geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
Nyomtatás
1273. Ercsi séta (GCercs)
Petőfi szobor
Petőfi szobor
Eötvös szobor
Eötvös szobor
Mohácsi elmékmű
Mohácsi elmékmű
II.vil. háborús emlékmű
II.vil. háborús emlékmű
Nagytemplom
Nagytemplom
Kispark a mikróval
Kispark a mikróval
Korona
Korona
Tűztorony
Tűztorony
Elesettek emlékműve
Elesettek emlékműve
Vonat
Vonat

Szélesség N 47° 15,014'
Hosszúság E 18° 54,001'
Magasság: 123 m
Megye/ország: Fejér
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2008.02.02 12:00
Megjelenés időpontja: 2005.09.22 19:17
Utolsó lényeges változás: 2019.08.03 20:18
Rejtés típusa: Multi geoláda (5V)
Elrejtők: Dzsozy és családja
Felhasználó: Hepur
Nehézség / Terep: 1.5 / 1.5
Megtalálások száma: 389 + 4 sikertelen + 17 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.5 megtalálás hetente


A ládába TravelBug nem helyezhető!

5 pontos rejtésre hívunk titeket, próbáltunk minden érdekes pontot bemutatni Ercsiről, amely összefügg a település történelmével.

A jelszó úgy áll össze, hogy az öt ponton lévő karaktereket egymás után kell írni.

1. pont:
 N 47° 15,014' E 18° 54,001' 130 m [GCercs-1]
Az 1948-49-es szabadságharc emlékszobra, előtérben Petőfivel. Állítatta Ercsi nagyközség lakossága 1998-ban, készítette Domonkos Béla, érdi szobrászművész.
Kérdés: A henger alakú oszlopon hány domborműves arc látható?(2szám)

2.pont:
 N 47° 14,983' E 18° 54,058' 127 m [GCercs-2]
Az Eötvös József Művelődési Házzal átellenben helyezték el Vilt Tibor által 1962-ben készített Eötvös József egész alakos, bronzból készült szobrát, amely, végső nyughelyét is jelzi. A szoborral szemben van egy mozaik kép.
Kérdés: Hány ember látható rajta?(1szám)

3.pont:
 N 47° 14,722' E 18° 54,375' 105 m [GCercs-3]
Mohácsi csata emlékmű. II. Lajos Mohácsra tartva seregével, Ercsi határában, más csapatokat is bevárván megpihent. Ennek állítottak emléket a Mohácsi csata 400. évfordulóján, amit aztán megrongáltak, s a 470. évfordulóján újra állíttattak.
Kérdés: Az emlékmű, és a jobbra eső villanyoszlop közötti fák száma?(1 szám)

4.pont:
 N 47° 14,682' E 18° 54,525' 91 m [GCercs-4]
A dunaparton két elmékmű is található egymás mellett. Az egyik 203 hősi halott elmékére állított szobor, a másik a II. Világháborús emlékmű amit tardosi vöröskőből készített Gieber János tardosi kőfaragó mester. A rajta lévő márványtáblák, az elesett és elhurcolt áldozatok neveit őrzik.
Kérdés: Zászló tartó rudak száma?

5.pont:
 N 47° 14,866' E 18° 54,366' 123 m [GCercs-5]
A Nagyboldogasszony-kegytemplom, amelyet gr. Szapáry Péter építtetett későbarokk (de már több helyen copf és rokokó) stílusban 1762-67-ben, a település legmagasabb dombján, amelyet Sélyi Nagy Ignácz, az első fehérvári püspök szentelt fel 1781-ben. A Mária kultuszhoz kapcsolódik, hogy 1855 óta minden év augusztus 15-éhez legközelebb eső vasárnapon, a búcsúkor püspöki szentmisére várják a közelből s távolból ide zarándokolókat.
Kérdés: Hány csavar tartja a márványtáblát? (1 szám).


Megközelítés:

Ercsit a 6-os főközlekedési út szeli ketté észak-déli irányban, ennek következtében viszonylag gyorsan megközelíthető Budapest és Dunaújváros, de az ország déli területei is. Kelet-nyugati irányban egyrészt Martonvásár felé csatlakozhatunk az M7-es és 70-es főúthoz, másrészt a révátkelő lehetőséget nyújt a keleti területekre való kijutásra is. A vasúti közlekedés a Budapest-Pusztaszabolcs-Székesfehérvár, Budapest-Dunaújváros vonalon bonyolódik.


Egyéb látnivalók útközben:

Millecentenáriumi Emlékmű
 N 47° 14,937' E 18° 54,139' 132 m [GCercs+Korona]

Tűztorony
 N 47° 14,938' E 18° 54,167' 133 m [GCercs+tűztorony]

Elesett hősök emlékműve
 N 47° 14,701' E 18° 54,504' 100 m [GCercs+Emlékmű]


Ercsi története:

A nagyközség neve Ercsi, a legősibb helységnevek egyike, amely a feljegyzések szerint már 2000 éve lakott terület volt. Nevét a szájhagyomány szerint egy Erch nevű kelta törzsfőnökről kapta. A későrézkor, korai bronzkor határán számos népcsoport jelent meg a Duna nyugati partjáig nyúló területen, eltérő színvonalat és sajátosságokat mutató kultúrával. Az I. században itt megtelepedett illír-kelta eraviszkuszok az őslakosságnál jóval fejlettebb gazdasági életet honosítottak meg.

A II. században a közeli Matrica (Százhalombatta) és Intercisa (Dunaújváros) közötti dunai limes részeként katonai táborok védték a barbár népek rohamaival szemben. A dunai védelmi rendszer összeomlása után nem alakult ki maradandó államalakulat a Kárpát-medencében. A Csepel-szigeten megtelepülő honfoglaló magyar törzsek és nemzetségek a Dunán átkelve 896 táján érték el Ercsi területét.

A település történetének első írásos emléke az Árpád-korból származik. A Szent István által alapított Bakonybéli apátság javai között 1037-ben megemlítik az ercsi halászatot is. III. István uralkodása alatt Tamás nádor monostort építtetett a Duna bal partján, amely nevét Szt. Miklósról kapta. A XIII. század elején Ercsi már apátság volt, amelyet kezdetben a bencések majd a ciszterciták birtokoltak. A XIV. század eleje óta többször változott a falu neve. Oklevelekben 1303-ban Erchey, 1318-ban Erche, 1331-ben Erchy nevekkel találkozhatunk. 1456-ban a települést Erch, a török időkben Armancsa, a XVIII. század közepén Ertsi, Ercsu, Erchi, majd a 19. században Ercsény néven említik. A kezdetben teljesen magyarlakta községben csoportosan telepedtek le a római katolikus rácok. Munkájuk jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a község gyors ütemben fejlődött, s egyike lett a 170 dunántúli mezővárosnak. Jövedelmező volt a földművelés, az állattenyésztés de sok család számára jelentett megélhetési forrást a halászat. A megtermelt gabonát vízimalmok őrölték meg. Hajók kötöttek ki, az uszályok, dereglyék jelentős áruforgalmat bonyolítottak le.

A mohácsi csatába vonuló seregével II. Lajos megpihent a község határában, ennek emlékére az utókor táblát állított. A török korban Erdzsin szandzsák bej Allah iránti tiszteletből palánkvárat építtetett, s 200 janicsárja a Budára vezető utat őrizte. A község birtokosai sűrűn változtak. Kezdetben a Dombay, a Dallos és a Torkos család közös birtoka volt, majd 1637-ben a Szapháry családé lett. Külön érdekessége a török kornak, hogy itt verte meg 1686-ban Lotharingiai Károly a Buda felmentésére induló Szulejmán pasa seregét. A törökök kiűzését követően a régi magyar családok nem tértek vissza a faluba, a házakba rácok költöztek, akik folyamatosan átvették a magyar településformát, de megőrizték anyanyelvüket, vallásukat és népszokásaikat. A Rákóczi szabadságharc eseményei Ercsit elkerülték, de kötelezték kvártélyház létesítésére és fenntartására. A falu gazdasági helyzete fokozatosan romlott.

Az 1800-as évek elejétől kedvező fordulat következett be, s a gyors ütemben fejlődő Ercsi hamarosan mezővárosi rangra emelkedett. Kiváltságos jogai voltak: 3 országos vásár, illetve hetenként 1-2 napon piac tartása. A piacközpontban közvetítő kereskedelem folyt, amelyet fejlett kézműves ipar egészített ki. A község gazdasági életének legjelentősebb tényezője az uradalom volt. A századfordulón Ercsi már fejlett iparral rendelkezett, a céhekbe tömörült mesterek száma 1828-ban meghaladta az ötvenet. A község földesura Lilien József báró, aki Szapháry Juliannát vette feleségül, s hozományként került birtokába az uradalom. Az új földesúr modern, tőkésített nagybirtokot hozott létre, itt termelték először nagy táblákban a dohányt, napraforgót és burgonyát. A Mária Teréziától bárói rangot kapott Eötvös család szintén házasság útján került a birtokra, Lilien Annát báró Eötvös Ignác vette feleségül. A reformkor egyik legjelentősebb politikusa báró Eötvös József itt töltötte gyermek és ifjúkorát, s halála után Ercsiben helyezték örök nyugalomra.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jelentősebb eseményei elkerülték Ercsit, csupán átvonulások és beszállásolások történtek. Ekkor már a Sina bárók birtoka volt Ercsi, s a kiegyezés után a gazdasági fejlődés természeti csapások következtében lelassult. A kifejezetten agrár jellegű mezővárosban egyre nagyobb helyet kaptak a céhek, jó hírnévnek örvendett az Ercsi és Érdi Becsületes Molnár és Pék Czéhek szervezete. A legjelentősebb a vízimolnárok céhe volt, hiszen több mint 70 vízimalom kerekét hajtotta a Duna. Mint folyami kikötő számottevő személy és teherforgalmat lebonyolító vízparti mezővárosként volt ismert.

A századfordulón Ercsi már a gróf Wimpffen család birtoka, ennek emlékét idézi a földszintes kastély és kastélykert maradványa. A mezőgazdaság gépesítése egyre nagyobb munkaerőt szabadított fel, s az emberek többsége a közeli településeken, vagy az iparosodó fovárosban vállalt munkát. 1910-ben alapította gróf Wimpffen Sigfrid és a Dunántúlon több cukorgyárral rendelkező Patzenhofer család az 1997. december 31.-ig működő Ercsi Cukorgyárat. Az akkor modern üzem a 60-as években élte virágkorát. A gyár mellett épült lakótelepet zöld szigetként vették körül a gesztenyefák, nyárfák és a bokrok. A két világháború és a gazdasági válság komoly megpróbáltatásokat jelentett a település számára. A nagy emberáldozatok mellett a gazdaság is komoly károkat szenvedett. A cukorgyár alig termelt, az uradalmi birtok pangott. A II. világháború utáni államosítások és a politikai átalakulás után Ercsi fokozatosan elveszítette korábbi mezővárosi rangját. 1970 óta alsó fokú közigazgatási központként működik, nagyközségi rangot kapott. Ercsi életét, további fejlődését alapvetően befolyásolja Százhalombatta közelsége és Székesfehérvártól, a megyeszékhelytől való távolsága.

www.c3.hu/~ercsimh
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (246 db): környezet: 4.20 rejtés: 4.08 web: 4.53 átlag: 4.27

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 + vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 + babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 + sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - jellemző-e GPS-t valószínűleg zavaró sűrű erdő, magas sziklafal?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


Bobby Holmes 2019.10.12 14:20 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

vasilona 2019.10.01 18:07 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Ancs 2019.09.26 18:54 - Megtaláltam
Munka utáni csavargás Ercsiben.
Kellemes városka, a pontok egyszerűen megtalálhatóak. Ennek ellenére nem szeretem a számolgatós ládákat, könnyen lehet hibázni. A templom fel van állványozva, a táblát csak megtippelni tudtam.
Köszi

20190926_18352420190926_183549_HDR
20190926_18355920190926_183727
20190926_18383020190926_184312
20190926_18482920190926_185236
20190926_18530020190926_185652
20190926_185842 
Nicky&Ati 2019.08.24 17:24 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Ágica63 2019.08.24 16:46 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

H+W 2019.08.18 17:22 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.4]

Hepur 2019.08.03 20:23 - Egyéb
Az építkezés miatt ideiglenesen módosítottam a negyedik ponton.

Hepur 2019.08.03 20:23 - Egyéb
Az építkezés miatt ideiglenesen módosítottam a negyedik ponton.

Gábor és Edit 2019.06.23 11:34 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

szife 2019.06.03 17:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.99
Két helyen sem sikerült a ponton lévő jelszótöredéket összeszedni. A templomot épp felújították, a tábla le volt takarva, a Duna partján lévő emlékmű körüli teret pedig felújíthatják, el volt kerítve az egész terület. Kérem a láda gazdáját, hogy adja meg a jelszó nélküli megtalálást!

[Jóváhagyta: Hepur, 2019.07.01 16:15]

P_20190603_171216P_20190603_171243
P_20190603_172135_PN 
W05-44 2019.06.03 17:30 - Megtaláltam
Sajnos két pont esetében is felújítási munkálatokba futottunk, így nem sikerült megszereznünk a jelszórészleteket.

[Jóváhagyta: Hepur, 2019.07.01 16:16]

Arcok
TanEra 2019.06.02 21:58 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!
4-es pont csalóka, rejtői segítséggel sikerült!
Köszönöm a segítséget!

szalais78 2019.06.02 13:43 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 2.5 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 3.57
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget!

sogor36 2019.06.01 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 3 web: 3 átlag: 3.17 súly: 3.97
Köszi a rejtést.

luszilvia24 2019.05.19 17:16 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Lenco12345 2019.05.19 17:15 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

esztelneki 2019.04.27 20:01 - Megtaláltam
Bringával megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

Czinege család 2019.04.27 12:11 - Megtaláltam
A Duna parti ?pítkez?s elkerítve ez?rt a 4.megközelíthetetlen.K?rem a k?pek alapján elfogadni köszönöm. [g:hu 1.6.2y]

[Jóváhagyta: Hepur, 2019.07.01 16:15]

P_20190427_121929P_20190427_125549
P_20190427_121613P_20190427_121934
P_20190427_124018 
Henya 2019.04.24 11:00 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

HG 2019.04.06 16:46 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.17 súly: 2.28
Április hatodikán országos karatebajnokságnak adott otthon Ercsi sportcsarnoka. Egy aranyérem begyűjtése után jártuk körbe az emlékhelyeket. Az utolsó (5.) pont sajnos jelenleg megközelíthetetlen, mert építési munkálatok miatt szélesen körbe van kerítve.


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (410 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (20 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]

[impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
turistautak.hu