geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
4021. Vállaj római katolikus temploma (GCVRKT)

A templom közelről

A templom közelről

És távolról

És távolról

Oldalról

Oldalról

Hátulról

Hátulról

Torony

Torony

Fenntről

Fenntről

Benntről

Benntről

Oltár

Oltár

Orgona

Orgona

Láng Gyula szobor

Láng Gyula szobor

Egy régi képeslapon

Egy régi képeslapon

Templom, előtte a Málenkij robot emlékművével

Templom, előtte a Málenkij robot emlékművével

Málenkij robot emlékmű

Málenkij robot emlékmű

Milleniumi oszlop

Milleniumi oszlop

Egy dunai hajó kicsinyített mása

Egy dunai hajó kicsinyített mása

Információs tábla

Információs tábla

Lakóházak felépítése

Lakóházak felépítése

Utca kép a jellegzetes házakkal

Utca kép a jellegzetes házakkal

Egy cifra csűr

Egy cifra csűr

Még egy

Még egy

A régi törött kő, és az új a sarokban

A régi törött kő, és az új a sarokban

régi és új

régi és új
Szélesség N 47° 45,612'
Hosszúság E 22° 22,971'
Magasság: 105 m
Megye/ország: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2015.06.23 12:00
Megjelenés időpontja: 2015.06.23 12:43
Utolsó lényeges változás: 2015.06.23 12:43
Utolsó változás: 2016.12.24 14:43
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: ricsivivi
Felhasználó: ricsivivi
Nehézség / Terep: 1.5 / 1.0
Megtalálások száma: 115 + 1 sikertelen, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.4 megtalálás hetente


WAP
A templom dél-nyugati részén a kavicságyban kapott helyet egy saját készítésű geokő, ezt keresd az adott ponton a sarokban! Tollat vigyél magaddal.


A ládába TravelBug nem helyezhető.


Megközelítés
Vállaj község Mátészalkát a 4918-as úton dél felé elhagyva az utolsó település a határ mentén, illetve Nyírbátort dél-kelet felé elhagyva a 4915-ös úton érhető el.

Parkolás
Nincs kijelölt parkolóhely, de a templom melletti üres telkeken meg lehet állni az út szélén:  N 47° 45,634' E 22° 22,950' 123 m [GCVRKT+parkoló]

Tömegközlekedéssel
Autóbusz közlekedéssel megközelíthető a Mátészalka-Vállaj vonalon.

A vállaji templom története
A vállaji plébánia XX. századi történetében a legnagyobb esemény a jelenlegi templom felépítése volt. 1913 január 1-én a hitközség Láng Gyula személyében új lelkiatyát kapott. A falu szava: "plébánosunk már van, mikor lesz templomunk?" - eljutott a plébánoshoz és arra ösztönözte, hogy a 17 évig húzott-halasztott ügyet elintézze, aminek eredményeképpen felépülhessen az új templom. Miután a hitközség áldozatkészségéről megbizonyosodott, arra kérte püspökét, járuljon hozzá a régi templom lebontásához. A püspök javaslatára a plébános elment, hogy a templom ügyével kapcsolatban beszéljen a kegyúrral. A falu a templomépítés költségének a felét vállalta abban az esetben, ha gróf Károlyi is hasonlóképpen tesz a költség másik felével. Dr. Boromissza Tibor püspök teljes mértékben támogatta a vállajiak kérelmét. A plébános megkeresett több nagykárolyi bankot biztosító társaságot és mintegy 600 koronát kapott tőlük segélyként. Vállaj fiatalsága is igyekezett a pénzösszeget gyarapítani és az építendő templom javára táncmulatságot rendezett. A tanuló ifjúság karácsonykor pásztorjátékot adott elő és az ebből befolyt 100 korona jövedelmet félretették, hogy az új templomban betlehemi istállót állíthassanak belőle. 1914-ben az építkezés megindulásakor a hitközségnek 30.000 koronája volt anyagban és pénzben a püspöki adománnyal együtt. A költségvetés pedig 120.000 koronát tett ki. Láng Gyula a hiányzó összeget kölcsön útján próbálta megszerezni. Ez ügyben az Egyházmegyei Hatósághoz fordult. Elgondolása az volt, hogy a kölcsönt a hitközségre kivetett adóból fizeti vissza. Kidolgozott egy kombinált adórendszert, mellyel az volt a célja, hogy a gazdák, zsellérek és lakók anyagi helyzetükhöz mérten igazságosan legyenek megadóztatva. Az egyháztanács tagjai közreműködésüket és áldozatvállalásaikat azzal is bizonyították, hogy birtokaikkal vállaltak fedezetet a kölcsön jelzett időben történő visszafizetésére, ezzel kitéve magukat az esetleges létbizonytalanságnak. Bizonyos feltételek elfogadása mellett megkapták a kölcsönt. A pénzügyi helyzet rendezése után határidővel pályázatot adtak fel az építés vállalkozásba való adásának céljából. Foerk Ernő budapesti építész tervére készültek a pályázatok, költségvetések a püspök beleegyezésével. Bottyán István szatmári építész nyerte el a pályázatot, aki 10 %-ot lefaragott az eredeti költségvetésből. A Főszolgabírói Hivatal megadta az építési engedélyt. A harc, a hosszú előkészítés után 1914. április 24-én az építész hozzáfogott az előmunkálatokhoz. A falubeliek nemcsak anyagiakkal járultak a templom építéséhez, hanem munkájukkal is. Az alapkő szentelésre Pünkösd napján, a régi templom búcsúnapján került sor. Az I. világháború kitörése nagymértékben lassította az építkezést. Amíg nem voltak otthon a behívott férfiak, az asszonyok tettek meg minden tőlük telhetőt a folyamatos munka érdekében. A főoltárt, a szószéket 1917. február 28-án rendelték meg a Rétay és Benedek cégnél, valamint új padokat készítettek a templomba. A mellékoltárok szobrait az egyházközség tagjai vették meg. A szentelés 1918. Pünkösd vasárnapján történt az apostolokra kiáradó Szentlélek tiszteletére. A későbbiek folyamán lebetonozták a templom egész belső területét, valamint egy négy és egy hat mázsás harangot rendeltek. Barakovics János orgona építőmester ólomvezetékes orgonával ajándékozta meg a híveket. A templom belső festésére 1932-ben került sor, Zsadányi János és Sóhár József mesterek irányításával 1993-ban Ritli Gyula plébános a templom tetőzetét vörösréz lemezzel fedette le. Heidesperger István atya idejében 1998-ban Mező Tamás mester irányításával a templom belsejét restaurálták. Ma már műemlék.
(Mancz Júlia, sekrestyés, Temető u. 30., Tel: +36-30/363-2132)

Vállaj
A település nevét illetően nem ismert meggyőző magyarázat: talán személynévi eredetű, s a személynév a magyar váll községnek képzős származéka.
A községet egyes források szerint a Gut-Keled nemzetség alapította, ez esetben a XII. század végén keletkezhetett, de először 1335-ben említik a Gut-Keled nembeliek birtokaként. Ekkor már temploma is volt. 1354-ben a nemzetség sásvári monostorához tartozott. Az ecsedi uradalom tartozékaként osztozott a Báthori-, majd Rákóczi-birtok sorsában.

1711 után II.Rákóczi Ferenc elkobzott birtokaként a kincstárra szállt, az egészet 1746-ban Károly Ferenc vette meg. Az új birtokos német telepesekkel népesítette be. Katolikus német temploma 1771-ben épült. 1749 januárjában már körülbelül negyven sváb gazda lakott a községben, míg magyar csak kilenc-tíz. A XVIII. századi német telepítésű község még a századforduló után is markánsan megőrizte kulturális elkülönültségét, de az asszimiláció erőteljesen megindult.
A XIX. század hatékony parasztgazdaságaival gazdag, irigyelt településnek számított környezetében. 1945-ig a Károlyiak birtokában volt. A két világháború között határátkelőhely működött Vállaj és Csanálos között, a román-magyar határon.
A II. világháborúban összesen 105-en vesztették életüket.
A község határába olvadt be a mai napig határnévként ismert Bódvaj-Vállaj. Eredetileg a Kaplony nemzetség birtoka volt. 1329-ben talán falu is, de már 1431-ben elpusztult település, a Báthory család ez évben szerezte meg és ettől kezdve Vállaj sorsát követte.
A község az 1860-as években közigazgatásilag a Nyíri, az 1870-es évektől a Mátészalkai járáshoz tartozott. Az 1920-as évektől a Csengeri, majd az 1940-es évek közepétől ismét a Mátészalkai járáshoz került, később Mátészalka városkörnyékének része lett. Az 1920-as években körjegyzőségi székhely, hozzátartozott Mérk. 1950-ben Mérk és Vállaj községeket egyesítették Mérkvállaj néven, ám 1955-ben ismét önálló községgé alakult. 1971-től nagyközségi közös tanács társközsége, tanácsának székhelye Mérk, társközsége Tiborszállás volt. Jelenleg önálló.
Az 1990-es helyhatósági választásokon, akár csak később, független polgármester került megválasztásra, a 7 fős testület valamennyi tagja független volt.
A falu 2002. évi közigazgatási besorolása: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében független polgármesterrel és független képviselő testülettel rendelkező község.

Műemlék jellegű falu
1747-ben kialakított utcaképe, a megtervezett telekrendszere, a telkeken azonosan kialakított porták, a házak és csűrök kapcsolatrendszere az évszázadok múlásával nem változott. A bővülés nem a telek megosztásával, hanem új utcák nyitásával történt.

A településszerkezet Magyarországon teljesen egyedülálló, a házak hatalmas méretűek, többnyire nyeregtetősek. A lakóházzal egybeépítve jelenik meg az istállórendszer. A homlokzat a városi eklektikával kevert hagyományos díszítésű, három ablakos, s tornácban folytatódik, melynek mestergerendáit tégla, vagy fa oszlopok, pillérek tartják.

A faluban mintegy száz csarnokos csűr van eklektikus tégla oromfallal és sokszor fűrészelt mintázatú, nagyméretű csűrkapuval, a Szabadság és a Temető utcában szinte minden portán.
A házak utcaként azonos fekvésűek, a telken hosszirányban nyúlnak el, bár előfordul az utcával párhuzamos befordítás is.
Vállaj műemléki értékét nem az egyedi épületek jelentik, hanem az egységes együttes.

Málenkij robot emlékmű
"A szovjet Vörös Hadsereg által elfoglalt magyar területeken romeltakarításra való hivatkozással fegyveres szovjet katonák a nyílt utcáról gyűjtöttek, és vittek el magyar civil embereket. Vörös Hadsereg 1944. december 22-én kiadott 0060 számú parancsára gyűjtötték össze és hurcolták el az elsősorban német nevű férfiakat 17-től 45 éves korig és a nőket 18-tól 30 éves korig."

Az akkor még zömében sváb lakosú faluból a képen látható emlékmű talapzatán olvasható embereket hurcolták el kényszermunka-táborokba. 1945. január 3-án 214 embert vittek el, akik közül 44-en soha nem tértek vissza falujukba. A falu lakossága ma is úgy oszlik meg nemzetiségileg, hogy kb. hatvan százalék magyar, a többiek német származásúak.
Az emlékmű maga egy különlegesen megoldott szobrászati alkotás. A magas, obeliszk-szerű oszlop tetején egy hatalmas, lapos, kavics alakú oszlopfejen három bronzalakot láthatunk. Az emlékművet 2006-ban Sebestyén Sándor készítette.

Strudli fesztivál
2000 óra minden pünkösdvasárnap megrendezik Vállajon a Strudli fesztivált. Minden évben több csapat próbálja elkészíteni ezt az ínycsiklandozó sváb étket, a fesztivál névadóját.
A gyönyörű, Foerk Ernő tervezte római katolikus templom előtti téren 2012 óta egy dunai hajó kicsinyített mását tekinthetjük meg. Ehhez hasonló vízi alkotmányok szállították ide a sváb telepeseket. Az eredeti hajó, az Ulmer Schachtel (ulmi skatulya) 20 méter hosszú volt, s akár öt családot is el tudott szállítani az 5 fős legénysége.

Forrás: Vállaj.hu

LÁDATÖRTÉNET:
2015.06.23: Megjelenés
2016.03.12: Ellenőrizve, minden OK
2016.12.17: Új geokő kihelyezve a régi, törött helyett.

Jó keresgélést kívánunk mindenkinek! ricsivivi
Állapot: kereshető

KRW értékelés (54 db): környezet: 4.70 rejtés: 4.72 web: 4.73 átlag: 4.72

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
+
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
+
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
+
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


BaboesMedve 2021.03.15 21:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.9.6]

Váradi Csaba 2020.11.08 15:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

JózsefAndrea 2020.11.01 10:51 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.90
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Fantasztikus elrejtés, ritka ötletes. [Geoládák v3.7.6]

dobosl 2020.10.27 11:27 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést. Csak sugom, hogy mi ott adtuk fel (a nagy sototsegbe), hogy a kovon nem lattuk rogton a jelszot. Ti legytek rafinaltabbak! nagyon otletes. Csak gratulalni tudok. :-D Geoládák v3.7.6]

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2020.10.31 01:13]

sirgalahad 2020.10.25 07:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.58
Fáncsi bácsi vállalja
Elvisz engem Vállajra
Megkérek ott majd egy muglit
Adjon neki finom struglit

lelcache 2020.10.25 07:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache

20201025-1794920201025-17950
20201025-1795120201025-17952
20201025-17953 
kivancsifancsi 2020.10.25 07:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.40
Ritkán ládázunk a keleti végeken, ezért már régóta érlelődött az ötlet, hogy pár napos túra keretében minél több ládát gyűjtsünk be ezen a környéken. Most jött el az ideje. Fidorkával, valamint barátainkkal lelcache-sel és sirgalahaddel négyesben egy két napos ládamészárlást tartottunk, aminek esetemben 47 láda esett áldozatul.

31/47: Pozitívan csalódtam, egy nagyon szép templomot mutat be a láda. Meglepődtem a méretein. Köszi, hogy megmutattad.

 
Fidorka 2020.10.25 07:35 - Megtaláltam
kivancsifancsi társaságában

kitkat0123 2020.10.10 18:23 - Megtaláltam
Nagyon szépen köszönöm a rejtést és a munkát, amit a láda kihelyezésébe fektettél.
[Geoládák v3.7.1]

Robogo 2020.10.10 18:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Log később.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.3.4]

martonjozseffgy 2020.10.10 14:41 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.12
Ezzel a rejtési móddal még most találkoztunk először. Ötletes. A teplom pedig gyönyörű. Köszi!

20201010_14375720201010_144204
20201010_14435820201010_144407
20201010_14451220201010_144630
20201010_14464920201010_144707
20201010_14472120201010_144852
20201010_14494620201010_145111
20201010_14512620201010_145142
20201010_14540020201010_145318
kupec 2020.10.09 10:16 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Mangó 2020.09.05 12:46 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.25
Otletes rejtes, gyonyoru templom...koszonjuk a rejtest.

Szemán 2020.08.11 11:55 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.7]

VP 2020.08.09 09:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.65
Nyírségi kör.

Mirtt 2020.07.16 16:57 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Pumba9 2020.07.16 16:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.00
1004. láda! Rögös 5 év kellett hozzá. Sokat segített az utóbbi 1 hét 75 találata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

urbanj 2020.06.21 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.39
Szuper rejtés, még a szakadó esőben is élveztem a keresést és a megtalálást. Köszönjük.

20200621_12081720200621_120841
Ruttkay 2020.06.21 09:53 - Nem találtam meg
Sikertelenül. [Geoládák v3.4.1]

sergio 2020.05.26 17:59 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :) KisVacak&Sergio

Szabi82 2020.02.22 14:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

rajho 2020.02.22 13:50 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

FogarasiRenáta 2020.02.22 12:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

tarsolyos 2019.11.19 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.07
Köszönöm a rejtést!

IMG_2977IMG_2981
VaVi 2019.07.18 16:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

feherg 2019.07.09 16:32 - Megtaláltam
Megtaláltuk a Rejtő segítségével, köszönjük szépen a segítséget!
A kavics trükkös! :). Nagyon kreatív.

Érdekes a sváb múlt a településen: az elől több ablakos házak, egy sváb hajó, amellyel anno a dunai svábok érkeztek, a sváb házak udvarára betekintve egyediek a csűrök.

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2019.07.11 13:43]

D3EFF8F2-47D6-461A-A273-EAF51B4EFA54381F1BD3-D0F8-477E-A411-0DE9AD1AB129
Szőkekapitány 2019.05.18 12:26 - Megtaláltam
Köszönöm szépen a rejtést, és a segítséget.

Csizmások 2019.03.16 16:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2]

EF05FBDD-368F-4CFC-8647-61178F7C4331A4727F48-6E4B-498C-8CA7-9DF1963F84FD
nagyfeco 2019.03.07 20:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.35
Köszi a rejtést.

20190307_12063620190307_120912
20190307_12093420190307_120934
gabor03 2019.02.02 10:33 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Pantya 2019.02.02 10:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

laszlokak 2018.12.27 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.58
Köszönjük! Nagyon tetszett a geokő! Sajnos a templomot nem tudtuk belülről is megnézni, de kívülről is nagyon szép! A falukép is egyedi és jellegzetes, érdemes megnézni.

Paul 2018.11.02 10:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0g]

Zsülfelügyelő 2018.10.28 14:18 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.33 súly: 1.00
Családi hazautazás alkalmàval találtuk meg a gyerekeimmel.Akik szerint nagyon cuki a geokő 😎🤣😍 köszönjük a rejtést.

IMG_20181028_212213IMG_20181028_212109
KálmánCsalád 2018.10.10 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.98
Köszöni a rejtést a Kálmán Család!
Ricsi&Vivi! Több megtalált ládátok közül, ez tetszett eddig a legjobban. Így tovább!
Templomokhoz tökéletesen illő láda.
Szatmárnémeti - Nagykároly - Bátorliget útvonalon, útban GCM01 - mozgó felé vadásztuk le.

28698239847931761557266402116319330026
ocsike78 2018.09.28 11:38 - Megtaláltam
Megtaláltam,köszönöm a lehetőséget. :) [Kesser 2.3.2]

GCVRKT_20180928_114241 
Csaba & családja 2018.09.19 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.61
Megtaláltam, köszönöm a rejtést.

Molli 2018.09.13 17:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.07
Köszönöm a rejtést!

salamonkod 2018.09.10 12:05 - Megtaláltam
Gyerekkorom nyarainak helyszíne Vállaj.
Szuper hogy itt is van láda.
Köszönöm. [Geoládák v2.2.4]

Puszkany 2018.08.04 10:55 - Megtaláltam
Pontok rátok rontok. Köszönöm a lehetőséget!

csg69 2018.06.02 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.35
Megvan :)

jutics 2018.05.13 09:13 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.86
Gyönyörű templom, érdekes rejtés, jó társasággal! Köszönöm a lehetőséget! :)

IMG_20180513_092056IMG_20180513_092214
IMG_20180513_092232IMG_20180513_092307
gsy 2018.05.10 17:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

Zéboy 2018.05.03 12:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

Zéboy 
Berián 2018.05.03 12:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.
Nagyon szuper rejtés. Köszönöm az élményt! [g:hu 1.5.4]

katika59 2018.05.01 16:17 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

Kogerj 2018.04.28 13:04 - Megtaláltam
Mária utat járva megtaláltuk a követ,de csak a láda neve volt rajta,a jelszó hiányzott.A templom és a környező park a hajóval gyönyörű.Örülök,hogy ide is eljuthattam.Szép nap volt a mai.Kérem a fényképek alapján a találat elfogadását. [g:hu 1.5.4]

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2018.04.30 17:06]

Göde 2018.03.28 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.95
Érdekes a svábokat szállító hajó makettje a parkban.

nmárti 2018.03.24 14:07 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.42
Szép a templom és a falu is. Köszi a rejtést!

katika 2018.03.17 10:42 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. A templom és környéke nagyon tetszett! [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

 
paukcsalád 2018.03.16 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.43
Ismét visszatértünk őseink szülőhelyére, és az utódokkal ha már itt voltunk a helyi ládát is megkerestük. Vállaj még mindig szép és megannyi emléket idéz fel bennünk. Köszönjük a rejtést!

IMG_20180316_102824 
Hey-ho 2018.03.15 11:11 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.2]

pliptai 2018.01.03 08:40 - Megtaláltam
Köszönet a rejtésért!

DSC02760DSC02762
DSC02765DSC02766
tabletta 2017.11.27 12:04 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.22
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]
Tetszett!

IMG_20171127_120609 
R.Guszty 2017.10.20 12:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.98
Gyönyörű templom, kösz, hogy megmutattad!

Norbee97 2017.10.15 14:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.89
Ezt is megtaláltam! Köszönöm a rejtést. Nem volt hiába eljönni ide. :)
Részletek és képek hamarosan.
Ahogy a GCMSZI, úgy ez a láda is nagyon különálló volt, így egyszerűen muszáj volt eljönni érte. :D Egy akadálya volt ennek mindig, a vacak közlekedés. :D Most egy Debrecen - Balkány - Nyíregyháza - Mátészalka - Vállaj átszállásos túrával megoldottam. Az eredeti terv az volt, hogy két órát töltök itt el, de rájöttem hogy a megálló közel, így a fordulóval jövök is vissza. Ebben az is segített, hogy a busz majdnem 10 percet sietve érkezett, ráadásul pont a kanyarban, a templom előtt tett le. :) Miután a fotózás megtörtént, körbejártam a templomot, és kerestem a ládát. Ez sem fogott ki rajtam, tetszett a kis kavics. :) Mivel még mindig volt kis időm, így tudtam még képeket csinálni más oldalról is, aztán szép lassan elindultam a buszhoz. Jól éreztem magam a nap során, valószínűleg másfelé is fogok ilyesmit csinálni még. :) [g:hu 1.5.4a] [wapon beküldött szöveg]
783.

IMG_20171015_142130IMG_20171015_142200
IMG_20171015_142734IMG_20171015_142758
IMG_20171015_142843 
csipet_csapat 2017.10.04 10:01 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.32
Érdemes volt ilyen messze elutazni! Csodás volt! Köszönjük.

IMG_0232IMG_0239
IMG_0233IMG_20171004_100511
takacsimre 2017.10.04 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.20
OK

delfin 2017.09.02 16:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.33
Hétvégi ládázás közben megtaláltuk. Ötletes rejtés :)

PEx2 2017.08.03 12:40 - Megtaláltam
Köszönjük!

AzElveszettGeoládaFosztogatói 2017.07.29 13:36 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszi H&A és Apuka [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Stimm 2017.07.19 13:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.62
Kerékpártúra során.

Gibix75 2017.07.14 17:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

negyesigabor80 2017.06.23 17:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Attilacska 2017.06.20 09:40 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a rejtést!

Dr.Lada 2017.06.03 14:19 - Megtaláltam
Elkövetve :-) [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

szalaij 2017.05.15 11:34 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

er&esz 2017.05.05 15:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.84
Nagyon tetszett a templom, a rejtés ötletes,- köszönjük!

Sóstó 022Sóstó 029
Sóstó 024Sóstó 025
Sóstó 026Sóstó 028
Angami 2017.04.16 23:59 - Megtaláltam
Köszönjük!

kanyazoltan 2017.01.18 11:34 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.48
Nagyon régen jártam erre. Mindig tv szerelés miatt erre hozott utam,nézem a környéket: szép,ládaérdemes hely . Nem készültem előre,ezért g:hu + mobilnet ,van láda! Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget Ricsinek és Vivinek! [g:hu 1.5.3f] [wapon beküldött szöveg]

IMG_20170118_113248IMG_20170118_111627
IMG_20170118_111641IMG_20170118_111652
tapisomi 2016.11.15 14:12 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.59
Megtaláltam. Köszönöm, hogy itt lehettem. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

tapiapi 2016.10.23 14:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.52
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2] [wapon beküldött szöveg]

fattila 2016.09.24 08:59 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést. Részletek, ha lesznek, majd később. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Süni1966 2016.09.20 16:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.

CsKaroly 2016.09.20 16:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Szilágyiék 2016.09.19 10:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.87
Szép hely, ötletes rejtés...
Sajnos a geokő kettétörve hevert a többi között. A kis tubus benne volt, de fordítva, a szájával kifelé. A logbook kiesett belőle, lecsúszott a fal tövébe. Szerencsére még száraz állapotban.
Most fordítva tettük vissza a tartóját, ha nem esne szét a kő, esélyes lenne, hogy benne marad.
Köszönjük!

Én mindig tovább gondolom, és addig keresek, míg nem találok...
Most a hajó ragadta meg a fantáziámat, mert nem találtam a logban róla mást, mint hogy "egy dunai hajó kicsinyített mása". Nem értettem, miért van ott, mi a jelentősége. Nos, az alábbi linken találtam meg a(z egyik) magyarázatot:
itt olvasható.

Váratlanul - páratlanul szépÍgy hagytuk ott.
Indulunk vissza az autóhozNekem kedves lábnyomok: Laja és Penyu ballagtak előttem
Attibati 2016.09.15 08:30 - Megtaláltam
96 kilométer kerékpározás Mátészalka környékén.
Meglepő, hogy itt a végeken egy ilyen hatalmas templom található. A rejtek könnyen meglett, de a geokő eredeti formájára csak következtetni tudtam, mivel már csak a darabjait találtam meg.

exe 2016.08.14 14:21 - Megtaláltam
Középkori Templomok Útja szervezett túra.

Anymen 2016.08.14 14:14 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.03
Középkori templomok kerékpáros túrán begyűjtött láda.
A túrát jó szívvel ajánlom másoknak is. Izgalmas, érdekes helyszínek és látnivalók.

gordogok 2016.08.14 14:14 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.54
Nyíregyháziak által szervezett TEMPLOMOK ÚTJA kerékpártúra visszaútja alkalmából

Koza 2016.08.14 00:00 - Megtaláltam
Romániai kerékpártúra alkalmával, hazafele menet beugrottunk érte gyorsan. :)

Macusa 2016.07.24 18:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.11
Az erdélyi nyaralás utolsó találata, immár hazai földön. Köszönjük!

Vironia 2016.07.24 08:55 - Megtaláltam
Megvan! :) Köszi.

IMG_0703IMG_0704
cipollino 2016.07.24 08:55 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.42
Az Erdélyi Kárpát Egyesület vándortáborába utaztunk Vironiával. Belefért a határ előtt ez a láda. Köszi a rejtést.

Maszat1 2016.07.16 12:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Mathau 2016.07.03 10:55 - Megtaláltam
"Fox in the box. Did you ever hear about the fox in the box?" [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Fazék 2016.06.30 12:35 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.47
A délelőtti munka után kis ládázás.
Álmos, nyugodt falucska, szép templom, kitűnő rejtés. Sajnos a rejtek már eltörött, óvatosan kell mozgatni.

IMG_3644IMG_3646
IMG_3648IMG_3649
Párduc50 2016.06.16 09:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, jó a rejtek!

kobcikrajci 2016.06.04 12:13 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.51
Tiborszállásról Nagykárolyba két keréken. Örültem, hogy "útközben" még egy cache vár rám, ráadásul egy ilyen impozáns épület, és sok apróbb emlékmű közelében. A határ felé vezető út melletti tó is megér egy kis pihenőt!

befi 2016.05.19 10:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Aniko & Gyuri 2016.05.07 12:26 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.33
Ide is eltekertünk...

yan-chee 2016.05.02 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.33 súly: 1.00
Nagykárolyból bringáztunk egyet ismerősökhöz Vállajra sütögetni és közben keresgéltünk, szétnéztünk, fényképeztünk. Sajnos nem volt nálam írószer, hogy a kis naplóba is feljegyzést írjunk; nno de nem baj. Köszi a rejtést :)

Hegedüs Zsuzsa 2016.04.30 18:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.74
Nagyon szép ez a templom, jártam már erre a mikor Romániából jöttem haza.
A rejtés nagyon-nagyon jó.

IMG_20160430_183143IMG_20160430_183340
IMG_20160430_185050IMG_20160430_185141
panysti 2016.04.30 11:20 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.90
Megtalaltam. Koszi a rejtest, nagyon otletes.

Macska-Bagoly 2016.04.16 13:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.72
Megtaláltuk. Meglepetésként ért bennünket, hogy a kelet-magyarországi, kis határmenti sváb településen van egy gyönyörű és hatalmas templom. Kedvesen beinvitáltak bennünket a templomba (a templomban serénykedő fiatal család), így belülről is megcsodálhattuk. Köszönjük a kedves fogadtatást.
A rejtés ötletes :)

Ez a hely is egy tipikus rejtett gyöngyszeme Magyarországnak, melyről a Geocaching nélkül valószínűleg nem hallottunk volna és nem is láttuk volna soha.
Köszönjük a rejtést!

A templom belülrőlA csillár
A templom és a ladikA templomtorony
Russy 2016.03.26 23:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.57
Köszi az ötletes rejtést!

Gyombi 2016.03.26 15:30 - Megtaláltam
Nem semmi ez a szép nagy templom egy ilyen kis faluban! A rejtés eredeti, gratulálok hozzá, remélem, sokáig megmarad! Köszönjük a lehetőséget!

nazso.oszan 2016.03.26 12:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.50
Köszönjük.

20160326_12033920160326_120349
20160326_121608IMG_20160326_115907
Bróthág 2016.03.19 08:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

haywire 2016.01.13 16:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

KJ & GM 2015.10.29 09:15 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget.

Zsu. 2015.10.25 13:49 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Mikulás 2015.10.25 13:49 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.60
Szatmári hosszúhétvége utolsó napján vetődtünk erre Zsuzsival, miután végztünk egy kis "erdélyi" kitérővel. Túl a 4000. megtaláláson :) A határon átjőve szinte megdöbbentett a templom mérete a településéhez képest. Szerencsére nyitva volt, így megnézhettem belülről is. Szép!
Utána nekiálltam ládát keresni, de nem találtam, így Zsuzsit is segítségül hívtam, aki az egyik sarokban talált egy kis kupakot és az összetekert kis naplót. Érdekes volt, hogy száraz volt, simán logoltunk. Sajnos azonban a kis fiola nincs meg, így csak visszatettem a sarokba a kis papírtekercset meg a kupakot. Sajnos pótolni kellene, nálam nem volt semmi kis mikroládának való. Köszönöm, hogy megmutattad ezt a szép épületet!

Mikulás

2015-10-25 13.35.002015-10-25 13.36.21
2015-10-25 13.37.032015-10-25 13.38.05
2015-10-25 13.42.52 
fjocy és manka 2015.10.13 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.07
Megtaláltam. köszi a lehetőséget.

monic1006 2015.10.10 15:18 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.31
Fábiánháza-Előtelken tett családlátogatásról szsoutdoor-ral hazafelé, kisebb kitérővel Vállaj felé.
Fura egy helyen van ez a templom. Az embernek az az érzete, hogy nem a falu közepén, sokkal inkább a legszélén van valahol, pedig szép kis teret varázsoltak köré. Jópofa a rejtés, hiába kirí a többi közül, kicsit mégis nehezen lett meg.
Köszönjük a lehetőséget!

szsoutdoor 2015.10.10 15:18 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.31
Egy közeli faluban tett rokonlátogatás után kis kitérővel kerestük meg ezt a ládát. Ötletes rejtés, mikor megláttuk, hogy kőágy van körben a templom körül, volt egy kis tarkóvakarás, persze a képeket előtte nem néztük meg. A leírásból sok érdekességet tudtunk meg a faluról. Köszönjük a rejtést!

GYEZegzug 2015.09.02 12:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.73
Megtaláltam. Jó érzés volt kézben tartani,- visszatettem az eredeti helyére. Köszönöm szépen a lehetőséget.

aztakutyafáját 2015.08.29 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.30
Köszönet a rejtésért!

moilka 2015.08.26 10:40 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.60
Elgondolkodtató emlékoszlopok...
Tetszett a rejtés, köszönöm.

IREBA 2015.08.21 18:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.46
Köszönöm a rejtést és a lehetőséget.

alucifer 2015.08.15 11:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.11
MEGTALÁLTAM
Köszönöm a rejtést!


LionDaddy 2015.08.12 11:45 - Megtaláltam
Megtaláltam. Fotók és élmények később.

Köszi a rejtést! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

 
kl 2015.08.08 12:58 - Megtaláltam
Itt jártunk... [wapon beküldött szöveg]

Luki 2015.07.07 14:35 - Megtaláltam
TFTC! / +one
hamarosan a blogban
geoneo.hu
thx [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

gege68 2015.07.03 14:22 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

kópé1993 2015.06.27 16:55 - Megtaláltam
Mikor indultunk délután Budapestről, még ránéztem és nem volt megtalálása, így itt kezdtük a szabolcsi nyaralásunkat. :) Szerencsére a helyszínen is én logolhattam először! Nagyon szép kis templom. A rejtés is kiváló. Ez volt a második piros egyesem.
Megérdemelte a ládát ez a hely. Köszi a rejtést!


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]