geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
2236. Békéscsabai gyalogezred emlékére (GCB101)

Régi fotó a laktanyáról

Régi fotó a laktanyáról

Az átépült laktanya főbejárata

Az átépült laktanya főbejárata

101-es emlékmű

101-es emlékmű

A Hősi temető szobra

A Hősi temető szobra

temető

temető

Trianon szobor

Trianon szobor
Szélesség N 46° 41,022'
Hosszúság E 21° 4,082'
Magasság: 89 m
Megye/ország: Békés
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2008.09.18 17:10
Megjelenés időpontja: 2008.09.20 21:00
Utolsó lényeges változás: 2019.09.13 20:34
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+2V)
Elrejtők: Zoliza
Felhasználó: ZoLiza
Nehézség / Terep: 2.0 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 4500 m
Megtalálások száma: 402 + 13 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.7 megtalálás hetente


Wap:
1: címeres tábla utolsó sor első szava(pótjelszó a villanykarón)
2: emléktábla állításának évszáma
3: a láda kerítés tövében

-------

Ezzel a multi ládával (3 pontos), a méltatlanul elfelejtett békéscsabai 101. gyalogezrednek szeretnénk emléket állítani.

Császári és Királyi 101. Gyalogezred

Alakult:1883
Alapító: báró Drathschmidt Károly gyalogsági tábornok
Névadó: Drathschmidt
Állomáshely : Békéscsaba
Tűzkeresztség: 1914.08.30. Rohatyn
Emléknap: 1915. április 3. Gusina magaslat hősi megvédése

Vitézségi Érmek száma: 6455
Arany: 19
Nagyezüst: 714
Kisezüst: 2840
Bronz: 2882

Az 1914. június 28-án, Szarajevóban elkövetett merénylet lángra lobbantja a világot. A Monarchia 1914. július 28-án hadat üzen Szerbiának.
Békés megye nagy hírnevére szert tett katonái a 2. hadsereg kötelékében a szerb frontra vonultak, de a tűzkeresztségben csak Galíciában estek át.
Rohatyn elfoglalása, majd Lupkow irányában végrehajtott sikeres előretörés fémjelezte az ezred harci eredményeit.
Aztán visszavonulás, védelem a Kárpátokban, majd a kíméletlen húsvéti csata, amely dicsőséget szerzett a vitéz 101-eseknek. Laborczánál a Gusina magaslatot Laczhegyi Zoltán hadnagy nemcsak elfoglalta egy század élén, de a sokszoros orosz túlerő ellentámadását vissza is verte.
Ezért a fegyvertényért a Mária Terézia rend lovagkeresztjével tüntették ki.
A csata záróakkordjaként Telepócnál az ezred 650 orosz foglyot ejtett.
1916 nyarán a 3. hadsereg kötelékében a Tiroli támadó hadműveletben vett részt az ezred. A Monte Busibolo elleni háromnapos véres harc és győzelem után, Jenő főherceg vezérezredes hadseregcsoport-parancsnok külön napiparancsban dicsérte meg a 101-eseket.
1917-ben Erdély szent földjét kellett megvédeni az orvtámadó, románoktól, majd a segítségükre siető oroszoktól.
A kipróbált Békés megyeiek a Tatár-hágónál, a Mogura magaslaton utasítottak vissza minden próbálkozást.
A magaslat védelmében kitűnt és hősi halált halt Tanka Alajos zászlós posztumusz Arany Vitézségi Érmet kapott.
Bukovinai harcok, Csernovicz elfoglalása következett ezután, majd 1918 végzetes nyarán a piavei támadás, amelynek élén ott látjuk Békés megye hős fiait, aztán az utolsó harc és védelem a Col de Rossa-i állások hősi megtartása.
Hogy ebben az utolsó, és hiábavaló erőfeszítésbe milyen felülmúlhatatlan dicsőséggel harcoltak, azt a 15 Arany Vitézségi Érem jelzi.
Az ezred emlékére írott vers elsősorban az ő vitézségüket hirdeti, de elmondható bármelyik magyar gyalogezredre.

Vitéz 101-esek

Ázott orosz mezők, vad hegyeknek bérce,
A karszt kopár háta s az Adria kékje,
Észak zúzmarája, s hol a dél napja lángol:
Döngött a beteg föld léptetek zajától.
Híretek, nevetek a félvilág félte,
Reszketett az, kinek ti juttok elébe.
Kín, éhség ha fojtott és a halál karja,
Ti csak rohantatok, rajta mindig rajta,
Vitéz 101-esek!

Ropoghatott puska, zúghatott a gránát,
Szuronnyal, vagy foggal, élőn, vagy hullán át
Ti csak vágtátok! Ágyú, akna, tüzet hány ott,
Mint a Ti szemetek, úgy ám egy sem lángolt.
Pedig, hogy kért sírva az anyátok szája,
Hitt a falú tornya, asszonyotok csókja,
De a Ti kebletek könny hiába marta:
Ti csak rohantatok, rajta, mindig rajta,
Vitéz 101-esek

Rohantatok, s egyszer - megtorpant az ének...
Hej! Mi lett a bére a nagy vitézségnek?
Meghasonlott népen, megfogant az átok,
Sok csonka törzs árán, csonka a hazátok.
De ha százszor mondják, hogy ez már a béke,
Itt valami bent rázúg, Nem! Még nincs vége!
Halál fojtó könnye nem szállt a magyarra:
S egyszer még rohanunk... rajta, megint rajta,
Vitéz 101-esek.

1. pont - Nagy Sándor laktanya története:

1894-1918 101-es gyalog ezred állomáshelye
1918-1922 101-es gyalog ezred utód állománya ( ide tartozik a gyulai huszárszázad )
1922-1938 fogatolt lövész egység állomáshelye
1938-1944 gyalogsági lövész ezred állomáshelye ( a mezőtúri hadosztályhoz tartozik )
1944-1948 5. önkéntes reguláris ezred állomáshelye
1948-1965 MN. Lövész hadosztály ezred törzse állomáshelye
1966-1973 MN. Központi Tiszthelyettes Iskola
1973-1992 MN9068 Rádió Zavaró Zászlóalj állomáshelye
1992-2002 raktár bázis
2002 átadásra kerül a városnak, Gimnázium és egy áruház működik a területén.

Az első jelszórészletet az iskola falán lévő címeres tábláról olvashatod le, amely az utolsó sor első szava lesz. A tábla a kerítésen belül van, a portást kérd meg, hogy engedjen be a táblát lefotózni. Ha ez nem sikerül akkor a főbejárattal szemben lévő villanykarón olvashatod a pótjelszót.
 N 46° 40,332' E 21° 5,115' 79 m [GCB101-1]

 N 46° 40,330' E 21° 5,091' 79 m [GCB101+potjelszo]

2. pont - 101-es emlékoszlop:

A 101-es emlékoszlopot az első világháborús csabai 101-es gyalogezred hőseinek emlékére állította Belenka Mihály, csabai 101-es t. zászlós. 1923-ban avatták fel a műkőből készített obeliszket.
A második világháború után Bartolák Andrásné első tanácselnökné leglátványosabb tette a 101. gy.e. emlékét őrző obeliszket ledöntette és elföldeltette.
Az 1956-os események hatására Fekete Pál tanár úr vezetésével az ifjúság közös erővel kihantolta a három darabra tört "101" obeliszket.
Az idő közben helyreállított és újraavatott "101" obeliszk 1970-ben újra veszélybe került. A Lenin-centenárium jegyében Csabán is szobrot kellett állítani. A megbízatást egy fővárosi szobrász kapja, aki éppen oda "álmodja" művét, ahol már ez az emlékmű áll. Hónapokig tartó huzavona után végül néhány elszánt népfront-aktivistának sikerült az illetékeseket meggyőzni az ötlet képtelenségéről, és az erősen vitatható művészi értékű alkotás a szabadság tér másik felére került.

Skalp ide illő logja:

Megdöbbentő, hogy a geocaching mibe is nyúl bele.... Sok újat tudtam meg a város múltjából, és ettől egy régi családi történet is a helyére került. Ugyanis az én nagyapámat kényszerítették annak idején arra, hogy a cséplőgépével ledöntse az obeliszket. Ha nem tette volna meg, felakasztották volna. Azt mondják a szüleim, napokig csak sírt az öreg, nem is lehetett hozzászólni. Én ezt a történetet csak családi elbeszélésekből tudom, de most kerek lett a történet.

A második jelszórészlet az emlékoszlopon lévő emléktábla állításának évszáma.
 N 46° 40,767' E 21° 5,927' 81 m [GCB101-2]

3. pont - A Hősi temető:

A képviselő-testület 1916-ban határozta el, hogy 10 000 koronát biztosít a hősök temetőjének létesítésére. A 100 x 50 méteres temetőkertet Bischotka János 101-es főhadnagy terve alapján, 1918-ban szentelték fel. A temetőben a harctéren szerzett sebesülés és betegség következtében Békéscsabán meghalt, és a harctérről hazahozott hősi halottak nyugszanak. A 728 sírban 489 magyar, 89 orosz, 14 szerb, 13 olasz, német, 105 román és 6 ismeretlen nemzetiségű katonának van egyforma síremléke. A temető közepén áll Pop Vilhelm és Papp László sebesült honvédet ábrázoló műkőszobra.

A bal oldali kiskapun lehet bemenni, csak egy kicsit szorul.
A ládát a kerítés tövében a borostyán között találod.
 N 46° 41,022' E 21° 4,082' 89 m [GCB101-3]

Érdekesség:

A győztes román hadsereg semmilyen ellenállásba nem ütközik, amikor elfoglalja a várost 1919. április 26.-án.
Majdnem egy évig tart a megszállás, mindaddig, amíg el nem dől Trianonban, hogy Békéscsaba mégsem lesz Románia része. Kezdetben ugyanis minden jel erre mutatott: a román király és neje is ellátogatott a városba, megtekintve a katonai díszelgést, küldöttségeket fogadott a városházán. Az Antant-misszió 1920. március 20-án délután 3 órakor búcsúztatja a román csapatokat és átadja a várost a nemzeti hadsereg alakulatainak, illetve a polgári közigazgatás képviselőinek.
2008.06.04-én Trianon emlékszobrot avattak Békéscsabán.

 N 46° 40,584' E 21° 5,368' 72 m [GCB101+Trianon]

Felhasznált irodalom:

Földi Pál - A Magyar gyalogság története 1715-1918
Békés Megye kézikönyve
Köszönet Pkatonának a korabeli fotóért és a laktanya történetéért.

I. Világháborús emlékvideó

Ükapáink emlékére

Free Website CountersFree Website Counters
Állapot: beteg

Értékelés: értékelés (256 db): környezet: 4.52 rejtés: 4.49 web: 4.70 átlag: 4.57

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 - a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 - GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


Páratlanpáros 2019.12.10 12:30 - Megtaláltam
Bízva abban, hogy a Hősök temetőjébe bejuthatunk, próbáltuk ezt a ládát is elérni, de sajnos nem jártunk sikerrel. Kerítést mászni természetesen nem akartunk, így aztán tisztes távolból szemléltük a kert hátsó részében látható borostyános kerítésrészt, amely a láda rejteke. Az első két helyszínen is készítettünk képeket, a jelszórészleteket kitakarva mellékeljük őket. Kérjük a képek alapján a megtalálás elfogadását. Előre is köszönjük. Azért reméljük, hogy egyszer majdcsak be tudunk jutni a temetőkertbe is.

[Jóváhagyta: ZoLiza, 2019.12.21 17:37]

Emléktábla az egykori Nagy Sándor laktanya falánA 101-es emlékoszlop
Zárt kapukA Hősi temető katonasírjai
A sebesült honvéd szobra 
Aniko & Gyuri 2019.11.16 13:47 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Anikó és Gyuri. [Geoládák v2.2.5]

Szejbi 2019.10.16 13:52 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

zaskl 2019.08.01 18:00 - Megtaláltam
A temetőt mi is zárva találtuk, úgyhogy csak kívülről jártuk körbe, így is impozáns látvány. A többi pont rendben volt. Kérjük a képek alapján a találat elfogadását. Köszönjük, a rejtést. ZASKL

[Jóváhagyta: ZoLiza, 2019.08.07 15:44]

DSC_6534DSC_6540
DSC_6553 
Bőrharisnya 2019.07.16 16:32 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.75
Nagyon kedves emlék fűz a kaposvári Rosseb Bakák ládájához, ezért, bár betegre van állítva, végigjártuk a pontokat.
Sajnos a temetőajtót zárva találtuk, így a ládához nem jutottunk hozzá.
Kérjük, a feltett képek alapján fogadd el a találatot.Köszönjük!

[Jóváhagyta: ZoLiza, 2019.08.07 15:44]

20190716_15433220190716_154409
20190716_154427 
VaVi 2019.06.22 21:01 - Megtaláltam
Egy korábbi log alapján úgy tűnt, nyitva lesz a temető, de sajnos zárva volt.
A többi pont rendben volt.
A képek alapján kérek egy elfogadást.

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2019.09.16 19:11]

20190622_18581320190622_185820
20190622_18585720190622_203656
20190622_210135 
etoc 2019.06.15 08:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 2 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.88
Ákoss55-tel hónapokon keresztül vártunk arra, hogy egyszer valaki megnyissa a temető kapuját. Nem akartunk átmászni a kapun, tiszteletlennek éreztük a hősökkel szemben. Egy láda nem ért ennyit a szemünkben. Viszont türelmünk gyümölcsöt hozott, hiszen pár hete újra nyitották a temetőt, úgyhogy betértünk, könnyen megtaláltuk.
Megdöbbentő ezt végigjárni, köszönjük, hogy megmutattad nekünk!
Elrejtés azért ennyi, mert nagyon kéne egy pótjelszó az utolsó állomáshoz!

akoss55 2019.06.15 08:40 - Egyéb
Etoc-al ugyan várnunk kellett, de a temető most már nyitva, és szerencsére a láda is épségben megvan. Köszönjük a rejtést!

Bakszakáll 2019.05.30 17:40 - Megtaláltam
A legtöbb temetőt ismerem a városban, erről azt sem tudtam, hogy van. Örülök, hogy a rejtő kihozott ide. Nagyapám mint testvérei közül a legkisebb, többször említette 2 idősebb bátyját, akik "oda maradtak" az első háborúban. Egy városhoz közeli tanyán születtek, nagy eséllyel a 101-esek tagjai voltak. Ha nem, akkor is rájuk emlékeztem, ismeretlenül is. Ez az emlékezés most már tartalmat kapott és formát öltött. Köszönöm.

ZoLiza 2019.05.19 16:22 - Egyéb
Május 27-én lesz a magyar hősök emléknapja, akkor lesz ott koszorúzás. Addig zárva lesz, de utána az a terv, hogy kinyitják.
Addig is betegre állítjuk.

Zéboy 2019.04.24 12:25 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget.

Zéboy 
Berián 2019.04.24 12:25 - Megtaláltam
A temetőbe csak ugy lehet bejutni, ha eléggé tiszteletlenül átmászunk a kerítésen. Nem gondolom, hogy ez jó fényt vet a kesser társadalomra. A kis kapukon frissen felszerelt, még csillogó új zár van. A nagy kapun lakat. Hátulról sem közelíthető meg, mert magán telkek vannak mellette.

KratkiTimi 2019.04.06 14:48 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

fercsipeter 2019.01.27 09:07 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.1x]

SimonG 2019.01.02 13:04 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.96
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Úgy érzem, hogy a történet érdekesebb, mint a láda maga. Természetesen a pontok megfelelően kapcsolódtak a témához. Egyetlen problémám az utolsó ládát rejtő ponttal volt, ugyanis a temető nagy kapuja és a két kis ajtó is zárva voltak. Első gondolatom az volt, hogy biztosan kívül van a láda, de onnét sem lehet megközelíteni, mivel magán telkek határolják. Így maradt a kerítésugrás, aminek nem nagyon örültem. A láda meglett a jelzett helyen, de elég rossz állapotban van, három füle már le volt törve. Ráférne egy felújítás, illetve a zárt temetőből való áthelyezése.

Békéscsaba többi multijának megkeresésével kötöttem össze, jó kikapcsolódás volt az ünnepek után.
Köszönöm a lehetőséget.

lacc 2019.01.02 10:50 - Megtaláltam
A hősi temető mindhárom (2 kis + 1 nagy) kapuja zárva. A nagykapun a tolózár lelakatolva, a kicsik kulcsrazárva. A nagykapun be lehet jutni, ha az ember benyúl és a kitámasztó vasat felemelve benyomja a két szárnyat.
Megoldottuk, de nem szeretjük az ilyen bejutásokat! Jó lenne ide egy alternatív jelszó, vagy ha tartósan zárva van a hősi temető, akkor máshova helyezni a ládát.
Dec.30-án és Jan.2-án teljesítettük a multi pontjait.
Ildi és Laci

Szájmon 2018.11.03 14:41 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszi a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

ollo 2018.10.30 15:44 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

csehipest 2018.10.21 11:05 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

kertimi 2018.09.15 12:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Tanohun 2018.09.15 11:04 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Szandi&Gabi 2018.08.11 19:50 - Megtaláltam
Megtaláltuk...

IMG_20180811_190201IMG_20180811_192418
IMG_20180811_195859 
Leszi01 2018.08.06 09:41 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Egy rendkívül hasznos és szép rejtés. Nagyon sok új információval és élménnyel lettem gazdagabb. Békéscsabai lévén én sem igen hallottam a 101-esekről, a saját hanyagságomon túl igen szomorú, hogy egyik iskolámban sem említették meg. Még egyszer köszönöm :) [Geoládák v2.2.4]

Fekete-Szabó Dániel 2018.07.27 08:55 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

btk666 2018.07.26 15:19 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.
by: btk [g:hu 1.5.4]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (415 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.