geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum   |   belépés
  
  
  
 
FAQ
Nyomtatás
Nyomtatás
Nyomtatás
2480. Debreceni csata (GCDECS)
Az obeliszk távolról
Az obeliszk távolról
... és közelről
... és közelről
Emléktábla
Emléktábla
Nagysándor József laktanya
Nagysándor József laktanya
A laktanya névadója
A laktanya névadója
A honvédsír távolról
A honvédsír távolról
És közelről
És közelről
Ilyeneket láthatsz a láda közelében
Ilyeneket láthatsz a láda közelében
A rejtek távolabbról...
A rejtek távolabbról...
A rejtek közelebbről...
A rejtek közelebbről...

Szélesség N 47° 32,866'
Hosszúság E 21° 35,078'
Magasság: 110 m
Megye/ország: Hajdú-Bihar
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2009.06.27 11:30
Megjelenés időpontja: 2009.07.01 10:10
Utolsó lényeges változás: 2012.11.19 20:42
Utolsó változás: 2012.11.24 17:34
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+2V)
Elrejtők: M.Sasa
Felhasználó: M.Sasa
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.0
Úthossz a kiindulóponttól: 530 m
Megtalálások száma: 240 + 1 sikertelen + 8 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetente
A geoláda nincs bejelentve a geocaching.com-on.WAP
: 3 pontos multi
1. A villámhárító hány ponton van az emlékműhöz fogatva?
2. Hány rácsos ablak van az emléktábla és a toborzó iroda ajtaja között?
3. Jelszórészlet a ládában található, amely egy tuskósor tuskója tövében van, 23x19x4cm-es konyhai mikróedény.
A teljes jelszó a jelszórészletek egybeírva.

A ládába TravelBug nem helyezhető.

Eredetileg csak a honvédsírhoz szerettem volna egy hagyományos ládát rejteni, de nem találtam elég anyagot hozzá, ezért bővítettem virtuális pontokkal.

Ezúton is megköszönöm FTom-nak és FyG-nek a hasznos információkat.

 A debreceni csata

"1849 aug. 2. a magyar szabadságharc egyik utolsó ütközete. Görgey a Hegyalja vidékein folytatott harcok után délkelet felé vonult seregével, hogy a Berettyó vonalán ujabb biztos állást foglalhasson. A muszka sereg levonulási szándékával nem voltak tisztában, a fővezér azt hitte, hogy Paskievics nem Debrecen felé, hanem Tisza-Füredtől a Tiszán felfelé indítja hadát. E szerint maga a 3. és 7. hadtestekkel Nagy-Kállón és Nyir-Adonyon vonult Vámos Pércsre, hol aug. 2. táborozott, az 1. hadtestnek pedig mint oldalvédnek Hadházon és Debrecen felé kellett mennie. A hadtest vezére, Nagysándor József tábornok azt az utasítást vette, hogy az ellenség erősebb támadása esetén vonuljon vissza, különben pedig aug. 2. álljon meg Debrecenben. Nagysándor még aug. 1. értesült, hogy Balmazujvárosnál 15000-nyi orosz had áll, de ezt nem tartotta elegendő oknak a menetterv megváltoztatására. Nagyobb baj volt az, hogy az ellenség támadása aug. 2. déltájban a magyarokat meglepte. Nagysándor tisztjeivel épen a város által rendezett diszebéden vett részt, midőn az első ágyulövések behallatszottak. Nem is egy orosz hadosztály támadott, hanem maga a fősereg, Paskievics alatt, körülbelül 50000 ember és mint mondják, a kukoricások akadályozták meg a magyarokat az ellenséges haderő teljes áttekintésében. Ily tulnyomó erővel szemben a magyar ellenállás nem tarthatott soká. Csak a huszárság bátor támadása akadályozta meg a hadtest teljes megsemmisítését. Igy is a 7500-nyi csapat majd 2000 embert vesztett, többnyire foglyokat. Az orosz sebesültek közt volt Kupsianov tábornok, kinek lábát ellőtték. A D. egyik szomoru állomása volt a magyar seregnek a Világos és Arad felé vivő uton. Görgey magatartását, ki a csata alatt Vámospércsen mozdulatlanul állott, nagyon megtámadták, különösen szemére vetették, hogy Nagy Sándort, kit nem kedvelt, magánboszuból hagyta magára. De minthogy a hadtest vezére meglepetett és utasítása ellen harcolt, Görgey leginkább csak azon vád ellen védekezik, miképen bizhatta az oldalvédet arra a tábornokra, kinek magaviseletével az egész visszavonulás alatt sohase volt megelégedve és kit addig is több végzetes mulasztással vádoltak. V. ö. Horváth M. függ. harci tört. III. 431-435. Görgey, Mein Leben u. Wirken II. 325-330. A D. költői leirása megvan Jókai «Még sem lett belőle tekintetes asszony» cimü novellájában."
Forrás: Pallas Nagylexikon

1. pont
Nagysándor József Emlékoszlop:
A Balmazújvárosi út mellett, a Köntösgáton egy kurgánon (halmon) áll a debreceni csata (1849. aug. 2.) emlékére. A tábornok által vezetett 13 000-es serege vette fel a harcot Paszkievics cári tábornok 80 000-es orosz haderejével.
1899. augusztus 2-án vörös sajtolt téglából obeliszket avattak fel. Emléktábláján olvasható: "E halomról vezényelte Nagy Sándor József honvéd tábornok 1849. augusztus 2-án a Szabadságért hősi elszántsággal küzdő honvéd csapatot, a tízszerte nagyobb orosz haderővel szemben. A csata elveszett, de hős honvédeink emléke örökké élni fog."
Nagysándor József életrajza
Katonai szolgálatát a császári hadseregben kezdte, 1823-tól előbb az ötödik, majd a második huszárezredben szolgált. 1844-ben nyugállományba vonult. 1848-ban ismét szolgálatba állt a magyar hadseregben, őrnagyi kinevezést nyert a Pest vármegyei lovas nemzetőrségnél. A déli harcokban való kiváló teljesítményéért előbb alezredessé majd ezredessé léptették elő. Damjanich Jánossal együtt Kiss Ernő lemondását sürgette. Amikor Damjanich János átvette a bánsági hadtestet, a lovasdandár parancsnoka lett. Először az 1849. március 5-i szolnoki csatában szétvert ellenség maradványait üldözte. Az ütközetben tanusított hősiességéért 2. osztályú érdemjellel tüntették ki. Részt vett a nagysarlói, majd április 26-án a komáromi csatában is. Ezután Torontál vármegyébe vonult, ahol október-decemberben sikeresen akadályozta meg az aradi és a temesvári osztrák helyőrségek érintkezését. 1849 januárjában Kiss Ernővel részt vett Pancsova megtámadásában is. Damjanich Duna-Tisza közti harmadik hadtestével együtt részt vett a szolnoki, tápióbicskei, isaszegi és váci csatákban, ekkor (április 5-én) tábornokká léptették elő. Görgey Artúr táborában harcolt Buda ostromában. Az ószőnyi csatában mint utóvéd játszott szerepet. A tokaji átkelés után megütközött a hatszoros túlerőben lévő cári sereggel, amelytől vereséget szenvedett. Görgeyhez Nagyváradon csatlakozott, seregeivel Schlickkel készült megütközni, de Görgey parancsa ebben megakadályozta. Amikor tisztjeivel Lugosnál Bem seregeihez akart csatlakozni, megjelent a Görgey diktátorságáról szóló proklamáció, így ő követte Görgeyt Világosra, ahol letette a fegyvert. Nem tartozott a Görgeyt támogató tisztek közé, többször is felhívta Kossuth Lajos figyelmét a szemmel tartására. A hadtanácsban kijelentette: "hogyha valaki diktátorrá akarna lenni, ő Brutusává válnék". Aradon kötél általi halálra ítélték, kilencedikként végezték ki (ötödik volt a kötél által kivégzettek sorában).
Forrás: Internet

Az 1. jelszórészlet:
 N 47° 32,866' E 21° 35,078' 110 m [GCDECS-1] a villámhárító hány ponton van az emlékműhöz fogatva (2 számjegy)?

Megközelítés autóval: Debrecenből a 33-es úton kell kimenni, a vasúti átjáró után  N 47° 32,557' E 21° 35,302' parkoló-jában.
Megközelítés kerékpárral: a 33-as út mentén található kerékpárutat javaslom.

Az emlékműtől 250m-re található az I. világháborúban kolerában elhunyt orosz hadifogjok sírkert-je (Orosz hadifogoly temető).
Útban a 2. pont felé kis kitérővel felkereshető a honvédtemető ládája: GCHOSI.

2. pont
A debreceni csata emlékműve:
A Péterfia u. 58. sz. alatt a hadkiegészítő parancsnokság épületének falán elhelyezett képzőművészeti alkotás az 1849. augusztus 2-án a város nyugati határában lezajlott debreceni csatára emlékeztet. Alkotó: Sebestyén Sándor.
Forrás: Internet

A 2. jelszórészlet:
 N 47° 32,314' E 21° 37,517' 110 m [GCDECS-2]
hány rácsos ablak van a földszinten az emléktábla és a toborzó iroda ajtaja között (1 számjegy)?

Az épület közelében a GPS félrevezethet! A jobb oldali táblát keresd, lásd a fényképet.

3. pont
Szarka kapitány sírja (Honvédsír emlékmű):
Az 1849-es debreceni csata után, az életben maradt honvédek közül több ezren fogságba estek, vagy menekülés közben veszítették életüket üldözőiktől, mint Szarka kapitány. Sírjára 1930-ban emlékművet helyeztek el.
A Bocskai István Bajtársi Egyesület vállalt védnökséget az emlékmű felett.
Forrás: Internet

Az emlékmű a Hosszúpályi felé vezető út mellett látható  N 47° 28,178' E 21° 39,927' (térkép).


A 3. jelszórészlet:

A ládában  N 47° 28,147' E 21° 39,873' 117 m [GCDECS-3] amely 90 méterre található az emlékműtől délnyugati irányban az út túloldalán az erdőben. 23x19x4cm-es konyhai mikróedény, amely egy tuskóitól nagyrészt megfosztott tuskósor tuskója tövében van elrejtve fekete szemetes zsákban, ágakkal és avarral álcázva. Belefér egy CD.

Az emlékmű megközelítése autóval: Debrecenből a 47-es úton kell kimenni, 5,4km-nél lefordulni a Hosszúpályi felé vezető útra és elmenni az utat keresztező piros rom Piros rom jelzésig. A Kurucz Kft. felé (tábla jelzi) balra lefordulva lehet parkolni a jelzett úton, ami kővel van leszórva és elég széles.

Megközelítés kerékpárral: a 47-as út mentén található kerékpárutat javaslom a hosszúpályi leágazásig. Egy másik lehetőség a homokkerti felüljáró után a 2. lámpánál (a sineknél) balra fordulni a Monostorpályi útra, a kerékpárúton elmenni a Pacikert utcáig, ahonnan a piros rom Piros rom jelzésen lehet a honvédsírhoz jutni.

A teljes jelszó: az egyes pontokon található jelszórészletek egybeírva (12 karakter).

Az 1. és 3. pont közötti távolság 14,5km, amelyből 8,7km jelzett kerékpárút-on is megtehető és a 2. pont kis kitérővel érinthető, 290m-re van a kerékpárúttól.
A Turistautak.hu-t is használhatod, az pontosabb, de ott nem láttam utcaneveket.

Sok sikert a kereséshez!

Érdemes megnézni a 2.5km-re található Vekeri-tavat, amely mellett található a GCVETO. Az ugyancsak 2.5km-re található Paripa Csárdában jókat lehet enni.

Link játékos kedvűeknek:
1848 - stratégiai játék
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (166 db): környezet: 4.28 rejtés: 4.29 web: 4.58 átlag: 4.38

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 - különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 - település belterületén van a láda?
 - van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 - kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 + igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - jellemző-e GPS-t valószínűleg zavaró sűrű erdő, magas sziklafal?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


gabor03 2018.12.02 10:27 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Pantya 2018.12.02 10:27 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

emiGrant 2018.11.29 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.25
Az ilyen történelmi emlékezések mindig jó tárgyai egy geoládának. Az elmúlt pár évben többször jártunk errefelé, végre ma be lett gyűjtve az összes pont. Köszi a rejtést!

-4-3
-2-1
álomfogók 2018.11.10 16:25 - Megtaláltam
A Földrajzi Konferencia zárásaként egy kis geotúrázás keretében a három, eddig meg nem talált debreceni ládát terveztem be: GCVTSY - GCdknh - GCDECS
A második ponthoz még reggel sétáltam el, az utolsóként felkeresett harmadiknál az utolsó fénysugarak segítettek.

rajho 2018.11.04 15:12 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.05
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

FogarasiRenáta 2018.10.23 09:59 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! :) [Geoládák v2.2.5]

Szabi82 2018.10.23 05:49 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

SandorCsaba 2018.08.17 19:20 - Megtaláltam
Köszi a rejtést! :)

Pogánypeti 2018.08.01 14:51 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.12
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget. A többit majd otthonról... :) [g:hu 1.5.4]
Úgylátszik ma csupa "nemszép" helyeken jártam (kivéve GCMTU4)...
Debrecenben régóta már csak ez, és a GCdknh multi volt az, amelyeket még nem kerestem meg, ill. a GCVTSY hagyományos, ami nemrég jelent meg. A multik pontjait és a GCVTSY-t egy előre eltervezett logikus útvonalon kerestem fel, majd miután végeztem, következett a GCMTU4. A ládák és a virtuális jelszótöredékek megszerzése szerencsére nem okozott különösebb gondot, könnyen megoldhatóak a feladatok. Viszont a helyszínek, a ládák környezete... :o
De oda se neki, mindent összevetve hasznosan telt el ez a napom is. Fázni nem fáztam, és hideg sör is volt elég... :D
Köszi a rejtést!

Spangarázs 2018.07.22 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.58
Campus Fesztivált túlélve teljesítettük a pontokat.
Az első és az utolsót autóval a második pontot pedig gyalogosan közelítettük meg.
Az utolsó pont nem igazán értem miért került a dzsungelba? a szúnyogriasztót fújhattam magra a vámpírok lecsaptak rám, bele sem írtam a logbookba jöttem mentem mint a távirat.Kb 40darabb szúnyogcsípés büszke tulajdonosa lettem:)
És íme egy/két fesztivál felvétel.
Köszi a rejtést!

FishAWS!!!
V_Gabor 2018.07.21 14:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.39
Két év alatt szedtük össze (autó, bicikli, gyalog). :)
A számolással én is hadilábon állok.

Köszönöm!
[g:hu 1.6.0c]

2018-07-21 13.50.58R2018-07-21 13.52.45R
2018-07-21 13.58.58R2018-07-21 13.59.11R
2018-07-21 14.09.16R2018-07-21 14.09.30R
2018-07-21 14.09.50R 
anettx 2018.04.30 17:31 - Megtaláltam
TFTC!
Alföldi bolyongás - 2. nap teker(g)és Debrecenben
Ez is egy 2015-ben elkezdett multi, ma az 1. ponthoz mentem el.
A jelszóval a rejtő segített ki, mert se a villámhárítós szám, se az ablakszám nem stimmelt.

gcdecs2-IMG_4905wgcdecs-DSC03879
MoMaszter 2018.04.26 09:57 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.03
Köszönjük!

zsolty23 2018.03.10 06:26 - Megtaláltam
Az első két pontot még novemberben megtaláltam. A harmadikat ma reggel. Köszönöm a rejtést!

BT_pro 2018.01.24 11:10 - Megtaláltam
Megvan köszönöm! A láda rendesen be volt csomagolva , egy hétvégi bevásárlást el tudnék intézni ennyi szatyorral:))

nagyfeco 2017.12.18 14:09 - Megtaláltam
Ok

tapisomi 2017.08.15 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.26
köszi

golyakr 2017.08.15 07:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

DóriAtesz 2017.07.13 18:08 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.83 súly: 3.85
Megtaláltuk. Köszönjük a rejtést!
DóriAtesz

Vincenzo65 2017.04.13 14:25 - Megtaláltam
Megtaláltam


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (249 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (20 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]

[impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
turistautak.hu