geocaching.hu geocaching.hu szép kép FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |    belépés
  
  
  
 
FAQ
3940. Kocsordi Unitárius templom (GCKOUN)

A templom

A templom

A templom még a régi nagy fenyőkkel

A templom még a régi nagy fenyőkkel

Mostani kép

Mostani kép

Oldalról

Oldalról

Bejáratnál a tábla

Bejáratnál a tábla

Kazetták

Kazetták

Harang

Harang

A boltozat egyik motívuma

A boltozat egyik motívuma

Boltozat a csillárral

Boltozat a csillárral

Szószék

Szószék

A bejárat felett

A bejárat felett

Padok

Padok

Torony

Torony

télen

télen

Kinti "ablak"

Kinti "ablak"

Tornác

Tornác

Virágmotívumok

Virágmotívumok

Valami készül..

Valami készül..

láda helye

láda helye
Szélesség N 47° 56,293'
Hosszúság E 22° 22,870'
Magasság: 115 m
Megye/ország: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2014.12.28 11:00
Megjelenés időpontja: 2014.12.28 11:57
Utolsó lényeges változás: 2021.08.20 18:50
Utolsó változás: 2021.08.20 18:51
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: ricsivivi
Ládagazda: ricsivivi
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.5
Megtalálások száma: 206 + 1 sikertelen + 4 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.6 megtalálás hetente


WAP
Egyenlőre csak pótjelszóval kereshető! a templom hátsó bejáratánál (Nagymező utca) levő egyik kisebb fenyőfa templom felőli oldalán (9x3-es PET). Ha meg szeretnéd nézni belülről a templomot: az autóbejárat melletti kiskapu ha nincs nyitva, kérlek hívd jakab Gyula gondnokot a 06 30/473-6022-es számon, nyugodtan hivatkozz a ládára, nem messze lakik a templomtól és szívesen megmutatja vagy hívd Bartha Mária-Zsuzsánna lelkészt a 06/44/404-876 vagy +40 744 351 84 számon!
Ő minden csütörtökön és vasárnap délelőtt ott van a templom melletti lelkészlakban, de telefonos egyeztetés után máskor is megtekinthető a templom.


A ládába TravelBug nem helyezhető.


Megközelítés
Kocsord község Mátészalkát a 49-es főúton Kelet felé elhagyva  N 47° 56,445' E 22° 19,693' 123 m [GCKOUN+Kelet felé Kocsordra] a következő település.

Parkolás
Nincs kijelölt parkolóhely, de a templom mellett levő üres telek előtti részt ajánlom autóval az útmentén ezen a ponton:  N 47° 56,325' E 22° 22,865' 123 m [GCKOUN+itt ajánlott parkolni]

Tömegközlekedéssel
Busz és vonatközlekedéssel egyaránt megközelíthető. Vonattal a Debrecen-Mátészalka-Fehérgyarmat, illetve Nyíregyháza-Mátészalka-Zajta vonalon, autóbusszal a Mátészalka-Csenger, Mátészalka-Fehérgyarmat, illetve a csak Kocsordig közlekedő Mátészalka-Kocsord vonalon közelíthető meg.

Az unitárius hitről
Az unitárius elnevezés a latin unus [est Deus] = egy [az Isten] szóból képződött. A szabadelvű, lelket megkötő dogmáktól mentes, az Isten-ember kapcsolatot középpontjába állító unitárius vallás alapvető tanítása Isten egysége, az ember-Jézus példájának követése, a lélek halhatatlansága, az élet és a teremtett világ feltétlen tisztelete, a jóravaló képességekkel született ember fejlődésének segítése. E tanítások alapján az Unitárius Egyházban az oktatás, a közművelődés és az egyháztársadalmi élet szerepe kiemelkedő fontosságú. Több száz éves iskoláik mellett említésre méltóak az egyháztársadalmi szervezeteik és egyházi folyóirataik (Dávid Ferenc Egylet, Unitárius Irodalmi Társaság, nőszövetség, ifjúsági egylet, lelkészszövetség, illetve Keresztény Magvető, Unitárius Közlöny), amelyek Erdélyben a legrégebbiek közé tartoznak.
Az Unitárius Egyház tanítása bibliai alapon áll, vagyis értékeljük és tiszteljük a kereszténység alapiratát - azonban azt természetesen nem szó szerint értelmezzük, hanem a bibliatudomány eredményeinek felhasználásával. Szertartásaik: keresztelés, házasságkötés, temetés, úrvacsora, konfirmáció. Egyházi építészetük, templomaik felszereltsége, az ún. kegytárgyaik, valamint a papi ruházat szinte teljesen hasonlít a református testvéregyházéhoz.

Hitvallás: Hiszek egy Istenben, az élet teremtőjében, gondviselő Atyánkban. Hiszek Jézusban, Isten legjobb fiában, a mi igaz tanítómesterünkben. Hiszem a szentlelket. Hiszek az unitárius egyház hivatásában. Hiszem a bűnbocsánatot és az örök életet. Ámen.

A fentiekből kitűnik, hogy az unitáriusok keresztényeknek tartják magunkat. A keresztény szó eredeti jelentése: Jézus-követő.

Trianon átkaként 2010-ig két magyar unitárius egyházat tartunk számon. A 126 anyaegyházközségből álló és 6 egyházkörbe tagolódó Erdélyi Unitárius Egyház tagjainak száma kb. 65.000; főhatóságaiak, püspöki hivatalának, egyháztársadalmi szervezeteinek, valamint belső intézményei nagy részének székhelye Kolozsváron van. A 11 egyházközséget magában foglaló, budapesti székhelyű Magyarországi Unitárius Egyház tagjainak száma nem több néhány ezernél. Mindkét egyházszervezet zsinatpresbiteri elveken nyugszik, legfőbb szervei: a Zsinat és az Egyházi Főtanács.
2010. november 22-én az egyház egyesült a Magyarországi Unitárius Egyházzal, Magyar Unitárius Egyház néven, Kolozsvár központtal.

Érdekességek:
- A magyar királyok közül egyedül II. János vagy másképpen megnevezve János Zsigmond magyar király volt unitárius, aki egyben 1570 végétől Erdély fejedelme. Az erdélyi fejedelmek közül, az egyetlen székely fejedelem, Székely Mózes volt unitárius.
- Az egyház címere a három dombon álló galamb, körülötte farkába harapó kígyó.

A Kocsordi Unitárius Egyházközség története és temploma
A műemlék Kocsordi Unitárius templom 1938-ban épült. Az Unitárius Egyház egyetlen temploma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A kocsordi Unitárius Egyházközség 1938-ban létesült, amely év folyamán lelkészt alkalmaztak, harangot öntettek és templomot építettek. A gyülekezeti tagok az Unitárius Egyház intézményei támogatása mellett óriási anyagi terheket vállalt.

A templom épületegyüttesét dr. Szente László sepsiszentgyörgyi származású unitárius műépítész tervezte népi stílusban. Az építést Kereki Gábor első lelkész vezette és saját kezűleg festette a mennyezet 104 kazettáját aranyosmenti, főleg mészkői bútormintákkal. A szószéket és irodaszekrényt dr. ifj. Ferencz József segédlelkész, későbbi budapesti unitárius püspök festette népi mintákkal. A hívek székely faragású csillárt, 11 fali virágtartót rendeltek. Végh Mihály lelkész virágvázát, Nyitrai Levente lelkész lámpatartót faragott népi stílusban.

A 27 méteres tornyot eredetileg zsindellyel fedték, faragott gerendákkal, deszkacsipkével díszítették. A belépő melletti és az iroda előtti 3 tornácot, valamint a székely kaput szintén faragott gerendákból építették.

A templom mellé lelkészi lakást és gyülekezeti termet építettek ugyanabban az erdélyi stílusban. A templomot faragott padokkal bútorozták be és népi stílusú kerítéssel kerítették el. Ezüst klenódiumokat (úrvacsorai és keresztelő kellékeket) adományoztak ötvös díszítésekkel. Az asszonyok hímzett kelmékből állították össze az úrasztali és szószéki takarókészletet, saját munkákból. A templom betonpadlóját szőnyegekkel fedték, az ablakokat függönyökkel látták el. Ezeket a konfirmálók évente újabb adományokkal egészítik ki.

A csajági hívek az 5 mázsás nagyharang mellé 3 mázsás kisharangot öntettek, ami külön haranglábon áll. A templomban gázfűtés és villanyvilágítás van, illetve a vizet is bevezették. Klasszikus orgona hiányát elektronikus orgonával, illetve a gyülekezeti teremben harmóniummal pótolják.

A templomban faragott emléktábla áll dr. Abrudbányai János lelkész, 56-os mártír emlékére, aki a község állatorvosa is volt és az első kultúrházat is ő létesítette filmvetítő géppel. Kereki Gábor lelkész özvegye is emléktáblát állíttatott templomfestő és építő férje emlékére, valamint felújíttatta saját költségén, illetve a londoni unitárius hívek hozzájárulásával a templom tetőhéjazatát, illetve mennyezetét.

A kocsordi hívek közadakozásból több felújítást végeztek, toldást vásároltak a telekhez. Bajor János lelkész 1965-ben a templom elé fenyőfákat ültetett, melyek a harmadik évezredet 20 méteres magasságukkal köszöntötték. (ma már nem állnak)

Istentisztelet
Minden vasárnap 10 órától.

Forrás:Kocsordi Unitárius Egyházközség honlapja

LÁDATÖRTÉNET:
2018.08.18. Köszönöm Marton Zoli-nak a gyógyítást!
2015.12.06: Megjelenés
2016.03.12: Láda OK, alternatív újra rejtve
2016.10.08: Ellenőrizve, minden OK

Jó keresgélést kívánunk mindenkinek! ricsivivi'
Állapot: kereshető

KRW értékelés (72 db): környezet: 4.47 rejtés: 4.24 web: 4.60 átlag: 4.43

-
történelmi nevezetesség, várrom, épület
-
szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni
-
különleges látványosság, helyszín
-
speciális koordináta-érték vagy magasság
-
vízpart, tó/folyó, forrás van a környéken
+
település belterületén van a láda
+
van a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület
+
havas, jeges időben, fagypont alatti hőmérsékleten is kereshető a láda
+
nyáron, a legnagyobb kánikulában is ajánlott környék
-
hegyen, csúcson, nagy dombon van a láda (a környékhez képest)
+
megközelíthető járművel néhány száz méteren belül
-
a javasolt kiindulóponttól fél órán belül elérhető
-
mozgáskorlátozottaknak, babakocsival érkezőknek is ajánlott
+
gyerekbarát láda
-
igénybe veszi a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos, sáros)
-
a láda megszerzéséhez sziklát kell mászni (gyerekkel nyakban kizárt)
-
sötétben is érdemes keresni
-
a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb. van
-
szokatlan méretű/alakú a láda (az ajándékok miatt fontos)
+
el lehet menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyható)?
+
GPS nélkül is érdemes megkeresni
+
kereshető egész évben
+
kereshető 24 órában
-
a látnivalóért fizetni kell


james 2021.10.16 07:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
James [Geoládák v3.12.2]

MZ/XX 2021.10.06 14:06 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.12.2]

Rockerek 2021.08.29 10:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

Kroo 2021.08.22 08:59 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

Tar család 2021.08.20 18:39 - Megtaláltam
Nyár végi ládázós biciklitúra közben megtaláltuk.
Köszönjük a lehetőséget!
[g:hu+ 2.7.14]

tapiapi 2021.08.18 21:08 - Egyéb
Hurrá, a láda meggyógyult. Köszönöm a gondoskodást Marton Zoli játékostársunknak! A pótjelszós petlinggel kereshető![tapiapi, ládadoki]

Marton Zoli 2021.08.18 10:36 - Egyéb
Ma visszamentem és hagytam a petlingben egy cetlit a jelszóval. Remélem nem belezte ki valaki mostanra és kibír néhány megtalálást.

utigabi60 2021.08.17 12:50 - Megtaláltam
A templomba nem jutottam be. A pótjelszót tartalmazó fiola a helyén volt, de üresen. A készített fénykép alapján kérem az elfogadást. Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.11.3]

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2021.08.18 18:19]

IMG_20210817_124541IMG_20210817_124741
Marton Zoli 2021.08.16 11:26 - Megtaláltam
Megbeszéltem a rejtővel, hogy rendbeteszem a ládát. Írtam a címére, két napon belül válaszolt. A pótjelszó ott van a kis fenyőfán, ahol a leírásban van simán megtalálható, nem kellett semmit csinálnom vele. Lehet hogy a fő doboz az ereszcsatornán nincs ott én nem mentem be a templomkertbe.

tapiapi 2021.03.16 21:13 - Egyéb
Piros kereszt
Mint ládadoki a geoládát utolsó logjai vizsgálata alapján és a rejtő inaktivitása miatt betegre állítottam.
Ha van rá lehetőséged, kérlek javítsd!
További tudnivalók a beteg ládákról: https://geocaching.hu/documents.geo?id=ladadoki
Email-t küldtem a rejtőnek.


kisscsaba.repair 2021.03.15 12:00 - Nem találtam meg
A láda eltűnt, a villámhárító felújítása közben...A gondnokot felhítuk,ő engedett be. A templomban is megnéztük...Sajnos a lelkész sem tud róla. A templom csodálatosan egyszerű,de annál szebb.

IMG_20210315_102136 
Váradi Csaba 2021.03.15 10:39 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Többször jártunk itt, mindig zárva voltak a bejáratok a gondnokot viszont nem akartuk zavarni.
Most felhívtuk, jött is, maximálisan segítőkész volt. Bemutatta a templomot, stb.. (ezúton is köszönjük neki) a ládát viszont ő maga sem találta. Eltünt.
[Geoládák v3.9.6]

kisscsaba.repair 2021.03.15 10:27 - Megtaláltam
A láda eltűnt, a villámhárító felújítása közben...A gondnokot felhítuk,ő engedett be. A templomban is megnéztük...Sajnos a lelkész sem tud róla. A templom csodálatosan egyszerű,de annál szebb. [Geoládák v3.9.6]

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2021.03.15 22:16]

fabian11 2020.12.16 11:32 - Megtaláltam
Jártam ma Kocsordon, a templom is sorra került de a kerítését csinálják így lebukás nélkül nem fértem a dobozhoz. Gyönyörű a templom kívülről. Kérem jelszó nélkül elfogadni.

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2020.12.16 22:50]

Lumen79 2020.11.08 12:06 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.7.6]

lelcache 2020.10.25 06:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache

20201025-1792820201025-17929
kivancsifancsi 2020.10.25 06:19 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.40
Ritkán ládázunk a keleti végeken, ezért már régóta érlelődött az ötlet, hogy pár napos túra keretében minél több ládát gyűjtsünk be ezen a környéken. Most jött el az ideje. Fidorkával, valamint barátainkkal lelcache-sel és sirgalahaddel négyesben egy két napos ládamészárlást tartottunk, aminek esetemben 47 láda esett áldozatul.

28/47: Túl korán jöttünk, a templom még zárva volt. A környezete viszont valamilyen átalakítás miatt irtózatosan feldúlt. Ha majd erre járok legközelebb, akkor benézek. Csak a pótpalackot találtuk meg.

 
Fidorka 2020.10.25 06:19 - Megtaláltam
kivancsifancsi társaságában

scele 2020.10.14 14:40 - Megtaláltam
mögvan

radpeter 2020.10.14 14:40 - Megtaláltam
\o/ Jo szuszogtatos

Lisi 2020.09.09 13:55 - Megtaláltam
Megtaláltam

Szejbi 2020.09.09 10:10 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

Ich.. 2020.09.06 10:02 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.89
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.6.0]

IMG_20200906_100457 
nmárti 2020.08.28 07:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.55
Útközben, köszi a rejtést!

targonczas 2020.08.25 12:28 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (211 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.

Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]