geocaching.hu geocaching.hu FAQ/cachikett
   + geoládák ~  |  + megtalálások ~  |  + felhasználók ~  |  + poi ~   |   fórum    |   belépés
  
  
  
 
FAQ
Nyomtatás
3728. Az Aranyos mentén (GCARME)
A 19. század második harmadában
A 19. század második harmadában
Az Aranyos-patak I.
Az Aranyos-patak I.
Az Aranyos.patak II.
Az Aranyos.patak II.
Vaditató I.
Vaditató I.
Vaditató II.
Vaditató II.
Híd a malomcsatornán
Híd a malomcsatornán
Malomcsatorna I.
Malomcsatorna I.
Malomcsatorna II.
Malomcsatorna II.
Kilátás észak felé
Kilátás észak felé
Magaskórós mocsárrét
Magaskórós mocsárrét
Félsivatagos bucka
Félsivatagos bucka
E.T. leszállóhelye
E.T. leszállóhelye
Egy kisebb félsivatag a közelben: N46 27,075 E17 31,421
Egy kisebb félsivatag a közelben: N46 27,075 E17 31,421
Zsombékos mocsárrét aszálykor
Zsombékos mocsárrét aszálykor
Zsombékos mocsárrét kora tavasszal
Zsombékos mocsárrét kora tavasszal
Öreg tölgy
Öreg tölgy
Segítség a 2. ponthoz
Segítség a 2. ponthoz

Szélesség N 46° 26,109'
Hosszúság E 17° 31,597'
Magasság: 145 m
Megye/ország: Somogy
Térképen: TuHu - OSM - GMaps
Koordináták letöltése GPS-be
Közeli ládák
Közeli pontok

Elhelyezés időpontja: 2013.12.01 14:00
Megjelenés időpontja: 2013.12.01 16:37
Utolsó lényeges változás: 2016.11.01 15:20
Utolsó változás: 2017.04.24 12:45
Rejtés típusa: Multi geoláda (3H+1V)
Elrejtők: Ajtony & Zerind HUN
Felhasználó: Ajtony
Nehézség / Terep: 2.0 / 2.5
Úthossz a kiindulóponttól: 10600 m
Megtalálások száma: 32 + 3 egyéb, grafikon
Megtalálások gyakorisága: 0.1 megtalálás hetente

A geoláda megtekinthető a geocaching.com-on is.
A fordítást Ajtony készítette.


Az Aranyos mentén
A 4-állomásos multi végigvezet az Aranyos-pataknak az egykori Alsókak község területén lévő szakasza mellett, Belső-Somogy alföldi jellegű homokvidékének jellegzetes pangóvizes-homokbuckás táján. A teljes táv megközelítéssel együtt oda-vissza 10,6 kilométer, amely részben körtúra jellegű. A ládát elsősorban az erdőművelést nem számítva érintetlen természet kedvelőinek ajánljuk.
Jelszóképzés
A multi állomásain elhelyezett ládákban lévő jelszórészletek egybeírva, a javasolt bejárási sorrendben.
1. N 46° 26,109' E 17° 31,597' (mikroláda soktörzsű bokorfa ölében)
2. N 46° 26,530' E 17° 31,572' (hagyományos láda logfüzettel a hídfőnél)
Keleti hídfő alatt3. N 46° 26,856' E 17° 31,426' (sárga "leltárcédula" mesterséges tereptárgyon)
Bújj alá!4. N 46° 26,860' E 17° 31,520' (mikroláda borostyán törzs mögötti zugban)

A ládába TravelBug helyezhető.

Megközelítés
Újvárfalva főutcájáról  N 46° 26,283' E 17° 34,316' 150 m [GCARME+Ajánlott parkoló] indulunk a Rockenbauer-túra K- jelzésen Kék sáv (DDK), amely itt  N 46° 26,195' E 17° 33,127' 155 m [GCARME+1. útpont] hagyja el a nyugatra tartó útvonalunkat. Homokos szekérúton közelíthetjük meg az egykori Alsókak területét. Ahol ez a főbb dűlőút északra kanyarodik, ott letérünk róla  N 46° 26,093' E 17° 31,810' 155 m [GCARME+2. útpont] , és balra nagy ívben déli irányba vezető útra térünk. A  N 46° 26,016' E 17° 31,784' 145 m [GCARME+3. útpont] pontnál leágazunk, és a patakig haladunk a végén ösvénnyé váló szekérúton. Ezután az Aranyos-patak mentén északra haladunk eleinte széles vadászösvényen, majd vadcsapásokon.

Az Aranyos-patak vidéke
A Belső-somogyi táj
A területen millió évekkel ezelőtt hullámzó Pannon-tó medencéjét több száz méternyi vastagságban lerakódó agyagos-homokos üledék töltötte ki, majd az így keletkezett síkság a földkéreg mozgásai során kissé megemelkedett. A felületet az errefelé kanyargó ős-folyók áradásai durva szemcséjű homokkal fedték be, helyenként 10...20 méter vastagságban. A terméketlen, gyér növényzetű homokon az uralkodó északias járású szél hosszúkás, lapos buckákat halmozott fel és sekély hosszanti völgyeket munkált ki. A helyenként elvékonyodó homokréteg alatt vízzáró agyag található, ezért a mélyebb helyeken a víz meggyűlik. A völgyekben kanyargó patakokat pangó vizes tocsogók, égeresek és mocsaras rétek kísérik.
A rossz vízgazdálkodású homoktalaj következtében a sík részektől alig kiemelkedő buckák hátán már félsivatagi növényzet és futóhomokos foltok is jelentkeznek.
Az Aranyos-patak Alsókak térségében
A közelben eredő Aranyos-patak a környékbeli többi vízfolyáshoz hasonlóan észak felé tart. A homokos talajnak köszönhetően vize meglepően tiszta, nevét a sekélyebb szakaszokon a meder aljáról sárgán kicsillanó homokról kaphatta. Ugyan széles körben elterjedtek az utólagos névmagyarázó legendák, hogy a patak egykor aranyrögöket sodort volna magával...
Ahogy észak felé haladunk a partján, folyása lassul, vize egyre mélyebb. Ez a mintegy 2 kilométerrel északabbra létesített Löncsöni-tó zárógátjának visszaduzzasztó hatása miatt van.
(A duzzasztott tóból továbbfolyó patakkal találkozunk, amikor a [GCKEPE] ládát keressük. Még északabbra a Koroknai-vízfolyással egyesülve veszik el a vize a Berekben vagy jut tovább a Balatonba.)

A ládasorozat keresése
1. Vaditató
 N 46° 26,109' E 17° 31,597' 145 m [GCARME-1]
Újvárfalva-Vrácsik falurész felől érkezve a vidék sok arcát ismerjük meg. Utunk mentén a legújabb erdőirtások nyomán feltárul a homokbuckák eddig rejtve maradt formakincse. Később hol ültetett akácosok és fenyvesek mellett, hol tölgyes erdőkben haladunk, majd a patak völgyében egyre inkább a vizenyős helyeket kedvelő égerek vesznek körül. Az első állomás közelében jellegzetes pontot találunk: a patakra inni járó állatok taposásukkal kis öblöt és lejárót képeztek a vízhez.

2. Malomárok
Az első állomástól észak felé indulva a karbantartott vadászösvényen a hajdani Alsókak község helyén átkelünk a patakból kiágazó malomárkon:  N 46° 26,260' E 17° 31,549' 145 m [GCARME+4. útpont]. Innentől kezdve a patak és a malomcsatorna között haladunk északnak.

Alsókak
A török pusztítás után a Nagybajom környéki puszták közül Kak népesedett újra legkorábban. A Kak név változatai három egykori elkülönült települést jelöltek az Aranyos-patak völgyében mintegy 7 km hosszon, Alsó- és Felsőkak már a 18. század során elkülönült egymástól.
A 19. század elején még Alsókak a környék természetes központja a patak két partján. A kevés sovány szántót kísérő nagy kiterjedésű mocsarak és rétek főleg a legeltető állattartásnak kedveztek, az erdőkben makkoltató sertéstartás folyt. Az Aranyos-patak vizéből duzzasztott malomtavakra több malom is települt. Ezen a vidéken a patakvölgyek nagyon laposak, ezért nemcsak duzzasztógátakra van szükség, hanem a tavakat két oldalról is gátakkal kell körülvenni, a vízszint a duzzasztógát közelében magasabb a környező laposoknál. Ez hozzájárulhat a lapos részek mocsarasodásához. Alsókak romlását a 19. században a környék vízrendezése indította el, ami elapasztotta a vizet a malmok alól, a molnárok tönkrementek. A nagybajomi földbirtokos Sárközy család a szántóföldek térhódítása érdekében a lakókat kiszorította, a falu 43 portájából 30 települt át északabbra. Így Kakpuszta és a korábban jóformán csak pár csárdából álló Felsőkak indult fejlődésnek. Ezek a 20. század 50-es éveire érték el virágkorukat. A 20. század utolsó harmadában a TSZ-esítés, a szilárd utak és villany hiánya miatt Felsőkak és Kakpuszta is elnéptelenedett. Felsőkakból mára néhány rom, Kakpusztából egy-két tanyai gazdaság és két kőfeszület maradt, templomát is elbontották. Alsókak ezeket megelőzve elvesztette lakóit, vályogházai maradványok nélkül eltűntek. A patak keleti oldalán a magasabb térszínen még érzékelhető az összeomlott házak és beomlott pincék miatti talajegyenetlenség, de a pataktól nyugatra a szántóföldi művelés még ezeket a nyomokat is eltüntette. A falu egykori középponti részét nagyjából a malomcsatorna kiágazási helye jelöli. A környék elnéptelenedett településeiről részletesen olvashatni a DDNP e-tanösvény vezetőfüzetéből és a [GCFKAK] láda lapján.


A patak és a malomcsatorna között folytatva az utat megfigyelhető, hogy a gyorsvizű malomcsatorna maga is több szakaszból tevődik össze, ez utal arra, hogy régebben több malom is zakatolt a faluban. Útközben néhány helyen nagyon szép kilátáshoz vezető átkelőt találhatunk a patakon.
Az egyik ilyen átkelőnél  N 46° 26,365' E 17° 31,508' 140 m [GCARME+5. útpont]a széles vadászösvény végetér, és innentől a ritkás erdőben vadcsapásokon haladhatunk.
A második láda közelében át kell kelni a malomcsatorna hídján.
 N 46° 26,530' E 17° 31,572' 145 m [GCARME-2]

3. Földönkívüliek leszállóhelye
A 2. állomás után tocsogók és égerlápok mellett haladunk vadcsapásokon, míg egy kis homokdombhoz érünk.  N 46° 26,808' E 17° 31,482' 155 m [GCARME+Homokmező]A mocsaras rét közvetlen szomszédságában a pár méternyi szintkülönbség szinte hihetetlenül eltérő élőhelyet mutat: félsivatagi részlet tárul elénk.
 N 46° 26,856' E 17° 31,426' 150 m [GCARME-3]

4. Nagy tölgyfa
A kis sivatagtól átvágunk az erdősávon a pár méternyire futó erdei útra. Az utat keletről vizenyős, zsombékos lapály kíséri.
 N 46° 26,860' E 17° 31,520' 147 m [GCARME-4]

Visszaút
A 4. állomás után a főbb erdei úton (valaha ez volt a DDK) haladunk déli irányba, ahol elérjük az Újvárfalvára vezető út már bejárt kelet-nyugati irányú szakaszát.
Felhívás: A bejárt terület nagyobb része a Boronka-melléki tájvédelmi körzethez tartozik, ezért kérünk, hogy a környezet háborítatlanságára fokozottan ügyelj.
Állapot: kereshető

Értékelés: értékelés (24 db): környezet: 4.93 rejtés: 4.94 web: 4.96 átlag: 4.95

 - történelmi nevezetesség, várrom, épület?
 - szép kilátás, érdemes panorámát fényképezni?
 + különleges látványosság, helyszín?
 - speciális koordináta-érték vagy magasság?
 + vízpart, tó/folyó, forrás van-e a környéken?
 - település belterületén van a láda?
 - van-e a közelben (pár száz méteren belül) lakott terület?
 + nyugodtan ajánlanád-e télen, hóban is (megtalálható-e)?
 + ajánlanád-e a környéket nyáron a legnagyobb kánikulában is?
 - hegyen, csúcson, nagy dombon van-e a láda (a környékhez képest)?
 - megközelíthető-e járművel néhány száz méteren belül?
 - a javasolt kiindulóponttól elérhető-e fél órán belül?
 - babakocsit toló család induljon-e a láda keresésére?
 + kisgyermekkel, nagyszülőkkel is elérhető helyen van?
 + igénybe veszi-e a cipőt, ruhát a környék (csalános, bogáncsos)?
 - a láda megszerzéséhez kell-e sziklát mászni (gyerek a nyakban kizárt)?
 - sötétben ajánlanád a láda felkeresését?
 - jellemző-e GPS-t valószínűleg zavaró sűrű erdő, magas sziklafal?
 - szokatlan méretű/alakú-e a láda (az ajándékok miatt fontos)?
 - el tudok-e menni kerékpárral a ládáig (vagy látástávolságban hagyhatom)?
 - GPS nélkül is érdemes megkeresni
 + kereshető minden évszakban
 + kereshető 24 órában
 - a látnivalóért fizetni kell


anettnori 2019.07.01 16:08 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.30
Megvan! [g:hu 1.6.2y]

A faluban letettem az autót, aztán bicikliztem 3 km-t az első pontig. Ott azt is letettem, gyalog folytattam. Szépen sorban megkerestem a pontokat, majd vissza.
Az elején még volt ösvény, aztán hol eltűnt, hol átment vadcsapásba. A természeti környezet csodálatos, szarvasok, őzek, nyulak, békák, kacsák, halak, valamint millió szúnyog és igazi vízparti burjánzó környezet.
Köszönet a lehetőségért!

IMG_20190701_144818IMG_20190701_150407
IMG_20190701_151119IMG_20190701_151127
lovagias 2019.02.09 10:59 - Megtaláltam
:)

Petyóó 2019.01.27 13:20 - Megtaláltam
Szép környezet, jó rejtések, de sajnos a 2. pontnál a ládát nem találtuk meg. Köszönjük a rejtést.

tabletta 2018.11.02 15:31 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.35
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. [g:hu 1.6.0]

IMG_20181102_145304 
ballasz 2018.03.30 11:35 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.74
Már régóta végig szerettem volna járni ezt a ládát, ma végre volt rá lehetőség.
Tőzikék egy része még nagyon szép állapotban volt. Az egyik híd az 1. és 2. pont között nem használható, de nem jelentett problémát, csak egy picit kellett kerülni.
Nagyon szép vidék, csak kicsit sok a magasles.

Mikulás 2017.08.20 16:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.64
Lellén, Satya hajón tengettem ezt a hosszú hétvégét és mivel kellemes 22 fokos, késő nyári idő volt, a lehető legjobb alkalom kínálkozott egy kis terepfutáshoz. A fajszi fás legelőt lesátáltam, utána meg futottam itt egy 10 kilométeres kört. Remek volt. A homok nem volt száraz, jól tapadt, sár sehol. Az utak tiszták, teljesen sisnyamentesen teljesíthető volt a multi. Az első és a második pontok között nem szabad légvonalban közlekedni, azt hiszem ennyi a "titok". Minden pont egyértelmű és a remek állapotban várja a keresőket. Klassz környék, csodálatos erdők, szép helyek. Jó volt itt lenni, ez is egy hamisítatlan Ajtony láda. Köszönöm!

Mikulás

IMG_6744IMG_6747
IMG_6748IMG_6750
IMG_6751IMG_6752
IMG_6753IMG_6756
Attibati 2017.07.06 13:00 - Megtaláltam
105 kilométer kerékpározás Marcali környékén sok terepezéssel.
A ládaoldal képein sokkal jobb állapotúnak látszik a patak, mint a valóságban. Mostanság víz alig van benne az is rendesen el van algásodva. Az első pont után meglepődtem a patak melletti csalánosban nyitott széles ösvényen, gondolom a vadászok alakították ki maguknak.
Érdemes viszont a N46 26.226 E17 31.549 pontban az ösvényről letérni, mert a következő magasles után megszűnik.
A második pontnál nekem 30 métert mutatott a vevő, jól jött a wapos segítség.
Az egymástól 130 méterre levő 3. és 4. pontokat nem igazán tudtam beleilleszteni a multi koncepciójába.

zalajaro 2017.06.21 11:11 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 4.46
Mesztegnyőről indulva, Nagybajomra érkezvén.
4,3,2,1 sorrendben kerestem fel a pontokat, a párhuzamosan húzódó földútról megközelítve a patakot. az 1-es pont útán sok száz méterre találtam átjárót a másik oldalra, ahol jól járható út vezetett Nagybajomra.
Ajtonyhoz illően remek, időtálló rejtések.
Minden pont rendben,tiszták,megtalálhatóak.

Köszönet a rejtésért !

Ajtony 2017.04.24 07:25 - Egyéb
Remélem, csak valami félreértés lehet a dologban a 2. pontot illetően. Nem lehet favágás áldozata, mert nem fán volt. Arra tippelek, hogy nem nyitottad ki a "Rejtett segítség" gombot.

padler 2017.04.17 13:00 - Megtaláltam
Sajnos a 2. pont lehet, hogy favágás áldozata lett, komolyabb kereséssel sem találtuk. A többi pont rendben volt.

Az 1. és 2. pont között a hétvégén még végig lehetett menni, azonban ahol elfogy a kijárt ösvény, ott vegetációs időszakban valószínűleg érdemesebb kimenni a magaslesnél a szántó/mező szélére (vissza lehet jönni a 2. pontnál), vagy még korábban K-re a földútra.

Újvárfalva felől a K-en mentünk, a miklóspusztai vadászháznak jöttünk vissza a fehértói kápolna érintésével.

A képek alapján kérjük a megtalálás elfogadását.

efemm + padler

[Jóváhagyta: Ajtony, 2017.04.24 07:27]

Lia & Zotya 2016.12.31 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 4.5 átlag: 4.83 súly: 3.11
Megtaláltuk! A 2016-os év utolsó ládázása! :)

Ajtony 2016.11.01 13:10 - Egyéb
A 3. pont jelszóhordozóját áthelyezték. Az új helyet bemértük, és a koo.-k ez alapján frissítve.

Nargoth 2016.10.23 16:14 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.98
Kihasználva ezt a október végi, gyönyörű napsütéses időt, eltekertem ehhez a ládához. Béndekpusztát szerettem volna összeszedi, de olyan későn tudtam elindulni, hogy módosítottam a tervet erre a ládára.
Nagybajom felől mentem, ami egyrészt jó volt, mert olyan helyeken tekertem, ahol még nem jártam, másrészt sajnos több út is eltűnt részint a mezőgazdasági munkák miatt, részint mert nem járják az erdőben, így elég sokat tekertem szántóföldön, toltam erdőben a kerékpárt kerülgetve a már-már tavakká összeálló pocsolyákat.
Ez egyes és a kettes pont közötti hidacskához értem ki végül, itt szembesültem azzal, hogy a vadászösvényt nem pucolták ki a kettes irányába, egy velem egymagasságú csalántenger fogadott. Itt ismét átterveztem az útvonalat - egy pillanatig el is gondolkodtam, hogy haza indulok, nehogy elsötétedjek, de hát a győzött kesservér - és a elindultam az egyes ponthoz a gyönyörű sárga szőnyegen, amivel az ősz borította be az utat. Egyestől kerülővel a ketteshez mentem volna, ha a jelzett út meg lett volna... Sebaj, a négyes összeszedése után a kerítés mellett elmentem a hármashoz, ahol szembesültem, hogy a tereptárgy eltűnt - az erdőt kivágták mellőle, így túl feltűnő lett volna valószínűleg.
A kettes pont fele innen sem volt út, ezért visszamentem a földútra, ahol szerencsére találtam egy, a vadászok által felfestett útvonalat a kis hídig, ahol a láda is előkerült rendben.
Nem kockáztattam, ezért a Fehértói láda felé indultam haza, ahonnét azt kell mondja, tökéletesen megközelíthető lett volna a láda. De hát hova lett volna akkor a megközelítés élménye? :)
Idén nagyon sokat tekertem Somogy ezen a részén, azt kell mondjam nagyon élveztem minden utat ide, gyönyörű hely ez!

katika 2016.08.14 17:30 - Megtaláltam
Megtaláltam. Köszönöm a lehetőséget. Nagyon hosszú, de gyonyorű láda. Pontos koordináták. Az igazi láda teli volt vízzel, de a logbook csontszáraz volt. [g:hu 1.5.2x] [wapon beküldött szöveg]

GCARME_20160814163814.jpgGCARME_20160814170406.jpg
GCARME_20160814170823.jpg 
orangebrotherz 2016.03.14 15:45 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 3.74
Nagyon megszeretett somogyi tájaimon jó volt fellelni ezt a remek rejtést - köszönjük!!!

Ajtony 2015.11.15 16:35 - Egyéb
Válasz "Dabcsi" alanti "kiegészítésére", ami a molnárlegényt illeti: Fekete István "Hajnal Badányban" másfelé lévő szűkebb helyszínére már jó ideje utal a Somogyfajsz és Libickozma közötti POI a "Somogyfajszi Őskohó" geoláda közelében. Ha igaz, amit a verebek csiripelnek, lehet hogy "BaLee" ládát is tervez oda. Jó lenne...

dabcsi 2015.11.14 15:30 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 4 web: 4.5 átlag: 4.50 súly: 3.59
Közös megtalálás Mátraiékkal. Megint egy nagyszerű novemberi napos túra. Újvárfalváról az ajánlott útvonalon haladva rácsodálkoztunk a váratlanul méretes patakra, amiben (szinte) állt a víz. A rafináltan kialakított malomárkokban viszont intenzíven folyt. Vajon hogyan, hiszen ma már nincsenek meg a malmok a hozzájuk tartozó gátakkal, zsilipekkel. Aki olvasta, ugye tudja, hogy errefelé játszódott a badányi molnárlegény története...
Más: vajon mi a magyarázata az ufo reptér terméketlen körének?
Szóval megint adott valami érdekeset a geo...
Köszönjük, hogy megmutattad.

az Aranyos
má-csa 2015.11.14 15:00 - Megtaláltam
Megtaláltuk.! Kellemes délutáni ládázás.

kobcikrajci 2015.09.17 13:09 - Megtaláltamkörnyezet: 4.5 rejtés: 4.5 web: 5 átlag: 4.67 súly: 4.45
Somogyi bicajos barangolás Nagybajom környékén. A kisvasúti végállomás felől fordított sorrendben kellemes mini-túra változatos rejtésekkel. A változatos formavilág most is kifejezetten mutatta magát!

Lia0427 2015.01.17 14:42 - Megtaláltamkörnyezet: 5 rejtés: 5 web: 5 átlag: 5.00 súly: 1.95
Megtaláltuk!!


A lista az oldal alapbállításának megfelelően nem mutatja az összes bejegyzést (35 db), az összes megjelenítéséhez kattints ide.

Az alapbeállítást (20 db) felülbírálhatja a felhasználói beállítás, amelyet bejelentkezve a felhasználói adatok között tudsz megváltoztatni.


Bejelentkezés név:  jelszó:   [regisztráció]

Felhasználónevedet és jelszavadat a turistautak.hu oldalon is használhatod!

[fejlesztési ötletek] [grafikonok] [szavazások] [jogi tudnivalók] [e-mail]

[impresszum]

A geocaching.hu megnevezés és a kapcsolódó logo bejegyzett védjegy.
Kereskedelmi célú felhasználásuk csak a tulajdonosok hozzájárulásával lehetséges.
turistautak.hu