geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
Nyomtatás
2643. Pásztói múlt (GCPASZ)
Nepomuki Szent János szobor
Nepomuki Szent János szobor
Rómában található Havas Boldogasszony templom oltárképének egyetlen másolata
Rómában található Havas Boldogasszony templom oltárképének egyetlen másolata
Hatszögletű építmény a Szent Lőrinc templom mellett, időszaki kiállítással
Hatszögletű építmény a Szent Lőrinc templom mellett, időszaki kiállítással
Oskolamester háza
Oskolamester háza
Üveghuta maradványa
Üveghuta maradványa
Kolostor épülete - melyben a múzeum található - és a romkertben a Milleniumi emlékmű
Kolostor épülete - melyben a múzeum található - és a romkertben a Milleniumi emlékmű

Szélesség N 47° 55,133'
Hosszúság E 19° 41,684'
Magasság: 183 m
Megye/ország: Nógrád
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2009.10.25 10:00
Megjelenés időpontja: 2009.10.27 15:50
Utolsó lényeges változás: 2019.03.31 20:48
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+2V)
Elrejtők: Morcipók és Robocop
Felhasználó: Frida
Nehézség / Terep: 1.0 / 1.0
Megtalálások száma: 440 + 2 sikertelen + 8 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.8 megtalálás hetente


3 pontos multi, 2 virtuális ponttal és egy ládával.
1. pont: N 47° 55,133 E 19° 41,684 (159 m) koordinátánál az ismertető táblán található leírásban az első oszlop, 17. sorának második szava.
2. pont: N47° 55,068 E 19° 41,708 A régi kolostortemplom tartópilléreinek a száma.
3. pont: N 47° 55,062 E 19° 41,723 koordinátánál kiugró kerítésszakasznál talajszinten a borostyán alatt.


A ládába TravelBug helyezhető.

Megközelítése:
A város könnyen elérhető (Budapesttől 84 km) az M3-as autópályáról, Hatvannál lekanyarodva, a 21-es számú elsőrendű főközlekedési úton. Gyöngyös felől a 2408-as közúton, Szécsény felől a településtől délnyugatra a 21-es úthoz csatlakozó 2122-es közúton. Vasúton a Hatvan-Somoskőújfalu vonalon.

Ajánlott parkoló:
 N 47° 55,105' E 19° 41,746' 153 m [GCPASZ+parkoló]

A rejtés:
Érdemes a felsorolt látnivalók sorrendjében keresni a virtuális jelszavakat és a ládát.
A rejtés első pontja egy virtuális pont, mely  N 47° 55,133' E 19° 41,684' 159 m [GCPASZ-1] Egy szép fából készült tábla, mely a város történetét foglalja össze a város alapításától kezdve.
A második pont  N 47° 55,068' E 19° 41,708' 163 m [GCPASZ-2] a régi templom tartóoszlopainak a számát keresd
A harmadik pont  N 47° 55,062' E 19° 41,723' 163 m [GCPASZ-3] kiugró kerítésszakasznál a borostyán alatt.
Vigyázz a muglikra!
A jelszóképzés sorrendje: 1-2-3. ponton található jelszavak egymás után egybeírva.

Fekvése:
Pásztó város a Nyugati-Mátra lábánál, a Zagyva-folyó és a Kövecses-patak által határolt dombháton települt. Már a középkorban a város egyik területének legmagasabb pontját a templom és az apátság foglalta el, s tőlük keletre egy törttengelyű főút mellett, majd az ebből kiinduló mellék- és összekötő utak mentén terebélyesedett ki Pásztó városa. Pásztóhoz tartozik Hasznos község a tőle több kilométerre lévő külterületi lakott hellyel, Mátrakeresztessel, régebbi nevén Alsóhutával
A Zagyva-völgye az összekötő út az Alföld és a Felvidék között. Ennek középtáján jó domborzati viszonyok mellett, a vulkanikus talaj hamar a szőlőművelés egyik központja lett, amely megalapozta az ezen a tájon lévő települések sorsát.
A kellemes környezet hamar a turizmus kedvelt célpontjává tette a települést.
A Kövecses-patak felduzzasztásával kialakított Hasznosi-tározó, a Zsiló-völgy, a Mátrakeresztesről kiinduló gyalogos ösvények kellemes tájra vezetik a turistákat. Erdői a meleget kedvelő tölgyes, cser, s fentebb pedig gyertyános, bükkös elegyekből állnak. Az ipari üzemek messze vannak, levegője tiszta, kellemes. Termálvize a nyári hónapokban kellemes fürdőzést nyújt.

Története
Pásztó az évszázadok során mező- és kereskedővárosként vált ismertté. 1950 és 1983 között járási székhely volt. Jelenleg a térség kulturális és gazdasági központja. Vonzáskörzetéhez 26 település mintegy 30 ezer lakosa tartozik. A város lakóinak száma - Hasznos és Mátrakeresztes városrészekkel együtt - csaknem tízezer fő.
A kedvező természeti, földrajzi adottságok hamar alkalmassá tették a vidéket emberi megtelepedésre. Pásztó szinte az ősidőktől kezdve lakott hely, már a népvándorláskor ismert település volt. Pásztó neve valószínűleg iráni nyelvből ered, amely tábort jelent. A települést először az Anonymus krónika említi Poztuh néven.
A honfoglaló magyarok - Anonymus közlése szerint - Árpád parancsa nyomán innen indultak a nógrádi és gömöri részek meghódítására. A tatárdúlás után szerzetesek építették újjá a templomot, monostort, majorokat. A középkorban két meghatározó tényező emelte ki a települést az átlag jobbágytelepülések közül. Az egyik a ciszterci rendek idetelepítése 1190-ben III. Béla által, a másik pedig, hogy 1265-ben V. István király a kegyúrságot átruházta a Rátót nembeli Istvánra, felesége főlovászmesterére. Rátót (Rátold) leszármazottak - Tariak, Pásztóiak - hosszú századokon keresztül voltak a település életének meghatározói. Pásztó 1298-ban vásártartói jogot kapott.
Fejlődik ipara, mezőgazdasága, melyben kiemelkedő a szőlőkultúra jelentősége. Ennek emlékei a Fő úti gótikus pincék, melyek még ma is használhatók bor tárolására. Tar Lőrinc kérésére 1407. április 26-án Zsigmond király városi kiváltságlevelet adományozott Pásztónak, melyben a város lakóit, a budai polgárokkal egyenlő jogokkal ruházta fel. Kulturális központ jellegét bizonyítja, hogy egy ideig hiteles helyként működött a pásztói konvent. Középkori iskolája miatt a XV. században nevezetes volt. Pásztó fénykorát a török hódítás törte meg. Száz évig csak égett kövű falak jelzik a várost.
Az 1650-es években kezdett új élet kialakulni. I. Lipót császár adománylevelének birtokában Morvaországból érkezett ciszter-szerzetesek 1715-ben felépítették a ma is álló barokk kolostort. II. József 1787-ben bezáratta az apátságot, de utódai uralkodása alatt 1802-ben azt visszahelyezték eredeti jogaiba.
A XVIII. és XIX. században a város fejlődésére már nem jellemző a korábbi időszak dinamizmusa. A XIX. század két jelentős eseménye volt a jobbágyfelszabadítás és az 1871-es községi törvény alkalmazása, amely alapján megszűnt a település mezővárosi jogállása, visszaminősítették nagyközséggé. Az ipari forradalom elkerülte, de vasutat kapott már 1867-ben. Ez alkalmassá tette arra, hogy bekapcsolódjék az ország vérkeringésébe. A szőlőtermelést sújtó filoxéra miatt a fő jövedelmétől megfosztott településre nehéz idők jártak. A kisipar, a mezőgazdaság, az erdőgazdaság nem biztosította a lakosság eltartását. A két világháború között jelentős kisiparos réteggel bírt. A szőlő és bortermelése nem érte el a filoxéra előtti szintet.
Az 1950-es megyerendezés során Nógrád megyéhez csatolták, és azonnal járási székhely is lett. Mezőgazdasága, szőlőtermelése továbbra is meghatározta gazdaságát. Az ipar inkább a könnyűipar formájában képviseltette magát. A század elején kórház épült Pásztón. Az 50-es években a termálvíz hasznosítására strandfürdő létesült. A 60-as években lakótelep formájában növekszik lakásállománya, miközben a régi hangulatos vidéki város házai majd mind eltűnnek. Városi rangját Pásztó 1984. január 1-jén kapta vissza.

Látnivalói:
Nepomuki Szent János-szobor
A Múzeum tér mögött, az egykori Malom-patak felett átívelő barokk híd mellvédjén áll a XVIII. századból származó népies barokk Nepomuki Szent János szobor, amely fölé a restaurálását követően, rézből esővédő tetőt emeltek.

Szent Lőrinc plébániatemplom
A hegyvidéki túrák, kirándulások kedvelt kiindulási pontjaként is ismert kisváros értékes műemlékeinek legjelesebbike a 12. században Szent Lőrinc vértanú tiszteletére emelt plébániatemplom.
A támpilléres szentélyt áttörő keleti ablakok csak 1959-ben kerültek elő. Kőrácsaik finom kivitele alkotójuk tehetségét dicséri. Az egyik ablak záradékát központi elrendezésű, rózsára emlékeztető dísz tölti ki. Ez a Magyarországon teljességgel egyedülálló, Itáliára emlékeztető megoldás előkelő megrendelőre vall.
A 18. században barokk tornyot, majd szentélyt és mellékhajót építettek a templomhoz. Az északi oldalán álló, 13. századi kétszintes, hatszögletű, román stílusú építmény a Rátót család temetkezési helyéül szolgált. Alsó, eredeti részében kőfaragványokat állítottak ki.

Oskolamester háza
A műemlékövezetben lévő Oskolamester házat már 1428-ban említi oklevél. Az "oskolamester ház" a Mátra vidéken szokásos módon, kerek, görgetett patak-kövekből épült. Az egyik szoba alatt gabonatartó vermet építettek ki, melyben a régészek megtalálták egy középkori család minden használati eszközét. Az Oskolamester háza kőből épült, ilyen formán átmenetet képez a nemesi udvarházak és a parasztházak között, és ez teszi egyedülállóvá: egy mezővárosi polgár háza, melyhez hasonló nem maradt meg ilyen épségben a mai Magyarország területén.

Középkori üveghuta
Az Oskolamester házának déli oldala mellett egy 20 m hosszú, 7 m széles, két helyiségből álló kőépület maradványait tárta fel az ásatás. A falak tetejét égésréteg borította, s az égés korát 1230 tájára keltezhetjük. Az épület építését, használatát az égésréteg alatti edénytöredékek a 12. század elejére keltezik. Az ásató régész három kemencét tárt fel. Üvegszerű salakok, zöld üvegrögök és üvegmassza került elő. A laboratóriumi vizsgálatok egyértelműen igazolták, hogy e műhelyépületben üveggyártás zajlott, amelyet a 12. század elején a bencés szerzetesek folytattak, de az 1190-ben itt megtelepedett ciszterek is használták a műhelyt kb. 1230-ig; ekkortájt égett le ugyanis az épület.

Középkori kovácsműhely
Az üveghutától délre, a hajdani patak partján három helyiségből álló épület falait tárták fel. A harmadik helyiség déli falára épült rá a barokk kolostor.
Az épület déli részén egy, a kovácsmesterségnél használatos kisméretű melegítő kemencét találtak, mellette a vas kovácsolásából származó salakdarabokat, vastárgyakat, ebből következtethető, hogy a kőépület valaha kovácsműhely volt. A régészeti leletanyag a 12. század elejére keltezi építését, tehát az üveghutával együtt a bencések építették, de a ciszterciek is használták egészen az 1230 körüli tűzvészig.

Csohány Kálmán Galéria
2001. december 14-én új kiállítóhellyel bővült a múzeumkert. Ekkor nyílt meg Pásztó nagy szülöttének, Csohány Kálmán (1925-1980) grafikusművésznek az állandó kiállítása az 1870-es években épült műemléki épületben. 1990-től a városi múzeum két termében láthatta a nagyközönség Csohány Kálmán 50 rézkarcát. A galéria megnyitásával azonban a kétszeres Munkácsy díjas, érdemes művész teljes életművét, rézkarcokat, litográfiákat, egyedi rajzokat, akvarelleket, kerámiákat, azaz mintegy 150 műremeket láthatnak a látogatók. Csohány Kálmán 1980. április 2-án halt meg Budapesten. Végakaratának megfelelően a pásztói Szentlélek temetőben helyezték örök nyugalomra.

Középkori kolostor romjai
A pásztói monostorról az első adat 1138-ból származik, amikor a dömösi adománylevél a monostor apátját és Ubad nevű halastavát említi. A monostor U-alakban csatlakozott délről a templomhoz, melyet építészeti formái - elsősorban a szentély - alapján a német román kori építészethez kapcsolhatunk. III. Béla király 1190-ben ciszterci apátságot alapított Pásztón. A ciszterciek átvették a korábbi bencés apátság épületeit és a 13. század első harmadában - a nagy tűzvész után - a helyreállításkor megnagyobbították a templom szentélyét és sokszögzáródásúvá alakították.
1526-ban a pásztói szerzetesek a mohácsi csata hírére elmenekültek. Az elhagyott épületet, királyi parancsra megerősítették, de az komoly stratégiai jelentőségre nem tett szert. A királyi katonaság az ellenállást meg sem kísérelte. 1551-ben a török sereg közeledtére a várat felgyújtották és elmenekültek. A tűzvésznek a város nagy része is áldozatul esett, többek között az oskolamester háza is. A monostor épületei a 17. században elhagyatottan, romosan álltak. 1702-ben azonban a morvaországi Weelehradból visszatelepültek a ciszterek. I. Lipót császár adománylevelének birtokában 1715-1718 között felépítették a barokk kolostorépületet, mely jelenlegi arculatát az 1987 és 1989 közötti rekonstrukcióval nyerte el, amikor múzeummá alakították.

A Pásztói Múzeum állandó kiállításai:
Évmilliók üzenete Nógrádban
Megyei természettudományi kiállítás
A ciszterci rend története a középkorban
Képek Pásztó város történetéből
Rajeczky Benjamin emlékkiállítás
Csohány Kálmán Galéria
Gaál István emlékszobafree counters
Állapot: beteg

Értékelés: értékelés (242 db): környezet: 4.49 rejtés: 4.22 web: 4.59 átlag: 4.43

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 - kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 + igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 + a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 + jellemző-e GPS-t valószínűleg zavaró sűrű erdő, magas sziklafal?
 + szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 - el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 - GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


VenTOmi 2019.07.09 15:30 - Megtaláltam
Kirándulásunk alkalmával Pásztóra is eljöttünk! Kérnék egy elfogadást a képek alapján! Köszi a rejtést!

[Jóváhagyta: Frida, 2019.07.20 16:08]

9A608C03-48F1-4C55-9823-B614D916C421A0330E0D-3C5E-46C6-BEFB-A6B0876E2D5B
9BD6F163-90B1-4870-913A-C427C803E749CBBF981D-CD0D-4416-B82B-4519BEBBBA6E
golyakr 2019.03.31 09:24 - Megtaláltam
A láda szerintem nincs a helyén, később töltök fel képeket a találat elfogadásához. Köszönöm [Geoládák v2.2.5]

A helyszín nagyon tetszett! Szépnek és kulturáltnak látszó arcát mutatta a terület, kár lett volna kihagyni. Sajnos logokat nem olvastam, csak a státuszt, miszerint kereshető. Az általam gondolt és koo alapján mutatott "zugokat" átkutattam, eredménytelenül. Szeretném kérni a találat elfogadását a képek alapján. Ha szükséges, trackloggal is meg tudom erősíteni ottjártam. Köszönöm!

[Jóváhagyta: Frida, 2019.03.31 20:47]

IMG_20190331_092130IMG_20190331_091157
IMG_20190331_090809IMG_20190331_090737
kingajani 2019.03.15 10:59 - Megtaláltam
Március 15 -én szerettük volna ezt a ládát is begyűjteni. A borostyán átfésülése sajnos nem hozott sikert. Kérem fénykép alapján elfogadni.

[Jóváhagyta: Frida, 2019.03.31 21:58]

IMG_20190315_111357IMG_20190315_111409
aknitram 2019.03.15 10:57 - Megtaláltam
Már a helyszínen vettük észre, hogy mások sem jártak szerencsével, pedig akár újra is rejthettük volna, ha felkészülve érkezünk. Ettől függetlenül nagyon tetszett a környék. Kérném jelszó nélkül elfogadni a találatot. [g:hu 1.6.2]

[Jóváhagyta: Frida, 2019.03.31 20:46]

20190315_111346 
anettx 2019.03.10 09:51 - Megtaláltam
TFTC!
Először a ládát kerestem, hátha...sajnos nem lett meg.
A másik két jelszórész miatt már nem törtem össze magam, inkább csak fotózgattam.
Tetszett amit láttam!
Kérek szépen jelszó nélküli elfogadást.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2019.04.14 16:13]

gcpasz-DSC00356gcpasz-DSC00363
gcpasz-DSC00353 
somga 2019.03.08 17:00 - Megtaláltam
Sajnos csak a keresgélést követően néztem meg a logokat, és akkor szembesültem, hogy mások sem találták meg a ládát. A tábla és a pillérek mint jelszórészletek megvannak. A képek alapján szeretném kérni a találat elfogadását. Köszönöm.

[Jóváhagyta: Frida, 2019.03.31 20:45]

 
Green Eye 2019.02.16 14:30 - Megtaláltam
Az első két pont simán meglett, de a láda valóban nincs a helyén. A képek alapján kérem a találat elfogadását. Köszi a rejtést!

EmesESE 2019.02.09 13:30 - Megtaláltam
Eger fele haladva jártuk végig a rejtes pontjait. A borostyán alatt mi sem találtuk meg a ládát. A Rejtőt próbáltuk hívni, de nem volt elérhető.
A Csibe cukrászdában kárpótoltak magunkat, ahol az ország tortai közül többet megkostoltunk.
Kérem a feltöltött képek alapján a találat elfogadasat

[Jóváhagyta: Frida, 2019.02.10 09:40]

E571113C-9BAA-4A3B-A392-3479B966D8FD6DAF79F0-7DD1-4414-A3FA-BD5EA5AD2176
6CF2DABF-9F0E-46BA-93AC-0005E5B011FB907BA1EB-6B15-4A74-B0F1-58A5F1CE8EE2
C44C07DF-9141-48BD-B26A-996C233872DB 
gyoppka 2019.01.13 15:14 - Megtaláltam
A harmadik pontot nem talaltam meg, szerintem megint elvittek, de Frida segitsegevel megvan a jelszo utolso reszlete. Koszonom a segitseget!

Bl4st3r & Amy 2018.12.29 22:21 - Egyéb
Piros kereszt A láda meggyógyult! Hurrá!! Köszönöm! Üdv: ládadoki

Fringilla és Kuglóf 2018.11.16 12:06 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést.

Frida 2018.11.06 04:39 - Egyéb
Kedves Attibati kessertársunk pótolta a ládát, köszönettel!

Újra kereshető, kellemes időtöltést!

Bogi és Bálint 2018.08.26 10:48 - Megtaláltam
A láda sajnos nem lett meg de a jelszó hiányzó része az előző logokból kitalálható . Köszönjük.

Kogerj 2018.08.14 17:30 - Megtaláltam
Tudtam,hogy beteg a láda,de a Kéktúra szállásunk a városban volt. Kicsit körülnéztünk. Nagyon szép rendezett a helyszín,megnéztünk mindent,olvastunk,számoltunk, a harmadik pontot is megtaláltuk,üresen. Azért próbálkozom,talán a képek alapján elfogadható a találat, ha nem volt egy szép városi sétánk aminek a végén sikerült jól megázni.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2018.10.20 19:52]

IMG_20180814_165541IMG_20180814_165733
IMG_20180814_165929IMG_20180814_165951
IMG_20180814_165956IMG_20180814_170300
IMG_20180814_190145 
nazso.oszan 2018.07.27 10:00 - Megtaláltam
Nem készültünk erre a ládára, így nem tudtuk meggyógyítani. Épp csak átutazóban álltunk meg Pásztón, kicsit körülnézni.
Nagyon tetszett a középkori műemlékegyüttes, megérdemli a ládát.
A jelszó 3. részét kitaláltuk Frida bejegyzése alapján.
Köszönjük a rejtést.

20180726_09583620180726_100950
Maclura 2018.07.15 08:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.89
Nyári bringatúra Pásztón át.
Sajnos csak a megrongált rejtést találtam meg.
A városon belüli romkert hangulata elnyerte a tetszésemet.
Köszönöm, hogy megmutattad.

[Jóváhagyta: Frida, 2019.01.02 19:12]

20180715_08063120180715_080706
20180715_08161520180715_081633
J&J(jppj) 2018.07.14 08:10 - Megtaláltam
Lásd Wilka 74 logját, akikkel együtt kerestük...
A helyszinről a rejtőnek privát mailt küldünk.

[Jóváhagyta: Frida, 2018.07.16 20:20]

Wilka74 2018.07.14 08:09 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.84
EmiGrant szülinapi túrája elött megtekintettük a helyet. Nem mondanám hogy a láda helyén sz...t se találtunk, de ládát nem. JPPJ-ék is keresték, nem találták, egyértelműen beteg. Köszönjük a rejtést, a hely bemutatását.

Emerich63 2018.07.10 19:02 - Megtaláltam
Az egyes és a kettes pont renben meglett. A harmadik pont (a láda helye) is elég egyértelműnek látszik, viszont a falban a láda helyett két zacskó becsomagolt kakit találtunk... ha jó helyen kerestünk.... minden esetre a becsomagolt dolog valószínűleg szándékosságra utal. Mert egyébkénk ki csomagolná be nejlon zacskóba a dolgot ha nem kitolásból. A két jelszóreszletet elküldtem a rejtőnek és a feltöltött fotók alapján kérem az esetleges találat elfogadását.
A láda helyének pontjában pedig csak bízni tudok hogy mi tévedtünk.... [Geoládák v2.2.4]

[Jóváhagyta: Frida, 2018.07.12 13:08]

20180710_11024420180710_111710
20180710_111641 
stmester 2018.07.10 15:40 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtői segítséget, végül kitaláltam a harmadik részt. A kakit én is láttam.

IMG_20180710_152813IMG_20180710_153641

A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (450 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (20 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]

[impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
turistautak.hu