geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
Nyomtatás
3985. Kalocsai Sárköz (GCKSAR)
Kalocsai Sárköz szíve
Kalocsai Sárköz szíve
Egykori patakmalom helye
Egykori patakmalom helye
Homorod-patak télen
Homorod-patak télen
...nyáron
...nyáron
Roskadozó nádfedeles
Roskadozó nádfedeles
Miske felé nézve
Miske felé nézve
Vajas-híd és mocsár
Vajas-híd és mocsár
Vajas-híd
Vajas-híd
Vihar előtt
Vihar előtt
Sárga Sárköz
Sárga Sárköz
Mintha festmény lenne
Mintha festmény lenne
Lecsapolás előtt (1869) és után (1887)
Lecsapolás előtt (1869) és után (1887)
Útmutató
Útmutató
Mária-forrás és Feketi kápolna
Mária-forrás és Feketi kápolna
Mária és a forrás
Mária és a forrás
Forrásban mosakodó asszonyok
Forrásban mosakodó asszonyok
Feketi kápolna
Feketi kápolna

Szélesség N 46° 25,376'
Hosszúság E 19° 0,857'
Magasság: 100 m
Megye/ország: Bács-Kiskun
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2015.04.29 17:07
Megjelenés időpontja: 2015.04.29 22:22
Utolsó lényeges változás: 2018.10.01 08:49
Utolsó változás: 2018.10.01 09:09
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: QuadKan
Felhasználó: QuadKan
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 100 m
Megtalálások száma: 61 + 3 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.3 megtalálás hetenteHagyományos, kb. 16x11x6 cm-es műanyag doboz a Homorod-patak déli oldalán, bucka mellett lévő egyik fa tövében, természetes mélyedésben.


A ládába TravelBug nem helyezhető.


Bevezető
Ez a geoláda a Magyar zarándokút (Mz) által átszelt Kalocsai Sárközbe, annak is a szívébe invitál, ahol a múlt talán legjellegzetesebb sárközi tájképe tárul elénk sűrű csatornahálózattal, nádasokkal, foltokban megmaradt mocsarakkal, valamint ezek csodálatos élővilágával.

Megközelítés
Miske településen a Hajósi utcáról itt fordulj be a Hunyadi utcára:  N 46° 26,477' E 19° 2,393' 90 m [GCKSAR+hunyadi]. 3 km -t haladj egyenesen (a településről kiérve földútra vált, de csak a végén fordul az út derékszögben jobbra, majd ívben balra) a parkoló helyig:
 N 46° 25,411' E 19° 0,908' 90 m [GCKSAR+parkolo]

Sárköz
A Duna változatos vízgyűjtőjének érdekes szelete a magyarországi szakasz középső részén, a Szekszárdi-dombság és a Duna-Tisza közi Homokhátság közé ékelődő Sárköz, amelynek nevét "Sarkez" alakban egy 1459-ből származó oklevél említi először. A Sárköz a középkorban egységet alkotott, helységeiket és népüket együtt nevezték sárközinek.
Az újkorban viszont más történelmi sorsot értek a Duna két oldalán élő sárköziek, ezért manapság már elhatároljuk a Duna-balparti területet a szomszédos dunántúli, Tolna megyei Sárköztől (GCSARK).

Kalocsai Sárköz
Kalocsai Sárköznek az Ordas-Kecel-Szeremle háromszögbe eső mélyfekvésű, árvízjárta tájat nevezi a magyar néprajztudomány, ahol a XVIII. századi újratelepítések óta többféle magyarság és többféle nemzetiség él együtt. A kalocsai érsekség földesúri hatalma másfél évszázadon át meghatározó szerepű volt ezen a területen.

A középkori vízrendszer
A kistáj egy orsó formában kiszélesedő majd összeszűkülő ártér, melynek különös sajátossága, hogy a Duna folyam szomszédságában terül el a magas ártér, tőle távolabb, a Duna-Tisza közi hátság szomszédságában pedig az alacsony ártér, melynek széles mocsara (GCBREK) szigetként zárta körbe a területet. Ennek következményeként változatos és sűrű vízrajzának jellegzetes formái azok a fokok és hosszan kanyargó széles erek, melyek a folyam árvizét szállították az alacsony ártérre, majd az apadás beállta után vissza a Duna medrébe. Nagyobb áradások alkalmával a víz helyenként az alacsony ártéren túl kezdődő Duna-Tisza közi hátság fölmagasodó peremén is áthatolt, így öntve el például a Császártöltési Szamár-völgyet (GCSZMV) is.
E gazdag vízhálózat lett az alapja és kerete a Kalocsai Sárköz településhálózatának. Az ártér sűrű vízhálózata fölé emelkedő árvízmentes göröndök az emberi megtelepedés kiváló térszíneinek bizonyultak. A nagyobb vízfolyások fölé magasodó hátakat, dombokat kedvelték leginkább a megtelepedők, így egy-egy meder települések sorát fűzte sorozatba. A vizek védték a településeket, ivó- és öntözővizet biztosítottak, gazdag halállományuk táplálékot adott ínséges időszakokban is, s nem utolsó sorban közlekedési útvonalként szolgáltak a gyakran járhatatlan sárközön.

A terület ármentesítése
Duna mentén már a XVIII. század második felétől emeltek védőgátakat, de a vidék még ezután is sokat szenvedett a gyakori elöntésektől. Az 1862 évi jeges árvíz hatalmas károkat okozott (Kalocsán mintegy 600 ház dőlt össze).
-A Pestmegyei Sárközi Dunavédgát és Csatornázási Társulat 1872 novemberében hozzáfogott a Kalocsai Sárköz belvizeit levezető vízfolyások és csatornák, köztük az eltömődött Vajas meder rendbehozatalához. A természetes vízelvezetőkben lévő akadályokat eltávolították és helyenként kimélyítették. A holtágakat csatornákkal kapcsolták össze, és az így kialakult csatornarendszer vezette le a belvizet. Az elkészült őrjegi belvízlevezető csatornát az 1876-os Dunai jégtorlasz miatt kiáradt víz beiszapolta és használhatatlanná tette.
-1885 őszén elkészült a dusnoki Vajas-torokban lévő zsilip, mellyel szabályozni lehetett a Vajas vízszintjét.
-1896-ban készült el Érsekcsanád határában az Őrjeg belvizeinek levezetését szolgáló csatorna zsilipje, amit a Pestmegyei Sárközi Ármentesítő Társulat épített.
-A csanádi Vajas-torokban 1898-ban helyezték üzembe a Kalocsai Sárköz belvizeinek levezetésére szolgáló szivattyútelepet és zsilipet.
A századforduló idejére így kialakult egy zárt sárközi vízrendszer, a kor követelményeinek megfelelő védművekkel, amelyekkel biztonságosan tudtak védekezni az árvizek ellen. A belvizeket is biztonsággal tudták az öblözetből a Dunába vezetni, magas dunai vízállásnál pedig szivattyúzni.

A Kalocsai-Sárköz belvízrendezésének eredményességét Kenessey Béla 1931-ben következőképpen értékelte: "1872. évig, a társulat megalakulásáig minden 10 évben átlag 28 árvízi elöntés volt; 1872-1892-ig pedig tíz, 1892-től a mai napig egy sem. Kalocsa és környéke a lecsapolás előtt maláriás volt, amihez csupán a bennszülöttek asszimilálódtak. Idegen letelepedőnek, vagy a tanuló ifjúságnak 1-2 évre volt szüksége, míg a klímát megszokta. Mintegy két évtizede azonban nyoma sincs a mocsárláznak s a vidék teljesen egészséges. Ma már a közlekedés az ártér minden pontján, még a dűlőutakon is zavartalan."

Az újkori vízrendszer főbb csatornái
-Vajas (Sárköz-I főcsatorna, valamint Csorna-foktői árapasztó főcsatorna)
-Sárköz-II. (Őrjegi- vagy Karasica-) főcsatorna
-Sárköz-III. (Maloméri- vagy Halomi-) főcsatorna
-Giga: A Csorna-foktői főcsatorna végső szakasza
Ezekben a vizekben jellemző halfaj az amur, ponty, kárász, compó, bodorka, dévér- és karikakeszeg, vörösszárnyú keszeg, a harcsa, törpeharcsa, csuka, és a süllő.

Jellegzetes élővilág
Az ártérben gyakori a szürkenyár, a magasabb fekvésű, mocsár területén az ültetett tölgy. E két fafaj mellett a sárközi elegyes erdők legtöbb fája megtalálható, közöttük kökény- és galagonyabokrok sűrű hálójával.
Olyan pótolhatatlan értékű fajok élnek itt, mint a réti csík, a fokozattan védett túzok, vagy a széki lile.

Miske
Miske a XVIII. század elején a kalocsai Érsekség birtokához tartozó puszta volt. 1719-ben gróf Csáky Imre kalocsai érsek adott letelepedési engedélyt kedvező feltételekkel 30 magyar és tót családnak. Ők hoztak újra életet a török idők alatt elnéptelenedett pusztára. A mai római katolikus templom 1768-ban épült fel. Miske, mint politikai község 1724-ben lett szervezve, innentől gyors fejlődésnek indult. A századfordulón és az azt követő évtizedekben is a föld biztosította a megélhetést. Ipari létesítményként csak a gabonamalom működött...

Homorodi malom
 N 46° 25,392' E 19° 0,874' 90 m [GCKSAR+malom]
A Homorod-patak partján, a jelenleg pusztulóban lévő nádfedeles vályogház helyén állt a 3 kerekű uradalmi patakmalom, amit a második katonai felmérés térképén még jelöltek. 1872-ben érseki utasításra bontották le, mivel akadályozta az őrjegi belvizek levezetését szolgáló csatorna megépítését.

Látnivaló a közelben
 N 46° 24,304' E 19° 0,032' 90 m [GCKSAR+mariaforras] Mária-forrás és a Feketi kápolna a Magyar zarándokúton (Mz).
A népi vallásosság egyik jelentős helye a Feket (egykori falu) elnevezésű határrészben van. Itt 1855-ben épült a Mária-kápolna a terep mélyedésében megbúvó tavacska mellett, amelynek vize a zarándokok hite szerint gyógyító erejű.

Élményekben gazdag kincskeresést kívánok!
...long way round ;)
QuadKan

Források:
wikipedia.org
termeszetvilaga.hu
viskikarolymuzeum.hu
kalocsaihorgaszegyesulet.hu'
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (29 db): környezet: 4.37 rejtés: 4.37 web: 4.57 átlag: 4.44

 - történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 - különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 + vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 - település belterületén van a láda?
 - van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 - nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - jellemző-e GPS-t valószínűleg zavaró sűrű erdő, magas sziklafal?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 - GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


Benibubu 2019.10.23 15:09 - Megtaláltam
Köszi a rejtést! Nonó, Beni, Meli, Norbi Madocsáról [Geoládák v2.2.5]

tabletta 2019.10.06 15:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Janer6328 2019.09.29 09:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.85
Köszönjük a rejtést.

Rudi Team 2019.08.09 12:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

laszloistvan 2019.06.28 14:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.99
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

Mátrai csapatépítés 13/13

Alkalom szülte levezetésnek gondoltam a mátrai program után, kolléga Miskére szállításának apropóján. Kisebb-nagyobb kihívások mentén küzdöttem a kocsit a leginkább épp poros, de emellett helyenként vízkátyús úton a helyszínre. Amúgy tetszenek az ilyen helyek - berkes-kisbalatonos érzés. Viszont a műszer szerint a ládáig hátralévő 30-40 méternyi, ártalmatlan szolidágóval kezdődő, majd - amennyire láttam - csalánosra-szedresre váltó bozótharcot az adott nyári szerelésben nem vállaltam - ezért jelszó nélküli elfogadást kérek.

[Jóváhagyta: QuadKan, 2019.07.06 08:44]

 
bigmick 2019.06.10 11:54 - Megtaláltam
Megtaláltuk.
Köszönjük a lehetőséget. Bigmick, Iza
Bozótharc
[g:hu+ 2.0.1 ß]

GCKSAR_20190610_115628 
Lopakodó 2019.05.12 17:43 - Megtaláltam
A láda a tuz miatt megsemmisült, pótoltuk a nalunk levő pici femdobozzal, egy kicsi faronk fold felszíni odujaba rejtve, teglaval avarral takarva. [Geoládák v2.2.5]

pötyimiki 2019.05.12 17:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Sir Pajszer 2019.05.08 12:41 - Megtaláltam
A ládarejteknél tűz pusztított, nem találtam semmit.

james 2019.04.26 08:25 - Megtaláltam
Itt nyugi van. Sajnos a környéken tűz volt pár napja, a láda is martalékává válhatott, legalábbis én nem találtam meg.

James

[Jóváhagyta: QuadKan, 2019.05.12 17:46]

20190426_082501[2]20190426_082703[1]
BT_pro 2019.03.28 12:35 - Megtaláltam
Megvan, köszönöm a játékot. ropogós friss láda,de jó ilyennel is találkozni.

jozso107 2019.02.16 23:59 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.60
Köszönöm a rejtést!

IMG_20190216_122024IMG_20190216_122047
Famágus 2018.11.17 13:28 - Megtaláltam
Hamar megtaláltuk a helyreállított ládát, részünkről is köszönet érte.
Jól körülnéztünk, remek hely..Oldfoxxal köszönjük!

20181117_13252320181117_132529
DSC_0389 
oldfox 2018.11.17 13:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

QuadKan 2018.09.29 14:44 - Egyéb
Helyreállítva

halaszkiraly 2018.08.06 11:13 - Egyéb
Piros kereszt
Kedves QuadKan társunk, a geoládát - annak utolsó logjai alapján betegre állítottam.
Ha van rá lehetőséged, kérlek ellenőrizd a doboz meglétét!
További tudnivalók a beteg ládákról.
Valamiért, minden log áthúzva jelenik meg az oldalon...
Köszönettel:Email-t küldtem a rejtőnek.


Pilis50 2018.08.02 13:00 - Megtaláltam
Kalocsa - Baja vizitura a Vajas csatornán.

Elértünk a hídhoz - de a mobil a másik csónak jól záródó hordójában volt. A ládahely remélt helye hamar meglett, de időhiány miatt nem leltem. Menni kellett - mert vártak a többiek .....

[Jóváhagyta: QuadKan, 2018.08.06 11:01]

Köszönöm!

20180806_09321720180806_093247
Edit Peti 2017.09.30 17:00 - Egyéb
Köszönjük a jó leírást, sajnos a Gmap link nem működött telefonon így a ládát hiába kerestük, nem találtuk meg. Majd legközelebb.

IMG_9808IMG_9812
IMG_9813 
fattila 2017.08.15 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.02
Köazönöm a rejtést.

TanEra 2017.08.10 22:03 - Megtaláltam
Vízi világ "lakott" Köszönöm a rejtést!


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (64 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (20 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]

[impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
turistautak.hu