geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
4865. Kaposújvár (GCUJVR)

Az 1300-as években - fantáziakép

Az 1300-as években - fantáziakép

További erődítések - fantáziakép

További erődítések - fantáziakép

Nováki Gy. 2000-es állapotfelmérése

Nováki Gy. 2000-es állapotfelmérése

Carlo Menoni-féle ábrázolás

Carlo Menoni-féle ábrázolás

Rekonstrukció - 16. század (Pazirik Kft)

Rekonstrukció - 16. század (Pazirik Kft)

A török időkben

A török időkben

Lakótorony alapfal - 2001

Lakótorony alapfal - 2001

A körbástya alapjai - 2008

A körbástya alapjai - 2008

A körbástya maradványai - 2021

A körbástya maradványai - 2021

Eredeti és rekonstruált falrészek - 2021

Eredeti és rekonstruált falrészek - 2021

A lakótorony maradványai - 2021

A lakótorony maradványai - 2021

Esőbeálló

Esőbeálló

Íjászpálya

Íjászpálya

Fűszerkert

Fűszerkert

Kerékpáros központ

Kerékpáros központ

Kis színpad

Kis színpad

Csobogók

Csobogók

Ezt a várat Tojgun pasa nem vette be

Ezt a várat Tojgun pasa nem vette be

A Szigetvári Kapu emléke

A Szigetvári Kapu emléke

A Nosztra - 2015-ig

A Nosztra - 2015-ig
Szélesség N 46° 21,335'
Hosszúság E 17° 46,801'
Magasság: 130 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2021.09.11 15:50
Megjelenés időpontja: 2021.09.11 17:25
Utolsó lényeges változás: 2021.09.11 17:25
Utolsó változás: 2021.09.22 10:36
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Ajtony & Zerind HUN
Ládagazda: Ajtony
Nehézség / Terep: 2.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 100 m
Megtalálások száma: 26
Megtalálások gyakorisága: 5.1 megtalálás hetente


Kaposújvár
Az 1300-as években épült vár régészeti feltárása és a romok állagmegóvása emlékhely kialakítását tette lehetővé az új Várpark keretében.

A láda keresése
A rejtés a belváros szélén található. Ládaméret cm-ben D8*10. Javasolt parkoló:  N 46° 21,287' E 17° 46,920' 130 m [GCUJVR+parkoló]
Fűszerkert rőzsefonat kerítésében [cickafark]
Tartalék láda
 N 46° 21,327' E 17° 46,872' 130 m [GCUJVR+tartalék]
Közvetlenül az asztal deszkája alatt, az oldalsó fémlemezen mágnesek rögzítik a szürke dobozt

A ládába TravelBug egyelőre nem helyezhető.


Kaposújvár története
Vidékünk a Honfoglalás után a legendás Botond nemzetségének tulajdonába került. Városunktól délre húzódott a déli gyepű harmadik, legbelső vonala. A gyepűk széles, ritkán lakott, nehezen leküzdhető terepadottságokkal rendelkező védelmi sávok voltak a korai századokban, amelyek nagyjából párhuzamosan futottak az ország határaival. Délen a külső védelmi vonal a Száva folyó, a középső a Dráva és annak mocsaras, vadvizes világa volt, a belső gyepű pedig a Zselic erdős, meredek dombjain és mocsaras völgytalpain alapult. A Kapos folyó széles völgye kevés helyen volt könnyen átjárható; az egyik ilyen átkelő hely, "kapu" városunk környékén volt található, a város és folyója neve ezen alapulhat. Az átjárót kiépített erődök védték.
Vannak olyan elképzelések, hogy a honfoglalást közvetlenül követő századokban városunk még nem létezett, de mai helyén Ivánfa, Kecel, Amak és Szentjakab falvakban (a ma Kisfaludhoz tartozó Rupulban is) dokumentáltan élt lakosság. A 13. században már Kaposvár mai területén is kellett léteznie kisebb erődítménynek, hiszen oklevelek említik, hogy 1273-ban megyegyűlést tartottak városunkban, de a környéken a korai századokban Ropoly vára (akkori nevén Rupul - [GC52GXM]) volt a hadászatilag jelentősebb. Később átvette Rupul szerepét a Rupulújvár, más megnevezés szerint Kaposújvár, amely több bővítés, kisebb-nagyobb átalakítás és újjáépítés során 1702-ig állt a mai romok helyén; ennek várnagyát először 1359-ben említik hivatalos iratokban.
A kaposi várnak és környékének birtoklásáért főurak gyakran vetélkedtek. 1495-ben még ostromra is sor került. A tulajdonos Újlaki Lőrinctől, aki a trónviszályok során Corvin Jánost támogatta, hűtlenség bűne miatt (ráadásul ökörnek nevezte II. Ulászlót) királyi megbízásból Drágffy Bertalan foglalta el a várat. Az ostromlók nehezen boldogultak az erős várral. Egy alkalommal Drágffy lakodalomba ment, és míg ő mulatozott, a vezetés nélkül maradt fegyelmezetlen táborra éjszaka kitört a várból Dombói István kapitány csapata. Az álmában meglepett ostromló sereg megfutamodott, közülük többen is a Kaposba vesztek. Drágffy három nap alatt összeszedte és lelket rázott seregébe. A megújult ostrom alatt a vár kigyulladt, és Dombói kapitulált. A két ellenséges sereg ezután összefogva közösen oltotta a tüzet.
A vár a török időkig gyakran cserélt tulajdonost, míg a 16. századi iszlám invázió idején királyi rendelkezés alá került és végvárként szerepelt. A vár jelentőségében csak Szigetvár után következett, a környéken a második legerősebbnek számított.
Ehhez képest túl könnyen veszett el. 1555 szeptember 8-án Tojgun pasa vette ostrom alá. Vagy tíz napig csak tüzérségi előkészítést folytatott, a vár sáncait rombolta. 17-én egyetlen rohammal bevette a sáncokat, de a belső vár három napig még hősiesen ellenállt. A szomszédos Korotna várának kapitánya, Horváth György értesíteni tudta Zrínyi Miklóst, és Dersffy István vezetésével felmentő sereget szerveztek. Még mielőtt Kaposújvár alá értek volna, a vár ideiglenes parancsnoka, Széll Péter szabad elvonulás fejében kénytelen volt átadni a várat, ahova bevonult a török. Széll alkuját a korabeli bíróság árulásként értékelte. Kaposújvár eleste reménytelenné tette a közeli Korotna várának [GCKORO] a helyzetét is, ahonnan a védők még ostrom előtt egy éjszaka titokban megfutamodtak, egyedül hagyva a várkapitányt.

1556-ban a Zrínyi által vezetett keresztény seregek Babócsa közelében legyőzték Ali budai basa seregét, majd Korotna várát is visszafoglalták. A török kiürítette Kaposvárt, de a török hódoltsági területben szigetszerűen elhelyezkedő, nehezen védhető várba Zrínyiék stratégiai megfontolásból nem rendezkedtek be. A várat lerombolták, hogy a török ne vehesse hasznát. A vár 1577-től 1686-ig török fennhatóság alá került; ahol újjáépítés után változó számú, 200...300 főnyi török katona állomásozott.

A vár leírása
A középkori vár jellegzetesen síkvidéki erősség, amelynek ostroma során a legnagyobb nehézséget a mocsaras, alig járható Kapos-völgy jelentette. A várról nem maradtak mérnöki rajzok vagy hiteles ábrázolások. A meglévők értelmezése is nehéz, mivel a megerősítő munkálatok, aztán az ismételt ostromok utáni újjáépítések során a vár megjelenése sokat változott. Az 1930-as Zádor-féle régészeti kutatás feltárta az alapok egy részét, ennek alapján a képzeletet és későbbi rajzokat is segítségül híva talán visszaidézhetjük a vár egykori megjelenését. A középkorban a belső vár saroktornyos, nagyjából 42 m-es oldalhosszúságú négyzetes alaprajzú erőd, udvarán nagy lakótoronnyal. Ezt a belső várat várárok övezte. Deák Varga Dénes rekonstrukciós rajzán már felismerhető a török veszedelem közeledtére történt megerősítés, a vár ekkor keleti és déli oldalon is 6 méter széles szárnnyal és egy új bástyatoronnyal bővült. A 16. században az átalakított várat körülvéve, a terepadottságok miatt keskeny, görbült alaprajzzal feküdt az egykori Kaposvár, amelyet kapukkal ellátott külső városfal is védett.
A török az elfoglalt várak közül a kisebbeket lerombolta, de a fontosnak ítélt várakat, köztük Kaposvárt megerősítette, és ott berendezkedett. Az ismételt ostromok és a visszafoglalás a várost több alkalommal is romlásba döntötte, de a vár is elvesztette szép középkori formáját, ahogy a katonai szempontok megkívánták. A török kiűzését követő időszakról részletes ábrázolást találsz a Városháza Kossuth-téri bejáratánál  N 46° 21,367' E 17° 47,353' 135 m [GCUJVR+Városháza] nyíló lépcsőház második emeletén.

Kaposújvár hanyatlása
A vár jelentősége a török kiűzése után megszűnt, és nehogy a Habsburg-ellenes nemzeti ellenállás fészke lehessen, 1702-ben királyi parancsra részben lebontották, lakhatatlan rommá változtatták. A későbbi századok során a hálátlan utókor csak tovább rontotta a maradványok állapotát. A kegyelemdöfést 1931-ben a Nosztra terménytároló építése adta meg, amikor az építkezések és iparvágány létesítése miatt szinte minden emlék megsemmisült vagy föld alá került. Mai szemmel nézve nehezen érthető az akkori pénzemberek nyers érdekérvényesítése és építésügyi hatóságok szűk látóköre. Igaz, a 30-as években itt romkert létesült, de igazából lényeges állagmegóvás vagy helyreállítás azóta sem történt - egészen mostanáig. Sőt az 1950-es és 1970-es években további építkezések több részlet megsemmisülésével jártak.
Szerencsére az ingoványos talajon az ipari építkezésekhez szükségessé vált, közel egy méternyi vastagságú feltöltés sok helyen megőrizte a falak alapjait és az egykori járószintet. Ez lehetőséget adott a régészeti elemzésekre és a részleges feltáráson alapuló emlékhely kialakítására.
Egyedül a körbástya térdig érő alapfalai voltak eddig hozzáférhetők annak, aki elhanyagolt, méltatlan környezetben tudatosan kereste a rejtőző maradványokat. A nagy lakótorony és várfal töredékes, lepusztult részletei a Nosztra udvarának zárt kapuja mögött lappangtak évtizedekig. Nováki Gyula helyszínrajzán a 2000-es talajszint feletti részleteket fekete kitöltés jelöli.
Aztán 2015 ősze a további változásokat hozott magával. A Nosztra bontása után a falak nyomvonala a felszínen rekonstruálva jelenik meg. A lakótorony 2015-ig még embermagasságig megmaradt masszív maradványai napjainkra csak részben láthatók. Ezt egy iparvágány eddig is kettészelte, de most a délnyugati része csak jelezve van, az északi magassága is csökkent a déli rész bontásából származó ráhalmozott faltömbök és törmelék eltávolítása nyomán.

Megújuló emlékek
Az első színvonalas emlék a Kaposvári Városszépítő Egyesülethez köthető. A lepusztult Vár utcában épített Kaposvár Pláza oldalán találod a szép emléktáblát, amely az egykori külső városfalon lévő Szigetvári Kapu helyét örökíti meg.  N 46° 21,350' E 17° 47,093' 130 m [GCUJVR+Szigetvári kapu] A pláza bejáratának építészete is felidézi az egykori városkapu emlékét.
Jó évtizede a tervekben szerepelt a lepusztult Nosztra felújításával ifjúsági kulturális központ és emlékpark létesítésére. Az épületegyüttes új életre keltése meghiúsult, de lebontása után elegendő hely szabadult fel többcélú park kialakításához. A terület rendezése, amely régészeti feltárással járt együtt, 2021-ben fejeződött be. Az évszázados mulasztások miatt az eredmény közel sem teljes körű. Bízzunk abban, hogy az emlékpark kialakítása csak az első lépcső a jobb sorsra érdemes vár rekonstrukciója felé.

A vár 1300-as évekbeli megjelenése a későbbi ábrázolások és az ásatásokkal feltárt alapok összevetésével idézhető fel, ahogy ezt én is megtettem a két amatőr fantázia-festménnyel. A későbbi bővítések és ostromok utáni újjáépítések nyomán az erődítmény 14. századi legbelső magja lényegében nem változott. A 2019-es feltárás a korábbiaknál pontosabb rekonstruálást tett lehetővé (Pazirik Kft). Ez a fantáziakép a Carlo Menoni által a 16. században készített rajzon B-vel jelölt bástyatorony helyzetét módosította, és a délkeleti sarokról átkerült a kissé görbült déli fal középső részére.

Felhasznált irodalom
Somogy megye emlékhelyeit Magyar Kálmán-Nováki Gyula könyve ismerteti .
Magyar Kálmán kutatási eredményei
Molnár István újabb kutatásai
Állapot: kereshető

KRW értékelés (10 db): környezet: 4.67 rejtés: 4.67 web: 4.69 átlag: 4.68

+
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
-
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
-
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


Zsu. 2021.10.15 13:16 - Megtaláltam
Mikulas társaságában

Mikulás 2021.10.15 13:16 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.70
Kaposváron volt dolgunk Zsuval, egy tölgyfa bútort kellett elhoznunk, így adta magát, hogy kellemeset összekössük a hasznossal és kiránduljunk egyet a környéken. A kis emlékparkot tényleg szépen megcsinálták. Sok információt meg lehet tudni az egykori várról. Nagyon klassz lehetett. A láda rejtése egyértelmű, de ügyes. Nem volt itt senki, könnyedén elővettük, eltettük. Köszönet!

Mikulás

szaatt 2021.10.11 12:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Cerberus 2021.10.05 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.44
Megtaláltam! Gabival és Benikével közösen balatoni ládázásból hazafelé menet.

Köszönöm a rejtést!

IMG_4731IMG_4732
IMG_4734 
Csaba & családja 2021.09.30 10:39 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.66
Megtaláltam köszönöm a rejtést. Munkába menet útba esett.

viad 2021.09.25 12:00 - Megtaláltam
Köszi a rejtést!

nmárti 2021.09.23 16:16 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.60
Érdekes hely, jó lesz ez később, ha megnőnek a fák...is. Köszi a rejtést!

bigmick 2021.09.23 13:09 - Megtaláltam
Megtaláltuk
Köszönjük a lehetőséget.
Bigmick, Iza
[g:hu+ 2.8.4 dev]

M21_BC_20210923_131208_1.jpg 
A két Sanyi 2021.09.22 10:52 - Megtaláltam
Zuhogó esőben egy röpke drive in.

kupec 2021.09.22 10:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszi.
[g:hu+ 2.7.14]

Párduc50 2021.09.22 10:21 - Megtaláltam
Esőben az igazi! Új láda, új találat. Szellemes rejtés, köszi!

Caranthis 2021.09.18 16:47 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.93
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Viki & Zsolti [Geoládák v3.12.1]

Bolisz 2021.09.18 10:38 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.7.14]

Csillanyu 2021.09.16 10:27 - Megtaláltam
Megtaláltam! Köszönöm a rejtést! ;) [Geoládák v3.12.1]

Korigumi 2021.09.14 20:34 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

Zsuqrika 2021.09.14 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm és gratulálok a rejtéshez!
Itt születtem,kihagyhatatlan emlékhely számomra ,végre méltó köntösben.


Csa.Csi87 2021.09.14 15:51 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.45
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

BRita72 2021.09.13 17:53 - Megtaláltam
Megtaláltam köszönöm a rejtést! Hazai pályán , munka utáni begyűtés. Kaposvárnak sajnos nics megmaradt vára, se várfala de lett egy várparkja hol a határtalan képzeletünk szárnyán sétálgathatunk egészen a rejtegadó kertig. :D

Totht737 2021.09.13 17:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.12.1]

Farekék 2021.09.12 13:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.07
A nyitás után mi is gondolkodtunk a rejtésen, de örülünk, hogy Ajtony követte el.
A park nagyon tetszik, végre van várunk.
Köszönjük a lehetőséget.

241729263_255763986410780_8817744495442601228_n241645427_624656691855015_4071392134249045112_n
241731072_2076897815799969_6754605137922818261_n241810064_567884991000222_4395852858916784599_n
241740162_381734076690343_7898167518999270363_n241745355_458732408514681_7004704048671039730_n
241732588_272299094524106_426630189368917314_n241670823_805797923421578_6081071897712478491_n
Zerind HUN 2021.09.12 09:27 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.19
Részt vettem a rejtésben, ezért az első néhány hely meghagyása után bejelentem megtalálásnak.

Emlékszem, egy régi Magyarország-útikönyvben, ami alig írt valamit Kaposvárról, az azért benne szerepelt, hogy a vármaradványok parkosított környezetben tekinthetők meg. Hát, akkor bizony sem a parkosított környezet, sem a megtekinthetők nem volt igaz. Szerencsére sok évnyi munkával mára szépen rendbe hozták ezt az egész területet! Jó látni, hogy egyre több helyen, így Kaposváron is egyre jobban ügyelnek a történelmi értékek megőrzésére és bemutatására. Jelenleg itt még a növényzet nem az igazi, egyelőre a kopár földön csak a leggyorsabban növő gazok jelentek meg, illetve az újonnan ültetett fák is kicsik, de hamarosan ez is jobb lesz.

Liberty 2021.09.12 09:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.61
Nagyon szép a Vár-park, érdekes a helyszín és a vár története. A ládaoldal szép és informatív, ahogy azt Ajtonytól már megszoktuk. A láda is könnyen meglett, köszönet a rejtésért.

Kaposvár címere
pappcsalád 2021.09.12 09:01 - Megtaláltam

[g:hu+ 2.7.14]

Silva 2021.09.12 09:00 - Megtaláltam
Köszönöm.

Csabiq 2021.09.11 19:29 - Megtaláltam
HEURÉKA! Köszönöm a rejtést! Munkába menet beugrottam. Már csak azért is, mert Zsuqrika játékostársam( aki egyébként a feleségem) úgy gondolta, hogy itt rejti el élete első ládáját. Dolgozott is vele szépen, mondtam neki igyekezzen, mert ez a hely nem lesz sokáig gazdátlan. Volt egy tippem ki rejt itt ládát. Bejött. Ő pedig lemaradt. Vígasztalták is a moderátorok és magam is. Legközelebb már rutinosabb lesz:).
Amikor 9 éve ide kerültem Kaposvárra, jó pár embert megkérdeztem látható- e még valahol valami maradvány. Pár év alatt sikerült addig eljutni, hogy talán van valahol valami falmaradvány. Aztán nagyjából a helyet is sikerült belőni. De egészen a park megnyitójáig kellett várnom mire megláthattam.
Aznap este kerestem fel, miután a tömeg már elszállingózott. Remek dolog, hogy áldoztak rá, így valószínűleg hamarabb megtalálja a kíváncsi utazó mint én.
[Geoládák v3.12.1]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (26 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]