geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
Nyomtatás
806. Kaszópuszta (GCKAPU)
Az ajánlott parkolónál
Az ajánlott parkolónál
Kaszói üdülőközpont
Kaszói üdülőközpont
Sakáltanya - erdei iskola és tábor
Sakáltanya - erdei iskola és tábor
Emlékfa
Emlékfa
Kaszó télen
Kaszó télen
Kaszói végállomás
Kaszói végállomás
Karácsony gőzmozdony munkában ...
Karácsony gőzmozdony munkában ...
...és nyugdíjban
...és nyugdíjban
Látszik a rejtőhely!
Látszik a rejtőhely!
Jelzett séta- és kerékpárutak mindenfelé
Jelzett séta- és kerékpárutak mindenfelé
Felszállás!
Felszállás!
Erdő mélyén
Erdő mélyén
Darvaspuszta
Darvaspuszta

Szélesség N 46° 19,065'
Hosszúság E 17° 13,240'
Magasság: 167 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2003.12.07 15:20
Utolsó lényeges változás: 2019.07.08 19:01
Utolsó változás: 2019.08.05 09:29
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+1V)
Elrejtők: waneqr; átdolgozta Ajtony & Zerind HUN
Felhasználó: Ajtony
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.5
Úthossz a kiindulóponttól: 350 m
Megtalálások száma: 217 + 2 sikertelen + 10 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.3 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.


Kétállomásos ládasor Kaszópusztán, jelszó az egyes pontokon összegyűjthető részletek egybeírva az alábbi sorrendben:

1. Az első jelszórészlet az emlékfa  N 46° 19,247' E 17° 13,416' 168 m [GCKAPU-1] tábláján lévő makkok száma.
2. A végládát a Karácsony mozdony rejti  N 46° 19,065' E 17° 13,240' 167 m [GCKAPU-2] az első ütköző mögötti üregben. Figyelj arra, hogy bármelyik oldalról nyúlsz be, a ládát középre helyezd vissza, hogy takarásban legyen!

A ládába TravelBug helyezhető.

A magyarországi kisvasutak geoládasorozat 13. tagja: Kaszói Erdei Vasút.

Megközelítés
Kaszópuszta Somogyszob felől keskeny, de jó állapotú aszfaltos úton közelíthető meg legkönnyebben. A multi pontjainak felkereséséhez a falucska főteréről  N 46° 19,136' E 17° 13,476' 170 m [GCKAPU+1parkoló] érdemes indulni.
Az erdőlátogatási és közlekedési korlátozásokat tekintve ez a segédlet hasznos lehet. Viperaveszély és természetvédelmi előírások miatt kizárólag a kijelölt utakon haladjunk!

Kaszó évszázadai [1]
Kaszó a középkorban
Kaszó legkorábbi fennmaradt okirati említése 1398-ból való. Zsigmond király a nikápolyi ütközetben is kitűnt Marczali Miklós utódainak adományozta a környező falvakkal együtt Kaszó (akkori helyesírás szerint Kazaw) birtokot. A szántóföldi termelésre kevéssé alkalmas homokos, pangóvizes környék inkább a külterjes állattartás révén nyújtott megélhetést. A szárazabb térszínek erdei legeltetésnek és disznók makkoltatásának nyújtott lehetőséget, de a rideg tartású disznók számára eszményi helynek számítottak a tocsogósok, ahol kagylók, csigák kitúrása mellett a gyékény tápláló gyöktörzsén éltek.
Kaszó az újkor első századaiban
Kaszó, mint falu nem élte túl a török pusztítás századait. Igaz, az iszlám hódítás időszakában a mostoha környezet viszonylagos előnyt jelenthetett. Somogy a török megszállás alatt különösen sokat szenvedett, de az itteni környéken elpusztított falvak maradék lakossága a kiterjedt erdős-mocsaras környék rejtekeiben, gyakran ínségtáplálékon (például gyékény gyöktörzsön) vészelve át a legnehezebb időszakokat, szórványként tengetve életét, kis létszámban ugyan, de folytonos maradt.
Kaszó a felszabadító háborúk után
Az I. Katonai felmérés (1782-1785) az egész környéket mint végeérhetetlen erdőt tüntette fel. A török kiűzése után az erdei bujkáló népesség inkább a környező falvakba szivárgott vissza, de sokan választották továbbra is a szórvány életformát. Rideg állattartással és fakitermeléssel, szénégetéssel meg más erdei haszonvétellel foglalkoztak. Ilyen lehetőség volt az említett térképen is szereplő hamuházban vállalt munka és a hamuház nyersanyaggal történő ellátása.
A kor vegyiparának alapját a hamuzsír (kálium-karbonát) jelentette. A hamuzsír többek között nélkülözhetetlen volt vászonfehérítőként, a szappangyártás és üveggyártás alapanyagaként és a lőporhoz szükséges salétromfőzés segédanyagaként, mi több, a mézeskalács tésztájába is kellett. Gyártási folyamata fahamuból indult ki, ezt a fakitermelés helyén gödrökben végzett elégetéssel nyerték. Emellett a környéket állandóan járták a felvásárlók, akik a háztartásokban keletkezett fahamut is a hamuházakba szállították. A hamuházakba szállított hamuból vízzel oldották ki, majd a kiülepített oldatot bepárolva nyerték a nyers hamuzsírt. A korommal szennyezett hamuzsír ismételt kiizzításának a végterméke volt a kereskedelmi minőségű hamuzsír. Mindehhez rengeteg fa szükséges, részben mint tüzelőanyag és főleg mint alapanyag (fafajtól függően egy kg hamuzsír előállításához 500...1200 kg fa kell). A hamuzsír kereslete mértéktelen erdőirtáshoz vezetett, ezért hamarosan törvény született, hogy csak esett ágak, földben maradt fatönkök és kiszáradt fák égethetők el. A hamuház sorsát az pecsételte meg, hogy a törvényi előírás ellenére folyó rablógazdálkodás miatt a környéken elfogyott a kivágható erdő a 18. század végére. Ennek az iparágnak országosan is véget vetett a vegyipar fejlődése a 19. század második felében..
Az erdei életforma nem is kevés embernek nyújthatott megélhetést, amit az bizonyít, hogy az úttalan erdőben fekvő Kaszón a szomjas lakosság a környékbeli puszták és az erdei szórvány lakosaival kiegészülve az 1869-es térképen szereplő több erdei csárdát is fenn tudott tartani. A Kaszó-csárda a mai üdülőközpont területén feküdt, a Baláta-csárda alig 200 méternyire nyugatra tőle. A két csárda magyarázata az, hogy itt volt két főúri birtok határa, és a csárdatartás a birtokosok joga lévén, mindkettő igényt tartott a csárdabérlő által neki fizetett díjra.
Kaszó a 20. században
Kaszó környékén a Marczaliak évszázada óta egymást váltották a neves főúri birtokosok. A 19. század második felétől kezdve egy ideig az erdőgazdálkodás szerepe gyengült, előtérbe került a mai szóval szabadidős használat. Ez leginkább a nagy vadászatokat jelentette, ennek alapját a nagy létszámú, gyakran kapitális minőségű vadállomány (szarvas, őz, vízi madarak) képezte. A vadászat szerepe tovább erősödött, amikor az 1910-es években a birtokos a porosz Hohenlohe herceg lett, aki a birtokméretet korlátozó törvények kiskapuit felhasználva mintegy 100 négyzetkilométernyire terjesztette ki a birtokát, középpontjában Kaszópusztával. Kaszópuszta ekkor gyors fejlődésnek indult. A mai üdülő helyén még a világháború előtt hatalmas, fából készült vadászkastélyt építtetett. Ugyan az eredeti kastély 1927-ben porrá égett, de hamarosan biztonságosabb kivitellel pótolták. Maga a puszta a századelő színvonalához képest évtizedekkel megelőzte a környéket, villannyal, közvilágítással, telefonösszeköttetéssel és vízvezetékkel ellátva. Ez utóbbira emlékeztet a tengeri világítótoronyra hajazó víztorony 1913-ból  N 46° 19,260' E 17° 13,470' 162 m [GCKAPU+Víztorony].
A II. világháború után, mint német tulajdont, a Szovjetunió sajátította ki a birtokot, és csak 1950-ben került magyar állami erdőgazdaságok kezelésébe, majd 1967-ben a Honvédelmi minisztériuméba. Az általánosan elterjedt nézet szerint a kaszói központ álcázásként szerepelt. Hatalmas területeket kerítettek be, az őrtornyok által vigyázott magas kerítések mellett új utakat építettek, hogy a terület körbe autózható legyen. Nagy titkolózás mellett folytak beruházások, és jóllehet ezek a honvédséget kiszolgáló jóléti jellegűek voltak, a tudatosan terjesztett mendemondák arra utaltak, hogy itt titkos katonai bázis létesül, ezzel elterelve a figyelmet az ország más részén szép csendben folyó tényleg titkos bázis építéséről. Ámbár Kádár János annak idején szkeptikusan nyilatkozott erről, mondván az imperialista vendégek világosan látják, hogy nem itt kell keresgélniük, hanem ahová NEM visszük őket vadászni.
A környék világraszóló vadászatok színtere volt, a Habsburgok is gyakori vendégek voltak itt. 1887 áprilisában Rudolf trónörökös részvételével egy három napig tartó vadászaton 52 darab őzbak volt a teríték. Ferenc Ferdinánd 1899-től 1906-ig több alkalommal is vadászott errefelé, ezt legalább 200 őz bánta. 1901-ben a walesi herceg (a későbbi VII. Edvárd) is vadászott itt. Később a régi kiváltságosok nyomába újabbak léptek, amikor a terület 1967-ben honvédségi kezelésbe került. A bekerített vadaskert az akkori honvédelmi miniszter, később az egész tábornoki kar kizárólagos vadászterületévé vált. A nagy titkolózás ellenére - vagy éppen az miatt - széles körben terjedt a sok szóbeszéd az átlagember számára visszatetsző dolgokról, mint helikopteres vadászatok és effélék.
A kaszói gazdaság 1993 óta teljesen állami tulajdonú Rt, amely 220 négyzetkilométernyi területén tovább folytatja az erdőgazdálkodás és vadászat hagyományait, de már a természeti értékek (táj, élővilág) megőrzését és a táj turisztikai értékének fejlesztését egyik fő célként tekintve. A kerítések eltűntek, séta- és kerékpárutak sokasága létesült, a régi létesítmények megújultak, ifjúsági tábor és faházas kemping is tartozik Kaszóhoz.

Kaszópusztából Kaszó
Kaszó 1994-től község Darvas-, Bükk-, Kanizsaberek- és Bördec-pusztával együtt. 100-at nem sokkal meghaladó lakosságszámának legnagyobb része Kaszón és Darvas-pusztán él. A 20. század első felében Darvaspuszta, az akkori "cseléd-főváros" adott otthont a környék mezőgazdasággal foglalkozó népességének. Itt kis templom épült a két háború között, és iskola is működött 1913 és 1975 között, ahova nemcsak a ma Kaszóhoz tartozó, hanem több környékbeli puszta iskolásai is jártak. Kaszón csak rövid ideig, 1961-től 1970-ig működött iskola.

A kaszói kisvasút [2]
Hazánkban a kisvasút-építés az előző századforduló táján élte virágkorát. Ahol a nagyvasút nem lett volna ésszerű a magas építési és fenntartási költségeket a várható forgalommal összevetve, ott helyiérdekű vasútként kisvasutak épültek, némelyik 100 km-t is megközelítő pályahosszal. A kisvasúti hálózat nem vált egységes rendszerré, de a nagyvasutak kiegészítője gyanánt csomópontokra ráhordó vonalak rendszereként illeszkedett a nagyvasúti hálózathoz. Ez a szerepe a közúti közlekedés térnyerésével egyre gyengült, és vonalak sokaságának felszámolásához vezetett. Ugyanakkor sokáig megmaradt a szerepe nagy tömegű nyersanyagokkal dolgozó gyárak (pl. cukorgyár) ellátó vonalaiként, vagy éppen napjainkig erdőgazdaságokban, ahol a munkásszállítás és teherforgalom mellett (és egyre inkább helyett) a turizmus szolgálatában állnak.
A kaszói vasút az újabbak közül való, és fő feladata a kitermelt fának a szentai fafeldolgozóba történő szállítása volt, de kiépített utak hiányában hivatás- és közforgalmat is teljesített. A 760 mm nyomtávú vágányok építéséhez 9,3 kg/fm tömegű síneket és főleg helyi anyagokat (homokágyazatba fektetett fa aljzatokat) használtak. 1955-re álltak készen a Szenta MÁV állomás - Bojsza - Rinyai erdő fővonal és a Bojsza - Kaszó szárnyvonal, majd a szállítási feladatok bővülése során a bükkpusztai, oroszvágási és Nagyrinya-pusztai mellékvonalak. A kitérőkkel és csonkákkal együtt az egész hálózat 1968-ig nagyjából 20 km-re rúgott. Az egyes vonalak időben változó létesítése és megszűnése miatt a különböző térképek eltérő hálózatokat mutatnak: [3], [4]. Utoljára az egykori fővonal Bojsza-Rinyai erdő szakaszát szedték fel 1989-ben.
Mára a 307. sz. Kaszó - Bojsza - Szenta MÁV állomás vonal maradt meg, beton aljzatok és 23,6 kg/fm tömegű sínek (amelyek a MÁV Tamási - Keszőhidegkút-Gyönk vonalának bontásából származtak) felhasználásával felújítva. Sajnos a Szenta állomáshoz közeli egy kilométer a felújításból kimaradt, mert a beépítéshez kikészített síneket annak idején ellopták [6]. A vonal gazdasági szerepe mára a szilárd burkolatú utak kiépítése nyomán megszűnt, a vonatok időszakosan közlekednek a turizmust szolgálva.

A "Karácsony" mozdony
A kaszói kisvasút erőgépe a kezdeti időkben és ma is Diesel-mozdony, de közben két időszakban gőzmozdonnyal is üzemelt.
A második gőzös [5] ma kiállítási tárgyként tölti a kaszói állomáson nyugdíjas éveit, mivel a kazánpróba lejárt, és felújításra már nem került sor. Nevét onnan kapta, hogy 1997. december 14-én érkezett szolgálati helyére.
A mozdony a MÁV Gépgyár által kifejlesztett Bp.70-es szerkezetszám tervváltozatainak alapján 1954-ben Resicán készült, és 1984-ben Szászrégenben újították fel. Kaszó előtt évekig a borszéki vízpalackozóban csühögött. Pályaszáma 490.2001.
A 490-es sorozat [5] közel s távol a legsikeresebb kisvasúti típuscsalád, amelynek néhány példánya a legutóbbi időkig üzemben volt (pl. Gemenc). 1905-től 1950-ig a MÁV Gépgyár (később MÁVAG) több változatban 152 darabot gyártott, de Resicán még az 1980-as években is készült - a kaszói mozdony is resicai gyártmány. Kezdetben a típus Stephenson-vezérlésű és síktolattyús változata (490), 1942. óta Heusinger-vezérlésű és hengertolattyús változata (490.2) készült. Kazánja szén- és fatüzelésre is alkalmas, ezért nagyon elterjedt volt erdőgazdaságokban. Változatai fűtőanyagtól függően 150...290 lóerő teljesítményre voltak képesek. A mozdony négycsatlós, futótengely nélküli, ezért teljes tömege tapadási tömegként számít. Így alkalmas volt 6%-os emelkedőn való közlekedésre is, és a kis sugarú kanyarokhoz az első és negyedik tengelye ívbeálló Klien-Lindner rendszerrel alkalmazkodott.
Néhány említésre méltó helyszín
 N 46° 19,107' E 17° 13,424' 160 m [GCKAPU+Vadaskert]
 N 46° 19,810' E 17° 11,512' 160 m [GCKAPU+Kanizsaberek]
 N 46° 20,620' E 17° 12,276' 162 m [GCKAPU+Darvaspuszta]
 N 46° 18,322' E 17° 15,055' 155 m [GCKAPU+Halastó]

Források
[1] Nagy Jenő [et al.]: Kaszó 600 éve (HM Kaszó Erdőgazdasági Rt. 2004.) p. 114.
[2] A kisvasút története
[3] A kisvasút nyomvonala I.
[4] A kisvasút nyomvonala II. (Szenta lapján)
[5] A 490-es mozdonytípus
[6] Sínek világa
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (141 db): környezet: 4.73 rejtés: 4.43 web: 4.68 átlag: 4.62

 - történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 + vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 - van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 - nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 - megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 - a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - jellemző-e GPS-t valószínűleg zavaró sűrű erdő, magas sziklafal?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 - GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell

Régi láda, nincs moderálva.

ellfelek 2019.08.16 17:45 - Megtaláltam
Vonatozás után még körbenéztünk Kaszópusztán, ami nagyon kellemes csalódás volt... Elmentünk a kis, szabadon látogatható vadasparkhoz... itt a kicsin van a hangsúly, de láttunk szarvasokat, vaddisznókat meg egy harcias kis gidát... élmény volt...
Köszi a rejtést! [g:hu 1.6.4]

IMG_20190816_145126IMG_20190816_171920
IMG_20190816_172355IMG_20190816_172831
vtibi01 2019.08.15 15:45 - Megtaláltam
Köszönöm a lehetőséget.

laas 2019.08.15 15:00 - Megtaláltam
Megvan köszönjük!
Laas, Zsuzska76, Attila [g:hu 1.6.4]

Hubbi barátai 2019.08.15 13:04 - Megtaláltam
[g:hu 1.6.4]

scele 2019.08.14 13:09 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

kicsiscele 2019.08.14 13:09 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Ajtony 2019.08.04 18:10 - Egyéb
Lásd "fodor8péter" mai logját. Csodálatos dolgok vannak ezen a világon! Köszönöm Péternek az ellenőrzést és visszajelzést.

fodor8peter 2019.08.04 09:12 - Egyéb
Ládaellenőrzés, rendben a helyén, nagyládában kisláda, benne logfüzet júniusi logokkal.
Lehet, hogy itt valaki huncutkodik!

Fringilla és Kuglóf 2019.07.18 16:00 - Megtaláltam
A láda megvan még, visszahelyeztük középre. Logbook és jelszó híján kérjük a megtalálás elfogadását. Köszönjük! Sajnos nem olvastuk előtte a logokat, hogy javítása szükséges.
Töltünk fel képeket is később.

[Jóváhagyta: Ajtony, 2019.07.22 09:39]

IMG_20190718_161205IMG_20190718_161111
karika77 2019.06.24 19:26 - Megtaláltam
Sajnos a ládát feldúlták. A dobozt a mozdony alatt találtam meg, de a logbook és a doboz fedele nem lett meg.
Kérem a megtalálás elfogadását.

[Jóváhagyta: Ajtony, 2019.06.26 19:49]

 
Mazsoma 2019.06.03 09:59 - Megtaláltam
Köszönöm.

Dr.Lada 2019.06.02 11:24 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.45
Elkövetve :-) [g:hu 1.6.2y]

Mikor beértünk a településre egyből ideiglenes táblák fogadtak, lőtér, helikopter,... mivel épp vadászrendezvény volt. Na ekkor gondoltuk, hogy itt a vég, nem lesz itt ládázás, de tévedtünk. Leparkoltunk, majd a környező ládákhoz kényelmesen elsétáltunk, senki sem lőtt ránk. Látszik itt az erdészet nem a turisták ellen van. Bár mindegyik erdészet ilyen lenne az országban.
A láda ötletes rejtés a hint alapján egyből meglett. Szerencsére senki sem focizott a pályán, így kényelmesen logolhattunk. Logolás után még jól körbenéztük a mozdonyt, hisz szeretem a gőzösöket, majd az állomást is megnéztük. Remek hely, mindenkinek csak ajánlani tudom. Ez után még a szarvasokat és a tavat, no meg a lombkorona tanösvényt is megnéztük. Persze ezek előtt még elsétáltunk a fához is a jelszórészletért.

-2-4
-5-6
-7-8
-9-10
-11-12
-13-14
-15-1
-2 
RoliHun 2019.05.26 23:59 - Megtaláltam
Gyereknapi judóverseny / ládázás Zsuval 0:1

zsuuu 2019.05.26 23:59 - Megtaláltam
Gyerek judoversenyen, mi Rolival ládazgatunk 1.

Bojsza család 2019.05.26 09:55 - Megtaláltam
Előző napi eltévelyedésünket korrigálva (azóta az app gazdájától megtudtam, hogy én voltam a láma) másnap mekkerestük az új ládát is a gőzösnél.
Ez a hétvége arról szólt számunkra, hogy a gyökereinket kutatva információkat keressünk a nevünk, illetve a tó nevének eredete folytán. Sok érdekeset megtudtunk. Azt is, hogy nem mi voltunk az első Bojszák, akik hasonló indokkal keresték fel a Bojsza tavat, ami közben sajnálatos módon kiszáradt.
Oda az örökség!!!
Végigjártuk mindhárom bringás útvonalat. Megállapítottuk, hogy ez az erdő még nagyon "érintetlen", túristák által ritkárn zargatott terület. Mindezt abból, hogy SEMMI (!!) szemét nem volt az utak mentén, valamint folyamatos kapcsolatunk volt az állatvilággal. Rengeteg őzet-szarvas fácánt láttunk, akik magukat nem zavartatva sétáltak mindenfelé. Külön élmény volt az akácos rész, ahol egy hosszabb pihenőt is tartottunk, hogy hallgassuk a sok millió méhecske munkálkodását és mélyeket szippantsunk az akác illatából. Tetszett a lombkorona tanösvény is. A Baláta tavon szerencsére pont elment egy túristacsoport, így ott is percekig csendben hallgathattuk a lápi élővilág zenéjét.
Olyan élményekkel gazdagodtunk, amiket eddig sehol máshol nem tapasztaltunk.
Köszönjük a ládák rejtését!!!

PSX_20190525_101941IMG_20190525_153537_3
IMG_20190525_153654_0IMG_20190525_154936_9
IMG_2077IMG_2096
IMG_2128 
Bojsza család 2019.05.25 17:00 - Nem találtam meg
Valamilyen érthetetlen oknál fogva nekünk a "Geoládák" alkalmazás a négypontos multit adta be, aminek a végládáját meg is találtuk a Bojsza-tó mellett, ahova eredetileg is készültünk. Mondhatni csak erre a helyre terveztük az egész hétvégét.
A honlapon egy kétpontos multi fogadott, aminek nem kerestük meg a ládáját.
Holnap hazafele talán beugrunk érte.
köszönjük a rejtést

Screenshot_20190525-212543IMG_20190525_215056
juhaineagi 2019.05.19 15:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Totht737 2019.05.18 21:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

GeoFox 2019.05.01 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Dóri és Gábor [Geoládák v2.2.5]

wildpig 2019.04.22 09:58 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

zungvari 2019.04.21 14:42 - Megtaláltam
Lányommal ládázás Húsvétkor. Köszönjük a rejtést!

ungvarisari 2019.04.21 13:59 - Megtaláltam
Nagyon szuper ötlet a vonatba rejtés, köszi :) Az emlékfa sajnos kezd elkorhadni. Remélem sikerül megmenteni.

Ajtony 2019.04.20 11:30 - Egyéb
"Waneqr" remek ősládáját adoptáltam, és a modikkal történő egyeztetés nyomán az egészet egy kissé átalakítottuk. (Persze figyelemmel arra, hogy az eredeti értékek minál jobban megőrződjenek.) Az átdolgozásnak több oka is volt. 1) Korábban egyetlen multi sűrítette össze Kaszó és a kisvasút, valamint a Baláta különleges értékeit. Kaszó a kisvasúttal és Baláta természeti\turisztikai értékei külön-külön hatalmas ismeret- és élményanyagot jelent, ráadásul, összefüggésük is esetlegesnek számít, érdemes több részre választani. 2. A földszinti rejtekhely a logok tanúsága szerint rendkívül gyakran ment tönkre, vagy fagyott be. A földszinti elhelyezés növelte a véletlen viperamarás lehetőségét, amelyet nem kívántam magamra vállalni. 3) Mivel kisvasúti ládasorozatba is bekerült, elég jellegtelennek és hangsúlytalannak éreztem egy nyamvadt virtuális leolvasást a vasútra vonatkozólag. 4) Végül, de nem utolsó sorban, Kaszó a ládászok többsége számára a világ végén túl van, időrablásnak és drága benzinpocsékolásnak számíthat sokak számára egyetlen megtalálásért egész napot áldozni. Ilyen formán egy új Baláta ládával már 3-ra nőtt a kaszói pontszerzés lehetősége: Kaszó, Baláta, Magasösvény. Akinek kedve van, még elképzelhető, hogy ládaérdemesnek találja a ládaleírás végén említett duzzasztott tavat, és telepít oda ládát. Nem a déli, féltékenyen őrzött felén, hanem az északi, tanösvényhez tartozó részén.

szn0907 2019.03.31 14:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.20
Köszi a rejtést! :)

Göde 2019.03.27 10:18 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.11
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget.SIKERÜLT [g:hu 1.6.0]

szalais78 2019.03.09 15:01 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.53
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget! [g:hu 1.6.1x]

Kellemes időtöltés volt nagy meglepetéssel:
A mozdonyvezető túravezető is egyben és mivel csak ketten voltunk utasok a szombat délutáni járaton, Balátán besétált velünk a kilátóig a 3. ponthoz.
Közben mesélt a környék kialakulásáról, élővilágáról, kölcsönadta a távcsövét, hogy útközben is tudjunk vele nézelődni. Ezt követően megvárta, míg megtaláljuk a ládát a 4-es ponton és logolunk, majd nem visszafelé indultunk el, ahogy a menetrend írja, hanem még vonatoztunk kb. három kilométert Szenta felé.
Nagyon kedves volt tőle, nagy örömöt szerzett nekünk, ezúton és köszönjük és igyekszünk a Kaszói Kisvasút jó hírét vinni, ahogy azt kérte tőlünk.

GYEZegzug 2019.02.04 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.39
2016.08.09 08.18 -kor voltunk itt. Elmaradt találat legalizálása. Szeretném az erdészes sorozatba behozni. Bélával beszéltem, örömmel veszem a hozzá járulását.

Nagyszerű hely, nyugdíjas barátaim itt élnek.

ha2 2019.01.30 13:30 - Megtaláltam
Téli túra, kellemesen enyhe időben. Sajnos Budapestről busszal utazva eléggé világvégi hely. Egy teljes napot igénybe vett és még a környéket be sem tudtam járni.
Itt Somogyban alig maradt valami a hóból. Érdekes,hogy tegnap Békéscsaba környékén még 20 cm-es hóban gyalogoltunk.
Nagyon rendeszett,szép Kaszó. Most meglehetősen kihalt itt minden, de milyen lehet nyáron,ősszel a turista szezon idején?
A multi könnyű sétával végigjárható. Egyértelmű pontokkal. A végláda esőtől,hótól védett.

081
082
089
 
Turistaember 2018.11.19 16:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.70
A doboz cseréje sajnos nem állt módomban (alja, teteje lyukas). A logbook külön csomagolt így száraz, s a dobozt is visszahelyeztem a rögtönzött csomagolásába. Így talán még bírja a végleges felújításáig. Köszönöm, hogy hozzásegítettél a hely megismeréséhez!

buksika 2018.10.28 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.18
Kaszó az egyik kedvenc helyem, minden évszakban nagyon szép és tökéletes hely a kikapcsolódás eltöltéséhez. Sajnos a láda nagyon rossz állapotban van, ami javításra szorul. Köszönöm a lehetőséget. :)

20181028_13434520180922_145648
20180922_150007 
james 2018.10.28 08:23 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

EmesESE 2018.10.14 16:31 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.30
Nagyon kellemes környezet, nagyon kellemes időben, kellemes sétával kerestük fel a pontokat, vasárnap, amikor a kisvonat nem jár. (vajon miért ezt a napot hagyja ki.)
A második pont minket is megtréfált, de végigolvasva a logokat, sikerült a helyes jelszóképzésre rájönni.
Köszönük a rejtőnek, hogy elkalauzolt minket ide.

Gabi156 2018.09.08 15:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.4]

arnoldlaszlo 2018.08.30 10:01 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük!

GAMANO 2018.08.04 13:07 - Megtaláltam
Megtaláltuk, köszönjük az élményeket! A ládát nem kellett keresni, nem volt elrejtve, letakarva +a dobozt cserélni kell, sajnos nem volt nálunk másik.

lelcache 2018.07.28 14:26 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a rejtést! lelcache [wapon beküldött szöveg]

MikiCache 2018.06.23 10:46 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.22
Csodás célpontok, kisvasúton és idegenvezetéssel.
Tényleg csak szuperlatívuszokban lehet erről mesélni...
Köszönjük a célpontokat.
Miki és Anikó

IMG_0364IMG_0367
IMG_0371IMG_0373
IMG_0375IMG_0378
Bogi és Bálint 2018.05.26 16:05 - Megtaláltam
Megtaláltuk,köszönjük szépen.Remek hely!

nimka 2018.05.19 16:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 2 web: 3.5 átlag: 3.17 súly: 3.73
a kisvasúti napra jöttem de aztán mégse tudtam utazni rajta, mert odafelé és visszafelé is lekéstem. (visszafelé igazából korábban indult). de rendesek voltak, autóval elvittek Szenta vasútállomásig

takacsimre 2018.05.07 14:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.23
Köszönjük a rejtést. Marka és Imre

rubin55 2018.05.01 00:00 - Megtaláltam
Köszönöm.

salem.macska 2018.05.01 00:00 - Megtaláltam
Köszönöm Marika és Imre segítségét :)

nixmerf 2018.04.14 14:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.11
Megtaláltuk, csak anno elfelejtettem regisztrálni a találatot. :)

szpiridion 2018.04.07 00:00 - Megtaláltam
Csodaszép hely! Köszönjük a mozdonyvezető vadász bácsinak az idegenvezetést, a rejtőnek pedig higy megmutatta Kaszópuszta környékét.

Judit és Béla 2018.04.01 11:58 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.29
Megtaláltuk.

katika 2018.01.27 15:58 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.2] A 2. Pont nem egyértelmű.

helleborus 2017.11.02 11:54 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.81
Kaszópuszta csodaszép. Aki erre jár gyönyörködjön benne! Köszönjük a rejtést!

IMG_4225IMG_4227
IMG_4237 
Csaba & Kati 2017.10.21 15:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.98
HEURÉKA!
Megtaláltuk, köszönjük.
Részletek és képek később. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]
Szombat délutáni erdei séta keretében, megfűszerezve egy kis kisvasút utazással.
Vezetéssel egybekötött gyalogtúra a Baláta tó körül, megismerve annak növény és állat világát.
Tetszett.

vitibi 2017.09.28 20:03 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

anettx 2017.08.26 14:30 - Megtaláltam
TFTC!
Somogyi bolyongás - vadregényes helyek - érdekes látnivalók
A mai napi fő célpont ez a szép helyet bemutató multi volt.
A 14 órás kisvasút indulást kellett elérni, visszafelé pedig egy klassz séta volt a multipontok mentén, a kilátó és környéke a legszebb!
A makkokat először rossz helyen néztem, aztán az emlékművet sem találtam, itt egy korábbi megtaláló telefonos segítségét köszönöm.

gckapu-IMG_4068gckapu-IMG_4099
gckapu-IMG_4110 
Kiaribua 2017.08.23 13:50 - Megtaláltam
Köszönet a rejtésért. A faluban jelentős a turista forgalom, az erdőben már csendesebb. (Talán azért, mert augusztus 20. és november 20. között vadászati idény van és a területen csak 9-15 óra között szabad tartózkodni.)

fcsaba 2017.08.19 19:10 - Megtaláltam
Anyósom javaslatára jöttünk el családostul Kaszóra, és jártuk be Lillával ennek a multinak a pontjait. A harmadik pont különösen tetszett, ahova érdemes máskor is eljönni. Köszönjük a rejtést!

Vincenzo65 2017.08.04 10:35 - Megtaláltam
Köszönöm a megmutatást. Kényelmes sétával elérhető, még a meleg is elviselhető volt. Számolás se okozott gondot. Sőt a boltban hideg sör is kapható!

fodordav 2017.07.25 15:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.72
Nagyon kellemes kirándulást tettünk. A vonatra nem vártunk, gyalogosan kerestük meg a kilátót és a ládát. A dús növényzet miatt a gondosan megépített tanösvényről és a kilátókból a tó sajnos alig látszott.
A ládát szinte csak egy fatönk szelet fedte, több kérget, levelet szórtunk rá.
Visszaútban éppen jött a vonat, így ez az élmény sem maradt ki.
Köszönjük a multiládát, kellemes helyet ismerhettünk meg.

Sziszkó78 2017.07.25 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 1.90
Köszi szép erdő és kör

csillagvadasz&kiralylany 2017.07.18 23:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.71
Köszi

Pilis50 2017.07.14 19:51 - Megtaláltam
Nehezen, de meglett -

Köszönöm a segítséget!

targonczas 2017.07.01 12:39 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

e369 2017.06.16 17:03 - Megtaláltam
Nagyon tetszett a környék, köszi a rejtést!

IMG_20170616_164102IMG_20170616_164036
vetele 2017.06.16 15:55 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.54
Családi túrázás keretében kerestük fel Kaszót.

Gubirobi 2017.06.04 12:35 - Megtaláltam
A Rózsa és Jani által tervezett geocaching találkozó keretében begyűjtve!
Fárasztó leolvasós multi, de legalább Nargoth társasága jó volt. :)
Köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy letudtam!

 
nagyi11 2017.06.04 11:31 - Megtaláltam
Megtaláltuk! :D

DSCN1759DSCN1766
DSCN1769DSCN1772
peterpan 2017.06.03 15:00 - Megtaláltam
.
[Jelszórészletet tartalmazó kép törölve, feri60]

IMG_20170604_134718IMG_20170604_141715
IMG_20170604_1537462017-06-04 14.34.13
IMG_20170604_135149 
Pilis50 2017.06.03 14:00 - Nem találtam meg
A számolással nekem is gondom akadt, de remélem a Rejtő kedvesen elfogadja a próbálkozásomat.

Szerettem volna kisvonattal csökkenteni a gyaloglási távolságot, de a telefonon történt érdeklődésemre közölték: a sínek és a talpfák rossz állapota miatt a vonat nem közlekedik.

[Elutasította: Fairy, 2017.07.02 13:28]

=======================================
Köszönöm :--((

20170603_155443
20170603_15552120170603_181442
20170603_17274920170604_074920
pesta76 2017.05.30 01:54 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Eszti és Robi 2017.05.28 18:11 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.79
Régi adósságunk volt már ez a láda magunknak, most végre meglett. A hely szuper, tetszett nagyon.
A ládában nincs toll, így sajnos nem tudtunk írni a logfüzetbe, a következő látogató vigyen magával.

IMG_20170528_171912IMG_20170528_172613
csillagvadasz2 2017.05.28 16:35 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

eTiGeR 2017.05.28 14:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 3.5 átlag: 3.67 súly: 3.71
Megtaláltam! :) A mai napon végre ez a láda is meglett, az új GCLKRT-vel együtt. A második jelszórészlet majdnem megtréfált, ugyanis nem a számjegyek, hanem a számok darabszáma kell. A többi pont könnyedén meglett, az utolsóhoz talán annyit, hogy a doboz már nem a képen látható kidőlt fánál van, de ettől függetlenül könnyedén megtalálható. Balátát először gyalog, a homokos talajon közelítettük meg, de visszafelé inkább a síneket választottuk. Ez annyiból jobb választás volt, hogy árnyékosabb, így nyáron ez jobb alternatíva lehet. (Persze kisvonattal lenne az igazi, de sajnos nem jár sűrűn.) Köszi a lehetőséget.

 
rakosaz 2017.05.20 16:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk. Végigjártuk az útvonalat. A jubileumi tábla takarva volt a büfés bódétól. Számoltuk a számokat. De valahogy nem jött ki a kód! :-( Köszi rejtést! A képek alapján kérem jóváhagyni a megtalálást! Köszi, Rákosa család

Azért kerékpárútnak erős jóindulattal sem titulálható az útvonal, homokozóban kerekeztünk. :-)

[Jóváhagyta: geocaching.hu, 2017.06.24 20:58]

gckapu_1gckapu_2
gckapu_4 
vanek01 2017.05.20 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.35
Kellemes séta a májusi erdőben. A tó melletti tanösvény különösen hangulatos.

hesim 2017.05.14 17:31 - Megtaláltam
++

laszloze 2017.04.30 18:11 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.79
Köszönjük a rejtést!

Szuper láda!

melinya 2017.04.29 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.86
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget :-) [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

macikupac 2017.03.14 11:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 2 web: 4 átlag: 3.50 súly: 4.46
Kisvasutak nyomában 9.

Számomra ez volt az egyetlen olyan kisvasút a 3 napban, amelyiknek a ládáját korábban nem találtam meg. Viszont a hely nagyon tetszett. Erdő közepén álló kis erdészeti település ez. Az átmenő forgalom is alacsony, de nagy a nyugalom. A multival elbíbelődtünk egy darabig, de még így is sikerült beleférnünk a napba, annak ellenére, hogy legyalogoltuk a pontokat. Nekem a második pont környéke (a madárvárta és a pallósor) nyerte el leginkább a tetszésem. A leolvasós/megszámolós részek továbbra sem tetszenek. Viszont fura egy ilyen régi láda eredeti füzetébe pecsételni. Méltatlanul kevesen keresik fel ezeket a helyeket. Pedig rengeteg csodát találni itt (is). Macekkel jártam végig a pontokat.

[wapon beküldött és később kibővített szöveg]

 
Kokó 2017.03.14 11:10 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Ancs 2017.03.14 11:10 - Megtaláltam
Kisvasutak nyomában 13.

A nap egyik fénypontja volt ez a láda. Csodás környezetben sétáltunk végig a számunkra kijelölt úton. A hamardik pont környezete abszolút kedvenc lett. A láda remek állapotban várja a megtalálókat. Kár, hogy ilyen kevesen keresik csak.
Egy őzcsapat egészen sokáig elkísért minket.
Köszi

20170314_10062620170314_100815
20170314_10090120170314_100911
20170314_10103920170314_101135
20170314_10250120170314_103934
20170314_10485920170314_104912
20170314_10500620170314_105310
20170314_10553820170314_110748
20170314_110821 
Nargoth 2016.10.30 12:51 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

balumaci 2016.08.03 15:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.68
Csodás volt a tó!

carmin 2016.07.06 12:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.45
Utoljára biciklivel jártunk erre, akkor valahogy elkerültük a Baláta-tavat, ami most nagyon tetszett. Köszönjük a rejtést!

DSC04289DSC04292
DSC04295DSC04302
DSC04309DSC04315
DSC04316DSC04328
DSC04330DSC04337
DSC04340DSC04342
Pibo 2016.07.05 23:59 - Megtaláltam
Köszi,,,,

ivigeo 2016.07.05 10:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.41
Köszönjük.

tileschg 2016.05.21 13:45 - Megtaláltam
Köszönöm a rejtést!

KJ & GM 2016.04.26 15:05 - Megtaláltam
Köszönjük a lehetőséget!

J10_9311J10_9335
J10_9320J10_9328
geri83 2016.01.30 12:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]
3 somogyi kisvasutat fűztem fel egy túrára. Nagyon megtetszett a hely, szépen kiépítették a tanösvényt a tó környékén is, látszik a hozzáértő gondoskodás. A tanösvényen sétáltam végig, majd a visszaútra még a vonatot is sikerült elcsípnem.

2016-01-30 10.59.342016-01-30 11.09.15
2016-01-30 11.25.092016-01-30 11.28.31
2016-01-30 11.32.132016-01-30 11.32.21
2016-01-30 11.34.292016-01-30 11.39.31
2016-01-30 10.57.10 
Párduc50 2015.11.12 14:10 - Megtaláltam
+1

njani55 2015.10.24 13:02 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.42
Családi hosszú hétvége Csurgó környékén.

ndavid42 2015.10.24 13:02 - Megtaláltam
[:855:]
Korán indultunk, hogy még legyen idő körülnézni az állomáson és megkeresni az első két pontot. Aztán az első reggeli járattal zötyögtünk ki a tavakig, nem is volt négyőnkön kívül más a vonaton. A jegypénztáros/mozdonyvezető úr Bojsza-tótól elsétált velünk egész a Baláta-tóig, majd körbevezetett a tanösvényen és rengeteg mindent mesélt a tó és környékének élővilágáról, köztük pl. a madarakról (láttunk is rétisast), rovarokról, a sokféle növényről. Nagyon érdekes előadás volt, nem gondoltuk volna, hogy itt még ilyenben is lesz részünk :) Aztán egy gyors ebéd után visszasétáltunk a sínek mentén az állomásig. Mindez verőfényes napsütésben, kellemes őszi kirándulóidőben, kívánni se lehetett volna jobbat!

Janisoft 2015.10.23 11:55 - Megtaláltam
-

kobcikrajci 2015.10.03 11:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.2f] [wapon beküldött szöveg]

Sly 2015.09.19 15:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.74
Köszönjük ezt a klassz sétát, még szarvasbőgés hallgatásban is volt részünk :)

Schlégl 2015.04.16 18:18 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

dabcsi 2015.04.12 13:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.56
Kösz a rejtést (és a matek továbbképzést :-) A láda telepítése óta sokat fejlődött Kaszó: pl. a tavon vízi tanösvény van, nagyon látványos érdemes újra visszajönni...

 
nmárti 2015.01.04 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.07
Először egy autós csillagtúrán jártam itt, már akkor megtetszett a hely. A ládát korábban begyűjtöttem, aztán elfelejtettem bejelenteni. A fotóim is eltűntek,de volt valami halvány emlék...és sikerült! Köszi a rejtést!

sotatyigák 2014.10.19 16:52 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.15
Megtaláltuk. Köszönjük a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

uno20001 2014.08.30 17:05 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.30x] [wapon beküldött szöveg]

Routine 2014.06.09 11:10 - Megtaláltam
Pünkösdi kisvasutazás közben. Köszönjük a rejtést!

RoriZo 2014.04.27 13:03 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.84
A kaszói 2014-es duatlon OB mellett jutott időnk erre a dobozra is. Megérte, köszönjük!

Péter60 2014.03.25 11:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 4.11
Jó kis séta volt. Az erdészet emberei készülnek a szezonra.

Strombus 2014.03.25 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 4.10
Szép környezetben kellemes séta. Kissé pontatlannak tűnő koordináták. Minőségi láda, igényes logbook.

Szívesen olvastam volna a "világítótoronyról", amiről kép van, de szöveg nincs a ládaoldalon, mert nekünk is megütötte a szemünket ez a furcsa épület.

evandu 2014.03.14 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.66
BRAVO!

waneqr 2014.02.16 00:00 - Megtaláltam
Köszönöm Fairy!

navigaator 2014.01.18 00:00 - Megtaláltam
-

TigerCat 2013.09.22 14:14 - Megtaláltam
Megtaláltuk.

Bluedog 2013.09.22 14:14 - Megtaláltam
Megtaláltuk. (közös találat iloilo-ékkal) [g:hu 1.4.28t] [wapon beküldött szöveg]

iloilo 2013.09.22 14:10 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget es a rejto segitseget. A masodik pont megviccelt minket. [g:hu 1.4.27] [wapon beküldött szöveg]

Rubor 2013.08.31 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.92
Kaszópusztai természtjáró vezetői megbeszélés kirándulásán megtaláltam. Köszi :)

sirgalahad 2013.08.15 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.43
Megláttam az Aldrovandát
Baláta tó apadó vizében
Előtte egy hal rohant át
Nem bízik e ragadozó izében

bohrmann 2013.07.26 15:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 3.83
Sajnos kifogtunk egy napot, amikor nem jár a vonat, így kénytelenek voltunk gyalogolni. Nem is mentünk tovább a ládánál, de így is érdekes volt.

salty 2013.06.29 09:48 - Megtaláltam
Megtaláltam. Salty [g:hu 1.4.21] [wapon beküldött szöveg]

csipet_csapat 2013.04.05 16:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.89
Nagyon ügyes multi. A kisvasutakat gyűjtjük, így ez a láda ki nem maradhatott. Nagyon szép helyeket mutatott meg. Aki mostanában megy, egy tanács: érdemes a síneken végig haladni - és nem szótfogadni a gps-nek - mert szörnyű nagy a víz, helyenként telejesen járhatatlan. Nekünk vissza kellett innen fordulni. A síneken végig viszont szuper útvonal:)
Köszönjük.

 
dendeocse 2012.12.02 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.46
Megvan.

duranyikd 2012.10.22 15:06 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.56
Kisvasutas ládasorozat 7/5
810km
Útitárs: -Mike-

köszi

-Mike- 2012.10.22 15:06 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.59
Reggel hatos indulással, este kilences érkezéssel, rendet vágtunk a délnyugati kisvasutas ládák között Dáviddal :)
A két multival ment az idő, a Balatonnál már sötétben keresgéltünk, de meglett a napi terv.
Köszi a rejtést!

Performansz
Lassitok :)
A karika 
pliptai 2012.08.23 12:25 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.82
Nagyon tetszett ez a ládasor! Őrült meleg volt már ezért a rejtés erdős részét különösen értékeltem, de amúgy is az ilyen helyszínű rejtekek a kedvenceim! Köszönet a rejtésért!

tika67 2012.08.15 14:15 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.4.18] [wapon beküldött szöveg]

Csúszda kannibál szülők részére: mire lecsúszik a gyerek jó ropogósra sül az ülepe.

GCKAPU_20120815115125.jpgGCKAPU_20120815115142.jpg
GCKAPU_20120815115204.jpgGCKAPU_20120815123822.jpg
Törpe 2012.08.15 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.40
Köszönjük a rejtést! Törpe

Gyeta 2012.08.14 10:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.79
Még mindíg érződik a HM dominancia. Két autó, három generáció, tíz fő jellemezte a csapatot. Szentán szállt fel a különítmény zöme, két sorfőr visszahozta az autókat Kaszóra, míg én magam Kaszóról indulva a multi 3. és 4. pontját gyűjtöttem be és a közebnső állomáson szálltam fel a vonatra.
Kellemes, nyugodt hely, köszönet a rejtésért!

 
ADML 2012.07.15 16:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.17
Sikerült!

Köszönjük a rejtést.

Herr Minó 2012.06.20 17:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.71
Mohával együtt kutattuk fel a ládákát.

A jelszó értelmezésével nekem volt egy kis problémám, de - Rejtőnek köszönet - és újra átolvasva a leírást, sikerült megvilágosodnom.
köszi...

Moha69 2012.06.20 17:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.04
Köszönjük.

Szedit 2012.06.07 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.33 súly: 1.00
NAGYON JÓ ÉLMÉNY!

[Jóváhagyta: waneqr, 2012.06.15 06:57]

Hev 2012.05.19 09:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.30
Megtaláltam. 2 db fekete viperával is találkoztunk, napoztak a kisvasút nyomvonalán és gyorsan menekültek amikor közeledtünk.
Szentáról gyalogoltunk be és vissza, nagyrészt a kisvasút mellett.

Eszti&Móki 2012.03.25 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
Gyönyörű tájon található a láda. Szeretettel ajánljuk mindenkinek, aki errefelé jár! És köszönjük a rejtést!

Sanyi55 2012.03.16 13:20 - Megtaláltam
köszi. Sanyi55 + pinyo

pinyo 2012.03.16 13:20 - Megtaláltam
Rejtő segítségével. Kaszó-i hétvégénk egyik programja: kerékpár bérlés, irány az erdő és a látnivalók... pinyo + Sanyi55

paul 2011.09.22 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.04
Jó pár évvel ezelőtt már utaztam a kisvasúttal,már akkor tetszett a környék.Most is itt töltöttük az éjszakát a 2. ponttal szemben levő panzióban.A második pontnál nem jól számoltam a számokkal,köszönöm a rejtő segítségét.

fodor8peter 2011.08.17 15:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.34
Kellemes séta a láp körül.

Gyros 2011.07.22 19:33 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.08
Megtaláltam, story később!

nem mi voltunk :)
 
jeanette 2011.07.02 14:40 - Megtaláltam
.

zsanytoci 2011.07.02 14:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.00
-

gara 2011.05.27 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.69
Köszi!

klaci 2011.05.14 11:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.94
Céges összejövetel keretében jártunk Kaszón. A program kisvasutazás volt a Baláta-tóhoz, közben rövid kitérővel begyűjtöttem az első pontot is. Mivel kisvasúttal mentünk és jöttünk, továbbá sűrű volt a program, nem szerettem volna feltartani a csoportot, így a kilátó után visszasietve pár percem volt csak a láda keresésére. Utólag nézve a láda rejtekét bemutató képet, jó helyre vitt a GPS, de sajnos a gyors keresés során nem lett meg.
A hely nagyon tetszett.
Kérném a rejtőt a találat elfogadására.

[Jóváhagyta: waneqr, 2011.05.15 22:33]

mapet50 2011.04.24 16:38 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3 web: 4.5 átlag: 3.83 súly: 3.75
Szép tavaszi időben sétáltuk le az útvonalat, igaz nem a megadott sorrendeb kerestük a ládákat. Már az első pár lépés után csúszott-mászott valami a lábunk alatt, úgyhogy kerestük a leginkább belátható utat. Én meg voltam győződve, hogy vipera volt, minden esetre ezután már elég figyelmesen közlekedtem :) A végére 5 tekergőt láttunk, abból kettő biztos sikló volt, a többi olyan gyors volt, hogy nem tudtuk megállapítani, de tuti vipera lehetett :) és 3 bambival is találkoztunk.

Zergi 2011.03.20 16:07 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 4.19
Fogtam!
Pénteken sötétedésre értünk ide, így vasárnap hazafelé újra útba ejtettük. A híre számomra megelőzte a látogatást, Atádon voltam katona:) Az esti országúton láttunk őzikét, nappal csak a madarak mutatkoztak. Hideg szélvolt, mégis megizzadtam az erőltetett menet miatt. Apropó! Az egyik jelzett út két kerítés között teljesen víz alatt volt, vissza kellett fordulnom:(
Ez volt az utolsó előtti kisvasutas ládám!

Szaki 2011.03.14 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.88
Köszönjük a rejtő segítségét

Szaki 2011.03.14 15:30 - Egyéb
Három "civillel" kiegészülve indultunk neki a ládakeresésnek. Annak ellenére, hogy az átlagéletkor 40 fölé csúszott, nagyon élveztük az egész túrát. Az első három pont nem volt kihívás, kifejezetten jó időben, jól esett már egy kis séta. A madárlestől a Baláta pihenőhelyig tartó földúton továbbmenve átkeltünk a síneken és a kijelölt kerékpárút mellett kezdtük keresni a ládát. Sajnos nem találtuk. Visszaúton a síneket követtük, egy kicsit talán így rövidebb volt az út.
A képek alapján kérjük a rejtőtől a találat elfogadását.

Farekék 2010.11.06 12:05 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.02
Mai túránk első ládája. Szép őszi időben indultunk a pontok felkeresésére. Az egész családnak nagyon tetszett a szálló és környéke, de már az oda vezető út is. A gyerekek élvezték hogy az öreg gőzmozdonyra fel lehetett szállni. Az erdei séta és a kilátó a Balátára jó emlék marad. A ládikó is épségben volt.
Köszönjük.

SirLes 2010.08.24 13:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.14
Megtalaltam [wapon beküldött szöveg]
Bringával kerestük meg a pontokat, néha jól elmerültünk a homokban. Szép hely.

acheta 2010.08.19 09:45 - Megtaláltam
Köszönjük!

waneqr 2010.08.14 00:00 - Egyéb
Mathau és zalajaro kollégáknak hála újra épp és kereshető a ládasor. Köszönöm a segítséget ezúton is!

zalajaro 2010.08.13 10:28 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.24
WANEQR ládáját cseréltük a régi felkeresésével egybekötve.
Kis túlzással :több gomba volt mint fa.

 
Mathau 2010.08.13 10:28 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.23
Bánokszentgyörgyről irány Harkányba és ami belefér, hát keressük meg. Tegnap találkoztunk waneqr-al és a tőle kapott ládával jól felszerelve indultunk erre a kis sétára. Rengetegen gombásztak az erdőben, amint láttuk elég nagy sikerrel.

 
Márta 2010.07.12 00:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.77
Csapatépítő tréning alatt kerestem meg. Nyugodt nagyon szép környezet. A ládikó beteg, szét van ázva, a logbook a víztől össze van ragadva, olvashatatlan.
Köszönöm a rejtést és lehetőséget.

Mama és Papa 2010.05.15 12:20 - Megtaláltam
Nagyatádon töltöttünk pár napot. A rossz idő ellenére felkerestük Kaszópusztát is. Nagyon szép hely, éppen a kisvasút napja volt, így járt is a "csühögő". A ládához vonattal mentünk, visszafelé gyalog. Felkerestünk minden pontot, valami még sem jó. A képek alapján ha elfogadja a rejtő megtalálásunkat, akkor köszönjük szépen. Azért nagyon kíváncsiak lennénk, mi nem jó a jelszóban. Sajnáltuk a polgármester urat is, a szereplőket is, mert egész nap esett az eső és csak páran voltunk, akik megnézték a műsort.

[Jóváhagyta: waneqr, 2010.05.17 09:13]

freddy 2010.04.25 15:57 - Egyéb
Mikor itt jártam nem gondoltam, hogy leközelebb a duatlon OB-re jövök ide vissza :) Ezentúl minden évben itt a helyem!
Freddy visszatért (a versenyzéshez)!!! :)

3. 
vileda 2010.04.17 12:03 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.27
Gyönöorű hely, a ládában áll a víz, mert a tetején betört a doboz.

csg69 2009.09.27 10:00 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 3.59
Megvan, bár szerintem elég rosszak a koordináták. Viszont aránylag egyértelmű a feladat, kivéve a második pontot. Nekem nem volt teljesen tiszta, hogy mit is kell megszámolni. Azért köszi, szép hely :)

domika 2009.09.12 13:17 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.08
Hétvégi kirándulás gyönyörű környezetben. Sokszor jártam már erre áutazóban, de még sajnos eddig nem álltam meg. Most pótoltuk, érdemes volt. A kisvasút a leírással ellentétben szombaton is működik.

Bacsó 2009.09.12 12:21 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.75
Szép a környezet, a gyerekek is nagyon élvezték a kisvasutazást.
Már számtalan módon próbáltam beírni a jelszót, de nem fogadta el. Ottjártamat bizonyítsák a fényképek.

[Jóváhagyta: waneqr, 2009.10.18 16:19]

Kerticsorbi 2009.08.23 16:12 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.02
Megtaláltam, köszönöm a rejtést.

petike74 2009.06.18 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.38
Kaszóról már sokat hallottam, de sose jártam itt. A séta során még egy szarvassal is összefutottam.
Köszönöm szépen!

padler 2009.05.23 12:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.57
Kellemes sétával vadásztuk le a pontokat, láttunk őzet és különvonatot is. Kár, hogy ilyen kevés kesser keresi fel e helyet, többet érdemelne.
A 2. pont jelszóképzésével kicsit gondban voltam, mivel először a számjegyeket számoltam össze a számok helyett. A 2. és 3. pont koordinátája a GPS-em szerint kicsit pontatlan.

efemm + padler

bgecco 2009.05.02 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.86
Fincsi multi. Szép hely, megérdemelte a ládát. És klassz, hogy multi. Az összes pont drive in kereshető, nem kell megijedni a sok sétától. A 3. pontnál most egy fa kidőlése miatt csak 250méterre lehet autóval menni, de a többi nem gond. Köszi a helyet.

csabi&csilla 2009.05.02 15:11 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4 átlag: 3.83 súly: 2.46
Kellemes kis séta a barátokkal a szombat délutáni kellemetlenkedő időben;-) de nem szegte kedvünket az eső és jártuk a pontokat. Nagyon szép az erdő itt. Nem szabad kihagyni. Mi még vissza fogunk térni! Az biztos:)
Köszönjük szépen!

olgakope 2009.05.02 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 2.80
ok :)

CS.CS 2009.04.25 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.88
Barátaink Kaszói lagzija után, kisvasutazás közben vadásztuk le ezt a ládát. A környék csodálatos!
Orsi és Csaba

 
Fazék 2008.11.22 16:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.15
Erősen rámsötétedett mire a ládát megtaláltam. Magamra is tettem a fejlámpát meg a piros, biciklis villogót, nehogy szarvasnak nézzen valami pancser bérvadász.
A falu meg a környék nagyon szép, ide családdal is érdemes visszajönni.

 
Puszkany 2008.08.21 10:05 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 4.11
A pontokat bringával vadásztam le. Néhány erdei út elég nehezen járható a mély homok miatt. Nyugis hely.

Mr Zerge 2008.08.11 13:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.14
Kerékpáros láda vadászat. Sikerült a kisvonatot elcsípni az erdőben.
Nagyon kellemes környezet, jól járható kerékpárral az utvonal.
Üdv Mr Zerge.

Riki 2008.08.08 12:10 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.69
Gyönyörű egy hely! Vizet is jó lett volna látni, de a két tóból egyik felülete sem látszik :-(

[Jóváhagyta: waneqr, 2008.08.30 08:52]

Murus 2008.07.19 18:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.57
[wapon beküldött szöveg]
Alapvetően nem szeretem a multikat, és főleg nem egy ilyen kistelepülésre tervezett négypontosat. Ennek ellenére minden pontja tetszett, mutatott valamit, a két első kényelmesen levadászhtó drive-in, a másik kettő pedig egy igazán szép erdőbe vezet egy kellemes sétára. Köszi a rejtést! Murus és Cica

rkertesz 2008.06.27 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.84
Nagyon nyugodt, szép környék. Már korábban többször jártam erre, most direkt a ládáért jöttem. Kösz a rejtést!

tosza73 2008.05.17 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 3.10
A kisvasút napja alkalmából látogattunk el Kaszóra. Tényleg gyönyörű hely! A jelszóképzéssel kicsit nekünk is meggyűlt a bajunk.

bluemonday 2008.05.12 13:05 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.20
később

rotty 2008.05.12 13:05 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.68
Felkészületlenül indultunk a mai napon egy somogyi ládázgatásra, kicsit messzebb jutottunk mint gondoltuk. Egy különvonat érkezett be éppen Kaszóra, de aztán láttuk esély sincs, hogy a rejtekhez stílusosan vonattal menjünk. Kellemes séta, az első pont nem volt egyértelmű, mit is kell keresni, ezért minden feliratot lefotóztunk. Elég nagy a szárazság mostanság, így a vízi élővilágot nagyon nem sikerült tanulmányozni a toronyból. Próbáltunk egy ösvényen beljebb menni, de láttuk reménytelen, hogy a víz közelébe jussunk. Jó hely, a falu is nagyon rendezett.

 
vidanorbert 2008.05.11 17:09 - Megtaláltam
Nem volt egyszeru, de meglett! :) [wapon beküldött szöveg]

nogacsalad 2008.05.03 13:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.77
Kétnapos országjárós ládázgatás családi körben, 650 km autózás némi gyalogtúrával, 7 megye érintésével: Pest, Fejér, Tolna, Baranya, Somogy, Zala és Veszprém. 11/10

Kétnapos kiruccanásunk egyik fő célja a magyarországi kisvasutak ládasorozat hiányzó három pontjának begyűjtése volt. Közülük harmadikként a Kaszói Erdei Vasutat kerestük fel.
Ezt a ládát már kirándulásunk másnapján gyűjtöttük be.
Járgányunkat a multi 1. pontja, azaz az emlékfa közelében parkoltuk le, onnan on foot támadtunk.
A multi 2. pontján megcsodálhattunk egy békebeli időket idéző, öreg gőzmozdonyt, amely füstöt pöfékelve-köpködve a jelek szerint éppen arra várt, hogy nekilódulva végigroboghasson a sínpályán. Érdeklődtünk az állomáson: elmondták, hogy a gőzöst egy 100 fős társaság kibérelte, így sajnos kimaradtunk a gőzössel utazás élményéből, hangulatából. De a 3. pontot azért is a talpfákon átugrálva, illetve a végén kissé letérve a vasút nyomvonaláról kerestük fel.
Nagyon tetszett a madárles, fel is mentünk a tetejére, s körbetekintettünk. Festővászonra kívánkozó, idilli tájat láthattunk, még egy ragadozómadár is felröppent a közelben.
Az utolsó pont is könnyen meglett, így immár minden szükséges információ birtokában indultunk vissza szekerünkhöz. Gőzösünk még mindig ott prüszkölt-köpködött menetre készen. Visszaérve négykerekűnkhöz, rögvest be akartuk jelenteni wap-on a találatot, de valamit elszúrhattunk, mert az általunk megadott jelszó nem egyezett a rejtőével. (Később aztán a rejtő segített, kiderült, hogy az egyik ponton rosszul számoltunk. Bár szerintem nem egészen egyértelmű a jelszóképzés megfogalmazása. De köszönjük a segítséget!)

A ládikából kivettünk néhány üveggolyót meg egy hűtőmágnest, és betettünk egy vonalzót meg egy díszes celluxot.
Köszönjük az élményt!

Eltakarom, bee!
 
Szeju 2008.05.01 11:48 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 4 átlag: 4.50 súly: 1.78
Jót kirándultunk

Szefe 2008.05.01 11:48 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 1.78
Érdekes volt a jelszó megoldása.

ier 2008.04.12 10:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.82
Ez egy nagyon szép, rendbentartott környék.

fkmaster 2008.04.05 14:35 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.90
Talán lehetett volna kicsit egyértelműbb a jelszóképzés. A környezet szép volt.

gyöngyfűző és párja 2008.03.24 12:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.68
Megtaláltuk, tetszett! (wifi-ről bejelentve, részletek késöbb)

Nagyon hangulatos hely, biztosan nem most jártunk itt utoljára! Érdekes volt március végén sétálni a kisvasút sinein az 5 centis hóban! Igazi élmény volt a kirándulás!

Wifin a wifi.
Old Fairy 2008.03.16 17:02 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.28
:-) [wapon beküldött szöveg]
Illetlenul gyors talalat, pedig itt igazan
peldaerteku az erdo hasznositasa, bemutatasa.

Csaba & családja 2008.02.20 17:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.76
Kihalt környék, csak pár őzzel és egy vaddisznóval találkoztam. Valószínű nyáron nagyobb a forgalom.

VP 2008.01.26 08:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.14
Déldunántúli ládázás/2.
Iharosberényről még teljesen sötétben indultam el a keskeny aszfalt/beton úton Kaszó felé. Felkelt a Vénusz, még látszottak a fényesebb csillagok, de már kirajzolódtak a zúzmarás táj kontúrjai. Ekkor teljes nyugalommal egy róka sétált ki a bokrok közül, és tőlem 3-4 méterre szép kényelmesen átbandukolt az úton.
Aztán felkelt a Nap, és lassan megérkeztem a ládák közelébe. Bár a mindenhová kirakott papírokon ("Életveszély! Az erdőbe belépni tilos!") az állt, hogy augusztustól októberig van "folyamatos vadászat", a többször is felhangzó puskadörrenésektől nem voltam nyugodt.
A ládát 3-4-2-1 sorrendben fogtam. A kisvonat sajnos nem járt.
Megtalálás után az erdőn át tovább Segesd felé.
4-kor kelés, be Nagykanizsára, 5:20-as busszal Iharosberénybe. Onnan a hajnal első fényeinél gyalog Kaszóra, majd tovább Segesdre. Rókát, vadmacskát, rengeteg őzet, szarvast és vaddisznót láttam. Stoppal, buszokkal: Ötvös, Nagyatád, Lábod. Innen gyalog a Vidraparkba.
Újabb kétnapos dunántúli gyaloglás (tömegközlekedéssel és autóstoppal kiegészítve), most sátor nélkül (kiskanizsai szállással), így kisebb hátizsákkal. A két nap alatt a Dél-Zalai dombságban, Nagykanizsa körül, Belső-Somogyban és a legvégén - ajándékként - a Balaton mellett összesen 104 km-t gyalogoltam, és 17 ládát (a multiláda pontokkal együtt 37 pontot) kerestem meg.

reggel 1reggel 2
reggel 3
Kincs&kincs 2007.11.25 14:25 - Megtaláltamkörnyezet: 3.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 3.83 súly: 3.46
Ez a megtalálás is igen kalandosra sikerült. Zalakarosra jöttünk egy welness hétvégére, így már szombaton eljöttünk otthonról..a rejtés leírásával és fényképeivel.. ma pedig belevágtunk GPS nélkül a ládavadászatba :-)) Elmentünk az emlékfához.. majd megkerestük az állomást..nagyon megörültünk mikor megláttuk,hogy annak ellenére,hogy nem megy a kisvasút.. láthatjuk a gőzőst és a dieselt is..
és egy-két vasúti kiskocsit. El is játszadoztuk az időt.:-) Majd leolvastuk a második megadott jelszó részletet, az állomás neve tábláján található makkok leveleinek számát... És mint akik mindenre készek, úgy vágtunk bele a síneken a sétálásba. ( piros sétautat nem találtunk ) Féltünk a viperáktól...mert más itt találkozott vele.. így nagyon figyeltünk a lábunk elé... Mikor a sín elkanyarodott még egy picit mentünk rajta, de aztán jobbra felkanyarodtunk egy bicigli jelzéssel ellátott útra. Az a kilátóig vitt... Felmásztunk rá... elnézelődtünk... de most valahogy gyatra környezet tárult elénk... madarak sem voltak sehol :-(
Innen már könnyedén eljutottunk a pihenőhelyig, ahol a láda el volt rejtve. Lázasan kutatásba keztünk... pontosan beazonosítottuk az elkorhadt rejteket... törtük a fejünket... vajon hol is lehett az a hirhedt hangyaboly???? Egy kis idő elteltével Kincs azon kezdet gondolkodni, hogy most már telefonos segítséget kellene kérni, elég volt az erdő túrásból... de én még kértem egy kis időt... ez idő alatt ő úgy döntött, hogy felmegy a WAP-ra... egyszercsak felkiáltott... ez nem igaz... már hányszor mondták a kesserek,hogy átkellene helyzni a ládát... de pont most.... :-))) Gyorsan elolvastuk a rejtő információját a láda új rejtekéről... azonnal meg is találtuk.... :-) A jelszó beírása azonban egyből mégsem sikerült... újra olvasva a WAP-ot kiderült, hogy a második pont jelszava is megváltozott :-) Már nem az állomáson a makk leveleinek száma... hanem az erdei kisvasút jubileumi emlékművének tábláján szereplő számok darabszáma szükséges...
Visszaérve a kezdő állomásra ( Kaszó ) gyorsan megtaláltuk a keresett jelszót... talált... süllyedt :-)))

MaciMac 2007.11.24 15:39 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.87
Majd [wapon beküldött szöveg]
Az Őrség felé, a múltkor átutaztunk ezen az aranyos kis helyen. Nem tudom elmondani, mi tetszett jobban.
Annyira érdekelt, hogy mi tette ilyenné ezt a kis helyet, hogy keresgélni kezdtem. Lehet, hogy csak nekem új, de ajánlom figyelmetekbe: ezt, vagy ezt, illetve ezt, és ezt is.
Köszönjük!

A kapuban
 
Bütyök+Zulu 2007.11.24 15:38 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.67
Mivel előtte sikerült a 13. első megtalálást megejteni, jól jött a láda áthelyezés, így ha csak tört számban is, de túlléptünk a 13-as számon.
Az egész Kaszó puszta nagyon tetszett, nemrégen az Őrségbe menet már felfigyeltünk a szépségére, de idő hiányában nem álltunk meg. Most nem hagytuk ki, felderítettük a környéket. Jólesett a sebtében becsomagolt elemózsia ebéd helyett. Ezek szerint az újra rejtő csapattal futottunk össze a síneken. A tó a szárazabb formáját hozta, és hiába vártunk a madarakra, csak a naplementét fotóztuk és a
növényeket.

SylverRat + Bogee 2007.11.24 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.67
Az első 2 ponttal gyorsan végeztünk, majd elindultunk a sinek mentén a másik 2-ért. Ekkor jött velünk szembe egy pár, a férfi kezében pda(?), a nőében egy láda. Hmmm...
A megfigyelőtorony hamar meglett, majd indultunk is tovább a ládáért, azt azonban nem találtuk a megadott koo-kon, csak egy kidőlt korhadt fát. Mivel biztosak voltunk benne, hogy jó helyen járunk, de nincs ott a láda, felhívtuk a rejtőt, egy kis segítségért. Mondta, hogy nemrég helyezték át a ládát, de koo. még nincs hozzá, így elmondás alapján kerestük meg. (Könnyű volt...) :-)
Gyors wapolás következett, ám a jelszót a rendszer nem fogadta el... Újabb telefon, és kiderült, hogy az áttelepítéssel kissé át is alakul a ládika, de még megkaptuk a régi jelszót, így azzal tudtunk logoni...
Szép a környék, még ilyen késő ősszel is, azt sajnáltuk csak, hogy mindössze pár madarat láttunk csak a toronyból. Vissza kell jönnünk főszezonban is! :o)

Kismozdony kocsija
Elgondolkodtam...
Naplemente 
waneqr 2007.11.24 14:30 - Egyéb
Ládakarbantartás, mely során nemcsak a ládát cseréltük ki és töltöttük fel némi ajándékkal, de egy új, talán könnyebben megközelíthető helyre helyeztük át. Ezzel nyomban akadályt gördítve a minket követő keresők elé (ki gondolta volna, hogy hirtelen ekkora forgalom lesz itt :-).

poker 2007.11.02 12:54 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.32
Megtaláltuk

medor 2007.10.15 15:40 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 1.48
Masodik nekifutasra, lett meg.

banyóka 2007.10.14 14:18 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 2.94
Megtaláltuk. A láda beázott.

J&J(jppj) 2007.10.13 14:30 - Megtaláltam
Multik Somogyban 6/13 (egy megtaláláshoz átlag 2,38 pontot kellett megkeresni)
Itt vagy 15 éve jártunk bicikliturán. Most gyalogszerrel bandukoltunk végig a ládáig. Sajnos, kiboritva és csuromvizesen találtuk, a teteje kissé messzebb hevert. A szétázott papirholmit kivettük, a ládát gondosan visszarejtettük.

 
Zerind HUN 2007.08.20 13:36 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.41
Kár, hogy tavaly, amikor itt jártunk, még nem ismertük ezt a ládás játékot, pedig akkor is bejártuk ugyanezt az útvonalat. Persze nem nagy baj, szép hely, szívesen jöttünk vissza a láda kedvéért is, kiegészülve 2 új emberrel. Sajnos a tóból tavaly sem látszott sok, meg most sem. Viszont a falu és az erdő nagyon tetszett, hát még az, hogy tavalyhoz képest fejlesztések is történtek: új szemetesek vannak, a Bojsza-tavi megállónál pedig új esőbeálló, asztalokkal, padokkal. Szerencsére elég távol esik mindentől, így várhatóan sokáig nem fogják őket megrongálni a vandál ,,emberek'' vagy micsodák. A ládaleírás elég jó, bár még néhány dolgot lehetett volna írni erről a helyről.

 
Ajtony 2007.08.20 13:36 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.00
Zerind vezér vezérletével a nagy csapat másodperceken belül feltúrta a hangyabolyt. A ládát új zacskóba burkoltuk.

Anita&Gabi 2007.08.12 15:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.08
Ez a legkedvesebb része Somogyországnak számunkra. Gyönyörű kis település, erdő, kisvasút. Minden megvan ami kell :-) Szépen felújították a kisvasút állomásait, végre látszódik a fejlődés.

Magyusz 2007.08.11 16:01 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.17
Olivér és Kriszta esküvőjére jöttünk, de előtte még levadásztuk a ládát. Az esküvő után a násznép felszállt a kisvonatra, és elmentünk a kilátóig.

Magyusz és Andrea

Fedett kocsi
Andrea
Menyasszonyi torta 
ittott 2007.07.31 13:55 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.23
Szép környezet, kellemes kirándulás volt. A láda már nem egy korhadt fa odujában található, hanem a földben van elrejtve és hangyák örzik.

 
gnegyzet 2007.07.25 18:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.85
Gyönyörű séta volt. Az erdőben, a sinek között teknőssel találkoztunk, a végállomásnál nyulakkal. A rejtekhelyet tönkreették a hangyák. Más helyet kellene választani.

Pepe 2007.07.23 11:20 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.21
Tetszett a hely, habár a nagy szárazság miatt a tavak területe alig tizede a normálisnak. Az utat az erdei kisvasúttal jártuk be, egészen Szentáig és vissza. A mozdonyvezető volt az idegenvezetőnk, akitől többek között azt is megtudtuk, honnan ered a falu (Kaszó) neve. A kisvasút kiinduló pontjában állt egy kocsma, amire az volt kiírva, hogy "Vidám nóta, muzsikaszó". Aztán egyszer a kocsma leégett, és a feliratból csak a vége maradt meg :-))

gym 2007.06.09 11:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 3.22
Gyönyörű környéket ismertünk meg. És talákoztunk fekete viperával is! A sínek között napozott, majd riadtan menekült, amikor közeledtünk. Egyedül a láda elhelyezése hagy némi kívánnivalót maga után: a leírással ellentétben (a korhadt fa "megszűnt") egy hangyabolyban van elrejtve, ami sem a hangyáknak, sem a kessereknek nem ideális... A láda alja is törött, így nemcsak a láda környékén, hanem a ládában is ádáz ízeltlábúak garázdálkodnak.

Mercenary 2007.04.14 12:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.61
A kisvasút végállomásától indulva a sínek mentén kerestem fel a multi pontjait. Nagyon szép és tiszta vidék! A végpontnál a ládát védelmező hangyák jó nagyok és harciasak nem árt vigyázni velük. Fura, hogy ezt a ládát csak ennyien keresték fel, pedig elég régi rejtés.

thbarnabas 2007.03.13 12:45 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.39
Szép. [wapon beküldött szöveg]

Jó kis séta volt. Ami lehangolt, hogy az erdőben egy részen éppen tarvágást követtek el. A koordináták nem voltak teljesen pontosak a műszerem szerint, de azért mindegyik pontot meg lehetett találni gond nélkül. Viszont a végládánál a hangyák.... hát nem voltam elragadtatva a rejtéstől. Lehet, hogy nem ártana pár méterrel áthelyezni.

Zsu. 2007.02.17 14:50 - Megtaláltam
ld.Mikulás

Mikulás 2007.02.17 14:50 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 4.15
Zalai hétvége Zsuval, első nap, sokadik láda. A izgimozgi után sorban kerestük fel a multi pontjait. Könnyed kis kirándulás lett belőle. Jók a pontok és kellemes az erdő is. Nagy volt most a nyugalom. A sinek a végtelenben találkoznak. Kösz a rejtést!
Még valami fontos: ez volt az utolsó kereshető kisvasutas láda, amit eddig nem találtam meg. Igy "legalizálva" érzem, hogy "galád" módon korábban felkerestem már a a ládasorozat végládáját (GCkisv).

Zsu + Mikulás

Szmoli 2007.01.13 16:25 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.00
Gyönyörű környezetben kirándultunk egy jót. 10 éve dolgozom a környéken, úgyhogy a helyismeret egy picit segített. Első megtalálásnak ideális körülmények. :)
A láda sérült, de a logbook, ill. az ajándékok sértetlenek.

 
toreny 2006.07.29 13:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 5 átlag: 4.33 súly: 1.60
Nagyon szép hely a környék. A láda eléggé bozótos helyen van, meg kell küzdeni néhány szederindával az odajutáskor. Sajnos az erdei hangyák is belefészkeltek a rejtekhelyül szolgáló korhadt fatörzsbe. Így logoláskor célszerű kicsit odébb menni. A láda aljából ki van törve egy kb. ötforintosnyi darab, így ha valaki ide tervezi az útját, az lehetőleg vigyen egy csereládát.

 
waneqr 2006.07.20 12:09 - Egyéb
Köszönet Fűkockának az elveszettnek hitt láda megtalálásáért és újratelepítéséért!

Fűkocka 2006.07.20 10:50 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

zsakar 2006.05.10 12:50 - Megtaláltam
. [wapon beküldött szöveg]

Gi 2006.02.12 12:18 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 2.53
Mindent megtettünk a láda jég alóli kicserkészéséhez...De ahogy a Csuhás is írta, reménytelennek bizonyult a dolog. A szarvasok/őzek közvetlenül a madárles alatti bozótosban vackoltak el, három megfutamodott, de a többi észrevétlenné(szerintük) dermedve várta, hogy továbbinduljunk. A jelszó többi részével nem volt gond, Kaszó pedig hívogatóan vadregényes, eltekintve egynéhány vasbeton épülettől. Ildikó néni, + 2 Imi

[Jóváhagyta: waneqr, 2006.02.25 19:49]

 
Csuhás 2006.02.12 12:16 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 2.5 web: 4 átlag: 3.67 súly: 4.00
Ildikó néni helyismeretével megspékelve ez első néhány pont könnyedén megkerült, ám a ládika kifogott rajtunk - helyismeret ide, GPS oda... Sejtjük hol lapulhat a ládika, ám a többször megolvadt, majd újra fagyott jég és hótakaró bevehetetlennek bizonyult:o(...szóval a jég alatt lapul, vagy elveszett a kincs.
Köszönjük, Ildikó néni, Imik

[Jóváhagyta: waneqr, 2006.02.13 13:49]

jalso 2006.01.11 09:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.92
Budapestről -2 fokos hőmérsékletben indultunk Pupuval 5 órakor (mindig teszi nekem a szemrehányásokat, hogy miért ragaszkodom a hajnali indulásokhoz), Somogyba -8 fokra érkeztünk fél 8 tájban. Frissen nekiláttunk a multinak, és pillanatok alatt abszolváltuk az első három pontot. A vonat sajna csak 11-kor indult, ezért kénytelenek voltunk gyalogolni. A ládát végül nem tudtuk kiásni a fagyott hóba beágyazott kidőlt fa alól. Egy órát gyötörtük a fát és környékét, több (és néha egymásnak ellentmondó) tanáccsal a rejtőtől és egy előző megtalálótól. Végül is a rejtő elárulta a doboz tartalmát, amelyhez a már megtalált jelszórészleteket hozzátehettük.

Nem ez indul 11-kor :-(
Pupu 2006.01.11 09:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 4.00
Téli berek - és az eltűnt ládák napja!
Reggel 5-kor indultunk Jalsóval Budáról, fél 8-kor keztük a ténykedést Kaszón. Harapós fagy, a kérges hó megbírja az embert. Hamar odaértünk a rejtés helyéhez, de egy órán át hiába túrtuk, rúgtuk, kapartuk a jeges havat, nem találtunk semmit (lehet, hogy ott van). Végül a Rejtő elárulta a jelszórészt - köszönjük!

szitakötő 2005.10.21 11:21 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 2.18
Szép kis hely, hajtánnyal érkeztünk. :)

KiVi 2005.10.21 11:21 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.45
Naggggyon jó! A mentrendszerinti vonattal akartunk kimenni, majd visszasétálni. De mivel csak mi ketten voltunk utasok, így vonat helyett hajtánnyal mentünk és a tónál megvárt minket a mozdony azaz hajtányvezető. Csodálatos táj, remek vasútüzem, szuper! :-))

guess.who 2005.10.08 13:51 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.67 súly: 3.49
MÉTA-túrás 2.

Napokig nem találtunk semmit, majd jött a társasút csúcspontja, a Baláta-tó. Már a nyáron szerettünk volna eljutni ide szakmai okokból (fényképezni :D), de akkor az illetékes tv-i őr mondta, hogy egyáltalán nincs most az Aldrovandából, talán majd jövőre. Most nem jöttünk, hanem hoztak, úgyhogy kerestünk is. Aldrovanda továbbra sincs (emellett megnéztük a másik kincs, a sziveslevelű hídőr (Caldesia parnassifolia) korábbi élőhelyét is, ugyanis jelenleg abból sincs látható példány), de a Baláta így is gyönyörű és érdekes.
Abszolút pozitívum (és ez határozta meg főként az élményt), hogy a fentebb is említett tv-i őr nagyon felkészült, korrekten és részletesen válaszolgatott a néha idétlen kérdéseinkre, így végül nagyon jól elbeszélgettünk. Remélhetőleg a hozzá hasonló emberek lesznek túlsúlyban rövid időn belül a nemzeti parkokban, így valóban megvalósulhat az, hogy a természetvédelmet közel hozzák az átlagemberhez is.
Ezúton köszönjük a rejtőnek a ládát és M. Ervinnek az élményt! :)

 
kutyi 2005.10.08 11:56 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.00
Volt lehetőségem eltölteni egy napot Kaszópusztán. Csuda szép hely. Mindenki döbbenetesen kedves, barátságos és nyugodt. Nem hiszem, hogy ebből a községből valaki is kapott infartust. Engem az Én kis falum c. filmre emlékeztetett az egész nap. Mobil térerő semmi, ez még pozitívabbá tette a dolgot. A falú főterén egy magasles néz szembe a járókelőkkel. A szarvasbőgés behallatszik a faluba, előfodult már, hogy bőgő szarvasok besétáltak a faluba.

Megnéztük Karácsonyt, éppen készítették elő a kirándulóknak. Ki akartunk menni a tóhóz, de nem tudtuk megközelíteni. Sajnos a tó vízfelülete csökken, egyre kisebb. (Mellesleg nem hiszem, hogy az itt lakók itták meg... :) ) Viperát sajna nem találtunk, csak egy ájtatos-manó akadt az utunkba. Szarvasokat, dám vadakat hallotunk, de látni csak őzeket láttunk.

Kutyi

keva 2005.08.18 14:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.56
Megvan.keva

zsorzs 2005.08.18 14:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.01
A javasolt helyen parkoltunk, majd egy nagyot sétáltunk az erdőben. Tetszett a nyugodt környék! A szeder most érik a 3. pont környékén, szóval lassú haladásra számítsatok (meg kell kóstolni). A láda szinte keresés nélkül meglett. Az úttól kb. 8-10 m-re fekszik a korhadt fa. Csalán, szúnyog van! Jó kis kirándulás volt!

12
3 
BiharyG 2005.05.29 18:38 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.17 súly: 3.64
waneqr-vasárnap 4/4 :)
Szegény pincérek rögtön fésülködtek, nyakkendőt igazítottak, vigyázzba álltak, amikor befordult a taxi a parkolóba.... :)))
A környezet, a hely hangulata mesés, ezt a ládát mindenkinek csak ajánlani tudom! A szúnyogok már kiéhezve várják a következő kessert :)

BiharyG + Zsuzsi

kupec 2005.05.14 12:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 3.69
Nem gyenge hely ez a Kaszó!
Jót sétáltam a szúnyogoktól hemzsegő erdőben. A láda is viszonylag könnyű préda volt, na persze már ismertem a rejtő kidőlt fás trükkjét, amit a Dél-Zala ládasorozatnál is előszeretettel alkalmazott. A viperáktól annyira rettegtem, hogy a doboz előhalászásához felvettem a könyékig érő motoroskesztyűmet, viccesen néztem ki. Persze egy árva viperát sem láttam ( hála istennek!).
Összességében nagyon kellemes túra volt.

waneqr 2005.04.23 11:15 - Egyéb
Örömmel jeletem, hogy bár a két utolsó kereső nem találta meg a ládát, de az épségben, s a helyén várja a ládavadászokat.

A rejtek
V63 150 2005.02.19 13:37 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.49
Pont a fotómegállóhelynél volt a ládát tartalmazó kidőlt fa. Ráesett a hó, össze is fagyott rendesen, hiába rugdostam végig, sehogy se tudtam a ládát meglelni. A kidőlt fa mellett áll egy nagy korhadt fa, abban felejtett valaki egy "geoitalt" :-)))).

[Jóváhagyta: waneqr, 2005.02.25 12:56]

 
kl 2005.02.05 16:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 3.93
Klassz ez a hely, csak az a baj, hogy vadásznak.
A láda a nagy hó miatt nem lett meg, pedig végigrugdaltam a kidőlt fatőrzset.

[Jóváhagyta: waneqr, 2005.02.07 08:20]

MaDFoX 2005.01.29 23:26 - Egyéb
Hat sajnos TelTabornok lekuzdhetetlen akadalyokat emelt (igy estebe hajloan, extrem kizarva mert idore kell hazaerni).
Eloszor Csicsopuszta felol tamadtunk, de ahova Destinator utat kepzelt, csak hofalakat talaltunk meg egy nyiladekot, aszfalt meg csak nem is latszott sehol sem :) (ettol persze ott lehetett, de Juniorek Geomobilja, bar mar sokat bizonyitott, meg nem holdjaro).
Masodik nekifutasra Iharosbereny felol mentunk, hamarosan itt is "vege lett az utnak", visszafele mar az ut szelere fujt tablat is megcsodalhattuk: "Az utszakasz hoakadaly miatt lezarva!"...

Igy 6 Km-nel nem tudtunk kozelebb kerulni ma es tobbre sajnos most nem jutott ido, viperaidenyben visszajovunk!!! :D

Ma készült további képeim itt találhatóak, jó nézegetést...

ODA?? (Csicsopuszta)NINCS AZ AZ ISTEN... :) (Csicsopuszta)
Megint "vege" lett az utnak... (Iharosbereny)Hmmm... Holanccal meg nyerhetnenk 10 metert... :D
lama 2004.10.31 14:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.15
Az éjszakai tartos esö utan gyönyörü napsütéses idöben indultunk a ladahoz. Ki tudja lesz-e még ilyen alkalom az idén? A tajék gyönyörü, a rejtés is szuper. A lada közelében asztal padokkal az erdö közepén: nyugodtan lehet ejtözni, naplozni a megtalas utan. A WAP-vétel bizonytalan Kaszon és az erdöben, célszerü a multi feladatait elöre feljegyezni. [wapon beküldött szöveg]

kispárna 2004.08.22 13:24 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

tejfel 2004.07.22 15:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 2.46
Kisvasutat szeressuk, a szunyogokat nem. Nagyon jol esett a seta, es lemaradtunk az ozrol (bizti volt ?:o).
Durva volt a bozot, de lekuzdottem a csalanok hadat, dacoltam a verszivo szornyetegekkel, atmasztam a kigyo boren (ketto is volt), s ott volt a lada (aztan persze lelkiismeretes cacher-kent ugyanezt megeccer). Kigyot nem lattunk,hallottunk.

Krisz,tejfel

gyermekvasutasunkbizonyitek
4 
denes 2004.07.22 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 2.04
Kellemes multi emlékfával, kis gőzmozodonnyal, kilátóval és susnyásban elrejtett ládával. Nomeg szokás szerint temérdek szúnyoggal.
Láttunk egy őzt és találtunk egy levedlett vipera-bőrt.
Az elburjánzott málnásba nem volt egyszerű rövidnadrágban-szandálban bemenni, de tejfelnek sikerült :)

viri, denes (és tejfelék)

 
ÉvaSanKri 2004.05.16 11:30 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 3.5 web: 4.5 átlag: 4.00 súly: 3.71
Gyönyörű, csendes vidék. Sajnos vadakkal nem találkoztunk, és egy árva vipera sem állta az utunkat.
Esős időben is jól kereshető hely, a talaj tiszta homok, éa az éjszakai eső után már csontszáraz volt !

Mihul 2004.05.16 11:30 - Megtaláltam
elsétáltunk [wapon beküldött szöveg]

vonós3as 2004.05.13 15:15 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.50 súly: 3.28
Ok, később többet.

kulisz 2004.05.13 15:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.23
Mintaláda. [wapon beküldött szöveg]

Dél-Zalai hosszú hétvége 3/16

Ez igen! Remek láda, remek környezetben, csak felsőfokban tudok beszélni róla. A Nagyberektől érkeztünk ide, Belső-Somogyba. Az eső még Kaszó előtt is erősen zuhogott, de szerencsénkre itt már elállt. Somogyszob után jó minőségű úton lehet haladni, és megváltozik a táj, beérünk a sűrű erdőbe, ez már előrevetíti, hogy igen szép helyre jutunk el. Az emlékmű melletti parkolóból indultunk a sétára.

Nagyon jó volt közvetlenül az eső után (néha azért megeredt közben) megtenni a sétát: szerintem ez az ideális, ez a hangulat illik a helyhez. Az már a faluban is nyilvánvaló volt, hogy Kaszó egy nagyon csendes, nyugis hely. A faluban is alig volt mozgás, utána még annyi sem. Mentünk a sétaúton, érintettük a kisvasút állomását, majd utána még a kisvasutat többször is, és közben élveztük a tájat, a hangulatot, a csendet, a nyugalmat egyszóval a harmóniát, amit a hely áraszt. Bizony jól választottak az elvtársak az "átkosban".

A Baláta-tó a madárlessel, csak hab volt a tortán: leskelődtünk ugyan, de ennek a különleges természeti kincsnek az alaposabb felfedezéséhez, minimum távcsőre, de még inkább értő kísérőre van szükség. A les közelében elég sok kidőlt fát láttunk, majd kisvártatva a Bojsza-tóhoz értünk, ahol a láda is van. És hogy tovább fokozzam a dolgokat, a láda beltartalma is kellemes meglepetés volt: ilyen gazdagon ellátott, és ötletes ajándékokat elég kevésszer láttam. Sajna, nem volt nálunk méltó csereajándék, így maradt minden a régiben. A visszavezető - nagyrészt ugyanazon - utat is nagyon élveztük, egyvalamit nem sikerült: állatokkal összefutni. Kaszóról az autóval Szenta felé mentünk, így volt még alkalmunk gyönyörködni a Belső-Somogyi erdőtájban.

Ez volt a hétvége első waneqr ládája, a hétvégén nagyrészt az Ő ládáit keresgéltem, keresgéltük (külön örömömre szolgál, hogy a Kistolmácsi fesztiválon személyesen is találkoztunk vele és családjával): magas színvonalú rejtésekkel, szép helyekre jutottunk el, köszönjük az élményt! Lehet, hogy ezt minden ládánál meg fogom ismételni, de csatlakozom László Istvánhoz: waneqr neve most már számomra is garanciát jelent:-)

laszloistvan 2004.05.07 19:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.29
Pécsről hazafalé nem is olyan nagy kitérő ez a térképen magányosan álló kis láda. És milyen jó! Tudták Kádár elvtársék, hogy kell élni; nem véletlenül volt ez kedvenc vadászterületük.
waneqr neve az utóbbi időben garancia lett számomra, és most sem csalódtam. A táj is majdnem eléri Gemenc színvonalát. Tavaly állítólag kiszáradt a Baláta-tó, de most minden rendben, tombol a természet.

Jutka 2004.02.21 15:27 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 4.83 súly: 3.50
Nagyon érdekes ez az erdő, és még ilyenkor is (a lehető legcsúnyább időszakában is) hangulatos. Részben a kiszáradt tavon keresztül közelítettük meg a kilátót, őzcsapásokat követve.

freddy 2004.02.21 15:26 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4 átlag: 4.33 súly: 3.89
Végre! Ide tömegközlekedéssel sose jutottam volna el egy nap alatt... Köszönet Jutkának!
A nagymamámat meg a keresztnégyzetanyámat (Jutka (keresztanyám) keresztanyja) letettük egy közeli faluban, hogy megebédeljenek, míg mi keresgélünk. Pedig jöhettek is volna, annyira laza...

geobebi 2003.12.27 11:23 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.33 súly: 2.61
Úgy alakult, hogy Szentendréről idáig kellett jönnöm, hogy levadásszak egy szűz ládát. Úgy látszik errefelé kisebb az aktivitás; 20 napig maradt érintetlen a láda! Viperával nem találkoztam, egyébként mással se nagyon. Pl. vízzel sem, a térképen tónak álcázott kék folt kiszáradt, csak nagy füves zsombékok vannak. A madárlesnél 3 cinkefajt felismertem, más madár nem volt. A különleges állat- és növényvilág felfedezéséhez szakavatott kisérőre lett volna szükségem. Szép!


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]

[impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
turistautak.hu