltem ki a babakocsi tolás lehetőségét:), míg a fiúk vadul fotóztak. Ez számomra nagyon nagy élmény volt!
Mivel a várban már mindannyian jártunk, ezt az élményt ma kihagytuk.

Na, indulunk??
scele 2009.06.06 13:24 - Megtaláltam
mĂśgvan [wapon beküldött szöveg]

Csigabiga 2009.06.06 13:24 - Megtaláltam
Levadászva! :o) [wapon beküldött szöveg]

Ildióbuda 2009.05.31 21:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.40
Szép, szép, de kissé félelmetes volt este, sötétben...

Puszkany 2009.05.30 22:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.27
Nem bírtunk magunkkal és Dani sétáltatással egybekötöttük a multit, úgyis a közelben szálltunk meg.

ndavid42 2009.05.30 13:59 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.40
[:251:] mai 7/5.
A vasárnapi Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincékre mentünk, de odafelé persze ezt a napot ládázással töltöttük. Félig esőben, félig hűvösben, de legyőztük a ládát. Amennyit láttam a városból, az tetszett.

njani55 2009.05.30 13:58 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.15
Palkonyai nyitott pincék rendezvényre menet levadásztunk néhány közeli ládát. Igy sikerült bejárni és megismerni a villányi borvidéket.

gabssy&laslandes 2009.05.26 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.28
Harkányi nyaralásunk alatt bevettük Siklós várát.:) Nagyon tetszett a hangulatos kisváros. A várban sok kiállítás található, ezért egy fél napot érdemes rászánni.

Siklósi vár bejárata 
Moháék 2009.05.21 16:05 - Megtaláltam
harkányi hétvégénk első ládája. Jó volt újra körbenézni a várban, kár, hogy nem fordítanak nagyobb figyelmet a megóvására, viszont a kiállítások nagyon jók voltak. Köszi a rejtést!

fuzbal 2009.04.26 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.28
[wapon beküldött szöveg]
Berni, Hugi, R.K., Liza, Qki, Virág

Nargoth 2009.04.25 15:58 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

Mr Bean 2009.04.24 09:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.75
Megvan!

Annamarie 2009.04.20 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 1.70
Nagyon szép túra volt. Köszönjük az elrejtőnek. A legszebb a helyszínek közül a dzsámi volt, de megnéztük a szerb ortodox templomot is, ami csodás, csak kár, hogy el van hanyagolva.=(

pumdavid 2009.04.12 10:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 1.5 web: 4.5 átlag: 3.33 súly: 1.48
Egy kellemes, napos vasárnap délelőtti kerékpározás közben... Megvan.

Emerich63 2009.04.11 17:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.92
Ünnepi "Bátaszék-Villány-Siklós" ládázás 8/8. Azaz ez a láda maradt a mai hosszú nap végére. Már igen sokszor utaztunk át a településen, most a multi "szemüvegén át" tekintettük meg a várost. És végül a 8 állomásos ládázást egy nagy adag fagyival zártuk - és irány haza! Köszi a rejtést!

vár-lak ez is vár
talesz 2009.03.29 00:00 - Megtaláltam
Ezt a dzsámit is csak nyáron lehet látogatni, de a többihez képest jó állapotban van. A Siklósi vár elég siralmas viszont :(

Belyus 2009.03.20 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.40
Szép hely, régen voltam erre, remélem legközelebb több időnk lesz, most csak a pontokra volt időnk.

Molli 2009.03.17 10:59 - Megtaláltam
Megtaláltam

eperdzsem 2009.03.14 13:11 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.19
Én magam még soha nem járta Siklóson. A család többi tagjának nevében nem nyilatkozok. A hallottak alapján aranyos, történelmi kisvárosnak hittem. Sajnos picit csalódnom kellett. Bár látszik rajta a "szépülni vágyás", de még sokmindent tenni kéne érte.
Természetesen célpontunk a vár volt, egybekötve a láda pontjainak felkeresésével. Ennek megfelelően 4-3-2-1 fordított sorrendben kerestük fel a pontokat. De ne menjünk ennyire előre.
A nagy munka előtt szívesen megittunk volna egy jó pohár bort vagy ettünk volna egy kellemes ebédet, de sajnos sehol nem találtunk semmit (valószínű nem kerestük eleget; egy kellemes borozót találtunk, de még nem volt nyitva). Ellenben kellemes meglepetés volt, hogy a boltok még nyitva voltak, és találtunk Pindurkámnak egy aranyos epres pizsamát és egy szép húsvéti díszt az ajtónkra.
A várba végül nem mentünk be, sokalltuk a belépőjegy árát, ezért csak egy siklósi érmét készítettünk a gyűjteményünkbe. A láda környékén éppen tereprendezés folyt. Ez nekem úgy jött le, hogy valakik kivágták a fákat, valakik pedig "elvitték". Addig nem lett volna baj, de valószínű közük lehetett a láda rejtekének eltávolításában. Pedig sokáig kerestük, de a rönknek még nyomát sem találtuk. Rengeteg szeméttel ellentétben. Magamon is meglepődtem, de nem keserített el a kudarc, ilyen környezet közepén nem is szerettem volna ládát találni. Hangsúlyozom, ezzel nem a rejtő szándékát szeretném kritizálni, hanem embertársaink viselkedését. Sőt tisztelem, hogy nem fizetős helyre invitált minket és köszönöm a segítségét a hiányzó jelszórészlet elárulásában!
A vár is sajnos hasonlómód pusztulásra van ítélve. Talán éppen azért, mert ez az egyik legjobb állapotban megmaradt ilyen jellegű épületünk, az illetékeseknek többet kéne vele törődnie. A magas árú belépőből és a jól láthatóan sok látogatóból, akik ezt kifizetik, biztosan telne rá.
A többi pont felkeresése sem okozott problémát. A Dzsámiról szintén friss állapotjelentést készítettem, és egy GPSGames játék teljesítését is a városnak köszönhetem.
Köszönjük a rejtést! Remélem hamarosan újabb és biztonságosabb rejteket találsz a ládának, mindenképp érdemes!

A városházaBorongós időben
Bevesszük!Ennek nagyon örültünk!
Újabb érmével gazdagodtunkHűlt hely
Dzsámi mellett, háttérben porcelándíszVárkapu oroszlán 3D
Cerberus 2009.02.08 13:01 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.02
Megtaláltuk!

lovasvadasz 2009.01.31 17:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.52
Megtaláltam!

Köszi a rejtést!

Sanciman 2009.01.25 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.96
Gyönyörű napfényben sétáltunk Siklóson. Siralmas állapotban van a vár, szégyen, hogy ennyire hagyják leromlani. Mégis felejthetetlen volt ez a nap, köszönjük a rejtést!

Ezt látja a láda... 
sleeper 2009.01.24 14:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.64
Először is nagyon tetszett a Dzsámi, azután pedig a siklósi vár. Ami még nagyon szép állapotban van.Végig jártunk mindent.

Köszi a rejtést!

Sleeper & Rita

carmin 2008.12.30 11:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.66
Köszönjük a rejtést.

nistvan 2008.12.29 13:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 2.30
Megtaláltuk

Luxi69 2008.12.28 12:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.21
Könnyű kis városi séta a vár körül :)

H. Gábor 2008.12.28 12:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.34
Kinek nincsen hite annak nincs hazája
Harcba hogyha nem megy a haza hívására
Én Rákóczinak vagyok kuruc katonája
A labanc úgy ismer a tenkes kapitánya
Én Rákóczinak vagyok kuruc katonája
A labanc úgy ismer a Tenkes Kapitánya

Barnus, Dodó, Honka, Eszter +én.

oli_b 2008.12.04 10:00 - Megtaláltam
kicsit szemerkélt....

Firesanyi 2008.11.30 10:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
EZ AZ ELSŐ

vaslemez 2008.11.22 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.00 súly: 3.78
Megvan! Szöveg később!

dudikoph 2008.11.16 13:54 - Megtaláltam
Villanyban voltunk a hetvegen borozgatni.

Kicsit meglepodtunk, mikor a var pincejeben lattunk egy "gravitacios alappont" tablat :)

Tyborg 2008.11.16 13:53 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

kiralyek 2008.10.29 13:38 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.46
Ezek a városi, jól összerakott multik nekünk nagyon bejönnek (meg az erdei sétálósok, megy a sziklamászósok, meg mindegyik, GC forever!!).
A dzsámi meg a vár különösen klassz élmény volt, köszönjük!

Mama és Papa 2008.10.29 12:45 - Megtaláltam
Nagyon szép őszi időben 29 fokos melegben , jó társaságban igazi élmény volt a ládázás.

Vár 1Vár 2
Panoráma a várbólÉn irhatok be elöször...
Chiga 2008.10.26 19:30 - Egyéb
Ma felújítottam a ládát. Mivel a régi helyet folyton kifosztották, új rejteket is kerestem. A leírásban már ez szerepel. A korábbi helyen otthagytam a korábbi láda tetejét a jelszóval, hátha valakinek még ez a koordináta van meg.
Mindenkinek további jó ládavadászatot.

tozoli72 2008.10.25 17:10 - Megtaláltam
Kellemes séta, köszi.

btomili 2008.10.25 12:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.48
Villány környéki túránk egyik állomása.
Kis baki után és a ládagazda segítségével
meglett! Köszi!

VasG 2008.10.25 12:19 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.45
A várba mindenképp el akartunk menni, de a multiládának köszönhetően többet is láttunk Siklósból. Jól bejártunk minden kiállítást, kellemesen elidőztünk itt.

 
eszel 2008.10.24 14:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.31
ok!

Vándor Csillag 2008.10.24 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.17
Közös találat Juciyka 84-el

Tub 2008.10.23 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.18
ok

zara 2008.10.23 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.05
ok

gyildarefo 2008.10.04 13:13 - Megtaláltamkörnyezet: 2.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 2.83
Séta esőben. Talán a láda is meglenne, ha a fal másik oldalán helyeznénk el a lőrés tájékán, ott nem látná az sok kiváncsi turista.

DzsámiA templom csengő
Kopjafás várVárbejáró
MacBT 2008.10.04 13:00 - Megtaláltam
Kár, hogy szakadt az eső, de azért élveztük a sétát...

szocsmarci 2008.09.30 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.28
Kellemes hétköznapi séta.

Siklósi várban 
bgecco 2008.09.21 13:51 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.71
Elbénáztam. A 3. ponthoz jobbról mentem. Belütköztem a várfalba. A GPS azt mondta, hogy a fal túloldalán van kb 25 méterre. Aztán szentségeltem, hogy milyen rossz a leirás, mert nem említi hogy a várban benn van a pont. Vettem szépen belépőt, felmentem a kilátóhoz, és láttam hogy állat vagyok. A fal másik oldala is kint van, nem bent. No nem bántam, mert igy legalább bementem a várba:)
Levadászva az "asszony elutazott hétvégére" c. 65 ládás szabadidőprogramom keretében. Két és fél nap alatt őrült módon bejártam Tolnát-Baranyát. Megismerkedtem nagyon sok szép hellyel, várakkal, forrásokkal, hegyekkel, temlomokkal, tanösvényekkel, ártéri erdőkkel, városokkal, stb... Nagyon nagyon köszönöm minden rejtőnek, aki hozzájuttatott eme élményekhez.

befi 2008.09.18 16:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.95
.

VárudvarSzépen felújított
Vár hátulrólKiégett, lerobbant őrtorony
A híres kapuFerencesek
SzentDzsámi délutáni fényben
SuperGeo 2008.09.14 14:08 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.48
Tetszett a multi. Sajnos a ládának tényleg csak a teteje van már meg.
Kellemeset sétáltunk, köszönjük a rejtést!

mackopar 2008.08.26 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.00
A Központiban volt a szállásunk, így ez a multi megtalálás megvolt egy kis délutáni séta keretében, egybekötve a várnézéssel.

tájtáj2
Siklósi VárKopjafa
templomDzsámi
james 2008.08.21 15:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.05
Megtaláltuk.

Anita, Judit és James

zazu 2008.08.12 12:00 - Megtaláltam
Tényleg csak a tető volt meg...

griga 2008.08.09 13:49 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

waneqr 2008.08.08 21:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.60
Siklós igazán szép részére kalauzol el ez a ládasor, mely az éjszakában talán még szebb és izgalmasabb volt, de a láda még mindig csak egy fedél formájában érhető el.

belulo 2008.08.08 17:30 - Megtaláltam
A mai két másik reggeli találat után, gondoltam abszolválom ezt a városi multit. Szép séta volt, de a főládát nem találtam. Így teljes jelszóm nem lehet. Viszont a vár környéki utak egy részét betrekkeltem, mehet fel a tuhura. Ha elfogadható így a találat, akkor jó, ha nem, akkor amint lesz új láda, visszajövök.

[Jóváhagyta: Chiga, 2008.08.08 18:44]

linaanyu 2008.08.06 11:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 1.00
Sajnos a dobozt ellopták.

Sün 2008.08.06 11:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.00
Siklósi családi kiruccanásunk első, és lehet, hogy egyetlen ládája, illetve ládateteje.
Feleségem barátnőjét és családját látogattuk meg Siklóson. Régóta akartak Ők is ládát vadászni két leányukkal, tehát egyértelmű volt, hogy ma ládázunk. 3 kiskorú és két nagykorú hölggyel vágtam neki a siklósi sétának. A sétár a várra öszpontosítottuk a dzsámi csak drivecache volt.
Sajna csak egy ládafedél jutott a kislányoknak, de a várban kellemeset rohangáltak.
Nekem ez volt a 100. ládám, Linaanyuéknak az első.
Soha rosszabb ládafordulóm ne legyen.
Köszönöm a rejtést!

wokee 2008.07.28 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 1 rejtés: 1.5 web: 1.5 átlag: 1.33 súly: 1.60
Megtaláltuk! Sajna, a eléggé szem előtt van a láda. Illetve a teteje. De a környezet szép.

 
Pet 2008.07.24 11:28 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.17 súly: 3.56
Villányi geo-nyaralásunkon.

babe 2008.07.24 11:28 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.32
Megvan

Gabeszosz 2008.07.19 19:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.51
Végre összeszedtem a hiányzó 4. pontot is! A ládából tulajdonképpen csak egy fedelet találtam, de ez épp tartalmazta a hőn áhított kincset, a jelszórészletet!

---------------------------------

2008.07.18-án, 13:29-kor írtam:

Már majdnem megvan!

"Szabad péntek" gyalogos hadművelet, 3/1. állomás.

3-4-1-2 sorrendben csináltam volna, de...
- A ládára rálátni a sétányról
- A várerkélyen figyelgető turisták is rálátnak a ládára
- A ládát 20 perc alatt képtelen voltam kivenni a rejtekéből. Holnap este sötétben újra megpróbálom!

A többi pont rendben volt! A dzsámis néni nagyon aranyos volt, vagy fél órát mesélte az épület történetét! A vár lenyűgöző, érdemes volt újra felfedezni! (A 2002-es osztálykirándulásunk után...)

Tovább: GCTEVI

Gabeszosz

Kadorca 2008.07.19 00:00 - Megtaláltam
Még New will-ként.

[Jóváhagyta: Chiga, 2013.08.12 18:35]

new will 2008.07.19 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 1.5 rejtés: 2 web: 3 átlag: 2.17 súly: 2.84
Köszi

marczeeee 2008.07.16 16:36 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.22
Megvan. Marczeeee és Orsi

Ajtony 2008.07.16 13:22 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 3.30
A várat 100-szor láttam -elölről és belülről. De a ládának köszönhető, hogy felfedeztem a "hátsó" oldalát, a gyönyörű bástyákat és a külső fal maradványait. Nagyon tetszett.

Zerind HUN 2008.07.16 13:22 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 3.62
Már többször is jártam Siklóson, legutóbb néhány évvel ezelőtt, így nem sok újat láttam. De azért tetszett! Öt fős csapatunkból csak 3-an mentek be a várba. A ládának csak a fedelét találtuk meg, de a fedél feliratából azt gondolom, már régóta csak az van ott.

zs&t 2008.07.16 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.59
A ládát sajnos ellopták, csak a fedelet találtuk meg! A vár és környezete nagyon szép, bár a téglafalak nem épp a környezetbe illenek:( Két új csapatot is láttunk míg körbejártuk a helyeket. Köszönjük.

Lóból lóerőrégi gyantázás
köszönjükA következő csapat
HunIndex 2008.07.16 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 1.00
Nagyon jó volt, ez volt az első ládánk. Nyaralni voltunk Harkányban és átjöttünk megnézni a várat, a ládáról a GPS-ben lévő POI-k között találtunk rá, neten nem néztünk utána nem gondoltuk hogy meg keressük. A templomnál és a kopjafánál is jártunk, de mi egy ládát kerestünk, a fent említett okokból kifolyóan.

UI.: Köszi zs&t a fotót. Azon a képen a mi családunk van rajta.

[Jóváhagyta: Chiga, 2008.07.22 21:33]

sheriff 2008.07.15 10:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.20
Ládika nincs meg, csak a teteje!! [wapon beküldött szöveg]

tótheszter 2008.07.14 13:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.51
Fordítva futottunk neki a feladatnak: a "beteges" láda megtalálása után göngyölítettük fel a jelszó további részleteit. Nagyon kellemes séta volt Siklóson, gratulálok a rejtőnek. A számtalan szobor közül talán Szent István "pajzsos" emlékműve tetszett a legjobban: törvénykönyvének egypár tétele a mai napig időszerű...
A dzsámi fantaszikus, kár, hogy hétfőn (szünnap) sikerült felkeresnünk a helyet, nem tudtunk bemenni. Vigasztalódtam a félholdon pihenő galamb fényképével...

Beteg láda :(Félhold és galamb
Makolcs bej dzsámijaSzemelvények a törvénykönyvből
Szobor a női autóvezetőkrőlCsodaszarvasnak annyi...
Geobéka 2008.07.03 15:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.77
Megvan sajnos beteg a láda :(

Juhász család 2008.06.28 18:20 - Megtaláltam
Családi kiránduláson Renivel és Tesóval.

ReniTesó 2008.06.28 18:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 2.88
Pécs és környéki családi kirándulás II.ládája.

AnDóra 2008.06.28 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.48
Megtaláltuk. HeNiki. AnDóra

Arnold_J 2008.06.21 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.08
Kellemesen elidőztünk a várban és a városban is.
A főláda GPS nélkül lett meg, mivel a kütyűről eltünt minden térkép és a láda helyét is több mint 10 km-re arrébb jelezte:-)
Sajnos megint betegeskedik a láda.

Egy kis kedv csináló a várhoz
Hosszu és Maszat 2008.06.02 16:50 - Megtaláltam
Kellemes séta, fagyizás, várlátogatás (sajna a múzeum zárva volt).
Könnyű találat, köszi.

domika 2008.05.12 20:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.79
Könnyű séta a városban és a vár környékén.

dzsámivár
Hampi 2008.05.11 18:13 - Megtaláltam
Ok [wapon beküldött szöveg]

Fantomas 2008.05.10 17:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.77
A vár látogatási ideje sajnos pont véget ért, mire oda értünk, így csak a többi pont maradt látványosságnak. A láda rejtése jó lenne, ha nem lenne annyi túrista, de hát más is kíváncsi a várra. :-)

peterbud 2008.05.10 11:17 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.11
Szép séta volt, köszönjük!

nagygeri97 2008.05.03 15:22 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.04
Pécsen töltöttük a hosszú hétvégét és megkerestük ezt a multit is. Ez életem 1. multija. A templommal kezdtünk, majd a kopjafát olvastuk le a várba menet. Ezután a főláda jött. Könnyen észrevehető a rejtés, ha megvan a helyes fal. A kép tényleg sokat segít, igaz a gazok nem stimmelnek. A zacskót feltöltöttük ajándékokkal, újra lehet cserélgetni. Végül a dzsámi jött. Az ablakokon keresztül néztünk be. Érdekes! Jók a pontok. Szép város Siklós!

Mackók 2008.05.02 13:33 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.45
Harkányozás közben

Whiskey 2008.05.02 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.33 súly: 1.48
Örömmel tapasztaltuk, hogy meggyógyult a betegeskedő láda.
A többit kb két hete teljesítettük, és a ládához most tértünk vissza.
Minden benne volt még amikor megtaláltuk, de sajna a log-ba nem tudtunk irni, mert nem volt nálunk irószer, késöbb bepótolom.

Jevica és Gyuszi 2008.04.28 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.45
Megtaláltuk. A zacsiba még meg volt minden. Benne van egy GeoForint és mi is ott hagytuk a saját kulcstartónkat. Remélem nem kerül ismét illetéktelen kezekbe.
Köszönjük, Jevica és Gyuszi.

vtsp&tav 2008.04.26 21:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.26
Sajnos már sötétben érkeztünk ide, de így is nagyon szép séta volt. Kár, h eltűnt a láda, lehet, h egy mikro lenne a megoldás, vmi ötletes résben, és nem a falban..

in: a GeoForint
out:-

a fedél
Chiga 2008.04.20 20:00 - Egyéb
A "láda" újból kereshető. Azért az idézőjel, mert úgy tudtam, a láda üresen is, de még megvan, ezzel szemben csak a tetejére találtam rá a gazban. A tetőt, a logbookot és a leírást bele tettem egy szatyorba, és a helyére raktam. Ha valaki véletlenül megtalálja az alját, akkor rakja össze. Köszönöm. Tehát a láda meggyógyult, minden a helyén van, logolni is lehet, csak ajándékokat nem tudtok cserélni.

Chiga 2008.04.07 00:00 - Egyéb
Elnézését kérem mindenkinek, akinek csalódást okoz a még mindig beteg láda, sajnos nem volt még időm kijavítani. Ha valaki tervezi a keresését Pécsről, akkor vegye fel velem a kapcsolatot, adnék belevaló holmikat, de igyekszem mielőbb lejutni!

Hodito Hodok 2008.04.06 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 2.77
Pudvásnyújtózkodókkal együtt! Mivel az utolsó láda bár megvolt, de ki volt fosztva, a rejtő segítségével kiegészült jelszó alapján logolva!

Pudvásnyújtozkodók 2008.04.06 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.67
Jó kis multi, utolsó pontnál a rejtő segített, mert eltűnt a láda. Köszönjük!

Lujzi 2008.04.01 13:26 - Megtaláltam
Ráróval voltam itt,sajnos a dzsámit csak kívülről tudtuk megnézni.A láda még mindig beteg!Kérem a felhasználót,fogadja el a találatot.

[Jóváhagyta: Chiga, 2008.04.07 19:54]

 
Ráró 2008.04.01 13:26 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.64
A dzsámi sajnos még zárva volt,de a többi pontot is megtaláltuk.A láda még mindig beteg,egyre gyarapodnak a papírlapon a bejegyzések.Kérem a felhasználót,fogadja el a találatot!

[Jóváhagyta: Chiga, 2008.04.07 19:54]

 
CS.CS 2008.03.24 17:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 1.30
A láda még mindig beteg volt, de remélem mihamarabb meggyógyul.
Csaba, Orsi
cs.cs@freemail.hu

 
VP 2008.03.22 15:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.17
A délelőtti szép napsütés után szakadó esőben. Az üres ládában már szépen gyarapodnak a pótlogbookban a bejegyzések. A hiányzó jelszórészlet Mikulástól. Köszönöm.
Húsvéti szünet Pécsett és környékén. Péntek-szombat egyedül, vasárnaptól Milával és Piroskával. Szombat: Délvidéki várak, Dráva-Duna-mente és a Villányi-hegység.

 
Balda 2008.03.19 12:15 - Egyéb
Igazán nem értem "ember" társaimat, hogy miért kellett kifosztani a ládát (se logbook, se jelszó, se leírás, se ajándék :-(( ?
A láda, azaz a konyhai doboz a helyén, a várfalban rejtőzik továbbra is, ládakarbantartásra várva...

Pepe Zizi Zozó 2008.03.02 15:16 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.72
A láda üres! A többi pont megvolt. Küldj utolsó jelszórészletet, vagy hagyd jóvá így! Kösz [wapon beküldött szöveg]

[Jóváhagyta: Chiga, 2008.03.20 22:35]

DzsámiDzsámi mögött
VárkapuVárkapu
BBálint 2008.03.02 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 1.5 web: 4.5 átlag: 3.17 súly: 2.76
A láda meglett, de teljesen üres! Így a jelszó utolsó részét sem tudtuk felírni. A leírást február 28-án, csütörtökön nyomtattuk ki, így nem tudtuk, hogy beteg a láda. Kérjük a rejtőt, hogy e-mailen (balint27@yahoo.com) küldje el a hiányzó jelszórészletet, vagy hagyja jóvá a megtalálást.
Egyébként egy kellemes, várlátogatással és ebéddel egybekötött sétát tettünk ebben a nagyon kedves és rendezett kisvárosban.

Anna, Betti, János, Bálint

[Jóváhagyta: Chiga, 2008.03.20 22:35]

gryzly 2008.03.01 16:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.32
Sajnos a kess mar azutan betegedett meg, miutan elindultunk Del-Baranyai turankra. A pontokat vegigjartuk, viszont a lada tok ures volt..

Koszonet a rejtonek a segitsegert.

Adri & Gryzly

Legend 2008.02.23 13:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.08
ok

SagiK 2008.02.17 11:30 - Megtaláltam
Jártam már néhány alkalommal Siklóson, most a láda levadászása volt az elsődleges cél. Jó kis multi, szép helyekre kalauzol el. A láda rejtése nagyon bátor.

BoBoKoZo 2008.02.09 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.70
Családunkkal kirándultunk Siklósra. Ha már ott jártunk, gondoltuk begyüjtjük ezt a ládát, és közben megfertőzzük vele a család eddig kívülálló tagjait.
Sajnos a láda elég hanyagul volt elrejtve. Megpróbáltuk tisztességesebben álcázni. Jó túra volt, köszi a rejtést.

A & K 2008.02.02 15:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.68
Jó volt újra felfedezni ezt a szép várat.

hrex 2008.01.25 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.20
Én is a céges kiruccanás alkalmával jártam arra. Remek hely Siklós! Köszönjük a láda jelszavát a rejtőnek.

Toti 2008.01.25 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.48
Céges kirándulás keretében jutottunk el Siklósra. Meglátogattuk a várat, a várban a kiállításokat és a város többi nevezetességét is. Szép a szerb otrodox templom, amit belülről is megnézhettük.
Mivel a láda eltűnt, a negyedik jelszórészletet a rejtőtől kaptuk meg, amit ezúton is köszönünk.

Chiga 2007.12.24 15:32 - Egyéb
A láda sajnos eltűnt. A pont kijavításáig szíves türelmeteket kérem. A hiányzó jelszórészletet szívesen elküldöm, ha valaki kéri, különösebb bizonyítás nélkül (hiszen azzal az egy részlettel nem sokra megy).

RetteNETes Lalyos 2007.12.24 15:02 - Megtaláltam
Na... Hazaértem otthonról... :-)
Az ünnepeket Siklóson töltöttük, ezúttal a család szülői része lett GC-re mozgósítva... :-)
A klasszikus siklósi ládával kezdtük amikor rákezdett a hóesés, ráadásul valószínűleg elrablás áldozatává vált a hagyományos láda. (Erre utal - szerintem - a néhány lépésre található Lxxl-es szatyor...)

Szerencsére Chiga Kolléga rendelkezésre állt, vélhetően karácsonyfadíszítés közepette is... :-) Köszönet a segítségért!

a hűlt hely...
 
BumikaÉsTyutyi 2007.11.03 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.11
Az időpont körülbelüli, miután nem találtuk meg a második pontnál a már nem létező ládát, nem rögzítettem pontos adatot. A rejtőtől megkaptuk a hiányzó jelszórészletet, köszönet érte. Bejárási sorrendünk egyébként 3.pont, 4. pont, 2. pont, 1.pont volt. Nagyobb kihagyás után, egy harkányi hosszú hétvége alatt kerestük fel Siklóst és tettünk egy kellemes sétát.

Bumika és Tyutyi

barsi 2007.11.03 12:51 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.63
regi ládaleírással a kezben nem találtuk a 2.pontnál megszünt ládát :-((
ettől úgy elment a kedvem, hogy a 4. pontnál lévő főládát ki sem nyitottam, pedig a rejtékhely nagyon ötletes!
rejtőnek küldök egy tracket és jelszórészleteket, ha ezek alapján elfogadja ezt megtalálásnak, kérem hagyja jóvá.
a templom nagyon szép. nem csak bejutottunk, hanem még ki is világitották nekünk! :-)
mindenkinek ajánlani tudom, hogy menjen be. akinek tetszik a gótikus része a templomnak, mindenképp nézze meg a nagyharsányi, túronyi, kórósi és drávaiványi református templomokat belülről; nagy élményben lesz része.
siklóson ajánlom még nézzétek meg az ortodox templom ikonosztázát is!

[Jóváhagyta: Chiga, 2007.11.07 19:48]

szentélyaz ördögöt a falra festették
ülőfülkékNagyharsány
TúronyKórós
Drávaiványaz ortodox templom ikonosztáza
Tompika & Pimpike 2007.11.03 11:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.05
ok

vt54 2007.11.02 15:51 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.26
Harkányi gyógyüdülésünk első ládája. Kellemes gyalogtúra viszonylag kellemes őszi időben. Ha itt időzünk, Siklóst sohasem hagyjuk ki. Most a láda ürügyén ismét végigsétáltuk ezt a hangulatos kisvárost. Köszönjük. VT54

Fazék 2007.11.02 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.04
A várban sokszor voltam már, általában villányi bortúrák "másnapján", most családdal közösen néztük meg a kiállításokat. Szép őszi idő, sok kiránduló.

Chiga 2007.11.01 20:08 - Egyéb
A templomnál lévő geoláda ma hagyományosról virtuálisra változott, mivel többen panaszkodtak, hogy figyelik őket logolás közben.
Ha valaki elmaradását szeretné regisztrálni neten az nyugodtan írjon emailt, elküldöm a hiányzó jelszórészt.
További jó keresést!

Ninja family 2007.11.01 12:03 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
Siklósiak lévén az 1. és 3. láda nem volt gond. A 2. láda is gyorsan meglett GPS nélkül. A főládánál már bekavart a GPS a déli rossz műholdállások miatt és átküldött rendesen a K-i falhoz és folyamatosan 10 m-eket dobált ide-oda (a fényképet nem néztem meg, akkor biztos nem járunk így). 10 percnyi fölös kutakodás után a K-i oldalnál, azért csak átmentünk a Ny-ira és azonnal meglett a láda. Köszi a rejtést. Jó móka volt.

geocaching.hu 2007.10.31 09:48 - Egyéb
Tisztelt Geocaching-esek!

Láttam a honlapjukon lévő képeket, amelyeket a ládákat keresők készítettek a "tett" színhelyén!
Szeretném azok figyelmét felhívni, akik Siklósról, vagy a várról fotókkal rendelkeznek, hogy küldjék el képeiket a Siklósi Várba, mert nyerhetnek!
Vagy CD-n, vagy e-mail-ben!
Az általunk kiválasztott első három helyezettnek, a környék boraiból összeállított ajándékcsomagot juttatunk el. Ezért, a fényképeket küldők adják meg postacímüket, vagy elérhetésüget, hogy értesíteni tudjuk őket nyereményeikről! A legjobbakat feltesszük saját web-lapunkra is. (www.siklosivar.hu)

Ide kérjük a fotókat!
e-mail: b.cs@siklosivar.hu
posta: Siklósi Várszínház Kht. 7800, Siklós, Vajda János tér 8.

Üdvözlettel:
Balázs Csaba
várkapitány

geobubo 2007.10.28 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.62
Villányi kirándulás ládázással, Bockozással, Gerézéssel, stb. egyszóval jó volt. 13/1
Még esett, mikor leértünk, de a többi nap kegyes volt hozzánk az idő.

logo 
Varga Gábor 2007.10.27 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.49
Dél-Dunántúli egész napos ládavadászat 12. ládája lett a GCSKLV. Már nagyon fáradt voltam, így autóval próbáltam összeszedni a jelszórészeket, holott azok 400-500 m-es körben símán elérhetők lettek volna gyalog is. Azért nehezen, de meglett a multi! Közben kétszer is hívtam a rejtőt, így utólag visszagondolva teljesen feleslegesen. Elnézést kérek tőle, és köszönöm a rejtést!

Hz 2007.10.22 10:58 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.80
Mecseki turné. 23/14.

Első pontonLáda szemszög
Gyros 2007.10.22 10:57 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.67
Pécsi pezsgés Bernimmel, Ozekivel, Hz & Szilvivel 10/1

Mivel a bázis Siklóson volt, ezért első állomásunk NYÍÍLVÁN a Siklósi séta kellett legyen. A várban már voltam korábban Bernivel, igaz akkor éjjel volt.

VárfalA trió megtalál
A bejárat, a filmből már ismerős :)Bástya
ozeki 2007.10.22 10:53 - Megtaláltam
Pécsi kessertúra.
A "jó" időre való tekintettel vendéglátónk városában kezdtünk neki a ládázásnak. Az időjárás nem volt a barátunk, itthon biztos nem mozdulnék ki még egy giga-mozgó miatt sem, dehát a kényszer...
A siklósi várat még csak fekete-fehérben láttam, ideje volt meglátogatni.

szedelőccködésa kemény mag
gömbök között...Hz, a siklósi puma
Bubuka 2007.10.20 13:05 - Megtaláltam
4 napos túránk első napján.

kermil 2007.10.19 19:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.83
Kis esti kocsikázás tolival. Unalmunkban összedobtunk egy kis léz bengára, aztán go!!! Jó rejtés, szép hely. A rendőrkapitányság előtt parkoltunk, ott talán nem bántják a kocsit:)
Ja és Barcsi Majmok 4ever: Katt ide

sirgalahad 2007.10.16 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.52
Ez a dzsámi egy csepp kelet
Itt leled az első jelet
Jól megmaradt Siklós vára
Falában lelsz a ládára

A logbooknak már csak a hátsó borítójára tudtam vésni. Később a városba leballagván egy papír-írószer boltba botlottam: nosza, betértem, majd visszamentem a rejtekhez; ezáltal megszületett a logbook Nr.2., várja megtalálóit.
Sirgalahad

attilasim 2007.10.14 12:59 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

yoc 2007.10.14 00:00 - Megtaláltam
Szép, kellemes multiláda [wapon beküldött szöveg]

Gyáva Oroszlán 2007.10.01 12:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.56
Tulajdonképpen Villányi bórkostólásra jöttünk errefelé, dehát ki tudna ilyen közeli ládának ellenállni? Barátaink kaphatóak voltak a játékra, sőt ők találták meg a ládákat is (a szűz kéz, ugyebár).
Zsuzsi+Zoli+Kriszta+Feri

gabence 2007.09.29 13:29 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.67 súly: 1.60
Megtaláltuk!
A füzet betelt!
Vera,Zsolti,Bence

Csenge 2007.09.26 11:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.25
Farkas osztálya jutalom erdei iskolát nyert a környékre. Nagyon élvezték a siklósi sétát.

isoprof 2007.09.15 11:41 - Megtaláltam
Megtaláltam

Seres Péter 2007.08.25 17:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.63
424. ládámat aznap kerestem meg, amikor Siklóson a hagyományos augusztus végi csirkepaprikás fesztivált tartották. Nagyon hangulatos volt. Divat, hogy a várban tartják az esküvőjüket. sp

kondérokvárkert
várfallovaglás
lovaglás2vár1
kopjafaesküvő
királyunkszobor
$züc$i 2007.08.22 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.62
Nagyon szép város. Sokszor jártam már itt, de a dzsámiról pl. nem is tudtam.
Először a templom alatti kisutcára irányultam, aztán vissza, és végül meglett.

a láda oldalanem a láda oldala
várfal 
ier 2007.08.21 15:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.66
Másodikra sikerült eltalálni a fal megfelelő oldalát :-) A láda nagyon szemelőtt van.

4Hut 2007.08.15 17:16 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.13
A jelszórészletek és a láda könnyen meglett.
Hutti, Márti, Dorina és Levi

banyóka 2007.08.10 13:22 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.84
A nap 3. ládájaként kerestük meg. A főládánál egy kicsit bénáztunk, a fal túloldalán kerestük, míg le nem esett az, hogy a nyugatra néző falnak, talán jelentősége is van.
Jól megéheztünk a kőpakolás közben, ezért a láda megtalálását egy finom babgulyással ünnepeltük meg.

jalso 2007.08.10 12:34 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.08
A vár bejárata előtti parkolóban álltunk meg (100 Ft/óra), innen 2-3-4-1 volt a sorrend. Tetszett az egész kör, főleg a dzsámi, és mindkét láda rejtése. Köszönjük: Ildi és Gyuri

Babuka 2007.08.05 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.32
A láda megtalálásáért külön köszönetet mondunk Edének, aki telefonon navigált bennünket!

Bátorság próba 
katika 2007.08.04 20:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.98
Ok [wapon beküldött szöveg]
Még sosem jártunk Siklóson ezelőtt, de nagyon tetszett. A láda jól bemutatja a várost. A 2. ponton elég sokat kerestük a dobozt, de aztán rájöttünk, hogy "sarokban" van, abból meg nem túl sok volt az adott helyen.
A 4. ponton a ládát már problémásabb volt előkeresni, mert sokan sétálgattak, meg kutyások is voltak. Végül kivártuk a megfelelő pillanatot és nekiestünk a köveknek. Sajnálattal láttuk, hogy jó pár kő ki volt mozdítva a falból. Ez azért nem túl szerencsés rejtés, ezért kapott a rejtés 3-t. Jobb lenne inkább egy fa tövébe vagy egy virtuális leolvasós. A multiban ugyanis van már egy ládikó, az pont elég lenne, a falat mag hagyjuk meg az utókor számára.

Bóta család 2007.08.03 20:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.87
A harkányi strandon töltött 3. Hungária kupa nap után estünk neki a siklósi multinak. Nagyon tetszett. Köszönjük a rejtést.

G Kornel 2007.07.31 18:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.00
Harkányi nyaralásunk során látogattunk el ide,remek időtöltésnek bizonyult. Megnéztük a vár kiállításait és jót sétáltunk.Ez egy nagyon jól összeállított multi,ez volt a második ládánk. A rejtés nagyon tetszett,köszönjük.

gyöngyfűző és párja 2007.07.25 12:18 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.62
Nagyon jól összeállított multi, bár a várfalban lévő láda elég feltünően kereshető csak. Kellemeset sétáltunk a városban, tetszett, köszönjük!

bigmick 2007.07.23 10:51 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.47
Kellemes volt, semmi extra, de talán pont ezért is tetszett.

Old Fairy 2007.07.21 10:08 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.48
Az első multim, remek kezdet.
A -3 és a -4 között legalább 150m van - hagyjunk a várból jövőre is :-)

You are NOT there yet, at least ~120m to go (lot of tempting holes on the west wall, but the coordinates are pretty accurate) 
Csaszi 2007.07.15 12:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Családi kirándulás alkalmával végre itt is voltunk.
Bejártuk a vár belső kiállításait, sőt a bormúzeumba is ellátogattunk. Sikerült venni egy palack bort is, mely Tamás Bátya pincéjéből származik. Jellegzetessége, hogy rézből van a körkörös címkéje. A Feszty körképet ábrázoló 12 palackos relikvia közül a legértékesebbet árulják itt, amelyen Árpád vezér látható.

Köszönjük a kíváló rejtést!

A jellegzetes bejáratnál.Kívűl.
Belül.Siklósi vár rajzon.
Siklósi vár maketton.Bormúzeum (Tamás Bátya termékei).
Várvédők.Szem elött a rejtek, avagy innen is látható a ládikó helye.
A filmbéli szereplők.Padon fekve.
Remete 2007.07.13 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.01
Megtaláltuk.A nap süt, a város szép, sétálni jó, mi kell még?

indulás a várbaa technika
háttal a doboznakdzsámi
kamzik 2007.06.29 18:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.24
Megvan.

gecco 2007.06.24 15:21 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.34
[wapon beküldött szöveg]
Köszi a ládát.
Már nagyon sokszor voltunk itt, de a dzsámiról fogalmam sem volt, és a vár parkja is nagyon szép

A dzsámi belül Látvány a női karzatról
magyar-héber koránkukucs!
logolás a temmplomnálegy megható szobor
megragadottsok benne az igazság
A várkapu oldalról, alulrólvárfal rejtekben
kalmipirin 2007.06.16 15:38 - Megtaláltam
. [wapon beküldött szöveg]

Pifu 2007.05.28 13:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.34
Nosztalgia... Aztán rohanás a vihar elől.

Rudinho 2007.05.27 14:16 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.17 súly: 2.41
Lazulós cache Banyesszal és Radammal!

radam 2007.05.27 14:15 - Megtaláltam
Lazulás :)

 
banyesz 2007.05.27 14:14 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.34
LAZULÁS
Pünkösdi forgatag várt minket a várban, a határőrség kábítószer-szimatoló kutyáit is bemutatták 'akció' közben.

DzsámiVárkapu
Csaba & családja 2007.05.26 16:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.43
Megtaláltam

colos2m 2007.05.26 14:43 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.40
Családi pünkösdi hétvége hatodik ládája. Ez az egyetlen multi amit végig is csináltunk tisztességgel. Sőt még ráakadtunk egy szerb templomra, ami akár meg is érdemelne egy virtuálist legalább. A dzsámiban kimerítő tájékoztatást kaptunk. Ja, és kajálni Siklóson csak a Állomáson!

Immi, Vilja és Colos2m

alarm40 2007.05.13 16:45 - Megtaláltam
Laza délutáni ládázás öcsémmel.
Na ez egy karakán kis multi, tetszett.

razan 2007.05.02 15:26 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.32
ok jó séta

KJ & GM 2007.04.30 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.57
Tavaszi túra Baranyában.
12 nap, 70 láda, 140 km gyalog. A Nyugat-Mecseket Cserkútról, a Kelet-Mecseket Óbányáról jártuk be. Több új helyszínt ismertünk meg túránk során.

Minden rejtőnek köszönjük az élményt!

 
SzantoA 2007.04.29 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
"Rutinosan" leírás és koordináták nélkül induntult ládázni. (Köszönet SagiK-nak a távsegítségért). Egyébként remek rejtés !!! A multi pontjait könnyedén végig lehet járni. Igazi családi program sok-sok látnivalóval.

GurgaPeti 2007.04.28 20:57 - Megtaláltam
ok

S&D 2007.04.28 19:18 - Megtaláltam
OK

ZsuLaci 2007.04.15 21:44 - Megtaláltam
sikerült megtalálnunk, bár a GPS akkuidőztése ismét gondot okozott, a fal előtt lemerült... :-) Siklós egyébként gyönyörű, különösen így tavasszal, a villányi borok isteniek :-) a dzsámi viszont f5-kor zárva volt, pedig a nyitvatartás 5-ig volt kitáblázva, csalódás.

Kisscs 2007.04.15 17:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.58
Könnyű találat volt, nem volt ismeretlen a környék. A dzsámiban még sosem voltunk, sajnos most sem volt még nyitva, nincs még szezon. A templomnál a láda könnyen meglett, szerencsére senki nem járt arra, bár azon gondolkodtam, a paplak ablakából vajon nem figyeli-e valaki, mit ügyködünk. A várfalnál lévő ládán csodálkozom, hogy még nem lopták el, annyira feltűnően lehet csak megtalálni. Minket is egy párocska figyelt a sétány melletti padról, vajon minek csörtetünk a nyakig érő gazban. A vár zárva volt, így legalább fentről nem leselkedett senki. Gyorsan logoltunk, majd leléptünk.
Kisscs & Zsó

SylverRat + Bogee 2007.04.14 14:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.72
Baranyai Barangolás, 4/14.
A dzsámi csak május 1-étől lesz nyitva...
A vár lepukkant, kiskoromból szebbre emlékeztem. Sok csalán nehezítette a találatot.

Bütyök+Zulu 2007.04.14 14:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.72
Mai 14/4 ládánk. Egy kedves néni a dzsámi helyett egy ortodox templomba irányított, az legalább nyitva van jeligére. Nem értette miért ragaszkodunk mégis a dzsámihoz. Nekünk is nehéz volt álcázni a megtalálást és visszarejtést.

Tavaszi virágáskor jártunk ott
 
Tócsa 2007.04.08 13:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.78
Tetszett a vár, s a multi is, bár tényleg fölösleges a 2 láda.

BiharyG 2007.04.01 17:49 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.91
Nagyon kellemes városi multi, csak a két láda-két logbook koncepciót nem értem... Mindenesetre logoltunk mindkettőbe :) A főláda keresésénél figyelni kell a bástyáról nézelődő turistákra, nekünk a visszarejtésnél kellett fotózkodásnak álcázni a műveletet. Tetszett, köszönjük!

BiharyG + Zsuzsi

Visszarejtés :)
Pifu74 2007.03.24 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.15
MEGTALÁLTUK: MANKA&PIFU

GeoBandi 2007.03.18 10:17 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.61
Fordított irányban is sikekült!

GeoBoszi 2007.03.18 10:17 - Megtaláltam
Ezt is megtaláltuk!

GeoDitke 2007.03.18 10:17 - Megtaláltam
Bár először "rossz oldalról" közelítettük meg a dolgot, megtaláltuk!:-)

GeoMogyes 2007.03.18 10:17 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 2.45
Egy könnyed vasárnapi séta után rátaláltunk mind a négy állomásra. Az idő nagyon frankó volt.

RobOrs 2007.03.16 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.32
Csakúgy, mint a villányi multi, ez a ládasorozat is jól reprezentálja Siklós város érdekes látnivalóit. Kár, hogy a dzsámi zárva volt. Mi kiterjesztenénk a multit egy újabb ládával a Szerb templom közelében, ami nem rég óta újra látogatható és igazán nagy élményt nyújt a betérőnek.

gara 2007.03.16 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.15
Gyönyörű szép tavaszi idő volt aznap, kitűnő alkalom a ládakeresésre. Siklóson többször jártam már, de ezeket a helyeket sosem érintettem. Köszi.

tori 2007.03.16 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.90
Kellemes séta volt, elég nagy volt a forgalom, az utolsó pontnál nem nagyon kellett keresnünk, mivel épp akkor fejezte be a logolást az előző csapat. :) Az első láda jelszavát viszont elfelejtettük feljegyezni, úgyhogy vissza kellett szaladnunk érte. :)

DzsámiA templom mellett
BástyaTorony
KataJani 2007.03.16 10:13 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.35
Harkányi hosszú hétvége.
Mai 3/1, össz: 224. ládánk.
A városi multik mintapéldája lehet ez a láda. Szép környezet, érdekes látnivalók, rövid sétával teljesíthető, kevés pontos multiláda.
A geocaching korszakunk előtt már jártunk erre, ezért a várba most nem mentünk be. Akkor még nem is tudtuk, hogy ennyi látnivaló van itt.
Pontok: 1. 9:32, 2. 9:50, 3. 10:02, 4. 10:13

DzsámiVárosháza
Templom belülrőlMit csinál az a kesser?
TörvénykönyvA vár
Kincs a falban 
Apexsek 2007.03.07 13:36 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.54
Ok.

Latsko&Lejla 2007.03.05 19:40 - Megtaláltam
ok:)

Bernix 2007.02.25 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.00
Hihetetlen, hogy ezeket a ládákat idegenek még nem fedezték fel! A dzsámi bejárata mellett két tábla is van, és mind a kettő alján van évszám, úgyhogy mindjárt kiderült, melyiket fogadja el a rendszer...

bluemonday 2007.02.24 13:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.92
Bár nem nagyon kedvelem a törökök magyarországi ténykedésével kapcsolatos török emlékeket, ez a dzsámi tetszett, bár egy körül mentem, bejutni nem tudtam, annak ellenére hogy hivatalosan nyitva lenne. Utána még egy kicsit sétáltam a környéken, megnéztem a szerb ortodox és a református templomokat, dzsámi utána sem nyitott ki, úgyhogy feladtam. Be akaratam menni a Tourinformhoz, valamilyen szóranyagot kérni a "Három folyó" túraútvonalról, de csak hétköznap 8-16 között van nyitva. Abszolút turistabarát megoldás. A katolikus templom sem volt megtekinthető, csak az üvegajtón keresztül néztem be, de a freskókból nem sokat láttam. Ezt követően gyorsan megkerestem a ládákat és mentem is tovább. A várba most nem mentem fel, már régebben jártam ott, de majd jobb időben, társasággal, szervezéssel, érdemes lesz ezt a túrát megismételni.

horvlevi 2007.02.24 13:08 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.71
Harkányi hosszú hétvégén látogattuk meg a várat.
Szép hely.Tetszett a multi ládákkal.
Köszönjük
:-) [wapon beküldött szöveg]

homér 2007.02.18 10:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76
Kellemes séta a tegnapi "nagyzabálás" után.

nootropil 2007.01.21 13:17 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.68
Xenoppal

Jól felépített multi 2 ládával.. kellemes séta! könnyű vasárnap d.u -ni cache ! Mindenkinek ajánlom :) Köszönjük a rejtést!

1nega
3cache
maptemp
 
xenopus 2007.01.21 13:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.51
Kellemes kis séta volt így influenzásan.. Pont ennyire volt erőnk ma Nootropillal. A várat és a többi pontot is ismertük már korábbról, de akkor még nem ládáztunk. Mind két láda jó rejtés volt, kár h nem volt túl fotóbarát idő.. Képek később Nootropiltól...

sackómackó 2007.01.20 16:02 - Megtaláltam
Megvan [wapon beküldött szöveg]

autogaz 2007.01.14 18:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.76
Mai 9. és egyben utolsó ládánkat már sötétben kerestük. Siklóson már ezeket a helyeket régebben felkerestük, most csak a láda levadászása volt a cél. A város szép, a rejtés jó. Köszi!

páros 2007.01.13 12:43 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
Pécsi tartózkodásunk szabadidejében megsétáltuk a siklósi sétát. Gyönyörű volt, megérte.

Zita (a félpár), Marika és Jóska.

 
Hrvatska 2007.01.06 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.18
A Tenkesen át, Máriagyüdön és a víztárózón keresztül jöttem le Siklósra. A várba már pontba nem tudtam már bejutni. A szép naplemente mellet töltöttem ki a logot. A mai napi távom 18,5 km.

sophegyi 2006.12.29 11:59 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

zar116 2006.12.09 13:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 1.00
Az első ládám...

[Jóváhagyta: Chiga, 2008.03.20 22:37]

kenau 2006.11.25 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.89
ok, bar mind a varrol, mind a dzsamirol lemaradtunk, par perccel elottunk zartak be oket. a lada igen feltuno helyen van, nem is ertem, hogy tudott ilyen sokaig fennmaradni.

a masodik ladaban a cityBus TB-t is megtalaltuk, ami tovabb is vittunk Pecsre.

aki netan nem jutna be a Tenkes Csardaba egy ebedre, annak merem ajanlani a siklosi vasutallomas mellett levo Vasuti Ettermet.

eskarcsi 2006.11.12 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.23
Villányi boros hétvégénk utolsó ládája... a templomnál kicsit furcsán néztek minket, így az esőben várakoztunk még egy kicsit. Ötletes a várfalas rejtés. Köszönjük, Take care: eskarcsi

u.i.: az ajándékok szinvonalán mindenki elgondolkozhatna... bár tudom nem ez a lényeg, de a kinderfigurákból már most elegem van:))

kaban 2006.11.05 18:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.38
+van!

UncleWanya 2006.10.30 16:08 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.30
Remek városnézés volt! Köszönjük

maggio 2006.10.25 13:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.70
Tobbszor jartunk mar Sikloson, de mindig uj dolgokat latunk ;)

[Jóváhagyta: Chiga, 2006.11.11 20:52]

Elveszett Geoláda Fosztogatói 2006.10.23 12:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.44
A város, a vár megérdemi, hogy szuperlatívuszokban beszéljünk róla! Nagyon együtt van itt minden, az épületek, az utcák, a kertek. A vár igazán várszerű, és ez a belső helyiségeire is igaz. Kissé elhagyatottan érezheti megát itt az ember (nem legyeskednek éppen a turisták körül), de legalább megvan a felfedezés öröme!
A rejtés tetszik: száraz és a hely szelleméhez igazodó. A -0,5 pont csak annyi, hogy a mellvédről sajnos látható, ha éppen ott kotorászik a kesser. Köszönjük ezt az igényes multit!

/Quatermain/

jabo1969 2006.10.14 15:07 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.26
Villányi bor-túrával összekötött cache-hétvégén 14/3. láda.
Siklósi sétánk alkalmával ezt a ládát is begyűjtöttük...
A rejtés és a multi felépítése igényes volt. A főládát két gyík őrizte, így különösen tetszett... bár a tartalma siralmas volt!
Köszönjük a rejtést!

CsokiBazsa 2006.10.07 19:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.00
Megtalálás Crazygabesszal és Zolival! Szép a vár és környéke.

Pont én nem vagyok rajta a képen 
Crazygabesz 2006.10.07 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.62
Megtalálás CsokiBazsával és Zolival!

Mathau 2006.10.01 10:12 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.23
Nem volt túl komoly a relytésea ládáknak...

Povi 2006.09.30 10:32 - Megtaláltam