geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
Nyomtatás
1282. Nagykanizsa - kisvárosi boldog békeidők (GCNK)
A retusált múlt
A retusált múlt
Városi Színház
Városi Színház
Bájer cukrászda
Bájer cukrászda
Deák tér
Deák tér
Szomolányi-sarok
Szomolányi-sarok
Fő út
Fő út
Magyar Királyi Postahivatal
Magyar Királyi Postahivatal
Központi Szálloda
Központi Szálloda
Erzsébet tér
Erzsébet tér
Térkép
Térkép

Szélesség N 46° 27,340'
Hosszúság E 16° 59,443'
Magasság: 125 m
Megye/ország: Zala
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2005.10.07 10:00
Megjelenés időpontja: 2005.10.07 10:00
Utolsó lényeges változás: 2016.02.19 07:08
Rejtés típusa: Multi geoláda (11V)
Elrejtők: waneqr
Felhasználó: dendeocse
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.5
Úthossz a kiindulóponttól: 1800 m
Megtalálások száma: 353 + 2 sikertelen + 2 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetente


Majd egy tucatnyi pontból álló virtuális láda Nagykanizsa központjában, felidézve a 20. század korai éveit, a város aranykorát.
A jelszó az egyes pontokon összegyűjthető számok sorozata, azaz egy tizenkétjegyű szám.

A pontok egy megközelítőleg két kilométeres körsétával felkereshetőek, így az egyes koordináták nincsenek külön megadva. Hanem egy, a következőkben publikált, "egykori" levél alapján keresendőek fel, s fejtendő meg a jelszó a kérdések válaszaként. Ehhez segítséget adnak a korabeli fényképek is.

Javasolt pakoló a Múzeum-téren  N 46° 27,366' E 16° 59,418' 125 m [GCNK+Parkoló]. Ez a séta ajánlott kiindulópontja; innen indult a levélíró is.

Mindenkinek kellemes sétát kívánunk, térben és időben. Lássuk, mit tett egy várossal majd száz esztendő.


Drága barátném, édes Böbém!

Ígéretemhez híven alábbi soraimmal tudósítalak kedves szülővárasunkban tett vizitemről, felidézve leánykorunk emléklépeit, s a mai valóságot egyaránt.
Mint tudod Jenőmmel, annak atyjának invitálására látogattunk le oly hosszú idő után mostan ide. Ki a Nagymagyarország-emlékmű leleplezése okán, oly nagy pompát remélt, mint volt az négy éve, Szent Iván havának első napján. Mikor maga József főherceg avatta fel a katonaváros dicső gyalogezredének, a 20-asnak emlékművét. Nos, ez a mostani - az állítólagos cseh és jugoszláv érzelmek felkorbácsolódása okán - elmaradt ugyan, de ismerve engem tudhatod, nem nagyon bánkódtam a szabaddá vált szombat délelőtt miatt. Így miután péntek este megtekintettük Misztk Lajos bioszkóp színházát, ki a Fiume-kávéházban produkálta magát, én korán ágyba feküdtem és szombaton nagy buzgalommal láttam neki a városnak.
Apósuramék házából kilépve először a tér délkeleti sarkában a volt Battyány uradalom tiszttartói házának, árkádokkal övezett udvarára kukucskáltam be és csodáltam meg újfent, a népszáján csak török kútnak említett medencés díszkutat. Ami - ahogy anyósomtól később hallottam -, áttelepítés végett áll most itt, mert a Stobl-féle 48. gyalogezred kiszorította régi helyéről. Emlékszel kislányként mennyire féltünk a kút oroszlánjaitól; de hogy hány vízköpő oroszlán van rajta, azt ma sem tudom.
Ezután északnak véve utamat kellemes meglepetésemre apám kedves gyerekkori pajtásával, Karcsi bácsival találkoztam. Kaán Károly, a neves erdőmérnök, államtitkár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Édes ember; mennyire szerettem gyermekként, s most mily nagyra becsülöm tetteiért. Nem nagyon tudtunk szót váltani, így azt sem tudtam meg mi hozta most haza; mert lám, agg korára megkopott frissessége. Valamikor a Kiegyezés körül, a hatvanas években látta meg a napvilágot, mint apám, de hogy pontosan melyik évben született nem tudom.
A tér észak-nyugati sarkában egy eldugott átjárót nyitottak, melyen tovább keletnek, a Sugár úti Blumenschejn palotához értem, s ott a hajdani vasárnap délutáni séták végletekig unott helyszínére, az Egylet-kerthez. Azonban itt nagy meglepetés várt; igazat adva Bori húgomnak. Medgyaszay Istvánnak, a veszprémi és soproni színházak építészének tervei alapján készült Városi Színház és Mozi szecessziós, népies stílusa igazi kuriózum. Az épület ékkövei a tető alatti, sgrafitto technikával készült színházi jelenetek. Azonban, hogy hány jelenet díszíti az épületet, arra nem tudnék Neked válaszolni, de hogy az egyik a Bánk Bánból való, az bizonyos. Nem csoda hát, hogy 27 március idusán épp a Hevesi Sándor igazgatta Nemzeti Színház társulata nyitotta meg a nagyközönség előtt. Hevesi, ki mint tudod a város nevelése és Manci nénikém hevesen udvarolója volt. Oly annyira, hogy egy alkalommal, még gimnazistaként nem átallott az édesapja, Hoffmann Mór szerkesztette Zala hasábjain kifejteni virágnyelven érzelmeit. Azóta nyáridőben a Pécsi Nemzeti Színház teátristái adják át művészetüket a helyi műkedvelő közönség szórakoztatására.
Innen délnek indultam első bálunk színtere, a Polgári Egylet székháza mellett, mely ma már az Ipartestület székháza. Majd fel keletnek a Fő úton. Nem mintha fáradság, vagy éhség vett volna erőt rajtam, de nem állhattam meg, hogy a Kölcsey út és a Deák tér sarkán be ne üljek a Bajerbe egy rigójancsira. Mit ne mondjak, drágám, ez már nem ugyan az, mióta Makoviczky viszi az üzletmenetet; bár sokan nagyra tartják. Azonban most, itt ötlött csak fel bennem, hogy mennyire kedves is nekem maga a Bájer Cukrászda szecessziós épülete. A hullámzó, áradó formák, vonalak, a plasztikus növényi ábrázolások; de hogy hány szárnyas nőalak van a Deák téri homlokzaton azt nem tudom, pedig az a kedvencem.
Tudd meg Böbém, hogy a Fő út 13 alatt álló Bogenrieder palota most az a dr. Hoch Oszkár ügyvéd tulajdona, ki férjuraddal volt szoros üzleti kapcsolatban hajdanán. Jutott mindez eszembe, mert épp itt, ezen épület előtt találkoztam dr. Mező Ferenccel, Jenőm szeretett tanárával. Aki büszkeségünkre a 28-as amszterdami olimpiászon világbajnok lett Az olimpiászok története című munkájával; s aki bár Kanizsáról Pestre került, de családi és baráti nexusainál fogva ma is sokszor látogat el ide. Oly nagy erő van eme ember szellemében, mint a palota homlokzati atlaszainak karizmában; de hogy hány atlasz tartja a tetőt, azt ne tudakold most tőlem.
Ezután a Széchenyi tér 14 szám következett, mely házat, az öreg Wusztl szappangyáros házát dr. Kőnig fogorvos vásárolta meg, s most csak Kőnig háznak említik. A ház bejárata melletti falra, a felsőtemplommal átellenben Éber Sándor festőművésszel freskót tetetett a fogorvosok védőszentjével. Azonban az nem rémlik fel, hogy Szent Apollónia hány kezét emeli égre, tartva benne a fogorvosok számomra a legrémületesebb eszközét, a húzófogót, pedig retteget tőle, azt jól tudod.
Lefelé, nyugatnak sétáltam tovább, át a Deák téren. Melyet most a 48. gyalogezred emlékszobra ural, ahogy említettem már. Ennek egykoron maga Petőfi is katonája volt, bár ez számomra nem magyarázza, hogy miként került egy talapzatra egy világháborús katonával.
Az Első Magyar Biztosító Társaság épülete, a Szomolányi-sarok irányába, keletre tartottam tovább. Ahol aztán - míg Szomolányi Gyula női és férfi divatáruházának kirakatát nézegettem - feltűnt a kirakatüvegben tükröződve a szemben lévő ház, a Csengeri út 1 tetején, a torony tövébe tétetett címerek. Azonban, hogy hány darab címer van azt nem tudom már, de köztük van szép városunké is, melynek félig nyitott kapuja jól példázza az itteniek lelkét, kik egymás, s az idegenek felé is szívélyesek, kitárják szívüket, de csak félig.
A Fő út 8 alatt, a Bazárurvaron átkellve nem leltem már fel Kardos és Steiner Központi Kávéházát, és Mathea bácsi műintézetében sem készülhetne már rólam rózsaszínben fürdőző portré; s bizony nem a masnik és loknik hiánya végett. Azonban az üzletek sora ma is oly pezsgő, mint a egykoron volt és mára már kandeláberek sora nyújtja az estébe a városi közönség vásárlási lehetőségeit. Azonban meg nem számoltam, hogy hány lámpaoszlop sorjázik az udvarok közepén.
Bizony bánnám, ha nem szólnék ehelyütt, hogy még pénteken sikerült vásárolnom a párizsi kiállításon aranyéremmel kitüntetett Perkay fűzőkészítő páratlan portékáiból. Ki még mindig fájdalmasan siratja hősi halott férjét, s e bánatában többet vállal, mint kellene. Bár igaz ez a legtöbb kanizsai asszonyra is. Hiszen itt a lányok karcsúak, nyúlánkak, s sok közöttük a szép - ahogy az itt állomásozó tiszturak minduntalan megerősítik -, de hamar fonnyadnak, mert talán még a szorgalmas kanizsai férfiaknál is jobban törik magukat.
A Zrínyi útra kiérve nyugatnak vettem utamat, egészen a Ludwig Schöne bécsi építész által tervezett, historizáló Kereskedelmi Kaszinó saroképületéig. Mely komoly szerepet játszott egykoron a város társas és a mi szerelmi életünk fellendítésében egyaránt. Ma is belepirulok, ha azokra a bálokra gondolok, Böbém.
Ezzel szemben postapalota emeltetett vagy már tíz évvel ezelőtt, s működik Tholway Zsiga bácsi óvó kezei között. Fiúnknak, Tamásnak tetszett volna a déli homlokfal; s bizonyára többször megszámlálta volna hány közlekedési eszközt mintáztak meg ott.
Ahogy rajongott volna az északra, az utca elején lévő bádogvitézért is, amelyik a Vasemberház tér felőli sarkát díszíti. Az ottani vaskereskedő rakatta fel cégérnek, s mára az egész épületet erről nevezik a népek. Azonban, hogy hány fegyvert tart a kezében a vitéz azt én meg nem számláltam. Meghagyom ezt a kis Tamásnak, ki amúgy is sokat szenved most a piaristák kemény kezei közt. Kicsiny Ő még ehhez, de ismered Jenőm hajthatatlanságát.
Átsétáltam innen az Erzsébet tér délkeleti sarkához az emlékműhöz, de hogy az melyik honvéd ezrednek állít emléket arra már nem emlékezem. Arra azonban igen, hogy mire idáig érkeztem, eléggé fáradttá váltam, hogy aztán a Központi Szálloda felé áttérve a Fő út irányába visszatérjek Jenőmhöz. Ki azonban elég mogorván fogadott. Rossz híreket kapott Pestről. Azt rebesgetik háború lesz. Nem tudom. Talán ahogy elmaradt a mai emlékműavatás, elmaradhatna ez is. Dacára mindennek hiszek jó sorunkban Böbém, s uramban. Ki most Abbáziába visz tovább, ahonnan írok újból Neked.

Addig is ölelek, csókollak
Katinka


Forrásmunkák:
Nagykanizsa, Magyar Városok Monográfiája, 1929
Kanizsai Enciklopédia, 1999
Nagykanizsa város honlapja a www.nagykanizsa.hu
Családi archívum és képzelet ©


Egy kis segítség, mely az alábbi rész kijelölésével válik láthatóvá.

(1) Török kút a Múzeum tér délkeleti sarkában, a Múzeum udvarán - hány vízköpő oroszlán van rajta?
(2) Kaán Károly a Múzem téren - a hatvanas évtized mely évében született?
(3) Városi Színház és Mozi a Sugár úton - hány jelenet díszíti az épületet?
(4) Volt Bájer Cukrászda - hány szárnyas nő van a Deák téri homlokzaton?
(5) Volt Bogenrieder palota a Fő út 13 alatt - hány atlasz tartja a tetőt?
(6) Kőnig ház a Széchenyi tér 14 alatt - Szent Apollónia hány kezét emeli az ég felé?
(7) Csengery út 1 - hány címer van a torony tövében?
(8) Bazárurvar a Fő út 8 alatt - hány lámpaoszlop sorjázik az udvarok közepén?
(9) Postapalota az Ady és Zrinyi utca sarkán - hány közlekedési eszközt mintáztak meg ott?
(10) Vasemberház az Ady és Fő út sarkán - hány fegyvert tart a kezében vitéz?
(11) Emlékmű az Erzsébet téren - melyik honvéd ezrednek állít emléket?
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (240 db): környezet: 4.57 rejtés: 4.29 web: 4.71 átlag: 4.52

 - történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 - különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 - van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 + babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 + sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - jellemző-e GPS-t valószínűleg zavaró sűrű erdő, magas sziklafal?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


Monaa92 2019.11.09 16:18 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Lazlo86 2019.11.09 16:16 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.36
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

vasilona 2019.11.03 13:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.36
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

hanette82 2019.10.20 16:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 1.00
A számok sorozata 12-jegyű szám a leírás szerint. Kaán Károlynál belefutottam az értelmezésbe :)

ha2 2019.10.13 12:20 - Megtaláltam
Fél napos kerekezés Kanizsán. Az épületek és helyszínek elég jellegzetesek, könnyű mindent megtalálni.
Októberi nyári időben.

Kiaribua 2019.09.14 12:50 - Megtaláltam
Köszönjük a város bemutatását.

joco12589 2019.08.17 14:23 - Megtaláltam
Ok

ellfelek 2019.08.16 11:45 - Megtaláltam
Mikor megláttam, hogy milyen leírással kell megtalálni a pontokat, akkor nagyon megtetszett az ötlet... De sajnos a valóságban nem volt olyan jó... Folyamatosan a telefont, a leírást kellett bámulni, így nehéz volt ráhangolódni a városra... Mondjuk az is igaz, hogy az utolsó két ponthoz az utat már esőben tettük meg...
Köszi a rejtést! [g:hu 1.6.4]

IMG_20190816_103847IMG_20190816_105915
IMG_20190816_114605 
kaczur 2019.08.08 17:14 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

urbanj 2019.08.06 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.36
A város tetszett, a ládakeresés kevésbé. A pontok nincsenek előre meghatározva, rossz a bizonytalanság, hogy mit nézhettem el. A lámpák száma még ma is kérdéses számomra, hogyan jön ki, pedig fényképet is készítettem. Utólagos próbálkozásokkal, többedszerre sikerült csak a jelszót eltalálni.

jonapet 2019.07.13 12:41 - Megtaláltam
Még ma is minden helyszín jól beazonosítható a levél alapján! Apróságokon nem kell fennakadni és nem kell minden esetben az elmúlt század jegyeit keresni. Viszont a jelszó részletek megtalálása után célszerű visszatérni a ládaleírás (levél) alján lévő súgó szöveghez! Előtte nem érdemes elolvasni, elrontaná a keresgélés/megtalálás örömét. "Mindenszámkell?" Szilvi és Peti

matrixmusic 2019.07.09 08:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést és a rejtő segítségét! [Geoládák v2.2.5]

anettx 2019.07.06 11:18 - Megtaláltam
TFTC! [Geoládák v2.2.5]
Zalai dimbeken-dombokon kirándulgatás - 1. nap Nagykanizsán bicajoztam.
Érdekes koncepció, szép a város, sok a számolgatás - lámpaoszlopnál 2-vel kevesebbet láttam, rejtő segített a végén. Köszi.

gcnk-DSC03968gcnk-DSC03977
gcnk-DSC03989 
Pogánypeti 2019.06.13 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.18
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget. A többit majd otthonról! [g:hu 1.6.2y]
Ez volt a mai napi ládázásom ötödik, egyben utolsó találata! :)
Nekem nagyon tetszenek az ilyen és ehhez hasonló városnézős, sétáltatós multiládák. Bár eleinte egy kicsit féltem, hogy nem találok el minden ponthoz, de később már tudtam, hogy ez irányú aggodalmam teljesen felesleges. E multi és a másik négy láda segítségével egész jól "feltérképeztem" ezt a várost, mely nagyon megtetszett. Miután végeztem, volt még bő két órám a pécsi vonatig, amit további érdekes helyek felfedezésével töltöttem el (Monostori Borozó, Tímea Presszó, Resti, stb). Hiába na, nagy volt a hőség... :)))
Köszi a rejtést, nagyon tetszett!

othnan 2019.05.28 15:30 - Megtaláltam
Dél-Dunántúli csavargások 11/16 ládája.
Köszönöm a rejtést.
Nehezen indult, de aztán belejöttünk.
Jó kis városismereti séta.
Egyet elhibáztunk ezért köszönjük a rejtő segítségét.

P1160017P1160024
P1160025P1160044p
P1160114pP1160078
P1160100P1160101
P1160105P1160164
P1150997P1160165
P1160018 
Pantya 2019.04.28 16:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

gabor03 2019.04.28 16:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

N.Zs. 2019.03.30 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.42
Nagykanizsán most jártunk először. Tetszett. Szépen újul. Több helyen belefutottunk az építkezésekbe. A szárnyas nőket angyaloknak néztük. :-) A legnehezebben Apollónia került elő. Jó nagyot sétáltunk, kb. 2 órát, másik két ponttal összekötve. Utána sietünk vissza a szállásunkra. Szuper volt!
A ládaoldal nagyon egyedi a levéllel, de a végén nem voltam benne biztos, hogy mind a 11 ponton jó megoldást írtunk a papírra... és DE!

IMG_5233IMG_5243
IMG_5244IMG_5245
IMG_5246IMG_5247
IMG_5255IMG_5256
IMG_5261IMG_5270
IMG_5276IMG_5279
IMG_5281IMG_5285
IMG_5296IMG_5303
IMG_5293IMG_5251
IMG_5286IMG_5260
speti 2019.03.26 11:01 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

karcsi9641 2019.02.26 09:45 - Megtaláltam
Ekkora sikerélményem a ládázásban talán még soha nem volt!
Megtaláltam.
A ládaoldal zseniálisan van felépítve. A kérdések hihetetlen csalafinták időnként.
A 9. kérdésre a helyszinen ráment több mint 30 percem, mire megértettem, hogy mire gondolt a Rejtő
Nagyon jól szórakoztam, sokat tanultam Nagykanizsa múltjáról, és megismertem szépségeit.
Köszönöm a rejtést!

Zsozso94 2019.02.17 23:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.38
Megtalálta, köszönöm a lehetőséget! :)

NagykanizsaNagykanizsa
Nagykanizsa Nagykanizsa
NagykanizsaNagykanizsa
Cirbolya ;-) 2018.12.12 11:59 - Megtaláltam
Fantasztikus multi, nagyon élveztük. Még az idő is kegyes volt hozzánk. Köszönet a rejtésért.

Göde 2018.11.18 13:54 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.06
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.SIKERÜLT [g:hu 1.6.0]
Újabb kincs a tarsolyban. Köszönöm.
Ezt valóban csak virtuálisan lehet megjeleníteni. Az eddigi ilyen jellegűeknek a legjobbja az én szememben. Gratulálok a rejtőnek!

takacsimre 2018.11.05 13:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.25
Megtaláltuk. Nagyon élveztük a pontok köré illesztett "levelet". Szép napos időben, kincset érő barátainkkal, Ica és Géza, (csipet_csapat) sétáltuk végig. Jó volt látni a szépen felújított, rendben tartott épületeket, tereket, parkokat. Isteni finom sütivel, kávéval jutalmaztuk magunkat.
Köszönjük a rejtést Marika és Imre.

20181105_112027[1]
palota[1]fincsi_volt[1]
 
izsolt 2018.11.04 15:20 - Megtaláltam
4 napos zalai csavargásunk zárónapján
Lelkesen kerestük a számokat, de a végén bajban voltam mert sehogy sem fogadta el a jelszót. Mint kiderült, több dolgot félrenéztem.. Köszönöm a segítséget

Vasárnap ebédidőben különben elég kihalt volt a város, sokáig úgy tűnt enni sem tudunk mert az összes giroszos/hambis be volt zárva, aztán a Bankpalota étterem hozta el a megoldást. Még hétvégén is van menü, jó kiadós és egyáltalán nem kellett rá várni, pikkpakk meg tudtunk ebédelni így teli hassal és szép emlékekkel távoztunk :-)

ratobi 2018.11.02 14:33 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a sétát, no meg a kis segítséget az előttünk szólóknak! Sajnos az első pont zárva volt és túl gondoltuk az oroszlánokat.. [Geoládák v2.2.5]

Goldenbay 2018.11.02 13:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

KataJani 2018.11.02 13:30 - Megtaláltam
Három napos túra. Városi séta, kéktúra, s még egy zalai túra lett betervezve. [g:hu 1.6.0g]

SimonG 2018.09.29 15:23 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Kezdőként még nem vagyok túl az első száz ládámon, de számomra ez a láda felüdülés volt. Nem is gondoltam, hogy ilyen jellegű rejtés is létezhet, remek móka volt a levél alapján végigjárni a megadott pontokat. Nagyon ötletes, és valóban releváns látnivalókat mutat meg. Bízom benne, hogy akad még hasonló láda, hasonló élménnyel.
Köszönöm a lehetőséget. :)

juhaineagi 2018.09.28 19:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

GAMANO 2018.08.04 16:40 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

mozgo 2018.07.30 17:53 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.97
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

havasi3 2018.07.28 10:29 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 1.60
Köszönöm a lehetőséget! :)

Euterpe 2018.07.28 10:21 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.48
Köszönöm a lehetőséget! Bár régóta itt élek, még sosem volt alkalmam igazán megcsodálni ezeket a helyeket. Kellemes séta volt még ilyen borongós időben is.

lelcache 2018.07.26 18:02 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache [wapon beküldött szöveg]

emiGrant 2018.06.13 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.16
Nagykanizsa történelmi központja nagyon szép és bár nem szeretem a multikat, ez alól a belvárosi multik kivételek. Ha az ember már elutazott egy városba, akkor úgyis végigjárja a belvárost és ezalatt ládázni is lehet, így nem bánom. Az egyetlen problémám az udvari lámpák számával volt és emiatt a jelszó nem állt össze. Az összes többi jó volt, így egy jóbarát kisegített. Köszi a rejtést!

-1-2
-3-4
-1-2
-3-4
Takácsúr 2018.06.05 23:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.43
Leizzadtam tőle, de élveztem. Szép a város.

Odin94 2018.06.02 19:30 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!!
Hétvégi kirándulást terveztünk, Kecskemétről indultunk el ide Nagykanizsára! Útközben is sikerült pár ládát összeszedni, aminek külön nagyon örültem, hiszen rengeteg látnivaló akadt. A cél pedig a város megismerése mellett, hogy a várost "mosolygóssá" tudjam változtatni a térképemen, ami sikerült is! :D
Ezekkel a pontokkal gyakorlatilag bejártuk a város legaktívabb részeit, ezért is hagytuk meg a nap végére, utolsónak. Köszönjük még egyszer a lehetőséget!

tabletta 2018.06.01 17:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

fodor8peter 2018.04.29 17:21 - Megtaláltam
Kis rejtői segítséggel. A városban éppen fiesta volt, parkolóhelyet is alig találtunk.
Szép Kanizsa belvárosa, roppant tetszettek a házakra kitett néhány soros táblácskák.
A mese alapján mentem, volt benne fejtörés, térképnézés, miegymás. A séta jól összerakott, köszönöm.

SirLes 2018.04.28 15:09 - Megtaláltam
Ok

Bass 2018.02.16 13:26 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.56
Szuper és ötletes! Köszönjük!

Audrey722 2018.01.28 14:50 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

laszloze 2018.01.27 18:54 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.88
Köszönjük a rejtést!

katika 2018.01.26 19:12 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtő segítségét! [Geoládák v2.2.2] Leírást előre nem olvasunk, csak a koordináták után megyünk. Hát itt csak 1 koo van. Micsoda? Hű, ezzel a ládával jól megszenvedtünk.

 
rozsagab 2017.12.31 15:42 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget. Kellemes séta volt. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

nagydora911 2017.10.15 13:34 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.53
Nagyon ötletes! :)

hitamas 2017.08.17 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.26
:)

alcala76 2017.08.12 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.80
Már itthon elolvasva nagyon tetszett a kitalált történet, a korhűnek tűnő szöveg, és némi internetes kutatással és térképböngészéssel úgy gondoltam, menni fog a multi. Út közben szerencsére nagy gubancok nem voltak, csak egyszer kellett segítséget kérni, Szent Apollónia eléggé elbújt a tér sarkában. :)
Egy helyen tévesztettem még, nem mentem végig a Bazárudvaron, így a lámpák száma miatt nem tudtam logolni, köszönet az előző megtalálónak (Vincenzo65) a segítségért.
Szeretem ezeket a városi bújócskákat, ahol olyan eldugott zugokra, épületdíszekre, cégérekre hívják fel a figyelmemet, amikre esetleg turistaként (de helyiként sem biztos), hogy felfigyelek.
Nekem nem hiányzott a láda a végéről. Szép,városnéző ruhában nem feltétlenül szeret az ember nagy fű, csalán, vízpart, sáros dagonya közé menni, ahová általában a ládákat rejtik. A levél és a rejtés koncepciójába nem is illene bele, hogy ládát keressen az ember.

P8120258DSCN1607
P8120265P8120264
P8120263P8120267
P8120274
DSCN1604 
Vincenzo65 2017.08.04 19:08 - Megtaláltam
Megtaláltam. Nagyon jó levél, és a segítség összevetése se volt elegendő. Így ahol belebonyolódtam ott helyi segítséget kértem. Természetesen jókat derültem azon, hogy a Széchenyi tér helyét se tudják. Miután megtaláltam már egyértelmű volt. Jól felépített leírás és a kis táblák a műemlékházakon nagyot segítettek.

Myself 2017.08.03 23:59 - Megtaláltam
azért... a hey szép lett, a fagyi olcsó :D a bóklászva megtalálás meg kicsit nehezebb, és a benszsülöttek nem is igazán ismerik ezeket a helyeket :)

Butchman 2017.07.13 12:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Walterhal 2017.07.01 09:22 - Egyéb
Kanizsa felé készülünk, de erre a sétára nem lesz időnk. Így csak egyébnek logolom be, hogy a vasembert minden délben leakasztották pisilni. Forrás nagyanyám, Erőss Mária, 1904-1989, iharosberényi.

Zsu1971 2017.04.14 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.40
Köszönöm szépen a lehetőséget! Egy kellemes hétvégi kirándulás alkalmával kerestük fel a láda pontjait. Jó kis séta volt!

EmesESE 2017.04.14 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.13
Ez a rejtés nagyon vegyes érzelmeket keltett bennem, mind pozitív mind negatív értelemben.
Nagyon tetszett az ötletes leírás a web-es megjelenés, a városi sétára való csábítás, igazán megmutatta amit érdemes megnézni egy városban.
Ami nem tetszett, hogy egy garmin GPS, egy adroidos Molbil, és egy Iphon7-es segítségével ládázom, papíralapu leírás nélkül. No ide kellet volna a nyomtatott változat, a hétvégi 30 db megtalálás közül csak itt lett volna szükség rá.
Néhány sztori azért kerekedett így is. Megkérdeztünk egy munkás embert a szináz épülete mellett, hol lehet a szinház, no ő elirányított a munkaügyi központhoz, hogy ott találom. (miskolci lévén halvány fogalmam sincs hol a munkaügyi központ Nagykanizsán) A cukrázdát keresve, egy kedves helyi lakos közölte, hogy abból az irnyból ahonat ő jön nincs cukrázda, de menjün ki a Fő útra, vagy használjuk a Googli-t . A cukrázda épületét felálványozták, itt egy helyi lakos javasolta menjünk fel az álványokra, ezt tériszonyom és egyéb fentartásaim miatt nem tettem meg...
Köszönet a rejtésért, összeségében nagyon tetszett.

Zsirafka 2017.04.02 15:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Sólyom02 2017.04.02 13:55 - Megtaláltam
Köszönjük!!

Puzzle Apartman Gyula 2017.03.25 09:00 - Megtaláltam
Elsőre az volt a gondolatom, hogy mit akar a rejtő???
Ahogy elkezdtem a sétát az egyik legizgalmasabb és legtöbbet adó városi ládát találtam benne!! Nagyon klassz! TFTC!!

salem.macska 2017.03.17 19:04 - Megtaláltam
Köszönöm

Kokó 2017.03.13 19:52 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

macikupac 2017.03.13 19:36 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 4.46
Kisvasutak nyomában 7.

A nap utolsó ládája, amivel egész Kanizsa mosolygóssá vált. A pontokat nem sorrendben kerestük fel, hanem ahogy épp jöttek. Itt-ott azért kóvályogtunk rendesen, mert a koordináta az épületek belsejébe mutatott. Azután vagy tényleg oda kellett menni, vagy nem. De arra mindenképpen jó volt ez a multi, hogy megismertük a belváros épületeit egy esti séta keretein belül. Sőt, este 7 órakor a templomtoronyból még trombitaszó is hallatszott. Értem, miért van a sok leolvasós jelszórészlet, ugyanakkor ezeket nem szeretem. Sem játékosként, sem moderátorként. Azt pedig el nem tudom képzelni, hogy nincs itt hely egy kézzel fogható doboznak. A multi bejárása után beültünk a főtéren egy remek és megérdemelt vacsorára Macekkel.

[wapon beküldött és később kibővített szöveg]

Ancs 2017.03.13 19:15 - Megtaláltam
Kisvasutak nyomában 11.

Szállásfoglalás után, vacsi előtt még sétáltunk egyet a városban, főleg eme multi mentén.
A hely tetszett, főleg az Erzsébet tér az esti fényeiben, de ez a fajta rejtés kevésbé.
Köszi

20170313_18100520170313_181021
20170313_18105720170313_181325
20170313_18144820170313_182630
20170313_18274220170313_183112
20170313_19232320170313_192845
20170313_19311820170313_193400
20170313_19350220170313_193834
Acsart 2017.02.25 16:34 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.86
Meglelve! Köszönjük.

P1250073P1250084
P1250096P1250098
P1250100P1250099
Nargoth 2016.12.29 14:01 - Megtaláltam
Másodszor ugrottunk neki a ládának. Először hamar rájöttünk, hogy nem a Dakota pici képernyőjére lett tervezve ez a láda. De most otthon kinyomtattam a ládaoldalt, így majdnem gond nélkül sétáltuk le a pontokat. Egyedül az a fránya Kőnig-ház nem akart előkerülni. Ja, meg a városi mozi és színházat sem láttuk az épületektől, mert mi valami másra számítottunk - valami olyasmit kerestünk, ami pl. kaposvári megfelelői ezeknek az épületeknek . :)

Nagyon hideg szél fújt, de azért élveztük ezt a csodálatos kis városközpontot!
A loggolást már a Ping-Win Szerájban ejtettük meg, két óriási hamburger mellett. Hátha még is elszámoltunk valamit! :)
-------------------------------------------
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

Zimi67 2016.12.03 15:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

becko 2016.11.17 09:19 - Megtaláltam
Szép város Kolozsvár...
Egy sajátságos rejtéssor sajátságos bejárása.

Antissimo 2016.11.04 11:55 - Megtaláltam
Mai kanizsai sétánk gerincét ez a láda adta, ezúton is köszönjük az idegenvezetést! :)

Lia és Sanci 2016.10.14 16:48 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.10
Köszi!

Utazók 2016.08.29 12:10 - Megtaláltamkörnyezet: 1 rejtés: 2.5 web: 2 átlag: 1.83 súly: 2.41
Köszönjük a rejtést!

natee 2016.08.25 17:00 - Nem találtam meg
szupi volt! :)

Memento Mori 2016.08.13 12:22 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 1.00
Megtaláltuk

Manala&Snake 2016.08.11 23:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.96
Éjszakai városnézés, némi utólagos netcache-el, mivel a sötétben egy darab oroszlánt sem láttunk a kúton, zseblámpára meg nem gondoltunk.
Egyike a legjobb multiknak, amit eddig végigjártunk. Egy pici láda a végén azért előnyt jelentett volna a gyerkőcök miatt, meg hogy meglegyen az egy tucat.
Köszönjük szépen!

Szabó família 2016.07.26 15:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.07
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

WADMAC 2016.07.16 18:45 - Megtaláltam
Köszönjük!

Jadrana 2016.07.16 18:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük!

GYEZegzug 2016.06.17 13:18 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.01
Köszi szépen a lehetőséget.

Párduc50 2016.05.17 18:00 - Megtaláltam
Meglepetésemre a jelszó mindjárt elsőre működött :-) Szép városnéző multi, jót sétáltam, megérte.

james 2016.04.07 14:08 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönet a rejtő segítségéért.

James

Sly 2016.03.14 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.75
Köszönjük

Csigabiga 2015.12.02 10:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 4.08
Levadászva! :o) [wapon beküldött szöveg]

Sulyok család 2015.10.18 15:16 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.73
Nagy kaland volt ebben a háborús övezetben keresni.

 
stmester 2015.10.15 11:30 - Megtaláltam
biztos szép lesz az utca, de most feltúrva minden, nem is tudtam hogy a lábam alá nézzek vagy a házak tornyait lessem

 
dzoli1 2015.10.09 00:00 - Megtaláltam
Nagykanizsai és környéki kerékpáros ládázás. Tetszett. :)

prisoft 2015.09.07 23:12 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

kobcikrajci 2015.08.29 15:12 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.45
Nagykanizsa környéki bicajos ládázgatás. Egyedien kedves ötlet az időutazós levél, sikerül vele felidézni a régi idők hangulatát. Ebben nagy segítséget jelentenek az épületeken elhelyezett táblák is. A felhőtlen városnézést kicsit zavarta, hogy keresgetni kellett a célpontokat, egyébként jóízű a multi, bár rigójancsi helyett a nagy melegben inkább hideg joghurtitalra vágytam :). Meglepetésemre elsőre eltaláltam a jelszót, bár a lámpaoszlopok számát majdnem benéztem, végig kell sétálni az udvart! Legnehezebben a fogorvosok szentjét találtam, igaz, itt felújítják az épületet. Illetve a vasember szintén építési területre került, de a lényeg persze látszik, a tábla viszont nem. Jó volt ismét a kanizsai belvárosban bóklászni! ;)

RichieRics 2015.08.23 14:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
Dorkával közös nyaralásunk 8. ládája. :) A rejtés gondolata rendkívül kreatív, nagyon érdekes séta volt :)

Đorka 2015.08.23 14:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
Nagyon tetszett a korhű levél, köszi a rejtést. Kellemes séta szép környezetben, amely akár bőrönddel is teljesíthető.

picuresnagyur 2015.08.06 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.26
köszi - a levél zseniális, a számolást utálom ;-) de ez nem a rejtő hibája...

vaterlo 2015.07.31 19:42 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.43
Rockenbauer 130 teljesítménytúra előtti kanizsai ládázás negyedik találata. Köszi a szuper rejtést. Tetszettek a pontok, és az, hogy a különböző házakról leírás található a házfalakon. Külön öröm, hogy hibátlan lett a keresés.

Szilágyiék 2015.07.19 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.74
Nagyon tetszett a leírás levél formája, de sokat segített a nem látható szöveg, miután kijelöltük.
No, és a rejtő segítségét is köszönjük, aki a Postapalotánál korrigálta a jelszó-részletünket.

Rettenetes meleg volt, szegény Penyut nem győztük árnyékos helyen vezetni, de nagyon szép épületeket láttunk, még egyszer - emberibb időben - visszajövünk.

Köszönjük!

uno20001 2015.06.17 17:04 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.1w] [wapon beküldött szöveg]

ArNick 2015.05.30 14:24 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.40
Kerékpáros városlátogatásunk során végigjártunk minden, a levélben említett helyszínt ott a "szomszédvárban", Köszönjük!

A helyszínen a nagy számolásban a vége felé kimaradt egy szám a sok közül a sorból, és nem is tűnt fel. Így csak utólag okoskodva sikerült megtalálást regisztrálni.

Pepe 2015.05.10 10:00 - Megtaláltam
Ez lenne? - Ráhibáztam :-) Mivel az első pontot nem találtam, addig bolyongtam a téren, amíg nem találtam meg az utolsó pontot. Ebben megkapaszkodva visszafelé göngyölítettem fel a multit.
Aranyos a tálalás, csak egy kissé bő lére eresztett. A 2. pont minden bizonnyal netkesselhető, de nem tettem. :-) Köszönöm az idegenvezetést!

Liberty 2015.03.07 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.98
6/2. Nagykanizsai ládatúra.

Nagyon tetszik az "egykori" levél ötlete és hangulata. A pontokat gond nélkül, egymás után végigjártam. Minden bemutatott látnivaló és feladvány érdekes volt. A Török-kút-nál szerintem lehetne akár egy mikroládát is elrejteni. Köszönöm a rejtést és a lehetőséget.

Strombus 2015.01.25 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.21
Katinka biztos nem sétált volna ebben a hideg szeles időben! De mi megtettük. Ami megragadt:
- A kis kő információs táblák majd minden belvárosi házon, amit különböző cégek, időnként magánszemélyek finanszíroztak. Nagyon okos kezdeményezés a városvezetés részéről ízlésesen megvalósítva.
- A fej nélküli ló horrorisztikus története és a patkófal.
- A színház, ami egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy színház.
- A szép részletek a házakon, amire a rejtés felhívja a figyelmet.
- A harangjáték.
- A méretes vasember.
Katinka ha legközelebb erre jár akár Jenőjével, akár Böbe barátnőjével, igazán találhatna egy helyet egy ládának! Apósuráék biztosan szívesen gondját viselnék távollétében.

Péter60 2015.01.25 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 4.21
Először bosszankodtam, fagyos séta közben okosodtam, aztán otthon, melegben, nyugiban olvasva jót szórakoztam:)!
Igazán ötletes multi, egy poénos valódi végládával csúcs lenne!

Lopakodó 2014.11.09 14:06 - Megtaláltam
Megaláltam. Köszönöm a lehetőséget! Az eleje ment a legnehezebben, a végére már egész jól belerázódtunk. Tetszett a séta útvonala.

Piás 2014.11.09 14:03 - Megtaláltam
+van! köszi! [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

kicsiogre 2014.10.25 18:50 - Megtaláltam
Nagykanizsai séta során kerestük meg. A belváros nagyon tetszett, megérdemelne egy normális rejtést. Google térkép nélkül nem hiszem, hogy könnyen ment volna. A két leírás nem egyezik: a 8. ponton a világítótestek száma vagy a lámpaoszlopok száma kell nekünk? Mint kiderült a világítótesteké.

Pajzsika 2014.10.25 11:23 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 3.77
Tetszett Nagykanizsa, Levél egy kicsit hosszú, de könnyen megtaláltuk a pontokat :)

Dióskanyar 2014.10.25 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.76
Bejártuk. Köszönjük!

Fazék 2014.09.28 11:42 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 1.5 web: 4.5 átlag: 3.50 súly: 4.42
GCTOUR másnapján családos séta Nagykanizsán. Kellemes őszi napsütésben sétálgattunk. Lehet, hogy túl kesser vagyok, de nekem hiányoztak a pontos koordináták, többször eltévedtünk, nem találtuk a házszámokat, keresgettük az utcaneveket, közben fényképezni, gyerkekre vigyázni, és még élvezni is a sétát, sok ez így. A fényképekre szükség is volt utólag, mert az atlaszokat elszámoltuk :( a nagy napsütésben.
Meg aztán legalább egy mikroládát csak ki lehetne tenni valahová ebben a szép, nagy belvárosban.

 
LoLiver 2014.08.20 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.52
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!

Judit és Béla 2014.08.07 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.97
Megtaláltuk.

peterpan 2014.08.06 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.31
Hát nekem sem lesz a kedvencem. Idegenként kezdünk neki a multinak hárman keresgélve az alig definiált pontokat. Közben fogalmunk sem volt, hol vagyunk és ez így is maradt a végére is.
Felhasználói élményt fokozó slusszpoén, a jelszó nem stimmel, de a rejtő/tulajdonos (ki is az?) neve és telefonszáma megadva :(
Csak költői kérdés: úgysincs láda, amit gondozni kell, akkor miért nem a GO user kapta a ládát? Ő is pont annyit tud segíteni, mint a jelenlegi :(
Hárman jártuk végig, hárman ellenőriztük le háromszor a jelszót, de csak nem akar stimmelni. Így marad az utálatos jelszó nélküli megtalálás.
Kedves rejtők, kérlek, ne ilyen ládát rejtsetek. Vagy ha mégis, akkor tegyetek redundanciát, vagy értelmes szót, vagy bármi hibajavításra lehetőséget nyújtó dolgot a jelszóképzésbe. Nehéz belegondolni, de a nektek (unalomig) ismert békebeli épületek az idevetődő idegen szemében nem sokban különbözik a mellette állótól. Ti egész évben látjátok, megszoktátok. Nekünk adott esetben esőben kell az ázott papírból kisilabizálni dolgokat. Könnyen meggyőzhető vagyok, hogy csak én nem tudok egyszerre gondolkodni, keresgélni, jegyzetelni és élvezni is a látványt. Mindenesetre nekünk hármónknak ma nem igazán ment.
A város, a környezet csodaszép, a weboldal profi munka (az eredeti rejtőé, a jelenlegi telefonszámot sem adott meg) és a koncepció sem rossz, de a jó nem ilyen.
Néhány aktualitás:
A török kutat nem tudtuk 15 méternél jobban megközelíteni. Ezt egyébként a tuhu POI-ja alapján a téren kerestük először. Egy helyi is megerősítette, hogy korábban ott volt. Említettem már, hogy idegenek vagyunk Nagykanizsán?
A foghúzós szent jelenleg megadott ház szomszédjában, de a Széchenyi tér 14 alatti háznál lakozik. Apróság, de bosszantó, amikor keresgélni kell ilyen aluldefiniált dolgot és helyet.

[Jóváhagyta: dendeocse, 2014.08.13 21:40]

 
Bovkati 2014.07.28 14:27 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

JAck:66: 2014.07.10 12:34 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.67 súly: 4.04
1110, megérett a meggy.

braunfrici 2014.07.05 11:20 - Megtaláltam
Zalakarosi nyaralás,első nap 7.láda.Hosszú séta, szép környezet,nagy meleg.

Braunka 2014.07.05 11:20 - Megtaláltam
Nem hittem volna, hogy a címerszám lesz a bakink :)

Kertész család 2014.06.26 12:25 - Megtaláltam
Nagy élmény volt a város megismerése,még nem jártunk itt,nem is gondoltuk,hogy ilyen hangulatos hely!rendkívül tetszett,hogy minden házon és nevezetesebb helyen van ismertetőtábla.Köszönjük a rejtést.

variációk 2014.06.26 12:25 - Megtaláltam
M

njuca 2014.06.23 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.17 súly: 2.70
Köszönöm a rejtést. Jó volt egyet sétálni szülővárosomban.

aceespepee 2014.06.07 23:59 - Megtaláltam
megtaláltam :)

csipike&miki 2014.04.17 16:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.57
Sokat bolyongtunk, a házszámok kissé megkavartak, de nagyon jó volt. A kiindulási ponttól a kis átjárót lezárták vaskapuval a mozi felé, így körbe kellett mennünk, kis kerülő, de nem okoz gondot. Köszönjük!

karathl 2014.04.13 14:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.47
Köszönöm az érdekes módon megoldott városbemutatást.

Rubor 2014.04.13 14:25 - Megtaláltam
Tavaszi túránk közben végigjártuk. Vihar előtt keringtünk elzárt átjárók és eldugott szépségek között. Köszönjük

Skalp 2014.04.07 11:36 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.33 súly: 4.10
A város gyönyörű, a sztori is eredeti, nagyon jól éreztük itt magunkat. A sarki pékségben az ország legfinomabb pizzás csigáját sütik.
A jelszóképzés viszont nekem nagyon nem jött be, főleg, hogy a meghatározás pontatlan. Arra a kérdésre, hogy melyik évben születtél senki sem felelné azt, hogy a hetesben. A leírást pontosítani kéne, már más is írta!

 
boszorkányok 2014.04.07 00:00 - Megtaláltam
Nagyon szórakoztató volt, bár először azt se tudtuk, merre induljunk. A helyiek se...

kovtom72 2014.04.05 20:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.14
Hát bevallom, először keringtünk, mint a mérgezett egerek. Aztán össze-vissza elkezdtük, mire rájöttünk, hogy a leírás tökéletes, és arra hagyatkozva, simán megy. Köszi a lehetőséget, ötletes találatok.

nmárti 2014.03.28 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.95
Tetszett a város, a hangulata. Ide még visszatérek:) A 900.!! Jár a pezsgő :))

darabosk 2014.03.22 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.75
Különleges élmény volt műholdak nélkül, csak leírás alapján tájékoztódni:) Kellemeset sétáltunk, köszi érte:)

A 7 Mestervadász 2014.03.22 16:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.26
Köszi!

Gubirobi 2014.03.19 13:44 - Megtaláltam
Zalai "velnesszgeokess" túránk alatti kirándulások során megtalálva.
Nagykanizsai hosszabb sétánk során kezdtük meg a multi felgöngyölítését a "korabeli" leírás alapján. A GPS-hez szokott eszünk elég gyorsan átállt és mentünk tovább a nyomokon.
Rögtön a kezdéskor különlegesség volt patkófal.
Nagyon tetszett, amikor a mozinál a portás bentebb invitált minket, hogy nézzünk körül és egyik kolléganője még az épület történetét is elmondta nekünk. Megtapasztalhattuk a benti tér fantasztikus akusztikáját és csodálatos díszítését is.
Ahogy fogytak a pontok, úgy csökkent a lelkesedésünk. Egy 12 pontos multi, ahol csak számolnom kell, unalmas. Szépek a helyek, érdekes a város története, de számunkra a vége inkább volt fárasztó, mint egy sikerélmény. A kevés néha több lehet!
Egyedül annak örültem, hogy nem rontottam el a jelszót!:D
Köszönjük a lehetőséget!

waneqr 2014.02.22 00:00 - Megtaláltam
Remélem gazdára talál...

illeskese 2014.01.14 21:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.04
Nagykanizsai vagyok, egy kis google street viev segítséggel megfejtettem. :)
Nem is egyszerűen, amikor "kész" voltam, még 40 percig próbálkoztam, mert valami nem stimmelt. A bazárban már végigpróbáltam 10 oszlopig, de nem volt jó. Aztán kijelöltem a segítséget, és ott írták, hogy csak az utolsó évszám szükséges a 2-es pontnál. Jó lenne ezt egyértelműsíteni már a leírásban.

GyZsTeam 2013.12.31 11:50 - Megtaláltam
Szilveszteri tradicionális városjárás során, most Nagykanizsán töltöttük a napot. Szép, gondozott a belváros! Köszönjük!

 
marsoka 2013.12.15 18:00 - Megtaláltam
.

bubu&vahur 2013.12.06 15:45 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszi a rejtést. :-)

aDoc 2013.11.08 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.91
A fránya lámpasor...

Yarka Loak 2013.10.26 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.56
Csodás helyekre jutottunk el. Napsütéses, meleg őszi időben (vénasszonyok nyara) sikerült végigjárnunk Nagykanizsa gyönyörű részeit. Talán az egyik legkellemesebb geoládás sétánk volt. Meglepően szép ez a város.
Köszönjük a rejtést!

luviktor 2013.10.25 16:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 3.69
Köszönjük az érdekes sétát. Fura volt GPS nélkül kesselni. Az ötlet nagyon tetszett. Maguk a pontok is érdekesek voltak, egész Nagykanizsát megismerhettük általa. Nekem személy szerint a leírás erőltetett volt, de hát legyen ez az én bajom.

szjuli 2013.10.25 16:05 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.72
Jó kis séta volt, szépen bemutatta Nagykanizsa belvárosát és a főbb látnivalókat. Nekem az is tetszett, hogy nem GPS-t bambulva szaladunk koordinátáról koordinátára, hanem a leírást követve sétálunk a városban. Kedves kisváros Kanizsa, tetszett ez a délutáni séta.

Márta 2013.08.30 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.86
Nagykanizsai séta, de a lámpatestek kifogtak rajtunk, pedig ketten számoltuk. Köszönöm a segítséget!

nagyi11 2013.08.04 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.53
Megtaláltuk!

 
Mivol 2013.07.06 20:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.09
Jó kis séta, sok táblával mindenfelé a házakon és a járdán. Közben jött egy kisebbfajta eső, de túléltük. Köszönjük!

housefly 2013.06.06 12:30 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést, jó kis séta volt!

Ikejapipi 2013.06.02 08:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.98
Esőben is vizesbundamentes gigamulti, ajándék extra kell a pont hagyományos láda nélkül a végén.

 
Mákos 2013.06.02 08:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.84
Egyszer már elkezdtem, de akkor idő hiányában csak a harmadik pontig jutottam, most újra elölről, végig az egészen.

A 2199. Mit rejtenek a belső udvarok? (GCMIT) ládát is megkerestük volna, de sajnos zárva volt, talán jó lenne valami pótjelszó kívülre is, de úgy meg ugye tökmindegy, hogy "mit rejt a belső udvar"...:-)

Feli 2013.06.02 08:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.15
Köszi nagyon szép volt!

csipet_csapat 2013.04.03 09:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.88
Féltünk ettől a ládától az előzetes logokat olvasva. Fölösleges volt.
Értjük, hogy egy keeser megijed, ha megfosztják az eszközétől - gps- , de ebben a multiban pont ez volt a kaland. Csak a színházat kellett megkérdeznünk / igaz, előzetesen vettünk egy térképet/, de ennyi beszélgetés meg kell is a helyiekkel:) Mi kifogtunk egy múzeumi dolgozót, aki boldogan mesélt még a nevezetességekről:)
Nagykanizsa mindenképpen egy kellemes csalódás volt. Gyönyörű, tágas terek, impozáns épületekkel.
Aki szeretne felfrissülni, vagy olcsón finomat ebédelni egy hangulatos helyen, annak ajánljuk a Múzeum téren a Kiskakast:)
Köszönjük ezt a nagyszerű multit:)

szamosszamoca 2013.04.01 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.59
Mivel nagyon hirtelen döntöttünk a mai nap programja mellett, először azt hittem, rosszul töltöttem be a koordinátákat; ezért gyors segítség telefonon, lányunk megerősítette, jól van az, a levél alapján kell keresni. Az biztos, alaposan bejártuk a várost. Tetszett, hogy az épületek zöme szépen felújított. Az időjárás kissé hűvösre fordult, így a végén jól esett beülni a meleg kocsiba. Nem fűztünk hozzá sok reményt, hogy elsőre sikerül a pontos számsort beírni. Bár a Lottó ötösünk lenne ennyire biztos, mint ez. A levél alapján talán év végére sikerült volna az összes variációt beírni. Ma kicsit figyelmesebben elolvastam a ládaoldalon a kékkel kijelölhető részt-ezt valamiért nem engedte kimásolni és nyomtatni-, és az oly körülményesen feltett kérdések rögtön egyértelművé váltak, ill. amiben biztosak voltunk, kiderült, ott is csak egy szám kell; próba szerencse alapon még egyszer beírtam egy számsort, legfeljebb letilt; majd újra próbálkozunk, de sikerült! Bocsi, de nem lesz a kedvenc ládáink egyike. Amúgy se szeretjük a virtuálisakat, hát még ha ennyi pont van benne. Ekkora úton egy icipici ládikó biztos megbújhatna valahol.

 
Adri&Lacike 2013.03.02 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.37
Megtaláltuk, némi segítséggel. Nagyon szép útvonal.

dabcsi 2013.02.24 01:00 - Megtaláltam
Összeszámoltuk, megvannak!

rubin55 2013.02.20 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 1.00
Köszönöm! Már 1981 óta járok Nagykanizsán és még nem volt rá módom megismerni. Ezért még egyszer köszönöm a város bemutatását .

navigaator 2013.02.20 00:00 - Megtaláltam
-

Schlégl 2013.02.20 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 2.88
Egy kellemes tél végi sétával a pontok kisebb zökkenők után felkeresve. Nem ártana koordinátákat is meghatározni a nem Nagykanizsaiaknak segítséget adna. Köszönjük rubin55, schlégl.

alexa&ezds 2013.02.04 22:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk [g:hu 1.4.23] [wapon beküldött szöveg]

sotatyigák 2012.11.14 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.34
Tetszik a jelszó leírása, gratula a rejtőnek! A munkámból adódóan ismerem az összes épületet és helyet kívül-belül, ezért öröm volt végigjárni úgy, hogy végre nem csak a munka lebegett a szemem előtt! Szülővárosomat nagyon szeretem, ezért külön köszönet jár, szép séta volt ezen a napos őszi délutánon! :)

kectam 2012.10.30 15:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.58
Kellemes őszi napsütésben sétáltuk végig. Még a helyiek sem tudták, hogy hol állt a régi színház, vagy hol volt a cukrászda, mindenesetre mi mi mindet végigjártuk.
Köszi e remek szórakoztató délutánt

Bliccc 2012.09.30 20:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.96
Sikerült!

pötyimiki 2012.09.22 18:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 2.34
Nagyon szép város Nagykanizsa, a pontok olyan helyekre vittek el, amit még a kanizsaiak sem figyelnek meg: Köszi a rejtést, nagyon ötletes!!!

Cseber 2012.09.16 16:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.71
Megtaláltam!

Törpe 2012.08.16 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.41
"Sajnos" a Rejtő segítségét kellett kérnünk a jelszóhoz, mivel az órát megjavították. Meglepő módon másnapra már korrigálta is waneqr a leírást! Tiszteletem érte, mert sajnos ez nem jellemző minden rejtőre. Köszönet a város bemutatásáért! Törpe

Tamás&Angi 2012.08.08 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.43
Tetszett ez a fajta rejtés, jót sétáltunk, bár nem ment minden simán :). A számolgatásoknál is sikerült valamit elrontanunk, de a rejtő segített emailben, amit ezúton is köszönünk és persze a rejtést is.

pesta76 2012.07.25 18:07 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.28
Kellemes séta a városban, Köszönjük!

Pala.G 2012.07.14 17:51 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.51
Köszönjük a rejtést!

Üdv
Detti & Gábor

pliptai 2012.07.05 20:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.76
Régen többször voltam Nagykanizsán, de sok pontot most láttam először, köszönhetően ennek a multinak! Köszönet a rejtésért és a segítségért!

zolikj 2012.07.03 15:12 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.16] [wapon beküldött szöveg]

A bankpalota órája már működik. Más kérdés kéne helyette.

osvathek 2012.06.18 12:43 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.20
Nagyon ötletes a rejtés. Szerintem több ilyen "korabeli" levélke is előkerülhetne az ország többi nagyvárosából is. A gyerekek nagyon élvezték a sétát. A levél alapján elképzeltük a múltat és láttuk a jelent. Időgép híján így is lehet "időutazni". A Bankpalota óráját "sajnos" felújították, így újra járt, de a feladatot azért abszolváltuk.

Zsukabu 2012.04.28 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 2.83
Sajna rendesen feldúlt volt a központ, de végigjártam Rovácska társaságában :) Köszi :)

Hrvatska 2012.04.28 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.50 súly: 3.48
Nagyon érdekes rejtési módszer, tetszett, de erősen meg is nehezítette a dolgunkat. A jelszó összeállítása nem sikerült teljesen jól, pláne mivel az egyik pont felújítás alatt van és el van dugva. Köszönet a rejtőnek a segítségért.

Vityi 2012.04.06 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.48
Megtaláltam! :)

Meglepő, hogy mennyi érdekességet lát az ember, ha kicsit jobban körülnéz.
Sajnos a bankpalota épp fel volt állványozva, így az órának másképp kellett utánajárnom.

Bubuka 2012.03.27 10:31 - Megtaláltam
Többszöri nekifutásra sikerült.

Oxica 2012.03.16 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.05
Épp azon tanakodtunk a napokban, hogy mit is csináltunk, míg nem ismertük a gc játékot. Térképpel kerestünk nevezetességeket. Ugye, hogy ez így mennyivel jobb?:)

sziszisza 2011.12.29 13:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.85
Nagyon kellemes séta volt. :)) És Nagykanizsa gyönyörű...ezzel a "túrával" igazán jól megismerheti az ember a nevezetességeit. :)

csbagi 2011.12.28 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.48
A pontok felét még kora délután kerestem meg, aztán elmentem a Csótóra. Ezután, már majdnem sötétben jött a többi pont. Izgultam kicsit, hogy jól láttam-e mindent - szerencsére igen. Ha jól értettem, az oroszlánfejes kutat visszatették már a régi helyére.
Nagyon tetszik, hogy minden értékes házon ott van az ismertető tábla!

 
EdeZ 2011.12.28 16:06 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.03
Megtaláltam. Köszi a rejtést! [g:hu 1.3.29] [wapon beküldött szöveg]

norko 2011.11.13 11:00 - Megtaláltam
Tetszett ez a kis kanizsai városnézés. Bár egyszer-egyszer jól megtréfált minket. Legjobban a színház tetszett.

targonczas 2011.11.05 16:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.10
A fenntartásokat félretéve, tulajdonképpen tetszett.

Mr Zerge 2011.10.30 20:00 - Megtaláltam
Meg van, részletesen késöbb...
Üdv Mr Zerge. [wapon beküldött szöveg]

toshee 2011.10.30 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.63
nagyon jó rejtés, bár Nagykanizsától többet vártam

bigmick 2011.10.28 22:33 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget.
BigMick, Iza [g:hu 1.3.23] [wapon beküldött szöveg]

MENT 2011.09.18 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.99
Kanizsai barátainkkal együtt, egy szép séta keretében találtuk meg a pontokat. Köszönjük a rejtést!

Black Pearl 2011.09.06 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.54
Szép séta után megtaláltuk

molka 2011.08.27 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.61
Imádtam ezt a sétát, élveztem a megfejtéseket, a szöveget. A nagykanizsai lakosokat is bevontuk a keresésbe, akik segítőkészen többször is útba igazítottak minket, sőt volt, aki maga is rácsodálkozott egy-egy pontra! Köszi!

 
carmin 2011.08.27 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.10
Tetszett a séta.

Cristian 2011.08.19 13:30 - Megtaláltam
ok

Arzt család 2011.08.19 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 1.48
Hát ez nem volt semmi!! De hogy megismertük Kanizsát, az biztos.
Ötven fokban, de végigjártuk a helyszíneket. Köszönjük!!!

koszta 2011.08.18 19:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.85
Gyors városnézés.

Fegekri 2011.08.10 14:10 - Megtaláltam
Megtaláltuk, jó kis séta volt. A Rejtőnek köszönet a segítségért. Köszi a rejtést!

Ötvös család 2011.08.05 17:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.43
Megvan. Horvátország felé menet egy estét töltöttünk a városban, és egy kicsit ládáztunk. Köszönet a rejtőnek a segítségért.

nbokan 2011.07.10 15:58 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.58
OK. Jó kis séta volt, tetszett a város, kösz a rejtést.

Evetke 2011.07.09 08:13 - Megtaláltam
Nyaralni menet megtalálódott.
El se hiszem. :D De ha már egyszer nekivágtunk... Az egyik pontja a nagykanizsai szállás kapujától pár méterre volt, nem engedte magát kihagyni, s utána jött a többi.

Dóri és a macska 2011.07.09 08:13 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

kolett 2011.06.26 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.11
A számok begyűjtve.
Érdekes, hogy szó szerint nap mint nap megjárom ezt a utat, de még sosem néztem meg alaposabban ezeket a szép régi épületeket. Köszönet a rejtésért!

KJ & GM 2011.06.04 12:00 - Megtaláltam
Köszönjük a sétát!

 
iMagination 2011.05.21 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.69
Köszönjük!

johi93 2011.04.27 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 2 rejtés: 3 web: 2 átlag: 2.33 súly: 1.00
A felhasználó beleírta a logjába a jelszót, ezért töröltem! scele

Reka&Peti 2011.04.23 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Jó kis séta volt, első ládának. :-)

1
 
a-beatrix 2011.04.22 14:50 - Megtaláltam
Kanizsai kiruccanás-, egyedül. 5/4.
Valamit elrontottam a számolásoknál, de erre csak itthon, Bp,-en jöttem rá, mikor regisztrálni akartam. Szerencsére a lányom este utazott Nagykanizsára, s másnap a párjával újra végigjárták a pontokat. Nekem is meglett a jelszó így, de nem ez a fontos. Nekik is megtetszett ez a játék, regisztráltak, s ez az első ládájuk! Nevük: Reka&Peti
Köszönöm az élményt!

Seres Péter 2011.03.29 17:18 - Megtaláltam
734. ládám

 
Farekék 2011.03.12 13:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.14
Miután rájöttünk hogy merre induljunk, kellemes sétát tettünk ebben a szép városban. Az idő is kedvezett a nézelődésnek. Bár nem vagyunk helybeliek, a pontos leírás és a térkép alapján sikerült minden pontot megtalálni.
Köszönjük.

Pékó 2011.03.09 15:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.45
Szia, valószínűleg a posta palotánál kerülhette el valami a figyelmünket ,mert a többi számban biztosak vagyunk. egyébként jó kis séta volt cukrászdával, könyvesboltokkal, bár Borbálát először csak a Deák téren kerestem, aztán meglett a fogós hölgy

[Jóváhagyta: waneqr, 2011.03.10 20:01]

sosi 2011.02.20 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.63
rokonokhoz jöttünk látogatóba és örömmel csatlakoztak hozzánk a belváros felfedezésében

Tomi és Doris 2011.01.29 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.60
Hát kicsit szétfagytunk, de nagyon megérte. Nagyon szép a város, szinte minden ház műemlék. :) Éltünk volna itt ebben a korban.

Walmer 2011.01.15 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.56
Megvan! Egy kis hazai találat.

brendi111 2010.12.28 16:00 - Megtaláltam
Nagykanizsai lakosok vagyunk, de most turistaként sétáltunk a városban. Sok érdekességet fedeztünk fel, amik mellett eddig mindig csak elsuhantunk. Az átjáró sajnos le van zárva. ezért kerülni kell.

GeoDitke 2010.11.27 15:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.25
nagyon ötletes! gratulálok!

GeoMogyes 2010.11.27 15:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.37
5*

BiBoLi 2010.11.14 17:00 - Megtaláltam
A 9-es pont félre érthető. A Bazárudvar összes lámpaoszlopát számold meg.
Köszi a rejtést !

Avranella 2010.11.14 17:00 - Megtaláltam
Privetyik! :) Koszi a rejtest! [wapon beküldött szöveg]

Lujzi 2010.10.24 14:13 - Megtaláltam
Ráróval.

Ráró 2010.10.24 14:13 - Megtaláltam
Kissé szokatlan volt,hogy a pontoknak nem voltak megadva a koordinátái,de azért némi tanakodás után meglett.Köszönjük!

Pomisa 2010.10.24 12:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.51
A pontok nehezen lettek meg de tetszett!

jspanyik 2010.10.23 12:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.18
Kedves Katinka!
Úgy esett, hogy pár napot Zalakaroson töltöttünk Jánosommal, és mivel Böbe barátnédnak írt leveled kezünkbe került, elhatároztuk, hogy mi is végigjárjuk Nagykanizsán fiatal éveitek kedves emlékeket hordozó helyszíneit. Hát Katinkám, annak a régi fénynek, amelyről leveledben írsz, mi már a halvány emlékét se találtuk.
A török kutat csak igen igen messziről pillanthattuk meg, oroszlánfejeiről is csak sejtéseink lehettek. Az átjárót, amelyen át a Blumenschein palotához értél lezárták, így a Városi színház épületéhez csak kerülő úton jutottunk el. Nem baj, így is megcsodáltuk szép sgrafittóit. A Bájer cukrászda sem működik már, de találtunk helyette egy másikat a közelben, amely szíves kiszolgálásával, finom feketéjével igazán elvarázsolt bennünket, a pesti személytelen kiszolgáláshoz szokott lelkeket. A Bazárudvar sem a régi már, az üzletek helyén sorban "kiadó" táblák csúflakodnak, a kandeláberek ugyan állnak, de némelyikből a világítótest hiányzik.
Bár visszanyerné e hajdan szépséges kis város azt a régi fényt és pezsgő életet, melyről leveledben oly élvezettel írsz, és amelyet mi is igazi élvezettel olvastunk.
Így is öröm volt végigjárni a régmúlt kedves helyszíneit, és örömmel böngésztük az egységes formában kivitelezett szép, városi emléktáblákat is a nevezetes épületek falán.

Köszönjük Neked Katinka ezt a szép délelőttöt.
Mari és János Budapestről 2010. október havában

befi 2010.10.13 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.14
Egy könnyű kis 6 napos kiruccanás Dél-Zalába az elmaradt nyaralás pótlására.

Ildi76 2010.10.13 13:50 - Megtaláltam
Nagyon tetszett a "feladvány". Segítő térkép nélkül, vakon indultunk neki. Néha nagyokat bosszankodva, néha nagyokat tanakodva kerestünk, kutattunk. A végére már belejöttünk, jól olvastunk a sorok között. Köszi a rejtést!

szicsu 2010.10.13 13:50 - Megtaláltam
metaláltuk

Égetö 2010.09.22 13:58 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 2.92
Megtaláltam! Ez a mai 4. láda. Ötletes a versike, de GPX es formátumban letölve nehézkes a szükséges infók elérése.

Kaputyin 2010.09.20 00:00 - Megtaláltam
Megtaláltam!
Aruallal közösen, köszi a rejtést!

Arual 2010.09.20 00:00 - Megtaláltam
ok

menusl 2010.09.03 13:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.65
Másodikra egy kisebb sétával bejárható "ládát" szemeltünk ki, ami nem is láda igazán... Nem túl messze kezdődik a séta, a korábbi lelőhelyétől! Szokásunk szerint ezt is fordított sorrendben jártuk be.
Az Erzsébet térről nem lehetett sok értékelhető fotót készíteni, mert éppen a VII. Dödölle fesztiválra készülnek, ami ebben a formában nem a legkellemesebb látvány. Maga a fesztivál már egész biztos jobb lesz ahogy szokott! A programok elég változatosak ugyan, de valahogy nem olyan mint két évvel ezelőtt mikor volt szerencsénk először részt venni a helyiek jellegzetességén, a dödölle fesztiválon. Finom ételekre és borokra számítunk, ahogy eddig mindig!
A belvároson át vezető úton rengeteg értéket fedezhettünk fel, ami csupán töredéke annak amit e város magában rejt. 13. -nak egy láda azért illett volna :P
Köszönjük a lehetőséget!
Viki & Laci

Scorpius 2010.08.14 19:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.70
Kiváló városi multi. kellemes város. Nagyon szórakoztató leírással.Ezeknél a több pontos leolvasós multiknál könnyű elnézni valamit. Ezúton is köszönöm a segítséget!

Delfin1990 2010.08.04 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.62
Köszönöm a rejtést.

nogacsalad 2010.08.03 09:56 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.21
majd...[wapon beküldött szöveg]
Alaphangon kicsit megrettentem a feladattól... Gyorsan belejöttem, bár néhol kérdeznem kellett a járókelő emberkéktől. Valóban egyedi és érdekes ez a multi. Én 5Km kellemes városi sétával jöttem ki belőle.
Nekem nagyon bejött.
Azt hiszem, van egy kedvenc rejtőm! Eddig csak ügyesen megvalósított nem mindennapi rejtéseivel találkoztam. Ez is épp ilyen.
Köszi érte!

pöle 2010.07.21 17:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 1.00
Haza látogattam :)

mapet50 2010.07.21 17:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.71
Délutáni séta Nagykanizsán. Kis felújítás ráférne néhány épületre, de így is szépek az épületek.

dobosl 2010.07.11 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.83
A legjobb városi "láda", amit eddig láttam. (Beleértve a miénket is!) :-) Gratulálunk! Köszi a rejtést. (Mi vasárnap voltunk, így nem figyeltem a parkolásra. Lehet, hogy már fizetős!)

mjdgm 2010.06.26 16:18 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.08
Lentibe menet beiktattunk kisebb-nagyobb kitérőket néhány geoláda felkeresése miatt, csak azért, hogy az alig 140 km-es távot kissé megnyújtsuk. Sikerült is 300 km feletti távot mennünk. :-)
Így jutottunk el a Múzeumkertbe is, ahol gyalogossá alakultunk át.
A meteorológusok ragyogó napsütéses hétvégét ígértek, így egy cseppet sem lepődtünk meg azon, hogy az eső utazásunk első percétől folyamatosan esett.
Kissé fáztunk előre ettől a rejtéstől, hiszen nagy kettősség volt bennünk: egyrészt még sosem kerestünk olyan multit, amely úgy áll 12 pontból, hogy egyetlen koordináta sincs megadva, másrészt nagyon érdekesnek találtuk a rejtés eme módját, s igencsak nagy várakozással voltunk miatta!
Az utánunk jövőknek eláruljuk: álljanak neki bátran, nagyon nagyon jó kis multi ez! Egyedi a rejtés módja, de aki figyelmesen megnézi a ládaoldalra feltöltött "Térkép" nevű képet, az simán megtalálja az összes pontot! Nekünk is elsőre sikerült, mégsem tudtuk WAP-on bejelenteni a találatot. Az általunk összeállított jelszót elküldtük a rejtőnek, amiről kiderült, hogy helyes. A WAP viszont nem fogadta el. Ki érti ezt?!
Tetszett a kisváros hangulata, s külön öröm volt, hogy a Deák téri templomhoz éppen egy esküvői menet tartott, amelyet egy hatalmas traktor vezetett! :-)
Szép kis város ez, szép épületekkel!
Köszönjük a rejtést, élmény volt!

 
Mathau 2010.06.14 11:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.22
Zseniálisan jó! Ilyen egyedi, karakteres, izgalmas ládával ritkán találkozik az ember. Példa értékű doboz!

 
szabokla 2010.03.21 19:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.76
Megtaláltuk! Hónapokig dolgoztam a városban, de soha nem jutott rá elég idő, hogy egy kiadós városi séta belefért volna az időmbe. Úgy érzem ezzel tartoztam még Nagykanizsának. Nagyon hálás vagyok waneqr-nek az idegenvezetésért. Már alkonyodott a 12 pont felkeresése előtt és az esti sötétség borult ránk mire kanizsai ládázásunk utolsó Deák téri állomását is megtaláltuk. :-) (nem lennék postás a környéken) Kellemes, hangulatos, izgalmas, eredményes, fárasztó nap után térhettünk haza. Köszönet érte!!

 
Csaba & Kati 2010.03.13 13:22 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.16
HEURÉKA!
Többször jártunk már Nagykanizsán, de csak ennek a rejtésnek köszönhetően néztünk szét jobban a városban.
Korrekt leírás, alapos és figyelmes olvasást igényel. Izgalmas volt.
Köszönet a rejtőnek!

SzoborTemplom
Homlokzat
zalajaro 2010.02.11 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.30
Köszönet e nosztalgikus sétáért.
zalajaro

Access Denied 2010.02.06 15:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.62
Winter tour :-D

Igazi téli hóesésben jártuk be a város nevezetes pontjait. A rejtett udvarok lenyűgözőek csakúgy mint a patinás házak.
Köszönet a város bemutatásáért!

(a jelszóképzésemmel vmi nem stimmelt, igy marad jelszó nélküli találat :-S )

[Jóváhagyta: waneqr, 2010.02.07 06:23]

Köszönöm! :-)

Eszti és Robi 2010.01.03 12:00 - Megtaláltam
+

Terdik Család 2010.01.03 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.18
Megismerkedtünk Kanizsa belvárosával.
Köszönjük a rejtést.

aPPle29 2009.09.14 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.00
Babakocsis séta Kanizsán.Jó ez a levél-leírás!Tetszett!
Köszönjük ezt a kellemes multiládát!
100.találatunk a .hu-n!!:)))

Steve07 2009.09.09 14:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.60
Kellemes séta Kanizsán egy szuper multi keretében.
Bár a jelszó elsőre nem stimmelt, a rejtővel való egyeztetés alapján kiderült, hogy a 8. ponton bénáztam valamit.
Köszönet a segítségért és gratula ezért a remek multiért!

 
vidak 2009.09.06 15:40 - Megtaláltam
Megtaláltuk! Köszönjük a kreatív feladatot :)

tanti 2009.08.30 14:58 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.40
Második nekifutásra

szepzsuzsi 2009.08.28 17:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.27
Egyszer éjszaka már végigjártam a multi pontjait, nagyjából emlékeztem is rájuk, de egészen másképp festett így napsütésben minden. Csodálatosak az épületek! Köszönöm szépen!
szepzsuzsi

 
rattus2 2009.08.24 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.15
Egy része ment fejből, a többin egy séta segített.

Kerticsorbi 2009.08.23 20:34 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.02
Köszönöm a rejtő segítségét és a rejtést.

HgZoli 2009.08.17 19:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.78
Családi városnézés. Köszi!

Mocek 2009.08.12 00:00 - Megtaláltam
Nagyon tetszett, ötletes! Eddig ez a kedvencem:) Köszönjük

fkmaster 2009.08.03 14:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.15
Előre készültem a koordináta nélküli pontok koordinátásításával, mert idegesített, hogy ezek nélkül kell keselni. Kis kereséssel meglettek a pontok, de a rejtés módja nem tetszett.

Heni&Gábor 2009.07.19 14:45 - Megtaláltam
Jól összeállított multi, nagyon jó leírással. Köszönjük! Zalakarosi nyaralás alatti ládázás: 17/20. Ez a 150. találatunk!

Gabeszosz 2009.07.09 13:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70
Megtaláltam!

Részletek később...

De előljáróban annyit, hogy ezt nevezem! :)

Gabeszosz

Atmosz&Zozmosz 2009.07.03 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.58
Remekül megszerkesztett, logikus, átlátható virtuális ládasor, világos leírásokkal. A helyek azonosításában a kihelyezett emléktáblák is segítenek, egy várostérkép jó, ha van nálatok kereséskor. Ugyanakkor a leírás is sokat segít, nézzétek meg a kis térképet az utolsó fotón, a pontokat térképre rakva újabb segítség érkezik :) Például a sokaknak neuralgikus pontként szereplő színház is szépen kivehető rajta. A Deák utcai ponthoz kell egy kis találékonyság, de az a pont is hamar megtalálható, ha elég alapos az ember. Talán még annyi, hogy az átvezető kapu most zárva volt, így kicsit kerülni kellett, de a helyeket így is egyértelműen azonosítani tudtuk. Még sok-sok ilyen ládasor kellene. Csillagos ötös minden! Köszönjük!

leánka 2009.07.01 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Nagyon-nagyon ötletes!!

foximaxi 2009.06.30 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.86
Könnyű esti séta:)

szadi&agi 2009.06.29 12:03 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.51
Óriási élmény volt ez a kis időutazás. Jó volt a részletekre is felfigyelni. Kösz a rejtést!

Deme1 2009.06.24 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.08
Megvan!! Nagyon jót sétáltunk Nagykanizsán. Némi segítséggel összeállt a jelszó is (köszönjük). Egyébként tényleg érdekes, hogy a helyiek nem sok segítséget tudtak adni (Színház és mozi, Bankpalota)...

Hinter 2009.05.30 14:00 - Megtaláltam
Nagykanizsa nagyon tetszik. A multi viszont itt-ott gondot okozott. Házszámokat kerestünk. Végül sikerült.

M.Sasa 2009.05.30 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.45
Egyhetes Dél-Zalai biciklizés alkalmával kerestük fel Hinterrel a környékbeli pontokat. Egy részét még reggeli előtt korai indulással többnyire autóval és gyalog, a többit napközben a 14 fős biciklis csapattal, ki-kitérve a pontokhoz. Nagyon szép helyeken jártunk, gyönyörű ez a vidék!

benist 2009.05.27 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.87
Zalakarosi üdülés kapcsán kirándulás Nagykanizsára. A logok alapján nem nagy lelkesedéssel kezdtem bele. Az elején akadozott is a dolog, az eső sem dobta fel a hangulatot. Mikor már a harmadik járókelő bizonygatta (50 m-re a tetthelytől), hogy Kanizsán soha nem létezett török kút, majdnem feladtam. A Thury múzeum megtekintése során egy kedves hölgy nagyon sokat segített a régi épületek, helyszínek azonosításában, fényképekkel, térképen megmutatva azokat, így azért végére jutottunk a dolognak. Ezzel együtt a lámpaoszlopok számolását elrontottam (az eső elöl beálltam egy erkély alá, így néhány kiesett a látótérből), így a rejtő segítségét kellett kérjem. Végeredményben jó kis multi volt és még megfelelő előkészületekkel sem volt gyermekjáték.

szelep 2009.04.19 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.14
Jó kis séta a belvárosban.
Ideje volt már megismerni Nagykanizsát.
Egy kis segítséggel meglett minden pont ;)

Attibati 2009.04.07 08:30 - Megtaláltam
Kerékpáros találat. 121 km 1480 m szint
Tartottam ettől a ládától és félelmem nem volt alaptalan. Csak sikerült elszámolni az egyik objektumon a megszámolandó dolgokat. Ezúton is köszönöm Waneqr segítségét.
Sokat készültem a multi bejárására, ahol lehetett koordinátákat számoltam az egyes pontoknak az útvonaltervező segítségével.
A ládaoldalon levő térkép a kis felbontás miatt gyakorlatilag használhatatlan.
Azokhoz a pontokhoz vezető utat amit nem sikerült beazonosítani próbáltam a járókelőktől megkérdezni de lehangoló eredményre jutottam. Többen például nem ismerték a színházat...
Végül csak nem úsztam meg a bőlére eresztett levél elolvasását ami alapján csak-csak el lehet jutni az egyes épületekhez.
Nagyot sóhajtottam mikor vége lett a sétának: Sokkal kellemesebben is eltölthettem volna ezt az órát ha a szokásos módon egyértelmű koordinátákkal vannak megadva az egyes épületek.
Szerintem ez nem geocaching...

dendeocse 2009.04.05 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.00
Megvan.

SuperGeo 2009.04.04 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.62
Az egyik legjobb városi multi, ha nem A legjobb.
Nagyon tetszett. Kellemes sétával végigjártuk, fagyiztunk stb. A végén persze kellett a segítség ;)
Külön köszönet a web-ért, bár a rejtőtől a színvonalas leírásokat már megszokhattuk.

Köszönjük!

Városi Chilly csapat 2009.02.24 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.76
Megtaláltuk!


Puszkany 2009.02.14 09:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.23
Kicsit nyakatekert, de nem olyan vészes. Sajnos, így sem jutott közelebb a szívemhez Kanizsa.

Lucypapa 2009.01.25 15:40 - Megtaláltam
Minél többször járok Kanizsán annál inkább tetszik a város!

Köszönöm a rejtő segítségét!

petike74 2008.12.26 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.28
A karácsonyi "bejglimérgezés" tüneteinek enyhítése miatt felkerestem egy könnyű séta keretében, a leírásban szereplő épületeket, melyeket fiatalkoromban nap mint nap láttam, csak nagy figyelmet nem szenteltem nekik. A hajdani mozi épülete és környéke nagyon szépen fel lett újítva kár hogy ma már mozi nem üzemel benne. Köszönöm szépen a sétát, ezek után már máshogy tekintek ezekre a szép épületekre.

Giorgio 2008.12.13 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.96
A térképemen nem volt Múzeum tér, ez egy kicsit megzavart, de GPS szerncsére odavezetett.

szelt 2008.11.25 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.68
ok

Cirmi 2008.11.02 10:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.04
Nagyon klassz volt a vasárnapi séta! Bár itt lakunk Kanizsán, sok dolgoról fogalmunk se volt, hogy ilyen szép!

uhilda 2008.10.26 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 2 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.33 súly: 2.32
Közös találat fattilával. Köszönet a segítségért és a rejtésért.

fattila 2008.10.26 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.83
Gyermeként sokat időztem Nagykanizsán. Most szomorúan láttam, hogy milyen rossz állapotban van szinte minden. Minden eladó, minden alá van támasztva, mindenhol omlásveszély. Egy helybeli nővel beszélgetve kiderült, hogy komoly probléma, hogy a belvárosban nyugdíjasok laknak, akik nem tudnak a kényszerből megvett ingatlanokra pénzt áldozni. Megdöbbentő, hogy például a bankpalota üresen áll és vevőre vár. Szeretném megköszönni a rejtő segítségét a jelszó korrigálásában. Köszönet a sétáért.

isoprof 2008.10.24 13:09 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

aprajafalva 2008.09.10 13:35 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

annamatyi 2008.09.07 11:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.70
Zalakarosi hétvége 10/11. A forró délelőtti napon az eredeti leírást próbáltuk követni , de a Bájer cukrászdához vezető utat elvétettük, ezt a pontot a végére hagyva. Ezután a "hidden" szöveget is használtuk. A többi pont megtalálása nem volt nehéz, bár pl a Kőnig háznál jó pár percbe tellett mire a freskót megtaláltuk. A freskó nem a Deák tér felőli oldalon van! (Legalábbis az utcanévtábla a freskónál már másik teret jelöl!!) A többi pontnál nem volt különösebb probléma a megfejtendő számokkal. A kanizsai rokonokat kérdezve nem sok mindent tudtak ezekről az épületekről, pedig az egyikőjük az egyikben dolgozik :) A végére a gyerekek egy fagyit kaptak, mi pedig újabb élményekkel gazdagodtunk. Köszönjük!

Timi&Szabi 2008.08.31 01:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.79
Megtaláltuk!
A dödölle fesztivállal egybekötött ládavádaszat :)))

keridori 2008.08.07 16:28 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.48
majd

mzalan 2008.08.02 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.63
Délutáni városnézés 35 fokban. A gyerekeknek beígértünk egy fagyit a 4. pontban, de az ott lévő egység zárva volt. Még szerencse, hogy a túra vége felé sok a cukrászda. :)
A Postapalota száma csak segítséggel lett meg: mi nem láttunk ott olyat amit kellett volna.
A leírás, mint ötlet nagyon tetszik.
Köszönjük

Erre
ujcsi 2008.07.30 12:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.23
A kezdeti nehézségek után (merre is induljunk?) nagyon kellemes sétát tettünk a belvárosban, nagyon tetszettek a régi, szépen karbantartott épületek és nagyon élveztük az útmutatót. Sokkal izgalmasabb volt mintha "pucér" koordináták lettek volna megadva. Azért némi hiányosságunk lett a végére, de a Rejtő kedvesen kisegített. Köszönet érte és a kellemes időtöltésért.

Vucsi 2008.07.19 13:22 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
Műemlékvdászattal egybekötött séta a városközpontban.

LiLa Ti-Sza 2008.06.18 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.46
Kicsit tartottam a kereséstől, mert olvastam a korábbi bejegyzéseket. De mindenkinek csak ajánlani tudom így utólag. A várost egyáltalán nem ismertem, a mellékelt térkép segítségével azonban mindent megtaláltam. Nem mondom, hogy minden állomás elsőre meglett, de egy óra alatt a végére értem. Köszi ezt a nem mindennapi rejtést!

Soko 2008.05.26 20:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.62
Kellemes késő délutáni séta munka után Nagykanizsán a szépen felújított rendben tartott belvárosban.

Old Fairy 2008.05.18 12:02 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.42
:-) [wapon beküldött szöveg]
Nagyon eredeti az ötlet és jól követhető a multi - feltéve, hogy nem az oroszlános kút másolatánál kezdi valaki, mint ahogy mi tettük :-(
Jártunk már párszor "magánügyben" a városban - most végre alaposabban megismerhettük.

Zergi 2008.05.10 20:20 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.91
Fogtam!
Szállásunk Pálinban volt, vacsora után még eljöttünk egy kis esti városnézésre. Nem volt könnyű, mert az épületek csak az első emeletig látszottak igazán. Köszönöm a telefonos segítséget a mozaikok összerakásában!

b_pisti_62 2008.04.27 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.02
Nagykanizsa, legalább is a belvárosi rész, nagyon szép, hangulatos város. Még soha nem voltam itt. A pontok, amiket végig kellett a teljesítéshez járni, logikus útvonalat követnek, közben egymást érik az éttermek, cukrászdák, fagyizók.

zferke 2008.04.17 20:00 - Nem találtam meg
Munka utáni próbálkozás, nem sok sikerrel.
Sajnos nem stimmel a jelszó, szerintem valamit nagyon benéztem.
Legközelebb ha arra járok, és lesz rá időm, újra megpróbálom.

kiralyek 2008.03.27 15:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.34
Nagyon-nagyon tetszett!
Gratulálunk az alapötlethez a Rejtőnek. Nagykanizsából eleddig csak a vasútállomást és a restit ismertük egyetemista korunkból, amikor még itt fogyasztottuk a szokásos pénteki tojásos galuskát, míg vártuk a csatlakozó személyvonatot hazafelé (Pécs-Szombathely személyvonattal, kanizsai átszállással 7 és fél óra...- de megcsináltuk!).
Ez a századfordulós utazás sokat változtatott a város megítélésén. A pontokat könnyen megtaláltuk teljesen ismeretlenként is, egyedül Apollóniát kerestük egy darabig, jól elbújt!
Katinkával találkoztunk, waneqrat csókoltatja a régi szeretettel!

Mama és Papa 2008.03.27 15:35 - Megtaláltam
Nagykanizsa nagyon szép emlék marad számunkra, jól felépített városbemutató volt Gratulálunk a rejtőnek.

 
Zag 2008.03.27 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.72
Kellemes séta Nagykanizsán, sok érdekes látnivalóval.

Szaki 2008.03.23 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.15
Szép séta volt!

pityer 2008.03.23 07:50 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.00 súly: 3.32
megtaláltuk

jenne 2008.03.23 07:50 - Megtaláltam
:)

kl 2008.03.15 19:30 - Megtaláltam
Azért ezt az akadályt egy hozzám hasonló "vidéki" nehezebben veszi, mint aki ismeri a várost..
Egyébként a séta és a belváros nagyon kedves. Tetszik.
Még az esti fáklyás felvonulással is találkoztunk.

tudo 2008.03.15 14:47 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.17
Hetek óta készültem Nagykanizsa környékére ládázni, de a szombatonkénti ítéletidok miatt inkább közelebbi pontokat teljesítettem. Megérte kivárni, mert ma az ébredező Tavasz minden színét, illatát érezhettem, sütött a Nap, szárazak voltak a földutak, defektet sem kaptam. 105 km kerékpáredzés a Nagykanizsa - Palin - Korpavár - Hosszúvölgy - Homokkomárom - Obornak - Eszteregnye - Petrivente - Semjénháza - Molnári - Tótszerdahely - Szepetnek - Nagykanizsa - Miklósfa - Nagykanizsa útvonalon 900 m emelkedéssel és 5 ládával.

A Mura menti kerekezés, GCMMT igazán természet közeli élménye után 15 km résztáv, és be egyenesen a belváros közepébe, a számolós multiba. Ott volt a kormányon a GPS, de csak az otthoni keresgélések waypointjai és a NaviGuide 4.6 címkeresése segítettek. Jószerivel vaktában bolyongtam a városban, olyan terek, mint a Múzeum tér nem szerepelnek a térkép adatbázisban - véletlenül vettem észre utcákat és tereket. Néhány megfogalmazás ködös, egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy azokat az objektumokat számolgatom, amikre az elrejtő gondolt. A város szép, és már vagy az 5. pontnál kóvályogtam, amikor a házak sarkán ismétlődő kis márvány táblákat vettem észre: itt szerepelnek a történelmi nevek, amelyekre az elrejtő utal. Így is maradt 3 homályos pont. Úgy döntöttem, hogy GCHPK-t megkesem, és újra visszajövök ellenőrizni az egészet. Igy is csak az elrejtő segítségével lett meg a pontos jelszó :-(.

Szeju 2008.03.12 11:15 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.83 súly: 1.00
Kellemes séta volt.

Szefe 2008.03.12 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 1.00
Egyébként naponta mentem el mellettük, a részletek felfedezése nélkül.

zoszabo 2008.03.10 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 2.56
Sziasztok! Két éve Kanizsán lakunk és most vetemettünk rá a multira. Kellemes tavaszi napsütés - kellemes séta. Köszönjük.
Üdv, Zs&Z.

zoszabo 
zsotie 2008.03.07 12:22 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

farkasék 2008.02.09 18:59 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

VP 2008.01.25 18:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 1 web: 5 átlag: 3.50 súly: 4.14
Déldunántúli ládázás/1B.
Egy kis cukrászdai felfrissülés után indultam neki az "éjszakai" (késő délutáni - de már korom sötét) városnézésnek. A fő gondot a szöveg olvasása okozta, ehhez kellett a fejlámpa. Röhögtek is rajtam a helyi fiatalok. A számolgatást nem nagyon szeretem, remélem sikerült.
A nappali kirándulás, és a szálláshelyem elfoglalása után fejlámpás esti-éjszakai ládázás Nagykanizsán és környékén. Városi séta, Csónakázó-tó, szőlőhegyen át Bagolára és a "Hasszán pasa kincsé"-hez, majd a vasútállomás érintésével, átmászva a Principális-csatorna felett átívelő csövön vissza Kiskanizsára.
Újabb kétnapos dunántúli gyaloglás (tömegközlekedéssel és autóstoppal kiegészítve), most sátor nélkül (kiskanizsai szállással), így kisebb hátizsákkal. A két nap alatt a Dél-Zalai dombságban, Nagykanizsa körül, Belső-Somogyban és a legvégén - ajándékként - a Balaton mellett összesen 104 km-t gyalogoltam, és 17 ládát (a multiláda pontokkal együtt 37 pontot) kerestem meg.

zöldfülű 2008.01.25 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.61
Jó kis munkás-ládázós kilométerfalás hol GPS-szel, hol nélküle, hol GP-vel, hol nélküle :) 9/8.
Nem vagyok nagy multi-rajongó, de ez tetszett - soha nem gondoltam volna, hogy ennyi szép épület van itt. No és bónuszként megkaptam a harangjátékot is!
Köszönöm a rejtést

Fel!
 
Makesz74 2007.12.25 15:52 - Megtaláltam
Megtaláltuk!

Timus, Makesz

enibanya 2007.12.03 00:00 - Megtaláltam
Esti fagyos városi séta, szuper leírás, érdekes élmény....:)

HertlikMiska 2007.11.21 10:29 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.32
Így derül ki, hogy mennyi minden mellett elrohanunk. Köszönöm a jó kis sétát.

wodka 2007.11.18 20:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.23
Barátnőm pár hónapja Nagykanizsán lakik, most mutattam meg neki a geocaching-et. Nagyon élvezte, különösen azt, hogy másnap munkába menet más szemmel látta a várost. Köszönjük!

Erdélyi család 2007.11.17 12:01 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.81
A leírás túl bő, szerintünk inkább egy-két konkrétumot kellett volna beírni. A város szép, reméljük gyorsan fejlődik és szépül tovább.

[Jóváhagyta: waneqr, 2007.11.18 18:51]

Szamoska 2007.10.31 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.23
Nagyon tettszett ez a multi!

sanyisz 2007.10.30 15:33 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.79
Köszi a belvárosi sétát. Sok olyat láttunk amit Katinka levele nélkül észre se vettünk volna...
(csak kicsit nehezítette a dolgot, hogy a HTM letöltésben nem látszanak a kiemelések és a leírás végi itiner :)

ReniTesó 2007.10.30 13:42 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.78
Nagyon tetszett Nagykanizsa, a multi is nagyon leleményes.

MaciMac 2007.10.20 19:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 2.26
Jó időben, Isten bizony, élveztem volna. Így egy kicsit elhomályosította a vacogás.
A pékségben, az esti sósperec azért jól esett, bár nem volt része a multinak.
Ha egy kicsit pontosabbak lennének a meghatározások...
Vagy a logikám volt lefagyva?

SylverRat + Bogee 2007.10.20 19:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.62
Őrségi őgyelgés ötünknek - 1. nap, 8/50. láda
Hát ezzel jól megszenvedtünk. Már besötétedett mire odaértünk, így kicsit nehéz volt a pontokat azonosítani és a kérdéses dolgokat megszámolni. Sikerült is tévednünk két helyen, ezúton is köszi a rejtőnek a segítséget. Maga a város nagyon tetszett.

Bütyök+Zulu 2007.10.20 19:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.62
Ősrégi területek, avagy Őrségi vadászat. 8/50 láda. Hát nem semmit futkároztunk a belvárosban. A címereknél nem igazán jutottunk dűlőre, a rejő segítségét köszönjük, a lámpák száma sem stimmelt, lehet, hogy egy kiégett? A pékségben finom volt a perec, elővacsorának jó volt, Szalafő még messzebb lévén, mint aznapi úticél. Nagyon tetszett a város, bár sokat járunk arra, de rejtett helyeket is felfedeztünk. Különösen tetszettek az aradi vértanúk szobrainak esti kivilágítása, és a kis harangjáték.

kumin 2007.10.14 19:52 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.14
A levél szuperkreatív, megéreztük a város boldog békeidőkbeli hangulatát.

geobubo 2007.10.08 12:49 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.62
Remek rendhagyó városi multi! Csupa ötös.

logo 
sirgalahad 2007.10.01 08:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.46
El se hinné ez a Jenő
A városról mit tud e nő
Ami hír és pletyka járja
Diszkrét füle nyitva várja

bgecco 2007.09.16 15:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.48
nagyon kellemes kis tura!

Csaba & családja 2007.08.29 21:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.64
Tetszett a jelszó megfejtésének ez a módja. Igazi kincskereső hangulata volt a ládakeresésnek.

Livedli 2007.08.29 18:54 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.48
Kép címePhoere 2007.08.10 14:23 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.36
Ládázás Lentiből 10.

Wapon olvastuk a szöveget, ott nem működik a rejtett szöveg megoldás, így azonnal ismertem a kérdéseket. De végül is, ez nem volt baj, semmit nem csökkentett a séta értékén. Szerencsére, mi minden kérdést jól értelmeztünk (nekem mindegyik tök logikus volt), így elsőre meglett a jelszó.

Nagyon ügyes megoldást választott a rejtő, csak gratulálni tudok hozzá! Igazi élmény volt így a séta a belvárosban. Virtualitása ellenére nálam ez most színötös. :)

zsoltkoto 2007.08.06 14:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.52
Két éve kapcsolódtam a játékhoz, de csak most gyűjtöttem be ezt a hazai multit. Hogy miért csak most? Magam sem tudom!
KOZ

Detusz 2007.08.04 14:34 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.24
Eleinte zavart, hogy nincsenek koordináták, de kis figyelemmel minden megtalálható.

Wazowski 2007.07.29 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.00
16. megtalalas utban a horvat tengerpartra. Erdekes volt, koszi!

Tutuk 2007.06.29 09:53 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 2.49
Bevallom a városi multik nem tartoznak a kedvenceim közé. Azért nem volt rossz kirándulás, csak kár hogy a jelszót nem sikerült kitalálni - pedig mindent lefényképeztem. Azt nem tartom jónak ha valamit sokféleképpen lehet értelmezni és ezért esetleg sikertelen lesz egy keresés. A web-es megjelenéshez viszont gratulálok !

[Jóváhagyta: waneqr, 2007.06.30 08:22]

kanizsai.rita 2007.06.15 22:44 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 3.83 súly: 1.90
Kanizsai lakosként illett már végigjárnom ezt a körtúrát. Még mindig tartogatott számomra meglepetéseket. A legjobb az volt, amikor eleredt az eső, és a járókelők igencsa furcsán néztek rám, hogy miért állok a járda közepén égre szegezett tekintettel.
Néhány választ tudtam fejből, viszont egyik-másik kérdésbe beletörött a bicskám, és bizony (lehet, hogy ez szégyen, de) többször is el kellett mennem a Fő utcán az épületeket vizsgálva.
Kanizsát sosem tartottam egy túl szép városnak, de szerintem valami ötetes rejtést azért megérdemelne.

totik 2007.05.10 23:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.85
Izgalmas volt!
Tíz óra felé értem a városszéli szálláshelyemre, épp csak beköszöntem, hogy megvagyok, és már húztam is vissza a citybe, hogy összegyűjtsem a pontokat. Hosszabb kerengés lett belőle, mint elsőre gondoltam.
Helyismeret és térkép nélkül vaktában vágtam neki a belvárosnak, remélve, hogy egy ismerős házba vagy utcanévtáblába botlok.
A vasember házat sikerült elsőre beazonosítanom, innen kezdtem el visszafelé gombolyítani a levélbeli történet fonalát, meglett a 10. és a 9. pont, majd kis tévelygés után a 3., 4., 5., GCeast, 6., 7., 8., és végül a 12. pont. Az első két pont helyét sehogy sem tudtam kikövetkeztetni, és mivel láttam egy hatalmas bezárt fakaput felette múzeum felirattal, lélekben már feladtam a dolgot. Megtörve ballagtam vissza az autó felé, reményt vesztve nézegetve a a feliratokat, amikor rájöttem, hogy pontosan a keresett helyen parkolok!
Bár a találat megvan, a szemfülességet azt hiszem törölnöm kell állandó jelzőim közül...
(Viki, Geri, Krisz') TZ

Murus 2007.04.08 09:19 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 2.67
Megtaláltam. Anyu elment a húsvéti misére, én meg megkerestem a pontokat. Na jó, mivel kanizsai vagyok, némelyik fejből meg volt :-) Kár, hogy a Sétakert kimaradt, mert ott is lett volna mit számolni. Köszönet a rejtőnek. Murus

B@lu 2007.04.07 19:16 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 2.43
Először kicsit nehéznek tűnt, és nálunk is előjöttek a már említett problémák (lámpaoszlop pl..) de a jelszó elsőre meglett, és így utólag már tök jó "móka" volt a keresgélés a városban! :)

salty 2007.04.07 14:32 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 2.5 átlag: 2.83 súly: 2.95
Ez az egyik legbonyolultabb "láda". A török kutat kerítés veszi körül és a Csengery úton lévő ház kupoláján lévő címereket is nagyon nehéz észrevenni a térről. Az udvarokban jévő lámpaoszlopok közül nincs mindegyik középen, mégis úgy lett jó a jelszó. Nem tetszett, de egy kellemes sétát tettünk a városban. A Csónakázó-tónál lévő multi sokkal jobb.

hp&kzs 2007.03.25 22:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2.5 web: 3 átlag: 3.17 súly: 2.00
Családlátogatóban voltunk Kanizsán. Pár pontot tudtunk fejből, néhány helyre el kellett menni megnézni.
Kicsit azért túl van bonyolítva...

piedone1 2007.03.17 15:37 - Megtaláltamkörnyezet: 2 rejtés: 1 web: 2.5 átlag: 1.83 súly: 2.80
egyszerűen nem hiszem el, hogy ezek a legfontosabb látnivalók Nagykanizsán, pl hogy mi díszíti a posta épületének egyik oldalát, meg hogy hány világító test van az udvarban ahol szolárium működik.. Az ötlet amúgy kíváló, de a leírás meglehetősen pontatlan, így egyik-másik pont némi fejfájást okozhat a kesselő közönségnek. Ehhez persze hozzájárul a gyakran teljesen logikátlan házszámozás is. A város amúgy kedves volt, egy finom ebédet is ettünk a 12. pont után meglehetősen kedvező áron a vasember éttermében.

banyóka 2007.03.11 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.85
Megtaláltam egy rövid kis séta keretében.

Zsu. 2007.02.17 18:15 - Megtaláltam
Mikulással.

Mikulás 2007.02.17 18:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.15
Már többször elolvastam a leírást, mióta megjelelent ez a láda. A logok alapján volt, akinek nagyon tetszett, de sok "fikázó" log is volt. Kiváncsi voltam hát nagyon. Még sötétedés előtt értünk a városba, de közben ránksötétedett. Zsuval a megadott helyen parkoltunk majd igyekeztünk a látottakat és a leírást egy nevezőre hozni. Ez sikerült is. Bár egyikünk sem ismerős a városban, hamar felgöngyöltük a multit. Élveztük az egész sétát és a feladatokat. Nekünk "bejött"! A 12 jelszórészletből csak egy helyen tévedtünk, de Pupuval egyeztetve ez hamar kiderült. Kösz, nagyon tetszett, nagyon ötletes és egyáltalán nem egy hosszú séta!

Zsu + Mikulás

eduard 2007.01.23 12:44 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.70
sokadszorra...

sackómackó 2007.01.13 14:26 - Megtaláltam
Megvan [wapon beküldött szöveg]

Zerind HUN 2007.01.11 10:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 2.92
Reggel busszal jöttem Kaposvárról, gyalog barangoltam a városban, 3 ládát gyűjtöttem, aztán vonattal mentem haza.
Szerencse, hogy régebben többször is jártam Nagykanizsán, így elég ismerős volt minden helyszín, még térkép se kellett. Azt viszont nagyon sajnálom, hogy a Nagy-Magyarország Emlékmű kimaradt belőle.

 
jonny 2006.12.27 15:15 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3.5 web: 2 átlag: 3.00 súly: 1.00
Ez nem volt bonyolult, mert helyi vagyok.
Amúgy a világítótest nekem sem volt egyértelmű, inkább lámpaoszlopnak kéne írni.

fcsaba 2006.12.24 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.67 súly: 2.83
Már többször voltam átutazóban Nagykanizsán, most először volt alkalmam sétálni it itt. Szép a város, ezzel a multival kapcsolatban viszont kétségeim vannak.

A jelszót kitalálni nem sikerült, pedig egy jópárszor átellenőriztem. Az ötlet nagyon jó, de:
- kicsit sok a 12 pont,
- koordináták hiányában ez nem goecaching!,
- a jelszónak egyértelműnek kellene lennie (azaz ne legyen "köbgyökvonós"),
- nem árt, ha van rendes láda is. (Persze ez nem egyszerű feladat.)

A webes megjelenés viszont csillagos ötös, ehhez gratulálok!

[Jóváhagyta: waneqr, 2006.12.31 08:50]

kupec 2006.11.26 14:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.98
Kihasználtam a novemberi tavaszt egy kis sétára.
Az autóstérkép segítségével, amelyen a Múzeum-tér is rajta van minden ment, mint a karikacsapás. Most sehol sem volt tatarozás, így nem egészen 45 perc alatt körbeértem. Persze én is hibáztam, mert nem vettem észre, hogy a Bazárudvarból nem csak egy van. Nem is vette be a rendszer a jelszót, ezért ezúton is köszönet a rejtői segítségért. Nekem a többi pont nagyjából egzakt volt, kivéve a Vasembert, mert én a bal kezében csak kardhüvelyt véltem felfedezni, de könnyítésként annyit elárulok, hogy ez is fegyvernek számít.
Egyébként valóban példás, ahogyan a város kezeli a műemlékeit, de hát én egri vagyok, ezért magas a mérce.
Ezzel a ládával erre az évre is megvan 200, de már nagyon lassulok.

Bubuk 2006.08.16 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.78
Nagyon tetszett a rejtés, kellemes séta volt. A mozi és színház épületét éppen tatarozzák, de szerencsére a jelenetekhez még nem nyúltak, csak lefóliáztak belőlük néhányat.

Anikó és Tamás

yoggi 2006.08.08 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.76
Nagykanizsa ládakeresés 3/2 láda

A GCeast megtalálása után nekikezdtünk ennek a multinak, jó tempoban haladtunk, nézelődtünk, a Postával szemben jót és gyorsan ebédeltünk,majd tovább, és már vége is lett. Jó multi, a sok pont ellenére is jól és egyértelműen lehet haladni.

A színházat éppen gőzerővel tatarozzák, így ezzel a ponttal nem tudtunk mit kezdeni....

A jelszóbejelentés valami miatt nem jött össze, a színházat 0 -nak véve....

Néhány kép mellékelve.

[Jóváhagyta: waneqr, 2006.08.16 21:34]

 
Fűkocka 2006.07.18 22:20 - Megtaláltam
3.ra [wapon beküldött szöveg]

jalso 2006.07.14 14:01 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.97
Waneqr segítségével sikerült a jelszó egy homályos részét (égre emelt kezek - bár lehet, hogy velem volt a baj, mert másnak nem volt gondja ezzel) tisztázni, és most remélem, hogy nem fogok mellélőni.

Csak megerősíteni tudom, hogy nagyszerű városközpontot ismertem meg a multi révén. És nemcsak maga a város nagyszerű, hanem az a mód is, ahogyan itt műemlékeikre vigyáznak, és bemutatják az oda látogatóknak.

Cuki volt, most Vodafone
Atlaszok alatt 
jalso 2006.07.14 14:00 - Egyéb
Nagyon jó városi multi, fantasztikusan jó koncepcióval. Egy ideig féltem, hogy koordináták és gps nélkül elveszek NK belvárosában, de aztán - némi helyi segítséggel (pl. valaki elárulta, hogy a Sugár úton melyik épület a színház, vagy hogy a Vodafone üzlet mi volt régebben) - sikerült abszolválni a feladatot. Hogy a jelszóval mi lesz, az még a jövó kérdése. Két (mellé)lövés után kérdezni fogok....

Mellé lőttem, tehát kérdezek:

Egy zárt területen lévő kútnál lehet-e tudni a vízköpő oroszlánok számát?

Egy tatarozás alatt álló épület esetében, ahol nem lehet az építési területre bemenni, vajon meg lehet-e állapítani az épületet díszítő jelenetek számát?

Mi az a világítótest (lámpa vagy lámpaoszlop), mi tekinthető a Bazárudvar (udvarok) közepének?

Zsiráf 2006.07.01 17:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.91
Ez a multi totál női dolog ez a leírásból is látszik... Reggel a buszhoz menet (a buszpályaudvar megkeresése volt a nap első feladata...) véletlenül megtaláltam a 12. állomást. Így délután visszafelé keresgéltem. A vasember kezében nem ismertem fel minden tárgyat ezért voltak némi kétségeim. A fogász házánál rossz helyre jelezte a Destinator a házszámot, így többször kerülgettem a templomnál az esküvőre gyűlt tömeget, biztosan örültek nekem... Aztán a ház meglett, de a kép egy másik "címen van". A Sugár út meglett, a mozi/színház nem, így egyszerűen megkérdeztem Mihult, hogy mennyi az annyi. Viszont itt találtam egy Kaán Károly emléktáblát valami honvédlaktanya falán, amin voltak évszámok. A Múzeum tér rajta sincs a térképen, véletlenül találtam meg...
Viszont szépen rendbe vannak rakva az épületek, és jó ötlet, hogy majd mindegyiken emléktábla van, pár sorban leírva a történetüket.
A 3. állomást azért nem kerestem tovább, mert el akartam érni a 17:44-es EuroCity-t Pest felé... Én ott voltam időben (10 perccel a tervezett indulás előtt), ő nem, 25 percet késett, aztán még begyűjtött 1 óra késést hozzá útközben. De azért hazavitt...

guess.who 2006.06.30 21:27 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.64
II. Dunántúli mászóka 70.

A csónakázó tónál és az utána következő Hasszán pasás ládánál részben megedződve vágtunk neki ennek az elvileg egyszerű városi multinak. Sajnos nyomtatott leírásunk nem volt, pedig a ládaoldal képei rengeteget segíthettek volna (pláne a térkép). Így aztán maradt az egyik Tourinformból szerzett Városkalauz a maga egyszerű térképével, azon próbáltuk kitalálni, hogy az egyes épületeket ma hogyan is hívhatják.
Sajnos így is sok fölösleges kört tettünk (hiszen koordináták semmihez nincsenek), és hála a néhol erősen kétértelmű, félreérthető fogalmazásoknak, fogalmunk sincs, hogy vajon jó-e az a jelszó, amit összeraktunk. Előbbi okból a színház és mozi keresésével vesződtünk elég sokat, ezt a végére hagytuk, de mivel továbbra sem találtuk, felhívtuk a rejtőt, aki kisegített a hiányzó számjeggyel (köszönjük!). Kiderült, hogy ott voltunk az épület mellett, csak éppen jelenleg felújítják, így az egész be van kerítve, és a sötétben már nem is láttuk...
Összességében: az alapötlet remek, és a ládaoldal meséje is jól felépített - de ennek így még nem sok köze van a geocachinghez, a játék és a látvány élményét elveszi az, hogy lehet agyalni, vajon a régi elnevezéseket mire változtatták át az idők folyamán, és az adott hely éppen merre is található. Pontos koordinátákkal (legalább az egyébként is szürkével írt "segítő részben") azért sokat lehetne dobni a multi megítélésén, hiszen a bemutatni kívánt belváros nagyon szép... Érdemes lenne csiszolgatni még egy picit a cache-t, legalább a sokak által jelzett hibák kijavítgatásával.

Az épületeken elhelyezett információs táblácskák nagyon jók - igaz, nem a multi szempontjából, hiszen egyetlen olyat sem találtunk, ami a multiban szereplő kérdésekre választ adott volna... :)

lepke 2006.06.11 16:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.35
Kedves Katinka, de nagyot változott a világ, mióta nem vagy közöttünk!
Mást ne mondjak, szülővárosodban sehol egy fájintos konflis, melybe kényelmesen betelepedvén megszemlélhettem volna a nevezetes épületeket. Ehelyett serényen surrogott a selyem slafrokom, amint fürgén iparkodtam bejárni Kanizsát.
És az emberek! Nahát Katinka, való igaz, a megszólított földijeid mind szívesek voltak hozzám, de nem ösmerik saját városukat, így csupán magamra hagyatkozhattam.
Szívesen beültem volna a Muskátli Cukrászdába kvaterkázni, nassolgatni egy fess Szindbád-féle úrral, aki nagy rajongója volt az efféle kisvárosoknak - ő tudta, miért - , de sajnos indult a lokomotívom. Nem is jutott időm drága Károly bácsi születési évét megnézni, de szerencsére ez az újmódi huncutság, az internet segítségemre sietett.
Katinkám, szerintem csaknem hamarabb érhettél te a boldog békeidőkben Abbáziába, mint én Pécsre, mert az én vonatom vasparipája majdnem felrobbant, de amíg várakoztam a mozdonycserére, legalább megírtam Neked a levelet.
Remélem, a megfelelő tartózkodási helyeden elér.
Csók.
(Rotty ismét kisegített a színházi jelenet számával, köszönöm. Amúgy körbe van kerítve, ezért nem is lehetett megnézni.)

rotty 2006.05.06 18:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.34
Egy kicsit bolyongtunk, mire minden pontot végigjártunk. Valóban nem hosszú séta, de a kereséssel meglehet nyújtani... Örültünk volna, ha Katinka akkoriban GPS-szel a kezében sétálgat, és a koordinátákat is megírja drága Böbe barátnéjának.. :)) Sok építészeti értéket rejt a város, jó volt így, "nyitott szemmel" végigjárni.
A kínai étteremben zártuk a sétát, kevés időnk volt a vonatig, de ígéretet kaptunk a gyors kiszolgálásra, és még finomat is kaptunk!
A jelszó nem stimmel, pedig igyekeztünk alaposak lenni. :(

[Jóváhagyta: waneqr, 2006.05.09 08:53]

zsorzs 2006.05.04 17:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 4.00 súly: 4.10
Elsőre sikerült beírni a jelszót! A várost ha nem is minden pontját, de ismertem, de most is tetszett. Csodálatos időben kellemes séta volt! A történet és az ötlet érdekes, gartulálok az elrejtőnek! Viszont szerintem volt olyan hely, ahol a Nyugat és Kelet összekeveredett...

keva 2006.05.04 16:58 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.79
Lásd zsorzs logját.

Kisscs 2006.05.03 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.90
Nagykanizsán aludtunk, másnap városnézésre mentünk, s ezalatt begyűjtöttük az egyes pontokat. Ha ezt olvassátok, sikerült mind megtalálni. :)
Üdv,
Kisscs & Zsó

jeromos 2006.05.01 11:46 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 3.5 átlag: 3.83 súly: 1.00
Nehéz volt. Kata a végén már unta. Kapott egy fagyit, aztán folytattuk. A város nagyon szép!

Mihul 2006.04.18 15:30 - Megtaláltam
-voltak némi nehézségek [wapon beküldött szöveg]

 
Lencsi 2006.03.14 14:12 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 2.71
East17 után kerekedtünk fel sétálni egyet Nagykanizsán. Sajna az ingyenparkolót nem találtuk meg, de apontok logikusan jöttek szépen sorban... szóval nem volt vele gond. Hogy valóban jól sikerült-e a megfejtés, csak a Bevitel gombra kattintás után derül ki: KATT :)

Sajna nem fogadta el, lehet, hogy valamit elszámoltunk? ;(

Pytzoure & Loli

[Jóváhagyta: waneqr, 2006.03.15 20:22]

köszi waneqr :)

 
Gi 2006.02.20 21:49 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.56
Nagyon jó ötlet! A következő helytörténeti feladatsort hasonlóan fogom összeállítani a tanítványaimnak, remélem, ők is örülni fognak az újításnak! Becsületesen végigjártam az útvonalat, leellenőrizendő a válaszok helyességét,de kanizsai révén nem sokat tévedtem, csak a kandelláberek számát tippeltem meg előzetesen rosszul. Az órával évekig szemben laktam, nagyon kellemetlen hangon zenélt, csak hallkan merem leírni, hogy kicsit megkönnyebbültünk, amikor megállt...Gi

A valamikori Piarista Iskola
BiharyG 2006.01.15 18:12 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.00 súly: 3.71
Ötletes leírás, gondos kivitelezés, nem szokványos városi multi. Ezek alapján akár jó is lehetne, de nekem mégsem tetszett igazán: nem szeretem, ha a feladat nem egyértelmű. Néhány pontnál a helyiek biztosan tudják, miről van szó, de nekünk semmit nem mondott a leírás. A két megkérdezett pedig a) rossz helyre küldött, b) nem helybéli... :)
Az utánunk következőknek javaslom, hogy ne mínusz sokban, tök sötétben, éhesen induljanak neki, úgy nem az igazi. Ja, és a képeket is előre nézzék meg, sokat segítenek!

BiharyG + Zsuzsi

geobebi 2005.12.27 16:30 - Megtaláltam
Második próbálkozás. [wapon beküldött szöveg]

 
kispárna 2005.12.25 15:32 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.03
A Jézuska (Angyalka, kinek mi tetszik) a nagylánynak téli kabátot hozott, amit sürgősen meg kellett sétáltatni. Így a kanizsiaknak lehetett szerencséjük Zita toilette-jét csodálni.
A várost szeretjük, közelünkben itt van használható uszoda és mozi. A multi nekünk tetszett, a jelszavak könnyen adták magukat. Az évszám értelmezésekor szenvedtünk, úgy gondolván, mind a négy karakter kell. A rejtőt felhívtuk, aki a karácsonyfa alól is készségesen súgott.

Apexsek 2005.12.23 17:02 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.13
Nem hittem, hogy sikerülni fog a jelszó.....
Nem tudtam felkészülni a keresésre, s koo-k nélkül kellett megtalálnom a pontokat. Így sajnos nem mindig voltam biztos, hogy jó helyen keresgélek....
Mégis sikerült!

Üdv: APEXSEK

Junior013 2005.12.18 15:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.38
Offline caching a rejtő telefonos segítsége alapján.

Rudi Team 2005.12.07 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.16
Ok!

ChrisCarlos 2005.12.07 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.38
243.
Varosi konnyu seta.
Az idopont az utolso megtalalas ideje.

Tudnam mit rontottunk el?

[Jóváhagyta: waneqr, 2005.12.09 08:39]

cmf 2005.11.12 14:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.50 súly: 2.75
szép is jó is, de valahogy annyira nem élveztem...

Pupu 2005.11.12 14:40 - Megtaláltamkörnyezet: 3 rejtés: 2.5 web: 5 átlag: 3.50 súly: 3.92
Dél-zalai tekergés párás napon cmf-fel, mai 8/6.
Összejött itt minden, amit nem szeretek: városi sokpontos multi, néhol pontatlansággal a definícióban (fegyver-e az üres kardhüvely, hány jelenet díszíti a tatarozás miatt szétkapott, körülkerített színházat), végül Vaneqr segítségével állt össze - köszönet! Amúgy szellemes a képzelt levél, de hát ez igazából GPS-es játék lenne, nem helyi lakosoktól kérdezgetős-bolyongós...

BBird 2005.11.01 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 5 átlag: 3.67 súly: 3.28
Nekünk olyan nagyon nem tetszett, voltak benne bizonytalan dolgok is, de aztán valahogy belogoltuk.

Anikó, Geri, BBird

freddy 2005.10.29 12:11 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.50 súly: 4.10
[wapon beküldött szöveg]
Bevetettem uj GPS-em a Suunto X9-es karoramat. Nagyon jo jatek!!!
Meg mindig nem hiszem el, hogy a jelszo elsore sikerult :D

Suuuntooo!!!
 
szitakötő 2005.10.21 15:36 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.23
Szép város, csak túl sok kis pontból áll a láda.

[Jóváhagyta: waneqr, 2005.10.31 18:29]

KiVi 2005.10.21 15:36 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.45
A város szép, a leírás érdekes, de továbbra se szeretem a hosszú városi számolgatóst ahol könnyen hiba csúszik a dologba. Most vagy a török kút (amit csak messziről tudtunk megszemlélni) vagy a posta fogott ki rajtunk.

[Jóváhagyta: waneqr, 2005.10.24 08:11]

 
laszloistvan 2005.10.08 00:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.51
Tisztelt Wanek Úr!

Ezúton kívánom tudomására hozni, melly nagy élvezetünkre szolgált az Ön talányának felkutatása. Igaz bár, hogy a szatelliták csupán utunk kezdetén segíthettek - s ott is csak kevéssé, minden bizonnyal az magas városi építmények reflexiós effektusai által -, ám Ön oly elmésen állítá össze a rejtélyt, hogy annak folytatása is bosszúság nélkül találtatott fel, nem csekély épülésére szolgálván expedíciónk tagjai részére.
Sopiane szép városából otthonunkba utazván épp közelmúltban vásárolt automobilunkat szándékoztunk a szatellitás kincsesláda kutatás céljára avatni, utunkba ejtvén Csokonyának híres thermál forrását, valamint az Ön nevezetes városában összegyűlt muzsikusok sokadalmának megtekintését tervezve. Lepetésemre ekkor olvastam a sajtóban az Ön percekkel előbb nyilvánosságra került rejtélyéről. Később odaúton aztán oly igen iparkodtunk, hogy nem lehetek biztos afelől sem, hogy az úton posztoló őrök hullámdelejes készülékükkel nem rögzítették fotográfiára automobilomat.
Érkezvén rögtön betértünk az híres hajótöröttről elnevezett fogadóba, hol a szakács szokott színvonalú dödöllével örvendeztett meg minket, melyet e helyen a számomra oly kedves pacal és túrós csusza elé helyezek. Jóllakottan indultunk a rejtély felkutatására, mely során az esti város új részleteit is megismerhettük. Segítségünkre volt ugyan némi helyismeret, de aki ezzel nem rendelkezik, bizonyosan segítségre is lelhet a helybéli szorgalmatos emberek vagy asszonyok személyében, kinek-kinek gusztusa szerint.

Üdvözlettel és hódolattal Nagykanizsa és az Ön művészetének régi tisztelője:
Pista

Bionika 2005.10.08 00:04 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 1.00
Sziasztok!

Új felhasználóként hogyan lehet első megtalálónak lenni?! Íme a recept: kell hozzá egy mindenre elszánt, naprakész, tapasztalt társ és nem utolsó sorban némi szerencse!
(Azért elárulom, hogy valójában nem most vagyok először "ládavadászaton", már egy ideje segédkezem LI-nek, de most, hogy első bejelentő lehetek egy megtalálásnál, úgy döntöttem, ez a megfelelő pillanat arra, hogy regisztráltassam magam! ;-)
Nagykanizsa egy igen kedves és szép város, a rejtés is nagyon ötletes, csak gratulálni tudok a rejtőnek! ...és majdnem sikerült még egy példánnyal gyarapítanom LI meglévő "macskakészletét", de (szerencséjére?) míg belvárosi éjjel-nappalit kerestünk cicaeledel vásárlás céljából, rövidlábú, igen félénk félperzsa macskabarátunk eltűnt az éjszakában...
A továbbiakban minden ide látogató geocacher-nek szép időtöltést és nyomozást kívánok e gyönyörű helyen!!


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]

[impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
turistautak.hu