geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
2643. Pásztói múlt (GCPASZ)

Nepomuki Szent János szobor

Nepomuki Szent János szobor

Rómában található Havas Boldogasszony templom oltárképének egyetlen másolata

Rómában található Havas Boldogasszony templom oltárképének egyetlen másolata

Hatszögletű építmény a Szent Lőrinc templom mellett, időszaki kiállítással

Hatszögletű építmény a Szent Lőrinc templom mellett, időszaki kiállítással

Oskolamester háza

Oskolamester háza

Üveghuta maradványa

Üveghuta maradványa

Kolostor épülete - melyben a múzeum található - és a romkertben a Milleniumi emlékmű

Kolostor épülete - melyben a múzeum található - és a romkertben a Milleniumi emlékmű
Szélesség N 47° 55,133'
Hosszúság E 19° 41,684'
Magasság: 183 m
Megye/ország: Nógrád
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2009.10.25 10:00
Megjelenés időpontja: 2009.10.27 15:50
Utolsó lényeges változás: 2020.05.04 21:20
Utolsó változás: 2020.05.05 11:27
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+2V)
Elrejtők: Morcipók és Robocop
Felhasználó: Frida
Nehézség / Terep: 1.0 / 1.0
Megtalálások száma: 464 + 2 sikertelen + 10 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.8 megtalálás hetente


3 pontos multi, 2 virtuális ponttal és egy ládával.
1. pont: N 47° 55,133 E 19° 41,684 (159 m) koordinátánál az ismertető táblán található leírásban az első oszlop, 17. sorának második szava.
2. pont: N47° 55,068 E 19° 41,708 A régi kolostortemplom tartópilléreinek a száma.
3. pont: N 47° 55,062 E 19° 41,723 koordinátánál kiugró kerítésszakasznál talajszinten a borostyán alatt.

A ládába TravelBug nem helyezhető.

Megközelítése:
A város könnyen elérhető (Budapesttől 84 km) az M3-as autópályáról, Hatvannál lekanyarodva, a 21-es számú elsőrendű főközlekedési úton. Gyöngyös felől a 2408-as közúton, Szécsény felől a településtől délnyugatra a 21-es úthoz csatlakozó 2122-es közúton. Vasúton a Hatvan-Somoskőújfalu vonalon.

Ajánlott parkoló:
 N 47° 55,105' E 19° 41,746' 153 m [GCPASZ+parkoló]

A rejtés:
Érdemes a felsorolt látnivalók sorrendjében keresni a virtuális jelszavakat és a ládát.
A rejtés első pontja egy virtuális pont, mely  N 47° 55,133' E 19° 41,684' 159 m [GCPASZ-1] Egy szép fából készült tábla, mely a város történetét foglalja össze a város alapításától kezdve.
A második pont  N 47° 55,068' E 19° 41,708' 163 m [GCPASZ-2] a régi templom tartóoszlopainak a számát keresd
A harmadik pont  N 47° 55,062' E 19° 41,723' 163 m [GCPASZ-3] kiugró kerítésszakasznál a borostyán alatt.
Vigyázz a muglikra!
A jelszóképzés sorrendje: 1-2-3. ponton található jelszavak egymás után egybeírva.

Fekvése:
Pásztó város a Nyugati-Mátra lábánál, a Zagyva-folyó és a Kövecses-patak által határolt dombháton települt. Már a középkorban a város egyik területének legmagasabb pontját a templom és az apátság foglalta el, s tőlük keletre egy törttengelyű főút mellett, majd az ebből kiinduló mellék- és összekötő utak mentén terebélyesedett ki Pásztó városa. Pásztóhoz tartozik Hasznos község a tőle több kilométerre lévő külterületi lakott hellyel, Mátrakeresztessel, régebbi nevén Alsóhutával
A Zagyva-völgye az összekötő út az Alföld és a Felvidék között. Ennek középtáján jó domborzati viszonyok mellett, a vulkanikus talaj hamar a szőlőművelés egyik központja lett, amely megalapozta az ezen a tájon lévő települések sorsát.
A kellemes környezet hamar a turizmus kedvelt célpontjává tette a települést.
A Kövecses-patak felduzzasztásával kialakított Hasznosi-tározó, a Zsiló-völgy, a Mátrakeresztesről kiinduló gyalogos ösvények kellemes tájra vezetik a turistákat. Erdői a meleget kedvelő tölgyes, cser, s fentebb pedig gyertyános, bükkös elegyekből állnak. Az ipari üzemek messze vannak, levegője tiszta, kellemes. Termálvize a nyári hónapokban kellemes fürdőzést nyújt.

Története
Pásztó az évszázadok során mező- és kereskedővárosként vált ismertté. 1950 és 1983 között járási székhely volt. Jelenleg a térség kulturális és gazdasági központja. Vonzáskörzetéhez 26 település mintegy 30 ezer lakosa tartozik. A város lakóinak száma - Hasznos és Mátrakeresztes városrészekkel együtt - csaknem tízezer fő.
A kedvező természeti, földrajzi adottságok hamar alkalmassá tették a vidéket emberi megtelepedésre. Pásztó szinte az ősidőktől kezdve lakott hely, már a népvándorláskor ismert település volt. Pásztó neve valószínűleg iráni nyelvből ered, amely tábort jelent. A települést először az Anonymus krónika említi Poztuh néven.
A honfoglaló magyarok - Anonymus közlése szerint - Árpád parancsa nyomán innen indultak a nógrádi és gömöri részek meghódítására. A tatárdúlás után szerzetesek építették újjá a templomot, monostort, majorokat. A középkorban két meghatározó tényező emelte ki a települést az átlag jobbágytelepülések közül. Az egyik a ciszterci rendek idetelepítése 1190-ben III. Béla által, a másik pedig, hogy 1265-ben V. István király a kegyúrságot átruházta a Rátót nembeli Istvánra, felesége főlovászmesterére. Rátót (Rátold) leszármazottak - Tariak, Pásztóiak - hosszú századokon keresztül voltak a település életének meghatározói. Pásztó 1298-ban vásártartói jogot kapott.
Fejlődik ipara, mezőgazdasága, melyben kiemelkedő a szőlőkultúra jelentősége. Ennek emlékei a Fő úti gótikus pincék, melyek még ma is használhatók bor tárolására. Tar Lőrinc kérésére 1407. április 26-án Zsigmond király városi kiváltságlevelet adományozott Pásztónak, melyben a város lakóit, a budai polgárokkal egyenlő jogokkal ruházta fel. Kulturális központ jellegét bizonyítja, hogy egy ideig hiteles helyként működött a pásztói konvent. Középkori iskolája miatt a XV. században nevezetes volt. Pásztó fénykorát a török hódítás törte meg. Száz évig csak égett kövű falak jelzik a várost.
Az 1650-es években kezdett új élet kialakulni. I. Lipót császár adománylevelének birtokában Morvaországból érkezett ciszter-szerzetesek 1715-ben felépítették a ma is álló barokk kolostort. II. József 1787-ben bezáratta az apátságot, de utódai uralkodása alatt 1802-ben azt visszahelyezték eredeti jogaiba.
A XVIII. és XIX. században a város fejlődésére már nem jellemző a korábbi időszak dinamizmusa. A XIX. század két jelentős eseménye volt a jobbágyfelszabadítás és az 1871-es községi törvény alkalmazása, amely alapján megszűnt a település mezővárosi jogállása, visszaminősítették nagyközséggé. Az ipari forradalom elkerülte, de vasutat kapott már 1867-ben. Ez alkalmassá tette arra, hogy bekapcsolódjék az ország vérkeringésébe. A szőlőtermelést sújtó filoxéra miatt a fő jövedelmétől megfosztott településre nehéz idők jártak. A kisipar, a mezőgazdaság, az erdőgazdaság nem biztosította a lakosság eltartását. A két világháború között jelentős kisiparos réteggel bírt. A szőlő és bortermelése nem érte el a filoxéra előtti szintet.
Az 1950-es megyerendezés során Nógrád megyéhez csatolták, és azonnal járási székhely is lett. Mezőgazdasága, szőlőtermelése továbbra is meghatározta gazdaságát. Az ipar inkább a könnyűipar formájában képviseltette magát. A század elején kórház épült Pásztón. Az 50-es években a termálvíz hasznosítására strandfürdő létesült. A 60-as években lakótelep formájában növekszik lakásállománya, miközben a régi hangulatos vidéki város házai majd mind eltűnnek. Városi rangját Pásztó 1984. január 1-jén kapta vissza.

Látnivalói:
Nepomuki Szent János-szobor
A Múzeum tér mögött, az egykori Malom-patak felett átívelő barokk híd mellvédjén áll a XVIII. századból származó népies barokk Nepomuki Szent János szobor, amely fölé a restaurálását követően, rézből esővédő tetőt emeltek.

Szent Lőrinc plébániatemplom
A hegyvidéki túrák, kirándulások kedvelt kiindulási pontjaként is ismert kisváros értékes műemlékeinek legjelesebbike a 12. században Szent Lőrinc vértanú tiszteletére emelt plébániatemplom.
A támpilléres szentélyt áttörő keleti ablakok csak 1959-ben kerültek elő. Kőrácsaik finom kivitele alkotójuk tehetségét dicséri. Az egyik ablak záradékát központi elrendezésű, rózsára emlékeztető dísz tölti ki. Ez a Magyarországon teljességgel egyedülálló, Itáliára emlékeztető megoldás előkelő megrendelőre vall.
A 18. században barokk tornyot, majd szentélyt és mellékhajót építettek a templomhoz. Az északi oldalán álló, 13. századi kétszintes, hatszögletű, román stílusú építmény a Rátót család temetkezési helyéül szolgált. Alsó, eredeti részében kőfaragványokat állítottak ki.

Oskolamester háza
A műemlékövezetben lévő Oskolamester házat már 1428-ban említi oklevél. Az "oskolamester ház" a Mátra vidéken szokásos módon, kerek, görgetett patak-kövekből épült. Az egyik szoba alatt gabonatartó vermet építettek ki, melyben a régészek megtalálták egy középkori család minden használati eszközét. Az Oskolamester háza kőből épült, ilyen formán átmenetet képez a nemesi udvarházak és a parasztházak között, és ez teszi egyedülállóvá: egy mezővárosi polgár háza, melyhez hasonló nem maradt meg ilyen épségben a mai Magyarország területén.

Középkori üveghuta
Az Oskolamester házának déli oldala mellett egy 20 m hosszú, 7 m széles, két helyiségből álló kőépület maradványait tárta fel az ásatás. A falak tetejét égésréteg borította, s az égés korát 1230 tájára keltezhetjük. Az épület építését, használatát az égésréteg alatti edénytöredékek a 12. század elejére keltezik. Az ásató régész három kemencét tárt fel. Üvegszerű salakok, zöld üvegrögök és üvegmassza került elő. A laboratóriumi vizsgálatok egyértelműen igazolták, hogy e műhelyépületben üveggyártás zajlott, amelyet a 12. század elején a bencés szerzetesek folytattak, de az 1190-ben itt megtelepedett ciszterek is használták a műhelyt kb. 1230-ig; ekkortájt égett le ugyanis az épület.

Középkori kovácsműhely
Az üveghutától délre, a hajdani patak partján három helyiségből álló épület falait tárták fel. A harmadik helyiség déli falára épült rá a barokk kolostor.
Az épület déli részén egy, a kovácsmesterségnél használatos kisméretű melegítő kemencét találtak, mellette a vas kovácsolásából származó salakdarabokat, vastárgyakat, ebből következtethető, hogy a kőépület valaha kovácsműhely volt. A régészeti leletanyag a 12. század elejére keltezi építését, tehát az üveghutával együtt a bencések építették, de a ciszterciek is használták egészen az 1230 körüli tűzvészig.

Csohány Kálmán Galéria
2001. december 14-én új kiállítóhellyel bővült a múzeumkert. Ekkor nyílt meg Pásztó nagy szülöttének, Csohány Kálmán (1925-1980) grafikusművésznek az állandó kiállítása az 1870-es években épült műemléki épületben. 1990-től a városi múzeum két termében láthatta a nagyközönség Csohány Kálmán 50 rézkarcát. A galéria megnyitásával azonban a kétszeres Munkácsy díjas, érdemes művész teljes életművét, rézkarcokat, litográfiákat, egyedi rajzokat, akvarelleket, kerámiákat, azaz mintegy 150 műremeket láthatnak a látogatók. Csohány Kálmán 1980. április 2-án halt meg Budapesten. Végakaratának megfelelően a pásztói Szentlélek temetőben helyezték örök nyugalomra.

Középkori kolostor romjai
A pásztói monostorról az első adat 1138-ból származik, amikor a dömösi adománylevél a monostor apátját és Ubad nevű halastavát említi. A monostor U-alakban csatlakozott délről a templomhoz, melyet építészeti formái - elsősorban a szentély - alapján a német román kori építészethez kapcsolhatunk. III. Béla király 1190-ben ciszterci apátságot alapított Pásztón. A ciszterciek átvették a korábbi bencés apátság épületeit és a 13. század első harmadában - a nagy tűzvész után - a helyreállításkor megnagyobbították a templom szentélyét és sokszögzáródásúvá alakították.
1526-ban a pásztói szerzetesek a mohácsi csata hírére elmenekültek. Az elhagyott épületet, királyi parancsra megerősítették, de az komoly stratégiai jelentőségre nem tett szert. A királyi katonaság az ellenállást meg sem kísérelte. 1551-ben a török sereg közeledtére a várat felgyújtották és elmenekültek. A tűzvésznek a város nagy része is áldozatul esett, többek között az oskolamester háza is. A monostor épületei a 17. században elhagyatottan, romosan álltak. 1702-ben azonban a morvaországi Weelehradból visszatelepültek a ciszterek. I. Lipót császár adománylevelének birtokában 1715-1718 között felépítették a barokk kolostorépületet, mely jelenlegi arculatát az 1987 és 1989 közötti rekonstrukcióval nyerte el, amikor múzeummá alakították.

A Pásztói Múzeum állandó kiállításai:
Évmilliók üzenete Nógrádban
Megyei természettudományi kiállítás
A ciszterci rend története a középkorban
Képek Pásztó város történetéből
Rajeczky Benjamin emlékkiállítás
Csohány Kálmán Galéria
Gaál István emlékszobafree counters
Állapot: kereshető

KRW értékelés (253 db): környezet: 4.50 rejtés: 4.22 web: 4.58 átlag: 4.43

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 - kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 + igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 + a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 + van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 + szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 - el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 - GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


kredenc65 2020.09.20 15:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.99
Salgótarjáni hétvégéről hazafelé Annaa921 társaságában. Az építkezés miatt a ládát nem tudtam begyűjteni, ezúton is köszönöm a rejtő segítségét! Visszatérünk! :)

Aniko & Gyuri 2020.08.23 13:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v3.5.4]

Kalamona 2020.08.21 17:44 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 3 átlag: 4.33 súly: 2.26
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

Hogyishivják kuzin 2020.08.21 11:50 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.75
Köszönöm szépen!

Ténia 2020.08.21 11:50 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

FeldmanZ 2020.08.13 17:43 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.5.3]

nmárti 2020.07.26 14:47 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.54
Kellemes meglepetés vasárnap délután. Nagyon tetszett a település, a látnivalók és a rejtés. A láda mellett építkeznek,de a rejtő készségesen segített, amit iitt is köszönök. Nagyon tetszett, köszi a rejtést!

-1-2
-3
james 2020.07.23 18:25 - Megtaláltam
Megtaláltam. A láda mellett építkezés folyik, így azt észrevétlenül nem tudtam volna keresni. Ezúton is köszönet a rejtő segítségéért.
Sosem jártam korábban Pásztón, a hely tetszett.

Köszönöm a lehetőséget.

James
[g:hu+ 2.2.10]

Rézangyal77 2020.07.17 11:06 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.10
Megtaláltuk, köszi a játékot!

Remete 2020.07.14 11:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.61
Megtaláltuk. Köszönöm a rejtést.

bagolyvera 2020.06.26 21:43 - Megtaláltam
Ignis9cel, köszi!

Ignis9 2020.06.26 13:06 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.95
Nógrádi hosszú hétvége keretében bagolyverával. Köszönjük! :)

20200626_130203 
fkmaster 2020.05.30 16:00 - Megtaláltam KRW környezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.32
Kellemes meglepetés volt a városközpontban ez a kis múltidéző tér, sokszor átmentem már Pásztón a Mátrába menet, de nem ismertem ezt a helyet.

bm 2020.05.27 10:37 - Megtaláltam
Megtaláltam.
Köszönöm a lehetőséget.
[g:hu+ 2.1.17]

StellaDeFrász 2020.05.26 22:13 - Megtaláltam
Frászosítva! 🤡 Köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.0]

petoakos 2020.05.25 18:29 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.0]

vViktor 2020.05.25 14:09 - Megtaláltam

"De ezen a földön találtam kincset" - Republic [Geoládák v3.4.0]

kireth 2020.05.24 09:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Robogo 2020.05.16 15:03 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

kitkat0123 2020.05.16 15:03 - Megtaláltam
Mátrakerülés első szakasza során ittjartunk Robogo és fa-peti társaságában. Szeretem a Mátrát, ma jó sokat láthattuk!

Nagyon szépen köszönöm a rejtést és a munkát, amit a láda kihelyezésébe fektettél.
[Geoládák v3.3.2] [Geoládák v3.3.2]

Istvan98 2020.05.16 10:56 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.67 súly: 2.76
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.0]

utigabi60 2020.05.13 16:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Frida 2020.05.04 21:27 - Egyéb
Kedves Eltájoló!
Hálás köszönetem a javításért, a kesser társak nevében is! Remélem, hogy ez tartósabb lesz.

eltájoló 2020.05.01 17:39 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.21
A Mátrában volt dolgom a hosszú hétvégén, így gondoltam, útba ejtem ezt a kis multit. Útközben hívtam a Rejtőt, hogy egyesületi ládával tudom pótolni az eltűnt végládát. Megadta a jelszórészletet, így felkészülten értem oda. Az eredeti helyére sikerült szerintem rejteni, ami a kiugró kerítésszakasznál van, a tértől távolabbi belső sarokban, a borostyán alatt. Szerintem nem könnyű kiszúrni, remélem, tartós lesz. Betegről mostmár kereshetőre állítható.
A tér egyébként nagyon tetszett. A templom, az üveghuta, és a kolostorrom is. Az infótáblák infóit elolvastam, tetszett az egész.
Köszönöm, hogy elkalauzoltál ide.

A rejtekAz új láda
Norbee97 2020.04.29 14:08 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 4.11
Ezt nem találtam! Köszönöm a rejtést. Nem volt hiába eljönni ide. :)
Részletek és képek hamarosan.
Épp a környéken jártam, így útba ejtettem a ládát. Vagyis csak ejtettem volna, mert hogy beteg. Mindenesetre bejártam a helyet, a jelszót pedig elkértem. Ettől függetlenül egy érdekes helyet járhattam be, remélhetőleg mielőbb meggyógyul a láda. :)
Köszönöm a jelszóban a segítséget. :) [Geoládák v3.3.2]
1303.

IMG_20200429_133618IMG_20200429_133640
IMG_20200429_133916IMG_20200429_133922
IMG_20200429_133926IMG_20200429_134039
IMG_20200429_144154 

A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (476 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.