geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
846. Cikádor (GCCika)
Bátaszéki panoráma
Bátaszéki panoráma
Segítő Szűz kápolna
Segítő Szűz kápolna
Plébánia templom
Plébánia templom
Flórián a tűz ellen!
Flórián a tűz ellen!
Tájház
Tájház

Szélesség N 46° 11,246'
Hosszúság E 18° 43,548'
Magasság: 100 m
Megye/ország: Tolna
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2004.02.13 15:00
Utolsó lényeges változás: 2018.09.06 21:25
Utolsó változás: 2018.09.06 21:26
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+2V)
Elrejtők: Péter60, Strombus
Felhasználó: Péter60
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.0
Úthossz a kiindulóponttól: 50 m
Megtalálások száma: 567 + 3 sikertelen + 15 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.7 megtalálás hetente


Az 1. és 3. pontnál 2x6 cm-es gravírozott lapot keress műtárgyon!
A 2. pontnál petling kerítés tövében tégla mögött.

Megközelítés
Mindhárom pont közvetlen közelében tudsz parkolni.
A templomkert főkapuját sötétedéskor zárják, de az oldalkapun ezután is be tudsz menni a ládához.  N 46° 11,254' E 18° 43,559' 100 m [GCCika+oldalkapu].

Segítő Szűz kápolna
1762. november 25-én Szentgotthárdi András bátaszéki kereskedő írásba foglalta, hogy kápolnát kíván emeltetni a Segítő Szent Szűz tiszteletére és 400 Ft alapítványt is tesz a fenntartására.
A kápolna 1771-re készült el a Szekszárdra vezető út mentén.
Téglából épült, hatszögletű szentéllyel és kis huszártoronnyal. Barokk oltárán a passaui Mariahilf kegykép másolata látható, melyet angyalok tartanak.
1.  N 46° 11,550' E 18° 43,469' 96 m [GCCika-1]

Nagyboldogasszony plébániatemplom
Bátaszék jelképe, az utazónak már messziről a szemébe ötlő, neogótikus római katolikus templom. Ez az ország ötödik legmagasabb temploma. Tornya 82,45 m magas. A magyarországi téglaépítészet egyik legpompásabb alkotása. Építéséhez 2,5 millió közönséges és félmillió falburkoló téglát használtak fel.
Hatalmas orgonája a pécsi Angster cégnél készült. 2200 sípból áll, a legnagyobbak 10 m magasak, a legkisebbek alig több mint 1 cm nagyságúak.
A templom mellett láthatóak a cikádori apátság részben feltárt romjai.
2.  N 46° 11,246' E 18° 43,548' 100 m [GCCika-2]

Kálvária kápolna
Bátaszéken kívül, a Mohácsra vezető út mentén már a 18. század 30-as 40-es éveiben állt egy kis kápolna, melyet Thesz Bálint ősei építtettek a Fájdalmas Szűz tiszteletére. A kápolnát az évek során folyamatosan bővítették, mai formáját 1811-ben nyerte el.
Az érdekes, széles homlokzatú, hármas tagolású épület tetején terasz van, amelyre kétoldalt vezetnek fel a lépcsők. Itt áll a golgota három keresztje, amelyet az 1770-es években három szoboralakkal gazdagítottak. Különösen szép Mária Magdolna térdelő alakja.
A teraszról közelíthető meg a háromszintes torony, amely 1776-ban épült. Földszintjén egy fülkében az oszlophoz kötözött Krisztus szobra áll.
A keresztút stációi eredetileg a nagytemplomtól indultak, és hosszú út után értek el erre az akkoriban még csendes, békés helyre. Az 1990-es évek közepén már csak két stáció állt, ezeket a kápolna közelében újakkal kiegészítve újra felépítettékvés az elpusztult, bádoglemezre festett képek helyett modern bronz domborművekkel díszítették. A költségeket részben a bátaszékiek és az innen elszármazottak (kitelepítettek) állták. Érdekes felfedezni az adományozók között az eredeti építtető leszármazottját, Thész Erzsébetet is.
3.  N 46° 10,864' E 18° 43,119' 99 m [GCCika-3]

Bátaszék története
A honfoglaláskori magyarság a mai Bátaszék központjában, egy régi római út közelében hozta létre egyszerűen csak Széknek nevezett települését, amely már Szent István idején templomos hellyé is vált.
1142-ben II. Géza király ciszterci szerzeteseket telepített le Széken az ausztriai Heiligenkreuzból, akik monostort építettek a régi falu helyén, s ezt Cikádornak nevezték el. A nép azonban a falut továbbra is Széknek hívta.
A ciszterci apátság nem csak a település, hanem a környék életét is felpezsdítette. Az apátok új gazdálkodási eljárásokat honosítottak meg, rendszeresen utaztak Franciaországba, eljártak pápák és királyok megbízásából. Az apátság gazdasági jelentőségére utaló érdekes adat az hogy még a pápa és a IV. lateráni zsinat (1215-ben) is foglalkozott a cikádori ciszterciek szőlőfelvásárlásával és borügyleteivel.

A tatárjárás azonban egy csapásra véget vetett a virágzó gazdaságnak. 1242 március elején egy portyázó tatár csapat felgyújtotta és porig rombolta a monostort és a templomot. A pusztítás oly mértékű volt, hogy a ciszterciek száz évig sem tudták a helyreállítást befejezni és a végül újjáépült tempom az eredetinél kisebb lett. Ekkoriban egyre kevesebb szerzetes kérte felvételét a rendbe, az apátság működtetése és fenntartása egyre nehézebbé vált. 1411-es iratok ciszterciek helyett ferences szerzetesek jelenlétéről tanúskodnak. 1421-től pedig Zsigmond király a Szerémségből a török elől menekülő bencés szerzeteseket telepített ide. Később a ciszterciek szerették volna visszakapni monostorukat, de ez nem következett be.

A bencések a ciszterciektől való megkülönböztetés érdekében, a falu nevét használva, széki apátságnak nevezték a helyet.
Bátaszék a bencések idején fejlődött mezővárossá, jelentős iparosréteg alakult ki, növekedett a lakosság száma.
1441 januárjában az ún. cikádori csatában, a monostor közelében ütköztek meg egymással I. Ulászló és V. László király hívei. A Hunyadi János, Újlaki Miklós vezette sereg győzelmet aratott Garai László katonai ellen, ezzel megszilárdítva I. Ulászlót a trónján. A király jutalmul Hunyadit erdélyi vajdává és nándorfehérvári kapitánnyá nevezte ki.

Mátyás király 1478-ban egyesítette a széki apátság javadalmát a szomszédos bátai apátsággal, ezután a település nevét Bátaszék alakban kezdték el használni.

A békés fejlődésnek a török előrenyomulása vetett véget.
1529 nyarán Ibrahim pasa az erődített helyet nagyrészt leromboltatta. Buda elfoglalása után azonban a török a hadiút biztosítására palánkvárat épített, mely egy tornyokkal erősített földvárból és a monostror maradványaiból kialakított belső várból állt. A templom szentélyét dzsámivá alakították, mellé minaretet építettek. A templom hajóit kis szobákra osztották és a főleg bosnyák martalócokból álló török helyőrség szálláshelyéül szolgált.

Bátaszék 1687-ben szabadult föl a török uralom alól. A bécsi udvar parancsára a török palánkvárat lerombolták.
A bátai apátságot Jány Jakab Ferdinánd kapta meg, aki birtokai központjául Bátaszéket jelölte ki. Jány 1718-ban kezdte meg a németek betelepítését a török alatt majdnem teljesen elnéptelenedett Bátaszékre és a környező apátsági birtokokra. Helyreállította számukra a középkori templom szentélyét, s papot is küldött Bátaszékre.
A következő apát, Kollonich Zsigmond, a régi templomot barokk stílusban átépíttette, s toronnyal látta el. Végül 1903-ben ennek a helyére épült a mai hatalmas templom. 
A templom újra és újra újjászületett, de az egykori monostor épülete teljesen elpusztult, az évszázadok során még a helye is feledésbe merült. Maradványaira csak 1994-ben találtak rá a régészek.
Kollonich halála után, 1751-ben Mária Terézia Bátaszéket és a hozzá tartozó földbirtokot az akkor alapított bécsi Theresanium Katonai Akadémiának adományozta, az ott nevelkedő magyar ifjak eltartására.

A 18. század közepére Bátaszék fontos mezővárossá fejlődött. A lakosság főleg mezőgazdasággal foglalkozott, fejlett a céhes ipar is. A város lakossága a század végére 3000 fő. A németek mellett jelentős a magyar és szerb népesség. E korból valók Bátaszék legszebb műemlékei, az Orbán- (amit a GCFA16 láda mutat be), a Kálvária-, és a Mária-kápolnák és a mai városháza.
Az 1860-as évek közepén egy tűzvészben a település nagy része megsemmisült, ám az újjáépítés gyorsan megtörtént.
1871-73 között megépült az első vasútvonal, a dombóvári, amit sorra követtek az újabb vonalak. Bátaszék a századfordulóra jelentős vasúti csomóponttá vált. Ekkor a lélekszám elérte a 7000-et, s azóta is e körül mozog.

Az I. világháború és következményei alapvetően megváltoztatták Bátaszék életét. 1921-ben, a szerb megszállás megszüntekor, a helybeli szerb kisebbség néhány család kivételével a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságba költözött.
A II. világháborút követően, 230 év ittlét után, közel 4 000 svábot nyilvánítottak nemkivánatosnak és telepítettek ki Németországba. Helyükre bukovinai székelyek és felvidékiek kerültek, de elszórtan a Délvidékről és az ország más részeiről is jöttek otthonkeresők.
A település 1995-ben kapta vissza korábban elvesztett városi rangját.
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (373 db): környezet: 4.50 rejtés: 4.09 web: 4.45 átlag: 4.35

 + történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 + a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 + babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 - GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell

Régi láda, nincs moderálva.

pappcsalád 2020.01.25 09:26 - Megtaláltam

[g:hu+ 2.0.29]

kocsisjozsef74 2019.12.28 08:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.36
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Józsi [Geoládák v3.1.2]

Nabuhad 2019.12.18 15:42 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

richard_szabo 2019.11.24 13:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

stikli08 2019.11.03 13:08 - Megtaláltam
Megtaláltam Simlissel, köszönöm hogy megmutattad! Csodás őszi időben. Láda rendben... [Geoládák v2.2.5]

SimlisCsibe 2019.11.03 13:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v3.0.0_beta_18]

Iván19 2019.09.08 23:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.35
Köszönöm a rejtést. A Nagyboldogasszony templom méreteit és építési stílusát tekintve is nagyon impozáns. Belülről is gazdagon és igényesen díszített.

P9082651P9082661
P9082663P9082668
P9082665P9082679
P9082691P9082693
P9082705P9082708
emiGrant 2019.08.29 15:11 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.31
Gemenc után ide is eljutottunk. Bátaszék nagyon tetszett, különösen a kálvária meg képolnája. Köszi a rejtést!

-1-2
-3 
Paul 2019.08.19 09:27 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.4]

Zsozso94 2019.08.17 18:06 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.52
Megtaláltam, köszönöm a lehetőséget! :)
Régóta terveztem már egy bátaszéki felfedező túrát, most sikerült és ez alkalomból útba ejtettem a ládát is. :)

Bátaszéki templomBátaszéki templom
Középkori romkertBátaszéki templom
BátaszékBátaszéki templom
Helló BátaszékSzent István tér
Bátaszéki utcaképBátaszéki kiskápolna
Bátaszék 
nb7100 2019.08.10 17:52 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! Dorka, Gréta [Geoládák v2.2.5]

Csóka család 2019.07.23 12:22 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.28
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Kellemes helyszínek, köszönjük a rejtést!
Az első ponton a rejtő segítségét kellett kérnünk, mert számunkra annyira eldugott helyen volt a tábla :)

e-nik 2019.07.06 11:02 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!
Köszönöm a rejtőnek, hogy elhozott erre a településre. [Geoládák v2.2.5]

bagolyvera 2019.06.30 23:59 - Megtaláltam
Katival hajósi borkóstolós hétvége keretében megtaláltuk, köszi!

Dokes 2019.06.30 18:23 - Nem találtam meg
A 3. ponton a környék összes műtárgyát átnéztem, de nem akadtam a tábla nyomára. Az 1-2. gond nélkül meglett [Geoládák v2.2.5]

kauker 2019.06.30 12:59 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.37
Megtaláltam!

Hegyo 2019.06.16 11:29 - Megtaláltam
Megtaláltam Teveladyvel Baja és Mórahalom közti ládavadászatunk alkalmával. Köszönöm a lehetőséget. Környezet: 4/Rejtés: 4/ Web: 4 [g:hu 1.6.2y]

Davestator 2019.05.31 13:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

GeoFox 2019.04.06 09:24 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.98
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Dóri és Gábor [Geoládák v2.2.5]

dobozipatikus 2019.03.30 15:09 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

SandorCsaba 2019.03.30 14:46 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

zsityi 2018.12.29 15:04 - Megtaláltam
Köszi, megtaláltuk :)

P1010544P1010540
Szőkekapitány 2018.11.24 15:52 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést. Nekem a kettes ponton a GPS az út túlsó oldalára vitt a lámpaoszlophoz, de a leírás alapján hamar megtaláltam a templomkertben.

Szilágyiék 2018.11.22 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.00
Minden szempontból tökéletes!

Köszönjük!

Nagyon kedves kis kápolna2. pont közelében
Még így is csodálatos 
BT_pro 2018.11.12 07:59 - Megtaláltam
Megvan, köszönöm a játékot! Kis segítség volt a tulajdonos által.


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (586 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.