geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
Nyomtatás
3796. Fajszi fás legelő (GCFJSZ)
Székház (Kund-udvarház, Somogyfajsz)
Székház (Kund-udvarház, Somogyfajsz)
Szoborfa
Szoborfa
Útközben
Útközben
Somogy Természetvédelmi Szervezet látogatóközpont a távolban
Somogy Természetvédelmi Szervezet látogatóközpont a távolban
Vadvizek
Vadvizek
Mocsárrét
Mocsárrét
Egy méterrel magasabban
Egy méterrel magasabban

Szélesség N 46° 29,413'
Hosszúság E 17° 32,729'
Magasság: 142 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2014.05.01 07:40
Megjelenés időpontja: 2014.05.01 07:42
Utolsó lényeges változás: 2015.10.06 18:51
Utolsó változás: 2017.09.02 15:49
Rejtés típusa: Hagyományos geoláda
Elrejtők: Ajtony & Zerind HUN
Felhasználó: Ajtony
Nehézség / Terep: 1.5 / 3.5
Úthossz a kiindulóponttól: 2150 m
Megtalálások száma: 54, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.2 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.
A fordítást Ajtony készítette.


Fajszi rétek
A láda a somogyfajszi fáslegelő védett területét mutatja be. Az alacsony fekvésű, homokos terepen néhol sár vagy tocsogó nehezítheti a haladást. Az utakon háziállat-csordákkal történő találkozás is elképzelhető. Az utakról letérni a védett területen csak külön engedéllyel szabad. A láda (10 cm X 10 cm X 18 cm) elhelyezése állami tulajdonú, nem védett területen történt (távvezeték-nyiladék).

A ládába TravelBug helyezhető.

Útvonal
Javasolt kiindulási pont: a Somogysárd József A. utca folytatásaként induló homokos mezei út mentén állhatsz le, amely egészen kivételes esetektől eltekintve biztosan járható városi autóval is a javasolt parkolóhelyig:  N 46° 29,958' E 17° 33,612' 140 m [GCFJSZ+parkoló], itt már elérted a tájképileg kellemes részeket, első látványként a Csikórétet a kiszáradt hagyásfák szoborszerű csonkjaival:  N 46° 30,027' E 17° 33,636' 140 m [GCFJSZ+hagyásfa]
A nyugatra vezető útvonal mentén a tájrehabilitáció nyomán újonnan duzzasztott sekély tavak és részben elmocsarasított védett rétek között haladsz. Esők után egy rövid útszakasz  N 46° 29,830' E 17° 32,827' 129 m [GCFJSZ+pocsolya] nem mindig járható száraz lábbal, előfordulhat, hogy az út helyett már előbb rá kell térned a mocsár alacsony duzzasztógátjára a  N 46° 29,860' E 17° 33,050' 130 m [GCFJSZ+töltés kezdete] pontnál, és ahol a gát végetér, délre fordulsz, és füves szekérutakon haladhatsz a továbbiakban.

Természeti környezet
Az egykori Pannon-tenger üledékeivel feltöltött síkságot annak kiemelkedése után az ősfolyók által szállított homok fedte be, majdnem tökéletes alföldi tájat képezve, amelyen pár arasznyi magasságkülönbség is alapvetően változtatja meg a táj arculatát az eltérő növényzet miatt. Az uralkodó északi szél csekély szintkülönbségű hosszanti mélyedéseket alakított ki, ezeken a kissé alacsonyabb helyeken ma is sekély tavak és mocsarak nyújtóznak el. A kissé kiemelkedő, lapos hátakon jellegzetes száraz élőhelyek találhatók homoktalajra jellemző mészkerülő növényvilággal, amely leginkább a Nyírség vidékére emlékeztet.

A környék névadója
Árpád a 907-es pozsonyi csatában nemcsak megsemmisítette a ránk törő, bennünket a földről eltörölni szándékozó nyugati hatalmak egyesített seregeit, hanem egy évszázadra elrettentett minden ránk támadni szándékozó külső erőt. Nagy árat fizetett a győzelemért: nemcsak ő halt meg a győztes csata után az ott szerzett sebesülés utóhatásaként, de három fia: Jutas, Üllő és Tarhos is a csatatéren halt dicső halált, ugyanúgy, mint fiatalabb testvérük, Levente már a honfoglalás korábbi szakaszában.
A fejedelmi cím ekkor az uralkodó család legidősebb tagjára, Árpád unokatestvérére, Szabolcsra szállt. A trónon őt Árpád unokája, Jutas fia Fajsz követte. Fajsz halála után a trónt Árpád másik unokája, Zsolt fia Taksony örökölte, akit fia, Géza követett. Árpád utódai közül a Tarhos-Tevel leszármazási ágon a szintén Somogyban megtelepült Szerénd (Zerind) és annak fia, Koppány sem jutott fejedelmi rangra, mivel Géza után annak fia, Vajk került trónra. Vajk (Szent István) halála után pedig Géza öccsének, Mihálynak a leszármazottai örökítették az Árpád-ház folytonosságát (Mihály - Vászoly - I. Béla férfiágon). Fajsz fejedelem nemzetsége letűnt a nagypolitika színteréről.
Megjegyzés A korabeli hiányos adatok, a helyesírás változása miatt (és azért, mert a bizánci történelmi források félrehallásokat tartalmazhatnak, továbbá sok magyar hangnak sem a latinban, sem a görögben nem is volt megfelelő betűjele), a nevek írásmódjánál azt a hagyományt vettem át, hogy minden valószínűség szerint a helynevekben megőrzött személynevek közelítik legjobban a magyar hangzásvilágot. A görög krónikákban Fajsz fejedelem neve Φαλιτζι-ként (Fajcsi?) szerepel.


A környék története
Jutas fia Fajsz fejedelem jól választotta ki szálláshelyét: Belső-Somogy erdős síkvidéke nemcsak vadban-halban bővelkedett, de a tájat kiismerhetetlenül szabdaló mocsarak és tavak a rövid időre betörő ellenségnek akadályt jelentettek; a nádasok és végtelen erdőségek legalábbis átmenetileg menedéket nyújtottak a köznépnek és vagyonkájuknak, jószágaiknak is. A hosszadalmas török uralmat persze ez a vidék is megszenvedte, nemcsak a Fajsz nemzetség évezredes múltú vára, hanem a környező falvak és népük is szinte nyomtalanul vesztek el.
Hazánkban a középkori falvak elképzelhetetlenek voltak községi tulajdonban lévő közös hasznosítású halastavak nélkül: a hosszú és gyakori böjtös időszakokban a vallási előírásoknak megfelelően nagyarányú volt a halfogyasztás. A lapos mélyedésekben duzzasztott tavak kialakítása és a patakokon lévő malmok vízellátása nagy tudást igénylő vízrendezési munkálatokkal folyt. Az ember és környezete hosszútávon fenntartható egyensúlyban állt. A természetközeli vízrendezés eredménye volt a kaszálók és szántóföldek megfelelő vízellátása és árvízvédelme is a kissé magasabb térszíneken, ahol a belterjes állattenyésztés volt a fő gazdálkodási forma. A török időkben a falvak pusztulása ezt a hagyományt is derékba törte; gondozás híján a tavak elmocsarasodtak, árvizek tették tönkre a termőföldeket. Az újratelepült falvak földjeinek védelmére a 19. század vízmérnökei durva beavatkozást végeztek, a patakok medrét kiegyenesítették, a mocsarakat - ahol lehetett - lecsapolták. Vidékünkön ebben az időszakban is számos duzzasztott halastó létesült, amelyek egy része napjainkig fennmaradt, de ma már többnyire megváltozott szerepkörben: a természeti értékek megőrzését és megismertetését szolgálják.

Fajszi fáslegelő
A török idők elmúltával a lassan benépesülő vidék gyér lakosságának eltartására a külterjes legeltető állattartás is elegendő volt, ez alakította a tájat. Ez a gazdálkodási forma Somogyfajsz határában sokáig fennmaradt, és a tájnak egy, leginkább a 19. századihoz hasonló képét őrizték meg számunkra az itt lakók olyan hűen, ahogy az csak kevés helyen található. A vidék talajának gyenge termőképessége miatt a vízjárta és beerdősült tájban mozaikszerűen elhelyezkedő szántók nagyüzemi művelése nem hozott látványos sikereket, így nagy területeken megmaradtak az elavultnak számító gazdálkodási formák. A vegyszermentes gazdálkodás megőrizte az élővilág sokszínűségét. A községtől nyugatra nagykiterjedésű legelők és ligetes-mocsaras síkok uralják a tájat. Persze a közelebbi múlt hatásai itt se múltak el nyomtalanul, de a Somogy Természetvédelmi Szervezet kezelésébe került területek fokozatosan közelítenek a korábbi századokra jellemző állapotokhoz.
A legelőkön a külterjes állattartást az itt működő ökogazdaság tájhoz illő fajtákkal (szürkemarha, racka, mangalica) folytatja. A legelők, mocsarak és tavak fajgazdag élővilágnak adnak otthont.
A 3 évtizede alakult civil szervezet eredetileg madárvédelmi feladatokat látott el, majd tevékenységét szükségképpen kiterjesztette a madarak élőhelyének védelmére is. A Fajsztól nyugatra eső 800 hektár terület megvásárlása után sokrétű és átfogó tevékenységet folytathat a természeti állapot megőrzése illetve javítása, a leromlott területek rehabilitációja érdekében. Ennek legfontosabb feladatai:
- idegen özönfajok (invazív jövevények), mint az akác és aranyvessző visszaszorítása, az őshonos tölgy természetes megújulásának elősegítése
- a leromlott területeken a gyepek és legelők fenntartása, a védett növény- és rovarfajok, gyíkok életterének kiterjesztése
- az indokolatlan vízelvezetések átalakításával az eredeti vizes élőhelyek visszaállítása
Ezeket a tevékenységeit hazai és külföldi aktivisták társadalmi munkájával, önzetlen közreműködésével folytatja - mivel a Csikórét bekerült a NATURA 2000 programba, nemzetközi támogatással.

A vidék egykori urairól, a baljós sorsú Kundokról itt olvashatsz.

Forrásmunka: Innen tájékozódhatsz

Kapcsolódás más játékterekhez
Ez a láda a Magyar Vándor részeként szerepel a geocaching.com és a GPSgames játéktereken is.
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (25 db): környezet: 4.85 rejtés: 4.73 web: 4.94 átlag: 4.84

 - történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 + szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 + vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 - település belterületén van a láda?
 - van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 - megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 - a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 + igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - jellemző-e GPS-t valószínűleg zavaró sűrű erdő, magas sziklafal?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 + el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 - GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


anettnori 2019.07.12 10:40 - Megtaláltam
Megvan! [g:hu 1.6.3]

Párduc50 2019.07.11 13:34 - Megtaláltam
Nagyobb sétával meglelve. Útközbem találkoztam egy pásztorral és két szép kutyájával! :-)

Kókány_művek 2019.01.14 17:27 - Megtaláltam
Ránksötétedett, de igy izgalmasabb volt. Még vissza kell baktatnunk Libickozmára... [Geoládák v2.2.5]

tabletta 2018.11.02 11:41 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.35
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]
Szuper hely!

IMG_20181102_114809IMG_20181102_112001
james 2018.10.31 14:38 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

paul 2018.10.23 15:51 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0g]

CyberWolf59 2018.09.09 15:15 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.52
Az Őskohászati Múzeum felől a dagonyás erdei úton biciklivel jutottunk el a legelőre. A cél előtt egy szürkemarha gulya állta utunkat, de mi csak mentünk.

fodordav 2018.07.16 12:40 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.74
Rekkenő meleg napon sétáltuk végig az ajánlott útvonalat, a füldúton az autót kicsit korábban leparkolva. A részletes leírást olvasva haladtunk, szépen kibontakozott a táj. Kikerültük a tocsogós részt és a szürkemarha csordát. Tetszett, köszönjük! E+D

ballasz 2018.05.19 11:50 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.75
Nagyon szép ez a vidék, és a vizes élőhely is csodálatos.

Petyóó 2018.03.30 16:10 - Megtaláltam
Meglett, köszi! Ildivel, Évivel, Gáborral kiegészülve.

denes.marcell 2018.03.30 13:18 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.60
Gyönyörű tavaszi idő :) tökéletes hely egy kis túrázásra

Bass 2018.03.05 12:43 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]

Alex és Rami 2017.09.30 19:01 - Megtaláltam
Köszönjük :)

Judit és Béla 2017.09.02 10:07 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.27
Megtaláltuk. Nagyszerű, pompás, remek!

anettx 2017.08.28 13:15 - Megtaláltam
TFTC!
Somogyi bolyongás - vadregényes helyek - érdekes látnivalók
Megérte a bő 3 km sétát ez a hely, olyan érzésem volt, mintha az Alföldön lennék.
Szerintem nem jó úton kanyarodtam a láda felé, mert az utolsó 700 méter sűrű dzsindzsás úton vezetett.

gcfjsz-IMG_4271 
Mikulás 2017.08.20 15:08 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.64
Szűk 6 kilométer séta oda-vissza Somogyfajszról. Egy lélekkel sem találkoztam út közben, csak csodás tájjal, rengeteg vizimadárral és kellemes késő nyári időjárással :-) Remek séta volt, egyértelmű rejtéssel. Nagyon szeretem ezt a műfajt! Köszönöm szépen!

Mikulás

IMG_6733IMG_6734
IMG_6735IMG_6738
IMG_6740IMG_6741
IMG_6742 
Attibati 2017.07.06 14:30 - Megtaláltam
105 kilométer kerékpározás Marcali környékén sok terepezéssel.
A gcfkak multi teljesítése közben tettem egy kis kitérőt ehhez a ládához. Legjobban az fog megmaradni bennem, hogy az ide vezető úton végre nem süllyedtem el a homokban, könnyen gurult a kerékpár a füves utakon.

geri83 2017.05.01 10:54 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Mesztegnyő-Kak teljesítménytúra során egy kis kitérővel. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

vaj+zs 2017.04.29 13:00 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.50
Köszönöm a rejtést.

BPeterDV 2017.04.29 12:57 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.5.3y] [wapon beküldött szöveg]


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (54 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (20 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]

[impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
turistautak.hu