geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
Nyomtatás
3940. Kocsordi Unitárius templom (GCKOUN)
A templom
A templom
A templom még a régi nagy fenyőkkel
A templom még a régi nagy fenyőkkel
Mostani kép
Mostani kép
Oldalról
Oldalról
Bejáratnál a tábla
Bejáratnál a tábla
Kazetták
Kazetták
Harang
Harang
A boltozat egyik motívuma
A boltozat egyik motívuma
Boltozat a csillárral
Boltozat a csillárral
Szószék
Szószék
A bejárat felett
A bejárat felett
Padok
Padok
Torony
Torony
télen
télen

Kinti "ablak"
Kinti "ablak"
Tornác
Tornác
Virágmotívumok
Virágmotívumok
Valami készül..
Valami készül..
Alternatív helye
Alternatív helye

Szélesség N 47° 56,320'
Hosszúság E 22° 22,873'
Magasság: 115 m
Megye/ország: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2014.12.28 11:00
Megjelenés időpontja: 2014.12.28 11:57
Utolsó lényeges változás: 2014.12.28 11:57
Utolsó változás: 2018.04.16 18:55
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: ricsivivi
Felhasználó: ricsivivi
Nehézség / Terep: 2.5 / 1.5
Megtalálások száma: 167 + 1 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.7 megtalálás hetente


WAP
9x3cm-es PET előforma, a templom nyugati oldalán az ereszcsatorna mögött, fejmagasságban keresd! Az autóbejárat melletti kiskapu ha nincs nyitva, kérlek hívd jakab Gyula gondnokot a 06 30/473-6022-es számon, nyugodtan hivatkozz a ládára, nem messze lakik a templomtól és szívesen megmutatja vagy hívd Bartha Mária-Zsuzsánna lelkészt a 06/44/404-876 vagy +40 744 351 84 számon!
Ő minden csütörtökön és vasárnap délelőtt ott van a templom melletti lelkészlakban, de telefonos egyeztetés után máskor is megtekinthető a templom.
Kérlek óvatosan keresgélj, nagy a forgalom erre a főút miatt!
Alternatív jelszó: ha bármilyen oknál fogva nem tudnál bejutni a templomhoz, alternatív jelszó szerzési lehetőség a templom hátsó bejáratánál (Nagymező utca) levő egyik kisebb fenyőfa templom felőli oldalán (9x3-es PET).


A ládába TravelBug nem helyezhető.


Megközelítés
Kocsord község Mátészalkát a 49-es főúton Kelet felé elhagyva  N 47° 56,445' E 22° 19,693' 123 m [GCKOUN+Kelet felé Kocsordra] a következő település.

Parkolás
Nincs kijelölt parkolóhely, de a templom mellett levő üres telek előtti részt ajánlom autóval az útmentén ezen a ponton:  N 47° 56,325' E 22° 22,865' 123 m [GCKOUN+itt ajánlott parkolni]

Tömegközlekedéssel
Busz és vonatközlekedéssel egyaránt megközelíthető. Vonattal a Debrecen-Mátészalka-Fehérgyarmat, illetve Nyíregyháza-Mátészalka-Zajta vonalon, autóbusszal a Mátészalka-Csenger, Mátészalka-Fehérgyarmat, illetve a csak Kocsordig közlekedő Mátészalka-Kocsord vonalon közelíthető meg.

Az unitárius hitről
Az unitárius elnevezés a latin unus [est Deus] = egy [az Isten] szóból képződött. A szabadelvű, lelket megkötő dogmáktól mentes, az Isten-ember kapcsolatot középpontjába állító unitárius vallás alapvető tanítása Isten egysége, az ember-Jézus példájának követése, a lélek halhatatlansága, az élet és a teremtett világ feltétlen tisztelete, a jóravaló képességekkel született ember fejlődésének segítése. E tanítások alapján az Unitárius Egyházban az oktatás, a közművelődés és az egyháztársadalmi élet szerepe kiemelkedő fontosságú. Több száz éves iskoláik mellett említésre méltóak az egyháztársadalmi szervezeteik és egyházi folyóirataik (Dávid Ferenc Egylet, Unitárius Irodalmi Társaság, nőszövetség, ifjúsági egylet, lelkészszövetség, illetve Keresztény Magvető, Unitárius Közlöny), amelyek Erdélyben a legrégebbiek közé tartoznak.
Az Unitárius Egyház tanítása bibliai alapon áll, vagyis értékeljük és tiszteljük a kereszténység alapiratát - azonban azt természetesen nem szó szerint értelmezzük, hanem a bibliatudomány eredményeinek felhasználásával. Szertartásaik: keresztelés, házasságkötés, temetés, úrvacsora, konfirmáció. Egyházi építészetük, templomaik felszereltsége, az ún. kegytárgyaik, valamint a papi ruházat szinte teljesen hasonlít a református testvéregyházéhoz.

Hitvallás: Hiszek egy Istenben, az élet teremtőjében, gondviselő Atyánkban. Hiszek Jézusban, Isten legjobb fiában, a mi igaz tanítómesterünkben. Hiszem a szentlelket. Hiszek az unitárius egyház hivatásában. Hiszem a bűnbocsánatot és az örök életet. Ámen.

A fentiekből kitűnik, hogy az unitáriusok keresztényeknek tartják magunkat. A keresztény szó eredeti jelentése: Jézus-követő.

Trianon átkaként 2010-ig két magyar unitárius egyházat tartunk számon. A 126 anyaegyházközségből álló és 6 egyházkörbe tagolódó Erdélyi Unitárius Egyház tagjainak száma kb. 65.000; főhatóságaiak, püspöki hivatalának, egyháztársadalmi szervezeteinek, valamint belső intézményei nagy részének székhelye Kolozsváron van. A 11 egyházközséget magában foglaló, budapesti székhelyű Magyarországi Unitárius Egyház tagjainak száma nem több néhány ezernél. Mindkét egyházszervezet zsinatpresbiteri elveken nyugszik, legfőbb szervei: a Zsinat és az Egyházi Főtanács.
2010. november 22-én az egyház egyesült a Magyarországi Unitárius Egyházzal, Magyar Unitárius Egyház néven, Kolozsvár központtal.

Érdekességek:
- A magyar királyok közül egyedül II. János vagy másképpen megnevezve János Zsigmond magyar király volt unitárius, aki egyben 1570 végétől Erdély fejedelme. Az erdélyi fejedelmek közül, az egyetlen székely fejedelem, Székely Mózes volt unitárius.
- Az egyház címere a három dombon álló galamb, körülötte farkába harapó kígyó.

A Kocsordi Unitárius Egyházközség története és temploma
A műemlék Kocsordi Unitárius templom 1938-ban épült. Az Unitárius Egyház egyetlen temploma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A kocsordi Unitárius Egyházközség 1938-ban létesült, amely év folyamán lelkészt alkalmaztak, harangot öntettek és templomot építettek. A gyülekezeti tagok az Unitárius Egyház intézményei támogatása mellett óriási anyagi terheket vállalt.

A templom épületegyüttesét dr. Szente László sepsiszentgyörgyi származású unitárius műépítész tervezte népi stílusban. Az építést Kereki Gábor első lelkész vezette és saját kezűleg festette a mennyezet 104 kazettáját aranyosmenti, főleg mészkői bútormintákkal. A szószéket és irodaszekrényt dr. ifj. Ferencz József segédlelkész, későbbi budapesti unitárius püspök festette népi mintákkal. A hívek székely faragású csillárt, 11 fali virágtartót rendeltek. Végh Mihály lelkész virágvázát, Nyitrai Levente lelkész lámpatartót faragott népi stílusban.

A 27 méteres tornyot eredetileg zsindellyel fedték, faragott gerendákkal, deszkacsipkével díszítették. A belépő melletti és az iroda előtti 3 tornácot, valamint a székely kaput szintén faragott gerendákból építették.

A templom mellé lelkészi lakást és gyülekezeti termet építettek ugyanabban az erdélyi stílusban. A templomot faragott padokkal bútorozták be és népi stílusú kerítéssel kerítették el. Ezüst klenódiumokat (úrvacsorai és keresztelő kellékeket) adományoztak ötvös díszítésekkel. Az asszonyok hímzett kelmékből állították össze az úrasztali és szószéki takarókészletet, saját munkákból. A templom betonpadlóját szőnyegekkel fedték, az ablakokat függönyökkel látták el. Ezeket a konfirmálók évente újabb adományokkal egészítik ki.

A csajági hívek az 5 mázsás nagyharang mellé 3 mázsás kisharangot öntettek, ami külön haranglábon áll. A templomban gázfűtés és villanyvilágítás van, illetve a vizet is bevezették. Klasszikus orgona hiányát elektronikus orgonával, illetve a gyülekezeti teremben harmóniummal pótolják.

A templomban faragott emléktábla áll dr. Abrudbányai János lelkész, 56-os mártír emlékére, aki a község állatorvosa is volt és az első kultúrházat is ő létesítette filmvetítő géppel. Kereki Gábor lelkész özvegye is emléktáblát állíttatott templomfestő és építő férje emlékére, valamint felújíttatta saját költségén, illetve a londoni unitárius hívek hozzájárulásával a templom tetőhéjazatát, illetve mennyezetét.

A kocsordi hívek közadakozásból több felújítást végeztek, toldást vásároltak a telekhez. Bajor János lelkész 1965-ben a templom elé fenyőfákat ültetett, melyek a harmadik évezredet 20 méteres magasságukkal köszöntötték. (ma már nem állnak)

Istentisztelet
Minden vasárnap 10 órától.

Forrás:Kocsordi Unitárius Egyházközség honlapja

LÁDATÖRTÉNET:
2015.12.06: Megjelenés
2016.03.12: Láda OK, alternatív újra rejtve
2016.10.08: Ellenőrizve, minden OK

Jó keresgélést kívánunk mindenkinek! ricsivivi
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (63 db): környezet: 4.46 rejtés: 4.20 web: 4.60 átlag: 4.42

 - történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 - különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 - vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 + település belterületén van a láda?
 + van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 + megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 - a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 - igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - jellemző-e GPS-t valószínűleg zavaró sűrű erdő, magas sziklafal?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 + GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


N.Zs. 2019.10.04 11:42 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.44
Zárva volt a templom és nem telefonáltunk. A pótjelszót kerestük meg. Jól összeszurkált a fenyő és a szembe ház lakóit is ki kellett cselezni....

IMG_0375IMG_0376
IMG_0377IMG_0378
Seprényi család 2019.09.22 16:30 - Megtaláltam
Mi az alternatív jelszóval akartuk kezdeni, de mindenki kint végezte a kis őszi teendőit. Árgus szemekkel nézték az idegeneket (engem a 2 lányommal).Jobbnak láttuk a gondnokot hívni. Megérte :) Pár perc alatt ott volt kocsival és lelkesen mesélte mit honnan..., történelem...stb. Köszönjük :)

IMG_20190922_150704 
Wilka74 2019.09.21 10:00 - Megtaláltam
Nem sikerült hozzáférnem a pontokhoz. A kiskapu zárva volt, szombat lévén én nem akartam a gondnokot felhívni. Lefotóztam a helyet ahol szerintem a dobozka lehetett. Hátul kettő fenyőt találtam, jelszót egyiken sem. A keresgélésre odajött a szemközti házból egy asszony és érdeklődött, hogy mit szeretnék a fával csinálni. Jobbnak láttam eljönni. Megköszönöm ha elfogadod.

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2019.09.25 20:13]

IMG_4258IMG_4259
szekelya 2019.09.20 17:59 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.21
Érdekes templom, ne hagyd ki, ha erre jársz!

Zergi 2019.09.15 08:20 - Megtaláltam
Fogtam!

IMG_2257IMG_2258
IMG_2259IMG_2260
gabor03 2019.08.24 12:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Pantya 2019.08.24 12:24 - Megtaláltam
Megtaláltam, pótjelszóval. Köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Tanohun 2019.08.24 08:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

kertimi 2019.08.24 08:53 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! Kertimi [Geoládák v2.2.5]

VP 2019.08.04 09:10 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.33 súly: 4.62
Szatmári biciklizés kiindulóbontja (Penyige) felé kis megálló.
Helyi segítséggel. A templomot is megnézhettük, köszönjük.

smico50 2019.07.25 11:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Páratlanpáros 2019.07.25 11:51 - Megtaláltam
Megtaláltam, köszönöm a rejtést! [Geoládák v2.2.5]

Ajtony 2019.07.18 14:31 - Megtaláltam
Zerind mindent leírt. Kérném a "megtalálás" elfogadását.

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2019.07.29 19:38]

Zerind HUN 2019.07.18 14:31 - Megtaláltamkörnyezet: 4 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.17 súly: 4.13
Az első bejárat zárva volt, a második zárva, a hátsó bejárat pedig zárva. Ezért a pótjelszót próbáltuk megkeresni, de sokáig nézegettük a fenyőfákat, és nem találtuk. Az egyikre (pont amelyik a legközelebb van a hátsó kapuhoz) föl volt kötve egy madzag, mintha azon lett volna a láda (?), de láda nem volt. Szeretnénk kérni az elfogadást.

Egyébként nekem tetszik a templom, jó, hogy a 20. században is tudtak szép templomot építeni, és nem csináltak valami borzasztó modern formájút csak azért, mert 20. század van. Sajnos például a kaposvári színház mostani felújításánál és bővítésénél egy igen csúnya modern hozzáépítést készítenek, mert egy bizonyos helyben befolyásos személy (nem politikus) szerint fontos, hogy az új rész megkülönböztethető legyen a régitől. Hát lehet, hogy az építészeknek ez valamiért fontos, de az átlagembernek, akikből SOKKAL több van, és akikért az ilyeneket csinálni kellene, sokkal jobb lenne, ha egy szép, egységes stílusú színháza lenne a városnak. Na mindegy, ez nem ide tartozik, csak kimérgelődtem magam :)

[Jóváhagyta: ricsivivi, 2019.07.29 19:38]

 
esztelneki 2019.07.05 11:22 - Megtaláltam
Rekkenő hőségben megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

prodg 2019.06.22 13:28 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.2y]

20190622_13192920190622_131959
FoJo 2019.06.07 23:59 - Megtaláltam
Köszönjük a rejtést!

VaVi 2019.04.14 21:08 - Megtaláltam
köszi :)

nagyfeco 2019.03.07 20:53 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.34
köszi a rejtést.

kingajani 2019.02.16 10:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.1x]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (168 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (20 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]

[impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
turistautak.hu