geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
1045. Rákóczi-vár (Erdély) (GCRaVa)

Az őrbódé a lőállásokkal

Az őrbódé a lőállásokkal

A magasabbik lőállás

A magasabbik lőállás

Amit esetleg a tüzér is láthatott

Amit esetleg a tüzér is láthatott

A korona lőállás

A korona lőállás

A kereszt

A kereszt

Vészkijárat a bunkerből

Vészkijárat a bunkerből

Erdély felé, Gyimesbükk

Erdély felé, Gyimesbükk

Moldva felé, Palanca

Moldva felé, Palanca

Vonat érkezett Erdélybe

Vonat érkezett Erdélybe

Visszatekintés

Visszatekintés
Szélesség N 46° 33,329'
Hosszúság E 26° 6,595'
Magasság: 715 m
Megye/ország: Románia
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2004.08.05 09:35
Megjelenés időpontja: 2004.08.21 14:30
Utolsó lényeges változás: 2013.10.02 18:02
Rejtés típusa: Virtuális geoláda
Elrejtők: Anikó, Melinda és Miklós
Felhasználó: MikiCache
Nehézség / Terep: 1.5 / 1.5
Megtalálások száma: 286 + 4 sikertelen + 10 egyéb
Megtalálások (havi bontásban):

A legaktívabb hónap 2016-06 volt 22 'Megtaláltam' loggal,    OFF
Megtalálások gyakorisága: 0.3 megtalálás hetente


WAP: A jelszó a márványtábla első két szava.

2013.09.20 14:40
A sorozatos ládalopásokat követően, a láda "elnyerte" méltó típusát: virtuális, köszönhetően sereszaki-nak, aki végre pontot tett e láda megpróbáltatásainak.

2009.03.21 09:41
Sajnos a geoládát a helyi tolvaj ismételten ellopta.
Köszönet bolyak-nak, aki az ellopott láda helyett új helyre, egy mikroládát telepített.

2007.04.04 15:17
Sajnos a geoládát a helyi tolvaj ismét ellopta.
Köszönet skalakope-nak, aki az ellopott láda helyett, új ládát, új helyre telepített.

2006.09.25 12:53
Sajnos a geoládát egy helyi tolvaj ellopta. Ezt pedig a rejtekhelyen hagyott, és a logbookból kitépett lapokra írva beísmerte.
Köszönet BiharyG-nek, aki egy új ládát, új helyre telepített az ellopott helyett.A Gyimesi-szoros az egykori Csík megyében, a Hargita-hegységen túl, az egykori ezeréves határon fekszik, ami majdnem ezer kilométerre van Budapesttől, és több mint hatszáz kilométer választja el a mai román-magyar államhatártól. Csík megye körül van Háromszék-, Brassó-, Maros-Torda- és Udvarhely megye. Ezen területek mind rendkívül fontos szerepet játszottak az erdélyi magyar és szász kultúra fejlődésében és természetesen a határ mindkét oldalán élő magyarság kultúrájának megőrzésében.

A Csíki havasok legpompásabb völgyében, mely átjárót képez Erdély és Moldva között, található a megye leghosszabb településfüzére, a csángók földje, a Gyimesek. Legegyszerűbben megközelíteni a Csíkszereda felöl jövő 12A főúton lehet.

Nemcsak a Tatros völgyében, hanem annak jobb és bal oldali mellékágaiban is egymást érik a tipikus hegyvidéki települések. A Gyimes név eredetének - hangzásbeli hasonlóságon alapuló - magyarázata szerint olyan hely, ahol sok a gímszarvas. A tanyavilág három fő központja: Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Gyimesbükk. Gyimesbükk, a Gyimesi-szoros alsó kijáratánál már Bákó megyében található. Országhatárt jelentő vasútállomásának régi nagy épületei még állnak, omladoznak. Mellettük elhaladva a Gyimespalánkai szorosba értünk. Az út és a Tatros patak felett vashídon átvezető, 1897-ben épült vasútvonal alig fér el egymás mellett. A település neve "Gijmes" alakban 1600-ból ismert. Régi temploma 1782-ben épült, anyakönyvét 1785-től vezetik. A templom és a papi lak épülete mellett a Kontumác nevű kis patak völgyében található kis területet Káránténnek nevezik, mivel a régi országhatár idején itt volt a "karantén" - vesztegzár. Ismertek a településhez tartozó Tarhavas, Cigánypatak és Bálványos-pataki részek kitűnő sósforrásai, melyek kihasználatlanok. Gyimesbükk után Tarhavas, majd a történelmi Erdély határán Gyimespalánka következik.

Egy kis történelem
A gyimesi csángók - nagyobb részt a csíki székelyekből, kisebb részben a moldvai magyarokból és románokból származó, magyar anyanyelvű népcsoport - vidéke ez, akik a Gyimesi-szorosban, a Tatros folyó és a hozzá csatlakozó patakok völgyében élnek. Őseik valószínűleg a csíki falvakból költöztek a XVIII-XIX. században a Tatros völgyébe, s onnan terjeszkedtek tovább a havasokba. Ők a székelyek külön néprajzi csoportját alkotják. Római katolikus vallásúak, jó termőföld híján állattenyésztésből, fakitermelésből és a fa megmunkálásából élnek. A hagyomány szerint őseik a katonai szolgálat elől menekültek erre az erdős-hegyes vidékre. Nevük eredetét így magyarázzák: csángó az, aki "elcsángált", elment, elcsatangolt, a közösségtől elbujdosott. Öltözékük hasonló a Kárpátokon túli, moldvai csángókéhoz. Régen ezzel tévesztették meg üldözőiket, ne ismerjék fel őket, hogy szökött székely katonák.
Kiemelkedően gazdag, ősi népköltészettel és párját ritkítóan széles skálájú néptánc-hagyománnyal rendelkeznek. A magyar népi kultúrában különleges szerepet játszó gyimesi csángók zenéjéről-táncáról a terület szakavatott kutatói leírják, hogy a több ezer lelkes római katolikus gyimesi csángóságot a székelység egyik legjellegzetesebb etnikai csoportjaként tartják számon. Népi kultúrájuk - a csíki székelyekhez hasonló nyelvjárás, a viselet, a szokások, a zene és a tánc - a települések szétszórtsága ellenére is igen egységes.

Annak, aki elzarándokol a Gyimesi szoroshoz, hogy gyönyörködjön a táj csodáiban, és hogy megkeresse a geoládát azt tanácsolnánk, csökkentse le járműve sebességét, esetleg időnként álljon meg, és vegye szemügyre a gyimesi csángók szép házait, rendezett portáit, szépen tartott állatait. Érdemes. De érdemes felsétálni a szorosban ma Rákóczi várnak nevezett egykori őrtoronnyal szembeni hegyoldalban levő kis templomhoz is. Valaha itt földvár állt. Ma már szinte semmi sem látszik belőle, csak a körülötte levő földek mai elnevezéséből lehet következtetni az egykori vár létére. Így például a romok felett elterülő hegyi legelő mai neve "Bástyaudvar". A szoroson áthaladva és elhagyva a Tatros hídját, balról egy kis patak ömlik az itt már folyóvá duzzadt, de néhány kilométerrel korábban csak csörgedező Tatrosba. A patak neve is az egykori földvárra utal, ugyanis ez a "Sáncpatak". Érdemes egy rövid sétát tenni a Sáncpatak mentén. A patak jobbpartján Gyimesbükk felé csángók laknak, míg a másik partján Moldva felé... mintha Orbán Balázs ottjárta óta semmi sem változott volna. Orbán Balázs a Gyimesi szorosról, a ma Rákóczi várnak nevezett őrtoronyról ezt írta:

"Ezen erődhöz 134 lépdés fedett folyosó vezet oly meredeken, hogy gyalog is nagy fáradsággal lehet oda feljutni, s mégis 1789-ben fel és lelovagolt azon egy Lacz András nevű székely huszár. A túloldalon szintén erődített előfok szökell elő, ezek annyira elzárják a völgyet, hogy a Tatrosnak alig marad keskeny sziklaszegélyezte mederhely. A vámhivatal épületei és a szerény kis kápolna ezen baloldali előhegy oldalának egy mélyületében vannak elrejtve. Ezen hadtanilag igen erős, könnyen védhető pont igen festői képet ád... Egy karózat (pallisade) zárja át a Tatros szűk völgymedrét, ezen gyenge kertelésen túl már Moldva határa kezdődik, ronda vámépületeivel, néhány szánandó kunyhóval s puskáját alig bíró lomha határőreivel, új Dacia nyomorúságos voltának szembeszökő képét mutatván fel."

Kedves arra járó, Te is tapasztalni fogod, hogy a Sáncpatak bal partján megállt az idő. A két házsor között alig van 20 méter, de az életmódban legalább 200 év a távolság.

Gyimesbükknél, a szoros jobb oldalán még mindig láthatók a határszéli "Rákóczi-vár" romjai, melyet nem a Rákócziak, hanem még 1626 körül Bethlen Gábor fejedelem építtetett. A hegy gerincére lépcsős várfal vezet fel. A várat először 1677-ben nevezték a nevén: "Ghemes vára Csíkban". Később az 1700-as évek fordulóján az osztrákok többször megerősítették és kibővítették. 1764 után (mádéfalvi veszedelem) a vár és a szoros őrzése az első székely határőrezred hatáskörébe tartozott. Őrhely jellege van, de inkább a kereskedelemmel, mint a hadászattal függött össze. Itt a vámőr (harmincados) parancsnoksága alatt békeidőben kettő, máskor több ember teljesített szolgálatot. A lépcsős várfal tövében, a vasúti síneken túl még ma is áll a határőrök épülete, melytől pár méterre az  N 46° 33,334' E 26° 6,616' 697 m [GCRaVa+Parkolo] pontban parkolni is lehet.

Az őrbódé meglepően ép állapotban van. Egyik falához lapítva áll bunkerének mindkét lőállása. A magasabbik a föld felszínén van, míg az alacsonyabbik lőrésein át, a föld alatt állva lehetett tüzelni. A két lőállást földalatti folyosó köti össze. Ebből a folyosóból fel lehet jutni az őrbódé egyik helyiségébe egy csapóajtón keresztül, de ki is lehet jutni a szabadba, a Tatros patak partjára. A föld alatti folyosó kissé szemetes ugyan, de járható. Az alacsonyabbik lőállás már megépítésekor - nem tudom, akarva vagy akaratlanul, - de hasonlít a koronára. Már csak egy ferde kereszt hiányzott róla, amit valaki - nagyon helyesen - pótolt is, vastag, időtálló rozsdamentes fémkereszttel. A vasúti sínek közvetlenül az őrbódé mellett vannak lefektetve, ezért nagyon óvatosan, körültekintően menjünk át rajtuk, hiszen a Rákóczi-várba felvezető lépcső a vasúti síneken túl kezdődik.

A főút bal oldalán, Moldva felé haladva, valamikor egy lerobbantott meredek sziklafalat is lehetett látni. Ez volt a Honvéd-kő, amibe egy fegyveres honvéd domborművét faragták, alatta a következő szöveg állt:

"Itt járt 1918 nyarán a 18-as m.k. gyalogezred Sopronból."

Az emlékművet már korábban, a sziklát 1961-ben az út korszerűsítése során felrobbantották. A Sopron feletti erdőben azonban elkészítették az emlékmű hasonmását, melyen a következő felirat olvasható:

"Ez az emlékmű hű mása annak az eredetinek, mely az Ojtozi-szoros sziklafalába vésve hirdette a soproni 18-as honvédek vitézségét."

Ez az alakulat védte páratlan hősiességgel - többek közt - a szorost az I. világháború idején.

A II. világégéskor is nagyon kemény harcok dúltak itt. Aki többet szeretne megtudni a várat és a szorost őrző, mindenre elszánt maroknyi katonáról, olvassa el egyikőjük erről írt könyvét: Sebő Ödön - Halálraítélt zászlóalj. Minket teljesen hatalmába kerített ez a könyv, holott a vár tetején hallottunk róla először. Az a véletlen egybeesés történt, hogy a vár tetején találkoztunk egy számunkra ismeretlen talán gyulai úrral, és egy rendkívül lelkesen mesélő csángó fiatalemberrel. Senki, senkit nem ismert addig, de a vár és főleg az említett könyv rendkívül hatásos közös nevezőnek bizonyult. Mi nagy érdeklődéssel hallgattuk, ahogy a könyvet mindketten jól ismerő csángó és a gyulai egymás szavába vágva, hol egyik dombra, hol a másik völgyre, hol ide, hol oda mutogatva elevenítették fel a könyvben élethűen leírt harci cselekedeteket, ott - főleg a gyulai által - felismerve azokat a várból látható helyszíneket, melyeket a könyvet olvasva, eddig csak elképzelni tudott.

És ha már itt tartunk: a helybéli önkéntes idegenvezetőnk rengeteg olyan érdekességről mesélt, ami talán még sehol sincs megírva és annak ellenére, hogy ő a vár alatti faluban született és végig ott is élt, csak a rendszerváltás után hallhatott ezekről. Pl. említést tett egy határkőről, amihez a várból kezdődő gerincösvényen lehet eljutni, úgy 20 kilométeres gyaloglás után, de aminek többek között az, az érdekessége, hogy ezt többszöri kísérlet következtében sem tudták a hatóságok megsemmisíteni. Ezért a köznyelv elnevezte "A Vas"-nak.

Nagyon kellemes és eredményes barangolást kívánunk a Gyimesekben. Higgyétek el, megéri.

Anikó, Melinda és Miklós
Állapot: kereshető

KRW értékelés (159 db): környezet: 4.80 rejtés: 4.24 web: 4.71 átlag: 4.58

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 + szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 + vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 - település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 + hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 - kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 - GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


Szamoska 2020.07.03 18:00 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.83
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! Gyönyörű a vár.

Dawe92 2020.06.02 12:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Balage001 2020.06.02 11:54 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.4.1]

Remete5377 2020.02.13 20:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.3.2]

Kuruczok 2019.10.03 13:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm!

TimiRobi 2019.09.26 12:52 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

DSS és Szandra 2019.09.26 11:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.40
Megtaláltuk, köszi a rejtést. Nagyon szép hely, voltam már többször is. :)

Authoros Timo 2019.09.17 11:35 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Varga-Tarsoly familia 2019.09.16 09:59 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 2.58
:)

kiralyek 2019.08.17 13:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.83
Régi vágyunk volt!

kobcikrajci 2019.08.12 14:54 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszi a rejtést! [g:hu 1.6.4]

Krisztancs 2019.08.04 14:55 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

ha8llh 2019.08.04 09:35 - Megtaláltam
A Székelytura alkalmából lejöttünkaz 1000éves határig.

Szabo Judit 2019.08.02 10:32 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

tothandras1 2019.08.01 11:58 - Megtaláltam
Megtaláltuk , köszönjük a rejtést!
János, Ildikó, Leila, Andris [Geoládák v2.2.5]

Invictus3 2019.07.31 13:30 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.09
Megvan, köszi!
A GCGYVI ládától jöttünk ide, nagyon szép hely ez is, kár, hogy elkapott minket a vihar (nyilván ez nem volt akadálya annak, hogy felmenjünk a várhoz :D ).

KálmánCsalád 2019.07.31 12:59 - Megtaláltam
Köszöni a Kálmán család!

ZoLiza 2019.06.23 14:59 - Megtaláltam
pk

picuresnagyur 2019.06.23 09:10 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.43
Köszi, innen gyalogoltunk le Gyimesfelsőlokig. Itt még ragyogó idő volt, majd zivatar zivatar után.

DSCN1773DSCN1803
DSCN1813DSCN1782
DSCN1791DSCN1820
DSCN1807DSCN1795
krivo 2019.06.12 16:08 - Megtaláltam KRW környezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.20
Köszönjük a rejtést!
Igazán egyedi hely, mindenképp látni kell.

carmin 2019.06.12 10:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

Kb. 20 éve jártunk itt, akkor itt is aludtunk. Jó volt újra itt lenni.

DSC05612DSC05614
DSC05620DSC05621
DSC05624DSC05628
DSC05630DSC05638
Zimanyek 2019.06.10 12:59 - Megtaláltam
Köszönjük szépen a lehetőséget!

PANO_20190610_143209 
lovasvadasz 2019.06.10 11:30 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

daniandor 2019.06.09 13:27 - Megtaláltam
Megtaláltuk, csodálatos még esőben is. Kár, hogy virtuális lett. [Geoládák v2.2.5]

Elveszett Geoláda Fosztogatói 2019.06.09 11:21 - Megtaláltam KRW környezet: 4.5 rejtés: 4 web: 3.5 átlag: 4.00 súly: 4.08
Csíksomlyói zarándoklat keretében kerestük fel a romos várat.
Szép a kilátás keletre és nyugatra egyaránt.
Kösz a rejtést!

/Quatermain/


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (300 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.