geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |   belépés
  
  
  
 
FAQ
Nyomtatás
Nyomtatás
Nyomtatás
4366. Jakóby-táró (GCJako)
A bánya eldugott bejárata
A bánya eldugott bejárata
A Jakóby-táró belseje [Fotó: Beregszászi Márk]
A Jakóby-táró belseje [Fotó: Beregszászi Márk]
A rejteknek otthont adó fa
A rejteknek otthont adó fa
A szokolyai medence télen...
A szokolyai medence télen...
...és nyáron
...és nyáron
Szokolya az Öl-hegy irányából
Szokolya az Öl-hegy irányából
Az Öl-hegy Szokolya irányából
Az Öl-hegy Szokolya irányából
Almandin [Fotó: Körmendy Regina]
Almandin [Fotó: Körmendy Regina]
Albit [Fotó: Körmendy Regina]
Albit [Fotó: Körmendy Regina]
Zafír [Fotó: Körmendy Regina]
Zafír [Fotó: Körmendy Regina]
Goethit (kovás vasérc / vasopál) [Fotó: Körmendy Regina]
Goethit (kovás vasérc / vasopál) [Fotó: Körmendy Regina]

Szélesség N 47° 53,246'
Hosszúság E 19° 0,437'
Magasság: 262 m
Megye/ország: Pest
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2018.03.04 15:23
Megjelenés időpontja: 2018.03.06 06:42
Utolsó lényeges változás: 2018.03.06 06:42
Utolsó változás: 2018.03.06 22:42
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Aki26 és Master7
Felhasználó: Master7
Nehézség / Terep: 2.0 / 3.0
Úthossz a kiindulóponttól: 2800 m
Megtalálások száma: 38
Megtalálások gyakorisága: 0.8 megtalálás hetente
A geoláda nincs bejelentve a geocaching.com-on.


A rejtek egy 15x15x9 cm-es konyhai tárolóedény a bánya bejárata közelében egy fa gyökerei között.

A bányához eljutni legcélszerűbben a Topolyós hegyoldal melletti jelzett turistaúton lehet.

Megközelítés

Ehhez a legközelebb Szokolya vasútállomásnál ( N 47° 52,260' E 19° 1,824' 163 m [GCJako+Parkoló]) kell leszállni a vonatról vagy lehet megállni az autóval.
A Piros sáv (piros sáv) jelzés a természetvédelmi terület táblánál kezdődik ( N 47° 52,239' E 19° 1,798' 163 m [GCJako+Jelzés]), majd
mintegy két és fél kilométer megtétele után jobbra fordulva ( N 47° 53,164' E 19° 0,268' 246 m [GCJako+Elágazás]) az erdészeti úton háromszáz méteren belül elérjük a bejáratot.

A rejtek a vasrácsos ajtótól nem messze egy fa gyökerei között található.

A ládába TravelBug helyezhető!.

A Börzsöny-beli kis falut, Szokolyát illetve a festői szépségű völgyet, a szokolyai medencét körbe ölelő Szokolyai kilátás (GCSzok), Nagy-Kő-hegy (GCNKoh), valamint Pap-hegyi kilátás (GCPHK) háromszög "negyedik" csúcsaként a hely történelmének egyik jól eldugott emlékéhez kalauzolunk benneteket.

A Jakóby-táró az Öl-hegy lábába vájt bánya, ahol 1920-43 között vasércet bányásztak. Névadója Jakóby László kohómérnök, aki 1941-ben szerezte meg a bányászati jogot és fejlesztette tovább. A bányaművelésnek a II. világháború vetett véget, melynek során elrabolták a járatokat tartó szerkezeti elemeket és egyéb felszereléseket. Ennek következtében a járatok több helyen beomlottak, így használhatatlanná váltak.

A táró ma denevérek otthona, melyet vasrácsos ajtó védelmez. A bejárat érdekessége a nyáron is kiáramló hűvös levegő, ami a hegy alatti más járatokkal való illetve egyéb szabad levegős összeköttetésekre utal.

A környék föld- és bányászattörténeti, valamint geológiai érdekességeiről Körmendy Reginától olvashatunk remek cikket a Lelőhely ásványgyűjtői hírlevél 2015/I. számában, melyből - a Szerző szíves engedélyével, melyet ezúton is nagyon szépen megköszönünk - az alábbiakban olvashatóak a hely jelentősebb vonatkozásai;

szó szerint idézve:

A lelőhely azért vált érdekessé számomra, mert a legdúsabb torlatot képező patak (az Öl-hegy Ny-i oldalán) jelenleg nem érint gránátokban dús kőzetet, így képtelenségnek tűnik, hogy ez a patak gyűjtött volna össze ennyi nehézásványt (és ilyen koptatottsággal), tehát régebbi vízfolyások őstorlatáról van szó. Ráadásul úgy tűnik, mintha eddig minden arra járó szakember, gyűjtő csak a kovás vasércre koncentrált volna, és észre sem vette a patak torlatásvány-kínálatát. Végül 2014-ben Beregszászi Márk, fiatal budapesti ásványgyűjtő vállalta a fáradságot, és átvergődött a lelőhelyre (nem egyszerű, rendes turistaút nem visz a tetthelyre), és behatóan átvizsgálta a hegyoldalt, a meddőket és a patakot, és az ugyanolyan mély benyomást tett rá, mint rám több mint 10 évvel ezelőtt.

Körmendy Regina
A szokolyai Öl-hegy alatti őstorlat ásványai -
alapozó kitérőkkel

2015. január 19.

[...]

Földtörténeti visszatekintés

[...]

A szokolyai medencében egy jellegzetes, közvetlenül a miocén elején aktív ősvulkánból származó biotit-amfiból-andezitagglomerátumra települt, helyenként 10 méter vastagságú kovaföldréteg Báldi T[amás]|. (2003) szerint meglepő pontossággal jelzi, hogy keletkezése idején édesvízi tó terült el a medencében. A biogén eredetű üledékből ugyanis egyetlen egy fosszília nem hullik ki, tehát kizárólag kovamoszatokból áll, melyek az oxigén hiányának nagy túlélői voltak. A megtalált diatomák olyanok, amelyek kizárólag édesvízben tudnak megélni, tehát nem tengeri, hanem tavi üledéket hoztak létre.

A tó az éppen kialvó börzsönyi ősvulkán egyik beomló kalderájában képződött, és az alján feltörő utóvulkanikus, kovasavas hévizek gyakorlatilag kovaalga-tenyészetet hoztak létre. A tóban leülepedett elhalt kovamoszatok diatomföldként, valamint a vulkáni kőzetekből kioldódott vas- és mangánásványok kovás vasércként rakódtak le. A hideg és meleg víz természetes keveredése már csak a tó felszínét érintette, a tó alján elfogyott az oxigén, a tóban termelődött szerves anyagból kénhidrogén keletkezett, a magasabb életformákhoz szükséges bioturbáció elmaradt, bentosz nem keletkezett, csak a legfelsőbb vízrétegekben maradt hely az életnek.
Az alsó kovaföldrétegre viszont már olyan agyagrétegek rakódnak, melyek egyértelműen tengeri eredetűek (pl. corbulák), de megélnek kevert vízi (alacsonyabb sótartalmú) környezetben is. Ez arra utal, hogy a bádeni tenger D felőli benyomulása szakaszosan történt, azaz a hévízi források továbbműködése és a tó megmaradt vize biztosította a kovamoszatok kissé fekézett fennmaradását - ezt mutatja képeskönyv gyanánt a kovaföld feletti, corbulákból és kovamoszatokból [álló] agyagréteg.

[...]

Visszatérve a szokolyai medencére - mi lett az édesvízi tóban képződött vasérctelepekkel? Nos, a tektonikus mozgások és erózió révén szétszakadtak és telérek, lencsék formában kerültek a szokolyai medencét körülvevő hegyoldalakon a felszínre, felszínközelre.

Bányászattörténelem

A DK-i Börzsönyben, Szokolya-Királyrét és Nógrád közötti területen a 18. században üledékes vasércet termelték, és azt Királyréten, a Vasfazék-patak és Szén-patak találkozásánál kohósították. A vashámor 1792-ig működött, később fűrészmalomnak használták, a vasmű épületei egészen 1900-ig még láthatóak voltak.

Az első bányabejegyzés 1851-ből származik (Lukácsszállás, Szélesmező). 1920-ban Kiss József tíz bányatelekre szerzett bányászati jogot, de mielőtt be tudta [volna] indítani a termelést, meghalt. A koncessziókat Lengyel Miksa vette át, de behatóbb műveletekbe nem fogott. Közben a nógrádi bányát egy Gelej nevű földbirtokos művelte és kb. öt vagon ércet szállított el kohósításra. Egy 1921-ben történt hivatalos bányabejárás 7 kiépített, felmért bányát jelzett, ezek közül az Öl-hegyen (akkoriban még Ól-hegynek hívták) lévő Főbányát is.

A telérek vastagságát 25 és 80 méter vastagságra becsülték. 1941-ben Jakóby László kohómérnök vette át Lengyeltől a bányászati jogot és elsősorban a Főbányát ([az] Öl-hegy ÉNy-i lábánál) és a Döbröczi-bányát (az Öl-hegy csúcsától DK[-i] irányba) fejlesztette tovább. Összesen 38 zártkutatmányt fektetett, de egy évi munka után átadta az egészet a csepeli Weiss Manfréd Műveknek. Azok az Öl-hegy DNy-i lábán létrehozták a Rókalyuki Új tárnát (fölötte egy okkerbányát is műveltek), a kitermelt vasércet Csepelen dolgozták fel. A II. világháború közbeszólt, a tárók nagy része beomlott, mert a háború alatt kiraboltak belőlük minden mozdítható felszerelést, ácsolatot. Szurovy Géza, aki 1950-ben bejárta az egykori vasbányákat, a Szén-patak menti Szállásoki-bányán kívül teljesen bejárható tárót már nem talált.

Mivel a bányák nem turistautak mentén találhatók, rekultivációs munkálatok nem történtek, a Jakóby-táró vasajtót kapott, a légaknák beomlottak, a többi táró maradványa még itt-ott sejthető. A gazdag meddőhányók elsősorban vasopált, vasércet szolgálnak.

Geológiai viszonyok

A 378 m magas Öl-hegy andezittufából és agglomerátumból épül fel, a tetején kisméretű lajtamészkő-sapkával. A tőle É-ra fekvő Vasbánya-heggyel hegygerinc köti össze, a Vasbánya-hegyen a Nógrádi-bánya létesült. Keleti oldala átnyúlik a Tamási-hegyre. Ny-i és K-i oldalából patak fakad, egyiknek sincs neve, ezek mind a Les-völgyi patakba torkollódnak. A vízgyűjtő terület max. 1-1,5 négyzetkilométer, tehát nem jelentős. Csak a Jakóby-táró alatti pataknak van állandó vízfolyása, a többi nyáron kiszárad, sőt néha a táró alatti is. [...]

A völgyekben az erózió és a patakok révén több méter széles (és valószínűleg több méter vastag) hordalékpadok képződtek, melyek a kőzetek legellenállóbb (ill. legrövidebb szállításban részesült, [beleértve] tehát pl. a kalcitot is!) ásványokat őrzik, többé-kevésbé koptatott állapotban. A legtöbb ép, idiomorf kristály gránát (almandin), amfiból (hornblende) és piroxén (ensztatit), a többi ásvány - így a kvarc is - kavicsok, szemcsék, kristálytöredékek formá[já]ban található, ami erősen megnehezíti a vizuális meghatározást, azaz gyakorlatilag szemcsénként kéne műszeres vizsgálatot elvégezni.

[...]

A képeken látható ásványok a helyszínről származnak, de a kép csalóka - a méretük mindössze pár milliméter.

Ládanapló

2018/03/06 08:10 Első megtalálás Gratulálunk »vajasfok«-nak
2018/03/06 06:42 Megjelenés
2018/03/04 15:53 Elhelyezés
2018/03/03-05 Oldal elkészítése és moderálás Köszönet érte és a tanácsokért
2018/02/03 Ismertető felhasználásának engedélye Köszönet érte
2017/08/27 Ötlet megszületése és helyszínbejárás
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (14 db): környezet: 4.77 rejtés: 4.59 web: 4.69 átlag: 4.69

 - történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 - különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 - település belterületén van a láda?
 - van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 - megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 - a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 - kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - jellemző-e GPS-t valószínűleg zavaró sűrű erdő, magas sziklafal?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 - el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


vaterlo 2019.01.26 14:14 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.88
A királyréti útról közelítettem meg a ládát. Dobtam előtte egy hátast, mert lusta voltam felvenni a csúszásgátlót. Köszi a rejtést.

Attilacska 2019.01.16 10:05 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

macikupac 2019.01.12 12:10 - Megtaláltam
Börzsöny kapuja 20 [wapon beküldött szöveg]

h.krisz 2018.12.02 15:14 - Megtaláltam
Nyugis környezet.

ha2 2018.11.16 10:00 - Megtaláltam
Szép őszi napsütésben avartaposó túra Szokolyától Berkenyéig.
A láda messziről virított, kicsúszhatott a rejtekéből.
Tényleg több nyílás is látható a berácsozotton kívül is.
Valaki nagyon be akart menni,mert elkezdték kibontani a téglafalat.

becko 2018.11.04 14:46 - Megtaláltam
Királyrétről indulva egy 30km-es, szép napsütéses túra keretében.

MoMaszter 2018.11.04 10:06 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.09
Egyszer jártunk már erre geoláda ügyben, de akkor a sok gomba miatt nem értük el a célunkat! ;) Most a szárazságban sikerült.

Zergi 2018.09.23 15:50 - Megtaláltam
Fogtam!
Szarvasbőgésre mentünkben ugrottunk el a Sisa-pékségtől ide. Jó idő volt, jó volt az út is. Érdekes volt a táró (többet is találtunk a nap folyamán), sajnos ki volt bontva a téglafala. Jót sütiztünk a visszaéréskor a friss pékáruból!
És este még szarvasokat is hallottunk (a Duna-Ipoly Nemzeti Park szervezésében), bár kissé messziről - a rengeteg repülő zajától jócskán elnyomva.

IMG_4384IMG_4385
IMG_4386IMG_4388
IMG_4389IMG_4390
IMG_4393IMG_4396
IMG_4398IMG_4402
IMG_4403aIMG_4405
IMG_4407IMG_4409
IMG_4410 
ésKata 2018.09.23 15:50 - Megtaláltam
A szarvasbőgés előtt találtam meg! Már egy ideje várt ez a láda. Szalamandert láttunk a bánya közelében. A Szarvasbőgésre a sétát a Duna-Ipoly Nemzeti Park ifjú, szakavatott, lelkes vezetője tartotta. Ritka állatfajokat is láttunk, például kövi rákot, megmutatta azokat a tárlókat, ahol denevérek és szalamanderek laknak. Le vannak zárva ezek a földalatti folyosók, hogy nyugodtan élhessenek az állatok. Jó tudni, hogy elhivatott természetvédők tevékenykednek a Börzsönyben is és nem minden a profit. Vasárnap este távolabb voltak a szarvasbikák, valószínűleg a napközbeni nagyszámú turista miatt vonultak el Királyrét közeléből. A telihold hol előbukkanó, hol eltűnő fényénél baktattunk az erdőben. A holdfényt változását az amatőr fényképezőgép sajnos nem adja vissza.

antonia03 2018.09.16 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.83
Köszönjük! Ha nincs ez a láda talán sosem jutunk el ide :)

19izsi73 2018.08.17 11:47 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

mura 2018.07.28 11:33 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

Csaba & családja 2018.06.30 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.60
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést.

KataJani 2018.05.21 15:30 - Megtaláltam
Tájékozódási gyakorlat közben. [g:hu 1.5.4]

Ruttkay 2018.05.19 12:00 - Megtaláltam
KX!
Rejtést a párhuzamos gallyaktól megszabadítottam.
Nyugis hely annyi bizonyos!

Zsu. 2018.05.13 15:13 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Mikulás 2018.05.13 15:13 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.65
Vasárnap délutáni családi séta. Nagyon szép tájon haladtunk a szokolyai pékségtől indulva. Érdekes hely, sosem jártam itt. Nyilván érdekes lenne a táróban egy kicsit körülnézni, de lezárt állapotában ez nem lehetséges. Köszönet a rejtésért!

Mikulás

IMG_9762IMG_9766
IMG_9767IMG_9768
IMG_9770IMG_9773
IMG_9774IMG_9775
Mr Zerge 2018.05.13 11:00 - Megtaláltam
Megvan, részletesen késöbb... Üdv Mr Zerge. [wapon beküldött szöveg]

A szokolyai vasút állomástól mentünk fel. Érdekes, hogy az alsó szakasz volt kicsit sáros, a felső részeken száraz az út és a patak is. Tetszett a táró és az egész útvonal környezete.

Puszkany 2018.05.05 11:53 - Megtaláltam
Pontok rátok rontok. Köszönöm a lehetőséget!

kl 2018.05.05 11:51 - Megtaláltam
Itt jártunk... Köszönjük! [wapon beküldött szöveg]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (38 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (20 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]

[impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
turistautak.hu