geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
3940. Kocsordi Unitárius templom (GCKOUN)

A templom

A templom

A templom még a régi nagy fenyőkkel

A templom még a régi nagy fenyőkkel

Mostani kép

Mostani kép

Oldalról

Oldalról

Bejáratnál a tábla

Bejáratnál a tábla

Kazetták

Kazetták

Harang

Harang

A boltozat egyik motívuma

A boltozat egyik motívuma

Boltozat a csillárral

Boltozat a csillárral

Szószék

Szószék

A bejárat felett

A bejárat felett

Padok

Padok

Torony

Torony

télen

télen

Kinti "ablak"

Kinti "ablak"

Tornác

Tornác

Virágmotívumok

Virágmotívumok

Valami készül..

Valami készül..

Alternatív helye

Alternatív helye
Szélesség N 47° 56,320'
Hosszúság E 22° 22,873'
Magasság: 115 m
Megye/ország: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2014.12.28 11:00
Megjelenés időpontja: 2014.12.28 11:57
Utolsó lényeges változás: 2021.03.16 21:13
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: ricsivivi
Felhasználó: ricsivivi
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.5
Megtalálások száma: 199 + 1 sikertelen + 2 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.6 megtalálás hetente


Piros kereszt
Mint ládadoki a geoládát utolsó logjai vizsgálata alapján és a rejtő inaktivitása miatt betegre állítottam.
Ha van rá lehetőséged, kérlek javítsd!
További tudnivalók a beteg ládákról: https://geocaching.hu/documents.geo?id=ladadoki

[tapiapi, 2021.03.16 21:13]
WAP
9x3cm-es PET előforma, a templom nyugati oldalán az ereszcsatorna mögött, fejmagasságban keresd! Az autóbejárat melletti kiskapu ha nincs nyitva, kérlek hívd jakab Gyula gondnokot a 06 30/473-6022-es számon, nyugodtan hivatkozz a ládára, nem messze lakik a templomtól és szívesen megmutatja vagy hívd Bartha Mária-Zsuzsánna lelkészt a 06/44/404-876 vagy +40 744 351 84 számon!
Ő minden csütörtökön és vasárnap délelőtt ott van a templom melletti lelkészlakban, de telefonos egyeztetés után máskor is megtekinthető a templom.
Kérlek óvatosan keresgélj, nagy a forgalom erre a főút miatt!
Alternatív jelszó: ha bármilyen oknál fogva nem tudnál bejutni a templomhoz, alternatív jelszó szerzési lehetőség a templom hátsó bejáratánál (Nagymező utca) levő egyik kisebb fenyőfa templom felőli oldalán (9x3-es PET).


A ládába TravelBug nem helyezhető.


Megközelítés
Kocsord község Mátészalkát a 49-es főúton Kelet felé elhagyva  N 47° 56,445' E 22° 19,693' 123 m [GCKOUN+Kelet felé Kocsordra] a következő település.

Parkolás
Nincs kijelölt parkolóhely, de a templom mellett levő üres telek előtti részt ajánlom autóval az útmentén ezen a ponton:  N 47° 56,325' E 22° 22,865' 123 m [GCKOUN+itt ajánlott parkolni]

Tömegközlekedéssel
Busz és vonatközlekedéssel egyaránt megközelíthető. Vonattal a Debrecen-Mátészalka-Fehérgyarmat, illetve Nyíregyháza-Mátészalka-Zajta vonalon, autóbusszal a Mátészalka-Csenger, Mátészalka-Fehérgyarmat, illetve a csak Kocsordig közlekedő Mátészalka-Kocsord vonalon közelíthető meg.

Az unitárius hitről
Az unitárius elnevezés a latin unus [est Deus] = egy [az Isten] szóból képződött. A szabadelvű, lelket megkötő dogmáktól mentes, az Isten-ember kapcsolatot középpontjába állító unitárius vallás alapvető tanítása Isten egysége, az ember-Jézus példájának követése, a lélek halhatatlansága, az élet és a teremtett világ feltétlen tisztelete, a jóravaló képességekkel született ember fejlődésének segítése. E tanítások alapján az Unitárius Egyházban az oktatás, a közművelődés és az egyháztársadalmi élet szerepe kiemelkedő fontosságú. Több száz éves iskoláik mellett említésre méltóak az egyháztársadalmi szervezeteik és egyházi folyóirataik (Dávid Ferenc Egylet, Unitárius Irodalmi Társaság, nőszövetség, ifjúsági egylet, lelkészszövetség, illetve Keresztény Magvető, Unitárius Közlöny), amelyek Erdélyben a legrégebbiek közé tartoznak.
Az Unitárius Egyház tanítása bibliai alapon áll, vagyis értékeljük és tiszteljük a kereszténység alapiratát - azonban azt természetesen nem szó szerint értelmezzük, hanem a bibliatudomány eredményeinek felhasználásával. Szertartásaik: keresztelés, házasságkötés, temetés, úrvacsora, konfirmáció. Egyházi építészetük, templomaik felszereltsége, az ún. kegytárgyaik, valamint a papi ruházat szinte teljesen hasonlít a református testvéregyházéhoz.

Hitvallás: Hiszek egy Istenben, az élet teremtőjében, gondviselő Atyánkban. Hiszek Jézusban, Isten legjobb fiában, a mi igaz tanítómesterünkben. Hiszem a szentlelket. Hiszek az unitárius egyház hivatásában. Hiszem a bűnbocsánatot és az örök életet. Ámen.

A fentiekből kitűnik, hogy az unitáriusok keresztényeknek tartják magunkat. A keresztény szó eredeti jelentése: Jézus-követő.

Trianon átkaként 2010-ig két magyar unitárius egyházat tartunk számon. A 126 anyaegyházközségből álló és 6 egyházkörbe tagolódó Erdélyi Unitárius Egyház tagjainak száma kb. 65.000; főhatóságaiak, püspöki hivatalának, egyháztársadalmi szervezeteinek, valamint belső intézményei nagy részének székhelye Kolozsváron van. A 11 egyházközséget magában foglaló, budapesti székhelyű Magyarországi Unitárius Egyház tagjainak száma nem több néhány ezernél. Mindkét egyházszervezet zsinatpresbiteri elveken nyugszik, legfőbb szervei: a Zsinat és az Egyházi Főtanács.
2010. november 22-én az egyház egyesült a Magyarországi Unitárius Egyházzal, Magyar Unitárius Egyház néven, Kolozsvár központtal.

Érdekességek:
- A magyar királyok közül egyedül II. János vagy másképpen megnevezve János Zsigmond magyar király volt unitárius, aki egyben 1570 végétől Erdély fejedelme. Az erdélyi fejedelmek közül, az egyetlen székely fejedelem, Székely Mózes volt unitárius.
- Az egyház címere a három dombon álló galamb, körülötte farkába harapó kígyó.

A Kocsordi Unitárius Egyházközség története és temploma
A műemlék Kocsordi Unitárius templom 1938-ban épült. Az Unitárius Egyház egyetlen temploma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A kocsordi Unitárius Egyházközség 1938-ban létesült, amely év folyamán lelkészt alkalmaztak, harangot öntettek és templomot építettek. A gyülekezeti tagok az Unitárius Egyház intézményei támogatása mellett óriási anyagi terheket vállalt.

A templom épületegyüttesét dr. Szente László sepsiszentgyörgyi származású unitárius műépítész tervezte népi stílusban. Az építést Kereki Gábor első lelkész vezette és saját kezűleg festette a mennyezet 104 kazettáját aranyosmenti, főleg mészkői bútormintákkal. A szószéket és irodaszekrényt dr. ifj. Ferencz József segédlelkész, későbbi budapesti unitárius püspök festette népi mintákkal. A hívek székely faragású csillárt, 11 fali virágtartót rendeltek. Végh Mihály lelkész virágvázát, Nyitrai Levente lelkész lámpatartót faragott népi stílusban.

A 27 méteres tornyot eredetileg zsindellyel fedték, faragott gerendákkal, deszkacsipkével díszítették. A belépő melletti és az iroda előtti 3 tornácot, valamint a székely kaput szintén faragott gerendákból építették.

A templom mellé lelkészi lakást és gyülekezeti termet építettek ugyanabban az erdélyi stílusban. A templomot faragott padokkal bútorozták be és népi stílusú kerítéssel kerítették el. Ezüst klenódiumokat (úrvacsorai és keresztelő kellékeket) adományoztak ötvös díszítésekkel. Az asszonyok hímzett kelmékből állították össze az úrasztali és szószéki takarókészletet, saját munkákból. A templom betonpadlóját szőnyegekkel fedték, az ablakokat függönyökkel látták el. Ezeket a konfirmálók évente újabb adományokkal egészítik ki.

A csajági hívek az 5 mázsás nagyharang mellé 3 mázsás kisharangot öntettek, ami külön haranglábon áll. A templomban gázfűtés és villanyvilágítás van, illetve a vizet is bevezették. Klasszikus orgona hiányát elektronikus orgonával, illetve a gyülekezeti teremben harmóniummal pótolják.

A templomban faragott emléktábla áll dr. Abrudbányai János lelkész, 56-os mártír emlékére, aki a község állatorvosa is volt és az első kultúrházat is ő létesítette filmvetítő géppel. Kereki Gábor lelkész özvegye is emléktáblát állíttatott templomfestő és építő férje emlékére, valamint felújíttatta saját költségén, illetve a londoni unitárius hívek hozzájárulásával a templom tetőhéjazatát, illetve mennyezetét.

A kocsordi hívek közadakozásból több felújítást végeztek, toldást vásároltak a telekhez. Bajor János lelkész 1965-ben a templom elé fenyőfákat ültetett, melyek a harmadik évezredet 20 méteres magasságukkal köszöntötték. (ma már nem állnak)

Istentisztelet
Minden vasárnap 10 órától.

Forrás:Kocsordi Unitárius Egyházközség honlapja

LÁDATÖRTÉNET:
2015.12.06: Megjelenés
2016.03.12: Láda OK, alternatív újra rejtve
2016.10.08: Ellenőrizve, minden OK

Jó keresgélést kívánunk mindenkinek! ricsivivi'
Állapot: beteg

KRW értékelés (72 db): környezet: 4.47 rejtés: 4.24 web: 4.60 átlag: 4.43

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


tapiapi 2021.03.16 21:13 - Egyéb
Piros kereszt
Mint ládadoki a geoládát utolsó logjai vizsgálata alapján és a rejtő inaktivitása miatt betegre állítottam.
Ha van rá lehetőséged, kérlek javítsd!
További tudnivalók a beteg ládákról: https://geocaching.hu/documents.geo?id=ladadoki
Email-t küldtem a rejtőnek.


kisscsaba.repair 2021.03.15 12:00 - Nem találtam meg
A láda eltűnt, a villámhárító felújítása közben...A gondnokot felhítuk,ő engedett be. A templomban is megnéztük...Sajnos a lelkész sem tud róla. A templom csodálatosan egyszerű,de annál szebb.

IMG_20210315_102136 
Váradi Csaba 2021.03.15 10:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Többször jártunk itt, mindig zárva voltak a bejáratok a gondnokot viszont nem akartuk zavarni.
Most felhívtuk, jött is, maximálisan segítőkész volt. Bemutatta a templomot, stb.. (ezúton is köszönjük neki) a ládát viszont ő maga sem találta. Eltünt.
[Geoládák v3.9.6]

kisscsaba.repair 2021.03.15 10:27 - Megtaláltam
A láda eltűnt, a villámhárító felújítása közben...A gondnokot felhítuk,ő engedett be. A templomban is megnéztük...Sajnos a lelkész sem tud róla. A templom csodálatosan egyszerű,de annál szebb. [Geoládák v3.9.6]

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2021.03.15 22:16]

fabian11 2020.12.16 11:32 - Megtaláltam
Jártam ma Kocsordon, a templom is sorra került de a kerítését csinálják így lebukás nélkül nem fértem a dobozhoz. Gyönyörű a templom kívülről. Kérem jelszó nélkül elfogadni.

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2020.12.16 22:50]

Lumen79 2020.11.08 12:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

lelcache 2020.10.25 06:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache

20201025-1792820201025-17929
kivancsifancsi 2020.10.25 06:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.40
Ritkán ládázunk a keleti végeken, ezért már régóta érlelődött az ötlet, hogy pár napos túra keretében minél több ládát gyűjtsünk be ezen a környéken. Most jött el az ideje. Fidorkával, valamint barátainkkal lelcache-sel és sirgalahaddel négyesben egy két napos ládamészárlást tartottunk, aminek esetemben 47 láda esett áldozatul.

28/47: Túl korán jöttünk, a templom még zárva volt. A környezete viszont valamilyen átalakítás miatt irtózatosan feldúlt. Ha majd erre járok legközelebb, akkor benézek. Csak a pótpalackot találtuk meg.

 
Fidorka 2020.10.25 06:19 - Megtaláltam
kivancsifancsi társaságában

scele 2020.10.14 14:40 - Megtaláltam
mögvan

radpeter 2020.10.14 14:40 - Megtaláltam
\o/ Jo szuszogtatos

Lisi 2020.09.09 13:55 - Megtaláltam
Megtaláltam

Szejbi 2020.09.09 10:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

Ich.. 2020.09.06 10:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.89
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

IMG_20200906_100457 
nmárti 2020.08.28 07:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.55
Útközben, köszi a rejtést!

targonczas 2020.08.25 12:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

Gábor75 2020.07.15 09:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

KP1965 2020.07.15 09:27 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.12
Néhány szabolcsi láda megtalálása céljából indultunk autós túrára, végül 32 találattal zártam a napot, amiből ez volt a negyedik.
Sikerült elintézni, hogy kinyissák a templomot, így belülről is megnézhettük. Nagy élmény volt!

20200715_09334820200715_092557
20200715_09230520200715_092248
20200715_09234020200715_093004
stmester 2020.07.15 09:25 - Megtaláltam
Sikerült bejutnunk a templomba. Régi vágyam volt.

IMG_20200715_092202IMG_20200715_092217
IMG_20200715_092253IMG_20200715_092315
IMG_20200715_092446IMG_20200715_092654
Mirtt 2020.07.13 12:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Pumba9 2020.07.13 12:15 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.97
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Pótjelszóval [Geoládák v3.4.1]

szollosi73 2020.07.01 11:29 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.21
Megvan!
Pótjelszóval lett csak meg, igaz azt is kerestük egy darabig.
A templom kívülről nagyon szép, tetszett.
Köszi a rejtést!

Kocsordi Unitárius templom 
Reggel 2020.07.01 11:27 - Megtaláltam
Ok! Megtaláltuk!

Köszi a rejtést!

Anita, Szilvi, szollosi73, Reggel

AzElveszettGeoládaFosztogatói 2020.06.26 19:05 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. Pótjelszóval. [g:hu 1.6.5]

kocsisjozsef74 2020.05.28 18:03 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! János, Józsi [Geoládák v3.3.2]

belus01 2020.05.14 11:06 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük.Pótjelszó.

bihari970608 2020.05.03 15:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.33 súly: 2.81
Megvan! Köszi a rejtést!

martonjozseffgy 2020.02.02 13:09 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.97
Februári kellemes idő kihasználása. A kerítés zárva volt, így maradt a hátsó jelszó. Köszi!

20200202_13024120200202_130225
20200202_13045020200202_130456
20200202_130841 
Fehér Márton 2020.01.12 12:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

FLAC 2020.01.12 12:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.2.2]

Borzaska 2019.11.23 14:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. Borzaska & LRDR [g:hu 1.6.4]

R.Guszty 2019.11.15 20:21 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Robogo 2019.11.15 20:13 - Megtaláltam
East End ládázós hétvége alatt kerestük fel a ládát kitkat0123, Liberty és R.Guszty társaságában.
Köszönöm a rejtést!

kitkat0123 2019.11.15 06:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

N.Zs. 2019.10.04 11:42 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.44
Zárva volt a templom és nem telefonáltunk. A pótjelszót kerestük meg. Jól összeszurkált a fenyő és a szembe ház lakóit is ki kellett cselezni....

IMG_0375IMG_0376
IMG_0377IMG_0378
Seprényi család 2019.09.22 16:30 - Megtaláltam
Mi az alternatív jelszóval akartuk kezdeni, de mindenki kint végezte a kis őszi teendőit. Árgus szemekkel nézték az idegeneket (engem a 2 lányommal).Jobbnak láttuk a gondnokot hívni. Megérte :) Pár perc alatt ott volt kocsival és lelkesen mesélte mit honnan..., történelem...stb. Köszönjük :)

IMG_20190922_150704 
Wilka74 2019.09.21 10:00 - Megtaláltam
Nem sikerült hozzáférnem a pontokhoz. A kiskapu zárva volt, szombat lévén én nem akartam a gondnokot felhívni. Lefotóztam a helyet ahol szerintem a dobozka lehetett. Hátul kettő fenyőt találtam, jelszót egyiken sem. A keresgélésre odajött a szemközti házból egy asszony és érdeklődött, hogy mit szeretnék a fával csinálni. Jobbnak láttam eljönni. Megköszönöm ha elfogadod.

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2019.09.25 20:13]

IMG_4258IMG_4259
szekelya 2019.09.20 17:59 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.21
Érdekes templom, ne hagyd ki, ha erre jársz!

Zergi 2019.09.15 08:20 - Megtaláltam
Fogtam!

IMG_2257IMG_2258
IMG_2259IMG_2260
gabor03 2019.08.24 12:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Pantya 2019.08.24 12:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, pótjelszóval. Köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Tanohun 2019.08.24 08:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

kertimi 2019.08.24 08:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Kertimi [Geoládák v2.2.5]

VP 2019.08.04 09:10 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.62
Szatmári biciklizés kiindulóbontja (Penyige) felé kis megálló.
Helyi segítséggel. A templomot is megnézhettük, köszönjük.

smico50 2019.07.25 11:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Páratlanpáros 2019.07.25 11:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Ajtony 2019.07.18 14:31 - Megtaláltam
Zerind mindent leírt. Kérném a "megtalálás" elfogadását.

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2019.07.29 19:38]

Zerind HUN 2019.07.18 14:31 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.13
Az első bejárat zárva volt, a második zárva, a hátsó bejárat pedig zárva. Ezért a pótjelszót próbáltuk megkeresni, de sokáig nézegettük a fenyőfákat, és nem találtuk. Az egyikre (pont amelyik a legközelebb van a hátsó kapuhoz) föl volt kötve egy madzag, mintha azon lett volna a láda (?), de láda nem volt. Szeretnénk kérni az elfogadást.

Egyébként nekem tetszik a templom, jó, hogy a 20. században is tudtak szép templomot építeni, és nem csináltak valami borzasztó modern formájút csak azért, mert 20. század van. Sajnos például a kaposvári színház mostani felújításánál és bővítésénél egy igen csúnya modern hozzáépítést készítenek, mert egy bizonyos helyben befolyásos személy (nem politikus) szerint fontos, hogy az új rész megkülönböztethető legyen a régitől. Hát lehet, hogy az építészeknek ez valamiért fontos, de az átlagembernek, akikből SOKKAL több van, és akikért az ilyeneket csinálni kellene, sokkal jobb lenne, ha egy szép, egységes stílusú színháza lenne a városnak. Na mindegy, ez nem ide tartozik, csak kimérgelődtem magam :)

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2019.07.29 19:38]

Itt jártunk. 
esztelneki 2019.07.05 11:22 - Megtaláltam
Rekkenő hőségben megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

prodg 2019.06.22 13:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

20190622_13192920190622_131959
FoJo 2019.06.07 23:59 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

VaVi 2019.04.14 21:08 - Megtaláltam
köszi :)

nagyfeco 2019.03.07 20:53 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.34
köszi a rejtést.

kingajani 2019.02.16 10:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.1x]

aknitram 2019.02.16 10:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! :) [g:hu 1.6.1x]

eszluzsu 2018.11.11 10:40 - Megtaláltam
Közös találat ládavadász Pistivel.

ládavadász Pisti 2018.11.11 10:40 - Megtaláltam
Közösen Eszluzsuval, köszönjük.

mulder2197 2018.11.04 11:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Szabi82 2018.10.21 20:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

FogarasiRenáta 2018.10.21 10:48 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :) [Geoládák v2.2.4]

sirgalahad 2018.10.19 17:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.55
Három dombon galamb
Kígyó mar a farkába
Toronyban a harang
Eresz mellett a láda

Dodó és Malvinka 2018.09.21 13:04 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

SirLes 2018.09.09 11:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

Puszkany 2018.08.04 11:33 - Megtaláltam
Pontok rátok rontok. Köszönöm a lehetőséget!

OsiOsi 2018.07.27 10:04 - Megtaláltam
Elől zárva. Fenyőfa ok.

Lempike és Sándor 2018.07.16 14:00 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

Strombus 2018.05.27 13:26 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.49
Szép templom. Indokolatlanul kicsi láda.

Péter60 2018.05.27 13:17 - Megtaláltam
ok

kupec 2018.05.14 12:44 - Megtaláltam
Elöl zárva volt, a fenyőfákon meg nem találtam semmit.

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2018.05.15 12:33]

IMG_20180514_124042_HDRIMG_20180514_124113_HDR
vajasfok 2018.05.12 16:42 - Megtaláltam
Megvan, köszönöm!

zomborig 2018.04.15 11:20 - Megtaláltam
Köszönjük szépen a rejtést!

Grétiapu 2018.04.08 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.00
Köszönöm a rejtést!

GCKOUN 
gsy 2018.04.05 09:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

fercsipeter 2018.03.22 09:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

ha2 2018.03.22 09:20 - Megtaláltam
Kívül-belül megcsodáltuk.

Hey-ho 2018.03.17 18:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.3]

anettx 2018.02.15 13:38 - Megtaláltam
TFTC!
Keleti csücsökben egy újabb felkeresett hely.
Pótjelszóval.

tabletta 2017.11.27 16:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Bob&Bobek 2017.11.10 08:57 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Frankie Family 2017.11.10 08:57 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

EmesESE 2017.10.21 12:14 - Megtaláltam
Megtaláltuk, ? köszönjük a lehetőséget ... [iGC] [wapon beküldött szöveg]

gege68 2017.10.20 15:01 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

takacsimre 2017.10.03 14:50 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.20
Csipet_csapattal. Köszönjük a rejtést. Marika és Imre

csipet_csapat 2017.10.03 14:48 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.32
Megtaláltuk. Köszönjük, hogy megmutattad. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

IMG_0071IMG_0086
IMG_0083 
Süni1966 2017.09.21 11:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.

CsKaroly 2017.09.21 11:20 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Bőrharisnya 2017.09.11 16:44 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.52
Gyönyörű templom!
Köszönjük Géza bácsi segítségét!
Köszönjük a rejtést!

Szemán 2017.08.24 04:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70
Köszönöm

Mary Lou 2017.08.22 15:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.78
Megtaláltuk.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ládázgatás alatt.
Köszönjük!

Bigzoli 2017.08.21 10:56 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. Enikő és Zoli [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Paul 2017.08.19 20:15 - Megtaláltam
Sajnos már elég későn érkeztünk ide,a pótjelszót sem találtuk meg a sötétben.Kérném a képek alapján az elfogadást.Köszönöm.

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2017.08.30 20:35]

IMG_20170819_223348IMG_20170819_223409
erdélyiek11 2017.08.14 18:39 - Megtaláltam
Meglett köszönöm

SzabEdAn 2017.08.14 18:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

R.Betti 2017.08.05 09:45 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.73
Megtaláltam, köszönöm. Nem volt időnk bemenni a templomba, így a pótjelszóval. :-)

PEx2 2017.08.03 17:00 - Megtaláltam
Köszönjük!

Gyömi 2017.07.21 16:30 - Megtaláltam
Köszönjük!

Lali75 2017.07.20 18:31 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

kriszna73 2017.07.20 18:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

carmin 2017.07.17 18:20 - Megtaláltam
A templomba nem jutottunk be sajnos, a pótjelszót kerestem, de nem lett meg. Köszönjük a rejtő segítségét.

ocsike78 2017.06.27 15:05 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget. :)

GCKOUN_20170627_150718 
emiGrant 2017.06.20 10:05 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.96
9/2. Sajnos a kapu be volt zárva és nem tudtunk bejutni. Így maradt az alternatív, ami meglett, bár nem akasztva van, hanem lent a földön a kis fenyőfa közepén. A templom gyönyörű, imádom ezeket a négy kistornyos templomtornyokat. Köszi a rejtést!

 
Attilacska 2017.06.20 07:20 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a rejtést!

katika 2017.06.10 14:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

 
pliptai 2017.06.01 22:05 - Megtaláltam
Köszönet a rejtésért!

urbanj 2017.04.29 10:45 - Megtaláltam
Csak a pótjelszóval.

Molli 2017.04.15 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.84
Köszönöm a rejtést!

Arpad11 2017.04.14 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.29
A valóságban sokkal szebb a templom mint a képeken.

tapisomi 2017.04.09 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.13
Köszönöm, hogy itt lehettem.

Puzzle Apartman Gyula 2017.03.04 00:00 - Megtaláltam
A templom első és hatsó kapuja is zarva volt. Az alternativ lehetőségeket is végignéztük, am egyiken se talaltunk pótjelszót.
Igy a képek alapjan szeretném kérni a talalat elfogadasat! Előre is köszönöm.

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2017.05.05 14:06]

DSC01428 (Small)
csk1 2016.12.31 14:27 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Bugár-orienteering 2016.12.30 10:35 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.98
December 27-31 között Nyíregyházán és környékén ládáztunk.
A templomkert zárva volt, a Nagymező utca felől a fenyőkben nem találtunk semmit. :(

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2017.01.06 20:41]

előlrőlhátulról
Fringilla és Kuglóf 2016.10.24 14:30 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget.

Göde 2016.10.10 16:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.37
Zárt templomkert-kapu miatt csak pótjelszó.
Egy az Isten!

Judith 2016.10.02 12:34 - Megtaláltam
Megcsíptem! [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

DSCF5328DSCF5329
DSCF5330 
Szilágyiék 2016.09.19 08:15 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.86
Igen korán lehetett, mert egyik kapu sem volt nyitva. Nem hívtuk Géza bácsit (sem), mert épp indultunk hazafelé, előttünk még vagy 250 km volt.
Végül Párduc50 logjából kaptunk segítséget, köszönet Neki!

SAM_1775 
Attibati 2016.09.15 14:00 - Megtaláltam
96 kilométer kerékpározás Mátészalka környékén.
A templomkertben két hölgy dolgozott. Mikor mondtam mi járatban vagyok nem túl nagy lelkesedéssel beleegyeztek, hogy megkeressem a dobozt. Ezek után már nem is mertem kérni, hogy belülről is megnézzem a templomot.

Liberty 2016.08.28 14:55 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.24
11/8. Szabolcs megyei ládatúra.

Szikrázó napsütésben, szebbnél-szebb helyeket kerestünk fel, Debrecenből kiindulva, a célállomásig, Csengerig.

Nagyon szép a templom, a faragott, szép motívumokkal díszített terasz. Szerettünk volna bemenni a ládáért és a templomot is megnézni, de erre nem volt lehetőségünk, mivel Géza bácsi éppen Mátészalkán tartózkodott. Csaba lelkész úr szintén nem tudott kaput nyitni, mivel a templom kulcsa a Polgármesteri Hivatalban volt, ami ugye vasárnap lévén zárva volt. Így a pótjelszóval kellett beérnünk, amit öt fenyőfa átfésülése után, a hatodikon találtunk meg.

Kocsord címere
krisztinagyorgy 2016.08.21 11:00 - Megtaláltam
A templomkertbe bejutni nem tudtuk, a pótjelszó nem volt a helyén. Kérnénk a fényképfelvétel alapján az elfogadást.

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2016.10.01 20:16]

WP_20160821_001 
Vincenzo65 2016.08.12 19:25 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.76
Szerencsére bejutottam

Végek 2016.07.28 13:29 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

tojas 2016.07.27 13:57 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.74
Géza bácsi segítőkészen a rendelkezésünkre állt. Köszönjük!

Falu előttFalu előtt2
belülbelül2
infótorony
evivagyok 2016.07.22 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.46
Kedvesemmel, csg69-el :)
Köszönjük a rejtést!

csg69 2016.07.22 15:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.29
Megvan :)

Lacipap 2016.07.14 09:58 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.91
Megtaláltam!

dobozipatikus 2016.07.11 13:56 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.92
Megtaláltam, köszönöm szépen a rejtést ! [iGC] [wapon beküldött szöveg]

kispeter12 2016.06.30 23:02 - Megtaláltam
Szerencsénk volt, meg tudtuk nézni a templomot belülről is. Köszönöm!

Fazék 2016.06.30 16:35 - Megtaláltam KRW környezet: 3 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 4.47
Nekem is minden kapu zárva volt, de szerencsére a pótrejtés egyértelmű.

IMG_36862016-06-29 16.38.19
IMG_3688 
Párduc50 2016.06.17 15:19 - Megtaláltam
A templom figyelemre méltó. Sajnos a kapuk zárva voltak, pedig "főműsoridőben" mentem. Előttem többen is a tartalékkal logoltak, elgondolkodtató, hogy jó-e így ez a rejtés. Az alternatív helyének meghatározása pontatlan. 4-5 olyan kis fenyő áll ott, amelykre illik a leírás. Végigmatatni az összesnek a tüskés ágait, nem túl jó mulatság. Miért nem lehet koordinátásítani? Egyébként a hátsó kapuval szemben állva, a bal kezed felőli fánál keress!

befi 2016.05.19 16:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

bigmick 2016.04.30 07:48 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget.
BigMick, Iza [g:hu 1.5.2xd] [wapon beküldött szöveg]

er&esz 2016.04.05 09:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.82
A Nagymező utca felőli láda sikerült. Köszönjük a rejtést!

Sóstó 509 
Aniko & Gyuri 2016.04.03 16:58 - Megtaláltam
ok

BoGár 2016.03.28 14:25 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.87
BoGár és csapata megtalálta. Mai második.

Lujzi 2016.03.27 11:35 - Megtaláltam
Ráróval.

Ráró 2016.03.27 11:35 - Megtaláltam
Húsvéti rokonlátogatás alkalmával Lujzival.

nazso.oszan 2016.03.26 14:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.50
Köszönjük a rejtést.

20160326_143204 
Kimberli1 + Imi30 2016.02.28 14:00 - Megtaláltam
A templom kapuja zárva volt, a villanyoszlopnál az alternatív jelszót nem találtuk meg. Most utólag elolvasva a leírást rossz villanyoszlopnál kerestük :( Kérnénk a képek alapján a találat elfogadását.

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2016.03.01 18:11]

Köszi szépen! :)

IMG_0065IMG_0066
IMG_0067IMG_0069
IMG_0071IMG_0068
katika59 2016.02.27 09:00 - Megtaláltam
alternatív jelszóval. Köszönjük.

adrivik 2016.02.15 10:20 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.60
A templom kívülről nagyon szép, szerettük volna megnézni..... Nem sikerült. A pótjelszót megtaláltuk, jó sáros lettem mire kiszedtem. Lehetne valami leolvasós pótjelszó, mert vizet nem vittem mosakodni. :-)
De köszönjük!

feherg 2015.12.25 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.34
Sokan elmennek mellette, de a templom belül különleges. Aranyosak voltak a gyülekezet tagjai. Vendégszeretők, és mesélnek a műemlék történetéről.

KJ & GM 2015.10.29 14:20 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget.

tapiapi 2015.10.25 09:51 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.06
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Zsu. 2015.10.25 08:50 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Mikulás 2015.10.25 08:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.60
Szatmári hosszúhétvége utolsó napja egy autós ládázás lett, a távolság miatt ezt kerékpárral nem lehetett megoldani. Elsőként Kocsordra érkeztünk és ahogy leparkoltunk a templommal szemben, máris leszólított minket egy kedves hölgy, aki felajánlotta hogy végigkalauzol a templomon. Szép templom, de ez még új a többi általunk látogatotthoz képest. Sok érdekeset láttunk, tanultunk az unitárius egyházról és magáról az épületről. Köszönöm innen is! A ládát is közösen kerestük fel. Ide jó ez a rejtés. Ami viszont megváltozott: a kaput megjavították, így már nem is olyan könnyű bejutni, ha zárva a kapu...

Mikulás

2015-10-25 08.39.582015-10-25 08.40.24
2015-10-25 08.41.122015-10-25 08.41.37
2015-10-25 09.01.33 
Joanne 2015.10.23 10:50 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

AlanTheWild 2015.10.19 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.56
Gyors találat a templom mögötti utcában! Köszönöm a rejtést!

 
nbaggio 2015.10.02 15:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.21
Sajnos csak pótjelszóval lett meg, köszi!

fjocy és manka 2015.09.22 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.79
Megtaláltam, köszi!

Lopakodó 2015.09.18 09:59 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Dr.Lada 2015.09.18 09:45 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.29
Lopakodóval elkövetve [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Útban Kárpátaljára épp útba esett és jó volt pár percre kiszállni. A templomkertben épp munkások dolgoztak, megkérdeztük beengednek-e a zárt kapun, de mondták nekik nincs kulcsuk a plébános meg elment valahova. Így végül megkértük, hogy a csatornáról akasszák le a pet formát és adják ki nekünk. Kicsit néztek, de kedvesen segítettek, így tudtunk logolni. Ezúton is köszönet nekik.

 
Luki 2015.09.17 07:22 - Megtaláltam
TFTC! / +one
hamarosan a blogban
geoneo.hu
thx [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

kanyazoltan 2015.09.05 15:04 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2g] [wapon beküldött szöveg]

aztakutyafáját 2015.08.29 00:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.30
Köszönet a rejtésért!

Csiperke62 2015.08.22 08:43 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget.

Cseliboy 2015.08.22 08:43 - Megtaláltam
Köszi a relytést!

Zéboy 2015.08.22 08:43 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.85
Köszönöm a lehetőséget.

 
Berián 2015.08.22 08:43 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget

IREBA 2015.08.21 12:20 - Megtaláltam
[g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

GCKOUN_20150821124846.jpgGCKOUN_20150821125228.jpg
cherrybabe 2015.08.20 17:47 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.62
A lelkésznő lelkes elbeszélésétől nem egy unalmas templomos láda volt ez. Köszi!

StiviG 2015.08.20 14:50 - Megtaláltam
:-)

Bl4st3r & Amy 2015.08.20 11:51 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.67
A medvék megtalálták! ! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg] Szokásos templomos láda, ez nekünk csak a pontért. A z idei vizitúrás csapat többi tagja idehívta a lelkészt és egész hosszú élmény és tájbeszámolót kaptak, mindenki elégedett volt, egy dolgot kivéve: legális-ládának PET? Miért? Nem lehet rendes rejtést csinálni ide, ha már tudnak róla? Leírás rendben, látnivaló a szokásos templomos, rejtésnek viszont ez nekem kevés. Rendes ládát a környékre!

Levin 2015.08.20 11:50 - Megtaláltam
.

Ancs 2015.08.20 11:50 - Megtaláltam
Vízitúra buszos kirándulás 2/8.
Először, a faluba beérve az "ojjekumot" próbáltuk becserkészni, de vajmi kevés látszik belőle.
A templomnál sorba kezdtem hívni a telefonszámokat, de vagy nem vették fel, vagy nem volt alkalmas. Már úton volt a takaírtónő, amikor megérkezett a lelkész hölgy és beengedett minket.
Igazán élvezetes beszélgetést folytattunk vallásról, vallási különbségekről, történelemről, helyi szokásokról.
A templom is nagyon szép.
Láda meglett, de ide talán elférne egy hagyományos méretű.
Köszi

 
Delfin1990 2015.08.17 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.20
Köszi!

znasz 2015.08.17 15:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.88
Köszi a rejtést.

Csizmások 2015.08.14 09:43 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

fg0014 2015.08.02 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.34
Ottjártunkkor éppen kerti party volt az udvaron, így egy gyors fénykép után az alternatívval próbálkoztam, eredményesen. A feleségem kocsordi, így már ideje volt begyűjteni ezt a ládát.

a-beatrix 2015.08.02 16:20 - Megtaláltam
Hosszú hétvége Észak-Erdélyben.
A ládánál 3 nappal hamarabb, még kifelé menet is megálltunk, de akkor nem jutottunk be a templomkertbe. Nem gondoltuk, hogy a kicsi ajtó mindig nyitva van, csak akad :-(
Most hazafelé menet is megálltunk, a kertben épp összejövetel volt. A társaság kedvesen beinvitált, megmutatták nekem a ládát, sőt, még a templomot is. Unitárius templomot eddig még úgysem láttam belülről :-)
Szép volt, köszönjük!

 
Holnap 2015.07.26 00:00 - Megtaláltam
Götrábor 9. találat.

fuzbal 2015.07.25 21:03 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2015.07.26 10:11]

GCKOUN_20150725210238.jpgGCKOUN_20150725210307.jpg
Vironia 2015.07.25 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.16
Alternatívval sikerült. Köszi a rejtést!

cipollino 2015.07.25 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.16
Köszi a rejtést

GYEZegzug 2015.07.18 10:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.67
Megtaláltam. Ezt senki nem fogja elhinni , hogy külön-külön voltunk ott s nem egyszerre TARSOLYOS-al. Köszi szépen a lehetőséget.

tarsolyos 2015.07.13 14:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.82
Köszönöm!

 
geoAtti 2015.07.04 17:45 - Megtaláltam
Csoportos ládázás alkalmával megtalálva.
Köszönöm a rejtést!

mato 2015.07.04 17:38 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm!
Bővebb log és értékelés később, ha utolérem magam... [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

szabbr 2015.07.04 17:37 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

pozoli1 2015.07.04 17:36 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. pozoli1 és Ancsa [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

fattila 2015.07.04 17:36 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést. Részletek, ha lesznek, majd később. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

delfin 2015.07.04 17:30 - Megtaláltam
Csoportos találat. Köszi a rejtést.

kópé1993 2015.06.29 12:44 - Megtaláltam
Sokszor eljöttünk már előtte és mindig mondtam is hogy kellene ide is láda. Végre lett! :) Köszi a rejtést!

M.Sasa 2015.05.27 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.85
Ok.

atipapa 2015.05.25 13:03 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

sztyopa13 a páratlan páros 2015.05.25 10:00 - Megtaláltam
Megvan!Pünkösd lévén éppen Istentiszteletre gyülekeztek a hívek.A lelkész asszonnyal beszéltünk a szentháromság tagadás és a szentlélek ünnepének látszólagos ellentmondásáról.Érdemes volt eljönni.Okosodtunk vallásilag.

Hegedüs Zsuzsa 2015.05.24 10:40 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.64
Köszi a rejtést.

haywire 2015.05.22 08:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.67
Úton Erdélybe hosszúhétvégi túra előtt levadásztuk. :)
Köszi a rejtést ;)

jutics 2015.05.22 08:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.65
Köszi! :)

 
Bigi 2015.05.06 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.36
Megtaláltam!

Köszi a rejtést!

LionDaddy 2015.05.03 10:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.67 súly: 4.24
A megjelenés napján - sajnos annak ismerete nélkül - már jártunk itt, most ismét rokonoktól hazafelé, menet közben álltunk meg egy gyors találat erejéig. Mai 5/1. találat.

A templomban éppen mise zajlott, így nem zavarva a híveket csak kívülről néztem körül egy kicsit és készítettem pár fotót. Szép épület, gondozott kerttel, ez tetszett.
A rejtés már sajnos kevésbé. A PET előforma láda nem kedvencem (bár elismerem, vannak helyek, ahova ez passzol), viszont itt az elhelyezés sem szerencsés. A nyugati oldalon lévő ereszcsatorna annyira közel van a bejárathoz, hogy a hívek ide támasztják le a kerékpárokat és teljesen szem előtt van a láda. Logoláskor hátra kellett mennem a D-i oldalra, nehogy közben megzavarjon valaki.
Ugyanilyen ereszcsatorna ott is van, miért nem a jóval nyugodtabb helyre került a láda? Én a rejtő helyében áthelyezném oda, ha javasolhatom.

Ami kicsit meglepett: A láda eddigi 13 megtalálójából (jómagammal együtt) 2 tudott/akart logolni.

Köszi a rejtést!

[g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg, otthon kiegészítve]

 
Wsky 2015.05.01 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.61
Egy lélek sem járt arra, vagy a szentlélek igen?

KÖszi

alucifer 2015.04.14 11:35 - Megtaláltam KRW környezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.08
MEGTALÁLTAM
Köszönöm a rejtést!


 
kobcikrajci 2015.03.18 11:44 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.38
Egy kis séta a vasúti megállótól, és már a templomnál voltam. Közben persze olvashattam a település többi nevezetességéről is. Úgy tűnik, hogy a templomkert ritkán megközelíthető, most is zárva volt a kapu. Így átsétáltam az alternatív jelszóhoz.

Norbee97 2015.02.28 10:36 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.44
Ezt is megtaláltam! Köszönöm a rejtést. Nem volt hiába eljönni ide. :)
Részletek és képek hamarosan.
Lebuszoztam Mátészalkáról ide. Mivel a kiskapu nem volt nyitva, és nem volt kedvem telefonálgatni, az alternatív jelszót kerestem. A templom amúgy nagyon szép kívülről is. Innen Tunyogmatolcs felé mentem tovább vonattal. [g:hu 1.5.1b] [wapon beküldött szöveg]
277.

Russy 2015.02.28 00:00 - Megtaláltam
érdekes templom, érdekes bejutás...

Gyombi 2015.02.28 00:00 - Megtaláltam
Családi látogatás, köszönjük a körbevezetést! A jelszó kissé fura, nem pont az ökuménia irányába mutat...

zsotie 2015.02.27 17:03 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1a] [wapon beküldött szöveg]

Nivabibi 2015.02.21 17:35 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.14
Csak a tartalék, késő volt minden zárva, nem akartam senkit zavarni.

Csaba & családja 2015.02.17 17:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget. Sajnos csak a pótjelszó lett meg, talán legközelebb a templomra is jut időnk.

kl 2015.02.07 13:52 - Megtaláltam
Itt jártunk... Zarva. Telefont nem vettek fel. Pedig megneztuk volna. [wapon beküldött szöveg]

FTom 2014.12.31 09:29 - Megtaláltam
Megálltunk egy rövid időre itt, átutazóban.

MJANEZ 2014.12.29 12:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.37
Nagyon szép napos, de szeles és hideg időben indultunk " hajnali 10:00 "-kor.
Útközben váltakozó hómentes, majd Nyíradonytól majdcsak Mátészalkáig szikrázó havas tájban kanyargó 471-es úton érkeztünk meg a templomhoz.
Szerencsénkre a kiskapu nyitva volt, épp akkor fejezte be a harangozást Jakab János bácsi.
Aki nagyon segítőkész volt, láda megkeresése után, a templomba is beengedett, hogy készítsek néhány fotót.
Köszönöm a rejtést!

[g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

LionDaddy 2014.12.28 19:10 - Egyéb
A megjelentetés napján kb. 14:30-kor autóztam át a falun hazafelé szatmári rokonlátogatásból.
Szép kis utó-karácsonyi ajándék lett volna egy piros 1, ha indulás előtt még eszembe jut ránézni az oldalra. No sebaj, majd legközelebb...

Köszi a rejtést!


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]