geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
806. Kaszópuszta (GCKAPU)

Az ajánlott parkolónál

Az ajánlott parkolónál

Kaszói üdülőközpont

Kaszói üdülőközpont

Sakáltanya - erdei iskola és tábor

Sakáltanya - erdei iskola és tábor

Emlékfa

Emlékfa

Kaszó télen

Kaszó télen

Kaszói végállomás

Kaszói végállomás

Karácsony gőzmozdony munkában ...

Karácsony gőzmozdony munkában ...

...és nyugdíjban

...és nyugdíjban

Látszik a rejtőhely!

Látszik a rejtőhely!

Jelzett séta- és kerékpárutak mindenfelé

Jelzett séta- és kerékpárutak mindenfelé

Felszállás!

Felszállás!

Erdő mélyén

Erdő mélyén

Darvaspuszta

Darvaspuszta
Szélesség N 46° 19,065'
Hosszúság E 17° 13,240'
Magasság: 167 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2003.12.07 15:20
Utolsó lényeges változás: 2019.07.08 19:01
Utolsó változás: 2020.02.23 20:12
Rejtés típusa: Multi geoláda (1H+1V)
Elrejtők: waneqr; átdolgozta Ajtony & Zerind HUN
Felhasználó: Ajtony
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.5
Úthossz a kiindulóponttól: 350 m
Megtalálások száma: 223 + 2 sikertelen + 10 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.3 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.


Kétállomásos ládasor Kaszópusztán, jelszó az egyes pontokon összegyűjthető részletek egybeírva az alábbi sorrendben:

1. Az első jelszórészlet az emlékfa  N 46° 19,247' E 17° 13,416' 168 m [GCKAPU-1] tábláján lévő makkok száma (egy számjegy).
2. A végládát a Karácsony mozdony rejti  N 46° 19,065' E 17° 13,240' 167 m [GCKAPU-2] az első ütköző mögötti üregben. Figyelj arra, hogy bármelyik oldalról nyúlsz be, a ládát középre helyezd vissza, hogy takarásban legyen!

A ládába TravelBug helyezhető.

A rejtés az "Erdészek emlékére" láda sorozat egyik tagja. A GCEEZ záróláda helyének megismeréséhez szükséged lesz a sorozat mind a 23 ládájának megtalálásához.
Egyúttal a "Magyarországi kisvasutak" geoládasorozathoz is tartozik. A GCKISV záróláda helyének megismeréséhez szükséged lesz a sorozat mind a 24 ládájának megtalálásához.

Megközelítés
Kaszópuszta Somogyszob felől keskeny, de jó állapotú aszfaltos úton közelíthető meg legkönnyebben. A multi pontjainak felkereséséhez a falucska főteréről  N 46° 19,136' E 17° 13,476' 170 m [GCKAPU+1parkoló] érdemes indulni.
Az erdőlátogatási és közlekedési korlátozásokat tekintve ez a segédlet hasznos lehet. Viperaveszély és természetvédelmi előírások miatt kizárólag a kijelölt utakon haladjunk!

Kaszó évszázadai [1]
Kaszó a középkorban
Kaszó legkorábbi fennmaradt okirati említése 1398-ból való. Zsigmond király a nikápolyi ütközetben is kitűnt Marczali Miklós utódainak adományozta a környező falvakkal együtt Kaszó (akkori helyesírás szerint Kazaw) birtokot. A szántóföldi termelésre kevéssé alkalmas homokos, pangóvizes környék inkább a külterjes állattartás révén nyújtott megélhetést. A szárazabb térszínek erdei legeltetésnek és disznók makkoltatásának nyújtott lehetőséget, de a rideg tartású disznók számára eszményi helynek számítottak a tocsogósok, ahol kagylók, csigák kitúrása mellett a gyékény tápláló gyöktörzsén éltek.
Kaszó az újkor első századaiban
Kaszó, mint falu nem élte túl a török pusztítás századait. Igaz, az iszlám hódítás időszakában a mostoha környezet viszonylagos előnyt jelenthetett. Somogy a török megszállás alatt különösen sokat szenvedett, de az itteni környéken elpusztított falvak maradék lakossága a kiterjedt erdős-mocsaras környék rejtekeiben, gyakran ínségtáplálékon (például gyékény gyöktörzsön) vészelve át a legnehezebb időszakokat, szórványként tengetve életét, kis létszámban ugyan, de folytonos maradt.
Kaszó a felszabadító háborúk után
Az I. Katonai felmérés (1782-1785) az egész környéket mint végeérhetetlen erdőt tüntette fel. A török kiűzése után az erdei bujkáló népesség inkább a környező falvakba szivárgott vissza, de sokan választották továbbra is a szórvány életformát. Rideg állattartással és fakitermeléssel, szénégetéssel meg más erdei haszonvétellel foglalkoztak. Ilyen lehetőség volt az említett térképen is szereplő hamuházban vállalt munka és a hamuház nyersanyaggal történő ellátása.
A kor vegyiparának alapját a hamuzsír (kálium-karbonát) jelentette. A hamuzsír többek között nélkülözhetetlen volt vászonfehérítőként, a szappangyártás és üveggyártás alapanyagaként és a lőporhoz szükséges salétromfőzés segédanyagaként, mi több, a mézeskalács tésztájába is kellett. Gyártási folyamata fahamuból indult ki, ezt a fakitermelés helyén gödrökben végzett elégetéssel nyerték. Emellett a környéket állandóan járták a felvásárlók, akik a háztartásokban keletkezett fahamut is a hamuházakba szállították. A hamuházakba szállított hamuból vízzel oldották ki, majd a kiülepített oldatot bepárolva nyerték a nyers hamuzsírt. A korommal szennyezett hamuzsír ismételt kiizzításának a végterméke volt a kereskedelmi minőségű hamuzsír. Mindehhez rengeteg fa szükséges, részben mint tüzelőanyag és főleg mint alapanyag (fafajtól függően egy kg hamuzsír előállításához 500...1200 kg fa kell). A hamuzsír kereslete mértéktelen erdőirtáshoz vezetett, ezért hamarosan törvény született, hogy csak esett ágak, földben maradt fatönkök és kiszáradt fák égethetők el. A hamuház sorsát az pecsételte meg, hogy a törvényi előírás ellenére folyó rablógazdálkodás miatt a környéken elfogyott a kivágható erdő a 18. század végére. Ennek az iparágnak országosan is véget vetett a vegyipar fejlődése a 19. század második felében..
Az erdei életforma nem is kevés embernek nyújthatott megélhetést, amit az bizonyít, hogy az úttalan erdőben fekvő Kaszón a szomjas lakosság a környékbeli puszták és az erdei szórvány lakosaival kiegészülve az 1869-es térképen szereplő több erdei csárdát is fenn tudott tartani. A Kaszó-csárda a mai üdülőközpont területén feküdt, a Baláta-csárda alig 200 méternyire nyugatra tőle. A két csárda magyarázata az, hogy itt volt két főúri birtok határa, és a csárdatartás a birtokosok joga lévén, mindkettő igényt tartott a csárdabérlő által neki fizetett díjra.
Kaszó a 20. században
Kaszó környékén a Marczaliak évszázada óta egymást váltották a neves főúri birtokosok. A 19. század második felétől kezdve egy ideig az erdőgazdálkodás szerepe gyengült, előtérbe került a mai szóval szabadidős használat. Ez leginkább a nagy vadászatokat jelentette, ennek alapját a nagy létszámú, gyakran kapitális minőségű vadállomány (szarvas, őz, vízi madarak) képezte. A vadászat szerepe tovább erősödött, amikor az 1910-es években a birtokos a porosz Hohenlohe herceg lett, aki a birtokméretet korlátozó törvények kiskapuit felhasználva mintegy 100 négyzetkilométernyire terjesztette ki a birtokát, középpontjában Kaszópusztával. Kaszópuszta ekkor gyors fejlődésnek indult. A mai üdülő helyén még a világháború előtt hatalmas, fából készült vadászkastélyt építtetett. Ugyan az eredeti kastély 1927-ben porrá égett, de hamarosan biztonságosabb kivitellel pótolták. Maga a puszta a századelő színvonalához képest évtizedekkel megelőzte a környéket, villannyal, közvilágítással, telefonösszeköttetéssel és vízvezetékkel ellátva. Ez utóbbira emlékeztet a tengeri világítótoronyra hajazó víztorony 1913-ból  N 46° 19,260' E 17° 13,470' 162 m [GCKAPU+Víztorony].
A II. világháború után, mint német tulajdont, a Szovjetunió sajátította ki a birtokot, és csak 1950-ben került magyar állami erdőgazdaságok kezelésébe, majd 1967-ben a Honvédelmi minisztériuméba. Az általánosan elterjedt nézet szerint a kaszói központ álcázásként szerepelt. Hatalmas területeket kerítettek be, az őrtornyok által vigyázott magas kerítések mellett új utakat építettek, hogy a terület körbe autózható legyen. Nagy titkolózás mellett folytak beruházások, és jóllehet ezek a honvédséget kiszolgáló jóléti jellegűek voltak, a tudatosan terjesztett mendemondák arra utaltak, hogy itt titkos katonai bázis létesül, ezzel elterelve a figyelmet az ország más részén szép csendben folyó tényleg titkos bázis építéséről. Ámbár Kádár János annak idején szkeptikusan nyilatkozott erről, mondván az imperialista vendégek világosan látják, hogy nem itt kell keresgélniük, hanem ahová NEM visszük őket vadászni.
A környék világraszóló vadászatok színtere volt, a Habsburgok is gyakori vendégek voltak itt. 1887 áprilisában Rudolf trónörökös részvételével egy három napig tartó vadászaton 52 darab őzbak volt a teríték. Ferenc Ferdinánd 1899-től 1906-ig több alkalommal is vadászott errefelé, ezt legalább 200 őz bánta. 1901-ben a walesi herceg (a későbbi VII. Edvárd) is vadászott itt. Később a régi kiváltságosok nyomába újabbak léptek, amikor a terület 1967-ben honvédségi kezelésbe került. A bekerített vadaskert az akkori honvédelmi miniszter, később az egész tábornoki kar kizárólagos vadászterületévé vált. A nagy titkolózás ellenére - vagy éppen az miatt - széles körben terjedt a sok szóbeszéd az átlagember számára visszatetsző dolgokról, mint helikopteres vadászatok és effélék.
A kaszói gazdaság 1993 óta teljesen állami tulajdonú Rt, amely 220 négyzetkilométernyi területén tovább folytatja az erdőgazdálkodás és vadászat hagyományait, de már a természeti értékek (táj, élővilág) megőrzését és a táj turisztikai értékének fejlesztését egyik fő célként tekintve. A kerítések eltűntek, séta- és kerékpárutak sokasága létesült, a régi létesítmények megújultak, ifjúsági tábor és faházas kemping is tartozik Kaszóhoz.

Kaszópusztából Kaszó
Kaszó 1994-től község Darvas-, Bükk-, Kanizsaberek- és Bördec-pusztával együtt. 100-at nem sokkal meghaladó lakosságszámának legnagyobb része Kaszón és Darvas-pusztán él. A 20. század első felében Darvaspuszta, az akkori "cseléd-főváros" adott otthont a környék mezőgazdasággal foglalkozó népességének. Itt kis templom épült a két háború között, és iskola is működött 1913 és 1975 között, ahova nemcsak a ma Kaszóhoz tartozó, hanem több környékbeli puszta iskolásai is jártak. Kaszón csak rövid ideig, 1961-től 1970-ig működött iskola.

A kaszói kisvasút [2]
Hazánkban a kisvasút-építés az előző századforduló táján élte virágkorát. Ahol a nagyvasút nem lett volna ésszerű a magas építési és fenntartási költségeket a várható forgalommal összevetve, ott helyiérdekű vasútként kisvasutak épültek, némelyik 100 km-t is megközelítő pályahosszal. A kisvasúti hálózat nem vált egységes rendszerré, de a nagyvasutak kiegészítője gyanánt csomópontokra ráhordó vonalak rendszereként illeszkedett a nagyvasúti hálózathoz. Ez a szerepe a közúti közlekedés térnyerésével egyre gyengült, és vonalak sokaságának felszámolásához vezetett. Ugyanakkor sokáig megmaradt a szerepe nagy tömegű nyersanyagokkal dolgozó gyárak (pl. cukorgyár) ellátó vonalaiként, vagy éppen napjainkig erdőgazdaságokban, ahol a munkásszállítás és teherforgalom mellett (és egyre inkább helyett) a turizmus szolgálatában állnak.
A kaszói vasút az újabbak közül való, és fő feladata a kitermelt fának a szentai fafeldolgozóba történő szállítása volt, de kiépített utak hiányában hivatás- és közforgalmat is teljesített. A 760 mm nyomtávú vágányok építéséhez 9,3 kg/fm tömegű síneket és főleg helyi anyagokat (homokágyazatba fektetett fa aljzatokat) használtak. 1955-re álltak készen a Szenta MÁV állomás - Bojsza - Rinyai erdő fővonal és a Bojsza - Kaszó szárnyvonal, majd a szállítási feladatok bővülése során a bükkpusztai, oroszvágási és Nagyrinya-pusztai mellékvonalak. A kitérőkkel és csonkákkal együtt az egész hálózat 1968-ig nagyjából 20 km-re rúgott. Az egyes vonalak időben változó létesítése és megszűnése miatt a különböző térképek eltérő hálózatokat mutatnak: [3], [4]. Utoljára az egykori fővonal Bojsza-Rinyai erdő szakaszát szedték fel 1989-ben.
Mára a 307. sz. Kaszó - Bojsza - Szenta MÁV állomás vonal maradt meg, beton aljzatok és 23,6 kg/fm tömegű sínek (amelyek a MÁV Tamási - Keszőhidegkút-Gyönk vonalának bontásából származtak) felhasználásával felújítva. Sajnos a Szenta állomáshoz közeli egy kilométer a felújításból kimaradt, mert a beépítéshez kikészített síneket annak idején ellopták [6]. A vonal gazdasági szerepe mára a szilárd burkolatú utak kiépítése nyomán megszűnt, a vonatok időszakosan közlekednek a turizmust szolgálva.

A "Karácsony" mozdony
A kaszói kisvasút erőgépe a kezdeti időkben és ma is Diesel-mozdony, de közben két időszakban gőzmozdonnyal is üzemelt.
A második gőzös [5] ma kiállítási tárgyként tölti a kaszói állomáson nyugdíjas éveit, mivel a kazánpróba lejárt, és felújításra már nem került sor. Nevét onnan kapta, hogy 1997. december 14-én érkezett szolgálati helyére.
A mozdony a MÁV Gépgyár által kifejlesztett Bp.70-es szerkezetszám tervváltozatainak alapján 1954-ben Resicán készült, és 1984-ben Szászrégenben újították fel. Kaszó előtt évekig a borszéki vízpalackozóban csühögött. Pályaszáma 490.2001.
A 490-es sorozat [5] közel s távol a legsikeresebb kisvasúti típuscsalád, amelynek néhány példánya a legutóbbi időkig üzemben volt (pl. Gemenc). 1905-től 1950-ig a MÁV Gépgyár (később MÁVAG) több változatban 152 darabot gyártott, de Resicán még az 1980-as években is készült - a kaszói mozdony is resicai gyártmány. Kezdetben a típus Stephenson-vezérlésű és síktolattyús változata (490), 1942. óta Heusinger-vezérlésű és hengertolattyús változata (490.2) készült. Kazánja szén- és fatüzelésre is alkalmas, ezért nagyon elterjedt volt erdőgazdaságokban. Változatai fűtőanyagtól függően 150...290 lóerő teljesítményre voltak képesek. A mozdony négycsatlós, futótengely nélküli, ezért teljes tömege tapadási tömegként számít. Így alkalmas volt 6%-os emelkedőn való közlekedésre is, és a kis sugarú kanyarokhoz az első és negyedik tengelye ívbeálló Klien-Lindner rendszerrel alkalmazkodott.
Néhány említésre méltó helyszín
 N 46° 19,107' E 17° 13,424' 160 m [GCKAPU+Vadaskert]
 N 46° 19,810' E 17° 11,512' 160 m [GCKAPU+Kanizsaberek]
 N 46° 20,620' E 17° 12,276' 162 m [GCKAPU+Darvaspuszta]
 N 46° 18,322' E 17° 15,055' 155 m [GCKAPU+Halastó]

Források
[1] Nagy Jenő [et al.]: Kaszó 600 éve (HM Kaszó Erdőgazdasági Rt. 2004.) p. 114.
[2] A kisvasút története
[3] A kisvasút nyomvonala I.
[4] A kisvasút nyomvonala II. (Szenta lapján)
[5] A 490-es mozdonytípus
[6] Sínek világa
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (144 db): környezet: 4.73 rejtés: 4.43 web: 4.69 átlag: 4.62

 - történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 + vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 - van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 - nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 - megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 - a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - van-e a GPS-t zavaró sűrű erdő, sziklafal, magas épület, stb.?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 - GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell

Régi láda, nincs moderálva.

RockRider86 2020.05.10 14:54 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4 átlag: 4.00 súly: 2.20
Köszi.
Sajnos a Karácsony mozdonyt nem lehett meglátogatni. El volt zárva a látogatók elől.
Töltöttem fel képeket a loghoz.

[Jóváhagyta: Ajtony, 2020.05.12 19:28]

tábla2karácsony1
stikli08 2020.01.26 10:08 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm hogy megmutattad! Láda rendben, részletek később. [Geoládák v3.1.2]

tcsa 2019.12.31 15:00 - Megtaláltam
Szuper környék! Kaszóra az út mesés a hatalmas fák alatt utazva. Kisvasúton extra szilveszteri forraltboros vendéglátás és vezetett minitúra a Balátai pallósorhoz. A játszótér pöpec! Köszi a rejtést!

kisember 2019.12.31 13:08 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.87
köszi

Attibati 2019.11.09 12:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.55
Nagykanizsa- Gcnava - Gcagla - Kaszó-puszta - Nagykanizsa
Mikor reggel Nagykanizsára értem szakadt az eső. Egy darabig üldögéltem az autóban majd esőkabátot vettem és elindultam. Először a városi gckupa pontokat gyüjtöttem be - gondoltam ha nem szűnik az eső nekivágok Kaszó - pusztának autóval - de szerencsére az eső csendesedett így elindulthattam. Először a gcnava és gcagla ládákat kerestem fel, majd a retro betontáblás bekötőúton Kaszó-puszta felé vettem az irányt.
Az első pontnál kicsit bizonytalan voltam, hogy számmal vagy betűvel kell írni a számot, a szám a helyes megoldás. A mozdony rejtekhelyen a láda szét volt szedve, valaki megtalálhatta, de nem vitte el.
Szép környék, még tovább akartem menni Nagyatád felé, de sajnos már november van, korán sötétedik, nem akartam sötétben tekerni a 61-es úton. Visszafelé menet nem messze Kaszó-pusztától tőlem mintegy 5 méterre egy őz szaladt át előttem. Többen voltak a csapatban de a többiek szerencsére meggondolták magukat és velem párhuzamosan futottak az erdőben, nem kockáztatták az átkelést, majd eltüntek a sűrűben.

stopo 2019.10.22 13:13 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

ellfelek 2019.08.16 17:45 - Megtaláltam
Vonatozás után még körbenéztünk Kaszópusztán, ami nagyon kellemes csalódás volt... Elmentünk a kis, szabadon látogatható vadasparkhoz... itt a kicsin van a hangsúly, de láttunk szarvasokat, vaddisznókat meg egy harcias kis gidát... élmény volt...
Köszi a rejtést! [g:hu 1.6.4]

IMG_20190816_145126IMG_20190816_171920
IMG_20190816_172355IMG_20190816_172831
vtibi01 2019.08.15 15:45 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést!

laas 2019.08.15 15:00 - Megtaláltam
Megvan köszönjük!
Laas, Zsuzska76, Attila [g:hu 1.6.4]

Hubbi barátai 2019.08.15 13:04 - Megtaláltam
[g:hu 1.6.4]

scele 2019.08.14 13:09 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

kicsiscele 2019.08.14 13:09 - Megtaláltam
[wapon beküldött szöveg]

Ajtony 2019.08.04 18:10 - Egyéb
Lásd "fodor8péter" mai logját. Csodálatos dolgok vannak ezen a világon! Köszönöm Péternek az ellenőrzést és visszajelzést.

fodor8peter 2019.08.04 09:12 - Egyéb
Ládaellenőrzés, rendben a helyén, nagyládában kisláda, benne logfüzet júniusi logokkal.
Lehet, hogy itt valaki huncutkodik!

Fringilla és Kuglóf 2019.07.18 16:00 - Megtaláltam
A láda megvan még, visszahelyeztük középre. Logbook és jelszó híján kérjük a megtalálás elfogadását. Köszönjük! Sajnos nem olvastuk előtte a logokat, hogy javítása szükséges.
Töltünk fel képeket is később.

[Jóváhagyta: Ajtony, 2019.07.22 09:39]

IMG_20190718_161205IMG_20190718_161111
karika77 2019.06.24 19:26 - Megtaláltam
Sajnos a ládát feldúlták. A dobozt a mozdony alatt találtam meg, de a logbook és a doboz fedele nem lett meg.
Kérem a megtalálás elfogadását.

[Jóváhagyta: Ajtony, 2019.06.26 19:49]

A multi első pontjaA feldúlt láda
Én csak ennyit találtam meg 
Mazsoma 2019.06.03 09:59 - Megtaláltam
Köszönöm.

Dr.Lada 2019.06.02 11:24 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.45
Elkövetve :-) [g:hu 1.6.2y]

Mikor beértünk a településre egyből ideiglenes táblák fogadtak, lőtér, helikopter,... mivel épp vadászrendezvény volt. Na ekkor gondoltuk, hogy itt a vég, nem lesz itt ládázás, de tévedtünk. Leparkoltunk, majd a környező ládákhoz kényelmesen elsétáltunk, senki sem lőtt ránk. Látszik itt az erdészet nem a turisták ellen van. Bár mindegyik erdészet ilyen lenne az országban.
A láda ötletes rejtés a hint alapján egyből meglett. Szerencsére senki sem focizott a pályán, így kényelmesen logolhattunk. Logolás után még jól körbenéztük a mozdonyt, hisz szeretem a gőzösöket, majd az állomást is megnéztük. Remek hely, mindenkinek csak ajánlani tudom. Ez után még a szarvasokat és a tavat, no meg a lombkorona tanösvényt is megnéztük. Persze ezek előtt még elsétáltunk a fához is a jelszórészletért.

-2-4
-5-6
-7-8
-9-10
-11-12
-13-14
-15-1
-2 
RoliHun 2019.05.26 23:59 - Megtaláltam
Gyereknapi judóverseny / ládázás Zsuval 0:1

zsuuu 2019.05.26 23:59 - Megtaláltam
Gyerek judoversenyen, mi Rolival ládazgatunk 1.

Bojsza család 2019.05.26 09:55 - Megtaláltam
Előző napi eltévelyedésünket korrigálva (azóta az app gazdájától megtudtam, hogy én voltam a láma) másnap mekkerestük az új ládát is a gőzösnél.
Ez a hétvége arról szólt számunkra, hogy a gyökereinket kutatva információkat keressünk a nevünk, illetve a tó nevének eredete folytán. Sok érdekeset megtudtunk. Azt is, hogy nem mi voltunk az első Bojszák, akik hasonló indokkal keresték fel a Bojsza tavat, ami közben sajnálatos módon kiszáradt.
Oda az örökség!!!
Végigjártuk mindhárom bringás útvonalat. Megállapítottuk, hogy ez az erdő még nagyon "érintetlen", túristák által ritkárn zargatott terület. Mindezt abból, hogy SEMMI (!!) szemét nem volt az utak mentén, valamint folyamatos kapcsolatunk volt az állatvilággal. Rengeteg őzet-szarvas fácánt láttunk, akik magukat nem zavartatva sétáltak mindenfelé. Külön élmény volt az akácos rész, ahol egy hosszabb pihenőt is tartottunk, hogy hallgassuk a sok millió méhecske munkálkodását és mélyeket szippantsunk az akác illatából. Tetszett a lombkorona tanösvény is. A Baláta tavon szerencsére pont elment egy túristacsoport, így ott is percekig csendben hallgathattuk a lápi élővilág zenéjét.
Olyan élményekkel gazdagodtunk, amiket eddig sehol máshol nem tapasztaltunk.
Köszönjük a ládák rejtését!!!

PSX_20190525_101941IMG_20190525_153537_3
IMG_20190525_153654_0IMG_20190525_154936_9
IMG_2077IMG_2096
IMG_2128 
Bojsza család 2019.05.25 17:00 - Nem találtam meg
Valamilyen érthetetlen oknál fogva nekünk a "Geoládák" alkalmazás a négypontos multit adta be, aminek a végládáját meg is találtuk a Bojsza-tó mellett, ahova eredetileg is készültünk. Mondhatni csak erre a helyre terveztük az egész hétvégét.
A honlapon egy kétpontos multi fogadott, aminek nem kerestük meg a ládáját.
Holnap hazafele talán beugrunk érte.
köszönjük a rejtést

Screenshot_20190525-212543IMG_20190525_215056
juhaineagi 2019.05.19 15:19 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Totht737 2019.05.18 21:36 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

GeoFox 2019.05.01 13:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.06
Megtaláltuk, köszönjük a rejtést!
Dóri és Gábor [Geoládák v2.2.5]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (235 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (25 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail] [impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.