geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
2480. Debreceni csata (GCDECS)

Az obeliszk távolról

Az obeliszk távolról

... és közelről

... és közelről

Emléktábla

Emléktábla

Nagysándor József laktanya

Nagysándor József laktanya

A laktanya névadója

A laktanya névadója

A honvédsír távolról

A honvédsír távolról

És közelről

És közelről

Ilyeneket láthatsz a láda közelében

Ilyeneket láthatsz a láda közelében

A rejtek távolabbról...

A rejtek távolabbról...

A rejtek közelebbről...

A rejtek közelebbről...
Szélesség N 47° 32,866'
Hosszúság E 21° 35,078'
Magasság: 110 m
Megye/ország: Hajdú-Bihar
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2009.06.27 11:30
Megjelenés időpontja: 2009.07.01 10:10
Utolsó lényeges változás: 2012.11.19 20:42
Utolsó változás: 2012.11.24 17:34
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+2V)
Elrejtők: M.Sasa
Felhasználó: M.Sasa
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 530 m
Megtalálások száma: 272 + 1 sikertelen + 8 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetenteWAP
: 3 pontos multi
1. A villámhárító hány ponton van az emlékműhöz fogatva?
2. Hány rácsos ablak van az emléktábla és a toborzó iroda ajtaja között?
3. Jelszórészlet a ládában található, amely egy tuskósor tuskója tövében van, 23x19x4cm-es konyhai mikróedény.
A teljes jelszó a jelszórészletek egybeírva.

A ládába TravelBug nem helyezhető.

Eredetileg csak a honvédsírhoz szerettem volna egy hagyományos ládát rejteni, de nem találtam elég anyagot hozzá, ezért bővítettem virtuális pontokkal.

Ezúton is megköszönöm FTom-nak és FyG-nek a hasznos információkat.

 A debreceni csata

"1849 aug. 2. a magyar szabadságharc egyik utolsó ütközete. Görgey a Hegyalja vidékein folytatott harcok után délkelet felé vonult seregével, hogy a Berettyó vonalán ujabb biztos állást foglalhasson. A muszka sereg levonulási szándékával nem voltak tisztában, a fővezér azt hitte, hogy Paskievics nem Debrecen felé, hanem Tisza-Füredtől a Tiszán felfelé indítja hadát. E szerint maga a 3. és 7. hadtestekkel Nagy-Kállón és Nyir-Adonyon vonult Vámos Pércsre, hol aug. 2. táborozott, az 1. hadtestnek pedig mint oldalvédnek Hadházon és Debrecen felé kellett mennie. A hadtest vezére, Nagysándor József tábornok azt az utasítást vette, hogy az ellenség erősebb támadása esetén vonuljon vissza, különben pedig aug. 2. álljon meg Debrecenben. Nagysándor még aug. 1. értesült, hogy Balmazujvárosnál 15000-nyi orosz had áll, de ezt nem tartotta elegendő oknak a menetterv megváltoztatására. Nagyobb baj volt az, hogy az ellenség támadása aug. 2. déltájban a magyarokat meglepte. Nagysándor tisztjeivel épen a város által rendezett diszebéden vett részt, midőn az első ágyulövések behallatszottak. Nem is egy orosz hadosztály támadott, hanem maga a fősereg, Paskievics alatt, körülbelül 50000 ember és mint mondják, a kukoricások akadályozták meg a magyarokat az ellenséges haderő teljes áttekintésében. Ily tulnyomó erővel szemben a magyar ellenállás nem tarthatott soká. Csak a huszárság bátor támadása akadályozta meg a hadtest teljes megsemmisítését. Igy is a 7500-nyi csapat majd 2000 embert vesztett, többnyire foglyokat. Az orosz sebesültek közt volt Kupsianov tábornok, kinek lábát ellőtték. A D. egyik szomoru állomása volt a magyar seregnek a Világos és Arad felé vivő uton. Görgey magatartását, ki a csata alatt Vámospércsen mozdulatlanul állott, nagyon megtámadták, különösen szemére vetették, hogy Nagy Sándort, kit nem kedvelt, magánboszuból hagyta magára. De minthogy a hadtest vezére meglepetett és utasítása ellen harcolt, Görgey leginkább csak azon vád ellen védekezik, miképen bizhatta az oldalvédet arra a tábornokra, kinek magaviseletével az egész visszavonulás alatt sohase volt megelégedve és kit addig is több végzetes mulasztással vádoltak. V. ö. Horváth M. függ. harci tört. III. 431-435. Görgey, Mein Leben u. Wirken II. 325-330. A D. költői leirása megvan Jókai «Még sem lett belőle tekintetes asszony» cimü novellájában."
Forrás: Pallas Nagylexikon

1. pont
Nagysándor József Emlékoszlop:
A Balmazújvárosi út mellett, a Köntösgáton egy kurgánon (halmon) áll a debreceni csata (1849. aug. 2.) emlékére. A tábornok által vezetett 13 000-es serege vette fel a harcot Paszkievics cári tábornok 80 000-es orosz haderejével.
1899. augusztus 2-án vörös sajtolt téglából obeliszket avattak fel. Emléktábláján olvasható: "E halomról vezényelte Nagy Sándor József honvéd tábornok 1849. augusztus 2-án a Szabadságért hősi elszántsággal küzdő honvéd csapatot, a tízszerte nagyobb orosz haderővel szemben. A csata elveszett, de hős honvédeink emléke örökké élni fog."
Nagysándor József életrajza
Katonai szolgálatát a császári hadseregben kezdte, 1823-tól előbb az ötödik, majd a második huszárezredben szolgált. 1844-ben nyugállományba vonult. 1848-ban ismét szolgálatba állt a magyar hadseregben, őrnagyi kinevezést nyert a Pest vármegyei lovas nemzetőrségnél. A déli harcokban való kiváló teljesítményéért előbb alezredessé majd ezredessé léptették elő. Damjanich Jánossal együtt Kiss Ernő lemondását sürgette. Amikor Damjanich János átvette a bánsági hadtestet, a lovasdandár parancsnoka lett. Először az 1849. március 5-i szolnoki csatában szétvert ellenség maradványait üldözte. Az ütközetben tanusított hősiességéért 2. osztályú érdemjellel tüntették ki. Részt vett a nagysarlói, majd április 26-án a komáromi csatában is. Ezután Torontál vármegyébe vonult, ahol október-decemberben sikeresen akadályozta meg az aradi és a temesvári osztrák helyőrségek érintkezését. 1849 januárjában Kiss Ernővel részt vett Pancsova megtámadásában is. Damjanich Duna-Tisza közti harmadik hadtestével együtt részt vett a szolnoki, tápióbicskei, isaszegi és váci csatákban, ekkor (április 5-én) tábornokká léptették elő. Görgey Artúr táborában harcolt Buda ostromában. Az ószőnyi csatában mint utóvéd játszott szerepet. A tokaji átkelés után megütközött a hatszoros túlerőben lévő cári sereggel, amelytől vereséget szenvedett. Görgeyhez Nagyváradon csatlakozott, seregeivel Schlickkel készült megütközni, de Görgey parancsa ebben megakadályozta. Amikor tisztjeivel Lugosnál Bem seregeihez akart csatlakozni, megjelent a Görgey diktátorságáról szóló proklamáció, így ő követte Görgeyt Világosra, ahol letette a fegyvert. Nem tartozott a Görgeyt támogató tisztek közé, többször is felhívta Kossuth Lajos figyelmét a szemmel tartására. A hadtanácsban kijelentette: "hogyha valaki diktátorrá akarna lenni, ő Brutusává válnék". Aradon kötél általi halálra ítélték, kilencedikként végezték ki (ötödik volt a kötél által kivégzettek sorában).
Forrás: Internet

Az 1. jelszórészlet:
 N 47° 32,866' E 21° 35,078' 110 m [GCDECS-1] a villámhárító hány ponton van az emlékműhöz fogatva (2 számjegy)?

Megközelítés autóval: Debrecenből a 33-es úton kell kimenni, a vasúti átjáró után  N 47° 32,557' E 21° 35,302' parkoló-jában.
Megközelítés kerékpárral: a 33-as út mentén található kerékpárutat javaslom.

Az emlékműtől 250m-re található az I. világháborúban kolerában elhunyt orosz hadifogjok sírkert-je (Orosz hadifogoly temető).
Útban a 2. pont felé kis kitérővel felkereshető a honvédtemető ládája: GCHOSI.

2. pont
A debreceni csata emlékműve:
A Péterfia u. 58. sz. alatt a hadkiegészítő parancsnokság épületének falán elhelyezett képzőművészeti alkotás az 1849. augusztus 2-án a város nyugati határában lezajlott debreceni csatára emlékeztet. Alkotó: Sebestyén Sándor.
Forrás: Internet

A 2. jelszórészlet:
 N 47° 32,314' E 21° 37,517' 110 m [GCDECS-2]
hány rácsos ablak van a földszinten az emléktábla és a toborzó iroda ajtaja között (1 számjegy)?

Az épület közelében a GPS félrevezethet! A jobb oldali táblát keresd, lásd a fényképet.

3. pont
Szarka kapitány sírja (Honvédsír emlékmű):
Az 1849-es debreceni csata után, az életben maradt honvédek közül több ezren fogságba estek, vagy menekülés közben veszítették életüket üldözőiktől, mint Szarka kapitány. Sírjára 1930-ban emlékművet helyeztek el.
A Bocskai István Bajtársi Egyesület vállalt védnökséget az emlékmű felett.
Forrás: Internet

Az emlékmű a Hosszúpályi felé vezető út mellett látható  N 47° 28,178' E 21° 39,927' (térkép).


A 3. jelszórészlet:

A ládában  N 47° 28,147' E 21° 39,873' 117 m [GCDECS-3] amely 90 méterre található az emlékműtől délnyugati irányban az út túloldalán az erdőben. 23x19x4cm-es konyhai mikróedény, amely egy tuskóitól nagyrészt megfosztott tuskósor tuskója tövében van elrejtve fekete szemetes zsákban, ágakkal és avarral álcázva. Belefér egy CD.

Az emlékmű megközelítése autóval: Debrecenből a 47-es úton kell kimenni, 5,4km-nél lefordulni a Hosszúpályi felé vezető útra és elmenni az utat keresztező piros rom Piros rom jelzésig. A Kurucz Kft. felé (tábla jelzi) balra lefordulva lehet parkolni a jelzett úton, ami kővel van leszórva és elég széles.

Megközelítés kerékpárral: a 47-as út mentén található kerékpárutat javaslom a hosszúpályi leágazásig. Egy másik lehetőség a homokkerti felüljáró után a 2. lámpánál (a sineknél) balra fordulni a Monostorpályi útra, a kerékpárúton elmenni a Pacikert utcáig, ahonnan a piros rom Piros rom jelzésen lehet a honvédsírhoz jutni.

A teljes jelszó: az egyes pontokon található jelszórészletek egybeírva (12 karakter).

Az 1. és 3. pont közötti távolság 14,5km, amelyből 8,7km jelzett kerékpárút-on is megtehető és a 2. pont kis kitérővel érinthető, 290m-re van a kerékpárúttól.
A Turistautak.hu-t is használhatod, az pontosabb, de ott nem láttam utcaneveket.

Sok sikert a kereséshez!

Érdemes megnézni a 2.5km-re található Vekeri-tavat, amely mellett található a GCVETO. Az ugyancsak 2.5km-re található Paripa Csárdában jókat lehet enni.

Link játékos kedvűeknek:
1848 - stratégiai játék
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (176 db): környezet: 4.28 rejtés: 4.29 web: 4.56 átlag: 4.38

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 - különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 - település belterületén van a láda?
 - van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 - kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 + igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


anettnori 2020.08.08 08:33 - Megtaláltam
Megvan! [g:hu 1.6.5]

kertimi 2020.07.10 14:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Tanohun 2020.07.10 13:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

dobozipatikus 2020.06.26 14:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

g-tabe 2020.06.26 11:03 - Megtaláltam
Megvan, köszi!

kitkat0123 2020.05.22 23:45 - Megtaláltam
Hajdú-Bihari kalandozások során itt jártunk Robogo es tabletta társaságában. Nyíregyháza, Debrecen, Hajdúszoboszló környékével ismerkedtünk, közben sok érdekes helyet is felkerestünk, hus és comos ládákat is kerestünk.

Nagyon szépen köszönöm a rejtést és a munkát, amit a láda kihelyezésébe fektettél.

A villámhárítók szamolásával este a sötétben bénáztunk egy sort, de rejtői megerősítéssel sikerült logolni.[Geoládák v3.3.2]

tabletta 2020.05.22 18:55 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4a]

Robogo 2020.05.22 18:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

DonPepe 2020.04.27 18:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.09
Köszönjük a rejtést, megtaláltuk.

Üdv Réka és Pepe

sanzi89 2020.04.09 13:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.67 súly: 3.94
Két részletben, szenvedősen meglett.
Az első ponton a számolósdi számomra inkább tippelősdni volt, na mindegy.
Az ablakos pont is megtréfálhatja az embert, mert két lehetséges tábla is van a helyszínen, de az ajtóhoz közelebbi, a beszúrt képeken lévő a megoldás.
A láda rendben van.
Mindegy, túl vagyok rajta.

traxx 2020.04.08 17:32 - Megtaláltam
?

Szamoa 2020.04.05 09:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Dino String Quartet 2020.03.15 12:00 - Megtaláltam
A kvintetté bővült Dínó-kvartett napsütéses találata! Nagyon köszönjük!

Az ötödik dínóvalA fák az égig nyúlnak
melinya 2020.01.01 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.03
"A csata elveszett, de hős honvédeink emléke örökké élni fog." Köszönjük, hogy megmutattad :-) [g:hu 1.6.4]

SziaHello 2019.10.14 10:22 - Megtaláltam
WauTeammel egy szuper őszi Debrecen összes ládáját becserkésző napi túra alkalmával! :)
Köszönöm a rejtő segítségét, a villámhárítós feladatot vaksötétben nem igazán sikerült megszámolnunk, továbbá, aki sötétben áll neki, vigyen erős elemlámpát!
Köszönjük a rejtést!

Gyömi 2019.09.13 14:07 - Megtaláltam
Köszönjük!

Sherlockné 2019.08.01 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.67 súly: 2.70
Megtaláltam, ne fekete zsákot keress, hanem fehéret!

sogor36 2019.07.25 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.99
Köszi a rejtést.

csehipest 2019.07.23 11:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.06
Köszi!

KTamas51 2019.06.29 11:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

esztelneki 2019.06.22 21:40 - Megtaláltam
Rekkenő hőségben Debrecen környéki bringázás közben megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

nfmate 2019.05.16 18:59 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.51
Két részletben teljesítve. Végül a rejtő segítségét is kellett kérnem, mert úgy fest, hogy elfelejtettem számolni :). Köszönöm neki, és a helyek végigjárása is tetszett.

aknitram 2019.04.14 09:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! :) [g:hu 1.6.2y]

kingajani 2019.04.14 09:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

VP 2019.04.12 09:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.61
Esős reggel, így gyors találatok.
Szombaton tájfutó hosszútávú országos bajnokság Nagykálló-Harangodon. Előtte-utána ládázás.

 
fg0014 2019.03.27 16:08 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.69
Végre megvan!

pgyp 2019.03.26 16:31 - Megtaláltam
Megvagy! [g:hu 1.6.0]

delfin 2019.03.19 11:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

Váradi Csaba 2019.03.07 18:59 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Lacipap 2019.03.01 11:57 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.06
Megtaláltam!
Igazából a két első pontot már 2018-ban megtaláltam. A záró ládára a mai napon került sor.
Ismerősök látogatása közben ebéd előtt jutott egy kis idő ládák keresgélésére is.
Köszönöm az elrejtőnek!

 
Kiaribua 2019.02.09 12:15 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést.
A villámhárítóhoz a rejtő segítségét kértük. Az utánunk jövőknek: a legaljától a legtetejéig mindent számoljatok bele és a lehető legnagyobb szám a megoldás. (Ez látszólag felesleges tanács, de a számolós feladatoknál gyakran bizonytalan az ember.)

gabor03 2018.12.02 10:27 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Pantya 2018.12.02 10:27 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

emiGrant 2018.11.29 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.25
Az ilyen történelmi emlékezések mindig jó tárgyai egy geoládának. Az elmúlt pár évben többször jártunk errefelé, végre ma be lett gyűjtve az összes pont. Köszi a rejtést!

-4-3
-2-1
álomfogók 2018.11.10 16:25 - Megtaláltam
A Földrajzi Konferencia zárásaként egy kis geotúrázás keretében a három, eddig meg nem talált debreceni ládát terveztem be: GCVTSY - GCdknh - GCDECS
A második ponthoz még reggel sétáltam el, az utolsóként felkeresett harmadiknál az utolsó fénysugarak segítettek.

rajho 2018.11.04 15:12 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.05
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

FogarasiRenáta 2018.10.23 09:59 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :) [Geoládák v2.2.5]

Szabi82 2018.10.23 05:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

SandorCsaba 2018.08.17 19:20 - Megtaláltam
Köszi a rejtést! :)

Pogánypeti 2018.08.01 14:51 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.12
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget. A többit majd otthonról... :) [g:hu 1.5.4]
Úgylátszik ma csupa "nemszép" helyeken jártam (kivéve GCMTU4)...
Debrecenben régóta már csak ez, és a GCdknh multi volt az, amelyeket még nem kerestem meg, ill. a GCVTSY hagyományos, ami nemrég jelent meg. A multik pontjait és a GCVTSY-t egy előre eltervezett logikus útvonalon kerestem fel, majd miután végeztem, következett a GCMTU4. A ládák és a virtuális jelszótöredékek megszerzése szerencsére nem okozott különösebb gondot, könnyen megoldhatóak a feladatok. Viszont a helyszínek, a ládák környezete... :o
De oda se neki, mindent összevetve hasznosan telt el ez a napom is. Fázni nem fáztam, és hideg sör is volt elég... :D
Köszi a rejtést!

Spangarázs 2018.07.22 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.58
Campus Fesztivált túlélve teljesítettük a pontokat.
Az első és az utolsót autóval a második pontot pedig gyalogosan közelítettük meg.
Az utolsó pont nem igazán értem miért került a dzsungelba? a szúnyogriasztót fújhattam magra a vámpírok lecsaptak rám, bele sem írtam a logbookba jöttem mentem mint a távirat.Kb 40darabb szúnyogcsípés büszke tulajdonosa lettem:)
És íme egy/két fesztivál felvétel.
Köszi a rejtést!

FishAWS!!!
Gyereszartlapátolni:)Megpihenés
V_Gabor 2018.07.21 14:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.39
Két év alatt szedtük össze (autó, bicikli, gyalog). :)
A számolással én is hadilábon állok.

Köszönöm!
[g:hu 1.6.0c]

2018-07-21 13.50.58R2018-07-21 13.52.45R
2018-07-21 13.58.58R2018-07-21 13.59.11R
2018-07-21 14.09.16R2018-07-21 14.09.30R
2018-07-21 14.09.50R 
anettx 2018.04.30 17:31 - Megtaláltam
TFTC!
Alföldi bolyongás - 2. nap teker(g)és Debrecenben
Ez is egy 2015-ben elkezdett multi, ma az 1. ponthoz mentem el.
A jelszóval a rejtő segített ki, mert se a villámhárítós szám, se az ablakszám nem stimmelt.

gcdecs2-IMG_4905wgcdecs-DSC03879
MoMaszter 2018.04.26 09:57 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.03
Köszönjük!

zsolty23 2018.03.10 06:26 - Megtaláltam
Az első két pontot még novemberben megtaláltam. A harmadikat ma reggel. Köszönöm a rejtést!

BT_pro 2018.01.24 11:10 - Megtaláltam
Megvan köszönöm! A láda rendesen be volt csomagolva , egy hétvégi bevásárlást el tudnék intézni ennyi szatyorral:))

nagyfeco 2017.12.18 14:09 - Megtaláltam
Ok

tapisomi 2017.08.15 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.26
köszi

golyakr 2017.08.15 07:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

DóriAtesz 2017.07.13 18:08 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.83 súly: 3.85
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést!
DóriAtesz

Vincenzo65 2017.04.13 14:25 - Megtaláltam
Megtaláltam

mcmester1987 2017.03.05 16:07 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a lehetőséget! K&J

pliptai 2016.10.29 23:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.35
Debrecen kunhalmai volt az a láda ami révén ezt a multit is megkerestem. A kunhalmos láda végpontja sehogy sem akart előkerülni a sötétben így Vgyuri segítségét kértem, aki azt is elmonta, hogy ez a végpont a Debreceni csata ládasor kezdőpontja is. Volt még időm így ezt is összeszedtem! A villámhárító rögzítéseket nem tudtam megszámolni pontosan a sötét miatt (bár csak 1-et tévedtem), de a többi felkeresése után hamar meglett a pontos szám. A végpontnál az erdőben a ládát meg kellene szabadítani a 2 darab nejlon zacskótól, mert az inkább csak ront a helyzeten, mint javít! A láda amúgy kifogástalan állapotban van! Köszönet a rejtésért!

DSC04895IMG_7322
kilali 2016.10.08 14:15 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

ÉviLaci1221 2016.08.25 21:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.87
Megtaláltuk
Köszönjük
Zsomborka, Dani, Rolcsi, Évi Laci

Frankie Family 2016.03.26 15:16 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük az újabb családi élményt! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

tapiapi 2015.12.30 13:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.18
Köszönjük.

katika 2015.12.30 10:08 - Megtaláltam
Megtaláltam. Debrecen és környéke ládázás. BUÉK! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

GCDECS_20151230100312.jpgGCDECS_20151230100513.jpg
JAck:66: 2015.12.13 07:48 - Megtaláltam
Ez is megvan, mégsincs este. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

Bl4st3r & Amy 2015.11.08 13:51 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.72
A medvék megtalálták! ! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg] Érdekes történet, tetszenek az ilyen történelmi nyomok! A kunhalmas multival együtt jártuk be ezt is, így együtt nem volt egy nagy eresztés, de ha csak ezt a multit nézem, akkor viszont ez egész jó, nekem tetszetős pontok.

ocsike78 2015.10.31 15:06 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. :) [g:hu 1.5.2g] [wapon beküldött szöveg]

Szabó família 2015.08.08 09:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.94
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

dovenyi 2015.08.02 12:58 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.32
Ma több hónapos kihagyással az első pont után - teljesen véletlenül pont augusztus 2-án, a csata évfordulóján - GPS nélkül vágtunk neki befejezni a multit. A harmadik pontnál így egy kicsit tovább tartott a keresés, de nem lehetetlen. Az erdő aljnövényzetét teljesen felzabálta az amerikai lepkekabóca, de így legalább a csalánból sem maradt sok.

Az utolsó emlékhelynél hiányoltunk valamilyen információt, mert aki csak úgy arra jár, semmit sem tud meg a helyről/eseményről.

GYEZegzug 2015.07.07 08:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.63
Megtaláltam. Több alkalmas begyűjtés az í-re a pont ma került fel,-fotók később valami nem stimmel a kártyámmal. Köszi szépen a lehetőséget.

ricsivivi 2015.06.02 11:55 - Megtaláltam
köszi!

nmárti 2014.12.06 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.05
A láda már korábban meglett, a másik két pontot most gyűjtöttem be, debreceni kalandozás alkalmával. Köszi a rejtést!

Skalp 2014.12.04 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.13
A pontok között 2 év különbséggel. Köszi!

 
Tiszaújvárosi Kesserteam 2014.10.12 12:44 - Megtaláltam
Köszönjük, hogy itt lehettünk: Berián, Cseliboy, Piri Mama és Zéboy.

Piri Mama 2014.10.12 12:44 - Megtaláltam
Megtaláltam.

Zéboy 2014.10.12 12:44 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.48
Köszönöm a lehetőséget.

 
Cseliboy 2014.10.12 12:44 - Megtaláltam
Köszi a relytést.

Berián 2014.10.12 12:44 - Megtaláltam
Köszönöm

Paul 2014.09.18 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.18
Köszönöm a rejtést.

ystray 2014.08.08 00:00 - Megtaláltam
megvan :)

Éci és Gabi 2014.07.13 00:00 - Megtaláltam
megtaláltuk

Mi3man 2014.07.08 10:22 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.26
Köszi, megtaláltuk. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Párduc50 2014.06.28 15:00 - Megtaláltam
Megtaláltam! Érdekes volt, köszi!

ther 2014.05.26 19:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.03
Kerékpáros találat, az első két pontot még 2014.04.24-én gyüjtöttem be, a harmadikoz immár egy túraGPS-szel futottam neki, de jól is tettem, mert a rejtés rendesen bevisz az erdőbe.
Korábbi logokat olvasva, valóban van a lépcsővel szemben egy ritkásabb rész, ott "csak" hajolgatni kell a bokrok alatt, az aljnövényzet barátságosabb, mint másfele. Viszont az úttól elég nehéz úgy behatolni az erdőbe, hogy ne akadjon az ember egy kis csalánba, ügyesen kell a rövidnadrágos időben közlekedni. A harmadik pont nehézségét 2-nél mindenképp többre értékelném, kis bozótharc mindenképp szükséges a megszerzéséhez.

A legmeglepőbb számomra az első pontnál található emlékmű volt, a várostól nem messze, de mégis ennyire elrejtve. A második pontnál meg ezerszer elmentem, végre kicsit többet is tudok róla.

Köszönöm szépen a rejtést!

MarciMilánBálint 2014.05.15 00:00 - Megtaláltam
Az első pont egy kunhalomlátogató biciklitúra keretében lett meg, a harmadik a TeSzedd! szemétszedés alkalmával, szintén kerékpárral. Megdolgoztam ezért a ládáért :) köszönöm a rejtést!

takacsimre 2014.03.20 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.89
Köszönjük a rejtést. Marika és Imre

M.Sasa 2014.03.14 21:00 - Egyéb
GCDECS-3:
"Felavatták és megszentelték a Dr. Kenézy Gyula Baráti Kör Civil Társaság által felújított 1848-49-es emlékművet a város külterületén csütörtökön. Mint arról korábban beszámoltunk, a Hosszúpályi felé vezető út mellett négy szabadságharcos hős van eltemetve, akiknek 1849. augusztus 2-ai felirattal emeltek sírkövet, de mára kikezdte az idő: nem tudni, mikor helyezték el ott az utolsó koszorút, illetve gondoskodtak a téglából épített kerítés, lépcsőfeljáró és korlát állagának megóvásáról. A civil társaság segítségével felújított emlékhely méltó módon tiszteleg az elhunyt hősök előtt."
Forrás: Hajdú-Bihari Napló 2014.03.14-i szám.
http://www.naplo.hu/cimlap/2014/03/13/melto-modon-emlekezve.naplo

Avatás 
M.Sasa 2014.03.07 09:00 - Egyéb
GCDECS-3: Megújítják az emlékhelyet
Idézet a Hajdú-Bihari Napló március 6-i számából:
"A tervek szerint március 13-án 10 órakor ünnepélyes keretek között avatják fel: a Bocskai-dandár ad díszőrséget, a helyőrségi zenekar szolgáltatja majd a zenét, Szentgyörgyi Rozi előadóművész mond verset, Szentgyörgyi János beszél az emlékhely megújításáról, a hősöket adó csata emlékét pedig Pósán László történész eleveníti fel."
A teljes cikk:
http://www.naplo.hu/helyi/2014/03/05/megujitjak-az-emlekhelyet.naplo (ingyenes regisztráció szükséges)

IREBA 2014.02.24 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.45
Köszönöm a rejtést.

Ott szemben az erdőben
TothTi 2014.02.16 11:15 - Megtaláltam
Köszi a rejtést. Sajnálatos, hogy az 1. pont környéke 1-es magyaroknak csak lerakó helyet jelent. Természetesen köszönet a rejtőnek, hogy ezt a hősi emlékművet is megmutatta. Nem tehet ember? társai tetteiről.

MJANEZ 2014.01.24 16:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.09
Megtaláltam! :-)
Köszönöm a rejtést, és a lehetőséget.
A 33-as főút mellet lévő emlékműnél két alkalommal is jártam, még tavaly novemberben, miért?
..........A DEBRECEN KUNHALMAI .........
azaz a..... Gcdknh.... multi láda egyik pontja is ezen a helyen található, sebaj a régebbi logokat visszaolvasva nem csak én voltam ezzel így.
Viszont azoknak akik nem Debrecen környékiek és ezt olvassák, azt is keressék meg! Így megspórolhatnak egy utat.

A 3. pont Szarka kapitány sírja (Honvédsír emlékmű) pontnál az emlékmű lépcsőjével pontosan szemben indulj el a túloldali erdőben itt van egy keskeny erdei ösvény! A gps-így kicsit jobbra mutathatja a koo-t, de te majd picit kevesebb csatát vívol a bokrokkal a ládához ;-)
[g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Feltűnik az Emlékmű
monic1006 2014.01.18 16:49 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.79
Esős szombat délutáni debreceni ládázós körűt 8/6. ládája szs-outdoor-ral.
A multiláda 2. és 3. pontját még 2013. augusztusában megkerestük, amikor a Vekeri-tavi ládára is vadásztunk. Az 1. ponthoz azonban eddig nem vezetett utunk. Most a Honvédtemető ládájának megkeresése után, a hősökre való emlékezést folytatva kijöttünk a város szélére ezért a ládáért.

Szégyen, nem szégyen, de láda nélkül valószínűleg nem is tudtam volna, hogy itt a város szélén, a főúttól nem is olyan messze áll egy emlékmű, mellyel az 1848-49 szabadságharc emlékének tisztelgünk. (Sajnos ez a helyszín az iskolai megemlékezésekből is kimaradt nekem.)
"A csata elveszett, de hős honvédaink emléke örökké élni fog"
Köszönjük a rejtést! (Idén mi kerestük fel először ezt a ládát! :D)

szsoutdoor 2014.01.18 16:49 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.79
Folytatva a hősökre való emlékezést, ládatúránk következő állomása Nagysándor József tábornok emlékoszlopa volt. Ezzel meglett a debreceni csata harmadik, pontosabban az első pontja és ennek köszönhetően teljesítve lett a geoláda is. Köszönjük a rejtést!

Horizont 2013.12.09 22:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.25
Debreceni vadászat 19.
A láda média megjelenése remek, a túra felépítése átgondolt, a város környéki harcokat következetesen mutatja be. Kár, hogy éjszakába hajlóan fejeztük be, köszönöm a lehetőséget.

Liberty 2013.12.09 22:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.76
14/13. Debreceni ládatúra Gyrossal és Horizonttal.

A láda első pontját még világosban a többi pontot már sötétben kerestük fel. Köszönjük a rejtést és a helyszínek bemutatását.

Debrecen címere
Gyros 2013.12.09 22:00 - Megtaláltam
e [g:hu 1.4.29] [wapon beküldött szöveg]

Judit és Béla 2013.11.23 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.86
Megtaláltuk.

Mr Zerge 2013.11.01 12:00 - Megtaláltam
Meg van, részletesen késöbb... Üdv Mr Zerge. [wapon beküldött szöveg]

Nagy debreceni ládavadászatban kerestük meg az éppen útba eső pontjait.
A végláda rejtési környezete és rejtési módja egyáltalán nem tetszett.

Pibo 2013.10.21 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Köszi...

KJ & GM 2013.10.12 09:00 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget!

Hegedüs Zsuzsa 2013.09.15 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.32
+van

ßeŁŁ 2013.08.31 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.16
Köszönöm a rejtést! =)

 
haywire 2013.08.31 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.36
majd egy év alatt, de meglett mind a három pontja (egyik 2x is).
Köszönöm a rejtést! :)

 
Thull 2013.08.31 16:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.79
Megtaláltam

jutics 2013.08.31 16:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.01
Köszi! :)

czipan 2013.08.27 12:27 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.41
Tegnap kezdtem, de az első és második pont között bőrig áztam a bringán, így az utolsó ponthoz ma tekertem el. Szívesen bringázom, de ennél a rejtésnél nem értettem a pontok közötti 14 km-t. A második pont ráadásul simán levadászható a streetview fotóiról... Végül is köszi, jót keróztam. :)

Norbee97 2013.08.01 09:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.41
Debrecen ládáinak továbbkeresgélése 2/6.
Megtaláltam! :)
Köszönöm a rejtő segítségét az első ponthoz, megküszködtem vele, de csak meglett!
A láda elég messze van a többi ponttól, de kitekertem érte. :)
Bár ez a dátum a láda megtalálása, az első pont később lett meg.
27.

PEx2 2013.06.23 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.06
A hétvége első és utolsó pontja. A ládáért egy kis dzsungelharcot kell vívni így a vegetációs időszak közepén, de sebaj! Jólesett utána a fürdés Hajdúszoboszlón!

szaboist 2013.05.31 09:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.03
Debreceni ládázás 39/3. ládája. Rejtői segítséggel a 2. ponthoz, de csak meglett. Köszönjük.

sereva 2013.05.27 10:50 - Megtaláltam
Az első és második pont simán meglett,de a harmadik pontba beleszólt a felhőszakadás.Bőrig ázva kerestük a ládát,majd feladtuk.
Kérlek a fotó alapján fogadd el megtalálásnak.

[Jóváhagyta: M.Sasa, 2013.06.11 08:31]

Lally 2013.05.20 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.79
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget!
A villámhárítós rész tényleg bekavar egy kissé... :-(
[g:hu 1.4.26z] [wapon beküldött szöveg]

csipet_csapat 2013.05.11 20:11 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.94
Nekünk tetszett ez a multi, tény nem könnyű. Talán a leíráson lehetne egy kicsit "egyértelműsíteni". A villámhárítókkal akadt egy kis gondunk, az ok a magas fű volt.
A multi pontokat több részletben gyűjtöttük be.
Köszönjük.

 
Strombus 2013.04.21 13:25 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 3.90
Két pont bringával, egy kocsival teljesítve.

A debreceni csata történetének megismertetése nemes cél - de erre az eredetileg tervezett hagyományos láda (esetleg a másik két pontot ajánlott látnivalóként említve) és egy rendezettebb ládaoldal tökéletesen alkalmas lett volna egy ilyen szét-szórt multi és kevéssé átfésült leírás helyett.

A szövegben sok a helyesírási és fogalmazási hiba. Legalább egy szövegrészen belül jó lenne Nagysándor József nevét egyfeléképpen írni. A dátumok írása helyesen aug. 1-én, 2-án, a számok mai helyesírása, stb. "Egy tuskóitól nagyrészt megfosztott tuskósor tuskója" - huhh! Magyarul: egy tuskó. :-)

Péter60 2013.04.21 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 2.5 átlag: 2.83 súly: 3.95
De szétszórt egy multi! Belvárosi ablakok, városperemi szemetes környezetű emlékmű, oszt kiviszel a tuskók közé. Így nehezen éli bele magát a történetbe az egyszeri kesser...
A weblap meg túl hosszú!

StiviG 2013.04.20 17:55 - Megtaláltam
Köszönöm

Ancs 2013.04.20 17:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.82
DEoCaching 2013 alatt.
Az egyik debreceni mumus ládám. A város három szegletében vannak a pontok, és valahogy sosem jött össze. Vagy munka utáni sötétség, vagy a hó, vagy a cuppogó talaj tántorított vissza. De most....
Hát igazából most sem tetszett. Az 1. ponton nem is értem, mit akart a költő, vagyis minek egy ekkora emlékművet emelni a semmi közepén... Ez persze nem a rejtő hibája.
A láda viszont indokolatlanul van a dzsindzsa közepén. :(
Köszi

lemente 2013.04.20 10:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.08
Megtaláltuk! Hajdúsági csámborgásunk 7/2. állomása. Az első és a harmadik ponton most jártunk először, a második pont előtt viszont milliószor elvillamosoztunk. Érdekes, hősies ugyanakkor szomorú történet. Tökéletes rejtés. Köszönjük!

mohapafrany 2013.03.28 16:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.20
a dobozt a hó alól kellett kiásni és a sártól valamelyest megtisztítani, na ez már kevésbé ment.
köszi a rejtést

lefelé jót szánkáztam a bringával :)nyomoztam ám rendesen :)
sárosan, havasanegy kis downhill
Szilágyiék 2013.03.19 12:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.49
Szülinapi "ámok-ládázás"-ra mentünk Nyíregyházára és környékére. De elég sok elmaradásunk van Debrecenben is, hát az odaútra ezeket terveztem be.

Szarka kapitány sírját találtuk meg ma először, leginkább a két végpont tetszett. Köszönjük!
Az 1. ponton begyűjtöttük a Kunhalmok 1. pont jelszavát is, remélhetőleg nem változik meg addig, míg a többi is meglesz.

Első megállónk: a kapitány sírjaMegvan a jelszó-részlet is.
Elég bonyolult volt a parkolás az épület közelében.Ez tetszett a legjobban.
Bódi család 2012.12.22 16:15 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük szépen a rejtést!

zramzam 2012.12.22 00:00 - Megtaláltam
Több részletben, de végre levadásztam az utolsót is, köszönöm a rejtést.

Rudi Team 2012.11.11 10:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

Elekék04 2012.11.02 13:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük a rejtést!

WOD 2012.09.29 14:51 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3.5 web: 3 átlag: 3.17 súly: 2.28
koszi

angyalka&ordog 2012.09.09 10:42 - Megtaláltam
A részletek megtalálása között 2 hónap telt el.:-)
A láda nem fekete szákban van.
A kunhalom nagyon jó, csak elhanyagolt.:-(
Köszönjük.

negyesigabor80 2012.08.25 09:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.97
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.18] [wapon beküldött szöveg]

Biobori 2012.08.21 14:44 - Megtaláltam
Erre bóklászva sikerült ezt is előkotorni :-)
Chubbyval. [g:hu 1.4.18] [wapon beküldött szöveg]

Chubby 2012.08.21 14:44 - Megtaláltam
Erre bóklászva sikerült ezt is előkotorni :-) [g:hu 1.4.18] [wapon beküldött szöveg]

M.Sasa 2012.08.03 16:48 - Egyéb
Javítottam a letérés koordinátáit, köszi az észrevételt...

SzoViki 2012.08.02 13:40 - Megtaláltam
+one

Csöreszék 2012.08.02 13:40 - Megtaláltam
+one

Kimberli1 + Imi30 2012.07.31 18:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.51
A webes leírásban van egy nagy hiba a megadott link a leágazástól vagy 50 Km-re mutat. Ha valaki ott fordulna jobbra, sosem jutna el az emlékműhöz...
Az emlékműveket debreceni lakosként, már ismertük.
A Nagysándor József emlékoszlophoz felvezető lépcsőt benőtte a bogáncs, bozótvágóval kellett utat vágnunk, hogy fel lehessen jutni az emlékműhöz..
A láda szinte üres volt a gyermekeim raktak bele pár apró játékot.
Köszönjük a rejtést!

geooszi 2012.07.11 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.74
Több részletben vadásztuk le.
Ezúton is köszönöm a rejtő segítségét!

CicóMicó 2012.07.11 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.44
Megtaláltuk!

nagykata 2012.06.02 17:26 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm. [g:hu 1.4.14] [wapon beküldött szöveg]

Gábor75 2012.06.02 12:54 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.73
ok:-) [wapon beküldött szöveg]
Lopakodó, Dr.Lada és Piás társaságában lerohantuk Debrecent. :-)
Köszönöm a rejtést!

Piás 2012.06.02 00:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.86
Nem lesz a kedvencem, mert multi, de legalább nem űberkunsztos.
Köszi a rejtést!

Lopakodó 2012.06.02 00:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.90
megvan

Dr.Lada 2012.06.02 00:29 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.05
Lopakodó, Piás, Gábor75 alkotta csapatunkkal elkövetve.:-))) Debrecen és környéke szürkítésére érkeztünk, így ezzel a ládával is szürkítettünk.:-) A ládát gyűjtöttük be először mert az eset utunkba, majd a másik két pontot is levadásztuk az éjszaka folyamán.

nandorbauman 2012.05.15 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.58
Meglett, köszi a rejtést! Eni és Nándi

tóthék 2012.05.06 10:00 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést

prudy 2012.04.09 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.08
Megtaláltuk.

marcutiu 2012.04.03 16:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.48
Meg tavaly talaltuk meg a ladat es csak most sikerult osszehozni a m,ulti tobb pontjaval. Koszi a rejtest!
;-)

Arpad11 2012.03.12 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 2 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.33 súly: 2.61
Megvagy

peterpan 2012.03.11 00:00 - Megtaláltam
.

 
19izsi73 2012.03.10 18:54 - Megtaláltam
eltalálva [wapon beküldött szöveg]

scele 2012.03.10 18:21 - Megtaláltam
mögvan [wapon beküldött szöveg]

lelcache 2012.03.10 18:21 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache [wapon beküldött szöveg]

Mathau 2012.03.10 15:14 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.33
Az első pont volt a legérdekesebb, az emlékművel a pusztában:) A városi annyira nem fogott meg, és a végén a 3. sem, de mindegy azért összességében tetszett.

Kokó 2012.03.10 15:14 - Megtaláltam
Kess letudva! [g:hu 1.3.29] [wapon beküldött szöveg]

macikupac 2012.03.10 15:11 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.27
DEocaching hétvége 12.

Gyermekkoromban édesapám sokat mesélt a debreceni csatáról. Néha-néha olyan beleéléssel tette, mintha ő is részt vett volna benne... Ezért is volt számomra szinte kötelező felkeresni az esemény mára megmaradt emlékhelyeit. A pontokat 2-1-3 sorrendben látogattuk meg. A 3-asat már ismertem korábbról, de a másik kettőnél most jártam először. A laktanyánál még az esemény megnyitójára menet jártunk Izsivel ketten, a másik kettőt már Valterrel és Kokóval kiegészülve autóval kerestük fel. Talán nem meglepő, hogy az 1-es tetszett a leginkább. Nem is tudom, hogy jártam-e ennél nagyobb '48-as emlékműnél, pedig sokat láttam már. Innen jól belátni a környéket, bár igaz, hogy ezáltal remek célpontot kínált az orosz tüzéreknek. A többiek majdnem elhoztak innen egy kóbornak látszó kiskutyát, de végül sikerült őket lebeszélnem az ötletről. A honvédsírt GCMHTO-hoz menet ejtettük útba. A láda adta magát, nem volt vele gond. Forest mackóm járta végig velem a pontokat.

 
NótinÉk 2012.03.03 15:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.62
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

sinus90 2012.02.19 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.83
A ládát még okt.16-n megkerestük Gyurival Debrecen környéki ládázásunk során. A 2. pontra december került sor. Most meg az utolsóra/elsőre. A dombot szánkózásra használják és terepjáróval mennek oda. Mi gyalogosan ballagtunk oda a kerekek nyomában. A villámhárítót lefényképeztem, két részletben. A jelszó csak próbálgatással állt össze.

Hát... a csata végződhetett volna másképpen is, ha lett volna megfelelő összefogás.

Köszi a rejtést.

 
Vgyuri 2012.02.19 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.48
sinus90-el három egymástól hónapokkal eltérő időben kerestük meg a három ládarészt. Az emlékműhöz maradt a hómező, ami úgy ropogott a talpunk alatt, mint a Boci Napolini. (Tvreklám kiforgatva). Sajnos a kutyaszánomat kölcsön adtam az eszkimó hajtómnak, maradt a Toyota, aminek még egy járdaszegély is akadály. Gyalogolnunk kellett a latyakban, de túl vagyunk rajta.

Parkolónak a Metro parkolóját kellene megadni, az közelebb van, és most már sok éve nem kérnek metró-kártyát a behajtáshoz.

Köszönjük a rejtést.

Kárász00 2012.01.29 15:18 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.76
OK

 
G&V 2011.12.30 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.10
Fordított sorrendben kerestük meg a láda pontjait, így az első ponthoz már sötétben mentünk. Az első pontnál sok nyuszival találkoznunk.
Köszönjük a rejtést!

 
szabbr 2011.12.28 12:08 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.11
Megtaláltuk.
Köszönjük!

ier 2011.11.19 14:42 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.21
Van egy csomó szemét az első pont környékén.

iloilo 2011.11.13 13:15 - Megtaláltam
Megvan, köszi.

Csaba & családja 2011.11.09 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.33
Megtaláltam. Köszönöm, sok érdekes dolgot megtudtam a leírásból.

Bliccc 2011.09.29 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.28
Sikerült!

Aniko & Gyuri 2011.09.10 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.79
megvan

gyusz_58 2011.09.03 19:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.70
Ez is több multival együtt került találásra.
A végén köszönjük a rejtő segítségét, így ez lett az 500. ládánk:)

Köszönjük a rejtést

befi 2011.09.01 17:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.19
Kerékpáros kupa: 69.8 km

Szeretett (Magellan Corvus) kerékpárom utolsó bevetése volt. A nap végén a Petőfi téri Coop élelmiszerbolt elől ELLOPTÁK!

dessew 2011.08.13 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 2.79
Nagyon méltó emléke a magyar hősöknek - akik tudtak lelkesedni nagy célokért. A rejtés ötletes, a láda környékét többmillió kis keresztespók őrzi :-).

M.Kristóf 2011.08.10 18:06 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Köszi a rejtést. M.Kristóf

MGY69 2011.08.10 18:06 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.67
Köszi a rejtést.
MGY69 és Kristóf

bigmick 2011.08.10 15:31 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget.
BigMick, Iza [g:hu 1.3.16] [wapon beküldött szöveg]

totik 2011.08.10 11:25 - Megtaláltam
Vesztett csaták emlékhelyei... ebben jók vagyunk!
Ki a nagyobb hős, aki leteszi a fegyvert és megmenti 20000 ember életét, vagy aki a nemes cél érdekében, (de immáron értelmetlenül) feláldozza 2000 életét.

Nekünk is két nap kellett hozzá.
Köszönjük a rejtést!
Viki, Geri, Krisz', TZ

viktro 2011.07.28 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.95
Elég nagy volt a dzsungel a láda körül, illetve fekete szemetes zsák helyett fehér alapon mintás reklámszatyorban van a láda. Nagyon jót szórakoztunk, köszönjük a rejtést.

 
pozoli1 2011.07.08 19:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.83
Másodikra sikerült.

13 2011.07.05 20:23 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.18
Két nap kellett hozzá. Köszönöm a rejtést.

"Szép" környék 
EmesESE 2011.05.28 17:34 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.46
A mai napon végigjártuk a rejtés pontjait a rejtő segítségével sikerült a loggolás.
Köszönet a rejtésért és a segítségért.

kondaspetra 2011.05.22 18:22 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.18
Megvan

2Sün 2011.05.22 18:22 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.40
Megvan.

mohapafrany 2011.05.11 11:35 - Nem találtam meg
Sory vagyok, a gyors készülődés, és hirtelen elhatározás miatt csak letöltöttem pár Debrecen környéki pontot, és nem vettem észre hogy ez multi, erre már csak a ládánál jöttem rá. Nem tudom hogy így elfogadható e a találat de, ha van rá mód kérném, mert nem tudom mikor járok megint arra :(
köszi Imi

[Elutasította: M.Sasa, 2011.05.13 13:15]

obeliszk 
tomkess 2011.04.30 14:48 - Megtaláltam
Megvan.

 
geoAtti 2011.04.30 11:01 - Megtaláltam
Az első két pont már korábban, a láda most végre meglett. Köszönöm a rejtést.

waneqr 2011.04.23 19:30 - Megtaláltam
A levélben elküldött részletek alapján kérném a megtalálás elfogadását. Kösz

[Jóváhagyta: M.Sasa, 2011.04.28 20:36]

Hz 2011.04.16 18:04 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.15
Szürkítve. [g:hu 2.2.8] [wapon beküldött szöveg]

Ládaközeli 
P41n & Pandi 2011.03.27 12:50 - Megtaláltam
Érdekes a történet. A multi pontjai szerintünk túl messze vannak egymástól.
Az első ponton levő emlékmű környezete szánalmasan bemutatja hazánkat... rengeteg szemét mindenhol, borzasztó földút, rendezetlen tisztás... Annyira szép helyet lehetne csinálni ebből néhány paddal és a szemét eltakarításával... talán akkor tudnának a hely létezéséről...

A harmadik ponton a rejtés nagyon profi, még a favágók sem találták meg a dobozkát. Érdemes volt elolvasni a leírást.

Köszönjük a rejtést!

 
KPisti 2011.03.13 13:33 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.18
A jó időt kihasználtuk és túráztunk egy jó nagyot a mai napon. A cache-t sajnos a földre kilökve találtuk a fák között nem messze a rejtekétől szatyrostul, mindenestül. Szerencsére minden megvolt benne, de azért ez mégis csak elszomorító, hogy ilyen megtörténhet. Logolás után gondosan visszarejtettük eredeti rejtekébe. Folytattuk utunkat tovább a Vekeri-tóhoz, majd a Mézeshegyi-tavakhoz.
K:Pisti *Andyval
Ha jól látom, mi vagyunk a láda 100. megtalálói! :-)
www.geocacahing.LAP.hu - minden, ami geocaching

Az emlékműnélÍgy találtunk rá a geoládára
Hey-ho 2011.02.19 10:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.19
Fordított sorrendben kerestük fel a pontokat. Az első pont környéke nagyon szemetes.

 
M.Sasa 2011.01.08 12:30 - Egyéb
A láda újratelepítve 2011.01.08-án. A környező erdőben gallyazás folyik, ennek kapcsán pusztulhatott el az előző láda. A maradványokat eltakarítottam és az új ládát alaposan álcáztam egy tuskó tövében a véletlen megtalálás ellen, a képek sokat segíthetnek a megtalálásban.

M.Sasa 2010.12.31 12:25 - Egyéb
A láda megsemmisült, NEM KERESHETŐ! Hamarosan pótolom.

Gyeta 2010.12.27 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.36
Felkerestük mind a három pontot, áldoztunk a hős honvédők emlékének.
Gyakori vendégek vagyunk Debrecenben, de eddig még nem is hallottunk e csatáról, nem találkoztunk e tárgyi emlékekkel sem, így ez valódi felfedezés volt számunkra.

A ládát - pontosabban a földi maradványait - megtaláltuk ugyan, de teljesen tönkre van téve, így magát a jelszót nem sikerült megszereznünk.

Kérem a rejtőt, a mellékelt képek alapján fogadja el a megtalálást.

[Jóváhagyta: M.Sasa, 2010.12.31 12:23]

 
Pogacsa1 2010.12.20 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.88
Hosszú keresés végére sikerült pontot tenni a mai napon. Az első lépést még valamikor nyár elején tettem. Köszi a rejtést!

emlékműemlékmű2
Belga 2010.11.13 16:35 - Megtaláltam
Sietve kerestük elő a ládát mert két érdekes figura várakozott pont a kesserösvény bejáratánál. Kicsit féltettük az autót.

FTom 2010.11.06 13:11 - Egyéb
A közelben rendezett tájfutóverseny után kerestem föl a rejteket. Gyalogos kupa: 12,1 km.

Márta család 2010.10.31 13:34 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Nagyon jó kis túra volt. Világéletemben Debrecenben éltem, de egy-két helyen még nem is jártam, amit ennek a keresésnek köszönhetek.
Úgyhogy mindenképpen: KÖSZÖNJÜK A REJTÉST!

 
csg69 2010.10.03 20:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.97
Megvan :)
Köszönet a rejtőnek a segítségért!

adamzsu80 2010.09.11 16:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Bár Debrecenben születtem, és néhány évvel ezelőttig ott is éltem, mégsem láttam soha az obeliszket. Köszi!

halindaattila 2010.09.11 16:59 - Megtaláltam
Debrecen ezen részén még nem jártam pedig a nagy áruházhoz közel van de az főútról nem igazán látszik még így sem, hogy tudatosan kerestem.
Szép nagy emlékmű, és a gondozatlan cholerás sírkertet is megnéztük, ami 5 perc sétára van.
Tanulságos volt! Köszönjük a rejtést! :-)

 
nogacsalad 2010.09.03 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.24
Mai utolsó ládikóm.
A debreceni "multiproject" része volt. Sok-sok pontocskán jártam ma, így ezeket is begyűjtöttem. A ládika maradt a végére, ahol jól kipókhálóztam az erdőt. (úgy néztem ki, mint a vattacukor)
A jelszóban elbénáztam az ablakok számát. Megszámoltam háromszor is, mégsem stimmelt a dolog. Köszönöm a kiigazítást!
Mindhárom rész tetszett, bár az obeliszk környéke siralmas, szánalmas, szemetes, koszos, stb... (erről persze nem a rejtés tehet)
Köszi a kalandot!

pörsing 2010.09.02 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.04
Megtaláltam

fattila 2010.08.26 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 3.35
Megtaláltam, egy kicsit sokat kell bemászni az erdőben, sok a pók, sok a pókháló. A doboz ócska zacskóban, ami nedves belülről. A doboz belül száraz.

[Jóváhagyta: M.Sasa, 2010.08.30 19:56]

Oxica 2010.08.19 11:42 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.00 súly: 2.53
Az obeliszk és a laktanya tetszett, viszont a láda elrejtésével nagyon nem voltunk kibékülve. Forgalmas út mellett egy pókokkal, szúrós növényekkel teli erdőben, muszáj ezt?

Obeliszk 
petersson8 2010.07.31 19:30 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.53
Megtaláltuk Attilával. Érdekes volt felfedezni az eldugott emlékműveket, ez mindenképp pozitívum, viszont az erdőbe nagyon nehéz volt bejutni és minden négyzetcentiméteren hatalmas pókok feszültek a hálón: szinte lehetetlen volt haladni. Inkább ősztől tavaszig ajánlanám a keresést mindenkinek!

A rejtést köszönjük!

lacc 2010.07.21 11:55 - Megtaláltam
A 2. pontot és a ládát még 2010.04.05 11:34-kor felkerestük, de az első ponttal csak most sikerült végeznünk (mindig szakadó esőt, v sarat fogtunk ki mikor arra jártunk :(()
Ildike, Ildi és Laci

matrixmusic 2010.07.11 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.44
Megtaláltuk!
Hétvégi kétnapos debreceni kirándulásunk alkalmából felkerestük az összes itteni ládát. Szerencsére mindketten bringával, így gyorsabb volt a haladás.
Az emlékművel kezdődött a hétvégénk, de csak másnap lett befejezve a láda megtalálása. A doboz frankón az erdő mélyén, igazi pókhálós, szúnyogos helyen...áhh..az ilyet kerülni kellene, legalábbis ilyen távolságban.
Köszi a rejtést!
Aty, Judit
...::: www.matrixmusic.hu :::...

foximaxi 2010.07.06 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.15
Ez is megvan.

nazso.oszan 2010.07.04 19:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.23
Gyerekekkel, kerékpárral két esti program volt. Megérte :-) Köszönjük a rejtést.

valti 2010.06.29 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.66
Ok:-)! Köszi a rejtést![wapon beküldött szöveg]

saldar 2010.06.29 09:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.38
Kerékpáros találat
Nekem, bringásként, nem is volt olyan hosszú. Igaz közben felfűztem még egy-két útbaeső geoládát. A pontokat fordított sorrendben kerestem meg. A ládaleírás szerinti első pontnál aggódtam egy kicsit a villámhárító rögzített pontjai miatt - a korábbi logokból azt olvastam ki, hogy ez nem teljesen egyértelmű, de szerencsére (amint látható) jól tudtam számolni. Igaz, az aljnövényzet már rendesen le volt taposva az emlékmű tövénél. De csak ott, egyébként a domboldal burjánzik rendesen a sok eső miatt. Többen írtak előttem olyat, hogy a környéket sok, a történelem iránt érdeklődő, egyéb bőrszínű testvéreink is látogatják, én ennek csak annyi jelét láttam, hogy az emlékmű tövénél volt egy matrac, de lehet hogy csak egy hajléktalan költözött oda - de éppen nem volt otthon.
A második pont a laktanya volt. Na, ez teljesen a belvárosban van, számtalanszor utaztam el előtte villamossal, de valahogy nem tudatosult, hogy mi is az az épület.
A harmadik pont - mint említettem - volt nekem az első. Reggel, ahogy leszálltam a vonatról, rögtön célba is vettem. A megközelítése pofon egyszerű volt, csak akkor kezdtem egy kicsit kényeskedni, amikor az erdő felé pillantva megláttam azt a rengeteg csalánt, lévén hogy rövidnadrágban voltam. Szerencsére találtam egy kisebb "lyukat", így egy-két csípést leszámítva simán be tudtam hatolni (sok az akác, így a bringa a hátamon pihent közben). Bent viszont kellemesen csalódtam, a kívülről várt dzsindzsa elmaradt, nagyon könnyen és kényelmesen meg lehet közelíteni a ládát, mely könnyű találatnak bizonyult.
Érdekes dolgokat tudtam meg a hajdani helyi eseményekről. Köszönöm a lehetőséget!

Bubuka 2010.06.27 10:45 - Megtaláltam
Zergivel és zalajáróval a VTSz nyári csillagtúrája alatt.

zalajaro 2010.06.27 10:45 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 3.04
Bubukával és Zergivel.

Zergi 2010.06.27 10:45 - Megtaláltam
Fogtam!
Debrecenben tartott vasutas természetjárók találkozója keretében jártunk erre Bubukával és zajaroval.

 
Joanne 2010.06.26 11:52 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.91
Az emlékmű elég elhanyagolt állapotban van, nem sokan járnak oda. A láda viszont a legszárazabb az összes debreceni közül. Remek állapotban vészeli át a monszun időjárást.
Zs&E

 
Kerékgyártócsalád 2010.06.17 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 3 átlag: 4.33 súly: 2.40
megvan! Ez jó hosszú volt. Viszont a borbíró téri ablakból mindig láttam ezt az emlékszobrot. Végre meglett.... csak magamnak megjegyzem...furi út sok roma man
A kiegről nem tettem fotót!
De a többi chessernek az emléktábla csalóka...kapásból van 3
próba szem csere

átvágtunk a gazon :)na ezen összevesztünk...
Aztán Balu csak megszámoltaideértünk
és meginta láda
magyarka 2010.06.06 09:31 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.49
megtaláltam: 2009.10.30 12:31
azért írtam mai dátumot, hogy elöl legyen, majd átírom
van egy olyan rossz szokásom hogy a geoládák és a virtuális ládák helyszínén nem jegyzek meg semmit csak lefotózom.. de túl nagy volt a háttérfény így sajnos nem tudom hány ponton van a villámhárító az emlékműhöz kapcsolva(12-16között próbáltuk ki, de nem jó). a másik kettő jelszó megvan. csatolok egy képet a ládajelszóról tehét a logbookról.

[Jóváhagyta: M.Sasa, 2010.06.18 11:18]

logbook 
puhanyuszi 2010.05.28 16:40 - Megtaláltam
:)

Bea&Lazy 2010.05.26 21:52 - Megtaláltam
+Lett!

guess.who 2010.05.14 18:33 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.89
Békési turkáló 70.

Kissé össze-vissza kerestük meg ezt a multit: elsőként a ládát (Monostorpályiból a másik úton jövet), majd a hadkieg.-nél számolgattuk az ablakokat, és a legvégére maradt az emlékmű (a log időpontja a láda megtalálását jelenti). Úgy látszik, már sötét volt, mert a villámhárító felfogatási pontjainál rontottunk (pedig még le is van fotózgatva mindegyik rész egyenként, valószínűleg tényleg a magas fűben lehet még további felfogatópont), így később a rejtő segítségét kellett kérnünk, amit ezúton is köszönünk!

Az első ponttól nem túl messze levő laktanyában voltam katona, az egykori gyakorlópálya és a laktanya még megmaradt kerítése mellett sikerült is elmennünk, de úgy tűnik, ma már nem őrzik olyan szigorúan, mint akkoriban. Sőt: a gyakorlópálya melletti régi nyárfást és a rétet is teljesen beépítették, ház ház hátán van arrafelé az egykori üres területeken. Fura érzés volt.

Cerberus 2010.05.08 22:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.72
Megtaláltuk! Több részletben, több különböző debreceni út során kerestük fel a pontokat. A végládát éjszakai vadászat során találtuk meg. Geocaching nélkül biztos nem jutottunk volna el az 1. és 3. pontokhoz. Köszönjük a lehetőséget, ill. a jelszópontosítást.

Paleo.team 2010.05.04 08:10 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.77
Megtaláltam!

raci 2010.05.02 15:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.80
Debreceni vadászatunk állomása volt ez a multi is. Nagyon köszönjük az értékes információkat, a pontok megmutatását. A Nagysándor József Emlékoszlop nagyszerű emlékhely, nagy kár, hogy egyesek szeméttelepnek nézik. Megtehetné a város a környezet méltó rendezését, ennyivel tartozunk a hősöknek. Szarka kapitány sírjára is ráférne egy kis felújítás. A jelszó megfejtésében utóbb apró segítség kellett, melyet a rejtőtől megkaptunk. Köszönjük.

gloooria&melmet 2010.05.01 18:40 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.33 súly: 2.04
A láda rejtésénél az erdő gyönyörű, de az emlékműnél a cigánysor közelsége rányomja bélyegét a környezet állapotára...:(

 
M.Sasa 2010.04.24 11:30 - Egyéb
Geoláda ellenőrzés és karbantartás.

pdrive 2010.04.22 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.59
Megtaláltam!Munka után keróval a 3-as ponthoz,jó kikapcsolódás volt. Az 1. és 2. pontot már korábban begyüjtöttem:)

Bukowszky 2010.04.11 16:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.59
Ez is több különböző alkalom során jött össze, nagyon távol vannak egymástól a részletek.. de hát ez már csak ilyen dolog.. közben sokat megtudtunk a csatáról, a hősökről. Jó rejtés!

 
zoli86 2010.04.01 09:45 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.26
Köszi megtaláltuk !

SirLes 2010.03.30 22:49 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.09
Megtalaltam [wapon beküldött szöveg]

brie 2010.03.28 18:30 - Megtaláltam
Meglett.

Sickboy 2010.03.28 16:08 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.88
Megvagy!

Zsu. 2010.03.27 17:45 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Mikulás 2010.03.27 17:45 - Megtaláltam
Köszönet! Fotók és bővebb beszámoló később... [wapon beküldött szöveg]

tótheszter 2010.03.23 10:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.63
Most (2010.08.13.) sikerült csak rejtői segítséggel logolnom a megtalálást. Mind a villámhárítókat, mind az ablakokat sikerült elszámolnom, nyilván csak a készített fényképekre támaszkodhattam. Tanulság: ne légy lusta az adminisztrációhoz és a lehetőségekhez képest minél előbb végezd el a bejelentést, hátha beugrik a fényképen kívül még pár info a jelszóképzéshez. Köszönöm a segítséget és a bemutatott pontokat is!

Schumi a végládánál 
Pöttöm 2010.03.20 12:48 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.70
Megtaláltuk!

Hüllő 2010.03.20 12:48 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.10
Megtaláltuk! Tavaszi évadnyitó bringás ládázás 3/2

 
Puzzle Apartman Gyula 2010.03.14 16:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.43
Tipikus geoláda a szó jó értelmében. "Ezt sem tudtuk volna, ha nincs..." Debreceni lányként egyik emlékműről sem tudtam :S Éppen ezért tetszett annyira az összeállítás. Szomorú azonban, hogy a történelmi emlék jelentőségének ellenére az évenkénti koszorúzáson túl nem nagyon tartják karban ezeket.
Köszönjük!

Macz család 2010.03.14 15:38 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.62
Megtaláltuk! Visszafelé mentünk a pontokon(3-2-1). A ládánál egy érdekes építményt láttunk, ami vagy egy erdei túlélő kunyhója vagy vadászles. Az emlékoszlopnál tényleg sok a szemét, de jó a kilátás. Valószínű, hogy most március 15-én megkoszorúzzák a két emlékművet.

vadcsapásDebrecen
érdekes fa
tudo 2010.03.02 11:31 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.30
2001.

90 km kerékpár edzés Debrecen körül 5 új ládával. A nap fénypontja a GCDBVT, azaz a 2000. láda teljesítése volt, de az egész nap jól esett. Végre szép, tavaszi idő volt.

A 2000. megtalálás könyvelése után a láda 2. pontja esett kézre, majd kint a városból az 1. pont. Utóbbinál a számlálásra oda kell figyelni, mert inhomogén. A 3. pontnál előkerült a Piros rom, de hamar el is tűnt. A láda azonnal meglett, azonban az erdő errefelé csupa akáctüske: vittem a kerékpárt az aszfaltúttól a ládáig és vissza. Mikepércs, GCMIKE következett.

Kerékpáros kupa: 86.95 km

Toborzó irodaNagysándor József
EmlékműEmlékmű
DebrecenHonvéd emlékhely
TalálatKibújt a hó által lenyomott avar alól :-)
csk1 2010.01.30 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.89
Megtaláltuk.
Nem láttuk a pókokat, igaz a tuskókat sem a hótól. Végül sikeresen megtaláltuk.

 
Madym 2010.01.09 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.51
Megvan, 33. találat, GPS-szel az első. Jól működik a kis sárga. Bevallom, nem igazán lelkesedek az olyan multikért, ahol ekkora távolságokat kell megtenni a jelszó levadászására. Sajnos az első pont környéke rendkívül szemetes, hajlékonyak tanyáznak a környék bozótosában. A második pont környezete viszonylag tiszta, leszámítva, hogy a közvetlen közelben két késdobáló is üzemel, valamivel messzebb, a Maróthy utcán pedig még egy. A harmadik pont és a láda tetszett, itt a legrendezettebb a környék. A láda tartalma elég szegényes. Köszönöm a rejtést!

james 2010.01.02 10:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Anita, Judit és James

abcs 2009.12.31 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.61
Jó kis évzáró láda volt! Köszönjük; debreceniként is láttunk újat...és mi is megyünk majd szánkózni!

diverupi 2009.12.30 11:05 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.78
meglepetés volt számomra az emlékmű Debreceni létemre nem tudtam róla ha lesz hó visszajövünk ide szánkózni :-)

Kissatti74 2009.12.30 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.08
megtaláltuk

Lucius 2009.11.21 14:09 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 2.38
Nagyon tetszett a multi!
Rendkívűl sajnálatos dolognak tartom hogy magára az emlékműre az útról, vagy annak közeléből a figyelmet nem hívja fel semmi. Például egy tábla...
Annak ellenben nagyon örültem hogy sok koszorú volt az emlékmű lábánál! Vannak még akik emlékeznek nemzetünk hőseire! :)

A ládát rejtő nylon elég rossz állapotban volt, így kapott tőlem egy új tasakot.
Gondosan visszarejtettem, ágakkal "álcáztam".
Köszönöm a rejtést, és az élményt! :)

szakica 2009.11.14 13:40 - Megtaláltam
ok

Mihul 2009.11.14 13:40 - Megtaláltam
ok

Attibati 2009.10.24 09:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.20
Kerékpáros találat. Debrecen környéki tekergés 168 km
A második ponton rossz emléktáblától számoltam az ablakokat ezért a megtalálás bejelentése csak rejtői segítséggal sikerült.
A WAP-os részbe is jó lenne pontosítani , melyik tábláról is van szó.
A 3. ponton jó meszzire került az úttól a láda. A rengeteg letört akácág miatt még tolni sem mertem a biciklit hanem végig kézben cipeltem, nehogy defektet kapjak.
Megéremelne egy ládát a II. világháború debreceni páncélos ütközete is , ami a világtörténelem 3. legnagyobb ilyen csatája volt.

Leone 2009.10.21 10:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.38
A három pontot különböző időpontokban kerestük fel, a ládánál még 11-én voltunk, ma pedig az emlékműnél. Debrecenben élek, mégsem tudtam, hogy itt is van valami.
Köszönjük a rejtést!

Futrinka és Pippó 2009.10.18 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.51
A csata emlékműve körül elszomorító a szeméthalom, de az tetszett, hogy igyekeznek rendben tartani a közvetlen környezetét, árvácskák stb...
A rejtés is jó volt, köszönjük!
Ez az ajándék (kis lego emberke) szerezte eddig a legnagyobb örömet!!! Nagyon köszönjük!

Futrinka az erdőbenKesztyűben kereső
Keresték és megtalálták, most kutatják...Honvédsír felé
sirgalahad 2009.10.09 18:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.15
Debreceni puszta vad
Magas ott a tengeri
Özönlik a muszka had
Magyarokat megveri

honvédsír homályban 
K.L. 2009.10.08 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.07
ok

carmin 2009.10.03 09:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.82
Köszönjük a rejtést.

 
kobcikrajci 2009.09.16 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.90
A városban található feladatok könnyen végigjárhatóak voltak. Bicajjal száguldoztunk végig az egész városon, majd ki a honvédsír emlékműig. Itt már izgalmassá vált a feladat, mert gps nélkül elég kilátástalannak tűnt a láda megtalálása. Végül is egy kis kitartás és pókokkal való harc után sikerült :)

alucifer 2009.09.09 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.56
Debrecen és környéke ládavadászaton.
Köszi, a rejtést.

Az emlékműitt lakott valaki
emlékmű 
Duciék 2009.09.05 13:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.46
+

bitveve 2009.08.29 19:33 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.74
Megfejtve.

Sifi 2009.08.29 19:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.98
Sötét, szél, pókok.
Köszönöm a rejtést!

Tócsa 2009.08.24 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.89
A pókoknak mi is sok munkát adtunk a ládánál.

zsotie 2009.08.21 11:47 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

jjoska 2009.08.21 11:12 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.36
Méltó emlék.

er&esz 2009.08.09 11:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.63
Na ezzel igencsak megdolgoztunk. A szorgalmas pókoknak is adtunk új lehetőséget, hogy kibontakozzanak.

fzsofi 2009.08.02 13:42 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

fabkor 2009.08.02 13:41 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Lencsi 2009.07.26 08:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.74
Klassz kis multi, fordított sorrendben kerestem fel, a 3. pontnál sztem kiújult a pókiszonyom... a második ponthoz elég volt csak lassítani, és az első... a betonúttól 400m gyalog, lagzi után jól esett a mozgás, arról meg nem beszélve, hogy milyen helyre kis emlékmű búvik meg a 33-astól karnyújtásnyira... nekem bejött... nagyon :)

tojas 2009.07.24 13:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.49
3-2-1 sorrendben lett megkeresve a láda. A laktanya falán nem csak 1 emléktábla van. Feltételezésünk szerint száma a jelszó részlet.

Tábla 1Tábla 2
Dream Theater 2009.07.23 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.33
Úgy alakult, hogy 3-2-1 sorrendben kerestem meg a multi pontjait.
Szarka kapitány sírjától könnyen meglett a láda, a 3. jelszórészlettel.
A 2. pont környékén már többször jártam, de a hadkiegészítő parancsnokság épületére nem figyeltem fel. Most annál inkább megnéztem: nagyon érdekes a bejárat fölötti hírdetés: Tanulj Te is Kanadában! Jelentkezz pilótának!
Az emlékoszlop viszont nagyon elkeserített: félreeső helyen van, nehezen megközelíthető és rengeteg a szemét! Kár érte!

FyG 2009.07.19 18:43 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.07
Bicajos multizás Debrecenben, hidegfront utáni hűvös időben, 2/3.
Nagyon jól összeállított multi, méltó a csata emlékéhez. Köszönet érte.
A szemét eltávolítására kezdeményezést tettem:
http://www.geocaching.hu/poi.geo?id=74445
A polgármesteri hivatalt is értesítettem.

arrabona 2009.07.19 17:04 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.31
Akosgy-vel vasárnap délutáni könnyű vadászat. Szép multi! Az első pontot nagyon nem tartják tiszteletben a szemetelők, a cég ahol dolgozom, szervezett egyszer oda egy takarítást de most ahogy ott jártunk láttuk, hogy újra szemetes. :( Örülök, hogy most újra lesz egy nagytakarítás ott, ha tudok én is elmegyek rá.
A második pont kicsit megtréfált miket, de aztán sikeresen összehoztuk.
A harmadik pontról nem is hallottam eddig, örülök, hogy gazdagodott a tudásom :).
A láda jó be lett rejtve az erdőbe, a pókokat leküzdve, megtaláltuk.
Köszi!

akosgy 2009.07.19 17:04 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.65
Szépen összeszedett multi, idő és erőhiány miatt autós teljesítést vállaltunk. :) A CITO valóban ráfér az első pont környékére, bár sajnos az áruházak mögött a vasúti sín mellett mindig olyan helyszín marad, ahol észrevétlenül el lehet hagyni a sitteszsákokat. :/

kl 2009.07.19 13:50 - Megtaláltam
Koszonom, hogy itt lehettem! [wapon beküldött szöveg]

Nivabibi 2009.07.18 13:47 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 4.00
Az összes pókhálót elhoztam a 3. ponttól, mehettek nyugodtan. Az 1. pont környéke egyszerűen állati. Állatok csinálták!!

Zsiráf 2009.07.14 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.08
Más dobozok felkeresése között felkeresve a pontokat...
Hősiesség? Hát persze, kell bátorság szembenézni a halállal. De a csata nem önmagáért való dolog. Van egy cél amiért vívják. A leírásból az derül ki, hogy itt ilyen nem volt ez egy "véletlen" összecsapás.
Az meg egy külön könyveket érdemelne, hogy ki használt és ártott és mikor Magyarországnak a Szabadságharc alatt...
Érdemes belegondolni, hogy miféle világ lehetett az, amikor az emberek "nagy késekkel" estek egymásnak, és közvetlen közelről osztották/kapták a sebeket és a halált. Mi hozzájuk képest burokban élünk...

Tibor60 2009.07.13 18:25 - Megtaláltamkörnyezet: 2.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 3.83 súly: 2.76
Az 1 pontnál található szeméthalom eléggé lehangoló. Amikor ilyet látok elgondolkodom, hogy vajon mi járhat annak az embernek a fejében, aki így szabadul meg a szemetétől. Szerintem az lenne a legjobb, ha egy csákány járna -).
A 2 pont egyszerű volt.
A 3 pontnál a változatosság kedvéért pókok helyett szúnyogok voltak, de akkorák mint egy víziló.

R19-es Jozsi 2009.07.12 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.01
Az első két pontot autóval kerestük meg, a ládához meg elbringáztunk. Nagy kár, hogy szemétlerakónak használják többen is az első pont környékét. A tehénpásztor legényeknek már biztosan szemet szúrt az a sok idegen ember, akik a kezükben valamiféle mobiltelefon szerűséggel felbaktatnak az emlékműhöz és valami furcsa okból kifolyólag szemügyre veszik a villámhárítót :)

Köszönjük a rejtést, szépen kidolgozott multi.

ujcsi 2009.07.12 12:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Az emlékműnél elképesztő mennyiségű szemét, a lépcsőn frissen égetett gaz hamuja füstölgött, hova jöttünk kérdeztem. De ettől függetlenül megnéztük az emlékművet. Ezután gyors számolás következett az autóból menet közben, majd irány a Vekeri-tó felé.
Parkolás a javasolt helyen, ahol egy geocachinges-matricától világító autó parkolt. Megjegyeztem, hogy itt kessert fogunk előbb-utóbb. Majd a rejtek felé közelítve összefutottam Mató és családjával!
Köszi a rejtést!

mato 2009.07.12 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.09
Családdal kirándulva. Az obeliszk környéke nagyon szemetes.
Logolás közben megérkeztek Ujcsiék, úgyhogy minitalálkozó alakult :)

Köszönjük a rejtést!

Evetke 2009.07.11 15:17 - Megtaláltam
Összeszedegetve. Az első pontnál felbaktattunk, majd megállapítottuk, hogy "szép" a kilátás: lomtalanításos szeméthegy az előtérben, panel lakótelep a háttérben. Lehangoló. Erről nem az emlékmű tehet természetesen, mint ahogy a rejtő sem. Korábban csak a tetejét szoktam látni a körforgalomban a kormányt balra húzva erősen, most legalább a közelébe settenkedtem megtekinteni, mi az ott, s miért.
A második pont hamar meglett. AZT az épületet elég jól ismerem.
A harmadik pont közelében már ücsörögtem egy ízben ott parkoló autóban, amíg a többiek a ládára mozdultak rá, rajtam meg elálmosodott hároméves pihente ki a nap fáradalmait, így a járműből ki se szálltam. Namost, ezt a dézsát valahol már láttam, igen. De a pókerdő köszöni, jól van.

 
Togo 2009.07.11 15:17 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.03
Érdekes történet. Az első ponton sajnálatos, hogy szemétlerakónak használják. A második ponton kicsit zavarba ejtett, hogy a GPS nem igazán volt toppon és két emléktábla is van a falon. A harmadik ponton először vakargattam a fejem, hogy hol lehet behatolni az erdősávba, aztán pókhálótlanítottam az utat, majd kicsit anyázódtam mert sikerült megtalálnom a láda környékén növő pár szál csalán egyikét.

Bau_family 2009.07.11 14:15 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.83 súly: 3.05
Hát a ládát igazán nem kellett volna olyan mélyen elrejteni abban az erdőnek nevezett pókkeltetőben. Háromezer pókháló, több tucat pók és egyéb rémség ragadt rám mire megleltem a ládát, abszolút valami pókos B kategóriás horrorfilmben éreztem magamat, szinte vártam, hogy megtaláljam az anyapók fészkét :)

emlékmű, autó, szemétdomb 
Hinter 2009.07.05 19:06 - Megtaláltam
Többszöri nefutásra sikerült. Biciklivel indultam a pontok begyűjtésére. Az eső miatt kétszer indúltam az egyes pontot levadászni. A ládikánál a nagy sietségben pedig a jelszóért kellett visszamennem. Köszi a rejtést.

Soko 2009.07.04 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.81
7/11. Kerékpáros ládakeresés (48 km). A pontok hamar meglettek. A ládához menet jövet sikerült az erdőrészt pókhálótlanítani. Köszi a rejtésért.

FTom 2009.07.02 19:46 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.46
Kellemes esti biciklizéssel kerestük fel az ismerős helyszíneket. Az emlékműveknél a megyei természetjárók hosszú évek óta koszorúznak.

EndreiTeam 2009.07.02 16:13 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.63
Ma öszesen 20 ládát sikerült megtalálnunk. Hajnali kettőkor keltünk, komótosan készülődve kb. 3:15-kor indultunk el Hatvanból. Összesen 635km-t autóztunk és este tíz óra körül értünk haza.
A napközbeni 32,5°C-os legmagasabb hőméréklet igazán embertpróbáló körülményeket teremtett, de a lelkesedésünk egyszer sem hagyott el bennünket. (Na jó, talán néha egy picit... ) :)
A csomagtartóban rengeteg palack víz volt betárazva, amelyet előzőleg mélyhűtőben lefagyasztottunk, hogy sokáig hűs maradjon. Egy részét trmészetesen megittuk, másik részét mielőtt nekiindultunk egy-egy kánikulai ládázásnak, egyszerűen magunkra öntöttük, így vizes hajjal és pólóval sokkal könnyebben tűrtük a meleget.
Szereztünk még millió féle csípést, Kristóf egy kullancsot és persze nem utolsó sorban sok szép élményt, amit ezúton köszönünk minden rejtőnek!

Épp a mai útitervet készítettem, amikor megjelent ez a láda. Úgy jött ki jól, hogy a 3-as ponttal kezdtünk.
Tetszett, köszönjük!

Puszkany 2009.07.02 09:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.29
Bocik jobban bejöttek, mint maga az emlékmű. A láda hamar meglett, bár gyűjtöttem némi pókhálót.

 
Judith 2009.07.01 20:39 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.69
Nagyon kiváló, nagyon szépen megszerkesztett és összeállított láda oldal, jól megválasztott helyszínekkel.
Mindenre kiterjedő figyelem és rengetek hozzákapcsolható utalás!!
Ha a weboldalra lehetséges lenne 6-os osztályzatot adnék!
Köszönjük, jó kis multi volt.

luilui 2009.07.01 20:39 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.73
Csoportos megtalálás!

Dzsozy 2009.07.01 20:39 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.73
Judithékkal, és Evetkéékkel kerestük meg. Érdekes utazás csata nyomába. Az első két ponton nem egészen volt egyértelmű a jelszórészlet, de végül meglett.
Köszönjük a rejtést!

NZ0406 2009.07.01 19:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.95
Bringás találat. Józsáról indulva kerestem fel az 1. és 3. pontot. A 2. pont útba esett a munkából hazafelé, így arra nem kellett kerülnöm. Az első pontnál lévő emlékművet már régóta meg szerettem volna nézni, így most ezt kipipálhatom. Kicsit illúzióromboló volt a kurgán tövénél lévő szemétkupac. A 3. pontnál a tuskósor megnevezés kicsit félrevezetőnek bizonyult, én sok egymás mellett lévő tuskóra számítottam. Ennek ellenére talán ha kettő földből kifordított tuskó volt a környéken. Logolás után a Panoráma úton kerülve indultam vissza, így 56 km lett a vége.

Honvédsír 
Fazék 2009.07.01 15:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.18
Debrecenben volt munkám délelőtt. 12.10.-kor néztem rá a leveleimre és láttam, hogy új láda jelent meg "mellettem". Köszönöm mb2000-nek, hogy a 8 perccel korábbi megtalálását wap-on is bejelentette, mert így nem rohantam, hanem előbb nyugodtan megebédeltem.
Jó ötlet volt a pontokat így összegyűjteni, magamtól biztosan nem kerestem volna ezeket az emlékeket.

F.Csub 2009.07.01 13:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.82
Apa ébresztett telefonon 11-kor, hogy van egy új láda és ha gyorsan összekapom magam, akkor még első is lehetek! Hát nem sikerült gyorsan összekapnom magam, mivelhogy evéssel, zuhanyzással együtt 12:20-kor sikerült elindulnom itthonról biciklivel. 45 perc alatt ki is értem a dobozhoz.
Nehezen sikerült megtalálni. Félrevezetett a tuskósor, mert a dobozt én egy kifordított tuskó alatt találtam meg fél óra keresés után és sajnálattal vettem tudomásul, hogy valaki már megelőzött... :(

Köszönöm a rejtést! :)

EmlékműLáda
Egy cipőt találtam az emlékmü egyik lépcsőjén... valaki nagyon siethetett. :DKilátás a dombról ( az emlékmü mellől)
mb2000 2009.07.01 12:02 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.05
Oke. [wapon beküldött szöveg]
Az ELSŐ ELSŐ megtalálásom juhééééé :-DD
Mikor észrevettem, hogy van új láda a közelben, rögtön kocsiba pattantam - meg is lett az eredménye!
Köszi a rejtést meg a lehetőséget! Ja, és örülök, hogy Debrecen ismét gazdagodott egy színvonalas multival!

FyG 2009.07.01 11:40 - Egyéb
A 160. évfordulóra én is terveztem az emlékműhöz egy hagyományos rejtést.
Közben Sanyi hozzákezdett és egy kiterjedtebb multival méltó emléket állított a csatának. Nagyon szép gondos a honlap leírása és a sok kapcsolódó POI is.
Gratulálok a szép első rejtéshez!


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.